Over corruptie

Corruptie is overal
Corruptie is diep geworteld in onze maatschappij, schrijft columnist Tipbodi Harnprasert in de Thaise krant Post Today. ‘We zien het overal, zelfs in scholen. Ouders moeten een bedrag doneren zodat hun kinderen worden toegelaten tot een bekende particuliere of openbare school. Om de wet te omzeilen wordt hen verteld dat ze een verklaring moeten opstellen waarin staat dat de donatie bestemd is voor de vereniging van alumni of andere liefdadigheids organisaties. Dit is de eerste les die onze kinderen leren – dat een goede toekomst te koop is.’ Steekpenningen zijn ook standaardprocedure in het zakenleven, bij aanbestedingen door de overheid en ‘at the bottom rung of this corruption ladder’ het politiekorps. Tipbodi merkt op dat alleen de rijken en machtigen hiervan profiteren. ‘Poor people cannot afford to pay their way out of legal problems.’ Hij doet een oproep aan de regering om een campagne tegen corruptie op te nemen in de routekaart naar verzoening.

Drie voorwaarden voor hervorming Thailand
Het hervormen van Thailand kan alleen succes hebben als aan drie voorwaarden wordt voldaan, schrijft Kiatichai Phongpanich in de Thaise krant Matichon.
In de eerste plaats moet het land de corruptie uitbannen c.q. op een laag niveau brengen. Thailand is een van de meest corrupte landen in Azië. Merkwaardig genoeg heeft Thailand nooit politici gehad die het aandurfden in het openbaar te verklaren dat zij dit probleem zullen aanpakken.

In de tweede plaats moet het land corrupte politici kwijtraken. Politici die stemmen kopen en als ze gekozen zijn, de kosten dubbel en dwars terugpakken.
De derde voorwaarde is het bestrijden van armoede en ongelijke behandeling. Bijvoorbeeld door landhervormingen, infrastructuur, goedkope leningen en gegarandeerde prijzen voor landbouwproducten.

Corruptie bezorgt Thailand slecht image
‘Corruptie, steekpenningen en andere onwettige praktijken hebben Thailand een slecht image bezorgd. Veel investeerders vermijden naar ons land te komen omdat ze niet zeker zijn over de transparantie van de bureaucratie.’ Dit zegt Pinyo Tongchai, secretaris-generaal van het Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) naar aanleiding van de ondertekening van een memorandum door de PACC en Board of Investment (BoI). In het memorandum spreken beide organisaties af verkeerde activiteiten en gedragingen van Thaise en buitenlandse investeerders tegen te gaan en investeerders die al problemen ondervinden, te helpen.

Hoewel Thailand op de 12e plaats staat van de Wereld Bank lijst met landen waar het gemakkelijk zaken doen is, staat het land op de Corruption Perception Index op de 84e plaats van de 89 onderzochte landen.

Corruptie is endemisch
‘The problem of corruption is endemic in government bureaucracy from the very top down to the lowest rung, as well as within political circles. It would be an eye-opener if the politicians and bureaucrats candidly offered some positive ideas on how to tackle this social scourge.’ (Bron: hoofdredactioneel commentaar, Bangkok Post, 8 juli 2010)

Steekpenningen: hardnekkig euvel
Geen aanbesteding in Thailand of er moeten steekpenningen worden betaald aan ambtenaren of politici. Het ‘tarief’ is inmiddels opgelopen van 2-3 tot 30 procent van het aanbestedingsbedrag. Deze percentages werden onlangs bekend gemaakt door Dusit Nontanakorn, voorzitter van de Thai Chamber of Commerce en de Board of Trade. Het vragen om en betalen van steekpenningen is een hardnekkig euvel. De private sector is lijdelijk en weinig genegen met een beschuldigende vinger naar de boosdoeners te wijzen. Niettemin heeft premier Abhisit de sector opgeroepen man en paard te noemen. Dusit heeft voorgesteld het ‘Hong Kong model’ toe te passen. Hong Kong was ooit een van de meest corrupte steden ter wereld. Tegenwoordig wordt corruptie er intensief bestreden middels voorlichting en strenge straffen.

Steekpenningen voor Thaise tabaksfunctionarissen
Functionarissen van de Thailand Tobacco Monopoly hebben tussen 2000 en 2004 steekpenningen ten bedrage van in totaal US$ 1,93 miljoen (62 miljoen baht) ontvangen van drie Amerikaanse tabaksfabrikanten. In ruil daarvoor waren de maatschappijen verzekerd van de verkoop van Braziliaanse tabak in Thailand. De zaak kwam aan het licht nadat twee van de bedrijven een schikking troffen met het Justice Department wegens het omkopen van buitenlandse functionarissen om lucratieve contracten in de wacht te slepen. Om hoeveel Thaise functionarissen het gaat en wie dat zijn, heeft het Justice Department niet bekend gemaakt.

Update: Het Department of Special Investigation neemt de zaak in onderzoek, zodra het ministerie van Financiën, waaronder TTM valt, een klacht heeft ingediend tegen de TTM-staf.

Onderzoek naar steekpenningen Juthamas afgerond
Ze stak volgens een Amerikaanse jury 1,8 miljoen dollar in haar zak en nu heeft de National Anti-Corruption Commission haar onderzoek afgerond. Juthamas Siriwan, hoofd van de Tourism Authority of Thailand, liet zich omkopen door Gerald en Patricia Green, in ruil waarvoor het Amerikaanse echtpaar tussen 2000 en 2007 het Bangkok Internationaal Filmfestival mocht organiseren. De Thaise onderzoekers hebben de resultaten van hun onderzoek aan het bestuur van de NCC gestuurd, die vervolgens een beslissing neemt. Het Amerikaanse echtpaar is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en zes maanden huisarrest.

Update: Verblijfplaats van mevrouw Juthamas is onbekend. Vermoedelijk is ze naar het buitenland gevlucht.

Steekpenningen voor Thaise tabaksfunctionarissen (2)
Het begon met een dineetje voor Thaise tabaksfunctionarissen in Brazilië en escaleerde tot een lawine van steekpenningen met grote sommen geld als ‘special commission’ gestort op een bankrekening in Hongkong, cadeautjes en sightseeing uitstapjes naar Las Vegas en Los Angeles. Het is allemaal te lezen in documenten van de United States Securities and Exchange Commission (SEC). Volgens de SEC betaalden drie Amerikaanse tabaksfabrikanten tussen 2000 en 2004 steekpenningen ten bedrage van in totaal US$ 1,93 miljoen (62 miljoen baht). In ruil daarvoor waren de maatschappijen verzekerd van de verkoop van Braziliaanse tabak in Thailand. De zaak kwam aan het licht nadat twee van de bedrijven een schikking ad US$30 miljoen troffen met het Justice Department wegens het omkopen van buitenlandse functionarissen om lucratieve contracten in de wacht te slepen in enkele landen waaronder Thailand. De switch naar Braziliaanse tabaksbladeren werd gemaakt omdat Thailand Tobacco Monopoly (TTM) zich zorgen maakten over de hoge prijs van Amerikaanse tabak. Om hoeveel Thaise functionarissen het gaat en wie dat zijn, heeft het Justice Department niet bekend gemaakt. Wel wordt een bedrag van $50.000 genoemd, betaald aan een politieke kandidaat die optrad als agent voor een van de maatschappijen. Douceurtjes die werden uitgedeeld, waren onder meer zakgeld, vliegtuigtickets, horloges, camera’s, laptop computers en vergoedingen voor diners.

Corruptie: een moeilijk uitroeibaar kwaad
10 november 2010 – De National Anti-Corruption Commission heeft een expositie ingericht met het prijzenswaardige doel om Thailand corruptievrij te maken. Sommige mensen zeggen dat dit doel zo hooggegrepen is dat het lachwekkend is gezien de huidige praktijk. De expositie vindt plaats in het kader van de veertiende Internationale Anti-Corruptie Conferentie, die van vandaag tot zaterdag in Bangkok wordt gehouden.

Volgens de meest recente corruptie-index scoort Thailand 3,5 op een schaal van 10, eentiende punt beter dan in 2009. NACC-lid Pakdi Pothisiri hoopt dat het land binnen jaar op een score van 5 zit, maar hij realiseert zich dat dit een enorme taak is. Sinds 1995, toen de index werd geïntroduceerd, schommelt Thailand tussen 2,79 en 3,60.
Parlementariër Wilas Chanpitak, voorzitter van het anti-corruptie comité, schat dat corruptie voorkomt bij 70 procent van alle overheidsopdrachten en publieke werken. ‘Corruption is rampant’, zegt hij. ‘It has become part of the culture. It’s difficult to fight greed.’
In een onderzoek naar corruptie en de publieke sector in 2000 bleek dat de politie en parlementsleden als minst eerlijk werden beschouwd.
In 2003 is door het Thailand Development and Research Institute berekend dat het bedrag aan steekpenningen bij constructiewerkzaamheden was opgelopen tot 20 procent (25 miljard baht per jaar). Het Engineering Institute of Thailand kwam in 2004 op 1,2 triljoen baht uit.
De Clean, Open and Transparent Thailand Group vond in een onderzoek onder 38 scholen dat 34 procent zei dat corruptie een deel van de Thaise cultuur is en niet kan worden uitgebannen.
Thaise volwassenen denken er net zo over. In een Abac peiling (2007) zei 50,5 procent een corrupte overheid te accepteren zolang hun leven er beter door wordt.

Acceptatie van corruptie is te diep ingeworteld
20 november – Zolang corruptie wordt geaccepteerd door de Thaise bevolking, zal Thailand slecht blijven scoren op de Corruption Perception Index (CPI). Dit jaar scoorde het land een magere 3,5 (op een schaal van 1 tot 10); de ‘beste’ score was een 3,8 in 2005. Poldech Pinpatreep, die voor de Thaistalige krant Post Today schrijft, ziet drie scenario’s:

1 Thai blijven corruptie de komende 10 à 20 jaar accepteren mits politici en bureaucraten niet meer dan 10-20 procent ‘commissie’  vragen en niet 40-50 procent.
2 De organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van corruptie versnellen hun onderzoeken en laten elke maand resultaten zien. De National Anti-Corruption Commission zit met een enorme stapel achterstallig werk. Tussen 2003 en 2007 kreeg de commissie jaarlijks gemiddeld 10.270 zaken op haar bordje. Tegen het eind van 2006 wachtten 4.975 zaken op behandeling. In 2007 steeg het aantal onbehandelde zaken naar 11.578.
3 De Thaise bevolking staat op en maakt duidelijk dat ze niet langer corruptie accepteert. Poldech noemt het voorbeeld van gepensioneerde ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken die een groep vormde om machtsmisbruik en corruptie in het ministerie te lijf te gaan. Een ander voorbeeld is de vorming van een alliantie van 27 grote bedrijven die overeengekomen zijn corruptie te bestrijden.
Ten slotte nog een citaat over de factoren die bij de acceptatie van corruptie een rol spelen: ‘Client-patron relationships, power centralisation and a carefree attitude. Most Thais are more concerned with their daily lives and having fun. They are easily bored and indifferent towards corruption by politicians and bureaucrats.’

Bedrijven willen corruptie bestrijden
28 november – Corruptie van de overheid levert de particuliere sector jaarlijkse een schadepost van 600 miljard baht op. De Thaise Kamer van Koophandel heeft nu een 4-punten plan gelanceerd om het probleem te lijf te gaan.

Volgens een studie van de Kamer kost corruptie, speciaal bij projecten waarbij de overheid is betrokken, 20 procent van de projectkosten. De Kamer stelt voor een onafhankelijk agentschap op te richten dat corruptie bestrijdt; samenwerking tussen agentschap, regering en bedrijfsleven om corruptie te voorkomen; een plan om de waarde van integriteit te bevorderen en om ambtenarij uit te bannen.
De Kamer verzet zich niet tegen verhoging van het minimumloon volgend jaar met 10 tot 12 baht, maar die verhoging dient vergezeld te gaan van overheidsmaatregelen om de concurrentiekracht van bedrijven te vergroten. Het verlagen van logistieke kosten en het ontwikkelen van transport faciliteiten zouden al helpen, aldus de Kamer.

Peiling: Corruptie komt vaker voor
28 november – Corruptie komt vaker voor dan drie jaar geleden. Dit zegt 62,4 procent van de ondervraagden in een peiling van de University of the Thai Chamber of Commerce onder 420 bedrijven. 79,7 procent gaf toe steekpenningen aan regeringsfunctionarissen en politici te hebben betaald in ruil voor een opdracht. Het bedrag van de steekpenningen was meestal meer dan 25 procent van de totale kosten. Volgens de meeste respondenten vormt corruptie het belangrijkste obstakel voor een duurzame ontwikkeling en ze dient serieus aangepakt te worden.

De meeste bedrijven verwachten dat de Thaise economie volgend jaar met 3,1 tot 4 procent groeit. Risicofactoren zijn volgend jaar politieke onzekerheid, economische volatiliteit en fluctuerende olieprijzen.

Bestrijding corruptie is te versnipperd
4 december – Er zijn te veel diensten die zich bezighouden met de bestrijding van corruptie. Dat is de belangrijkste conclusie die deze week werd getrokken op het 28ste seminar van de Thaise Kamer van Koophandel. Er zijn negen regerings en particuliere organisaties, die hetzelfde proberen; de bekendste zijn de National Anti-Corruption Commission en de Public Sector Anti-Corruption Commission. De particuliere sector zou ze allemaal graag zien fuseren tot één organisatie.

Hulpgelden verdwijnen in zak van corrupte politici en functionarissen
9 december – Uit het hele land stromen klachten binnen dat de financiële hulp aan de slachtoffers van de overstromingen gepaard gaat met corruptie en onregelmatigheden, schrijft Thai Rath columnist Mr. P. Het probleem is niet nieuw. Soortgelijke klachten werden in het verleden ook al geuit bij hulpprogramma’s. Tijdens het hoogtepunt van de overstromingen in september werd onder de slachtoffers een opiniepeiling gehouden. Hun grootste zorg was dat overheidsfunctionarissen een deel van de hulpgelden in de eigen zak steken. Volgens Mr. P vormen de recente klachten slechts het bekende topje van de ijsberg.

‘Without stern action on the part of the government, corrupt politicians and officials will continue to reap benefits from the misery of unfortunate people.’ Mr P verwacht dat de geschiedenis zich deze zomer zal herhalen als de boeren door droogte worden getroffen. Hij pleit voor strenge straffen, maar dat zal wel een vrome wens blijven.

Onderzoek vindt wijdverbreide corruptie
5 januari 2011 – Met het rampenfonds en de uitgifte van grondeigendomspapieren wordt flink gerommeld, heeft het kantoor van de Public Sector Anti-Corruption Commission in een onderzoek vastgesteld. In bijna elke district dat onderzocht is, was sprake van corruptie. Sommige streken, zoals delen van Sakon Nakhon en Roi Et, waren tot rampgebied verklaard terwijl er helemaal geen sprake was van een ramp. Zo’n verklaring stelt de gouverneur in staat een noodbudget van 50 miljoen baht goed te keuren. De onderzoekers stuitten in delen van Nakhon Ratchasima op de onwettige uitgifte van eigendomspapieren, mogelijk gemaakt door de bestemming van de grond te wijzigen van agrarische bestemming in recreatieve bestemming ten behoeve van de aanleg van een golfbaan. De PACC gaat nog onderzoek doen naar een herbebossingsproject van het ministerie van Natural Resources and Environment. Het vermoeden bestaat dat 70 procent van de fondsen in de zakken van de autoriteiten is verdwenen.

Kort nieuws 10 januari 2011 Gokmachines De politie in Bangkok heeft vorige maand in twee dagen 53 gokapparaten inbeslaggenomen en 59 verdachten aangehouden. Het vermoeden bestaat dat de populaire paardenrennen machines worden gedoogd zolang de lokale politie maandelijks een bedrag krijgt toegestopt. Het is premier Abhisit een doorn in het oog. Hij heeft beloofd de ringleiders die de machines exploiteren, snel op te sporen.

Thailand blijft een nest van corruptie
1 februari – Politici, wetgevers, politie en soldaten zijn de meest corrupte groepen in Thailand. Bovendien loopt Thailand vergeleken met de buurlanden ver achter bij de bestrijding van corruptie. Dit zegt Saowani Thairungrote, een econoom verbonden aan de University of Thai Chamber of Commerce, die zes jaar studie heeft gedaan naar corruptie in Thailand. Gisteren presenteerde ze haar bevindingen tijdens een seminar van de National Anti-Corruption Commission.

Volgens Saowani blijft ernstige corruptie in Thailand doorwoekeren omdat de wet soepel wordt toegepast en vanwege politieke instabiliteit. De afgelopen 20 jaar is corruptie vaak gebruikt als excuus voor een militaire coup, maar elke nieuwe regering bleek even corrupt te zijn als de vorige. De meeste corruptie vond plaats tijdens het bewind van Thaksin Shinawatra, gevolgd door de regering Chuan Leekpai, Samak Sundaravej en Somchai Wongsawat.
Zakenmensen die voor de overheid werken, zeggen dat de highway- en verkeerspolitie, politici, douane en tambonfunctionarissen het meest betrokken zijn corruptie. Ze vragen steekpenningen in ruil voor het versnellen van bepaalde diensten. Volgens Saowani moeten particuliere bedrijven die werk doen voor de overheid, tenminste 5 procent van de projectkosten betalen aan steekpenningen. Andere bronnen noemen 20-25 procent.

Kort nieuws 26 maart Steekpenningen Een functionaris van het Highways Department is in een undercover operatie aangehouden omdat hij 47.500 baht aan steekpenningen vroeg in ruil voor een hogere prijs voor te onteigenen land voor wegenaanleg.

Netwerk gevormd tegen het betalen van steekpenningen
19 mei – Eenentwintig organisaties hebben een netwerk gevormd in de strijd tegen corruptie, die het land meer dan voorheen teistert. Business operators moeten aan machtige personen zo’n 50 procent van de projectkosten aan steekpenningen betalen om een contract in de wacht te slepen. Twintig tot dertig jaar geleden was dat 2 tot 3 procent. Dit zegt Dusit Nontanakorn. voorzitter van de Thaise Kamer van Koophandel.

‘What is worrying is that the Thai people think corruption is acceptable. This thinking is very dangerous. If this is allowed to continue, Thailand will collapse sometime in the future’, aldus Dusit
Het anti-corruptie netwerk is opgezet door 21 organisaties, waaronder de .Thai Chamber of Commerce, Thai Bankers Association, Securities and Exchange of Thailand en Federation of Thai Capital Markets. Het netwerk geeft het startschot op 1 juni, twee dagen voor de verkiezingen, tijdens een seminar met het thema “Opposed to Corruption – a Turning Point of Thailand”.
Dusit heeft er alle vertrouwen in. Weliswaar zijn bij corruptie twee partijen betrokken; weigeren om steekpenningen te betalen is een startpunt en zal corruptie moeilijker maken, denkt hij.

‘Politici zijn onbetrouwbaar’
26 mei – Quotes van deelnemers aan een forum van Bangkok Post.
Suwanna Panitpibool, fruitverkoopster op de Bo Bae groothandelsmarkt
‘No authorities had visited the market to help find a new trading area for vendors, even though the Democrat-led government said it would allocate 700 trading areas in Bangkok to 20.000 street vendors under its Pracha Wiwat welfare scheme [Zie 9 januari: Abhisit deelt nieuwjaarsgeschenken uit]. As a result, traders have been forced to pay 1.000 baht each month under the table to police and municipal officials. Authorities exploit traders at Bo Bae market for their own gain.’

Supatra Tupyai, taxichauffeur
‘Mafia gangs extort money from taxi drivers picking up passengers at Mor Chit bus terminal. The government knows about the problem, but refuses to act.’

Bedrijven eisen strijd tegen corruptie
2 juni – Meer dan 20 organisaties hebben gisteren een gezamenlijke actie aangekonigd om politieke partijen te dwingen ernst te maken met de strijd tegen corruptie. Indien zij dat niet doen, nemen de organisaties het heft in eigen handen. Een onafhankelijk orgaan is door hen opgezet om de strijd tegen corruptie aan te binden en de universiteit van de Thaise Kamer van Koophandel gaat een corruptie-index ontwikkelen.

Dusit Nontanakorn, voorzitter van de Thaise Kamer van Koophandel (TCC) en de Board of Trade, zei dat de actie de eerste stap van de Thaise particuliere sector is om gezamenlijk de corruptieplaag, die de concurrentiepositie van het land bedreigt, te bestrijden. ‘I agree with many people who say that fighting corruption is not easy and could possibly end up being a waste of time’, zei Dusit op een forum, getiteld ‘Against Corruption: Thailand’s Turning Point’. ‘But we have to get started instead of doing nothing and letting corruption grow like a cancer that will eventually kill the country.’
Dusit stelde Hongkong ten voorbeeld. De eilandstad heeft de corruptie de afgelopen 40 jaar aanzienlijk teruggebracht en staat nu wereldwijd op plaats 13 met betrekking tot economische transparantie. Thailand staat op plaats 78. ‘Hong Kong has made it. That’s why I am confident that if every Thai is determined and cooperates, the fight against corruption will progress and steer the country in a better direction.’
80 pct van de bedrijven betaalt steekpenningen
Volgens de TCC bedroeg de totale waarde van corruptie bij overheidsprojecten in het vorige fiscale jaar een bedrag tussen de 169 en 203 miljard baht van een totaal overheidsbudget van 1,7 triljoen baht. Tachtig procent van de bedrijven betaalt steekpenningen, 20 procent doet dit uit eigen initiatief.
Volgens premier Abhisit, die het forum bijwoonde, heeft de Rekenkamer berekend dat overheidsprojecten 10 tot 20 procent duurder uitvallen dan ze zouden moeten doen. De gebruikte methodes worden steeds verfijnder, waardoor het probleem moeilijker valt op te sporen en bestrijden. ‘I believe that in this coming election, political parties will present their anti-corruption agendas. For the private sector, they should say no to bribery. Those who provide evidence of corruption will be protected. […] There have been some changes as the government has dealt with it at a certain level. Still I am not yet happy with it.’
Organisaties in de anti-corruptie campagne zijn behalve de Thaise Kamer van Koophandel en Board of Trade, de Thai Bankers’ Association, Stock Exchange of Thailand, Thai Listed Companies Association, Thailand Management Association, Foundation for a Clean and Transparent Thailand, National Children and Youth Council, Thailand’s Anti-Corruption Network en het kantoor van de National Anti-Corruption Commission.

10 miljard baht om stemmen te kopen? Onzin!
7 juni – De gouverneur van de Bank of Thailand spreekt mediaberichten tegen dat circa 10 miljard baht van de totale geldstroom ontbreekt. Dat geld zou bestemd zijn voor het kopen van stemmen. De bank zou de politie hebben ingelicht.

Niets van waar, zegt Prasarn Trairatvorakul. Bovendien is het niet eens gemakkelijk vast te stellen omdat het bedrag minder dan 1 procent bedraagt van de totale geldstroom van 1,1 triljoen baht. Alleen als de bank specifieke informatie ontvangt, bijvoorbeeld vanwaar het geld ontbreekt, zou de bank de bestemming van het geld kunnen traceren.
De desbetreffende mediaberichten zijn gebaseerd op uitspraken van Thawisan Lonanurak, secretaris-generaal van de Northeastern Chamber of Commerce. Hij vermoedt dat het geld met name in het Noordoosten wordt besteed, waar de verkiezingsstrijd het felst is. Volgens Thawisan wordt geschat dat in elk van de in totaal 375 kiesdistricten in het land een bedrag tussen de 200 en 300 miljoen baht circuleert. Elke stemmenwerver krijgt 10.000 baht en elke kiezer op zijn minst 1.000 baht. Omdat een kiesdistrict gemiddeld 120.000 kiezers telt, komt het totaalbedrag op tenminste 100 miljoen baht per kiesdistrict uit.
Wichean Potephosree, chef van de nationale politie, verwijst de berichten ook naar het land der fabelen. De politie is niet gewaarschuwd, zoals media beweren.
Eerder, op 24 mei, berichtten de Thaistalige media dat Sorasit Suntornkes, assistant-gouverneur, had gezegd dat circa 10 miljard baht van de totale geldstroom ontbrak, maar kort daarna ontkende hij dit ooit gezegd te hebben. Volgens anonieme bronnen werd Sorasit afgeluisterd, toen hij dit tegen iemand anders in een privégesprek zei.

Corruptie overheid is ‘acceptabel’
21 juli – Een ruime meerderheid van de respondenten in een peiling van Abac vindt een corrupte overheid acceptabel zolang ze zorgt voor welvaart voor de bevolking en het land. Gevraagd hoe ze tegenover corruptie stonden, zei 64,5 procent er geen moeite mee te hebben mits ze er zelf van profiteren. De minste bezwaren werden geuit door jongeren onder de 20 jaar, mensen met een inkomen van meer dan 20.000 baht per maand en studenten. Mensen die zich tegen corruptie verzetten zijn meestal ouder dan 50 jaar. De peiling werd onder 2.559 personen in 17 provincies gehouden. Eerdere peilingen van Abac leverden een soortgelijk resultaat op.

Thaksin-politicus beschuldigd van corruptie
29 juli – Een vooraanstaand politicus uit de regering Thaksin heeft een kleine US$ 600.000 aan steekpenningen opgestreken in ruil voor zijn lobbywerk voor de Amerikaanse fabrikant van Johnnie Walker, Smirnoff wodka en Guinness, Diageo Plc. Hij bewerkte functionarissen om Diageo’s standpunt over te nemen in enkele belasting- en douaneconflicten. Dit is gebleken nu de US Securities and Exchange Commission (SEC) het bedrijf een boete van US$ 16 miljoen heeft opgelegd wegens het omkopen van functionarissen in Thailand, Zuid-Korea en India tussen 2003 en 2009.

Alhoewel de naam van de politicus niet wordt genoemd, moet voor Thais duidelijk zijn wie wordt bedoeld. De SEC meldt dat hij onder andere werkzaam was als adjunct-secretaris van de premier, adviseur van de vice-minister-president en adviseur van het ministerie van Landbouw en hij was de broer van een van de leidinggevenden van Diageo Moët Hennesy Thailand (DT).
DT kocht de politicus om via 49 directe betalingen aan een politieke consultancyfirma waar de man hoofd van was. In totaal ontving het bedrijf US$ 599.322, waarvan het meeste of misschien wel alles in de zak van de man verdween. Voor dat bedrag coördineerde hij tal van vergaderingen tussen hooggeplaatse regeringsfunctionarissen en managers van Diageo en DT. In april en mei 2005 werden die ook bijgewoond door premier Thaksin.
In mei 2005, kort na deze vergaderingen, hield Thaksin een radiotoespraak waarin hij steun betuigde aan Diageo’s standpunt in de conflicten. Mede dankzij het gelobby van de politicus accepteerde de Thaise regering belangrijke aspecten van Diageo’s transfer pricing method en maakte een bankgarantie van 7 miljoen dollar vrij die DT had moeten stellen tijdens het belastingconflict.
(Vergelijk de Philip Morris-zaak: 10 maart: Philip Morris-zaak lijkt luchtballon; 14 maart: Oppositie heeft de messen geslepen; 16 maart: Kort Nieuws, Philip Morris; 19 maart: Philip Morris-zaak besluit censure debate. Vergelijk ook de tabakszaak. Archief: Steekpenningen voor Thaise tabaksfunctionarissen ; Steekpenningen voor Thaise tabaksfunctionarissen (2))

‘Politicus in Johnnie Walker-zaak was geen “close aid” van Thaksin’
30 juli – De politicus die tussen april 2004 en juli 2008 een kleine 600.000 dollar aan steekpenningen opstreek van Johnnie Walker-producent Diageo Plc was geen ‘close aid’ van oud-premier Thaksin, zegt Thaksin’s juridisch adviseur Noppadon Pattama. Maar op basis van gegevens van de US Securities and Exchange Commission (SEC) lijkt dat wel aannemelijk.

De SEC, die het in Londen gevestigde bedrijf een boete van US$ 16 miljoen heeft opgelegd wegens het omkopen van functionarissen in Thailand, Zuid-Korea en India tussen 2003 en 2009, zegt dat de man onder andere werkzaam was als adjunct-secretaris van de premier en bestuurslid was van Thai Rak Thai, de partij van Thaksin. Noppadon belooft dat Pheu Thai, de (tweede) reïncarnatie van de ontbonden Thai Rak Thai, alle medewerking zal verlenen wanneer blijkt dat een huidig partijlid bij de zaak is betrokken.
De niet bij naam genoemde man coördineerde in ruil voor de steekpenningen tal van vergaderingen tussen hooggeplaatse regeringsfunctionarissen en managers van Diageo en DT met het doel hen Diageo’s standpunt over te laten nemen in enkele belasting- en douaneconflicten. In april en mei 2005 werden die ook bijgewoond door premier Thaksin.
Een functionaris van de Excise Department ontkent de beschuldiging dat de dienst heeft gerommeld met de regels om Diageo te bevoordelen. Volgens de belastingwet kan de dienst de accijns op whisky op twee manieren berekenen: 50 procent van de waarde of 300 baht per liter 100 procent alcoholinhoud. De dienst kiest altijd de methode met de hoogste opbrengst. De SEC zegt dat Diageo uitgebreid gelobbyd heeft voor de goedkoopste variant.
Volgens een adviseur van de douane is de zaak dit jaar buiten de rechtbank in der minne geschikt. De dienst beschuldigde Diageo Moët Hennesy Thailand ervan de CIF (cost, insurance en freight) te laag te hebben aangegeven, wat resulteerde in lagere importheffingen. Uiteindelijk ging Diageo akkoord met een afkoopsom van 1 miljard baht.
(Noot van de redactie: In de krant staat echt underdeclaring; logischer lijkt me het omgekeerde)
(Zie 29 juli: Thaksin-politicus beschuldigd van corruptie.)

NACC bespreekt Johnnie Walker-zaak
2 augustus – De National Anti-Corruption Commission bekijkt vandaag of ze actie gaat ondernemen in de Johnnie Walker-zaak naar aanleiding van een onderzoek door de US Securities and Exchange Commission (SEC). Die heeft vastgesteld dat een Thaise politicus tussen april 2004 en juli 2008 een kleine US$ 600.000 aan steekpenningen heeft opgestreken van whisky-producent Diageo Plc in ruil voor het bewerken van de belastingdienst en douane.

Volgens NACC-lid Methee Krongkaew heeft de zaak ‘tainted the country’s image’. ‘If the NACC finds there are signs of possible wrongdoings, there will be a full inquiry.’ Hij zegt dat de zaak verschilt van de zaak tegen Juthamas Siriwan, omdat die voor de rechter in de VS heeft gespeeld. De voormalige directeur van de Tourism Authority of Thailand incasseerde US$ 1,8 miljoen van twee Amerikaanse producenten in ruil voor de organisatie van het Bangkok International Filmfestival en andere projecten van de TAT tussen 2002 en 2006. De producenten zijn in de VS veroordeeld, de directeur heeft de benen genomen naar het buitenland, de NACC met lege handen achterlatend.

‘Goed zo, NACC’
4 augustus – De National Anti-Corruption Commission (NACC) krijgt een pluimpje van het particuliere Anti-Corruption Network. Het netwerk, waarin 20 organisaties zich sterk maken voor de bestrijding van corruptie, vindt het een prima idee dat de NACC onderzoek gaat doen naar de Johnnie Walker-zaak.

Het bedrijf, Diageo Moet Hennessey Thailand, dat een Thaise politicus US$ 600.000 heeft toegestopt in ruil voor lobbywerk bij de belastingdienst en douane, is niet welkom bij Board of Trade of Thailand en de Thai Chamber of Commerce, aldus de voorzitter van het netwerk.
De omkoping is aan het licht gekomen dankzij een onderzoek van de US Securities and Exchange Commission (SEC). De SEC heeft het in Engeland gevestigde moederbedrijf Diageo Plc een boete opgelegd van US$ 16 miljoen wegens het omkopen van functionarissen in Thailand, Zuid-Korea en India tussen 2003 en 2009. Ze kregen het geld om lucratieve verkoop- en belastingvoordelen voor het bedrijf te ritselen.
De Thaise politicus wordt door de SEC niet bij naam genoemd, maar uit de functies die hij heeft bekleed valt wel af te leiden wie bedoeld wordt. De man was onder andere werkzaam als adjunct-secretaris van de premier en hij was bestuurslid van Thai Rak Thai, de partij van Thaksin. Hij ontving het geld tussen april 2004 en juli 2008. Bangkok Post schreef op 31 juli in haar hoofdredactioneel commentaar: ‘He is, of course, the elder brother of the next prime minister, Yingluck Shinawatra.’
Sinds een recente wetswijziging heeft de NACC meer bevoegdheden om corruptie te bestrijden. Zo moeten overheidsdiensten ondere andere binnen 180 dagen na goedkeuring door het kabinet gegevens overleggen over de aanbestedingsprocedure van een project.

TAT-directeur stak 1,8 mln dollar in eigen zak
24 augustus – De National Anti-Corruption Commission heeft definitief vastgesteld dat de voormalige directeur van de Tourism Authority of Thailand (TAT) US$ 1,8 miljoen aan steekpenningen heeft ontvangen van Holywood producenten Gerald en Patricia Green. In ruil daarvoor mocht het echtpaar jaarlijks tussen 2002 en 2007 voor 60 miljoen baht het Bangkok International Filmfestival en enkele andere activiteiten van de TAT organiseren.

De Greens zijn in de VS veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en zes maanden huisarrest. De TAT-directeur en haar medeplichtige dochter zijn ook in de VS aangeklaagd, maar de VS hebben nog niet om uitwijzing gevraagd. De NACC heeft de zaak aanhangig gemaakt bij het OM. De sub-commissie van de NACC die de zaak heeft onderzocht, heeft de directeur gevraagd te getuigen, maar ze kwam niet opdagen. Volgens een eerder bericht zou ze naar het buitenland zijn gevlucht.

‘Maak een aparte rechtbankkamer voor corruptiezaken’
27 augustus – Een aparte kamer bij de rechtbank voor het bedrijfsleven zou een enorm winstpunt zijn in de strijd tegen de toenemende corruptie. Zo’n gespecialiseerde kamer zou snel en efficiënt kunnen rechtspreken. Dit pleidooi hield Wichet Tantivanich van de Capital Market Academy deze week op een seminar.

Wichet zei dat illegale praktijken op de effectenbeurs zijn toegenomen ondanks de inspanningen van de Securities and Exchange Commission om de witteboorden criminaliteit te bestrijden. ‘Corruptie in de zakenwereld moet serieus worden genomen omdat sommige zaken een relatie met de politiek hebben.’
Thailand heeft geen al te beste reputatie. Op de 2010 corruptie-index van Transparency International staat Thailand van de 178 landen op de 78ste plaats met een score van 3,5 op een schaal van 1 tot 10.
Vicha Mahakun, lid van de National Anti-Corruption Commission, meent dat geen enkele wet corruptie kan voorkomen. “The most effective way to prevent corruption is by instilling ethics, which needs to be addressed seriously in the educational system.’

Minister wil steekpenningen legaliseren
13 september – Tea money oftewel steekpenningen netjes als inkomsten boeken, zodat de overheid kan controleren dat het wordt gebruikt voor het onderwijs en niet in de zakken van individuën verdwijnt. Minister Worawat Ua-apinyakul (Onderwijs) doet dit voorstel en hij vindt het heel wat beter dan het huidige verbod op het betalen van tea money. ‘Dat is onpraktisch.’

Tea money wordt betaald door ouders om hun kind op een bepaalde (middelbare) school geplaatst te krijgen buiten het toelatingsexamen om. De vorige regering verbood het; Worawat heeft er geen bezwaar tegen. ‘Ouders willen het beste voor hun kinderen. Ze hebben het recht om hun kinderen naar de beste school te sturen. We moeten de rijken niet willen tegenhouden om te betalen zodat de scholen waar hun kinderen studeren, verbeterd kunnen worden.’
Suparwadee  Wongsakul, directeur van de Suankularb Wittalayai Rangsit school, zegt dat tea money geen steekpenningen zijn. ‘In feite is het een gift van een donor en beschermheer. Het wordt gebruikt ten behoeve van scholen en studenten. Die giften gaan niet ten koste van plaatsen van andere studenten van wie de ouders geen tea money betalen. Het toelatingsexamen alleen kan niet alle plaatsen vullen. Meestal zijn er voldoende plaatsen voor anderen over, die worden toegelaten via speciale quota en het patronage systeem.’
Voormalig minister van Onderwijs Chinnaworn Boonyakiat, die het verbod op het betalen van tea money uitvaardigde, zegt dat Wowawat’s idee leidt tot ongelijkheid in het onderwijs. ‘It will intensify competition among parents to try to get their children to enter prestigious and high-profile schools. The system, if adopted, wil eventually lead to more corruption.’
Kanok Wongtrangan, minister van Onderwijs in het schaduwkabinet van de Democraten, zegt dat het idee in strijd is met de verkiezingsbelofte van Pheu Thai om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen. ‘It will lead to inequality in educational opportunities of children from different economic backgrounds.’
[Noot van de auteur: Thailand heeft als slogan Amazing Thailand. Inderdaad, amazing, dit voorstel. Je zal toch docent zijn met rijkeluis kindertjes in je klas, die te dom zijn om voor de duvel te dansen.]

Onderwijs heeft baat bij tea money
14 september – Door scholen toe te staan tea money te accepteren kan de overheid de subsidie aan die scholen verminderen en dat geld kan andere scholen weer ten goede komen. Met deze redenering verdedigt minister Worawat Ua-apinyakul zijn opvallende voorstel van gisteren om het verbod op het accepteren van tea money, een eufemisme voor steekpenningen, te vervangen door de opdracht aan de scholen het geld te boeken als inkomsten en te gebruiken voor onderwijskundige doeleinden [en niet in de zak van een individu te laten verdwijnen].

Tea money wordt betaald door ouders die hun kinderen buiten het toelatingsexamen om geplaatst willen hebben op een bepaalde school. De vorige regering verbood die praktijk, maar volgens de huidige minister is dat verbod ‘onpraktisch’.
Het Office of the Basic Education Commission heeft van de minister de opdracht gekregen zich met de zaak bezig te houden om te voorkomen dat scholen gigantische bedragen aan ouders gaan vragen in ruil voor toelating.

Slecht plan: tea money legaliseren
15/16 september – Het betalen van tea money om een plaats op een school te verwerven is onwettig, of je het nu een onderwijskundige donatie noemt of wat dan ook. Deze praktijk is moreel verwerpelijk omdat ze oneerlijk is: ze voorkomt dat arme leerlingen toegang tot de school krijgen.

Bangkok Post wijdt een streng commentaar aan het voornemen van de minister van Onderwijs om het verbod op het betalen van tea money, ingesteld door de vorige regering, op te heffen en de scholen te verplichten het geld in hun boekhouding op te nemen.
De krant ziet het voorstel als een voorbeeld van ‘double standards’, een praktijk waar de huidige regering nu juist een eind aan wil maken. De minister slaat de plank mis als hij denkt het gebruik te elimineren door het in de openbaarheid te brengen. Integendeel, het probleem blijft bestaan en ouders moeten misschien meer betalen, vanwege het simpele feit dat de vraag veel groter is dan het aantal beschikbare plaatsen.
De minister zou zich moeten concentreren op urgentere zaken, zoals kwaliteitsverbetering van het lager onderwijs, zodat ouders meer keus hebben voor hun kinderen; verbetering van de decentralisatie van het onderwijs en verbetering van de beroepsopleidingen.
Met name dat laatste is volgens de krant cruciaal. Veel ouders en leerlingen beschouwen technisch onderwijs als tweederangs [waar hebben we dat meer gehoord?]. Leerlingen gaan liever naar de universiteit, ondanks het vooruitzicht dat ze geen werk zullen kunnen vinden wanneer ze zijn afgestudeerd. Studenten van een technische opleiding hebben een veel betere kans op een baan, omdat er een tekort aan vakmensen is.

Journalisten kunnen strijd tegen corruptie ondersteunen
16 september – De media zijn in staat de publieke perceptie van corruptie te veranderen. ‘Today, people learn more from the press than they do from teachers’, zei Banyong Pongpanich, voorzitter van Phatra Securities Co Ltd woensdag op een seminar over de rol van de pers, georganiseerd door de Securities Exchange of Thailand. ‘The press can use this to convince and help the public understand that corruption will not benefit the country in the long run.’

Bandid Nijathaworn, president en chief executive van het Thai Institute of Directors, zei dat waarheid, feiten en accurate verslaggeving de drie belangrijkste dingen zijn die de mensen van de pers verwachten. ‘The press has the power to influence the public in whichever direction it presents. The media can also help educate the younger generation about the need to end corruption.’
Prasong Lertrattanawisut, voormalig voorzitter van de Thai Journalists Association, temperde het grote geloof in de macht van de pers door te zeggen dat de pers alleen niet een beweging kan beginnen. ‘Often the press is dictated to about what it will report due to a business perspective. The government has to act as well and the judicial system would have to improve to root out corruption.’
Sarinee Achavanuntakul, prominent blogger en redacteur van de nieuwe website Thaipublica.org, wees op het internet als ‘innovative and powerful channel for consumers which could also be exploited to end the corruption scourge’.
Thaipublica.org is woensdag officieel gelanceerd. Het nieuwskanaal is gemodelleerd naar de Amerikaanse website propublica.org, opgezet door ervaren journalisten waaronder een onderzoeksjournalist van The New York Times. Bunlap Pusuwan, hoofdredacteur van de Thaise site, zei bij de presentatie dat de media hedentendage beperkt en beïnvloed worden door zowel het publiek als de particuliere sector met als gevolg een afname van ‘in-depth’ nieuws. Thaipublica gelooft dat het de beperkingen van de traditionele media kan overwinnen en onafhankelijk kan blijven omdat het internet-based is. Thailand telt 20 miljoen internetgebruikers.

Enkele gegevens over corruptie
– Bij regeringsopdrachten aan de particuliere sector wordt 30 procent onder de tafel betaald. Dit kost de overheid 2 triljoen baht per jaar. Spoedig zou het percentage naar 50 procent kunnen gaan.

– Volgens het Office of the Narcotics Control Board is hoog- en laaggeplaatst politiepersoneel betrokken bij de drugshandel, met name in het centrum van Bangkok.
– Meer dan 10 hoge en lage politiefunctionarissen waren betrokken bij het illegale casino in Sutthisan, waarvan het bestaan door parlementslid Chuvit Kamolvisit is onthuld.
– Volgens een studie van het Thailand Information Centre for Civil Rights and Investigative Journalism zijn 317 parlementsleden rijker dan toen ze op 22 januari 2008 in functie kwamen. De bankrekening van zeven parlementsleden ging in 3 jaar met 100 miljoen baht omhoog, van 10 leden met 50-100 miljoen baht, van 54 leden met 10-50 miljoen baht en van 61 leden met 5-10 miljoen baht. De overigen scoorden 5 miljoen baht. In totaal vergaarden ze 4,3 miljard baht. Het gemiddeld maandinkomen van een MP bedraagt 100.000 baht. De studie stelt dat het geld werd verdiend door investeringen van echtgenotes en familieleden en andere ‘legale’ middelen.
– Minister Worawat Au-apinyakul (Onderwijs) heeft voorgesteld tea money, door ouders betaald om hun kinderen op een school geplaatst te krijgen, te legaliseren. Critici zeggen dat hierdoor corruptie wordt bevorderd.
– Dertig particuliere en overheidsbedrijven menen dat corruptie in Thailand de komende 12 maanden erger zal worden.
– Volgens de Thai Corruption Perception Index meent de helft van de 2400 ondervraagden dat corruptie volgend jaar toeneemt, tenzij effectieve maatregelen worden genomen. Bijna de helft meent dat de regering niet in staat is het probleem op te lossen.
(Bron: Necrologie naar aanleiding van het overlijden van Dusit Nontanakorn, voorzitter van de Thai Chamber of Commerce, en een fervent bestrijder van corruptie. Auteur Voranai Vanijaka. Bangkok Post, 18 september 2011)

Waarom Thailand corrupt is
22 september – 64 procent van de Thaise bevolking vindt corruptie acceptabel als het land of zijzelf er maar op de een of andere manier van profiteert. En 70 procent van de jongeren onder de 20 jaar huldigt dat standpunt. Deze cijfers rolden vorige maand uit de Abac Poll.

Inmiddels zijn daar nog alarmerender cijfers bijgekomen. Vergeleken met 10 jaar geleden vinden meer kinderen in de leeftijdscategorie 10-14 jaar het oké om te bedriegen of iemand om te kopen ‘when necessary’, bijvoorbeeld om voor een examen te slagen of een spelletje te winnen. Ook kleinere kinderen vertonen zorgwekkende tekenen, blijkt uit een onderzoek van het Health Systems Research Institute. Kinderen jonger dan 5 jaar zijn minder inschikkelijk, kinderen van 6 tot 9 jaar zijn slechter in empathie en emotionele zelfbeheersing. Idem de 10 tot 14-jarigen die qua kritische denken ver onder het gewenste niveau scoren.
Bangkok Post citeert uit het onderzoek in haar hoofdredactioneel commentaar onder de prikkelende kop Why Thailand is so corrupt. De krant geeft nog meer voorbeelden. Aan steekpenningen sijpelt 30 procent van de overheidsinvesteringen weg en er is een gigantische ondergrondse economie, beschermd door de politie met tentakels naar de politiek: gokken, prostitutie, drugshandel, mensenhandel, wapenhandel en smokkel van dieselolie. Meer dan 20 procent van ‘s lands economie zou daarin omgaan; geen overdreven percentage als je bedenkt dat 5 tot 20 procent van de gokverdiensten naar de politie gaat.
De oplossing ligt volgens de krant bij de overheid in participatie van de bevolking, decentralisatie en politieke hervorming en in de particuliere sector in hervorming van de politie. Zonder dat het armzalige welzijnsstelsel voor de politie wordt verbeterd, is de kans nihil dat er een eind komt aan de corruptieplaag, klassejustitie en het gebrek aan rechtshandhaving.
De verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat de meeste mensen corruptie accepteren, illustreren het feit dat ze hun hoop hebben verloren. We hebben de remedies tegen corruptie – hervorming van de politiek en de politie. Wat we niet hebben, zegt de krant, is de politieke wil van de regering.

Anti-corruptie campagne van start
26 september – T-shirts met anti-corruptie slogans werden gisteren in Lumpini park door velen gedragen bij de start van een campagne tegen corruptie, een initiatief van het Anti-Corruption Network. Premier Yingluck gaf het startschot; Abhisit was er ook, wat wel bijzonder was, want het was de eerste keer dat ze elkaar ontmoetten sinds de verkiezingen op 3 juli.

Het ACN is opgericht door Dusit Nonthanakorn, voormalig voorzitter van de Board of Trade of Thailand en de Thai Chamber of Commerce, die op 6 september overleed. Het netwerk bestaat uit 21 organisaties, waaronder de Thai Chamber of Commerce, Thai Bankers Association, Securities and Exchange of Thailand en Federation of Thai Capital Markets.

NACC: Politie en ministerie negeren uitspraken
28 september – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Royal Thai Police trekken zich niets aan van uitspraken van de National Anti-Corruption Commission. Ze nemen geen maatregelen wanneer de NACC van een functionaris vaststelt dat die de fout is ingegaan. Dit zei Wicha Mahakhun, lid van de NACC, gisteren op een seminar in Bangkok. De bijeenkomst was georganiseerd door de Thammasat Association naar aanleiding van een recente Abac peiling waaruit bleek dat 62 procent van de Thaise teenagers corrupte leiders acceptabel vindt mits ze capabel zijn.

Veerachai Techavijit, secretaris van de Board of Trade of Thailand, pleitte voor strikte handhaving van de wet, strengere straffen, publieksvoorlichting en hogere salarissen voor ministers.
Kobkan Watanawarangkun, voorzitter van de Foundation for a Clean and Transparent Thailand en het good governance comité van de Thai Chamber of Commerce, stelde Hongkong ten voorbeeld, dat veertig jaar geleden uiterst corrupt was. Het probleem verbeterde drastisch toen de bevolking collectief een eind aan de corruptie eiste.
Alhoewel veel partijen vraagtekens zetten achter de campagne van de Kamer tegen corruptie, waarvoor premier Yingluck zondag in het Lumpini park het startschot gaf, steunen alle leden de campagne, zei ze. Een aantal mensen verlangt naar radicale veranderingen die tot doel hebben aan corruptie een eind te maken, aldus Kobkan. ‘It will hurt somewhat, but people must join hands.’

Nieuwe anti-corruptie regelgeving: veel werk, effect betwist
7 oktober – Bedrijven die een contract afsluiten met de overheid, een overheidsdienst of bedrijf waarin de overheid meerderheidsaandeelhouder is, krijgen volgend jaar te maken met een nieuwe regel van de National Anti-Corruption Commission (NACC). Ze moeten elk jaar met hun (elektronische) aangifte bedrijfsbelasting (rechtspersonen) of inkomstenbelasting (personen) een winst- en verliesrekening meesturen. De nieuwe regeling heeft tot doel corruptie tegen te gaan.

De drempel voor de rapportage is redelijk laag: ze geldt voor alle contracten van 500.000 baht en meer. Ook voor elk afzonderlijk contract moet een winst- en verliesrekening worden meegestuurd, die tenminste 5 jaar dient te worden bewaard en wannneer onderzoek wordt gedaan naar corruptie, totdat het onderzoek is beëindigd. Betalingen moeten via een bankrekening plaatsvinden; uitgaven minder dan 30.000 baht mogen contant worden gedaan. Overtreders van de regeling worden uitgesloten van nieuwe overheidsopdrachten.
Volgens Yingyong Karnchanapayap, advocaat bij Tilleke & Gibbins, zullen door de regelgeving de adminstratieve lasten voor de betrokken bedrijven aanzienlijk toenemen, maar hij vraagt zich af  of ze enig effect zal sorteren gezien de lage drempel. De NACC en belastingdienst zullen overstelpt worden met een stortvloed aan informatie. ‘It remains to be seen whether this new measure will be effective in addressing major corruption in Thailand.’

Steekpenningen gestolen uit woning topambtenaar
26 november – Op 12 november werd in de woning van Supoj Saplom, permanent secretaris van het ministerie van Transport, ingebroken. Volgens Supoj werd 1 miljoen baht gestolen; later maakte hij daar 5 miljoen van. Dat zou de bruidsschat van zijn dochter zijn.

De politie vermoedt echter dat 100 miljoen baht is ontvreemd; ze heeft tot nu toe 18 miljoen baht achterhaald. Maar dit laatste wordt door Supoj betwist. Van de elf verdachten zijn acht aangehouden. Supoj is overgeplaatst naar een inactieve post op het kantoor van de premier en heeft op verzoek van zijn minister zijn bestuurszetels in drie overheidsbedrijven opgezegd.
Volgens vice-minister-president Chalerm Yubamrung is het gestolen geld deel van een budget van 2,3 miljard baht dat gereserveerd was voor de BTW op leningen ter financiering van de Purple Line, een ondergrondse metrolijn. Echter, de lening werd later BTW-vrij afgesloten bij het Japan International Cooperation Agency. Het geld zou niet teruggegeven zijn aan de staat, maar verdwenen zijn in de zakken van constructiebedrijven, die voorgetrokken werden. [En we mogen aannemen ook in de zak van Supoj, alhoewel het bericht dat niet expliciet vermeldt.]
Volgende week hoort de politie Supoj om vast te stellen of hij een valse aangifte heeft gedaan van de hoeveelheid gestolen geld. De politie zegt geen aanwijzigingen te hebben dat het gestolen geld verband houdt met corrupte praktijken.
Onderzoek wordt verder gedaan door het ministerie van Transport, de National Anti-Corruption Commission en het Anti-Money Laundering Office. De Mass Rapid Transit Authority (ondergrondse metro) heeft een panel gevormd dat de aanbesteding voor het baanvak Bang Sue-Bang Yai van de Purple Line (kosten 3,66 miljard baht) aan een nader onderzoek onderwerpt.

Toename corruptie verontrust minister
3 december – Thailand is 2 plaatsen opgeschoven op de Corruption Perceptions Index van Transparency International, een civiele organisatie die zich verzet tegen corruptie. Vorig jaar stond Thailand op plaats 78, dit jaar op plaats 80 van de in totaal 178 landen. Van de 26 Aziatische landen staat Thailand op de tiende plaats. Thailands score zakte van 3,5 naar 3,4 op een schaal van 1 tot 10.

Minister Kittiratt Na-Ranong (Handel) vindt dat Thailand strengere maatregelen moet nemen tegen corruptie om het image van het land te verbeteren. In het benoemen van commissies die overheidsprojecten in de gaten houden, ziet hij weinig heil. Academici die een studie hebben gemaakt van corruptie, hebben erop gewezen dat die commissies het probleem alleen maar hebben verergerd, omdat ze het aantal mensen dat profiteerde van steekpenningen, vergrootten. Tegelijkertijd zorgden ze voor een langere procedure die resulteerde in minder efficiëntie.
Noppadon Pattama, juridisch adviseur van Thaksin, wijst erop dat Thailand in het laatste jaar van Thaksin’s bewind op plaats 63 stond. Onder het militaire bewind in 2007 ging de score naar 84, in 2008 onder het bewind van de People Power Party (de opvolger van Thaksin’s Thai Rak Thai) naar 80 en in 2009 onder de regering Abhisit weer naar 84.

Anti-corruptie campagne richt zich op de jeugd
7 december – ‘Corruption – I Won’t Accept It’ heet de campagne die gisteren is gelanceerd om de Thaise jeugd voor te lichten over de gevaren van corruptie. Dat is wel nodig, want uit een peiling is gebleken dat de meerderheid van de Thaise bevolking, en met name leerlingen onder de 20 jaar, geen problemen met corruptie hebben mits het land er beter van wordt.

De campagne is een initiatief van het United Nations Development Programme (UNDP) en de National Anti-Corruption Commission (NACC). De lancering vond plaats ter gelegenheid van de internationale anti-corruptie dag op 9 december. In het kader van de campagne hebben zeven universiteiten een korte documentaire gemaakt met een anti-corruptie boodschap.
Vorige week maakte Transparency International de Corruption Perception Index van 2011 bekend. Thailand bleek twee plaatsen gestegen te zijn (van plaats 78 naar plaats 80; wat een verslechtering betekent) op de lijst van 178 landen en 3,4 (vorig jaar 3,5) te scoren op een schaal van 1 tot 10. ‘The rank is relatively low and certainly nothing to be proud of’, zegt Samuel De Jaegere van het UNDP Asia Pacific Regional Centre. ‘The fight against corruption is a long-term effort and the country needs to be able to count on its youth to work on this issue.’

Kort nieuws 9 december
– Corruptie heeft een kritiek niveau bereikt, zegt 90,4 procent van de respondenten in een peiling van het Research Centre van de Bangkok universiteit. Ondervraagd werden 1.161 personen in Bangkok. 69 procent vindt dat de mensen zich tegen corruptie moeten verzetten; 24,45 procent vindt corruptie geen probleem en 6,6 procent vindt corruptie acceptabel.

Kort nieuws 10 december
– Corruptie bij aanbestedingen door de overheid zal gemakkelijker te traceren zijn als in april de Anti-Corruption Act van kracht wordt. Volgens de wet zijn overheidsdiensten en –bedrijven verplicht bij aanbestedingen een opgave te doen van de gemiddelde prijzen. Bedrijven die voor de regering werken, moeten hun boeken en jaarbalans overleggen aan de Belastingdienst. Alle betalingen dienen via de bank te verlopen. Alleen betalingen minder dan 30.000 baht mogen contant worden gedaan, maar wanneer er meer kasbetalingen zijn, worden die onderzocht.

Twee bedrijven bevoordeeld bij aankoop noodpakketten
25 december – Er is goed en er is slecht nieuws over de vermeende corruptie bij de aankoop van noodpakketten. Het goede nieuws is dat er geen politici bij zijn betrokken – of beter gezegd: daarvoor heeft het Department of Special Investigation (zeg maar de Thaise FBI) geen bewijs kunnen vinden.

Het slechte nieuws is dat elf ambtenaren van het Disaster Prevention and Mitigation Department twee bedrijven bij het aanbesteden van opdrachten hebben bevoordeeld. Het heeft er alle schijn van dat de afdeling niet alle pakketten heeft ontvangen, waarvoor ze heeft betaald. Dit is zowel tijdens de huidige Pheu Thai-regering gebeurd als voorganger Democraten.
De DSI is in de zaak gedoken nadat parlementslid Wilas Chantarapitak (Democraten) de kwestie aan de orde had gesteld in het parlement. De beschuldiging van corruptie leidde tot een zogeheten censure debate waarin de Democraten het aftreden eisten van minister Pracha Promnok (Justitie), directeur van het Flood Relief Operations Command, het crisiscentrum van de regering.
Volgende week overhandigt de DSI de resultaten van haar onderzoek aan de National Anti-Corruption Commission. Die staat al in de startblokken om in de zaak te duiken.

Kort nieuws 22 maart 2012
– Op 1 april wordt de Anti-Corruption Act van kracht. Overheidsdiensten en –bedrijven zijn voortaan verplicht de kostenberekening en gemiddelde prijs van projecten op hun website te zetten. De National Anti-Corruption Commission schat dat 10 tot 40 procent van overheidskredieten in de zak van politici, hoge ambtenaren en particuliere bedrijven terecht komt.

Kort nieuws 14 april
– De National Anti-Corruption Commission is teleurgesteld dat het kabinet een anti-corruptiemaatregel niet heeft goedgekeurd, maar het ministerie van Financiën de opdracht heeft gegeven de zaak nog eens te bestuderen. De maatregel, goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, verplicht overheidsdiensten bij aanbestedingsprocedures aan te geven hoe de mediaanprijs is berekend.

Uit onderzoek van de universiteit van de Thai Chamber of Commerce is gebleken dat die prijs gemiddeld 30 tot 40 procent te hoog is. Dat komt neer op een bedrag van 500 tot 600 miljard baht.
Gevraagd of de beslissing van het kabinet betekent dat politici de maatregel niet willen omdat ze er geld bij inschieten, houdt NACC-commissaris Pakdee Pothisiri zich begrijpelijkerwijs op de vlakte. ‘I don’t want to start a war of words. […] It should not be a problem if we follow the law.’

Kort nieuws 30 juni
– De Anti-Corruption Network Alliance (in 2011 opgezet door wijlen voorzitter Dusit Nantanakorn van de Thai Chamber of Commerce) heeft twee gevallen van corruptie ontdekt bij projecten tegen overstromingen. In Phak Hai (Ayutthaya) werd een weg ad 100 miljoen baht aangelegd, maar de Royal Irrigation Department ging daarmee haar boekje te buiten. En in Chiang Mai vond een oneerlijke aanbesteding plaats voor baggerwerkzaamheden in de Ping rivier. De alliantie zegt dat baggerwerk bij uitstek vatbaar is voor corruptie omdat de controle te wensen overlaat. De twee projecten behoren tot 10 projecten, waar de alliantie vraagtekens achter zet.

Kort nieuws 19 juli
– Dertig tot vijfendertig procent van alle overheidsbudgetten verdwijnt in de zakken van corrupte ambtenaren en politici, blijkt uit een nieuw onderzoek van de universiteit van de Thai Chamber of Commerce (UTCC). Dat percentage wordt genoemd door de particuliere sector.

De universiteit ondervroeg 2.400 personen: 50,4 procent burgers; 24,1 procent particuliere sector en 25,5 procent ambtenaren. 86 procent van de ondervraagden is van mening dat corruptie zal toenemen omdat grote budgetten beschikbaar komen voor infrastructurele werken en werken op het gebied van de waterhuishouding.
De onderzoekers maakten ook een rekensommetje. Volgend jaar heeft de overheid 943 miljard baht te besteden; daarvan sijpelt 330 miljard baht weg.
De UTCC doet al sinds 1999 onderzoek naar corruptiepraktijken. In dat jaar bedroeg het zogeheten tea money 10 procent. In de afgelopen 3 jaar steeg het naar 30 procent.
UTCC-president Sauwanee Thairungroj zegt dat ondernemers tea money nog steeds beschouwen als een noodzakelijk kwaad om een overheidsopdracht in de wacht te slepen. De National Anti-Corruption Commission moet volgens hem nog het vertrouwen van het bedrijfsleven winnen. Verder wijst hij erop dat de corruptie schadelijk is voor de concurrentiekracht van het land, omdat de productiekosten erdoor toenemen.

Kort nieuws 20 juli
Wanneer er dit jaar net zoveel regen valt als vorig jaar, overstromen weer dezelfde wijken van Bangkok. Regent het minder, hetgeen de verwachting is, dan blijft Bangkok droog, maar de provincies Lop Buri en Ayutthaya krijgen wel met aanzienlijke wateroverlast te maken. Dit zegt Seree Supradit, directeur van het Climate Change and Disaster Centre van de Rangsit universiteit.

Zoals bekend heeft de regering een bedrag van 350 miljard baht uitgetrokken voor anti-overstromingsmaatregelen: 300 miljard voor acht projecten langs de Chao Praya rivier en 50 miljard voor 17 projecten langs kleine rivieren en zijrivieren in het Noordoosten en zes projecten in het Zuiden. Seree denkt dat het 4 jaar duurt voordat ze gerealiseerd zijn: 2 jaar voor gezondheids- en milieueffectrapportages en 2 jaar voor de uitvoering. Dit jaar bieden de projecten derhalve geen enkel soelaas, aldus Seree.
Onder het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’ heeft de National Anti-Corruption Commission (NACC) zich voorgenomen al in het stadium van aanbesteding de voortgang van al die projecten in de gaten te houden. De NACC gaat proberen corruptie in de overheidssfeer tegen te gaan en ze heeft de Anti-Corruption Network Alliance gevraagd datzelfde te doen in de particuliere sector. De alliantie vreest dat er meer mogelijkheden voor corruptie zijn, omdat procedures vanwege de urgentie verkort worden.

Kort nieuws 22 juli
– Het onderzoek naar frauduleuze rijstcontracten door de Public Sector Anti-Corruption Commission is naar verwachting volgende maand afgerond. De resultaten gaan dan naar de National Anti-Corruption Commission, die verdere stappen zal overwegen.

De PACC heeft geconstateerd dat valse rijstcontracten door President Agri Trading als onderpand werden gebruikt om in 2005 en 2006 leningen tot een totaal van 7,5 miljard baht bij negen banken los te peuteren. Mogelijk kreeg het bedrijf daarbij hulp van bankmedewerkers.
Het Department of Special Investigation heeft de zaak eerder onderzocht, maar liet die vorig jaar vallen omdat het een civiele kwestie betrof en niet een strafrechtelijke. Derhalve viel de zaak buiten haar jurisdictie. [Elders in het bericht wordt 33 miljard baht genoemd.]

Kort nieuws 26 juli
– De National Anti-Corruption Commission heeft 13 panels gevormd om de controversiële aankoop van GT200 en Apha 6 bomdetectoren te onderzoeken. Het Department of Special Investigation (DSI) heeft om een onderzoek door de NACC gevraagd omdat ze tot de conclusie is gekomen dat er destijds te veel betaald is voor de detectoren. Mogelijk was ook corruptie in het spel bij de aanschaf. Elf overheidsdiensten schaften de detector aan voor een totaalbedrag van 683 miljoen baht.

In Engeland wordt de producent van de ADE 651, een detector die volgens hetzelfde principe werkt, vervolgd wegens fraude. Gebleken is dat die niet functioneert.

Kort nieuws 30 juli
– Corruptie is in het spel bij diverse irrigatieprojecten in de provincies Chiang Mai en Mae Hong Son, heeft het kantoor van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) vastgesteld. De PACC was een onderzoek begonnen nadat dorpelingen hadden geklaagd. De projecten behelzen de aanleg van waterreservoirs, dammen en water mains [?] ter waarde van 41 miljoen baht.

De corrupte praktijken bestonden uit het budgetteren van 30 tot 50 arbeiders, terwijl maar 10 arbeiders ingezet werden en te hoge vergoedingen voor sommige werkzaamheden, zoals de aanleg van PVC-pijpen. Sommige reservoirs begonnen al te lekken alhoewel ze korter dan een jaar geleden waren aangelegd. Enkele ingenieurs van het Royal Irrigation Department zullen vermoedelijk aangeklaagd worden.
Volgens een van de PACC-onderzoekers wordt in meer dan 100 soortgelijke projecten in het Noorden op dezelfde manier gefraudeerd.

Kort nieuws 7 augustus
– Corruptie en het patronage-systeem zijn veel destructiever voor de Thaise samenleving dan terrorisme, vindt de National Anti-Corruption Commission (NACC). Om dat te onderstrepen, citeerde NACC-commissaris Wicha Mahakhun gisteren op een anti-corruptie seminar de Chinese filosoof Confucius, die zei dat oneerlijkheid het grootste probleem is en het moeilijkste om op te lossen. Volgens Wicha is terrorisme een ‘stout kind’ en is corruptie een ‘reus’.

Het patronagesysteem is een plaag die de samenleving al vele jaren teistert, zei Wicha. Dat systeem bestaat uit wederzijdse bevoordeling: een politicus beloont groepen en families met illegale giften, politieke benoemingen en frauduleuze regeringscontracten in ruil voor electorale steun. Het systeem wordt goed beschermd en gaat over op een volgende generatie omdat beide partijen er belang bij hebben.
Op de Transparency International Corruption Index van 2011, die 183 landen telt, staat Thailand op de tachtigste plaats. ‘Dat is niet goed voor het land’, vond Panthep Klanarongran, voorzitter van de NACC. Hij riep de regering op bij alle projecten transparant te zijn. Wicha zei dat de NACC vertrouwelijke informatie gaat verzamelen over de besteding van de 350 miljard voor watermanagement. ‘We houden de regering verantwoordelijk voor de transparantie van de projecten. Als we onregelmatigheden ontdekken, zullen we het kabinet daarover ondervragen.’

Kort nieuws 13 augustus
– De regering krijgt een standje van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC). Ze doet te weinig tegen mensen, ‘inclusief politici van alle partijen’,  die illegaal land in bezit nemen in bossen. Wanneer de regering aan de macht wil blijven, zal ze beter moeten presteren.

PACC-secretaris-generaal Dusadee Arayuwuthi zei dit gisteren naar aanleiding van haar onderzoek naar illegale bebouwingen op het eiland Phuket. Daaruit is gebleken dat een voormalige vice-gouverneur en een voormalige permanent secretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken zijn bij het verlenen van valse eigendomspapieren. Sommige politici hebben papieren vervalst om een eilandje bij Phuket in bezit te krijgen en ze hebben buitenlanders uitgenodigd er gezamenlijk vastgoed te ontwikkelen.
De PACC heeft de hulp van de Nationale Anti-Corruption Commission ingeroepen en gaat ook het Department of Special Investigation om medewerking vragen. Die hulp is nodig omdat bij veel zaken  ‘invloedrijke personen’ betrokken zijn.

Kort nieuws 18 augustus
– De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Vandaag en morgen houden het kantoor van de premier en een commissie met een lange naam een festiviteit onder de titel ‘Stop Corruption’. Het feestterrein, als we het zo mogen noemen, bevindt zich voor CentralWorld, het megawinkelcentrum dat in mei 2010 door hooligans in brand werd gestoken. Je kunt er terecht voor een tentoonstelling, een seminar  en een miniconcert door twee sterren, die als ‘hot’ worden omschreven.

Kort nieuws 22 augustus
– Luchthaven Suvarnabhumi is al 6 jaar in gebruik en nog steeds is het onderzoek naar fraude bij de aankoop van de 26 CTX bagagescanners niet afgerond. Het Assets Scrutiny Committee, door het militair bewind ingesteld om corruptie onder de regering Thaksin te onderzoeken, beschuldigde destijds 38 personen van betrokkenheid, waaronder oud-premier Thaksin.

Het onderzoek werd na opheffing van de ASC overgenomen door een gezamenlijk panel met vertegenwoordigers van het kantoor van de procureur-generaal en de National Anti-Corruption Commission. De PG wilde de zaak seponeren, maar de NACC behoudt zich het recht voor de verdachten voor het gerecht te dagen. De definitieve beslissing daarover wordt dinsdag genomen. De autoriteiten in de VS zijn al overtuigd van de fraude.

Kort nieuws 24 augustus
– Ik ben onschuldig, zegt Sasithara Pichaicharnarong, permanent secretaris van het ministerie van Onderwijs. Zij zou gefraudeerd hebben bij de aanschaf van (deels overbodige) leermiddelen ter waarde van 5,3 miljard baht voor het beroepsonderwijs.

De zaak, die wordt onderzocht door het Department of Special Investigation, speelde onder de regering Abhisit; Sasithara was toen secretaris-generaal van het kantoor van de Vocational Education Commission. De fraude bestond uit kunstmatig opgedreven prijzen en bevoordeling van bepaalde leveranciers. Behalve Sasithara profiteerden ook commissies, ambtenaren en politici er van, aldus de DSI.

Kort nieuws 29 augustus
– Oud-premier Thaksin en 27 anderen ontspringen de dans. De National Anti-Corruption Commission heeft de CTX-bomdetector zaak laten vallen. Volgens de NACC is er onvoldoende bewijs voor vervolging.

De zaak draait om de aanschaf van bomdetectoren en bagagebanden voor luchthaven Suvarnabhumi. Ondanks bewijsmateriaal, geleverd door de Amerikaanse FBI, ziet de NACC geen kans te bewijzen dat Thaksin en 27 anderen betrokken waren bij corruptie.
NACC-commissaris Wichai Wiwitsewi zegt dat de NACC niet probeert Thaksin te helpen. ‘Er is niet geknoeid met het bewijsmateriaal. Wij beseften vanaf het begin dat het bewijsmateriaal zwak was, maar we hebben ons uiterste best gedaan het schandaal te onderzoeken.’
Eerder hadden het kantoor van de procureur-generaal en de NACC een panel gevormd dat de zaak onderzocht. De PG wilde de zaak seponeren, maar de NACC ging door.
Alhoewel 28 personen nu vrijuit gaan, zet de NACC een onderzoek voort naar zes personen die steekpenningen zouden hebben ontvangen in ruil voor toestemming de CTX-detectoren te kopen. Het Assets Scrutiny Committee, door de militaire junta ingesteld om corruptie onder het bewind van het kabinet Thaksin te onderzoeken, heeft die zes al eerder beschuldigd. Drie waren destijds lid van de raad van bestuur van Airports of Thailand; de anderen zijn een ex-president van AoT, een voormalig permanent secretaris van het ministerie van Transport en een voormalig procureur-generaal.
[Weer een voorbeeld van verwarrende berichtgeving. Eerder was alleen sprake van de detectoren; dit bericht heeft het ineens ook over bagagebanden.]

Kort nieuws 2 september
– Secretaris-generaal Dussadee Arayawuth van de Public Sector Anti-Corruption Commission wordt vermoedelijk overgeplaatst omdat hij met zijn onderzoeken naar fraude van politici hun irritatie heeft gewekt. Maar hij is vastbesloten ze voort te zetten.

Volgens een anonieme bron bij het ministerie van Justitie wordt Dussadee weggepromoveerd naar de post van adjunct-secretaris van het ministerie. De overplaatsing zou onder andere verband houden met Dussadee’s onderzoek naar de import van luxe wagens uit Engeland, waarbij gefraudeerd is met de invoerrechten, door ze aan te geven als tweedehands wagens. Andere onderzoeken betreffen frauduleuze leningen bij banken en het illegaal verwervan van overheidsland.
Als opvolger van Dussadee wordt het adjunct-hoofd van het Department of Special Investigation getipt. Hij heeft een wit voetje bij de regering gehaald met zijn onderzoek naar de rol van het leger tijdens de roodhemdongeregeldheden in 2010.
De minister heeft Dussadee gevraagd hem in zijn woning op te zoeken om hem op de hoogte te brengen van de overplaatsing. Dussadee doet nogal luchtig over de overplaatsing die hij als een promotie beschouwt en een beloning voor zijn werk naar corruptie.

Kort nieuws 4 september
– Nee hoor, ik word niet overgeplaatst omdat ik onderzoek doe naar fraude door politici. Dusadee Arayawuthi, secretaris-generaal van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), zegt dat hij zich op zijn nieuwe post bij het ministerie van Justitie bezig gaat houden met de bestrijding van narcotica. Hij zou overgeplaatst worden vanwege zijn ervaring op dit gebied.

De PACC, onder leiding van Dusadee zolang hij nog in functie is, doet onderzoek naar het ontduiken van invoerrechten bij de invoer van luxe wagens uit Engeland, leningen bij de Krung Thai Bank op basis van vervalst onderpand en illegale bebouwing van overheidsland op Phuket.

Kort nieuws 5 september
– De overplaatsing van Dussadee Arayawuthi, secretaris-generaal van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), naar de post van secretaris van het ministerie van Justitie, is volgens oppositiepartij Democraten in strijd met beweringen van de regering dat ze de corruptie wil bestrijden.

Dussadee deed onderzoek naar enkele zaken, waarbij hoge ambtenaren en politici zijn betrokken. Zondag onthulde hij corruptie bij anti-overstromingsprojecten in het Noordoosten. Dussadee vertelde Bangkok Post vorige week dat sommige personen die betrokken zijn bij het ontduiken van invoerrechten op luxe auto’s uit Engeland, wellicht gelobbyd hebben voor zijn overplaatsing.
Maar de minister van Justitie zegt dat er geen verband is. In zijn nieuwe functie blijft hij toezicht houden op de operaties van de PACC. Dussadee is volgens de minister overgeplaatst om zich bezig te houden met de bestrijding van narcotica.
Wie Dussadee bij de PACC gaat opvolgen, is nog niet bekend. Daar beslist het PACC-bestuur binnen enkele maanden over. Getipt is het huidige adjunct-hoofd van het Department of Special Investigation. Hij zou dan beloond worden voor zijn onderzoek naar de rol van het leger bij het neerslaan van de roodhemdongeregeldheden in 2010.

Kort nieuws 6 september
– Uit protest tegen de overplaatsing van hun secretaris-generaal zijn 20 werknemers van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) gisteren in zwarte rouwkleding naar kantoor gegaan. De SG kreeg bloemen van de staf als teken van morele steun. Dussadee Arayawuthi schuift op naar de post van permanent secretaris van het ministerie van Justitie.

Volgens een blaadje dat gisteren op het ministerie circuleerde houdt de overplaatsing verband met drie fraude-onderzoeken van de PACC. Politieke elementen die daarbij betrokken zijn, zouden op de overplaatsing hebben aangedrongen. Het blaadje zegt ook dat het huidige adjunct-hoofd van het Department of Special Investigation Dussadee gaat opvolgen. Die ligt goed bij de regering vanwege zijn openlijke steun aan de roodhemdbeweging.

Kort nieuws 7 september
– Somkid Jatusripitak, voormalig minister van Financiën, heeft gisteren het particuliere bedrijfsleven opgeroepen geen steekpenningen te betalen. ‘The private sector is a key force because they can coordinate between the government and the public’, zei hij tijdens een seminar over corruptie, georganiseerd door het Nation Associate Anti-Corruption Network.

Somkid stelde Singapore ten voorbeeld. Vroeger een van de meest corrupte naties, maar nu pikt de bevolking het niet meer en rapporteert elk geval. ‘In Thailand, corruption is society’s norm and expectation.’ Zo bleek uit de juni-peiling van Abac dat 60 procent van de respondenten corruptie accepteert ‘zolang het land ervan profiteert’.
In een peiling van de universiteit van de Thai Chamber of Commerce gaf 86 procent van de bedrijven toe steekpenningen aan overheden te betalen. In sommige gevallen kunnen ze oplopen tot 30 procent van de projectkosten.

Kort nieuws 8 september
– De tegen zijn zin overgeplaatste secretaris-generaal van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) is niet met stille trom vertrokken.  Hij heeft vice-minister-president Chalerm Yubamrung op de valreep documenten overhandigd over corruptie bij de besteding van rehabilitatiegelden in zes noordoostelijke provincies, pikant genoeg een machtsbasis van regeringspartij Pheu Thai. De corruptie betreft vooral reparaties aan wegen, die vorig jaar door de overstromingen beschadigd raakten.

Chalerm heeft de opdracht gekregen onderzoeken te leiden naar corruptiezaken, waarbij politici, ambtenaren en invloedrijke personen zijn betrokken.
Critici zien de overplaatsing van Dussadee als een poging corruptiezaken in de doofpot te stoppen, zoals het ontduiken van invoerrechten bij de invoer van luxe auto’s uit Engeland, bankleningen met vervalst onderpand en illegaal grondgebruik in Phuket. Minister Pracha Promnok (Justitie) zegt dat de PACC geeen politieke inmenging heeft te duchten bij haar onderzoeken.

Kort nieuws 15 september
– De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) is op nog meer gevallen van corruptie bij herstelwerkzaamheden na de overstromingen van vorig jaar gestuit. Ditmaal gaat het om 46 reparaties aan wegen en waterleidingen en de reparatie van beschadigde bruggen in Bang Len (Nakhon Pathom).

Voorbeeld: voor het herstel van een weg was 3 miljoen baht uitgetrokken, maar de weg lag er nog net zo bij als na de overstromingen. Volgens de lokale autoriteiten was het herstelwerk nog aan de gang.
De PACC heeft het er maar druk mee, want via de hotline zijn 7.000 klachten binnengekomen over corruptie bij herstelwerkzaamheden.

Kort nieuws 17 september
– Met uitbetalingen uit het rampenoogstfonds is in 20 noordoostelijke provincies flink gerommeld, zegt de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) en dat heeft de overheid de afgelopen 2 jaar 5 miljard baht gekost. Uit het fonds wordt compensatie verleend voor oogstziektes en plagen.

Een kwart van de ‘ongebruikelijke uitgaven’ werd in Ubon Ratchatani gedaan. Delen van de provincie zijn 329 keer uitgeroepen tot rampenoogstzone; er ging in 2 jaar 1,24 miljoen baht naartoe. De PACC heeft echter geen bewijs van ziektes kunnen vinden en waar insecten aanvielen, waren de gevolgen niet ernstig genoeg om van een ramp te spreken.Verder stuitte de commissie op vervalste documenten, overdrijving van de schade, spookaankopen van pesticiden, aanvragen door overleden personen enzovoort. De PACC doet nog onderzoek naar de betrokkenheid van ambtenaren.

Kort nieuws 21 september
– De Public Sector Anti-Corruption Commission is bij een willekeurig onderzoek van 55 projecten in vijf provincies in het Noordoosten bij elk project op corruptie gestuit. Aannemers hielden zich niet aan het bestek, een mediaanprijs ontbrak, de contractspecificaties waren voor meerdere uitleg vatbaar en materialen van inferieure kwaliteit werden gebruikt. Voorbeeld: een aannemer moest 70.000 kubieke meter modder uit waterwegen verwijderen, maar slechts 10.000 was weggehaald.

Kort nieuws 22 september
– De Public Sector Anti-Corruption Commission blijft graven in het gerommel met overheidsland op Phuket. Uit haar onderzoek blijkt dat politici in de huidige en vorige regering erbij betrokken zijn. Het gaat om diverse percelen, eigendom van de overheid, die particulieren in strijd met de wet hebben verkregen. In één geval werd een stuk land gekocht door een stroman van een voormalige vice-minister van Binnenlandse Zaken. Een ander perceel bleek in een bosreservaat te liggen. In dit geval zou een roodhemdleider de lokale autoriteiten onder druk hebben gezet een grondakte te verstrekken. Hij beweerde namens een grote jongen met het initiaal D te handelen.

Kort nieuws 27 september
– Vanuit zijn eigen partij neemt de druk op Yongyuth Wichaidit, minister van Binnenlandse Zaken en partijleider van regeringspartij Pheu Thai, toe om af treden. Zowel Pheu Thai als roodhemden in Surin hebben de Kiesraad gevraagd een uitspraak te doen over zijn status. Oppositiepartij Democraten wil de zaak voor het Constitutionele Hof brengen.

Yongyuth bungelt vanwege een uitspraak van de National Anti-Corruption Commission (NACC), dat hij zich in 2002 schuldig heeft gemaakt aan een ambtsmisdrijf. Als adjunct-secretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf hij toestemming voor de verkoop van tempelland aan Alpine Real Estate en Alpine Golf and Sports Club ondanks een uitspraak van de Raad van State dat tempelland niet verkocht mocht worden. De grond kwam later in handen van oud-premier Thaksin. Het Civil Service Committee besloot deze maand Yongyuth met terugwerkende kracht te ontslaan.
Tussen de NACC en de Raad van State bestaat verschil van mening of Yongyuth in aanmerking komt voor de Exoneration Act van 2007. Naar verluidt zou hij de steun hebben van premier Yingluck. Partijleden oefenen echter druk op hem uit de eer aan zichzelf te houden, omdat hij in een procedure voor het Constitutionele Hof de partij in zijn val zou kunnen meeslepen.
Veelbetekenend was Yongyuth’s afwezigheid tijdens de wekelijkse kabinetsvergadering op dinsdag. Die had hij moeten voorzitten omdat Yingluck in New York is voor een algemene vergadering van de VN. Yongyuth bracht die dag echter een bezoek aan Prachin Buri om de overstromingen in ogenschouw te nemen.

Kort nieuws 29 september
– Onder druk van zijn partij is minister Yongyuth Wichaidit (Binnenlandse Zaken; tevens vice-minister-president) afgetreden. Regeringspartij Pheu Thai  acht het risico te groot dat hij de partij in zijn val zou meesleuren wanneer oppositiepartij Democraten, zoals ze heeft gedreigd, naar het Constitutionele Hof stapt.

Yongyuth’s positie werd onhoudbaar nadat de National Anti-Corruption Commission had vastgesteld dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een ambtsmisdrijf toen hij adjunct-secretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken was. Hij ging akkoord met de verkoop van tempelland aan een particulier bedrijf en negeerde een uitspraak van de Raad van State. Die stelde dat tempelland niet verkocht mag worden.
Op basis van de beslissing van de NACC besloot het Civil Service Committee van het ministerie deze maand hem met terugwerkende kracht te ontslaan, waardoor zijn positie als bewindsman in het geding kwam. Naar verluidt zijn de meningen in de regeringspartij verdeeld of aftreden gewenst was. Premier Yingluck en grote broer Thaksin zouden er toestemming voor hebben verleend. Yongyuth blijft wel parlementslid en partijleider van Pheu Thai.
Yongyuth zelf zegt niet onder druk te zijn gezet om af te treden. ‘Some say I can carry on with my job while others say I can’t. To prevent any problems, I decided to quit. It is of my own free will. There is no pressure or suggestions from anyone.’

Kort nieuws 5 oktober
– ‘Wanneer politici worden beschuldigd van corruptie, zijn journalisten er als de kippen bij om hun schorsing te eisen. Maar als ze er zelf van verdacht worden, waarom zouden ze dan niet op dezelfde manier behandeld moeten worden?’ Die bijna retorische vraag stelde mediaexpert Seree Wongmontha tijdens een seminar over de zaak Sorayuth, georganiseerd door de Thai Journalists Association.

De populaire tv-presentator Sorayuth Suthassanachinda van kanaal 3 is door de National Anti-Corruption Commission beschuldigd van het niet afdragen van advertentiegelden door zijn productiemaatschappij. Tot nu toe presenteert hij nog steeds zijn nieuwsshow. Sprekers op het seminar noemden dat in strijd met de journalistieke ethiek. De leiding van de tv-zender zou ook druk op hem moeten uitoefenen zijn werkzaamheden tijdelijk te staken, totdat de zaak is opgelost. Sorayuth zegt dat hij onschuldig is.

Zondag 14 oktober
– De autoriteiten in Hong Kong hebben een bedrag van 16 miljard baht inbeslaggenomen, die twee weken geleden vanuit Thailand was overgemaakt. Ze doen onderzoek naar de herkomst en bezitters van het geld om te bezien of er corruptie in het spel is. Het Nation Associate Anti-Corruption Network vermoedt dat het geld afkomstig is van het regeringsbudget van 120 miljard baht, dat bestemd is voor anti-overstromingsmaatregelen.

Oppositiepartij Democraten heeft premier Yingluck opgeroepen de zaak te laten onderzoeken. ‘Dat is een goede gelegenheid voor mevrouw Yingluck, die publiekelijk heeft verklaard corruptie te zullen bestrijden, om haar woorden in daden om te zetten’, zegt Democratisch parlementslid Ong-art Klampaibul.

Dinsdag 16 oktober
– Op zondag 14 oktober meldde de krant dat de autoriteiten in Hong Kong een bedrag van 16 miljard baht in beslag hadden genomen, die twee weken eerder vanuit Thailand was overgemaakt.  Dat bericht blijkt nu uit de koker te komen van het Nation Associate Anti-Corruption Network, dat corruptie vermoedde, en oppositiepartij Democraten.

Onzin, zegt minister Pracha Promnok (Justitie). Het Thaise Anti-Money Laundering Office heeft bij de collega’s in Hong Kong geïnformeerd en kreeg te horen dat zo’n geldtransactie niet heeft plaatsgevonden. Pracha beschouwt de bewering dan ook als een manoeuvre om de regering in diskrediet te brengen.
Vice-minister-president Chalerm Yubamrung daagt de oppositiepartij uit met bewijzen te komen, maar die vindt dat de regering de zaak maar moet onderzoeken en de feiten moet vaststellen.

Vrijdag 19 oktober
– Politici sluizen steekpenningen naar het buitenland via toerisme- en goudbedrijven, beweert het Nation Associate Anti-Corruption Network (NACN). Eerder deze week zei het NACN dat 16 miljard baht uit geld voor anti-overstromingsprojecten naar Hong Kong was overgemaakt. Het zegt dit gehoord te hebben van een zusterorganisatie in Hong Kong.

De beschuldiging is al tegengesproken door de minister van Justitie. Volgens regeringspartij Pheu Thai is het verhaal bedacht om de regering aan te vallen. De partij heeft de anti-corruptie commissie van het Huis van Afgevaardigden gevraagd een onderzoek in te stellen.
De secretaris-generaal van het NACN overhandigde gisteren informatie over vier corruptiezaken aan een senaatscommissie: de anti-overstromingsprojecten, waarvoor een budget van 120 miljard baht is uitgetrokken; de aankoop van materiaal voor beroepsopleidingen; het hypotheeksysteem voor rijst en het ontduiken van invoerrechten op geïmporteerde auto’s.  Bij gerommel met de aankoop van het onderwijsmateriaal zouden drie politici en een topambtenaar zijn betrokken.

Zondag 22 oktober
– De tot 70 jaar gevangenisstraf veroordeelde ex-directeur van de in 1995 omgevallen Bangkok Bank of Commerce Krirkkiat Jalichandra (63) is gisteren overleden. Niet in de gevangenis, want in de zeven rechtzaken tegen hem liepen nog allerlei beroepsprocedures. In de meest recente zaak in december handhaafde het gerechtshof een gevangenisstraf van 20 jaar wegens verduistering van 1,22 miljard baht.

De ineenstorting van de bank staat symbool voor het roekeloos en slecht gecontroleerde leengedrag dat in 1997 tot de financiële crisis leidde. Toen de bank faiiliet ging, had het een schuld van US$3 miljard. Tijdens de crisis gingen nog eens 56 andere financiële instellingen onderuit.
Het Legal Execution Department heeft dit jaar kans gezien 500 miljoen baht te achterhalen, die Krirkkiat en de Indische financier Rakesh Saxena, ook al zo’n boef, in Zwitserland hadden ondergebracht. De afdeling is ook zoek naar geld dat in Canada is ondergebracht, waar Saxena zich van 1996 tot 2009 schuilhield. Saxena mag 10 jaar brommen.
– Financieel mismanagement van de Mae Poen agrarische coöperatie in Nakhon Sawan heeft de boeren er voor ruim 100 miljoen baht gedupeerd, zegt het ministerie van Justitie. De 1.209 leden hebben geen toegang tot hun stortingen en 300 boeren hebben nog niet het volledige bedrag gekregen voor de man sen (veevoer gemaakt van cassave) die ze aan de coöperatie hadden verkocht.
De co-opleden hebben vorig jaar mei aangifte gedaan. Twee diensten doen onderzoek: het Legal Aid Centre for Debtors and Victims of Injustice van het ministerie en het Department of Special Investigation.

Woensdag 24 oktober
– De beroepsopleidingen die opgescheept zitten met ongewenste en kwalitatief slechte leermiddelen, worden mogelijk gecompenseerd door het ministerie van Financiën. De scholen zijn het slachtoffer van corruptie bij een programma van het Office of Vocational Education (Ovec), dat de spullen kocht. De zaak wordt onderzocht door het Department of Special Investigation. De nieuwe secretaris-generaal van het Office of the Education Council was destijds als hoofd van het Ovec betrokken bij de corruptie.

Om een voorbeeld te geven. Het Suratthani Vocational College ontving gereedschappen in totaal ter waarde van 39,01 miljoen baht waaraan het geen behoefte had. Voor de gereedschappen die het wel nodig had en die ook geleverd werden, was veel te veel betaald. Andere spullen gingen snel kapot of waren onbruikbaar. ‘Ik werk hier nu 25 jaar’, zegt een van de leraren, ‘maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.’

Vrijdag 26 oktober
– Woensdag mogen ambtenaren van twee diensten voor een kamercommissie uitleggen waarom ze dure voertuigen en fotokopieerapparaten hebben gekocht met geld uit een budget van 1,2 miljard baht voor anti-overstromingsmaatregelen, onder andere baggerwerkzaamheden. Het gaat om het Water Resources Department en het Marine Department.

Sommige voertuigen, zo heeft de Rekenkamer vastgesteld, werden na gebruik niet teruggegeven aan het Marine Department. Voor de fotokopieerapparaten werd te veel betaald en geld bestemd voor de aankoop van land werd besteed aan kantoorbenodigdheden. Commissievoorzitter Thanitphon Chaiyanan: ‘It was extravagant spending.’

Zaterdag 27 oktober
– De senaatscommissie corruptie wil dat de Nationale Ombudsman de Administrative Court vraagt zich over de 3G-veiling uit te spreken. De juridische vraag daarbij is of veilingorganisator NBTC bevoegd is de uitkomst van de veiling te fiatteren. De NBTC zou de grondwet en de wetgeving ten aanzien van het toekennen van frequenties hebben overtreden.

De commissie hoopt dat de rechter het bevel geeft een nieuwe veiling te organiseren met meer bieders danwel een hogere opbrengst. Volgens critici hebben de drie bieders (AIS, Dtac en TrueMove) mogelijk samengespannen; bovendien ontbrak concurrentie. Daardoor zouden ze de 3G-vergunningen voor een te lage prijs hebben verkregen. De opbrengst van de veiling bedroeg 41,6 miljard baht.

Zaterdag 3 november
– De beurswaakhond heeft beursgenoteerde ondernemingen en kapitaalmarkt organisaties opgeroepen uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het zakendoen met corrupte personen. De Securities and Exchange Commission wijst er in een circulaire op dat tv-presentator Sorayuth Suthassanachinda en zijn productiemaatschappij Rao Som Co zich volgens de National Anti-Corruption Commission schuldig hebben gemaakt aan fraude en omkoping. Het OM heeft die zaak nu in behandeling.

Sorayuth, presentator van twee populaire programmma’s, zou advertentiegelden ad 138 miljoen baht niet hebben afgedragen aan Mcot, het mediabedrijf dat zijn programma op kanaal 3 uitzendt. Werknemers van Mcot zouden daaraan meegewerkt hebben.
Eerder stelde de Thai Journalists Association vast dat Sorayuth de beroepsethiek van journalisten heeft overtreden en riep hem op tijdelijk met zijn programma te stoppen, totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Sorayuth zegde daarop zijn lidmaatschap op. Hij zegt onschuldig te zijn. Ook heeft hij geweigerd te verschijnen voor een parlementaire commissie, die hem had opgeroepen voor een verklaring.
– 124 bedrijven hebben tot nu toe hun handtekening gezet onder de Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, een initiatief van het Thai Institute of Directors (TID). Maar het bedrijfsleven kan niet alleen corruptie te lijf gaan. Daarvoor is een collectieve actie nodig van bedrijven, burgers en de overheid, zegt Bandid Nijathaworn, directeur van het TID.
Volgens een studie van de UN wordt wereldwijd US$1 biljoen aan steekpenningen betaald. Vooral het midden- en kleinbedrijf, dat 90 procent van alle bedrijven vormt, wordt het meest door corruptie getroffen.

Maandag 5 november
– De National Anti-Corruption Commission (NACC) gaat een eigen gewapende eenheid vormen die tot taak krijgt getuigen in een getuigenbeschermingsprogramma voor onheil te behoeden. Thans maakt de NACC gebruik van agenten van de Crime Suppression Division en de lokale politie, maar die worden door getuigen niet altijd vertrouwd.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Jintana Kaewkhao, een actievoerdster tegen energiecentrales in Prachuap Khiri Khan. Zij wordt beschermd door agenten uit verschillende eenheden. Volgens haar zouden lokale agenten onder één hoedje kunnen spelen met de exploitanten van de centrales.
Thans heeft de NACC 10 getuigen in een beschermingsprogramma geplaatst. Zelfs NACC-leden zijn niet altijd veilig. Na een uitspraak van de NACC over de beëindiging van een geelhemdprotest in 2008, waarbij hooggeplaatste agenten en politici aan de schandpaal werden genageld, werd het huis van NACC-lid Vicha Mahakhun bestookt met een granaat, hetgeen hem noodzaakte naar een condominium te verhuizen.
Negenduizend zaken wachten nog op behandeling door de NACC. Veel klachten zijn ontvangen over het hypotheeksysteem voor rijst. Vanwege de omvang is het een van de meest uitdagende zaken voor de commissie. Grote zaken zijn ook de aankoop van computers door het ministerie van Volksgezondheid en recentelijk de 3G-veiling.

Zondag 11 november
– De Engineers for the Nation groep heeft gisteren in een verklaring gewaarschuwd dat de corruptie in het land een kritiek niveau heeft bereikt. In de 17 jaar dat de Transparency Index International bestaat, scoort Thailand tussen de 2,79 en 3,8 punten (op een schaal van 1 tot 10) op de corruptie-index en het probleem wordt alleen maar erger.

Maandag 12 november
– Het Pollution Control Department (PCD) moet 9 miljard baht betalen aan het consortium dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klong Dan heeft aangelegd, een project dat geplaagd werd door corruptie. De Administrative Court volgt met dit besluit een eerdere beslissing van een arbitragecommissie die op hetzelfde bedrag uitkwam. De rechters waren overigens niet unaniem: 2 stemden voor, één tegen. De PCD laat weten in beroep te zullen gaan.

De RWZI was een initiatief van de regering Chatichai Choonhavan. Pas in 1997 sloot de PCD een bouwcontract af met het consortium. Aanvankelijk werden de kosten geraamd op 10,05 miljard baht, maar die liepen al snel op. Het project werd geteisterd door onregelmatigheden, zoals grondverkoop tegen een veel te hoge prijs aan de PCD. Toen het werk voor 98 procent af was, besloot de PCD het contract te verbreken. Het klaagde het consortium, 19 personen en een voormalige vice-minister aan voor corruptie.
In 2003 legde het consortium de laatste hand aan de RWZI, droeg het eigendom over aan de PCD en schakelde een arbitragecommissie in. De PCD weigerde arbitrage, dus stapte het consortium naar de civiele rechter. Die verplichtte de PCD arbitrage te accepteren. En zo gebeurde het dat de arbitragecommissie in januari van dit jaar ten gunste van het consortium besloot.
De hele affaire heeft ook nog een strafrechtelijk kantje. De vice-minister werd in 2008 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar wegens omkoping. Tien anderen, waaronder staf van het consortium, werden in 2009 veroordeeld. [Geen details]
Het artikel vermeldt niet of de RWZI al in bedrijf is. Ik dacht van niet. Omwonenden en milieuactivisten hebben zich er altijd tegen verzet vanwege zorgen over het milieu en het ondoorzichtige besluitvormingsproces.
– De voormalige minister van Onderwijs en zijn vice-minister in de regering Abhisit zijn door het Department of Special Investigation opgeroepen voor verhoor. Zij worden verdacht van corruptie bij de aankoop van leermiddelen voor het beroepsonderwijs. Ook twee ambtenaren worden verdacht.
Uit onderzoek van de DSI is gebleken dat diverse opleidingen leermiddelen ontvingen, die ze niet nodig hadden, waarvoor te veel betaald was en die ondeugdelijk waren. Sommige leermiddelen werden niet eens verspreid, omdat de desbetreffende scholen geen programma’s hadden waarin ze gebruikt konden worden.

Dinsdag 13 november
– De National Anti-Corruption Commission gaat geen onderzoek doen naar de vermeende corruptie van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Chavarat Charnvirakul. 169 Pheu Thai-parlementariërs hadden om zo’n onderzoek gevraagd, maar de NACC oordeelde dat het overhandigde bewijsmateriaal onvoldoende was. Chavarat zou geprofiteerd hebben van grondaankopen ten behoeve van wateropslagplaatsen van de Provincial Waterworks Authority. Destijds was Chavarat verantwoordelijk voor de PWA en Pheu Thai zat in de oppositiebankjes.

Donderdag 15 november
– De kamercommissie politieke ontwikkeling, media en publieke participatie roept de populaire tv-presentator Sorayuth Suthassanachinda op zijn functie neer te leggen, nu onderzoek wordt gedaan naar fraude door hem en zijn productiemaatschappij. Channel 3 TV, waarop hij een show presenteert, is ook gevraagd actie te ondernemen.

Volgens de National Anti-Corruption Commissie zou Sorayuth’s productiemaatschappij in 2005 138 miljoen baht aan reclame-inkomsten niet hebben afgedragen en staf van Mcot, eigenaar van het tv-kanaal, hebben omgekocht dit te verdoezelen in de boeken.

Vrijdag 16 november
– De National Anti-Corruption Commission (NACC) beschuldigt tv-presentator Sorayuth Suthatassanachinda van fraude en het betalen van steekpenningen, maar een rechter heeft nu in een ander procedure gezegd dat Sorayuth niets verkeerds heeft gedaan bij de afdracht van advertentiegelden aan Mcot, de zendgemachtigde van kanaal 3. De nog persoonlijke mening van de rechter is ter kennis gebracht van een panel van rechters dat zich over de zaak buigt. [De details laat ik maar achterwege, want die zijn knap ingewikkeld.]

Volgens de NACC zou Sorayuth’s productiemaatschappijen advertentiegelden ad 138 miljoen baht niet hebben afgedragen en een werknemer van Mcot hebben omgekocht om dit in de boeken te verdoezelen. Sorayuth is door diverse instanties opgeroepen zijn functie neer te leggen, totdat de zaak juridisch is afgewikkeld, maar dit weigert hij omdat hij zegt onschuldig te zijn. Deze ene rechter is het daarmee dus eens.

Zaterdag 17 november
– De adjunct-secretaris van het ministerie van Justitie werkt niet erg mee aan het onderzoek van het Department of Special Investigation (DSI) naar een vermeende verdachte geldtransactie naar Hong Kong. De secretaris zou daar meer over weten. Woensdag doet de DSI opnieuw een poging hem op te roepen. Wanneer hij weigerachtig blijft, kan hij voor 1 maand achter de tralies verdwijnen.

De zaak is aangezwengeld door het Nation Associate Anti-Corruption Network, maar nog steeds is onduidelijk of die geldtransactie wel heeft plaatsgevonden. Volgens woordvoerder Prompong Nopparit van regeringspartij Pheu Thai is het verhaal de wereld in gebracht om de reputatie van de regering te beschadigen. Het geld zou afkomstig zijn uit het budget voor watermanagement.

Dinsdag 27 november
– Premier Yingluck had het moeilijk gisteren op de tweede dag van het door oppositiepartij Democraten aangevraagde censure debate (vergelijkbaar met een interpellatie in het Nederlandse parlement). Ze moest het geldverslindende en door corruptie geplaagde hypotheeksysteem voor rijst verdedigen.

De vice-kamervoorzitter tikte haar op een gegeven moment op de vingers omdat ze de antwoorden, opgesteld door haar staf, van papier voorlas. Hij zei haar zelf te antwoorden; desnoods kon ze de hulp van ministers inroepen wanneer bepaalde details moesten worden uitgelegd. De oppositie riep Yingluck ter verantwoording en niet de eerstverantwoordelijke minister van Handel, omdat ze voorzitter is van de landelijke rijstcommissie.
Het betoog van oppositieleider Abhisit en het antwoord van Yingluck dat een uur in beslag nam, vat ik kort samen: de regering koopt de rijst te duur op van de boeren; boeren gaan voor kwantiteit, niet voor kwaliteit; Thailand is als ’s werelds rijstimporteur nummer 1 ingehaald door Vietnam en India; het systeem doet een grote aanslag op ’s lands financiën; het wordt geplaagd door corruptie en van de 200 miljard baht die het de staat tot nu toe heeft gekost, gaat slechts de helft naar de boeren. De rest verdwijnt in de zakken van politici, molenaars en handelaars.
Yingluck: in waarde uitgedrukt is Thailand nog steeds ’s werelds grootste rijstexporteur; tegen het eind van het jaar wordt rijst 8 procent duurder; we doen ons best corruptie te voorkomen; uit peilingen blijkt dat de mensen tevreden zijn over het systeem.
Twee andere onderwerpen die ter sprake kwamen, waren ongeregelmatigheden in de besteding van het budget voor anti-overstromingsmaatregelen en het veronderstelde onvermogen van de regering naleving van de anti-corruptiewetten af te dwingen.
– Behalve Abhisit attaqueerden ook twee partijgenoten Yingluck over onregelmatigheden in het programma. Een had betrekking op het gebruik van een Chinees bedrijf als dekmantel voor een dubieus Thais bedrijf dat in 2007 al eens beschuldigd is van fraude en verduistering. De Thaise exporteur zou op die manier een gemakkelijke winst van 3.000 baht per ton rijst maken.
De andere zaak betrof het bevoordelen van een bedrijf. Het mocht rijst naar Indonesië exporteren, die niet geveild was. Verder plaatste de oppositie vraagtekens achter de rijstverkopen die de regering claimde, en ze wees op de bedenkingen van wereldhandelsorganisatie WTO over het hypotheeksysteem.

Woensdag 28 november
– Na het rijsthypotheeksysteem en defensieaankopen stond gisteren corruptie bij de besteding van het budget voor herstel- en preventiewerkzaamheden na de overstromingen centraal. Op de laatste dag van het censure debate in het parlement richtte oppositiepartij Democraten haar pijlen op minister Preecha Rengsomboonsuk (Natural Resources and Environment).

Nipit Intarasombat (Democraten) zei dat bij 900 projecten in het land 30 procent van het budget als ‘commissie’ (lees: steekpenningen) was betaald aan een vrouw die hij ‘Jeh Daeng’ noemde en een ‘man met wit haar’, die eerder bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werkte. Minstens 30 miljard baht zou in hun zakken zijn verdwenen.
Nipon Boonyamanee kritiseerde de gunning van 43 werkzaamheden aan een bedrijf, dat te weinig gestort kapitaal had om daarvoor in aanmerking te komen. Hij zag een familieverband met minister Chatchart Sithipan (Transport), maar de minister ontkende dit omdat de familienamen anders gespeld werden.
Wirat Romyen meende een geval van corruptie op het spoor te zijn gekomen bij een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor reparatiewerkzaamheden aan 7,2 kilometer van een weg in Muang (Nakhon Nayok) was 47,28 miljoen baht uitgetrokken, alhoewel die weg niet eens onder water was gelopen tijdens de overstromingen. Wirat zette ook vraagtekens achter de manier waarop de prijs was bepaald.
Minister Preecha zei gisteren dat hij een commissie aan het werk had gezet om de besteding van de overstromingsgelden te onderzoeken. Wanneer die op gevallen van corruptie zou stuiten, was de regering bereid tegen betrokkenen op te treden. Premier Yingluck had ook commissies aan het werk gezet. Die houden zich bezig met het hypotheeksysteem voor rijst en andere projecten.

Maandag 3 december
– Vastgoedbedrijven, hotels, rijstmolens en agrarische bedrijven, waarvan vermoed wordt dat de eigendomsverhouding in strijd is met de Foreign Business Act, kunnen controle verwachten van het ministerie van Handel. Volgens die wet dient 51 procent van de aandelen in het bezit te zijn van een Thai.

Met name in toeristische bestemmingen als Chon Buri, Pattaya, Samui en Phuket zou daarmee ‘creatief’ worden omgegaan. Feitelijk zijn de bedrijven geheel in buitenlandse handen. Op overtreding van de wet staat een boete van 500.000 à 1 miljoen baht.

Dinsdag 4 december
– De National Anti-Corruption Commissie besluit vandaag of ze een onderzoek gaat instellen naar het hypotheeksysteem voor rijst. Volgens oppositiepartij Democraten, en zij zijn niet de enigen, wordt het systeem geplaagd door corruptie.

De regering zou liegen over contracten die met andere regeringen zijn afgesloten en een Chinees bedrijf diende als dekmantel voor een Thaise exporteur, die daardoor kon profiteren van de hoge prijzen die de regering aan de boeren betaalt.
Behalve de NACC is ook het Anti-Money Laundering Office door de Democraten gevraagd onderzoek te doen. De NACC is ook gevraagd onderzoek te doen naar het SML-subsidieprogramma (Smal, Medium, Large Village Grant Programme). Voornamelijk regeringsgezinde politici en roodhemden zouden van de gelden profiteren.

Woensdag 5 december
– De National Anti-Corruption Commission (NACC) heeft twee subcommissies gevormd die onderzoek gaan doen naar vermeende corruptie bij het hypotheeksysteem voor rijst en de jaarlijkse overplaatsingsronde bij het leger. Oppositiepartij Democraten had de NACC daar om gevraagd. Nog geen beslissing is genomen of er ook een onderzoek komt naar andere kwesties die tijdens het censure debate in het parlement aan de orde zijn geweest.

Bij het onderzoek naar het hypotheeksysteem gaat het onder andere om een rijstdeal door een Chinees bedrijf dat als dekmantel voor een Thaise exporteur opereerde. Oppositiepartij Democraten heeft ook het Anti-Money Laundering Office gevraagd onderzoek te doen naar verdachte geldtransacties. Volgens de Democraten is geld overgemaakt via individuën wat zeer ongebruikelijk is bij zogeheten G-to-G contracten (Government to Government).
– Overheidsdiensten zijn voortaan verplicht bij de aanbesteding van werken de mediaanprijs te publiceren op de website van de Comptroller General’s Department en op hun eigen website. Volgens de Anti-Corruptionwet van 2009 was dit al verplicht. Oppositiepartij Democraten wees er vorig maand tijdens het censure debate op dat met deze regel de hand wordt gelicht.
Het ministerie van Financiën heeft alle overheidsdiensten geïnformeerd over de verplichting. De regel heeft tot doel corruptie te bemoeilijken, maar ze geldt voorlopig alleen voor constructiewerk. Later komen andere contracten aan de beurt, zoals voor computers en software.

Maandag 10 december
– Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de corruptste in het land? Politici, zegt 45,3 procent in een peiling van Suan Dusit. Ambtenaren, meent 30,2 procent. Nee, politie en soldaten, zegt 12,8 procent met als hekkesluiters zakenlui en investeerders (11,5 pct). Ondervraagd werden 1.289 personen, verspreid over het gehele land, tussen donderdag en zaterdag.

Op de Corruption Perception Index van Transparency International, vorige week gepubliceerd, staat Thailand op de 88ste plaats.

Donderdag 10 januari 2013
– Oppositiepartij Democraten bereidt zich voor op modder. De partij heeft een team gevormd om inmiddels ex-gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok te helpen bij de campagne voor zijn herverkiezing. ‘Onze opponent [lees: regeringspartij Pheu Thai] probeert zowel de partij als Sukhumbhand in diskrediet te brengen’, zegt teamleider Ong-art Klampaibul. ‘Wij denken dat er meer beschuldigingen aankomen om de verkiezingscampagne te saboteren.’

Pheu Thai heeft de gemeente Bangkok onlangs beschuldigd van onregelmatigheden bij het verlenen van een contract aan de BTSC, de exploitant van de bovengrondse metrolijnen, voor de uitbreiding van drie metrolijnen. Het Department of Special Investigation (DSI) is in de zaak gedoken en heeft de gouverneur, de vice-gouverneur en negen anderen beschuldigd van corruptie.
Gisteren moest Sukhumbhand op het matje komen bij de DSI. Alhoewel de vice-gouverneur eerder had geweigerd gehoor te geven aan de oproep van de DSI, maakte hij ook zijn opwachting bij de DSI. Volgens hem is de DSI niet bevoegd de zaak te onderzoeken, maar is dit een zaak voor de National Anti-Corruption Commission. Waarom hij nu wel kwam, vermeldt het bericht niet.
Terwijl Sukhumbhand zich bij de DSI 2 uur verdedigde, kreeg hij buiten het DSI-gebouw steun van zo’n 300 personen. Sommigen waren in het zwart gekleed als protest tegen DSI-hoofd Tarit Pengdith, die ze van het spelen van politieke spelletjes betichten.
Inmiddels heeft de DSI haar onderzoek uitgebreid naar een fonds dat de BTSC eind deze maand of begin volgende maand naar de beurs brengt. Doel is 50 tot 60 miljard baht voor toekomstige projecten bij elkaar te harken. Woordvoerder Prompong Nopparit heeft namens Pheu Thai een klacht bij de DSI ingediend. Het fonds zou een relatie hebben met het contract voor de uitbreiding van de drie metrolijnen. Prompong zegt: wanneer dat contract illegaal is, kan het fonds een frauduleuze investering zijn.
Sukhumbhand distantieert zich van de zaak. Hij zegt dat de gemeente Bangkok niets te maken heeft met het fonds. Gisteren legde hij zijn functie neer, een dag voordat zijn officiële zittingsduur afliep. De gouverneursverkiezing wordt op 3 maart gehouden.

Vrijdag 18 januari
– Onderwijs is de sleutel om corruptie te verminderen. Dit zei Surin Pitsuwan gisteren tijdens een boekpresentatie in Bangkok. Surin werd vorige week als secretaris-generaal van Asean opgevolgd door de Vietnamees Le Luong Minh.

Thailand moet zijn menselijke kapitaal opbouwen, betoogde Surin, door de normen en en de verwachtingen in het onderwijssysteem te verhogen. ‘We moeten de mindset en zelfingenomen en te ontspannen houding van de mensen oftewel sabai sabai, veranderen. We moeten concurrerende burgers kweken die de uitdagingen van een geïntegreerde wereld aankunnen.’
Surin zei dat hij graag leiding wil geven aan onderwijshervormingen, wanneer hem die kans wordt gegund. Het ministerie van Onderwijs maakte deze week bekend een strategisch plan te gaan maken voor verbetering van het onderwijs tussen 2013 en 2015. Om ideeën te verzamelen worden in enkele provincies  bijeenkomsten belegd.

Woensdag 30 januari
– Bedrijven die werken uitvoeren, gefinancierd uit de lening van 2,2 biljoen baht die de regering van plan is af te sluiten, dienen een ‘integrity pact’ te ondertekenen waarin ze zich binden aan goed bestuur en transparantie. Dit voorstel doet de Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT), een in 2011 door de particuliere sector gelanceerd initiatief. Doel van de groep is de bevolking bewust te maken van corruptie en haar afkeer ervan te stimuleren door onderwijs, repressie en transparantie.

Wanneer het idee van een integriteitspact in goede aarde valt bij het kabinet, kan er al begonnen mee worden bij de uitvoering van watermanagement projecten, zegt voorzitter Pramon Sutivong. Hij vindt dat de regering laks is bij het aanpakken van corruptie in de openbare sector. Zo vergaderde de Public Sector Anti-Corruption Commission voor het eerst onder het nieuwe voorzitterschap van de huidige minister van Financiën eind 2011 en de tweede vergadering werd eind 2012 gehouden.
De ACT kijkt ook met een kritisch oog naar het hypotheeksysteem voor rijst, waarin op tal van manier gefraudeerd wordt.
De 2,2 biljoen baht die de regering wil lenen, is bestemd voor infrastructurele werken; het grootste deel gaat naar de spoorwegen. Het geld wordt over een tijdspanne van zeven jaar uitgegeven. De watermanagementprojecten worden gefinancierd uit een lening van 350 miljard baht, die de regering al eerder heeft goedgekeurd.

Donderdag 31 januari
– Thailand staat op de 13de plaats op een lijst van landen waaruit geld, verdiend met misdaad, corruptie en belastingontduiking, naar het buitenland stroomt. Voor Thailand zou het gaan om US$64,2 miljard (2 biljoen baht). De lijst is opgesteld door Global Financial Integrity, een in Washington gevestigde groep. Hoe die aan dat bedrag komt, zegt ze niet.

Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) vindt het bedrag te hoog en onbetrouwbaar. Volgens Amlo is de afgelopen 5 jaar 345 miljard baht het land uitgesmokkeld, het meeste naar Hong Kong. Dat gebeurt via phoy kuan netwerken.
Functionarissen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) hebben over twee weken een gesprek met het Amlo over het rapport van de Amerikanen.
Op 18 februari vergadert in Parijs de Financial Action Task Force. Die beslist of Thailand blijft staan op de ‘donkergrijze lijst’ omdat het te weinig doet aan het witwassen van geld en de bestrijding van terrorisme. Het Amlo heeft goede hoop dat Thailand geschrapt wordt nu twee wetten tegen deze praktijken door het parlement zijn goedgekeurd en alleen nog de handtekening van de koning behoeven.
– Er gaat een streep door de bouw van 396 politiebureaus wegens onregelmatigheden die zich bij de aanbesteding hebben voorgedaan. Vice-minister-president Chalerm Yubamrung heeft de bouwstop bevolen, maar er werd al geruime tijd niet meer gewerkt aan de bureaus.
De beslissing van Chalerm volgt op een onderzoek door het Department of Special Investigation. De toenmalige vice-minister-president Suthep Thaugsuban (Democraten) zou in de aanbesteding ingegrepen hebben.
De aannemer van de 396 politiebureaus is dezelfde als van acht flats voor politieagenten. Ook die bouw ligt stil. De DSI onderzoekt of bij de aanbesteding sprake is geweest van prijsopdrijving. Volgens woordvoerder Prompong Nopparit van regeringspartij Pheu Thai maken de acht flats deel uit van in totaal 163 flats die niet zijn afgebouwd. Dat zou een schade van 4 miljard baht hebben opgeleverd.
Hoe het nu verder moet met de bouw van die 396 bureaus is me niet geheel duidelijk. Er is sprake van een nieuwe aanbesteding maar ook van het inhuren van onderaannemers om het werk af te maken.

Zaterdag 2 februari 2013
– De corruptie zal dit jaar toenemen, verwacht 48 procent van de respondenten in een peiling van de universiteit van de Thai Chamber of Commerce. De UTCC ondervroeg 2.400 personen, werkzaam in het bedrijfsleven en overheidsdiensten. Ze schrijft de toename toe [of de responden doen dat; dat is onduidelijk] aan het hypotheeksysteem voor rijst, het budget van 350 miljard baht voor watermanagement projecten en de 2,2 biljoen baht die de regering de komende zeven jaar wil spenderen aan infrastructurele projecten.

In december bood de Corruption Situation Index een lichtpuntje, want die stond op 3,9 punten tegen 3,5 in juni. Maar de score blijft armzalig op een schaal van 1 tot 10. [Die blijkbaar van onvoldoende naar voldoende loopt]
Uit de peiling blijkt dat ‘tea money’ (steekpenningen) gedurende het afgelopen fiscale jaar (1 oktober-1 oktober) 30 tot 35 procent van de overheidsuitgaven vormde, wat in geld uitgedrukt neerkomt op 330 miljard baht.
De UTCC-peiling wordt sinds 1999 gehouden. Toen bedroeg tea money gemiddeld 10 procent van een budget.
Het Bureau of Policy and Strategy van de National Anti-Corruption Commission heeft vorig jaar 7.955 klachten over corruptie ontvangen. [Wat er met die klachten is gebeurd, vermeldt het bericht niet] Dit jaar verwacht het bureau er 10.000 te krijgen.
Op de Corruption Perceptions Index van 2012 is Thailand gezakt van de 80ste naar de 88ste plaats. De lijst telt 176 landennamen en wordt samengesteld door Transparency International te Berlijn. Thailand staat op gelijke hoogte (of eigenlijk diepte) als Malawi, Marokko, Suriname, Swaziland en Zambia. Denemarken, Finland en Nieuw Zeeland zijn de minst corrupte landen.

Woensdag 6 februari
-Voormalig vice-minister-president Suthep Thaugsuban (Democraten) heeft voor het eerst zijn mond opengedaan over het onderzoek naar de afgebroken bouw van 396 politiebureaus en de bouw van 163 politiedienstflats. Suthep greep destijds in; hij wilde niet dat de werken regionaal werden aanbesteed [uit angst voor corruptie?], maar gelastte een centrale aanbesteding.

Suthep zegt nog niet te zijn opgeroepen door het Department of Special Investigation om een toelichting te geven. Hij maakt zich geen zorgen over het onderzoek dat moet uitwijzen of er sprake is geweest van corruptie.
Volgens Pheu Thai woordvoerder Prompan Nopparit is veel van het geld dat de aannemer heeft ontvangen, verdwenen. Hij vindt het ook raar dat het bedrijf de opdracht heeft gekregen omdat het geen ervaring had met dit soort grote werken. Aan de politiebureaus wordt al lange tijd niet meer gewerkt.
– Tweeëntwintig bedrijven in Prachuap Khiri Khan en Chon Buri worden ervan verdacht te hebben gecamoufleerd dat ze in buitenlandse handen zijn door Thaise vervangers in de raad van bestuur te benoemen of te gebruiken als aandeelhouder. Op die manier denken ze de eis te kunnen omzeilen dat niet meer dan 49 procent van de aandelen van een bedrijf in buitenlandse handen mag zijn.
De ‘nominees’ komen doorgaans van accounting, consultancy en juridische bedrijven blijkt uit een onderzoek van het Business Development Department van het ministerie van Handel. Met hulp van het Department of Special Investigation heeft de BDD 706 bedrijven onder de loep genomen. Ze zijn werkzaam in de toerismesector, vastgoed, woning- en autoverhuur, bouw en horeca.
De desbetreffende bedrijven worden in de gelegenheid gesteld hun aandelenstructuur te wijzigen. Doen ze dat niet, dan worden ze beboet met 10.000 tot 50.000 baht per dag dat ze in gebreke blijven.
Het onderzoek strekte zich aanvankelijk uit over vijf provincies: Phuket, Surat Thani, Krabi, Prachuap Khiri Khan en Chon Buri. Wanneer het onderzoek is afgerond, komen andere delen van het land aan de beurt. Ook rijstmolenaars en rijstboerderijen worden onderzocht.

Donderdag 7 februari
– Het begint op een spannende detective te lijken: het onderzoek naar de (nooit afgemaakte) bouw van 396 politiebureaus en 163 politiedienstflats. Hoofdrolspelers: een invloedrijke politicus in Chiang Mai, een kroongetuige, voormalig premier Abhisit en voormalig vice-minister-president Suthep Thaugsuban, met het Department of Special Investigation (DSI) als ‘detective’.

De bouw werd in 2011 gegund aan PCC Development and Construction Co, een bedrijf waarvan de DSI vermoedt dat het eigendom is van die ‘invloedrijk politicus’, maar die staat niet geregistreerd als aandeelhouder. PCC voerde het werk echter niet uit, maar besteedde het uit aan tenminste tien onderaannemers, hetgeen in strijd was met de biedcondities. Die onderaannemers hebben nooit ene cent gehad, alhoewel PCC wel twee termijnen van 877 miljoen baht en 600 miljoen baht incasseerde.
Suthep komt om de hoek kijken omdat hij in aanbestedingsprocedure ingreep. Hij veranderde de Terms of Reference, zodat het werk niet per regio werd aanbesteed, maar in één keer voor het gehele land. Vraagtekens bestaan ook over de prijs waarvoor PCC het werk verwierf. Enkele concurrenten klaagden destijds bij Abhisit over de aanbestedingsprocedure, maar die negeerde hun klachten.
De DSI hoort volgende week drie politiefunctionarissen. Nummer 1 zegt dat hij al gepensioneerd was, toen het project werd goedgekeurd; nummer 2 zegt dat hij toen nog niet hoofd van de landelijke politie was en nummer 3 geeft geen commentaar. Ook Suthep en Abhisit worden door de DSI opgeroepen om een verklaring af te leggen.

Vrijdag 8 februari
– Het onderzoek van het  Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) naar de (nooit afgemaakte) bouw van 396 politiebureaus en 163 politiedienstflats begint op de zoveelste poging te lijken om de vorige regering een hak te zetten. Maar die slaat nu terug. Toenmalig vice-minister-president Suthep Thaugsuban (Democraten) heeft een aanklacht wegens smaad tegen het DSI-hoofd ingediend omdat hij in de zaak wordt betrokken.

Volgens de DSI zou Suthep in de aanbestedingprocedure hebben ingegrepen en er zou sprake zijn geweest van ontoelaatbare praktijken. Suthep vertelde gisteren tijdens een persconferentie zijn kant van het verhaal.
De beslissing voor de bouw werd in 2007 genomen door de toenmalige regering van de People’s Power Party, de voorloper van Pheu Thai. Het aanvankelijk goedgekeurd budget van 17,6 miljard werd later teruggebracht naar 6,67 miljard baht.
In mei 2009 stelde het toenmalig hoofd van de landelijke politie voor de bouw per politieregio aan te besteden, maar diens opvolger besloot tot een centrale aanbesteding. Hij redeneerde dat de overheid zo geld uitspaarde. Suthep keurde dit goed.
Tien bedrijven hadden belangstelling voor het project, waarvan vijf een bod deden. PCC Development and Construction Co werd gekozen omdat dit bedrijf het laagste bod uitbracht. Suthep ontkent ten stelligste dat er hierbij sprake was van price collusion [samenspanning?]. Hij zegt ook het bedrijf niet hebben gekend of direct of indirect benaderd te hebben.
De afgevallen bedrijven zouden geklaagd hebben bij toenmalig premier Abhisit, die volgens de DSI hun klachten negeerde. Maar Abhisit zegt nooit een brief van hen te hebben gezien. Volgens hem is die beschuldiging van het DSI-hoofd ‘politiek gemotiveerd’.
Chuvit Kamolvisit, leider van de Rak Thailand Party en voormalig eigenaar van massagesalons, doet ook een duitje in het zakje. Hij zegt de kwestie al te hebben aangesneden tijdens het zogeheten censure debate in het parlement in een aanval op huidig vice-minister-president Chalerm Yubamrung. ‘De zaak wordt nu gepolitiseerd en misbruikt om de Democraten aan te vallen’, zegt hij.
– Aannemers die infracturele werken uitvoeren, moeten in de toekomst een ‘integriteitsovereenkomst’ tekenen waarin ze beloven in alle projectfasen opening van zaken te geven. Dat hebben de Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) en minister Chadchat Sittipunt (Transport) gisteren afgesproken.
‘Corruptie moet worden voorkomen’, zegt de minister. ‘Transportprojecten zullen vanaf het begin tot het einde worden gecontroleerd, vanaf het opstellen van het Programma van Eisen tot het ontwerp, de aanbesteding en constructiefases. Deze samenwerking [tussen ACT en ministerie] is een belangrijke stap voorwaarts in het uitbannen van corruptie vanaf het eerste begin van transportprojecten. Dat is veel beter dan de problemen proberen op te lossen nadat ze zijn ontstaan.’
De integriteitsovereenkomst is een van de vier afspraken die tijdens het overleg zijn gemaakt. Afgesproken is dat het bestrijden van corruptie een nationale prioriteit is, dat de particuliere sector en burgers gezamenlijk transportprojecten controleren en dat de ACT nauwer gaat samenwerken met het Corruption Prevention Centre van het ministerie.

Donderdag 14 februari
– Volgens vice-minister-president Chalerm Yubamrung mag het, volgens een lid van de National Anti-Corruption Commission (NACC) mag het niet: tijdens het Chinese Nieuwjaar een zogeheten tae ear (rode envelop) van Chinese ondernemers in ontvangst nemen. Agenten die dat doen, overtreden de Strafwet en de Nationale Anti-corruptie wet, zegt NACC-lid Vicha Mahakhun.

De kwestie is publiek geworden door een video op YouTube, waarop te zien is dat drie agenten een kleermaker geld aftroggelen en die man was niet eens een Chinees maar Indiër. De Royal Thai Police heeft een commissie op de affaire gezet. Vicha vindt dat de commissie de zaak aan de NACC moet overdragen.

Vrijdag 15 februari
– Een commissie van de Royal Thai Police heeft geen aanwijzigingen voor corruptie kunnen vinden in de aanbesteding van de bouw van 396 politiebureaus. De commissie trekt die conclusie op basis van de bestudeerde documenten; getuigen heeft ze niet gehoord. Die worden wel gehoord door het Department of Special Investigation (DSI), dat dezelfde zaak in onderzoek heeft. ‘Met het bewijsmateriaal dat de DSI heeft, is de DSI wellicht wel in staat om onregelmatigheden te constateren die wij niet konden zien’, zegt Jate Mokolhatthee, voorzitter van de commissie.

Vandaag hoort de DSI Wichean Potephosree, voormalig hoofd van de landelijke politie. Onder zijn bewind vroeg de politie aan toenmalig vice-minister-president Suthep Thaugsuban het contract met de aannemer te ondertekenen. Die aannemer besteedde het werk vervolgens uit. De onderaannemers staakten vorig jaar het werk omdat ze niet betaald kregen. Aanvankelijk zou het werk regionaal worden aanbesteed, maar de voorganger van Wichean veranderde dat in een centrale aanbesteding. Suthep keurde die beslissing goed.

Zaterdag 16 februari
– Zou er ooit nog een schuldige worden gevonden in de zaak van de afgebroken bouw van de 396 politiebureaus, waar het Department of Special Investigation (DSI) onderzoek naar doet? Gisteren sprak de DSI met voormalig hoofdcommissaris Wichean Potephosree van de Royal Thai Police (RTP), die in september 2010 toenmalig vice-minister-president Suthep Thaugsuban vroeg akkoord te gaan met de selectie van de aannemer, PCC Development and Construction. Wichean vertelde de DSI dat de procedure zuiver was.

Een commissie van de RTP liet deze week weten niet op onregelmatigheden te zijn gestuit, maar daarvan is de DSI niet overtuigd. Zonder klacht van de RTP als gedupeerde partij is het onderzoek echter gedoemd vast te lopen. Volgens vice-minister-president Chalerm Yubamrung heeft de aannemer, in strijd met het contract, het werk uitbesteed aan onderaannemers. Omdat ze niet betaald kregen, legden ze vorig jaar het werk stil.

Dinsdag 29 februari
– De vakbond van havenarbeiders heeft haar zin: directeur-generaal Viroj Chongchansittho van de Port Authority of Thailand (PAT) is afgetreden. De vakbond had gedreigd opnieuw, net als vrijdag, het (over)werk neer te leggen wanneer hij zou aanblijven. Maar de Thai Federation of Logistics is minder gecharmeerd van zijn aftreden omdat Viroj de strijd had aangebonden tegen corruptie in de haven van Klong Toey (Bangkok).

Volgens Thongyu Khongkhan, adviseur van de federatie, claimen havenarbeiders overwerk dat ze nooit hebben gedaan en vragen ze steekpenningen aan expediteurs in ruil voor een vlotte belading. Per container zou 300 baht betaald moeten worden. In één geval zouden 36 arbeiders zijn nodig geweest om een schip te beladen, een werk waarvoor zes arbeiders voldoende zijn om twee kranen te bedienen.
Viroj, die in juni aantrad, was in de corruptiezaak gedoken. Al in 2009 stapten havenarbeiders naar de rechter en claimden betaling voor overwerk. De rechter beval de PAT 37 arbeiders overwerk uit te betalen, waarmee een bedrag van 1 miljoen baht was gemoeid. De PAT onder leiding van Viroj zou daartegen in beroep gaan, omdat er niet zou zijn overgewerkt.
Nu Viroj gisteren is afgetreden, komt die procedure stil te liggen, vreest Viroj. Naar verluidt zou hij zijn afgetreden onder druk van PAT-voorzitter Khamronwit Thoopkrachang, die ook hoofd van de gemeentepolitie is.
– Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) geeft zijn zoektocht naar onregelmatigheden bij de aanbesteding van de bouw van 396 politiebureaus niet op. De bouw kwam vorig jaar stil te liggen omdat de onderaannemers aan wie het werk was uitbesteed, niet betaald kregen door de aannemer.
De DSI concentreert zich nu op de aanbestedingsprocedure, die aanvankelijk regionaal zou gebeuren, maar veranderd werd in een centrale (elektronische) aanbesteding. Het Budget Bureau en het Comptroller-General’s Department worden daarover om advies gevraagd. De DSI wil weten wie verantwoordelijk is voor de wijziging van de aanbesteding.
Of politici worden ondervraagd [lees toenmalig premier Abhisit en vice-premier Suthep] hangt volgens de DSI af van het verzamelde bewijsmateriaal en verklaringen van getuigen. In dat geval gaat de zaak naar de National Anti-Corruption Commission die de politici aan de tand zal voelen.

Woensdag 20 februari
– Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) vermoedt dat er fraude in het spel is bij de bouw van de 396 politiebureaus, die vorig jaar kwam stil te liggen. De aannemer betaalde de onderaannemers, aan wie het werk was uitbesteed, onregelmatig. Het totaal van die betalingen komt niet overeen met het bedrag dat de aannemer heeft ontvangen. De eigenaar is opgeroepen om dat eens toe te lichten. Het onderzoek naar de aanbestedingsprocedure is nog steeds in volle gang.

Een van de DSI-onderzoekers heeft het sterke vermoeden dat de aannemer met opzet de onderaannemers niet heeft betaald, omdat hij wilde dat het project niet zou worden afgemaakt.

Dinsdag 26 februari
– De vraag is: had aannemer PCC Development and Construction Co toestemming van de Royal Thai Police om het werk aan de 396 politiebureaus en 163 politieflats uit te besteden, want dit was contractueel niet toegestaan? Het Department of Special Investigation, dat onderzoek doet naar de bouw die sinds vorig jaar stilligt, heeft de aannemer gevraagd bewijzen te leveren. Kan hij dat niet, dan wordt hij aangeklaagd wegens fraude.

Vijfentwintig onderaannemers hebben bij de politie een klacht ingediend dat ze bedrogen zijn door de aannemer, maar het moeten er veel meer zijn. Die durven blijkbaar niet te praten met de DSI. De klagers zeggen dat de aannemer heeft nagelaten hen in totaal 50 miljoen baht te betalen voor het werk. Omdat hij niet met geld over de brug kwam, legden ze het werk stil. De bouw had 14 maart rond moeten zijn.

Woensdag 27 februari
– Boontje komt om zijn loontje. Is deze uitdrukking van toepassing op Sathian Permthong, voormalig permanent secretaris van het ministerie van Defensie? De man werd in augustus vorig jaar kort voor zijn pensioen overgeplaatst naar een inactieve post, omdat hij het gewaagd had in het openbaar zijn baas de minister te kritiseren vanwege diens keuze voor zijn opvolger. Hij begon een procedure bij de bestuursrechter, maar brak die later af.

En nu nagelt de National Anti-Corruption Commission (NACC) hem wegens ‘ongebruikelijke rijkdom’ aan de schandpaal. Zijn bankrekeningen en eigendommen, en die van drie andere personen, zijn bevroren en de NACC heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de Criminal Division for Holders of Political Positions, een afdeling van de Hoge Raad. Die beslist of het vermogen in beslag wordt genomen.
De NACC heeft ontdekt dat 10 miljoen baht op zijn bankrekening was gestort en meer dan 100 miljoen baht op de bankrekeningen van zijn echtgenote en hun geadopteerde dochter, geld dat ook afkomstig van hem moet zijn geweest. De echtgenote bleek vier percelen in Ubon Ratchatani te bezitten en de dochter vijf percelen in dezelfde provincie en Bangkok. Een Toyota Innova en een Lexus zijn aan de ketting gelegd.
De NACC heeft ook ontdekt dat een bedrag van 18 miljoen baht enkele dagen beheerd is geweest door een lector van de Thammasat universiteit, die de dochter begeleidde bij haar doctoraal. Moeder en dochter hadden hem dat gevraagd, omdat de familie ‘wat problemen’ had.
Een tweede verzoek betrof een cheque van 27 miljoen baht, op zijn naam uitgeschreven door een bedrijf dat land aan de echtgenote had verkocht. De NACC vermoedt dat de man als katvanger heeft gefungeerd. Volgens de lector heeft hij niet geprofiteerd van het geld. Hij had het geparkeerd op een rekening van de spaarcoöperatie van de universiteit en in zo’n vijftien overboekingen teruggestort. De rekening zou nu bijna leeg zijn.

Donderdag 28 februari
– Eindelijk heeft het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) een stok gevonden om de hond te slaan. In dit geval oud-premier Abhisit en vice-premier Suthep, twee mannen waarop de DSI al langer jacht maakt.

De DSI denkt beiden te kunnen laten vervolgen wegens plichtsverzuim in de zaak van de niet afgemaakte bouw van 396 politiebureaus en 163 politieflats.
De DSI baseert dit op het besluit van de regering Somchai Wongsawat om de Royal Thai Police (RTP) te belasten met de aanbesteding. De RTP mocht ook haar regionale kantoren toestemming geven de bouw in hun regio aan te besteden. Suthep echter veranderde later op voorstel van de toenmalige hoofdcommissaris de regionale aanbesteding in een centrale aanbesteding, waardoor PCC Development and Construction Co het werk in de wacht kon slepen. Die verandering zorgde voor vertragingen.
De aannemer echter besteedde het werk uit aan onderaannemers – in strijd met het contract, incasseerde termijnbetalingen, maar betaalde de onderaannemers niet of slechts gedeeltelijk. Gevolg: die legden het werk vorig jaar stil.
Volgens de DSI hebben Abhisit en Suthep door hun ingrijpen artikel 157 van de Strafwet overtreden en kunnen ze basis daarvan vervolgd worden. De aannemer zal worden aangeklaagd wegens fraude omdat hij contractbreuk heeft gepleegd en de onderaannemers niet heeft betaald.

Woensdag 6 maart
– Het onderzoek naar de betrokkenheid van voormalig premier Abhisit en vice-premier Suthep bij de afgebroken bouw van 396 politiebureaus is overgedragen aan de National Anti-Corruption Commission. Het Department of Special Investigation dat onderzoek naar de zaak doet, is niet bevoegd omdat beiden een politieke functie bekleden.

De twee zouden de Strafwet hebben overtreden door toestemming te verlenen het werk centraal aan te besteden in plaats van regionaal, zoals eerder was besloten. Tegen de toenmalige hoofdcommissaris van politie, die de wijziging had geopperd, neemt de DSI geen actie. Hij handelde op bevel van de politieke sector.

Vrijdag 15 maart
– Het ministerie van Transport is het eerste ministerie dat bij de aanbesteding van infrastructurele werken integriteitspacten gaat afsluiten met bedrijven. Dit heeft minister Chadchat Sittipunt (Transport) toegezegd na een gesprek met Pramon Sutheewong, voorzitter van de Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT).

Het eerste pact wordt getekend bij de aanschaf van 3.138 aardgasbussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok en latere pacten bij transportprojecten, gefinancierd uit het budget van 2,2 biljoen dat de regering voor infrastructurele werken wil uittrekken. De minister hoopt dat de pacten zullen helpen om het vertrouwen van de bevolking te herwinnen en de kritiek weg te nemen op het gebrek aan transparantie bij de besteding van budgetten.
Alhoewel de pacten niet wettelijk bindend zijn en geen boetes kennen, helpen ze volgens de minister in de strijd tegen corruptie. De bevolking kan dat controleren, want in elke fase van de projecten wordt informatie gegeven, vanaf het programma van eisen tot het ontwerp, de aanbesteding en de constructie.
Volgens de minister bestudeert het ministerie van Financiën momenteel de details van de pacten om te zien of ze in strijd met de wet zijn. Pramon zegt dat de ACT met het ministerie al heeft overlegd over details van de pacten, zodat ze door alle overheidsdiensten kunnen worden gebruikt. Het kabinet moet nog beslissen of dit praktijk wordt.
Het integriteitspact is een voorstel van de ACT, een in 2011 door de particuliere sector gelanceerd initiatief. Doel van de groep is de bevolking bewust te maken van corruptie en haar afkeer ervan te stimuleren door onderwijs, repressie en transparantie.

Zaterdag 16 maart
– Aannemer PCC Development and Construction Co heeft beloofd de 396 politiebureaus, waarvan de bouw vorig jaar werd stilgelegd, binnen een maand af te bouwen. Als het bedrijf dat lukt, voorkomt het dat de Royal Thai Police naar de rechter stapt.

Vorig jaar legden de onderaannemers, aan wie het werk was uitbesteed, de bouw stil omdat ze niet betaald kregen. Die uitbesteding was zelfs in strijd met het contract, maar nu heeft PCC de RTP gevraagd een addendum aan het contract toe te voegen, waarin de aannemer toestemming krijgt onderaannemers te huren. Volgens het contract hadden de bureaus donderdag moeten zijn opgeleverd.
De belofte van de aannemer heeft geen gevolgen voor het onderzoek van het Department of Special Investigation naar de zaak. Die verdenkt PCC van fraude en zoekt uit waarom en door wie de aanvankelijke regionale aanbesteding werd veranderd in een centrale aanbesteding.

Dinsdag 19 maart
– De National Anti-Corruption Commission heeft een panel gevormd dat onderzoek gaat doen naar de aankoop van GT200 en Apha 6 bomdetectoren door dertien overheidsdiensten. Eerder dook de DSI in de zaak. Conclusie: opgedreven prijs, fraude en samenspanning. De desbetreffende bomdetectoren zijn aldus critici niet effectiever dan een wichelroede of een dobbelsteen.

Maandag 25 maart
– Ambtenaren van het ministerie van Onderwijs in Bangkok waren betrokken bij de fraude van het examen voor onderwijsassistenten in januari. Ze lieten examenuitgaven uitlekken zodat ze er zeker van waren dat voor hun gebied voldoende kandidaten zouden slagen.

Wat het wantrouwen van het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) wekte, was dat de organisator van het examen op last van die ambtenaren werd gewijzigd. Thanin Prempee, hoofd van het DSI-bureau corruptiebestrijding, zegt dat de DSI de zaak nog niet volledig heeft kunnen onderzoeken. Woensdag beslist de commissie speciale zaken van de DSI of de fraude als een speciale zaak wordt beschouwd en dan kan de dienst losgaan.
Volgens de DSI zijn opgaven en antwoorden gelekt in de vier noordoostelijke provincies Khon Kaen, Udon Thani, Yasothon en Nakhon Ratchasima en veel kandidaten lieten zich door iemand anders vervangen. Schoolhoofden deelden de antwoorden uit en anderen vertelden de kandidaten hoe ze tijdens het examen de antwoorden via hun mobieltje konden ontvangen.
De DSI gaat nu proberen het geldspoor te volgen, maar dat onderzoek kan even duren omdat steekpenningen doorgaans in contant geld worden gegeven. De ambtenaren die in de fout gingen, kunnen actie van de National Anti-Corruption Commission verwachten.

Dinsdag 26 maart
– Lokale sub-commissies passen ervoor te beslissen of ze de resultaten van het examen voor onderwijsassistent ongeldig verklaren. Het kantoor van de Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC) heeft hen dat gevraagd omdat uit onderzoek is gebleken dat er bij het examen gefraudeerd is.

Volgens het Department of Special Investigation zijn in vier noordoostelijke provincies de examenopgaven en antwoorden gelekt, kandidaten hebben iemand anders in hun plaats het examen laten maken en via mobieltjes werden antwoorden doorgegeven.
De OTEPC is niet bevoegd de examenresultaten ongeldig te verklaren, de lokale commissies wel maar die spelen de bal weer terug naar de OTEPC. Die organiseerde samen met een andere dienst het examen, dus moet zijn verantwoordelijkheid nemen, aldus een commissielid in Chaiyaphum.

Woensdag 3 april
– Nog steeds is de vraag: wie heeft de opgaven en antwoorden laten uitlekken van het examen voor onderwijsassistenten in januari? Het Department of Special Investigation is aan het spitten. Het Office of the Basic Education Commission (Obec) wast zijn handen in onschuld. Alleen de drukker had het wachtwoord dat toegang gaf tot de elektronisch opgeslagen opgaven. Nadat ze gedrukt waren, werden ze door de drukker op de post gedaan.

Uit het onderzoek van de DSI is gebleken dat de scores bij vijf tot acht onderdelen die als het moeilijkst van alle 30 vakken worden beschouwd, ongewoon hoog waren. Vermoed wordt dat gelekt is in de gebieden waar het examen twee dagen voor de examendag is afgenomen. De DSI gaat twee experts uitnodigen om zo’n vierhonderd antwoordvellen te analyseren op fraude. De drukker moet volgende week bij de DSI op het matje komen.

Donderdag 4 april
– Corruptie is een ergere plaag dan armoede en drugs, betoogde Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council, gisteren in zijn openingstoespraak van een forum ter gelegenheid van het 13-jarig bestaan van het kantoor van de Ombudsman. Hij benadrukte dat vooral de Ombudsman deze plaag dient te bestrijden.

‘Corruptie is een beschamende schandvlek voor ons land’, aldus Prem. ‘Het is het ergste kwaad en het is onze plicht ons ertegen te verzetten en het te bestrijden. U [de ombudsman], als rechtspersoonlijkheid met verantwoordelijkheid, moet uw uiterste best doen om er een eind aan te maken, of de bevolking wordt verder in het verderf gestort. Als we niet de handen ineen slaan om dit grote probleem op te lossen, zullen we door toekomstige generaties worden beschouwd als verrader.’

Zaterdag 6 april
– Nog steeds maakt het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) jacht op voormalig vice-minister-president Suthep Thaugsuban (Democraten) vanwege zijn betrokkenheid bij de bouw van 396 politiebureaus en dienstwoningen, die tot op heden niet zijn afgebouwd.

Het onderzoek naar de dienstwoningen is afgerond; het dossier gaat nu naar de National Anti-Corruption Commission. De DSI hoopt het onderzoek naar de politiebureaus eind deze maand af te ronden. Dat dossier gaat naar de openbare aanklager, omdat 32 onderaannemers hebben geklaagd geen geld te hebben ontvangen voor hun werk, reden waarom ze het werk vorig jaar stillegden.
Suthep zou destijds de aanvankelijk geplande regionale aanbesteding van de werken hebben vervangen door een centrale aanbesteding. Die werd gewonnen door aannemingsbedrijf PCC Development and Construction Co. De aannemer besteedde het werk vervolgens uit. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan prijsopdrijving en fraude.

Woensdag 17 april
– Het contract met aannemer PCC voor de bouw van 396 politiebureaus wordt beëindigd, heeft de Royal Thai Police besloten. De bouw ligt al sinds vorig jaar stil toen de onderaannemers ermee stopten, omdat ze niet betaald kregen. PCC heeft gedreigd naar de bestuursrechter te stappen. Het Department of Special Investigation (de Thaise FBI) doet een onderzoek naar de gang van zaken en verdenkt het bedrijf van fraude.

Donderdag 18 april
– Aannemer PCC en de Royal Thai Police gaan tegen elkaar aangifte doen. De aannemer omdat het contract voor de bouw van 396 politiebureaus wordt beëindigd en de politie omdat de aannemer in gebreke is gebleven de bureaus tijdig op te leveren. Vorig jaar legden de onderaannemers het werk stil omdat ze niet betaald kregen. Zo’n 12 procent van het werk is pas gedaan.

De aannemer verwijt de politie te laat bouwterreinen te hebben vrijgegeven; de politie zou ook traag van betalen zijn geweest. Het Department of Special Investigation dat naar de zaak onderzoek doet, verdenkt de aannemer van prijsopdrijving en fraude.

Donderdag 25 april
– De veroordeling van James McCormick in Londen krijgt een staartje in Thailand. De National Anti-Corruption Commission (NACC) overweegt aangifte te doen tegen de Thaise diensten die van zijn bedrijf Comstrac Co via Thaise agentschappen een GT200 of Alpha 6 bomdetector hebben gekocht. Detectoren waarvan al lang vaststaat dat ze niet beter werken dan een wichelroede.

McCormick heeft kans gezien het apparaat aan tal van landen te verkopen, waaronder Pakistan, Libanon, Mexico en Thailand. Hij verdiende er naar schatting 50 miljoen pond mee. Het bedrijf zou in Irak steekpenningen hebben betaald, waarvoor een hoge ambtenaar terecht staat.
Aannemelijk is dat ook in Thailand steekpenningen zijn betaald en daar probeert de NACC met alle macht achter te komen. Door 13 diensten zijn 1.358 bomdetectoren ter waarde van 1,137 miljard baht aangeschaft.

Zondag 28 april
– PCC Development and Construction Co, de aannemer verantwoordelijk voor de bouw van 396 nog steeds niet afgebouwde politiebureaus, heeft met vervalste documenten in totaal 579 miljoen baht bij de Government Savings Bank kunnen opnemen. De documenten bevatten verklaringen van commissies dat de bouw afgerond was, en er staan handtekeningen op van politieofficieren die niet eens lid van die commissies waren. Een en ander is gebleken uit onderzoek van het Department of Special Investigation.

Woensdag 19 juni
– Met 301 van de 384 luxe auto’s, waar het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) onderzoek naar doet, is geknoeid. Gebleken is dat ze ingevoerd zijn en niet in Thailand zijn geassembleerd, hetgeen betekent dat invoerbelasting is ontdoken. De DSI is van plan 548 geïmporteerde wagens, die elk meer dan 4 miljoen baht kosten, te inspecteren.

Het onderzoek naar de in mei in brand gevlogen auto’s in Nakhon Ratchasima vordert. De DSI gaat voor twee personen een arrestatiebevel aanvragen.
Verder is er nog een akkefietje met een Rolls Royce, die in het bezit is van vice-minister-president Chalerm Yubamrung. Volgens een voormalige senator zou ook in dit geval belasting zijn ontdoken. Chalerm zegt dat de wagen eigendom is van een zakenrelatie in Singapore, die de wagen bij hem heeft gestald. Volgens de douane is de wagen legaal geïmporteerd en zijn alle vereiste belastingen betaald.
Ten slotte lig de abt van Wat Pailom in Nakhon Pathom onder vuur. Hij claimt dat de wagens die in zijn bezit zijn, ontmanteld zijn alvorens ze naar Thailand werden verscheept. Duidelijk een voorbeeld van belastingontduiking, vindt de DSI.

Vrijdag 21 juni
– Twee mannen die verdacht worden van belastingontduiking bij de import van luxe auto’s, hebben zich gemeld bij de politie. Ze zijn vrijgelaten nadat ze een borgsom van 2 miljoen baht hadden gestort. Het Department of Special Investigation zegt voldoende bewijs te hebben.

Het tweetal staat geregistreerd als eigenaar van de zes auto’s, die eind mei tijdens transport in Nakhon Ratchasima in brand vlogen. Ze worden beschuldigd van smokkel, belastingontduiking, illegale verkoop van de wagens en transport zonder vergunning.

Dinsdag 25 juni
– De eerste inspecties van luxe auto’s hebben bevestigd wat het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) al vermoedde: belastingen zijn ontdoken. Vijf Mercedes Benz wagens werden bekeken; vier bleken verdacht. Ze zouden in onderdelen zijn geïmporteerd en in Thailand geassembleerd (waardoor minder belasting hoefde te worden betaald), maar in werkelijkheid werden ze compleet ingevoerd.

De DSI is voorlopig nog wel even bezig, want in totaal worden 548 auto’s geïnspecteerd. Ze heeft de eigenaren opgeroepen zich met hun auto te melden. Eenendertig deden dat gisteren. De DSI gaat er in eerste instantie vanuit dat de eigenaren te goeder trouw waren. Wanneer de belasting is ontdoken, worden de wagens niet inbeslaggenomen, maar er dient wel gedokt te worden.

Donderdag 27 juni
– Een van de zes luxe wagens, die in Nakhon Ratchasima tijdens het vervoer in brand vlogen, blijkt gebruikt te zijn in een zwendel om invoerrechten op een andere auto te omzeilen. De Ferrari werd in onderdelen ingevoerd, in Thailand geassembleerd, omgebouwd op LPG, waarna later een verzoek werd gedaan terug te gaan naar benzine en de eigenaar beweerde dat hij het car registration book was kwijtgeraakt.

Onderzoekers van het Department of Special Investigation (DSI) hebben ontdekt dat op het motornummer een plaatje was bevestigd met een vals nummer, vermoedelijk met als doel om een nieuw kenteken te kunnen aanvragen. De DSI vermoedt dat de vijf andere wagens voor hetzelfde doel zouden worden gebruikt.

Verdachte transacties van 200 miljoen baht door abt Luang Pu
3 juli – De abt van het Khantitham bosklooster in Si Sa Ket, Luang Pu Nen Kham Chittako, wordt verdacht van het witwassen van geld. Op tien van de zestien bankrekeningen van de abt en monniken vinden dagelijks transacties plaats ten bedrage van 200 miljoen baht.

Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft hen verboden verder met geld te schuiven. Wanneer ze dat wel doen, riskeren ze een gevangenisstraf van 2 jaar. Wanneer voertuigen of vliegtuigen worden gekocht, zullen die in beslag worden genomen, zegt Suwanee Sawaengpol, adjunct-secretaris-generaal van Amlo.
Volgende week gaat een team van Amlo naar het bosklooster om een voorlopig onderzoek te doen, waarna toestemming aan Amlo zal worden gevraagd voor een uitgebreid onderzoek.
Het onderzoek is een reactie op eisen van een Facebook-groep, genaamd ‘Facebook network against acts that destroy the nation, religion and the monarchy’ naar aanleiding van video’s en foto’s die op de social media circuleren. Daarop is te zien is hoe Luang Pu Nen Kham met een privéjet en helicopter reist, dure modeaccessoires draagt, met elektronische gadgets speelt en vermoedelijk met een vrouw slaapt.
De 200 miljoen die Amlo nu in onderzoek heeft, betreffen alleen transacties van 2 miljoen baht of meer. Financiële instituten zijn verplicht die bij Amlo te melden; kleinere transacties ontbreken.
Het vermoeden bestaat dat de abt en zijn medeplichtigen gefraudeerd hebben door middel van projecten als het oprichten van een Boeddha-standbeeld, het openen van rekeningen voor religieuze donaties en het stichten van een ziekenhuis. Onder de medeplichtigen van de abt bevinden zich ook zijn vermeende echtgenote en kinderen. Amlo werkt samen met het Office of National Buddhism voor het verzamelen van meer gegevens.

Vrijdag 5 juli
– Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) is een onderzoek begonnen naar World Peace, een online universiteit, die eredoctoraten verkoopt. De DSI is in actie gekomen naar aanleiding van een klacht van een zakenman die de rector van de universiteit hiervan beschuldigt. Maar die ontkent. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat World Peace zich geen universiteit mag noemen. De organisatie staat geregistreerd als ‘Limited Partnership’.

World Peace benadert mensen die zich hebben ingezet voor de samenleving om een bachelor’s, master’s of doctoraal graad in ontvangst te nemen. Hiervoor moet 15.000 tot 350.000 baht worden neergeteld.

65 pct in peiling vindt corruptie acceptabel
7 juli –De acceptatie van corruptie door grote delen van de bevolking belemmert de bestrijding van corruptie bij overheidswerken.
Dit zegt Poontharee Issarangkul Na Ayutthaya naar aanleiding van de jongste opiniepeiling van Abac. Daarin gaf 65 procent van de respondenten aan geen probleem te hebben met corruptie, mits ze er zelf beter van wordt.
Poontharee, adjunct-directeur van Abac, vindt dat de regering een helder en controleerbaar auditsysteem voor overheidsbudgetten dient te hebben.
Ze moet in detail informatie geven over hoe het geld wordt uitgegeven. De regering moet whisle-blowers (klokkenluiders) beschermen in plaats van onderzoek naar ze te doen, zoals thans het geval met Supa Piyajitti, die een boekje heeft open gedaan over corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst.
Chaiyan Chaiyaporn, lector politicologie aan de Chulalongkorn universiteit, vindt dat de resultaten van de peiling een ‘gevaarlijke publieke houding’ bloogleggen. Die houding lijkt te zijn ontstaan, omdat mensen zich erbij neerleggen dat corruptie niet kan worden uitgebannen.
‘Ze accepteren het nu onder de voorwaarde dat ze er zelf van profiteren. Dat idee is verkeerd. Wat ze zich niet realiseren is dat corruptie hen geld kost via de belastingen. Wat ze denken te winnen is feitelijk een leugen omdat wat ze verliezen veel meer is.’ Chaiyan vindt dat de bevolking bewust moet worden gemaakt van de schade die corruptie aanricht, niet alleen aan het land maar ook aan toekomstige generaties.
De Abac-peiling, waarbij tussen maandag en vrijdag 2.107 personen van 18 jaar en ouder in Bangkok en 16 provincies werden ondergevraagd, leverde hetzelfde percentage op als een peiling in maart. Gesplitst naar sekse vindt 67,7 procent van de mannen corruptie oké en 60,5 procent van de vrouwen. De grootste tolerantie werd gevonden in de leeftijdscategorie 30-39 jaar, gevolgd door 20-29 jaar.
Gesplitst naar beroepen zijn witteboordenwerkers en boeren het meest tolerant (78,9 pct), gevolgd door leerlingen en studenten (73,3 pct), werknemers (67,1 pct), huisvrouwen en pensionado’s (63,5 pct), handelaren en ondernemers (62,8 pct) en ambtenaren (54 pct).

Zondag 7 juli
– Premier Yingluck was in haar wiek geschoten en nu heeft regeringspartij Pheu Thai de aanval ingezet op Supa Piyajitti, adjunct-permanent secretaris van het ministerie van Financiën, die een boekje heeft opengedaan over corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. De partij beschuldigt haar van samenwerking met de oppositie met als doel de regering te ondermijnen.

Ook Kanit na Nakorn, voorzitter van de Law Reform Commission ofThailand, krijgt er van langs. Hij zei woensdag dat het wetsvoorstel om 2 biljoen baht te lenen voor infrastructurele werken in strijd is met de grondwet en het land in de toekomst met een enorme schuldenlast opzadelt.
Die woorden, evenals wat Supa heeft verklaard, ‘roepen vragen op over hun politieke agenda’, aldus Pheu Thai-woordvoerder Anusorn Iamsa-ard. ‘De bevolking is sceptisch over de rol van mevrouw Supa. Is ze wel geschikt voor haar baan als overheidsdienaar?’
Anusorn vindt dat Supa met haar informatie over corruptie naar de regering had moeten stappen. Maar ze maakte de informatie openbaar, terwijl die niet eens was geverifieerd. Over Kanit zei Anusorn het wel toevallig te vinden dat hij zijn mond opendeed op een moment dat de oppositie probeert de regering pootje te lichten.
Democratisch parlementslid Ong-art Klampaibul riep de regering gisteren op lering te trekken uit de waarschuwing van Kanit. ‘We zijn niet tegen de investeringen, maar we maken ons zorgen dat de haast waarmee de regering geld wil uitgeven ongrondwettelijk is en tot corruptie leidt.’

Dinsdag 9 juli
– Ik vraag me af hoe de regering effectief corruptie te lijf kan gaan wanneer ze een eerlijke en hardwerkende ambtenaar als mevrouw Supa slecht behandelt. Of, is de echte waarheid dat de regering helemaal niet van plan is het probleem in de kern aan te pakken. Dit schrijft columnist Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse rubriek Think Pragmatic naar aanleiding van hetgeen de adjunct-permanent secretaris van het ministerie van Financiën over het hypotheeksysteem voor rijst heeft verklaard.

Even recapituleren. Supa werd vorige week gehoord door een senaatscommissie. Ze staat aan het hoofd van een commissie die onderzoek doet naar het hypotheeksysteem. Ze verklaarde er dat het systeem in elke fase het risico van corruptie loopt, te beginnen bij de registratie van de boeren die willen deelnemen tot het inleveren van hun paddy (ongepelde rijst), het opslaan van de rijst en de verkoop.
Dat viel niet in goede aarde bij premier Yingluck, Supa’s eigen minister en parlementsleden van regeringspartij Pheu Thai. Yingluck daagde haar uit man en paard te noemen, de minister tuigde een commissie op die haar verklaring onder de loep gaat nemen en PT-ers beschuldigen haar ervan onder één hoedje met de oppositie te spelen. ‘In de uitoefening van haar taak’, zei PT-woordvoerder Prompong Nopparit, ‘gedraagt ze zich als tegenstander van de regering in plaats van een loyale ambtenaar.’
Het is niet de eerste keer dat Supa onder vuur ligt. In mei lekte een rapport uit waarin het verlies op het hypotheeksysteem werd gesteld op 260 miljard baht. De regering noemde het bedrag overdreven en hield het op 136 miljard baht. Supa verdedigde het rapport. Ze verwierf algemeen bewondering voor haar moed de waarheid te vertellen over het slecht doordachte systeem. Dit in tegenstelling tot een handjevol ambtenaren en toenmalig minister Boonsong Teriyapirom (Handel), die van de hoed en de rand weten, maar ervoor kozen hun mond te houden om zo hun huid te redden.
Veera vraagt zich af: aan wat voor soort ambtenaren geven de regering en Pheu Thai de voorkeur? De vraag stellen is haar beantwoorden en is tevens een waarschuwing aan andere ambtenaren, die de neiging zouden kunnen hebben om uit de boot te klappen over het populistisch systeem of een ander project. (Bron: Bangkok Post, 8 juli 2013)
– Update: De senaatscommissie economische, commerciële en industriële zaken is Supa te hulp geschoten. Supa verklaarde vorige week tijdens een verhoor door een senaatscommissie [dezelfde?] dat het hypotheeksysteem voor rijst in alle fasen vatbaar voor corruptie is. Dit wekte de irritatie van premier Yingluck; Supa’s minister gelastte een onderzoek naar haar beweringen.
Op een persconferentie gisteren waste de commissie de oren van de regering. Volgens senator Wanchai Sornsiri komen de opmerkingen van beiden neer op het bedreigen van een ambtenaar, die zich aan de wet en de grondwet houdt. Dat zou aanleiding voor een impeachment procedure kunnen zijn. Het onderzoek naar Supa schendt de rechten van degenen die voor een parlementaire commissie getuigen, het belemmert het werk van een parlementscommissie en het ontmoedigt andere ambtenaren de waarheid te onthullen, zegt Wanchai.

Donderdag 11 juli
– De voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative en zes anderen worden ervan verdacht sinds 2007 12 miljard baht achterover te hebben gedrukt. Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) maakte dit gisteren bekend nadat diverse invallen waren gedaan om bewijsmateriaal te zoeken. De voorzitter wordt vandaag aan de tand gevoeld.

De zaak is aan het rollen gebracht door een voormalig adviseur en honderd leden, die argwaan hadden gekregen over geldopnames. Amlo legde vorige maand al beslag op 300 percelen (waarde meer dan 1 miljard baht), tien voertuigen en elf bankrekeningen.

Woensdag 17 juli
– Door nepbedrijven te registreren (oud-ijzerhandel, exportbedrijf) op nepadressen en arme mensen tot nepdirecteur te benoemen, zien kwade lieden kans met behulp van vervalste documenten BTW terug te vragen, die ze uiteraard nooit hebben afgedragen.

Het ministerie van Financiën heeft het Department of Special Investigation eerder gevraagd tegen 50 rechtspersonen, die tussen augustus vorig jaar en april 4 miljoen baht wisten te incasseren, actie te ondernemen.
De DSI zegt het geld van 53 rechtspersonen en 54 individuen te hebben geconfisqueerd. Volgende week vraagt het arrestatiebevelen voor tien personen aan. Meer zullen volgen. Bij de oplichting zijn ook ambtenaren betrokken. Hun bezittingen worden in beslag genomen.

Donderdag 18 juli
– De zaak van de ‘jet-set’ monnik die zich verrijkt heeft, is niet eens afgerond of er dient zich alweer een nieuw schandaal aan. De National Anti-Corruption Commission (NACC) doet onderzoek naar ‘donaties’ van 800 miljoen baht, gegeven door de provinciale autoriteiten van Samut Prakan aan tempels. Dat geld kwam de afgelopen drie jaar uit het budget van de PAO (zeg maar de provincie).  Eerder deed de Rekenkamer een voorlopig onderzoek, maar die heeft de zaak nu overgedragen aan de NACC. Het geld was door de tempels aan aannemers gegeven voor de bouw van nieuwe gebouwen en wel op dezelfde dag dat ze de donaties ontvingen. Eén aannemer was door bijna alle tempels ingehuurd en incasseerde het PAO-geld.

– Het Department of Pollution Control (DPC) is vastbesloten alle ambtenaren te straffen die betrokken waren bij corruptie tijdens de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan in Samut Prakan. Ingewikkelde zaak: er waren twee ministers bij betrokken, van wie één is overleden en de ander de benen heeft genomen, veertien ambtenaren en zestien personeelsleden van zeven bedrijven. Een panel van de DPC buigt zich nu over een rapport van 600 pagina’s van de National Anti-Corruption Commission, dus dat is wel even bezig.

Maandag 22 juli
– 61,6 procent van de respondenten in een peiling van Abac heeft geen vertrouwen in het onderzoek van de regering naar corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. De overigen van de 2.438 ondervraagde personen in zeventien provincies hadden dat wel. 58 procent zei ontmoedigd te zijn bij het zien van ambtenaren tegen wie strafmaatregelen worden genomen omdat ze het rijstschandaal hebben blootgelegd. 62 procent zei nooit corruptie, waarbij de regering of politici zijn betrokken, te zullen onthullen.

Uit de peiling blijkt dat de PR-campagne van de regering om het vertrouwen van de bevolking in de veiligheid van Thaise rijst te herstellen, nog niet is aangeslagen, zegt Pontharee Issarangkul Na Ayutthaya, adjunct-directeur van Abac Poll.

Donderdag 25 juli
– De aannemer van de stilgevallen bouw van 396 politiebureaus heeft documenten en handtekeningen van politieofficieren vervalst om geld los te krijgen van de bank. Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) heeft ontdekt dat de handtekeningen van zeker 1.500 agenten zijn vervalst. Het bedrijf, PCC Development and Construction Co, kreeg ook leningen van de Government Savings Bank (GSB) of basis van vervalste documenten.

De GSB heeft aangifte tegen het bedrijf gedaan wegens prijsopdrijving en fraude. De DSI heeft beslag gelegd op 465 miljoen baht van het bedrijf. De bouw van de politiebureaus kwam vorig jaar stil te leggen, omdat de onderaannemers niet betaald kregen.

Vrijdag 26 juli
– Het hoofd van het districtsbelastingkantoor Bang Rak voelt zich onheus bejegend tijdens het onderzoek naar de BTW-fraude. Dit kantoor keurde de restitutieclaims goed, die inmiddels vals zijn gebleken. Het hoofd uitte zijn ongenoegen woensdag tijdens een gesprek met voorzitter Prasit Suebchana van de ingestelde fact-finding commissie en de inspecteur-generaal van het ministerie van Financiën.

De fraude voor in totaal 3,6 miljard baht is aan het licht gekomen in een onderzoek van het Department of Special Investigation. Bendes richtten nepexportfirma’s met nep-directeuren op en claimden tussen augustus en april teruggave van de (niet betaalde) BTW. Ze maakten gebruik van een maas in de wet, waarbij de BTW die betaald is op geïmporteerde goederen kan worden teruggevraagd, wanneer die gebruikt worden voor de productie van exportproducten.
Volgens de belastingman had de douane de prijzen van de import- en exportgoederen moeten controleren, omdat zij daarvoor de expertise hebben. De belastingdienst kan dat niet. Hij vindt dat het onderzoek zich moet uitstrekken tot de douane.

Zaterdag 27 juli
– Natuurlijk wassen ze hun handen in onschuld, de voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative en zijn maatjes, die beschuldigd zijn van verduistering van 12 miljard baht. Gisteren moesten ze opdraven bij het Department of Special Investigation (DSI). De DSI gaat nog vertegenwoordigers van 27 bedrijven oproepen, die leningen tot een bedrag van 12 miljard baht aan de coöperatie hebben gevraagd. Volgens de voorzitter is hij geen eigenaar van die bedrijven, zoals de beschuldiging luidt.

– De corruptie neemt toe in Thailand, vindt 74 procent van de respondenten in een peiling van de University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC). In december was 63 procent die mening toegedaan. De meeste respondenten wijzen naar het hypotheeksysteem voor rijst; die biedt de meeste mogelijkheden voor corruptie.
De toegenomen corruptie wordt toegeschreven aan mazen in de wet, een gebrek aan politieke transparantie en geen serieuze handhaving van de wet nadat onregelmatigheden zijn geconstateerd. Corruptie heeft de vorm van steekpenningen, tea money, cadeautjes, beloningen, politieke voortrekkerij en nepotisme.
Van de respondenten vindt 79 procent dat ze niet langer corruptie door de regering kan accepteren zelfs wanneer haar beleid de samenleving grosso modo ten goede komt. Zo’n 16 procent vindt corruptie acceptabel wanneer mensen ervan profiteren en de kwaliteit van leven ten goede komt. De UTCC heeft berekend dat corruptie het land dit jaar 236 tot 383 miljard baht kost in relatie tot het investerings- en uitgavenbudget van 2,4 biljoen baht. Deze bedragen zijn gebaseerd op claims van bedrijven dat ze 25 tot 30 procent van de waarde van een project kwijt zijn aan steekpenningen willen ze het in de wacht kunnen slepen. De waarde van corruptie dit jaar wordt geschat op 1,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat is meer dan Thailand aan research en development uitgeeft.

Zondag 28 juli
– De Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (een mondvol) gaat bouwbedrijven benaderen om zich bij haar initiatief aan te sluiten en een eind te maken aan corruptie. Thans zijn alleen nog buitenlandse bouwbedrijven lid van de CAC, een gezamenlijk initiatief van acht leidende groepen uit de particuliere sector. Vrijdag sloten 51 verzekeraars zich bij de CAC aan, waardoor het aantal leden naar 225 steeg. Uit een onderzoek van de CAC eerder dit jaar is gebleken dat corruptie de afgelopen twee jaar is toegenomen naar een zeer bedenkelijk niveau.

Maandag 29 juli
– De Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) is bang dat de geplande investeringen van 2 biljoen baht in infrastructuur niet door onafhankelijke waarnemers worden gecontroleerd. Minister Chadchat Sittipunt (Transport) heeft een voorstel geformuleerd, waarin de ACT geen inbreng heeft gehad. Vorige week heeft de ACT protestbrieven gestuurd naar drie ministers, waaronder Chadchat.

Het voorstel waaraan Chadchat met een commissie heeft gewerkt, voorziet in de aanstelling van externe waarnemers om de aanbesteding van projecten van de overheid, zoals de infrastructuurprojecten en waterwerken (van 350 miljard baht), te controleren. De ACT wijst erop dat de regering selectief bij de keuze van de waarnemers kan zijn. Het ontwerp-voorstel ligt nu bij de Raad van State. Daarna gaat het naar het kabinet.
De regeling zet de deur open voor zogeheten ‘integrity pacts’. Aannemers die werken uitvoeren, zullen verplicht worden zo’n pact te ondertekenen, waarin ze toezeggen dat alle fasen van de werkzaamheden gecontroleerd mogen worden.
Chadchat zegt dat als eerste de aanschaf van 3.183 (aardgas) bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok onder de regeling kan vallen. Het kabinet heeft de aanschaf in april goedgekeurd.

Zondag 4 augustus
– We hebben weer een gevalletje van corruptie. Het Department of Special Investigation heeft ontdekt dat bij de aanbesteding van een baggerwerk in Saraburi is gerommeld. Vijf verdachten zijn aangehouden. Ze hebben andere bieders geïntimideerd en afgekocht met 1,9 miljoen baht.

De verdachten zouden deel uitmaken van een bende, die dezelfde grap in andere provincies van de Central Plains uithaalt. Het gaat daarbij om projecten ter waarde van 300 miljoen baht. De DSI gaat de gouverneur van Saraburi vragen de baggerwerkzaamheden stil te leggen.Donderdag 15 augustus
– De criteria voor de aanbesteding van 3.183 bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) zijn volgens de Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) niet waterdicht waardoor de kans op oneerlijke biedingen bestaat. De ACT claimt dat de BMTA een met haar afgesloten overeenkomst over toezicht door de ACT bij het aanbestedingsproces heeft genegeerd.

Volgens Thada Tearprasert van de strategische planningscommissie van de ACT zijn de kwalificaties voor bieders te hoog gegrepen waardoor slechts een beperkt aantal bedrijven in aanmerking komt. ‘Wij willen dat de bieding concurrerender is’, zegt hij. Vandaag vindt overleg plaats tussen de BMTA en de ACT.
De ACT dringt er bij de regering op aan de aanbestedingsregeling van het kantoor van de premier snel te herzien en de rechten van onafhankelijke organisaties bij aanbestedingsprocedures van de overheid te specificeren. De ACT hoopt dat dit gebeurt voordat de aanbesteding begint van de waterwerken (waarvoor 350 miljard baht is geleend) en infrastructurele werken (waarvoor de regering 2 biljoen baht gaat lenen).

Vrijdag 23 augustus
– Achttien ambtenaren worden ervan verdacht 4,3 miljard baht te hebben gestolen door te frauderen met de teruggave van de BTW. Een onderzoekscommissie van het ministerie van Financiën en het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) hebben dat ontdekt. Van de achttien hebben vier de functie van senior director en specialist op C-9 niveau; de overigen zijn ambtenaren op operationeel niveau.

Het ministerie gaat een disciplinair onderzoek naar de vier topambtenaren doen, de veertien anderen zijn het pakkie-an van de Belastingdienst. Areepong Phucha-um, permanent secretaris van het ministerie, zei gisteren dat het ministerie haar onderzoek gaat uitbreiden om te zien of ambtenaren op een nog hoger niveau bij de fraude zijn betrokken.
De ministeriële commissie en de DSI hebben twintig bedrijven onder de loep genomen. Ze stuitten daarbij op frauduleuze belastingteruggaves van 1,13 miljard baht (provincie Samut Prakan)  en 3,2 miljard baht (Bang Rak, Bangkok). De DSI gaat strafrechtelijke stappen tegen de verdachten nemen, het Anti-Money Laundering Office gaat proberen het achterovergedrukte geld te achterhalen.
Zoals al eerder gemeld, werden nepbedrijven opgezet met neptransacties waarop de BTW werd terugggevraagd. Arbeiders en boeren in Pichit en Tak kregen 200 tot 500 baht voor het illegaal gebruik van hun ID-kaart, die nodig was voor het opzetten van de bedrijven. De belastingteruggave werd opvallend snel geregeld, zegt Prasit Suebchana, inspecteur-generaal van het ministerie. Sommige bedrijven knoeiden ook met de prijzen van de goederen.
De Belastingdienst zegt dat 38 ondernemers bij de fraude zijn betrokken en vermoedelijk tien ambtenaren bij de dienst. De fraude zou de overheid 2,87 miljard baht hebben gekost. Volgens directeur-generaal Sathit Rangkhasiri heeft een intern onderzoek nog geen bewijs van corruptie opgeleverd, hooguit ‘onachtzaamheid’. De dienst gaat geen disciplinaire maatregelen tegen de betrokken ambtenaren nemen. [Zeker bang dat hij in hun val wordt meegesleurd.]
– De National Anti-Corruption Commission doet onderzoek naar de selectie van leden van provinciale anti-corruptie commissies [of zoiets want het bericht is erg vaag en spreekt slechts van ‘provincial graftbusters’]. Er zou sprake zijn van vriendjespolitiek. De NACC heeft de verkiezing in de provincies Roi Et en Trang ongeldig verklaard, omdat de kandidaten familieleden of echtgenotes van de selectiecommissies waren. In 27 andere provincies zou sprake zijn van belangenconflicten en omkoping.

Zaterdag 24 augustus
– Het zwartepieten in de BTW-fraudezaak is begonnen. De Belastingdienst spreekt de conclusie van het ministerie van Financiën tegen dat 18 ambtenaren, waaronder enkele van de Belastingdienst, bij de fraude betrokken zijn. Het exportcontrolesysteem van de douane heeft mazen waardoor fraude met BTW-teruggave mogelijk is, zegt Sathit Rangkhasiri, directeur-generaal van de Belastingdienst, in een doorzichtige poging zijn straatje schoon te vegen.

Sathit zegt dat de douane dient na te gaan of exporteurs die BTW terugvragen, de goederen hebben geëxporteerd die in de facturen worden vermeld. De douane heeft dat altijd bevestigd, maar 80 procent van de goederen in containers, bestemd voor de export, wordt niet gecontroleerd en van de resterende 20 procent worden bij slechts 3 procent steekproeven genomen.
Volgens Sathit valt belastingambtenaren niets te verwijten, omdat zij afgaan op informatie van de douane. Van corruptie in zijn dienst is geen sprake, hooguit van onachtzaamheid. Tegen de desbetreffende ambtenaren zal geen disciplinaire actie worden ondernomen.

Zondag 25 augustus
– De gouverneur van Ubon Ratchatani is naar een inactieve post overgeplaatst omdat hij verdacht wordt van omkoping. Uit een geluidsopname blijkt dat hij 10 procent aan steekpenningen heeft gevraagd aan de organisator van een evenement tijdens de boeddhistische vastentijd. Volgens de gouverneur is er met de opname geknoeid.

Donderdag 5 september
– Het bestuur van de Klongchan Credit Union Cooperative, die verwikkeld is in de verduistering van 12 miljard baht, mag binnenkort aan zijn stutten trekken, zegt het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI), dat onderzoek naar de zaak heeft gedaan. Tevens zullen alle financiële transacties, waardoor de leden gedupeerd kunnen worden, worden bevroren. De coöperatie wordt ervan beschuldigd bedrijven van de bestuursvoorzitter 12 miljard te hebben geleend, maar enkele leners ontkennen dat. Ze zouden het geld hebben ontvangen omdat ze leden hadden aangebracht.

Zaterdag 7 september
– De corruptie in Thailand heeft een ‘mega-kritieke’ omvang bereikt. De afgelopen drie jaar is ze alleen maar toegenomen. Dat komt omdat de samenleving zich niet bewust is van het belang van bestrijding en omdat de regering er niet in slaagt het probleem effectief aan te pakken, met name bij grote regeringsprojecten, zoals het hypotheeksysteem voor rijst.

Voorzitter Pramon Sutivong van de Anti-Corruption Organisation of Thailand wond er gisteren in Bangkok voor een gehoor van ruim duizend toehoorders geen doekjes om in zijn openingsspeech van de bijeenkomst ‘ACT NOW: Fight Together and Salvage the Future’. ‘Alhoewel de regering heeft aangekondigd het corruptieprobleem te zullen oplossen, heeft ze geen resultaten geboekt en nog geen enkele dader is gestraft.’
Pramon haalde ook uit naar het bedrijfsleven, dat om contracten lobbyt, waardoor ambtenaren de gelegenheid krijgen enorme bedragen aan steekpenningen te vragen. Ook de media kregen een veeg uit de pan, want sommige zijn te schijterig om corruptie aan de kaak te stellen en degenen die het wel durven, worden vaak bedreigd met rechtsgedingen of ze worden bedreigd.
Pramon pleitte voor de noodzaak de bevolking ervan bewust te maken dat corruptie dient te worden uitgebannen. Wanneer corruptie ongestraft blijft dooretteren, zal het probleem het land nog opbreken.
In Nakhon Ratchasima werd gisteren een wandeltocht tegen corruptie gehouden. Daarna namen ruim duizend provinciale ambtenaren, vertegenwoordigers van de particuliere sector, de Kamer van Koophandel van Nakhon Ratchasima en leden van anti-corruptie organisaties deel. Ook in Lampang werd tegen corruptie gedemonstreerd. De deelnemers legden een eed af dat ze alle vormen van corruptie zullen uitbannen. Dat werd symbolisch bevestigd door acht aardewerk potten, waarop het woord ‘corruptie’ stond, kapot te slaan.

Woensdag 11 september
– Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Pracha Maleenont en de voormalige brandweercommandant van Bangkok zijn gisteren veroordeeld tot respectievelijk 12 en 10 jaar gevangenisstraf wegens corruptie bij de aankoop van brandweermaterieel. Pracha zou naar het buitenland zijn gevlucht, de commandant  kwam gisteren ook niet opdagen. Drie anderen (twee ministers en een gouverneur van Bangkok) werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, en de aanklacht tegen de fabrikant is aangehouden.

De zaak, die diende voor de afdeling Holders of Political Positions van de Hoge Raad, heeft betrekking op de aankoop van 315 brandweerwagens en 30 blusboten. Ze werden in 2006 voor een veel te hoge prijs gekocht van het Oostenrijkse bedrijf Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug AG. Dat stelde de National Anti-Corruption Commission in een onderzoek vast. De gemeente Bangkok, die van het contract met de Steyr afwil, schakelde in 2010 het Court of Conciliation and Arbitration in Geneve in.
De brandweerwagens staan intussen te roesten in de haven van Laem Chabang (Chon Buri) en de blusboten liggen in een loods in Sai Noi (Nonthaburi). De gemeente heeft er al een aanbetaling op gedaan. Een gemeentelijke commissie acht zes mensen verantwoordelijk voor de schade, waaronder een voormalige gemeentesecretaris. Daarover wordt een robbertje gevochten voor de Administrative Court.Donderdag 12 september
– Laat ik vandaag eens beginnen met een rectificatie. Pracha Maleenont die tot 12 jaar gevangenisstraf is veroordeeld (zie gisteren) was niet minister van Binnenlandse Zaken, maar staatssecretaris. Mijn fout. Hij is wel minister geweest: van Toerisme en Sport, maar dat was later.

Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) bekijkt momenteel of het vermogen van Pracha plus dat van de brandweercommandant die 10 jaar kreeg, geconfisqueerd kan worden. Van Pracha is bekend hoeveel dat bedraagt, want ministers zijn verplicht een opgave van hun vermogen en verplichtingen aan Amlo te verstrekken.
Pracha had in 2007 218,1 miljoen baht op zijn bankrekening staan; 148,6 miljoen baht aan investeringen, 82 percelen land ter waarde van 154,9 miljoen baht en 1 miljoen aandelen ter waarde van 100 miljoen baht. Hij was bestuurslid van 20 bedrijven. Zijn passiva bedroegen 3,72 miljard baht. Pracha’s echtgenote had een vermogen van 55,9 miljoen baht en geen schulden. Pracha was in 1996 medeoprichter van TVB Three Network. Dit bedrijf is deels eigendom van TVB (Overseas) Co, een bedrijf dat gevestigd is in het belastingparadijs Bermuda.
Pracha en de voormalige brandweercommandant van Bangkok werden dinsdag door de afdeling Holders of Political Positions van de Hoge Raad veroordeeld wegens corruptie bij de aanschaf van brandweermaterieel voor de gemeente Bangkok. Naar verluidt zou Pracha naar het buitenland zijn gevlucht en de brandweercommandant kwam dinsdag evenmin opdagen toen het vonnis werd voorgelezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen verzoek gekregen Pracha’s paspoort in te trekken of hem op te sporen.
Pichai Kriangwattanasiri, directeur van de afdeling Disaster Prevention and Mitigation van de gemeente Bangkok, zegt dat de gemeente niets kan doen met de gekochte brandweerwagens en blusboten, zolang de zaak in behandeling is bij het Internationale Hof van Arbitrage in Geneve. De 315 wagens staan sinds 2006 op de kade van de haven van Laem Chabang en de boten liggen in een loods in Nonthaburi. Voor zover Pichai weet, bevinden ze zich in goede staat, alhoewel ‘other parts’ (?) verslechterd zijn. Wanneer de gemeente het materieel in gebruik neemt, kost herstel miljoenen baht, aldus Pichai. Een bron bij de juridische afdeling van de gemeente denkt dat het vonnis van dinsdag gunstig is voor de gemeente bij een aantal juridische procedures waarin ze verwikkeld is.

Zaterdag 14 september
– Buitenlandse investeerders willen dat de regering bestrijding van de corruptie tot haar topprioriteit maakt. Als tweede wens geldt verbetering van het douanesysteem. Dit blijkt uit een studie van Bryan Cave International Consulting in opdracht van de Board of Investment (BoI).

De meeste investeerders zijn ‘minder dan positief’ over de stabiliteit van de regering, maar dit beïnvloedt hun investeringsbeslissingen niet. Ze maken zich wel zorgen over het tekort aan arbeidskrachten. Het wordt steeds moeilijker personeel te vinden en te houden.
Uit de studie blijkt dat 63 procent zijn investeringen in Thailand wil handhaven, 34 procent wil uitbreiden en 3 procent wil ze terugbrengen. Positieve punten zijn ’s lands goede infrastructuur, de overvloed aan toeleveranciers en grondstoffen, de stimulansen van de BoI en de binnenlandse vraag. Japan is de grootste buitenlandse investeerder (23 pct FDI – foreign direct investment), gevolgd door de Asean-landen (17 pct), EU (13 pct), China (8 pct) en de VS (7 pct).

Zondag 15 september
– Thailand heeft een ‘point of no return’ bereikt, schrijft gastcolumnist Songkran Grachangnetara in Bangkok Post van 14 september. Hij doelt op Thai Airways International, milieuverontreiniging en ongebreidelde bouwprojecten, oplichting van toeristen, charlatan monniken en het rechtssysteem dat de rijken en invloedrijken vrijuit laat gaan.

Het zijn onderwerpen die al talloze malen in de krant aan de orde zijn geweest, dus laat ik mij beperken door de lof die hij zwaait. Als eerste de National Anti-Corruption Commission (‘worth its weight in gold’) die misdadigers daar deponeert waar ze horen: achter tralies. Dankzij de NACC kreeg voormalig staatssecretaris Pracha Maleenont een gevangenisstraf van 12 jaar. Jammer genoeg ontvluchtte hij het land, iets waarin Thaise politici heel goed in zijn.
Daarom krijgt Apirak Kosayodhin (betrokken bij dezelfde zaak: corruptie bij de aankoop van brandweermaterieel) van Songkran een pluimpje. Die nam niet de benen en wachtte het oordeel van de Hoge Raad af. Hij werd vrijgesproken.
Ook oppositieleider Abhisit krijgt van Apirak lof toegezwaid, alhoewel hij geen fan van hem is. Hij rent niet naar het buitenland maar vecht tegen de dubieuze moordbeschuldiging van het Department of Special Investigation wegens de dood van demonstranten in 2010. ‘Over Abhisit kun je veel zeggen, maar hij is geen moordenaar.’
Over moordenaars gesproken, schrijft Songkran, de veroordeelde moordenaar Somchai Khunpleum (‘de peetvader van Chon Buri’), die vorig jaar vluchtte terwijl hij vrij op borgtocht was en weer is aangehouden, leidt een comfortabel leven in het Chonburi ziekenhuis, waar hij wordt vertroeteld door een schare verpleegsters en ‘gemarteld door de onwaardige behandeling van de beste medische zorg die je kunt kopen’.
Hoeveel meer van dit soort dingen, kunnen we verdragen, verzucht Songkran. Is het inderdaad te laat voor Thailand om te veranderen? Laten we hopen dat instituten zoals de NACC ons kunnen redden van het plichtsverzuim door veel van onze leiders, die het niet verdienen om ‘public servant’ te worden genoemd.

Maandag 16 september
– Aan voorbeelden geen gebrek, wanneer Thailand ooit een pretpark gewijd aan het kwaad van corruptie mocht openen. Maar er zou wel eens een gebrek aan ruimte kunnen zijn om ze allemaal te tonen, schrijft Bangkok Post in een felle aanklacht over de toenemende corruptie.

Neem alleen al de 315 brandweerwagens, die staan weg te roesten, en de 30 blusboten. Ze werden in 2004 voor 6,687 miljard baht gekocht van een Oostenrijkse bedrijf, een veel te hoog bedrag waarvan een deel in de zakken van betrokkenen moet zijn verdwenen.
De toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en brandweercommandant werden vorige week veroordeeld tot respectievelijk 12 en 10 jaar gevangenisstraf. De staatssecretaris zou naar het buitenland zijn gevlucht. Als dat het geval is,volgt hij een bekend voorbeeld [lees: Thaksin, die in 2008 het land ontvluchtte na tot 2 jaar gevangenisstraf te zijn veroordeeld wegens machtsmisbruik].
Een andere voormalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken is de man, die de belastingbetaler inmiddels 23 miljard baht heeft gekost, ontvluchtte een straf van 10 jaar wegens zijn aandeel in de rioolwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan in Samut Prakan. Dit project zou het pronkstuk van het corruptiepretpark zijn.
Het drama begon in 1990, toen de lokale bevolking werd gedwongen land te verkopen en grondaktes werden vervalst. Daarna werd de grond tegen een veel te hoge prijs verkocht aan het Pollution Control Department in ruil voor een bouwcontract. Talloze rechtsgedingen volgden en om een lang verhaal kort te maken: de RWZI heeft nog nooit 1 druppel rioolwater gezuiverd.
Waarom schrijft BP dit allemaal? Omdat een nieuwe pot met goud klaar staat: 350 miljard baht voor watermanagementwerken. Vorige week waarschuwde de Anti-Corruption Organisation of Thailand (niet te verwarren met de National Anti-Corruption Commission, die onderzoek naar corruptie doet) dat Thailand een nieuw tijdperk met massale corruptie tegemoet gaat omdat de autoriteiten er geen blijk van hebben gegeven corruptie te willen aanpakken. Ook de media kregen een veeg uit de pan, want die missen de moed om diep te graven en op corrupte ambtenaren en politici te jagen.
En verder is er natuurlijk het controversiële hypotheeksysteem voor rijst, dat ook al gebukt gaat onder corruptie. Pleidooien om het veranderen zijn aan dovemansoren gericht.
BP telt twee grote en zeven kleinere organisaties, die verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van corruptie. Geen enkele zal erin slagen corruptie volledig uit te bannen, maar als het lukt het kwaad te reduceren tot een niveau dat de samenleving bereid is te accepteren, is dat een overwinning, aldus het hoofdredactioneel commentaar. (Bron: Bangkok Post, 15 september 2013)

Dinsdag 17 september
– De in 2004 gekochte 315 brandweerwagens en 30 blusboten worden niet in gebruik genomen door de gemeente Bangkok, zolang er een procedure loopt voor het Court of Conciliation and Arbitration in Geneve. De gemeente heeft die arbitragecommissie te hulp geroepen om van het contract met de leverancier, een Oostenrijks bedrijf, af te komen.
Vorige week veroordeelde de Hoge Raad een voormalige staatssecretaris en brandweercommandant tot een gevangenisstraf van respectievelijk 12 en 10 jaar wegens corruptie. De gevraagde prijs voor het materieel was veel te hoog. De gemeente heeft al een aanbetaling gedaan en wil dat geld terug. De brandweerwagens staan op een kade in de haven van Laem Chabang. De krant schrijft: ’There is a growing concern that their condition is deteriorating.’ Ik zou zeggen: luie journalisten, ga eens een kijkje nemen.
– Pramon Sutivong, de nieuwe voorzitter van de Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT), denkt dat het 40 jaar duurt voordat Thailand een eind heeft gemaakt aan de welig tierende corruptie. Hij noemt Hong Kong als voorbeeld dat in 1947 als eerste een anti-corruptie organisatie opzette toen het zakenleven in de de stadsstaat werd geteisterd door corruptie. Vandaag de dag staat Hong Kong op de 14de plaats van een lijst met 176 landen, gerangschikt naar mate van corruptie door Transparency International. Thailand staat op de 88ste plaats.
De ACT, opgericht in 2011, vertegenwoordigt 47 bedrijven en organisaties die zich gecommitteerd hebben een eind aan de corruptie te maken. Vooralsnog ziet Pramon de organisatie als waakhond, want het bestrijden van de corruptie is een taak van de regering. Alhoewel de regering heeft aankondigd dit te zullen doen, heeft ze tot nu toe geen enkel poging daartoe ondernomen, zegt hij.
‘We hebben begrepen dat de regering onze plannen in principe accepteert, maar ze toont niet veel belangstelling om ze in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld: toen we voorstelden de procedure te wijzigen bij het aanvragen van een vergunning voor een fabriek, zei ze dit binnen één maand te zullen doen. Maar we zijn nu drie maanden later en er is niets gebeurd.’
De ernstigste zaken die de ACT bij de National Anti-Corruption Commission heeft aangedragen, hebben betrekking op de overstromingen van 2011 en 2012. Bij veel hulpverleningsprojecten van de regering zou sprake zijn geweest van corruptie. Thans verdiept de ACT zich in de aanschaf van drieduizend bussen voor het gemeentelijk vervoerbedrijf van Bangkok.
Pramon benadrukt dat boetes essentieel zijn om corruptie te bestrijden. In Hong Kong kan een onafhankelijke commissie hoge ambtenaren voor de rechter brengen zonder dat ingewikkelde procedures hoeven te worden gevolgd. De commissie heeft ook een eigen budget, terwijl de ACT afhankelijk is van donaties. Bovendien wordt de ACT gehaat door mensen die ze in het vizier heeft, maar gelukkig hebben de organisatie en Pramon nog niet te maken gehad met directe aanvallen.
Een belangrijke opgave voor de ACT is de publieke opinie over corruptie te beïnvloeden. Uit een Abac-peiling in juli bleek dat 65 procent van de respondenten geen probleem met overheidscorruptie heeft, mits ze er zelf van profiteert.
‘Het is zorgelijk dat dit idee zo diep geworteld bij mensen is en deel van onze cultuur is geworden. Dat zal uiteindelijk tot de val van onze samenleving leiden’, aldus Pramon.

Dinsdag 1 oktober
– ’t Is echt een gebed zonder end, de aanschaf van 3.183 bussen voor het gemeentelijk vervoerbedrijf BMTA van Bangkok, want de vorige regering worstelde er al mee. De (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) zegt nu dat er 3 miljard baht van het budget van 13 miljard baht af kan. De bussen zijn ‘overpriced´, wat naar mijn bescheiden mening gelezen dient te worden als: een deel van de prijs bestaat uit steekpenningen.

Tijdens een discussie gisteren, georganiseerd door de National Anti-Corruption Commission, noemde ACT-directeur Mana Nimitmongkol de terms of reference ‘flawed’ (besmet, er zit een luchtje aan). Er ontbreekt een mediaanprijs; er wordt alleen verwezen naar verkoopprijzen in Europa, China en Japan. ACT is een organisatie, bestaande uit bedrijven en belangenorganisaties.
Staatssecretaris Prin Suvanadat (Transport) zei gisteren dat de referentieprijs van een gewone bus 3,8 miljoen baht bedraagt en van een air-conditioned bus 4,5 miljoen baht. De bussen gaan op aardgas rijden. Het wagenpark van de BMTA is zwaar verouderd, met name de niet-airconditioned bussen.

Woensdag 2 oktober
– Ze dachten er goud ter waarde van 300 miljoen aan te treffen, maar de kluis in de bank was leeg. Dus konden ambtenaren van het Anti-Money Laundering Office (Amlo) onverrichterzake terug naar kantoor. Amlo ontkent dat eigen personeel heeft gelekt, maar zegt wel dat informatie over de raid is gedeeld met het Department of Special Investigation. De kluis was voor het laatst geopend in mei.

De raid hield verband met de BTW-oplichtingszaak, die de regering 4 miljard baht aan gederfde belastinginkomsten heeft gekost. Vijf personen worden ervan verdacht met nepbedrijven en nepfacturen (niet afgedragen) BTW te hebben teruggevraagd.
Geen goud dus, maar Amlo kon wel beslag leggen op twee condo’s ter waarde van 15 en 11 miljoen baht en tientallen percelen, die eigendom van de verdachten zijn.

Donderdag 3 oktober
– Informeer de bevolking over de infrastructurele projecten die met de 2 biljoen baht worden gefinancierd. Dit drukt de (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) de regering op het hart.

ACT-president Pramon Sutivong vindt dat de informatieplicht moet worden vastgelegd in een voorschrift van het kantoor van de premier. Precies moet worden omschreven welk soort informatie dient te worden vrijgegeven. Volgens Pramon zijn sommige overheidsdiensten zonder zo’n voorschrift niet bereid informatie te geven of ze zeggen dat de informatie vertrouwelijk is.
Pramon sprak gisteren met minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) en Chadchart Sittipunt (Transport). Kittiratt is voorzitter van een commissie die zich over de projecten buigt. De commissie gaat inspecteurs selecteren die de projecten controleren. Die mogen daarin geen belangen hebben. Kittiratt zegt dat de projecten conform de anti-corruptiewet worden uitgevoerd.
– Het kantoor van de procureur-generaal (OAG) gaat twaalf leidinggevenden van Philip Morris vervolgen omdat ze tussen 2003 en 2007 de waarde van geïmporteerde sigaretten van Marlboro en L&M uit de Filippijnen te laag hebben opgegeven, zodat het bedrijf minder accijns hoefde te betalen. Dat zou de overheid 68 miljard baht aan gederfde belastinginkomsten hebben gekost.
Het Department of Special Investigation deed eerder aangifte tegen de verdachten, maar het OM besloot toen hen niet te vervolgen. De DSI onderbouwde daarna de zaak beter met juridische argumenten en leverde het resultaat daarvan vorig jaar bij het OAG in.

Vrijdag 4 oktober
– De politie moet stoppen met geld te vragen voor een promotie. Die duidelijke boodschap had premier Yingluck gisteren tijdens een seminar van 250 leidinggevende politiemensen. Promoties dienen gebaseerd te zijn op prestatie en deskundigheid, zei ze. Daardoor wordt ook het moreel van de ondergeschikten bevorderd.

Verder legde de premier de nadruk op efficiëncybevordering, het respecteren van fundamentele rechten van mensen, vermindering van sociale ongelijkheid, vermindering van de misdaad, minder nadruk op kwantiteit en ze sprak haar zorgen uit over de toename van grensoverschrijdende misdaad.
Yingluck dankte de politie dat ze tijdens recente bijeenkomsten van demonstranten voor een milde benadering had gekozen. Ze stelde voor dat overleg wordt gevoerd met de provinciale autoriteiten over de aanpak van toekomstige rally’s.
Tijdens het seminar beloofde Adul Saengsingkaew, hoofd van de Royal Thai Police, agenten die betrokken zijn bij drugshandel en afpersing, streng te zullen aanpakken. Hij beloofde ook commandanten aan te pakken, die hun ogen sluiten voor drugs en gokken in hun werkgebied.
‘Het maakt me niet uit wie het zijn. Ik doe geen water in de wijn als ze hun taak verzaken. Ik heb nog één jaar te gaan en straf ze onmiddellijk. Ik wil niet dat mijn dienders betrokken zijn bij smerige zaakjes, vooral illegale drugs die de samenleving vernielen.’

Maandag 7 oktober
Corruptie tiert welig in Thailand, maar het is niet waar dat er niets gebeurt. Bangkok Post meldt het in de rubriek Milestones en ik meldde het al in Kort Nieuws. Acht voormalige agenten draaien de bak in omdat ze geprobeerd hadden leden van het Narcotics Suppression Bureau – notabene collega’s – af te persen. Ze hielden hen aan, overlegden vervalst bewijsmateriaal dat ze drugs bezaten en eisten een losgeld van 2 miljoen baht. Twee voormalige agenten zijn nog op de vlucht. Er gebeurt dus wel degelijk zo nu en dan iets in de strijd tegen corruptie. (Bron: Bangkok Post, 6 oktober 2013)

Donderdag 10 oktober
– Corruptie en een slecht bestuur zijn de belangrijkste barrières voor Thailands economische ontwikkeling, zegt Robert Klitgaard, hoogleraar aan de Claremont Graduate University in Californië. Maar corruptie staat onbetwist op nummer 1.

‘Het is een economisch delict. Veel misdaden worden uit woede gepleegd, maar corruptie is een misdaad, waarbij degenen die steekpenningen geven en ontvangen zorgvuldig uitrekenen wat de voordelen en de kosten zijn. Er is vraag en aanbod voor steekpenningen.’
Klitgaard was gisteren een van de sprekers op Thailands vierde National Conference on Collective Action against Corruption. Hij riep bedrijven en niet gouvernementele organisaties op om samen met de regering belangrijke projecten te monitoren.
Klitgaard haalde het rapport 2013-2014 van het World Economic Forum aan, dat Thailand een goede beoordeling geeft op het gebied van menselijk kapitaal, locatie en beleid, zoals de regels voor buitenlandse directe investeringen. ‘Maar de kwaliteit van de regering en corruptie krijgen geen voldoende’, aldus Klitgaard.
Een andere spreker op de conferentie was Pramon Sutivong, voorzitter van de (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT). De ACT probeert een transparant aanbestedingsbeleid te stimuleren waarin partijen een integriteitspact tekenen. Maar de organisatie ligt in de clinch met de regering over de benoeming van waarnemers. Ze is het er niet mee eens dat die door de regering worden benoemd.
Uit gegevens van het Department of Special Investigation blijkt dat 69 procent van de bedrijfsfraudes tussen 2004 en 2008 bestond uit belastingontduiking en 11 procent uit manipulaties met biedingen. Dit wijst erop, zegt Deunden Nikomborirak, directeur research aan het Thailand Development Research Institute, dat corruptie systematisch is en geen toeval.

Investeerders mijden Thailand; corruptie verhoogt kosten met 30-35 pct
13 oktober – Thailand dreigt het ‘zwarte gat’ van Zuidoost-Azië te worden omdat zakendoen er als gevolg van corruptie veel te kostbaar is. Wanneer het probleem niet wordt aangepakt, stort het land ineen en krijgen toekomstige generaties het moeilijk.

Surin Pitsuwan, voormalig secretaris-generaal van de organisatie van Zuidoost-Aziatische landen en tegenwoordig voorzitter van het Future Innovation Thailand Institute, luidt de noodklok. Het corruptieprobleem heeft een crisispunt bereikt en moet dringend worden aangepakt.
Thailand, dat na Indonesië de grootste economie van Asean is, zou een van de belangrijkste landen in de regio moeten zijn dat buitenlandse investeringen aantrekt, maar  de werkelijkheid is anders, zegt hij. Tussen 2007 en vorig jaar stegen de FDI’s (foreign direct investment) in Asean met 30 procent, maar in Thailand daalden ze met 27 procent (van $11,35 miljard naar $8,6 miljard).
Surin schat dat het land de afgelopen zes jaar zo’n $6 miljard aan investeringen is misgelopen, voornamelijk als gevolg van corruptie, die investeringen 30 tot 35 procent duurder maakt. En corruptie kost het land 100 miljard baht per jaar. Dat geld had aan tal van nuttige zaken besteed kunnen worden,
Volgens Surin zijn de politieke partij een van de oorzaken van corruptie, de media verwaarlozen hun waakhondfunctie en de bevolking vindt het wel best. In twee recente peilingen van Dusit en Abac zegt 60 procent van de respondenten, waaronder veel jongeren, corruptie acceptabel te vinden wanneer ze er zelf beter van worden.
De concurrentiekracht van Thailand krijgt klappen omdat corruptie geld aan de begroting onttrekt, waardoor het land grote moeite heeft zijn menselijk kapitaal te ontwikkelen. De zogeheten ‘lekkage’ van de begroting voorkomt dat mensen in het onderwijs worden getraind innovatief te zijn en een houding te ontwikkelen waardoor nieuwe producten kunnen worden uitgevonden.
Thailand is een van de landen die het meest aan onderwijs besteden, maar het resultaat is teleurstellend. Het World Economic Forum zegt in een van zijn rapporten dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in Thailand ‘abnormaal laag’ is in vergelijking met de andere Aseanlanden, aldus Surin.
Ten slotte doet Surin een oproep aan de regering om de Anti-Bribery Convention van de Organisation for Economic Co-operation and Development te ondertekenen. Ratificatie van die overeenkomst  biedt een heldere maatstaf om te bepalen hoe effectief het land de corruptie aanpakt.
(Uit het artikel wordt niet duidelijk bij welke gelegenheid Surin dit gezegd heeft. Het artikel heeft niet de vorm van een interview.)

Dinsdag 15 oktober
– De National Anti-Corruption Commission (NACC) gaat zich verder vastbijten in de corruptiezaak van de 315 brandweerwagens en 30 blusboten voor de gemeente Bangkok. De commissie wil weten of en zo ja welke ambtenaren betrokken waren bij de (veel te dure) aankoop.
Vorige maand veroordeelde de afdeling voor Holders of Political Positions van de Supreme Court een voormalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en brandweercommandant tot gevangenisstraffen. Volgens de NACC is de prijs destijds met 1,9 miljard baht opgedreven tot 6,6 miljard baht.
Het materieel is nog steeds niet in gebruik genomen in afwachting van een uitspraak van het Court of Conciliation and Arbitration in Geneve. De gemeente is naar de arbitragecommissie gestapt om het contract met de Oostenrijkse fabrikant te laten ontbinden.
Ingezonden brief
– Voormalig Asean secretaris-generaal Surin Pitsuwan luidde in Bangkok Post de noodklok over de corruptie in Thailand (zie Investeerders mijden Thailand; corruptie verhoogt kosten met 30-35 pct). Wanneer Thailand dat probleem niet aanpakt, lopen investeerders naar andere Asean-landen. Maar welke? In een ingezonden brief wijst Songdej Praditsmanont erop dat zes van de Asean-landen daarvoor niet in aanmerking komen, want die scoren nog slechter dan Thailand op de corruptielijst van Transparency International 2012. Alleen Singapore, Brunei en Maleisië zijn minder corrupt, met Singapore als onbetwist kampioen (plaats 5). Thailand staat op plaats 88 van 174 landen. (Bron: Bangkok Post, 14 oktober 2013

Donderdag 17 oktober
– Erg snel gaat het allemaal niet, maar het Department of Special Investigation heeft nu het kantoor van de procureur-generaal gevraagd de leiding van aannemingsbedrijf PCC Development and Construction wegens fraude te vervolgen. De openbare aanklagers hadden daar eerder geen trek in, maar de DSI zegt over hard bewijs te beschikken.

De zaak betreft de (stilgelegde) bouw van 396 politiebureaus en dienstwoningen. Oppositieleider Abhisit en Suthep Thaugsuban, voormalig vice-premier, zijn ook in de zaak betrokken. De DSI heeft de National Anti-Corruption Commission gevraagd hun rol te onderzoeken. Hoe het precies in elkaar zit, laat ik onvermeld. Te ingewikkeld.

Dinsdag 22 oktober
– Oppositiepartij Democraten heeft gisteren een anti-corruptie campagne van twee maanden gelanceerd. Gisteren was het op de kop af 2 jaar geleden dat Pheu Thai aan de macht kwam. Volgens oppositieleider Abhisit heeft corruptie sindsdien het land veel geld gekost. Hij kritiseerde de aanbestedingsprocedure voor de waterwerken (van 350 miljard baht): die was ondoorzichtig.

‘Het onvermogen van de regering om het land behoorlijk te besturen, heeft ertoe geleid dat de bevolking geconfronteerd is met hogere kosten van levensonderhoud. Wij gaan de bevolking informeren over de economische en politieke problemen, zodat ze weten dat de regering de verkeerde prioriteiten stelt. Ze houdt zich alleen maar bezig met het bevorderen van het eigenbelang en dat van haar medestanders.’
Tijdens de campagne gaat de partij het land in om gebieden te bezoeken waar de bevolking onder corruptie lijdt. De bevolking wordt opgeroepen via online social networks en de Facebook-pagina van de partij haar mening te geven.

Dinsdag 29 oktober
– Via het amnestievoorstel wordt corruptie schoongewassen, zegt de (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT). Het voorstel vernietigt recente vonnissen van de Supreme Court in corruptiezaken en lopende zaken kunnen ook de prullenbak in. De ACT gaat daarom vandaag een officiële verklaring indienen bij het VN-kantoor voor Drugs and Crime en deze week bij buitenlandse ambassades.

Met de verklaring wil de ACT laten zien dat het zakenleven ernst maakt met het bestrijden van corruptie. Van de ACT zijn onder andere de Thai Chamber of Commerce en de Federation of Thailand Industries lid.

Woensdag 6 november
– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft slechts 200.000 baht in beslag kunnen nemen van de 500 miljoen baht die onttrokken moeten zijn aan de kas van de Rattapracha Union Cooperative. Vrijwel zeker hebben de voorzitter en een voormalige staatssecretaris van Financiën, die de bui zagen hangen, het geld van de bank gehaald en op een veilige plaats gedeponeerd. Beide mannen moeten maandag bij Amlo op het matje komen. Amlo heeft wel eigendommen ter waarde van 2 miljard baht in beslag kunnen nemen. Naar schatting is 12 miljard baht verduisterd.

Donderdag 7 november
– Corruptie en Thailands concurrentiepositie in de Asean Economic Community vormen voor buitenlandse investeerders een grotere zorg dan de huidige politieke situatie, zegt de Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT). Daarom steunt de JFCCT de Anti-Corruption Organisation of Thailand.

De vorige maand nieuw benoemde voorzitter Stanley Kang zegt dat een anti-corruptie platform meer transparantie kan creëren, de kosten kan reduceren en de efficiëntie van de overheid kan verbeteren. Corruptie verhoogt de kosten van zakendoen in het land en uitgebreide douaneprocedures bemoeilijken de regionale en internationale handel.
De politieke situatie levert enige zorg over de veiligheid op, maar Kang denkt niet dat de demonstranten en regering elkaar letsel willen toebrengen of ongemak, gezien de ervaringen uit het verleden. Als positieve punten van Thailand noemt hij de goede infrastructuur en de verschillende grenzen met buurlanden. Zelfs tijdens een economische crisis is Thailand in staat zich snel te herstellen vanwege de ontwikkelde infrastructuur, aldus Kang.
– 23 werknemers van de belastingdienst en particuliere bedrijven worden verdacht van betrokkenheid bij de BTW-fraude, die de overheid 4,3 miljard baht heeft gekost. Een onderzoekscommissie heeft ontdekt dat achttien ambtenaren gefraudeerd hebben alsmede veertig van de 65 onderzochte bedrijven.
Het Department of Special Investigation heeft tegen de achttien een klacht ingediend bij de National Anti-Corruption Commission. Vijf verdachten uit de particuliere sector zullen strafrechtelijk worden vervolgd.
Het is het Anti-Money Laundering Office niet gelukt de buit te achterhalen. De belastingdienst zelf heeft tegen veertien medewerkers een klacht ingediend. Ze hebben zestig dagen om zich te verweren. Bij de fraude ging het om nepbedrijven die met nepfacturen zogenaamd afgedragen BTW terugkregen.

Zondag 10 november
– De Federation of Thai Industries (FTI) heeft zich nu ook tegen het omstreden amnestievoorstel gekeerd, met als voorbehoud alleen wanneer het om corruptiezaken gaat. Maandag lukte het niet alle neuzen één kant op te krijgen. De FTI en de Thai Bankers’ Association (TBA) zeiden toen dat ze hun leden nog niet hadden geraadpleegd. De TBA heeft haar standpunt nog steeds niet bepaald.

Na een bestuursvergadering vrijdag zei FTI-voorzitter Payungsak Chartsuttipol dat ze alleen tegen alle vormen van corruptie is; andere vergrijpen, zoals politiek gemotiveerde of vergrijpen in het heetst van de strijd gepleegd, zijn een zaak van de regering. De particuliere sector, zei hij, wil dat de crisis zo snel mogelijk eindigt, want die is schadelijk voor het zakenvertrouwen. Payungsak deed een beroep op alle partijen om de rust te herstellen teneinde schadelijke gevolgen voor de economie te voorkomen.
De Anti-Corruption Organisation of Thailand (waar de FTI lid van is), de Businessmen Democracy Club en de Green Silom Business Group verklaarden eerder deze week tegen het amnestievoorstel te zijn en maakten geen voorbehoud zoals de FTI. ACT-voorzitter Pramon Sutivong bevestigde vrijdag andermaal de opstelling van de ACT.
‘Wij willen dat de regering eerlijk naar de bevolking is en zich aan haar belofte houdt om het voorstel in te trekken. De crisis is een zaak van vertrouwen. Wanneer de regering het vertrouwen van de bevolking niet kan herstellen, ben ik bang voor een slechte afloop.’
Maandag overhandigt de ACT een brief aan de EU-delegatie aan Thailand. Daarin schrijft ze corruptie te zullen bevechten. Eerder ging een soortgelijke brief naar de VN en ambassades. De ACT benadrukt dat ze er niet op uit is de regering ten val te brengen of pogingen tot verzoening te verstoren.

Vrijdag 15 november
– Financiële instituten zijn sinds zondag verplicht verdachte transacties van personen wier positie van invloed is op het algemeen belang te onderzoeken en te melden bij het Anti-Money Laundering Office. De nieuwe regel heeft betrekking op leden van de regering, parlementsleden, leden van de rechterlijke macht, diensthoofden en onafhankelijke instituten. De maatregel is niet gericht op particulieren en heeft tot doel corruptie te bestrijden.

Amlo is op advies van de Financial Action Task Force bezig de touwtjes aan te trekken. De FATF is een intergouvernementeel orgaan dat beleid ontwikkelt tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Volgens de FATF doet Thailand te weinig op dit gebied. Amlo zegt dit jaar in 892 zaken al 5,4 miljard baht aan vermogen in beslag te hebben genomen.

Woensdag 4 december
– Thailand is twee plaatsen gezakt op de Corruption Perceptions Index: van 37 naar 35 uit een totaal van 100 punten. Thailand bevindt zich daarmee in het gezelschap van Ecuador, Moldavië en Panama. Van de landen in de regio Azië-Pacific staat Thailand op de 16e plaats van 25 landen. Singapore scoort het hoogst met 86 punten. De stadsstaat staat in de topvijf van landen met de minste corruptie. Denemarken en Nieuw-Zeeland staan aan top met 91 punten.

Zaterdag 7 december
– Het Pollution Control Department (PCD) is bij de Supreme Court in beroep gegaan tegen de vrijspraak voor achttien verdachten in de Klong Dan zaak. Die achttien zijn al in 2005 door de PCD aangeklaagd wegens corruptie bij het verwerven van land en contractbreuk bij de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (die nog steeds niet in gebruik is).

In 2009 werden ze tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar het gerechtshof sprak hen in november vrij. Een van hen, een voormalig politicus, is door de afdeling Political Office Holders van de Supreme Court in 2008 tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarna hij naar het buitenland zou zijn gevlucht.
De PCD denkt dat het nu wel lukt de lui achter de tralies te krijgen, omdat nieuw bewijsmateriaal beschikbaar is. Daarnaast loopt nog een procedure bij de Supreme Administrative Court, die is aangespannen door de projectontwikkelaar van de RWZI. Deze joint venture eist 9 miljard baht van de PCD ter compensatie omdat het contract abrupt werd verbroken. De Central Administrative Court vonniste eerder ten gunste van het bedrijf.

Dinsdag 10 december
– Veertig delegaties zijn gisteren begonnen aan de ‘2nd Assembly of Parties to the International Anti-Corruption Agency’. De driedaagse conferentie is georganiseerd door de Thaise National Anti-Corruption Commission (NACC) in samenwerking met de International Anti-Corruption Academy. Gisteren werd ook voor de tiende maal de International Anti-Corruption Day ‘gevierd’.

Volgens conferentievoorzitter Panthep Klaranongran, tevens president van de NACC, blijft corruptie een groot struikelblok om armoede te elimineren, om gelijke rechten en kansen te waarborgen en om een vrije, eerlijke en veilige maatschappij voor iedereen te realiseren.
Wat de conferentie anders dan mooie woorden weet te produceren, wordt me uit het bericht in de krant niet duidelijk.

Zondag 5 januari 2014
– De (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) roept de regering op om de desbetreffende wetgeving in overeenstemming te brengen met de UN Convention of Corruption. Volgens de ACT dient dit de eerste prioriteit te zijn in de hoognodige strijd tegen corruptie in Thailand, die de laatste jaren alleen maar toegenomen is. Ze roept de politieke partijen op om deze doelstelling voorafgaand aan de verkiezingen over te nemen.
‘Het aanpakken van het corruptieprobleem’, zegt ACT-voorzitter Pramon Sutivong, ‘zal het vertrouwen van de bevolking voor de verkiezingen herstellen. Welke nieuwe regering er ook komt, die moet zich serieus vastleggen op bestrijding van de corruptie en niet alleen beloftes doen.’

Vrijdag, 17 januari 2014
– Strengere straffen en de medewerking van particuliere en openbare sectoren bij de controle van overheidsprojecten zijn de sleutel om de gigantische corruptie in Thailand te bestrijden, zegt de University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC).

Uit de laatste peiling van de UTCC blijkt dat de meeste bedrijven nog steeds steekpenningen aan ambtenaren en politici blijven betalen van 25 tot 35 procent van de aanbestedingssom, ondanks seeeds meer anti-corruptie campagnes. Er zijn aanwijzingen dat in sommige noordelijke provincies dit percentage is opgelopen naar 50 procent.
De Corruption Situation Index van de UTCC is gebaseeerd op de antwoorden van 2.400 respondenten in het bedrijfsleven en de overheid. In december vorig jaar bedroeg de score 39, tegen 41 in juni. Hoe lager het cijfer, hoe groter de corruptie. Boven 40 punten wordt gesproken van matige corruptie. Bij 100 punten is corruptie geheel afwezig.
Vorig jaar schatte de UTCC het verlies voor het land op 240 tot 330 miljard baht; de totale investeringen bedroegen 2,4 miljoen baht. Het percentage 35 procent komt overeen met 2,63 procent van het bruto binnenlands product.
‘Corruptie is nu wijd verspreid, zowel binnen overheidsdiensten als lokale besturen’, zegt Thanavath Phonvichai, voce-president research bij UTCC. ‘Het is hard nodig de wetgeving te hervormen en strenge straffen uit te delen aan degenen die zich aan coruptie schuldig maken.
Volgens de Corruption Perceptions Index 2013 van Transparency International staat Thailand op plaats 102 van 177 landen gerangschikt naar mate van corruptie. Een jaar eerder stond het land op plaats 88, hetgeen betekent dat de corruptie is toegenomen.

Woensdag 29 januari
– De haast waarmee de National Anti-Corruption Commission zich op premier Yingluck werpt bij haar onderzoek naar corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst, staat in schril contrast met de trage voortgang in onderzoeken naar corruptiezaken ten tijde van de (vorige) regering Abhisit. Dit verwijt maakt Pheu Thai-woordvoerder Prompong Nopparit de NACC naar aanleiding van haar besluit een spoedprocedure tegen Yingluck te voeren.

Yingluck is voorzitter van het National Rice Policy Committee; ze wordt van nalatigheid verdacht. Ze deed niets om de verliezen in te perken en faalde bij de verkoop van rijst die onder het mom van G-2-G deals (government to government) naar particulieren ging. Voor die zaak gaat de NACC al 15 personen vervolgen, waaronder twee voormalige bewindslieden. Tegen Yingluck wil de NACC een afzettingsprocedure (impeachment) voeren. Die procedure kan snel worden afgehandeld.

Vrijdag 7 februari
– De National Anti-Corruption Commission vraagt de rechter 296 miljoen baht in beslag te nemen van Sathian Permthong-in, voormalig permanent secretaris van het ministerie van Defensie. De NACC gelooft niet dat hij het geld, zoals hij claimt, deels heeft verdiend met de verkoop van amuletten, land, edelstenen en eigendommen en dat de rest van zijn geadopteerd kind en van militaire collega’s is.

Woensdag 12 februari
– Zes personen die betrokken zijn geweest bij het misbruik van 12 miljard baht van de Klongchan Credit Union Cooperative, dienen vervolgd te worden wegens verduistering. Dit advies geeft het onderzoeksteam van het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) aan het kantoor van de procureur-generaal. De DSI meent daarvoor voldoende bewijs te hebben.

Volgende maand wordt een nieuwe voorzitter gekozen voor de coöperatie. Van de voormalige voorzitter heeft het Anti-Money Laundering Office eigendommen ter waarde van 2 miljard baht in beslag genomen. De coöperatie telt 50.000 leden, die in totaal 15 miljard baht hebben ingelegd. Sinds april vorig jaar kunnen de leden geen geld meer opnemen.

Zondag 16 februari
– De woning van Pramon Sutivong, voorzitter van de (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand, is vrijdagnacht beschoten. Meer dan tien kogels werden op zijn huis in Yannawa (Bangkok) afgevuurd, waardoor een ruit werd vernield en het plafond van de eerste verdieping werd beschadigd.

De aanval kwam op een moment dat een rapport van het CMPO was uitgelekt, waarin Pramon ervan beschuldigd wordt financiële steun te verlenen aan de protestbeweging. Pramon is voorzitter van de raad van bestuur van Toyota Motor Thailand. Hij ontkent elke financiële band met de protestbeweging en vermoedt dat de aanval meer te maken heeft met zijn strijd tegen corruptie. Daar maak je geen vrienden mee in Thailand. Volgens CMPO-directeur Chalerm Yubamrung zou Pramon ook belangstelling hebben voor de functie van interim-minister-president.
‘Ik heb met niemand een conflict’, zegt Pramon. ‘De aanval moet verband houden met mijn anti-corruptie werk, dat betrekking heeft op politici en overheidsdiensten. Het was zeer waarschijnlijk een dreigement en geen aanslag op mijn leven.’

Woensdag 26 februari
– Sasithara Pichaicharnnarong, secretaris-generaal van het kantoor van de Education Council, vliegt de laan uit. Ze gaf het groene licht voor de aanschaf van lesmaterialen voor beroepsopleidingen ad 122,46 miljoen baht zonder dat daarvoor de vereiste papieren aanwezig waren. De spullen werden te duur gekocht en sommige opleidingen hadden ze niet eens nodig omdat ze geen cursussen gaven waarvoor die vereist waren.

Donderdag 20 maart
– Secretaris-generaal Sasithara Pichaicharnnarong van de Education Council heeft de zak gekregen omdat ze toestemming heeft gegeven voor de aankoop van deels overbodig onderwijsmateriaal voor beroepsopleidingen, waarvoor ook nog eens te veel werd betaald. Het ontslag gaat met onmiddellijke ingang in.

Sasithara was destijds (3 jaar geleden) secretaris-generaal van het kantoor van de Vocational Education Commission. Ze kan tegen haar ontslag in beroep gaan bij de Merit Systems Protection Board. Eerder dreigde ze naar aanleiding van het onderzoek naar deze zaak naar zowel de civiele als de strafrechtelijke rechter te zullen stappen.

Roodhemden vallen monnik aan en belegeren kantoor corruptiecommissie
24 maart – De gemoederen moeten wel erg hoog zijn opgelopen want gisteren werd een monnik aangevallen door demonstranten van de (roodhemd) People’s Radio for Democracy Group (PDRG). De monnik had net een uitvaartdienst meegemaakt, toen hij zag dat een man door enkele demonstranten werd belaagd. Hij probeerde de zaak te sussen, waarna de vechtersbazen zich tegen hem keerden. De monnik vluchtte daarop naar een winkel in de buurt en de politie kwam tussenbeide.
Het onverkwikkelijke incident vond plaats toen vijftig supporters van de PDRG naar het kantoor van de National Anti-Corruption Commission (NACC) in Nonthaburi waren getrokken. De anti-regerings demonstranten die daar waren om de commissie een hart onder de riem te steken, zagen zich daardoor gedwongen te vertrekken.
Met een vrachtwagen en een pickup sloopten de PDRG’ers politiebarricades [geen details] en begonnen aan een blokkade van het kantoor. Het personeel verliet het gebouw; alleen politie en soldaten bleven achter om het te bewaken. De PDRG zegt er tot 31 maart te willen blijven.
Dat is de deadline voor premier Yingluck om zich te verweren tegen de beschuldiging dat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets heeft gedaan tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. Wanneer de NACC haar schuldig bevindt aan nalatigheid en plichtsverzuim volgt een impeachment procedure en moet ze het veld ruimen.
De PDRG wijst erop dat de NACC met twee maten meet, want andere onderzoeken schieten maar niet op. Zo onderzoekt de commissie corruptie bij de bouw van 396 politiebureaus en andere onregelmatigheden tijdens het bewind van de regering Abhisit, maar die zaken zijn nog steeds niet afgerond.
De dreigende afzetting van Yingluck was voor staatssecretaris en roodhemdleider Nattawut Saikuar aanleiding om gisteren tijdens een persconferentie de namen bekend te maken van de mensen die graag interim-minister-president zouden willen worden wanneer Yingluck moet aftreden. Hij noemde negen ‘verdachten’, waaronder legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha. Bangkok Post besteedt er een groot openingsartikel aan, maar mij ontgaat het belang van dit nieuws, dus laat ik het verder onvermeld (Zie ‘UDD names neutral PM “suspects”’).

Yingluck slaat terug: Ik word niet eerlijk behandeld
29 maart – Premier Yingluck vindt dat ze oneerlijk wordt behandeld door de National Anti-Corruption Commission. Op haar Facebook-pagina haalt ze fel uit naar de commissie die haar beschuldigt van plichtsverzuim als voorzitter van het National Rice Policy Committee.
Maandag 31 maart is de uiterste dag voor Yingluck en haar advocatenteam om zich te verweren. Yingluck schrijft dat ze aanvankelijk slechts 49 pagina’s van het bewijsmateriaal heeft ontvangen en pas donderdag nog eens 280 pagina’s.
Dit betekent dat ze slechts drie dagen de tijd heeft de documentatie te bestuderen, wat in schril contrast staat met het volle jaar dat de NACC voor haar onderzoek nodig had. De advocaten zeggen dat nog negentien belangrijke documenten ontbreken.
Wat Yingluck met name steekt is dat de NACC haast zet achter het onderzoek naar haar, maar nauwelijks vorderingen maakt met onderzoeken naar de zaken die onder de vorige regering [van de huidige oppositieleider Abhisit] speelden, zoals de doden en gewonden, die tijdens de roodhemdongeregeldheden vielen, en gevallen van corruptie.
‘Ik heb geen andere keus dan te concluderen dat ik niet eerlijk word behandeld of recht wordt gedaan’, schrijft Yingluck, verwijzend naar de tijd die ze krijgt om het bewijsmateriaal te bestuderen en getuigen te horen. Ze wijst erop dat ze materiaal en getuigenverklaringen van diverse overheidsdiensten voor haar verdediging nodig heeft, hetgeen tijd kost.
Een verzoek om haar uitstel van 45 dagen te verlenen, is donderdag door de NACC afgewezen, nadat eerder 15 dagen uitstel was verleend. De NACC is onverzettelijk. De premier heeft voldoende tijd gekregen, maar tot nu toe heeft ze verzuimd voor de NACC te getuigen, zegt een bron bij de commissie.
Maandag is de laatste dag waarop dat kan, maar Yingluck mag haar verdediging ook schriftelijk inleveren. Naar verwachting komt de commissie binnen 10 dagen met haar eindoordeel. Indien ze Yingluck schuldig acht aan nalatigheid omdat ze niets heeft gedaan aan de corruptie binnen het hypotheeksysteem en de uit de hand gelopen kosten, gaat de commissie haar voor afzetting voordragen. Ze moet dan met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden staken.

Bangkok Post verwacht chaotische april-maand
31 maart – Bangkok Post verwacht dat de politieke druk volgende maand naar een breekpunt stijgt. ‘De situatie kan zowel ten goede als ten kwade keren’, schrijft de krant. Twee procedures bedreigen de positie van premier Yingluck en haar kabinet. In het ergste geval moeten ze het veld ruimen en ontstaat een ‘politiek vacuüm’.
National Anti-Corruption Commission
Vandaag is de laatste dag waarop premier Yingluck zich kan verweren tegen de beschuldiging van de National Anti-Corruption Commission (NACC) dat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee nalatig is geweest in te grijpen in de corruptie en uit de hand lopende kosten van het hypotheeksysteem voor rijst.
Indien de NACC haar schuldig acht, begint ze een impeachment procedure. Yingluck moet met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden staken en de Senaat beslist over haar lot. Over de vraag of deze procedure consequenties heeft voor het kabinet, lopen de meningen uiteen.
In ieder geval wordt de stabiliteit van de regering ernstig aangetast, zegt minister Chalerm Yubamrung (Werkgelegenheid). Protestleider Suriyasai Katasila meent dat het kabinet moet stoppen met werken omdat het hypotheeksysteem door de regering is ingesteld.
Of Yingluck in persoon voor de NACC verschijnt, wilde ze gisteren niet zeggen. Ze klaagde, zoals ze ook al op haar Facebookpagina had geschreven, dat zij en haar advocaten pas drie dagen geleden 280 pagina’s aan bewijsmateriaal van de NACC hebben ontvangen. Uitstel is haar geweigerd. Bovendien moet ze voor haar verdediging nog gegevens van overheidsdiensten ontvangen. Een bron bij de NACC verwacht dat de commissie binnen tien dagen de knoop doorhakt. […]

Dinsdag 8 april
– Veel grondpercelen, bestemd voor arme boeren in Nakhon Ratchasima, zijn in de handen van politici, ambtenaren en zakenmensen terecht gekomen, zegt de Public Sector Anti-Corruption Commission. De PACC heeft dat ontdekt bij een onderzoek naar de distributie van land tussen 2008 en 2011 [de krant schrijft 2001] in Lamtakong (district Pak Chong). Dat project is opgezet om mensen die moesten wijken voor de Lamtakong dam, te compenseren.

De PACC verzamelt bewijsmateriaal om de betrokken corrupte ambtenaren, die valse aanvragen goedkeurden, te kunnen vervolgen. De PACC had het Department of Cooperative Promotion [via welke organisatie de landuitgifte liep] al eens gevraagd de zaak te onderzoeken, maar die heeft het erbij laten zitten. Van de uit te geven grond is 100.000 rai nog niet toegewezen, alhoewel de dam toch al meer dan 10 jaar klaar is. Blijkbaar is meer grond voor het project bestemd dan nodig was voor het aantal gedupeerden.

Donderdag 10 april
– Premier Yingluck is zo onschuldig als een pasgeboren kind. Ze heeft onophoudelijk geprobeerd corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst te voorkomen, in de gaten te houden en te bestrijden. Dit pleidooi hield staatssecretaris Yanyong Phuangrach gisteren bij de National Anti-Corruption Commission. Yanyong was op verzoek van de advocaten van Yingluck als getuige à decharge opgeroepen. Twee andere bewindslieden moeten ook nog opdraven.

De NACC doet onderzoek naar de rol van Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee. De commissie beschuldigt haar van nalatigheid omdat ze niets heeft gedaan tegen de corruptie en de uit de hand gelopen kosten van het systeem. Als ze schuldig wordt bevonden, draagt de commissie haar voor afzetting voor. Daarover beslist de Senaat, maar ze moet wel met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden staken.

Zaterdag 12 april
– De advocaten die premier Yingluck bijstaan nu ze door de National Anti-Corruption Commission (NACC) is beschuldigd van nalatigheid, blijven het proberen. Ze vragen de commissie nog eens twee getuigen à decharge toe te staan. Eerder lukte het al toestemming te krijgen voor drie van de elf getuigen die ze hadden willen laten opdraven.

De advocaten hebben hoge verwachtingen van Somchai Sujjapongse, directeur van het Fiscal Policy Office. Die zou verklaringen van Supa Piyajitti, permanent adjunct-secretaris van het ministerie van Financiën, kunnen bestrijden.
Supa deed vorig jaar een boekje open over corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en berekende het verlies op 400 miljard baht. De zaak bij de NACC is volgens een van de advocaten grotendeels op haar verklaringen gebaseerd. Supa is voorgedragen als nieuw lid van de NACC. [De krant schrijft dat ze op 9 april is benoemd, maar eerder schreef de krant dat de Senaat haar moet benoemen en dat is nog niet gebeurd.]
Wanneer de NACC Yingluck schuldig acht aan nalatigheid, omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee, niets heeft gedaan tegen de corruptie en de opgelopen kosten, vraagt ze de Senaat een afzettingsprocedure te beginnen. Yingluck moet dan met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden staken. Of ze het kabinet in haar val meesleurt, is onduidelijk.

Dinsdag 15 april
– De staf van de National Anti-Corruption Commission krijgt een bijscholing in wetskennis en economie. Doel van de cursus is hen een breder perspectief te geven op corruptie. De staf heeft bij onderzoeken de neiging zich te beperken tot de wetsovertreding, maar corruptie heeft ook gevolgen voor ’s lands monetair en belastingsysteem. Enkele oude zaken zullen opnieuw onder de loep worden genomen. Een werkgroep van academici stelt het cursusmateriaal samen.

Vicha: Ik ben geen vijand van premier Yingluck
16 april – Mijn stelling dat intelligente mensen niet de politiek in gaan, maar een carrière nastreven in de wetenschap, het onderwijs, zakenleven, dienstverlening, enzovoort wordt vandaag weer eens bevestigd door het openingsartikel van Bangkok Post.
In het vierkoloms artikel verdedigt Vicha Mahakhun, lid van de National Anti-Corruption Commission (NACC) en leider van het onderzoek naar de rol van premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee (NRPC), zich tegen het verwijt dat hij een ‘vijand’ (letterlijke quote van haarzelf) van Yingluck zou zijn. En met deze zin zou ik kunnen volstaan, want over meer gaat het artikel niet, maar laat ik de belangrijkste punten eruit lichten.
Yingluck verzocht de NACC eerder Vicha te verwijderen uit het onderzoeksteam, omdat hij partijdig zou zijn. Hij zou ook via manipulaties de leiding van het onderzoek hebben gekregen. Regeringspartij Pheu Thai heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Vicha zou Yingluck in media-interviews openlijk hebben aangevallen.
Vicha vindt dat Yingluck niet moet zeuren, want de NACC heeft voor haar een uitzondering gemaakt door haar toe te staan zich te laten bijstaan door een advocaat. De commissie heeft dit besluit genomen omdat de zaak ‘uitzonderlijk’ is. De advocaat gaat volgens Vicha al zijn boekje te buiten door commentaar te leveren op de zaak. ‘Zijn rol is uitsluitend om Yingluck te assisteren.’
Yingluck is bij de commissie in beeld gekomen omdat ze onderzoek heeft gedaan c.q. nog doet naar een twijfelachtige rijstdeal tussen Thailand en China, zogenaamd tussen beide regeringen, maar in werkelijkheid betrof het een particuliere transactie.
De NACC zegt Yingluck een brief te hebben gestuurd over de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. De commissie meent redenen te hebben om te veronderstellen dat ze als NRPC-voorzittter nagelaten heeft er iets aan te doen. Ze heeft daarom besloten Yingluck te vervolgen voor plichtsverzuim.
Indien de NACC Yingluck schuldig acht, zal ze de Senaat voorstellen een impeachment procedure tegen haar te beginnen. Ze moet dan met onmiddelijke ingang haar werkzaamheden staken. Verder hangt als zwaard van Damocles nog de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging boven het hoofd van Yingluck.

Zaterdag 19 april
– Begin volgende maand weet premier Yingluck of ze nalatig is geweest als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Dan sluit de National Anti-Corruption Commission (NACC) het onderzoek tegen haar af en besluit: nalatig of niet nalatig. In het eerste geval moet ze haar werkzaamheden staken en beslist de Senaat of ze moet aftreden. De NACC beschuldigt Yingluck ervan niets te hebben gedaan tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst.

Gisteren draafde minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) als getuige à decharge op bij de commissie. Hij is de laatste van drie getuigen die de NACC op verzoek van Yinglucks advocaat heeft gehoord. Een aanvullend verzoek om nog eens twee getuigen te horen, is door de NACC afgewezen. Kittiratt sprak vier uur met de commissie. Volgens hem heeft de regering niets fout gedaan in het hypotheeksysteem, alhoewel veel boeren sinds oktober nog geen satang hebben gezien voor de rijst die ze hebben ingeleverd, de kosten de pan zijn uitgerezen en Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur heeft moeten afstaan aan Vietnam en India.

Donderdag 24 april
– De advocaat die premier Yingluck bijstaat in de zaak bij de National Anti-Corruption Commission, probeert opnieuw toestemming te krijgen om zeven extra getuigen te laten opdraven. Die moeten Yingluck vrijpleiten van nalatigheid, waar ze door de NACC van wordt beschuldigd. Yingluck zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets hebben gedaan tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. Het is de derde keer dat de advocaat het probeert. Hij hoopt dat tenminste vier van de zeven worden toegelaten.

Naar verwachting doet de NACC volgende maand uitspraak. Als de commissie Yingluck schuldig acht, moet ze haar werk staken. De Senaat beslist vervolgens of ze afgezet wordt. De NACC heeft al 15 personen, waaronder twee voormalige bewindslieden, in staat van beschuldiging gesteld wegens een deal tussen de regering van Thailand en China, die feitelijk een particuliere transactie was.
Staatssecretaris Yanyong Phuangrach (Handel) heeft de NACC gevraagd de rijstvoorraad van de regering [in de afgelopen twee jaar opgebouwd] te controleren. Een commissie van het ministerie van Financiën zou incomplete informatie hebben verstrekt, waardoor het verlies van het hypotheeksysteem veel te hoog wordt geschat. Dat verlies zou veel kleiner zijn.

Zaterdag 26 april
– Thailand is al tien jaar weggezakt in het moeras van duisternis als gevolg van populisme en corruptie. De crisis waarmee Thailand te maken heeft, is zonder precedent. Het populistisch beleid heeft ertoe geleid dat de mensen verslaafd zijn geraakt aan materialisme en consumentisme.

Deze niet misselijk kritiek uitte Kasem Wattahanachai, lid van de Privy Council (een adviesorgaan van de koning), gisteren tijdens een seminar, georganiseerd door het kantoor van de Ombudsman.
Kasem noemde met name corruptie een ernstig probleem, dat snel dient te worden aangepakt. ‘Alarmerend’ vindt hij het percentage van 80 procent van de Thais die in peilingen toegeeft betrokken te zijn (geweest) nbij corruptie.
Kasem riep de regering op serieus werk te maken van de bestrijding van corruptie. De media dienen hun rol te herzien. Ze moeten het publiek voorzien van informatie over belangrijke kwesties in plaats van alleen maar lichtvoetige verhalen op te dissen.
Een tweede seminar gisteren was gewijd aan de schade die het politieke conflict toebrengt aan sociaal-morele waarden. Ook hier harde woorden, zoals: nationale ontwikkeling wordt door politici misbruikt om voordelen na te streven en de mensen worden als middel voor machtsgevechten misbruikt.
Sakorn Songma, vertegenwoordiger van een NGO in Phitsanulok, zei dat het huidige politieke conflict de strijd heeft geaccentueerd tussen degenen die aan de macht zijn en de gelden verdelen, en de mensen. Alhoewel de mensen het gevoel hebben door politici te worden misbruikt, blijven ze bij verkiezingen op die politici stemmen, aldus Sakorn.
– De strijd tegen corruptie gaat niet over rozen. Niet beurs-genoteerde bedrijven en het MKB maken bezwaar tegen de aansluiting van Thailand bij de OECD Convention on Combatting Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.  Wanneer Thailand die overneemt, kunnen Thaise bedrijven die buitenlandse functionarissen omkopen, bestraft worden.
Uit een studie van de faculteit rechten van de Chulalongkorn universiteit, uitgevoerd in opdracht van de National Anti-Corruption Commission, blijkt dat veel bedrijven bang zijn daarvan nadeel te ondervinden omdat hun concurrenten [wie zijn dat?] geen deel uitmaken van de conventie. Beursgenoteerde bedrijven hebben er geen problemen mee, want die hanteren al de best practice of good governance.
Thailand heeft al enkele wetten die met de conventie overeenkomen, maar nieuwe wetten zijn nodig om van het omkopen van buitenlandse functionarissen een misdrijf te maken, alsmede straffen en de aansprakelijkheid voor rechtspersonen vast te stellen. Dan wordt het voor Thailand ook gemakkelijker om buitenlandse bedrijven te vervolgen die Thaise functionarissen hebben omgekocht. Dat bewijs kan vervolgens worden gebruikt om de Thaise functionarissen of politici te vervolgen.

Geruchtmakende corruptiezaak: Nabestaanden moeten bloeden
1 mei – De familie van wijlen Samak Sundaravej, voormalig gouverneur van Bangkok, mag 587 miljoen baht plus rente ophoesten als schadevergoeding voor de aankoop van 315 brandweerwagens en 30 blusboten. De bestuursrechter heeft dat gisteren bepaald in een zaak die was aangespannen door de gemeente Bangkok.
Samak zette in 2004 zijn handtekening onder een contract met het Oostenrijkse bedrijf Steyr-Daimler-Puch Specialfahrzeug AG voor een bedrag waarvan de National Anti-Corruption Commission (NACC) heeft vastgesteld dat het veel te hoog was. Vijf personen moesten volgens de NACC hiervoor verantwoordelijk worden gehouden, waaronder Samak en voormalig staatssecretaris Pracha Maleenont (Binnenlandse Zaken).
Pracha ontvluchtte het land nadat de afdeling Holders of Political Positions van de Supreme Court hem tot 12 jaar gevangenisstraf had veroordeeld. Ook de voormalige brandweercommandant achtte ze schuldig. Drie anderen werden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.
Pracha heeft de bestuursrechter gevraagd de petitie van de gemeente af te wijzen. De rechter weigerde dat niet alleen, maar beval hem bovendien 30 procent van het bedrag te betalen.
De nabestaanden van Samak gaan in beroep. Zij menen dat de bestuursrechter niet bevoegd is, maar dat deze zaak bij de burgerlijke rechter hoort.
Twee van de drie personen die door de Supreme Court vrijgesproken zijn en door de gemeente ook aansprakelijk waren gesteld, hoeven niets te betalen, oordeelde de bestuursrechter.
De brandweerwagens en blusboten werden destijds in Thailand gefabriceerd en in Oostenrijk van de benodigde apparatuur voorzien. Na levering zijn ze nimmer gebruikt. Dat blijft zo zolang de zaak tegen de Oostenrijkers dient voor de Court of Conciliation and Arbitration in Geneve. De gemeente probeert het contract te laten ontbinden. Ze heeft al 2 miljard baht betaald van de 6,687 miljard baht die Steyr in rekening heeft gebracht.

Vrijdag 3 mei
– Kritiek van de advocaat van premier Yingluck op de National Anti-Corruption Commission is de commissie in het verkeerde keelgat geschoten. Ze vraagt de Lawyers Council of Thailand de man wegens onbehoorlijk gedrag te berispen.

De advocaat had het besluit van de NACC om zeven getuigen à decharge te weigeren in de zaak Yingluck ‘unfair’ en ‘improper’ genoemd. Hij dreigde de commissie aan te klagen wegens machtsmisbruik. De commissie zegt de getuigen geweigerd te hebben, omdat hun getuigenis niet relevant voor de zaak kan zijn.
De zaak Yingluck betreft haar rol als voorzitter van het National Rice Polici Committee. Yingluck zou niets hebben gedaan tegen de corruptie in het rijsthypotheek. De NACC beschuldigt haar van plichtsverzuim. Indien ze schuldig wordt bevonden, moet ze met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden staken. De Senaat beslist of ze afgezet wordt. Naar verwachting hakt de NACC donderdag of 13 mei de knoop door.

Woensdag 11 juni
– Het militair gezag wil binnen dertig dagen haring of kuit hebben van overheidsdienaren die beschuldigd worden van het aannemen van steekpenningen of nalatig zijn bij de bestrijding van de drugshandel. De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC, niet te verwarren met de National Anti-Corruption Commission) heeft die opdracht van het militair gezag gekregen. De PACC heeft op haar beurt haar personeel gelast haast te maken.

Tot nu toe heeft de PACC in vijf zaken geadviseerd tot vervolging over te gaan. Het betreft politieofficieren die steekpenningen kregen van gearresteerde drugscriminelen, ambtenaren die zich voordeden als anti-drugs ambtenaren en gevangenbewaarders. Vijfhonderd zaken zijn nog in behandeling. Sinds de vorming van de PACC in 2008 heeft ze 14.404 klachten ontvangen. Daarvan zijn 5.877 in behandeling genomen.
Suchart Wong-anantachai, hoofd van het Corrections Department, schrijft binnenkort een vergadering uit met gevangenisdirecteuren. Hij gaat hen vragen dagelijks te rapporteren over de voortgang van anti-drugs operaties in hun instelling. Gedetineerden, die worden betrapt, worden overgeplaats naar de EBI Khao Bin in Ratchaburi.

Zondag 15 juni
– De National Anti-Corruption Commission heeft zich voorgenomen strenger de hand te houden aan de eis voor politieke gezagsdragers om een overzicht te geven van hun financiële positie. Wanneer ze niet binnen drie maanden met gegevens op tafel komen, riskeren ze een politieke ban van 5 jaar. De strengere aanpak moet corruptie voorkomen. Politici zijn verplicht jaarlijks een overzicht in te dienen van hun vermogen en verplichtingen.

Woensdag 25 juni
– Apichart Chansakulporn, voormalig directeur van rijsthandel President Agri Trading Co, is wegens verduistering van rijst veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Apichart, door de krant omschreven als een magnaat in de rijsthandel, wordt ervan beschuldigd in 2007 gesjoemeld te hebben met 20.000 ton rijst uit de regeringsvoorraad, die bestemd voor Iran. De 5 procent witte rijst had gemengd moeten worden met 100 procent witte rijst, maar dit was niet gebeurd.

Apichart en het bedrijf zijn tevens door de rechtbank gelast de rijst te retourneren of 175 miljoen baht te betalen plus nog eens een schadevergoeding van 200 miljoen baht. Apichart gaat tegen het vonnis in beroep en heeft een borgsom gestort van 700.000 baht.
Het is niet de eerste keer dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan onoirbare praktijken. In 2004 won het een veiling toen de regering Thaksin aan de macht was, naar verluidt vanwege Apichart’s nauwe banden met Thaksin en de toenmalige minister van Handel. Apichart wordt ook beschuldigd van banden met Siam Indica, een rijsthandel die in 2011 sjoemelde met de verbetering van 15 procent witte rijst.

Vrijdag 27 juni
– De junta zet ook het mes in de eigen gelederen. Ze heeft de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) gevraagd het leger te bevrijden van corruptie. Concreet is de PACC gevraagd de aanbestedinsprocedure bij de aankoop van wapens te onderzoeken.

‘Er worden geen uitzonderingen gemaakt, want soldaten zijn ook ambtenaren. Maar wie niets verkeerds heeft gedaan, hoeft niet in paniek te raken’, zegt Phaiboon Khumchaya, in de NCPO verantwoordelijk voor juridische zaken.
Phaiboon wil dat de score van Thailand op de index van Transparency International van 35 naar 50 stijgt. Op de lijst met 177 landen is Thailand gestegen (dus gezakt) van de 88ste naar de 102de plaats.

Zaterdag 28 juni
– Er zijn door het Anti-Money Laundering Office weer enige vorderingen gemaakt in de zaak van de BTW-fraude (nepfirma’s kregen BTW terug die ze nooit hadden betaald). Van drie verdachten zijn bezittingen en vermogen ter waarde van 500 miljoen baht in beslag genomen. Het drietal werd gisteren tijdens een inval in een woning annex (nep)kantoor aangehouden. De hoofdverdachte is al eerder aangehouden.

Het bericht maakt geen melding van eventuele betrokkenheid van personeel van de Belastingdienst en de Douane, maar ik meen mij te herinneren dat daar ook onderzoek naar gedaan wordt.

Zondag 29 juni
– We zouden het bijna vergeten, maar voor de National Anti-Corruption Commission (NACC) loopt nog steeds een zaak tegen voormalig premier Yingluck wegens haar rol als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Ze zou nalatig zijn geweest op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de uit de hand lopende kosten. Het heeft er alle schijn van dat Yingluck, die al een keer verhoord is, probeert de zaak te traineren door de commissie telkens te vragen nieuwe getuigen te mogen oproepen.

De commissie heeft nu het laatste verzoek om negen getuigen te laten opdraven, afgewezen. We hebben genoeg bewijsmateriaal in de zaak, zegt NACC-lid Vicha Mahakhun. Het panel dat zich met de zaak bezighoudt, stuurt zijn rapport plus het bewijsmateriaal binnenkort naar de commissie, die naar verwachting in augustus of september de knoop doorhakt. In het ergste geval zou Yingluck strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.
Volgende week vinden de aangekondigde inspecties van rijstmagazijnen en silo’s plaats. Daarbij worden kwantiteit en kwaliteit van de door de regering opgekochte rijst in kaart gebracht en vergeleken met gegevens van het ministerie van Handel. Eventuele onregelmatigheden worden aan de junta gemeld.

Woensdag 2 juli
– De junta maakt serieus werk van de strijd tegen corruptie en patronage (vriendjespolitiek). Vrijdag en maandag werd weer een flink aantal topambtenaren overgeplaatst naar een inactieve post. Volgens een bron bij de junta is dat de achtergrond van de overplaatsingen en niet straf voor nauwe banden met oud-premier Thaksin. Vrij vertaald: het is geen bijltjesdag.

De tweede overplaatsingsronde (de eerste volgde direct op de coup) is een reactie op onderzoek waaruit blijkt dat sommige ambtenaren nog steeds in nauw contact staan met voormalige kabinetsleden en politici, inclusief Thaksin. Coupleider Prayuth waarschuwde daar vorige maand al voor. ‘Je moet “hem” niet meer raadplegen’, zei hij.
– Het kantoor van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC, niet te verwarren met de National Anti-Corruption Commission) heeft alle regeringsdiensten gevraagd binnen een maand hun intern onderzoek naar gevallen van corruptie af te ronden. Diensthoofden van diensten die in gebreke blijven, krijgen een disciplinaire straf aan hun broek.
De PACC is door de junta gevraagd schoon schip te maken in de onderzoeken naar 4.000 corruptiezaken, zodat nieuwe zaken in de publieke sector kunnen worden behandeld. Het gaat om vijf soorten zaken: wederrechtelijke ingebruikneming van land in bosreservaten en nationale parken, verduistering door lokale autoriteiten, misbruik van overheidsbudgetten en het verstrekken van valse ID-kaarten.
Een voorbeeld: Boeren in de provincie Bang Kun kregen geld omdat ze last hadden van planthoppers, een insect dat zich te goed doet aan rijst. Maar in sommige gebieden hadden ze daar helemaal geen last van gehad.

Vrijdag 4 juli
– De National Anti-Corruption Commission (NACC) gaat financiële instellingen verplichten geldtransacties van meer dan 500.000 baht en transacties met onroerend goed van meer dan 1 miljoen baht, verricht door politici en ambtenaren, te melden. Dat is gisteren besproken tijdens een vergadering van de NACC met directies van de instituten en vertegenwoordigers van het Land Department en het ministerie van Transport. De maatregel wordt over drie maanden van kracht.

In de huidige praktijk moeten financiële instellingen transacties van meer dan 2 miljoen baht melden aan het Anti-Money Laundering Office.
NACC-voorzitter Parnthep Klanarongran zegt dat de nieuwe maatregel de bestrijding van corruptie en de controle van het vermogen van topambtenaren vergemakkelijkt. Hij erkent dat de maatregel een extra last op de instellingen legt, omdat ze zowel Amlo als NACC moeten informeren. De instellingen zijn bereid mee te werken, maar ze vinden wel dat de genoemde bedragen te laag zijn.
Gouverneur Prasarn Trairatvorakul waarschuwt dat de privacy van rekeninghouders geschonden kan worden. Dat moet wettelijk goed worden geregeld. De politieke implicatie zou kunnen zijn dat sommigen worden afgeschrikt een openbare functie te bekleden en degenen die al zo’n functie bekleden onder toenemende druk komen transparant te zijn, zegt hij.

Zaterdag 5 juli
– De National Anti-Corruption Commission (NACC) gaat de junta maatregelen voorstellen om harder tegen corruptie op te treden. Ze zijn eerder aan de vorige regering voorgelegd, maar dat heeft geen effect gehad. De NACC wil nu dat de junta overheidsdiensten verplicht de maatregelen van de NACC in praktijk te brengen.

Het gaat onder andere om de aanschaf van 3.183 aardgasbussen voor het gemeentelijk vervoersbedrijf van Bangkok, watermanagementprojecten, de benoeming van RvB-leden van overheidsbedrijven, de toekenning van staatsloten en tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Al deze zaken zijn vatbaar voor corruptie.
’t Is maar een kleine greep, want het artikel noemt tientallen kwesties. Zo wil de NACC ook de corruptie bij verkiezingen te lijf gaan en de controle van de financiële positie van kandidaten verscherpen. De NACC maakte eerder bekend banken te gaan verplichten verdachte geld- en onroerendgoed transacties te melden.

Bangkok Post verdedigt zich tegen corruptie beschuldiging
16 juli – Adjunct-hoofdredacteur Nha-Kran Laohavilai heeft geen geld van voedselgigant Charoen Pokphand Foods Plc (CPF) in zijn eigen zak gestoken. De betalingen die in een rapport worden genoemd, gingen rechtstreeks naar Post Publishing. Ze waren bestemd voor advertenties in de gratis krant M2F, het tijdschrift Smart Finance en het televisieprogramma Turakij Tid Dao op kanaal 5 in 2012.
Bangkok Post weerspreekt vandaag op de voorpagina de beschuldigingen die het Thailand Information Centre for Civil Rights and Investigative Journalism (TCIJ) maandag deed. In het rapport (auteur onbekend) beschuldigt het centrum media-organisaties en personen ervan steekpenningen te hebben aangenomen van CPF (dat overigens niet bij name wordt genoemd) in ruil voor het achterwege laten van negatieve berichtgeving.
CPF heeft bevestigd dat met de ‘voedselgigant’ CPF wordt bedoeld en zegt dat het rapport doelt op de PR-afdeling van het bedrijf. Met het rapport is geknoeid en informatie is verdraaid, verdedigt het bedrijf zich.
De redacties van Bangkok Post, Post Today (Thaistalig) en M2F (eveneens Thaistalig) hebben besloten tijdelijk te stoppen met verhalen over CPF, zolang de National Press Council of Thailand onderzoek doet naar de beschuldigingen van het TCIJ. Ter wille van de transparantie, zeggen ze, een woord dat tegenwoordig te pas en te onpas wordt gebruikt, vooral door politici.

Woensdag 16 juli
– Welke journalisten hebben steekpenningen van voedselgigant Charoen Pokhand Foods Plc in hun zak gestoken in ruil voor het achterhouden van negatief nieuws? De directeur van het Thailand Information Centre for Civil Rights and Investigative Journalism, dat dit in een rapport beweert, wil geen namen noemen. Hij vertrouwt de onderzoekscommissie niet, die is opgetuigd door de National Press Council of Thailand en de News Broadcasting Council of Thailand. Die twee organisaties hebben gevraagd de volledige inhoud van het rapport bekend te maken, want namen zijn in het rapport zwart gemaakt.

Suchada Jakpisut zegt te willen samenwerken met beide media-organisaties, maar zowel de namen als de samensteller van het rapport houdt ze geheim. Het enige wat ze over de beschuldigden wil zeggen is dat het om senior reporters en media executives gaat die eigen ruimte hebben om hun mening te geven. De informatie die ze zouden hebben achtergehouden, wordt in het artikel aangeduid als controversial contract farming business.
De Economic Reporters Association schoot gisteren in de verdediging. Inkomsten van sponsors gaan naar secondaire arbeidsvoorwaarden, zoals gezondheidszorg voor leden van de vereniging, en bijscholingscursussen. Er staan geen wederdiensten tegenover, zegt de voorzitter.

Corruptie in rijsthypotheeksysteem: Yingluck stond erbij en keek ernaar
18 juli – De National Anti-Corruption Commission is er na maanden onderzoek onderzoek uit: premier Yingluck heeft zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim en dient gedagvaard te worden.
De zeven leden tellende de commissie heeft unaniem besloten het OM te vragen haar te vervolgen omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee de zaken op hun beloop heeft gelaten. Ze deed niets tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en greep evenmin in toen de kosten uit de hand begon te lopen.
Uit het onderzoek van de NACC is gebleken dat het hypotheeksysteem op elk niveau te maken had met corruptie: er werd geknoeid met weegschalen [wanneer boeren hun rijst inleverden], rijstvoorraden werden tegen de regels uit pakhuizen gehaald, er waren geheime rijstveilingen en er was sprake van vriendjespolitiek. Yingluck stond erbij en keek ernaar.
Het besluit van de NACC heeft geruchten gevoed dat Yingluck in navolging van haar broer, die in 2008 het land onvluchtte, de benen neemt. Volgende week reist ze met toestemming van de junta samen met haar zoon naar Europa. Vermoedelijk gaat ze naar Parijs, waar grote broer Thaksin op 26 juli zijn 65ste verjaardag viert. Een bron dichtbij Yingluck zegt dat ze ook naar Engeland en de VS gaat. Volgens de geruchten keert ze niet terug.
Voormalig senator Somchai Sawaengkarn van de beruchte anti-Thaksin groep van veertig senatoren schrijft op zijn Facebookpagina dit hoogst onaannemelijk te vinden, omdat Yinglucks vermogen in Thailand vastligt. Een verblijf in het buitenland kan ze zich niet veroorloven. Bovendien zou ze er ten eeuwigen dage moeten blijven, wanneer de te vormen wetgevende assemblee de verjaringstermijn van 30 jaar voor corruptiezaken schrapt. Dit adviseert de NACC. Ze keert terug om zich te verweren, denkt hij. De zaak kan lang duren en wanneer de junta zich heeft teruggetrokken, kan na verkiezingen de politieke wind uit een andere richting waaien.
Voormalig parlementslid voor Bangkok, Atthawit Suwanphakdi, acht het wel mogelijk dat Yingluck niet terugkeert. Hij wijst erop dat Yingluck eerder heeft geprobeerd het NACC-onderzoek te vertragen door om extra getuigen à decharge te vragen. De NACC heeft dit eenmaal toegestaan, latere verzoeken werden afgewezen.
Indien Yingluck niet terugkeert, kan het OM de zaak niet voor de Supreme Court brengen, want het hooggerechtshof (in dit geval de afdeling Holders of Political Positions, die ook haar broer berechtte) kan de zaak alleen behandelen wanneer de beklaagde aanwezig is.
Yingluck hangt overigens nog meer rampspoed boven het hoofd: zie bijgaand kadertje.

Vrijdag 18 juli
– Met presentiegelden van parlementsleden voor commissievergaderingen is flink gerommeld, heeft een door de junta gevormde commissie vastgesteld. Het geld gaat teruggevorderd worden. Commissievoorzitter Anantaporn Kanchanarat zegt dat drieduizend [Goedemorgen!] commissies zijn gevormd. Sommige commissieleden vingen 9.000 baht voor drie uur vergaderen, terwijl ze na 5 tot 10 minuten al waren vertrokken, soms zelfs bij meerdere commissievergaderingen op één dag.

De juntacommissie heeft zich ook gebogen over drie andere projecten: (1) de bouw van een nieuw parlementsgebouw in Kiakkai, vertraagd wegens problemen met de overdracht van de grond; (2) de constructie van appartementen voor ambtenaren met tweeduizend kamers, inclusief kamers voor parlementsleden en (3) onregelmatigheden bij de toekenning van pensioenen en welzijnsuitkeringen. De commissie heeft het secretariaat van het Huis van Afgevaardigden gevraagd deze zaken te herzien. De juntacommissie is bezig nog meer modder boven water te halen, maar voor het moment laat ik het hier maar even bij.

Yingluck: Ik neem niet de benen
19 juli – Oud-premier Yingluck belooft het land niet, zoals haar broer in 2008 heeft gedaan, te zullen ontvluchten nu de National Anti-Corruption Commission (NACC) het Openbaar Ministerie heeft geadviseeerd haar te dagvaarden voor plichtsverzuim.
Na haar vakantie in Europa en de VS, die al lang gepland was, komt ze terug om zich te verweren tegen de beschuldiging dat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets gedaan heeft tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de uit de hand gelopen kosten.
Tijdens een persconferentie gisteren in het SC Park Hotel in Bangkok, eigendom van het Shinawatra imperium, verweet ze de NACC haar onheus te bejegenen. De commissie doet jaren over andere corruptiezaken, maar had slechts drie weken nodig voor het besluit haar te gaan vervolgen. Ze vond dat de commissie had moeten wachten tot de rijstinspecties, die momenteel plaatsvinden, zijn afgerond.
Kernpunt van Yingluck’s verdediging is dat ze als voorzitter slechts verantwoordelijk kan worden gehouden voor het beleid, maar dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij tal van andere diensten lag. Yingluck bestrijdt ook dat het het hypotheeksysteem een verlies van 500 miljard baht heeft gemaakt, zoals door tal van experts is berekend.
Yingluck en haar advocatenteam zijn geïrriteerd dat de NACC geweigerd heeft acht extra getuigen à decharge te horen. Wanneer de rechtbank de zaak in behandeling neemt, gaat de verdediging opnieuw proberen die te laten getuigen ten faveure van Yingluck.
De rechtbank is in dit geval de afdeling Holders of Political Positions van de Supreme Court, maar de verdediging hoopt dat het niet zover komt; ze hoopt dat het OM de zaak zal seponeren. Wanneer Yingluck schuldig wordt bevonden, loopt ze kans op een gevangenisstraf van maximaal tien jaar en/of een boete van 20.000 baht.
Yingluck vertrekt op 20 juli naar Europa en keert op 10 augustus terug. De junta heeft haar toestemming verleend voor de trip. Opvallend is dat de NACC haar besluit een dag na de toestemming bekend maakte, daarmee de indruk wekkend dat Yingluck van plan was te vluchten. Grote broer Thaksin viert op 26 juli zijn 65ste verjaardag in Parijs. Hij kan zijn zusje dan in de armen sluiten.

Yingluck: Doet ze ’t of doet ze ’t niet?
25 juli – O, heerlijke speculaties en de krant publiceert ze gretig. Komt oud-premier Yingluck volgende maand terug om zich te verantwoorden voor haar rol als voorzitter van het National Rice Policy Committee? Dat is blijkbaar een héél belangrijke vraag, want het National Institute of Development Administration gooide er een peiling tegenaan.
Dus meldt de krant dat 41 procent van de respondenten denkt dat Yingluck het voorbeeld van haar broer volgt, die sinds 2008 in zelf gekozen ballingschap in Dubai woont. Maar de meningen over die héél belangrijke vraag zijn verdeeld, want 39 procent denkt dat ze wel terugkomt om zich te verdedigen tegen de vuige beschuldiging van de National Anti-Corruption Commission (NACC) dat ze niets heeft gedaan tegen de corruptie en verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst.
De geruchten over een mogelijke vlucht van Yingluck worden verder ondersteund door het feit dat ze een enkele reis heeft geboekt en dat ze vijftien koffers zou hebben meegenomen. Onzin, zeggen sommigen, want haar reisgezelschap bestond uit elf personen. Bovendien kan ze de retourvlucht bij een andere maatschappij hebben geboekt of ze koopt het ticket later.
Woensdagnacht om 00.05 uur stapte Yingluck met haar zoon op het vliegtuig naar Parijs. Daar werd ze enthousiast begroet door oudere broer Thaksin, die er morgen zijn 65ste verjaardag viert. Van de hereniging zijn videobeelden (zie hieronder) en Yingluck’s broer Panthongtae plaatste een foto op Instagram waarop broer en zus elkaar omarmen.
Yingluck gaat na Parijs nog naar Engeland, Duitsland, België en de VS (niet per se in deze volgorde). Ze komt op 10 augustus terug, twee dagen voor de verjaardag van de koningin en moederdag.
De NACC heeft inmiddels de resultaten van haar onderzoek naar Yingluck’s voorzitterschap overgedragen aan het OM met de aanbeveling haar wegens plichtverzuim te vervolgen. Als het OM die aanbeveling overneemt, komt de zaak voor de afdeling Holders of Political Positions van de Supreme Court. Het worden nog spannende tijden voor Yingluck.

Vrijdag 1 augustus
– Het leidt geen twijfel: generaal-majoor Jennarong Dechawan en vier burgers hebben steekpenningen geïncasseerd van verkopers in Patpong. Per maand moesten de verkopers 700.000 baht onder de tafel doorschuiven en dat geld werd verdeeld onder ambtenaren in twaalf overheidsdiensten.

Jennarong en de vier liepen woensdagochtend vroeg [dinsdagnacht] bij een undercoveroperatie tegen de lamp toen ze geld van de verkopers kwamen incasseren. De politie zegt over voldoende bewijsmateriaal te beschikken om de vier afpersing ten laste te kunnen laten leggen.

Zondag 3 augustus
– Het adjunct-hoofd van de verkeerspolitie van het bureau Thung Mahamek (Bangkok) is door de junta op het matje geroepen op verdenking van afpersing van motortaxibestuurders. Eerder werd een man (who acted as the head of the drivers) aangehouden die het geld in zijn opdracht incasseerde. De man is opgeroepen naar aanleiding van een klacht van bestuurders in het district Sathon. De bestuurders moesten 300 baht per maand afdragen. Vorige maand ging dat bedrag omhoog naar 400 baht.

Een agent van het bureau Tha Rua zou zich ook aan afpersing hebben bezondigd. Tegen hem loopt al een onderzoek.

Junta gaat corruptie op lokaal niveau te lijf
4 augustus – Bangkok Post opent vandaag met een Special Report over de financiële huishouding van lokale en provinciale bestuursorganen. In die 7.853 organen ging in 2013 een bedrag van 527,67 miljard baht om, een bedrag dat uit drie bronnen kwam: de centrale overheid, eigen inkomsten en doeluitkeringen van de centrale overheid.
Vooral die laatste bron is volgens de junta vatbaar voor corruptie. De Rekenkamer schat dat 50 procent van de budgetten wegvloeit als ‘loose money’. Het geld verdwijnt in de zakken van politici, lokale bestuurders en lokale bedrijven. De projecten die ermee betaald worden, zoals waterpompen, wegenonderhoud en materialen voor scholen, dienen als publiciteitsmachines voor politici in hun kiesdistrict.
Om de financiën van de desbetreffende organen onder controle te krijgen, heeft de NCPO begin deze maand alle lokale en provinciale verkiezingen opgeschort. De junta heeft een panel gevormd dat de besteding van de gelden gaat onderzoeken.
Pisit Leelawatchiripat, waarnemend hoofd van de Rekenkamer, vindt dat het land te veel zogeheten LAO’s heeft (local administration organisations). Sommige zijn inefficiënt en het grote aantal maakt controle op de besteding lastig. ‘Het is goed als we corrupte politici kunnen vangen. En als we dat niet kunnen, hebben ze geluk.’
Volgens Pisit geven sommige LAO’s geld uit omdat het geld nu eenmaal moet worden uitgegeven. Dus wordt het besteed aan bijvoorbeeld uitkijkposten, waar niemand komt, musea die leeg staan en baanvegers voor dorpen zonder voetpaden.

Woensdag 6 augustus
– Nu het geplande tijdstip van terugkeer nadert, zegt de advocaat van voormalig premier Yingluck het nog maar een keer. Ze ontvlucht niet het land, maar komt terug van haar buitenlandse vakantie om zich te verweren tegen de beschuldiging van plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.

Het wachten is thans op een beslissing van het OM of Yingluck vervolgd gaat worden. De National Anti-Corruption Commission (NACC) heeft dat na een lang onderzoek geadviseerd. Yingluck heeft haar taak als voorzitter van het National Rice Policy Committee verzaakt; ze heeft niet opgetreden tegen de welig tierende corruptie en de uit de hand gelopen kosten.
De advocaat van Yingluck verwijt de NACC ‘unfair practices’. Yingluck heeft enkele malen gevraagd extra getuigen te mogen oproepen, maar de NACC gaf daarvoor slechts eenmaal toestemming. De advocaat noemt het onderzoek van de NACC haastwerk; de resultaten zijn volgens hem incompleet. Vandaag overhandigt hij een petitie aan het OM met nieuwe informatie plus een pleidooi voor ‘fairness and justice’.
Gisterochtend leverde de NACC vijf dozen met 4.000 bladzijden bewijsmateriaal in bij het OM. Het OM gaat nu een panel vormen onder voorzitterschap van de substituut-procureur om het bewijsmateriaal te bestuderen. Het heeft daarvoor 30 dagen de tijd. Daarna kan de zaak aanhangig worden gemaakt bij de afdeling Holders of Political Positions van de Supreme Court. Yingluck kan alsnog nieuwe getuigen inbrengen. Het OM beslist of die worden toegelaten.
– Generaal-majoor Jennarong Dechawan, en met hem vier anderen, is formeel in staat van beschuldiging gesteld voor afpersing van straatverkopers in Patpong. De politie beschuldigt hem van dreigend ‘gangster-style’ gedrag, geldafpersing en het aannemen van steekpenningen.
Volgens Jennarong is hij zo onschuldig als een pasgeboren baby. Gisteren maakte hij zijn excuses aan het leger omdat de beschuldiging het image van het leger heeft besmeurd. Volgens hem heeft hij de straatverkopers juist geholpen in de strijd tegen maffiafiguren, door wie ze werden afgeperst. Wie die figuren zijn, wil Jennarong niet zeggen.
Zo’n vijftig verkopers begroetten hem gisteren bij het politiebureau, waar Jennarong de beschuldiging in ontvangst had genomen. Sommigen gaven hem bloemen, anderen hielden plakkaten omhoog waarop stond dat hij niets met de afpersing te maken had.
Jennarong en zijn maatjes liepen in een undercover operatie van de politie in de val toen ze in een hotel aan de Surawongse Road steekpenningen in ontvangst namen. De 55-jarige militaire specialist werkt op het kantoor van de permanent secretaris van het ministerie van Defensie.

Donderdag 7 augustus
– Van de eigenaar van een houtfabriek in Pattani zijn eigendommen ter waarde van 100 mijoen baht in beslag genomen. De man, die omschreven wordt als een ‘invloedrijke zakenman’, wordt verdacht van het runnen van illegale casino’s in de Golf van Thailand, benzine- en houtsmokkel en andere zaken die niet door de beugel kunnen. De belastingdienst, die eerder het faillissement van de man heeft aangevraagd, krijgt nog 400 miljoen baht van hem.

Tijdens de zoektocht in zijn kantoor hebben militaire rangers en personeel van de Revenue en Legal Executions dienst acht kluisjes gevonden met 28,3 miljoen baht in Thaise en Maleisische valuta, alsmede gouden staven, gouden ornamenten, diamanten en Boeddha amuletten. Dat alles heeft een waarde van 100 miljoen baht. Voorts bleek dat van het opgeslagen hout slechts 2 procent de vereiste stempel had, hetgeen betekent dat het illegaal gekapt moet zijn.
En het houdt maar niet op, want er is ook bewijs gevonden van aan ambtenaren betaalde steekpenningen. Maandelijks kostte dat de man 45 miljoen baht. Ook mediamensen profiteerden ervan. Met de jaarwisseling kregen ambtenaren cadeaus ter waarde van totaal 1 miljoen baht.
De woning van de man kreeg al in oktober 2012 bezoek van het Department of Special Investigation. Daarbij werd ook het nodige in beslag genomen, maar in die zaak is weinig voortgang geboekt.

Vrijdag 8 augustus
-Van de 172 overheidsdiensten, die uiterlijk 30 juli hadden moeten rapporteren over verkeerde praktijken van ambtenaren, hebben slechts 67 op tijd de resultaten van hun intern onderzoek ingeleverd bij de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC). De deadline hield verband met een verzoek van de junta aan de PACC om snel schoon schip te maken in vierduizend corruptiezaken, zodat de commissie zich op nieuwe zaken kan storten.

PACC secretaris-generaal Prayong Preeyajit heeft de deadline nu verschoven naar eind augustus. Hij zegt dat het bij de zaken die onderzocht worden, voornamelijk gaat om verduistering, en verder om machtsmisbruik, vervalsing van documenten, geldverspilling, steekpenningen en het legaliseren van vervalste documenten. De meeste boosdoeners werken in het ministerie van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs en de Royal Thai Police.
Prayong signaleert dat het aantal klachten bij de PACC ‘significant’ toeneemt. Doorgaans ontvangt de commissie tien klachten per maand, in juli waren het er 341. De PACC, zegt hij, heeft zich voorgenomen binnen drie maanden een eind aan corruptie te maken.
In juli richtte de commissie zich op illegaal gebruik van grond in bosreservaten. Geprobeerd wordt het [illegaal] eigendom van 3.000 rai in te trekken. Volgende maand richt de commissie haar pijlen op geldverspilling bij de budgetten voor noodhulp. Daar gaat jaarlijks 100 miljard baht in om. Prayong vermoedt dat 80 procent van de klachten hout snijdt.
-Twee grote niet bij name genoemde banken falen bij controles van klanten die een rekening openen en de rekening later voor fraude gebruiken. Secretaris-generaal Seehanart Prayoonrat van het Anti-Money Laundering Office (Amlo) zegt dat Amlo bijna dagelijks banken op de vingers moet tikken omdat ze controles verwaarlozen; de twee banken zijn het ergst. De directie wordt door Amlo op het matje geroepen. Het gebrek aan samenwerking met Amlo heeft sinds begin vorig jaar geresulteerd in 175 fraudezaken, die slachtoffers 100 miljoen baht hebben gekost.

Vrijdag 15 augustus
– De gemeenteraadsvoorzitter van Bangkok is aangehouden op verdenking van afpersing van straatverkopers, een beschuldiging die hij verre van zich werpt. Pipat Lappattana, raadslid voor Bang Rak, zegt door hen valselijk te worden beschuldigd. Dat doen ze omdat de gemeente bezig is (illegale) verkopers die trottoirs blokkeren, te verwijderen. Pipat denkt dat zijn arrestatie ambtenaren zal ontmoedigen in de toekomst nog actie tegen illegale verkopers te ondernemen.
Pipat kan een week in voorarrest worden gehouden. Hij wordt ondervraagd door de Crime Suppression Division. De beschuldiging van afpersing komt van verkopers bij Wat Hua Lamphong en MRT-station Sam Yan. Ze wijzen niet alleen met de beschuldigende vinger naar Pipat, maar ook naar diens adviseur.
De aanhouding van de gemeentaadsvoorzitter is niet het eerste gevalletje van vermeende afpersing. Woensdag werd een thetsakit inspecteur [geen toelichting] van het district Bang Rak aangehouden. Hij is door enkele gemeenteraadsleden beschuldigd van afpersing van motortaxibestuurders. Volgens een bron op het stadhuis worden straatverkopers en motortaxibestuurders al heel lang afgeperst.
En dan is er nog een gevalletje van afpersing van handelaren die via de grenspost Chon Mek goederen naar Laos vervoeren. Daar wordt een douanebeambte van verdacht. De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) heeft de dienstleiding gevraagd disciplinaire maatregelen tegen de man te nemen. De man liep in een undercover operatie van de PACC tegen de lamp. De PACC was getipt over de afpersingspraktijken van douanebeambten.

Dinsdag 19 augustus
– Ambtenaren moeten niet buigen voor politici; ze dienen zich tegen hun corrupte praktijken te verzetten. Dat zei gisteren Panadda Diskul, permanent secretaris van het PM’s Office, tijdens een seminar, georganiseerd door de National Anti-Corruption Commission (NACC) en het Sanya Dharmasakti Anti-Corruption Institute. Volgens Panadda ontbreekt bij de ambtenarij good governance en wordt ze gemanipuleerd door politici. Als voorbeeld noemde hij het hypotheeksysteem voor rijst, dat gekenmerkt werd door vermeende corruptie en verliezen.

Mana Nimitmongkol van de (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand [ACT, niet te verwarren met de NACC] zei dat uit studies is gebleken dat politici aan de bron van corruptie staan omdat zij de macht hebben het land in elke richting te sturen. ‘De corrupte daden van degenen die aan de macht zijn, zijn wijdverspreid en hebben een uitstraling op zowel ambtenaren als de bevolking.’
De ACT is een initiatief van het Thaise bedrijfsleven met als doel corruptie te voorkomen. Daartoe worden zogeheten integrity pacts tussen overheid en de particuliere sector afgesloten. Zo’n overeenkomst stelt derden in de gelegenheid regeringsprojecten op de voet te volgen vanaf het moment dat het programma van eisen wordt opgesteld tot de uitvoering.
Een kritische noot kwam van Claudio Sopranzetti, post-doctoraal research fellow aan de universiteit van Oxford. ‘Het militair gezag probeert corruptie uit te bannen om daarmee te rechtvaardigen dat ze aan de macht blijft. Maar wie gelooft dat het leger niet corrupt is?’

Zondag 31 augustus
– Zou het helpen, zo’n oproep? Corruptie dient sociaal onacceptabel gemaakt te worden en daartoe dienen drastische maatregelen te worden genomen. Dat zei Veera Somkwamkid [hij is nu secretaris-generaal van het People’s Network Against Corruption] gisteren op een seminar.

Veera stelde vast dat corruptie welig tiert omdat degenen die zich er schuldig aan maken, er geen gevolgen van ondervinden. Ze dokken geld en gaan vrijuit. Het is nodig, betoogde Veera, dat corruptie wordt gezien als een ‘high-risk practice’. Daarbij merkte hij op dat drugshandel momenteel riskanter is dan betrokken te geraken bij corruptie. ‘Als je gepakt wordt, vraag je om een gunst en met de hulp van mensen met invloed wordt de zaak geregeld.’
Veera riep premier Prayuth op om het goede voorbeeld te geven. ‘Een leider die er ernst mee maakt, is in staat kabinetsleden en hoge ambtenaren af te schrikken. Als de premier niet corrupt is, durft niemand anders dat te zijn. Maar geen enkele premier in het verleden was vrij van beschuldigingen van corruptie. Elke regering had haar schandalen.’
Op het gebied van corruptie heeft Thailand een bar slechte naam. In 2013 steeg het land op de Global Corruption Index van Transparency International Perceptions van de 88ste naar de 102de plaats. Stijgen betekent in dit geval dat de corruptie is toegenomen.
Volgens de directeur van het Research and Development Centre van het King Prachadipok Institute neemt het vertrouwen van de bevolking in onderdrukking en preventie van corruptie af. Steeds meer Thai hebben te maken met corruptie. De meeste slachtoffers (68 procent) leggen zich erbij neer.

Rijsthypotheeksysteem: Yingluck ontspringt de dans (?)
5 september – Voormalig premier Yingluck Shinawatra wordt (nog) niet vervolgd wegens plichtsverzuim. Het openbaar ministerie vindt het door de anti-corruptiecommissie (NACC) verzameld bewijsmateriaal over corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst te mager. Er wordt nu een commissie gevormd met vertegenwoordigers van NACC en OM om de zaak te heronderzoeken.
Wanneer het OM besluit Yingluck te laten vervolgen, zegt OM-woordvoerder Wanchai Rujuanawong, mag er geen twijfel bestaan over de vraag waar in het hypotheekprogramma sprake was van corruptie, wanneer dit gebeurde en wie er bij betrokken waren. Pas dan is het OM bereid de zaak voor te leggen aan de afdeling Holders of Political Positions van het Hooggerechtshof.
De NACC (National Anti-Corruption Commission ) is volgens het OM op drie punten in gebreke gebleven. Ze heeft niet hard kunnen maken dat Yingluck als premier en voorzitter van het National Rice Policy Committee de macht had het programma te stoppen; dat ze nalatig is geweest nadat ze op de hoogte was gebracht van vermeende corruptie en ze heeft evenmin de corruptie hard kunnen maken. De NACC heeft meer getuigen nodig die kunnen verklaren waar en hoe dat gebeurde.
In dit verband verwijst het OM naar een door de NACC aan het bewijsmateriaal toegevoegd rapport van het Thailand Research and Development Institute, waarvan alleen de omslag is overlegd.
Corruptie en hoge kosten
De NACC adviseerde het OM op 17 juli om Yingluck te vervolgen. Ze verweet haar niets te hebben gedaan tegen de corruptie in het systeem en de uit de hand gelopen kosten. NACC secretaris-generaal Sansern Poljiak doet vrij luchtig over de vingerwijzing van het OM. ‘Het is normaal dat het OM meer duidelijkheid en harder bewijs vraagt alvorens de zaak aan de rechter voor te leggen.’ Hij zegt dat de NACC geen probleem heeft samen te werken met het OM en ze is bereid meer bewijsmateriaal ge leveren. Sansern denkt dat de gezamenlijke commissie niet veel tijd nodig heeft aanvullend bewijs te verzamelen. Tijdsdruk is er niet want de zaak heeft een verjaringstermijn van 15 jaar.
Voormalig Democratisch parlementslid Warong Detkitvikorm, die de zaak aan het rollen heeft gebracht, vindt dat het OM niet duidelijk heeft uitgelegd waarom het heeft besloten niet te vervolgen. De advocaat van Yingluck zegt dat de drie punten die het OM noemt, precies datgene is wat Yingluck heeft gebruikt om zich te verdedigen, maar de NACC wilde er niet naar luisteren.

Vrijdag 5 september
– De provincie Buri Ram heeft de mediaanprijs voor de aankoop van zonnecellen voor straatlantaarns in zes districten op 114.000 baht per stuk gesteld, maar in Nang Rong betaalden ze er 52.000 baht voor. Hoe kan dat? De Public Sector Anti-Corruption Commission gaat er onderzoek naar doen en zoekt uit welke ambtenaren betrokken waren bij de aanbesteding.

Gisteren nam de PACC een kijkje in drie districten. In het district Nong Khi zijn de zonnecellen en lampen op 17 locaties geïnstalleerd tegen het lieve sommetje van 1,9 miljoen baht.

Plichtsverzuim Yingluck: Anti-corruptiecommissie vecht door
6 september – De National Anti-Corruption Commission (NACC) laat zich niet uit het veld slaan door de beslissing van het OM voormalig premier Yingluck (nog) niet te vervolgen voor plichtsverzuim. Het OM vindt het door de NACC overlegde bewijsmateriaal onvoldoende, maar NACC-lid Vicha Mahakhun zegt dat het OM nog niet al het bewijs heeft gezien. ‘We zijn tevreden met ons bewijs. Het is keihard en solide.’
De NACC heeft het OM geadviseerd Yingluck te vervolgen omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee heeft nagelaten paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de uit de hand gelopen kosten. Twee jaar kocht de regering Yingluck de rijst op voor prijzen 40 procent boven de marktprijs in de hoop de wereldmarktprijs te kunnen manipuleren. Het enige resultaat was een gigantische onverkoopbare rijstvoorraad.
Het OM gaf donderdag een toelichting op het besluit niet te vervolgen. Volgens het OM is het bewijs van de NACC uitsluitend gebaseerd op een rapport van het Thailand Research and Development Institute. Maar de NACC zegt dat dit rapport slechts een deel van het bewijs vormt. In het rapport wordt een academische visie op het hypotheeksysteem gegeven.
‘De NACC heeft tonnen bewijsmateriaal’, verdedigt NACC-voorzitter Panthep Klanarongan zich. Hij zegt dat de zaak om de rol van Yingluck draait en niet zozeer om de beschuldigingen van corruptie. Het OM heeft daar tegenover gesteld dat de NACC niet duidelijk heeft kunnen maken dat Yingluck de mogelijkheid had een eind aan het hypotheeksysteem te maken.
De NACC heeft ook besloten Weerawut Watchanaphukka, voormalig secretaris van de minister van Handel, te vervolgen. Hij ligt onder vuur vanwege G2G rijstverkopen (Government to government). Naar die verkopen doet de NACC nog onderzoek.
Vice-premier Pridiyathorn Devakula heeft gisteren voor de NACC een verklaring afgelegd over twee voormalige ministers. Hij zet vraagtekens achter hun rol bij een rijstdeal tussen Thailand en het Indonesische overheidsinkoopbureau Bulog.
Een gezamenlijke commissie van NACC en OM gaat nu hernieuwd onderzoek naar de zaak doen. Mogelijk worden nieuwe getuigen opgeroepen.

Zondag 7 september
– De bestrijding van corruptie is de belangrijkste beleidsdoelstelling van het nieuwe kabinet. Dit heeft premier Prayuth nog eens herhaald, gisteren tijdens een forum op de 2014 Anti-Corruption Day. Hij benadrukte er de noodzaak om een anti-corruptie campagne op te nemen bij de hervormingen waarover de National Reform Council (NRC) zich gaat buigen.

‘Het oplossen van corruptie is een landelijk agendapunt en dient centraal te staan bij de nationale hervormingen’, hield Prayuth zijn gehoor in CentralWorld voor, een schare van 1.500 personen waaronder ambtenaren en vertegenwoordigers van de particuliere sector.
‘Corruptie is al lange tijd diep geworteld in de Thaise samenleving. Het probleem is verergerd met als gevolg sociale scheiding en ongelijkheid. Thailand heeft talrijke mogelijkheden verloren. Buitenlandse investeerders raken het vertrouwen in ons kwijt en maken nieuwe investeringen onmogelijk. Regeringsdiensten en –bedrijven ontberen betrouwbaarheid. Middelen die aan alle Thai toebehoren, vallen daardoor in de handen van een groep mensen.’
De anti-corruptiedag was georganiseerd door de Anti-Corruption Organisation of Thailand, een initiatief van het bedrijfsleven om corruptie te bestrijden. Voorzitter Pramon Sutivong zei tijdens het forum dat de Thaise bevolking niet langer de omvang van de schade, veroorzaakt door corruptie, mag accepteren. De bevolking heeft volgens hem hoge verwachtingen van Prayuth om er keihard tegenin te gaan.
‘De overheid en de particuliere sector moeten samenwerken om de beste oplossing voor corruptieproblemen te zoeken, waarbij de bevolking als waakhond fungeert. Corruptiebestrijding bestaat uit preventie, onderdrukking en veroordeling. Maar jonge mensen doordringen van anti-corruptie waarden is het belangrijkst’, aldus Pramon.
‘De gedachte dat kleine corruptie acceptabel is als smeermiddel om dingen soepel te laten verlaten, is verouderd. We weten niet hoe klein genoeg is: tientallen miljarden, honderden miljarden? Corruptie is de duivel. We kunnen ons niet veroorloven die te onderschatten.’

Dinsdag 9 september
– De ‘Zero Corruption’ campagne is gisteren van start gegaan met een seminar. Anti-corruptie advocates [ik twijfel altijd over de vertaling: advocaten of pleitbezorgers; wie helpt?] pleitten er voor strengere regels bij overheidsaanbestedingen en verhuur plus een nieuwe wet ter bestrijding van corruptie.

Aanbestedingen en verhuur door overheidsdiensten zijn aantrekkelijke doelen voor misbruik omdat ze lucratief en ondoorzichtig zijn. Ze zijn goed voor 883 miljard baht van de begroting en 7 procent van het bruto binnenlands product. Volgens Rangsan Sriworasart, permanent secretaris van Financiën, worden nog steeds steekpenningen betaald ondanks strengere regels voor e-veilingen van het Department of the Comptroller-General.
Somkiat Tangkitvanich, president van het Thailand Development Research Instiute, vindt het hoog tijd worden dat de aanbestedingsregels van het PM’s Office in een wet worden vastgelegd. Hij pleit ook voor meer openbaarheid, want 60 procent van de informatie is thans classified. Dat percentage is alleen al een aanwijzing voor corruptie.
Uthit Buasri, assistent secretaris-generaal van de National Anti-Corruption Commission, hoopt dat de nieuwe anti-corruptie strijd dit jaar meer resultaten oplevert [dan voorgaande jaren]. Hij wijst erop dat het nieuwe bestuur vastbesloten is corruptie de kop in te drukken en daarvoor ook in de begroting gelden heeft uitgetrokken.

Woensdag 10 september
– Moest denken aan de uitdrukking ‘Hou je d’r buiten Cock’ van Kees van Kooten in zijn rol van Cor van der Laak toen ik vandaag het bericht in Bangkok Post las over het rijstrapport van het Thailand Development Research Instute (TDRI).
De National Anti-Corruption Commission (NACC) heeft dat rapport bij het OM ingebracht als bewijs van corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de rol van voormalig premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee.
De NACC heeft het OM geadviseerd Yingluck voor plichtsverzuim te vervolgen, maar het OM vindt het overlegde bewijsmateriaal onder de maat. Van het rijstrapport werd alleen een korte samenvatting in het dossier opgenomen. Besloten is dat NACC en OM in een gezamenlijk panel het bewijsmateriaal opnieuw onder de loep nemen. Wanneer het OM besluit tot niet-vervolging, kan de NACC altijd nog zelf naar de rechter stappen.
De TDRI is niet gelukkig betrokken te worden in de controverse tussen NACC en OM. ‘We zijn een instituut dat research doet naar het overheidsbeleid om tekortkomingen bloot te leggen en manieren te suggereren om ze op te lossen’, zegt TDRI-president Somkiat Tangkitvanich. ‘Onze rol verschilt van die van de NACC die bewijs moet zoeken en de geldigheid van het bewijs vaststelt. De NACC moet ons rapport niet als bewijs gebruiken. Gegevens in academische papers verschillen van bewijs in een strafrechtelijk of politiek onderzoek. Ze mogen hooguit als startpunt dienen.’

Donderdag 11 september
– De Association of the Provincial Administration Organisations verwelkomt het voorgesteld wetsontwerp dat strengere regels stelt aan overheidsaanbestedingen en -verhuur. Thans gelden daarvoor alleen regels van het Prime Minister’s Office.

Secretaris-generaal Chatree Yuprasert verwacht niet dat de voorgestelde wetgeving van de ene op de andere dag een eind aan corruptie maakt. ‘Op zijn best helpt ze corruptie te verminderen bij overheidsaankopen en bevordert transparantie bij de aanbestedingen.’ Hij wijst erop dat er al enkele wetten zijn, die betrekking hebben op corruptie en die door ambtenaren moeten worden gevolgd. Maar om corruptie te stoppen is een geweten nodig, zegt hij.

Premier Prayuth: Strijd tegen corruptie is nationale kerntaak
16 september – De strijd tegen corruptie dient dé nationale kerntaak te zijn. Dit voorstel van het National Defence College (NDC) is gisteren door premier Prayuth met instemming begroet. ‘Thailand heeft zowel een crisis als een kans. De uitdaging is: hoe kunnen we de crisis in een kans omzetten?’
Prayuth zei dit tijdens een bijeenkomst van klas 56 van ’s lands topinstituut op het gebied van strategie en veiligheid. De studenten van dit instituut zijn de hoogste officieren van de drie strijdmachtonderdelen, de politie, ambtenaren en leidinggevenden uit de particuliere sector.
Klas 56 presenteerde er haar strategisch defensievoorstel voor 2015 tot 2019. Het voorstel zegt dat alle sectoren gemobiliseerd moeten worden om corruptie te bestrijden. Het roept op de wet strikt te handhaven en beveelt het gebruik van sociale sancties aan ter afschrikking van frauduleuze praktijken.
Andere aanbevelingen: de instelling van mechanismen voor onderzoek en inbeslagname van illegaal verkregen vermogen, wijziging van de regels voor de verkiezing van parlementsleden en ministers om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor hun functie, versterking van het civiele netwerk, bevordering van publieke participatie en ambtenaren de mogelijkheid bieden van overplaatsing naar een politieke functie, want ‘politiek dient niet te worden beperkt tot politici’.
In het rapport wordt ook de suggestie gedaan de National Legislative Assembly (het huidige noodparlement) na de verkiezingen niet op te heffen maar een rol als babysitter voor het nieuwe parlement te geven.
Vreemd genoeg wordt de strijd tegen corruptie niet genoemd bij de elf gebieden waarmee de National Reform Council zich gaat bezighouden. Dit orgaan van 250 leden moet hervormingsvoorstellen gaan formuleren. Maar Prayuth zegt dat corruptiebestrijding op alle elf gebieden centraal staat, of het nu gaat om beleid of de besteding van publieke gelden.

Zaterdag 20 september
– Zes anti-corruptieorganisaties hebben goede hoop dat hun initiatiefwetsvoorstel om de uitgaven aan advertenties en PR van de overheid te reguleren, wordt overgenomen door het kabinet en het groene licht van het noodparlement krijgt. Het voorstel ligt nu bij de Raad van State.

Vorig jaar gaven ministeries acht miljard baht uit aan reclame en PR-activiteiten, maar waar dat geld aan besteed is, is onduidelijk. De nieuwe wet eist dat regeringsdiensten hun PR-activiteiten openbaar maken.
‘Het gaat om kosteneffectiviteit en transparantie’, zei Tippatrai Saelawong, researcher bij het Thailand Development Research Institute, tijdens een seminar, georganiseerd door de Thai Journalists Association.  ‘Er moeten regels zijn om de uitgaven te beheersen zodat misbruik van fondsen wordt voorkomen.’
De zes organisaties bediscussiëren ook een voorstel om een nieuw orgaan op te richten dat de PR-uitgaven volgt en onderzoekt. Alle sectoren, inclusief de media, zouden daarin vertegenwoordigd moeten zijn.

Zondag 21 september
– De Public Sector Anti-Corruption Commission (een zusje van de bekendere National Anti-Corruption Commission) gaat onderzoek doen naar de besteding van 18,5 miljard baht, door de regering Yingluck in maart 2013 verleend aan lokale autoriteiten. Het gaat om twaalf projecten waaronder een project om op enkele plaatsen een ommuurd reservoir aan te leggen, maar de eerste steen van sommige moet nog gelegd worden. Bij een aantal reservoirs blijkt de omvang niet overeen te komen met de specificaties.

Vrijdag 26 september
– De Public Sector Anti-Corruption Commission verzuipt in de klachten over corrupte ambtenaren, met name bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De afgelopen vier maanden ontving de commissie aanzienlijk meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar; de afgelopen twee maanden waren het er 188: 91 over aanbestedingsprojecten in de overheidssector en 97 over illegaal grondgebruik.

Overtredingen zouden zijn gepleegd door ambtenaren van 133 (van de 171) overheidsdiensten. Behalve over BiZa gingen de meeste klachten over de Royal Thai Police, het ministerie van Landbouw en het ministerie van Transport. De douane werd het meest beschuldigd van het aannemen van steekpenningen en het Department of Local Administration plus gemeentes en provincies kregen klachten over corruptie aan hun broek.
Het Thailand Research Institute maakte gisteren de resultaten bekend van een studie naar de gevolgen van corruptie voor de lange-termijngroei, gebaseerd op gegevens in 2007 en 2008 verzameld door de Rekenkamer, en jaarverslagen van de National Anti-Corruption Commission. Ook daarin staat BiZa bovenaan met een gemiddelde van 1.544 klachten per jaar.

Donderdag 2 oktober
– Vijf miljoen baht heeft de aanleg gekost van een futsal veld bij de Han Huaisrai Witthaya school in Nakhon Ratchasima. De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) nam er gisteren een kijkje, want da’s erg veel geld. De PACC vermoedt dat er ook bij de aanleg van velden elders in het land gerommeld is.

Het geld voor de aanleg was beschikbaar gesteld door het Office of the Basic Education Commission: 689 miljoen baht voor velden bij 358 scholen in 17 provincies. 101 scholen legden de velden aan, voornamelijk in het Noordoosten. De 257 scholen andere scholen besteedden het geld soms aan andere projecten. Velden bij 30 scholen zijn na 2 jaar al onbespeelbaar. De synthetische rubbervloer bleek van slechte kwaliteit, hoewel drie tot vier keer duurder dan gebruikelijk.
De PACC, de DSI (de Thaise FBI) en het Anti-Money Laundering Office stellen een onderzoek in. Sommige politici in Nakhon Ratchasima die betrokken waren bij de aanleg, kunnen dus hun borst natmaken. Ze moeten een aardig centje in hun zak gestoken, want elke school ontving 5 miljoen baht voor een veld dat 200.000 baht kostte.

Woensdag 8 oktober
– Ik schreef er al eerder over: corruptie bij de aanleg van futsalvelden in 2012 bij 358 scholen in het Noordoosten. Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) en het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) zijn door de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) ingeschakeld om de zaak te onderzoeken.

Tijdens een inspectie in Nakhon Ratchasima heeft de PACC ontdekt dat slechts twee bedrijven, notabene eigendom van één man, op het werk hadden ingeschreven. Eén bedrijf is gevestigd in een huis van twee verdiepingen in Lam Luk Ka (Pathum Thani). De hulp van Amlo is nodig om de geldstroom te traceren. Voor de aanleg van de velden was een bedrag van 689 miljoen baht beschikbaar.
Bij de corruptie zijn medewerkers van Obec (Office of the Basic Education Commission), scholen en parlementsleden betrokken. Voor de aanleg van de velden werd een veel te hoge prijs in rekening gebracht; bovendien was het gebruikte rubbermateriaal van inferieure kwaliteit.

Zaterdag 11 oktober
– Ons treft geen blaam, zegt het Office of the Basic Education Commission (Obec). We hebben het geld alleen maar verdeeld en de keuze van de scholen lag al vast. De secretaris-generaal van Obec verweert zich naar aanleiding van het schandaal rond de aanleg van futsal velden bij 358 scholen in 2012.

De Public Anti-Corruption Commission is in de zaak gedoken omdat ondeugdelijk materiaal is gebruikt, waarvoor ook nog eens te veel is betaald. Zeshonderd onderwijzers, die toezicht moesten houden op de aanleg, zitten in de beklaagdenbank. Volgens eerdere berichten hebben sommige scholen het geld van Obec (in totaal 689 miljoen baht) voor andere doeleinden gebruikt.

Zondag `12 oktober
– Een voormalige advocaat van oud-premier Yingluck en thans lid van de onlangs gevormde National Reform Council (NRC) vindt dat de politiek meer greep moet krijgen op de National Anti-Corruption Commission (NACC). Zijn pleidooi riep al direct protesten op van de Democraten. Het juridisch team van de voormalige oppositiepartij zegt dat dit neerkomt op intimidatie.

Bancha Poramisanaporn gooide de knuppel vrijdag in het hoenderhok toen hij zich meldde bij de NRC, het orgaan dat hervormingsvoorstellen moet gaan doen op basis waarvan de nieuwe grondwet kan worden geschreven. Hij stelt voor een commissie te vormen, bestaand uit leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat [die thans zijn opgeheven], die tot taak krijgt onderzoek te doen bij klachten over oneerlijke behandeling door de NACC en die aangifte kan doen bij het Hooggerechtshof. Thans kan de commissie bij klachten alleen van smaad worden beschuldigd.
De NACC ligt onder vuur van voormalig regeringspartij Pheu Thai en de roodhemden omdat ze oud-premier Yingluck heeft beschuldigd van nalatigheid als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Ze zou niets tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst hebben gedaan en tegen de torenhoog oplopende kosten.
De NACC, die eerder geen gehoor kreeg bij het OM, probeert nu een afzettingsprocedure tegen Yingluck uit te lokken via de NRC. Daarover vindt een juridisch steekspel plaats omdat de grondwet van 2007 buiten werking is gesteld.
Bancha heeft al een keer de degens gekruist met de NACC toen hij extra getuigen à decharge wilde laten opdraven bij de NACC. Hij ontkent de NACC nu te beschuldigen vanwege de afzettingspoging. Wirat Kallayasiri, lid van het juridisch team van de Democraten, verwacht niet dat Bancha’s voorstel de handen op elkaar krijgt van de NRC.
– Een coffeeshop als wapen tegen corruptie. Je moet er maar opkomen en dat deden het United Nations Development Programme (UNDP), True Coffee en de Anti-Corruption Organisation of Thailand. De universiteiten van Khon Kaen en Ubon Ratchathani krijgen volgend jaar op hun campus zo’n coffeeshop. Het is de bedoeling dat studenten er discussiëren terwijl ze een lekker bakkie koffie drinken, opinies uitwisselen en leuke anti-corruptie plannetjes en activiteiten bedenken.
True Coffee financiert de shops van 200 vierkante meter en krijgt 60 procent van de omzet. De rest dient ter financiering van anti-corruptie activiteiten. Wanneer de investering is terug verdiend, gaat de gehele omzet naar dit doel. De cafés worden bemand door studenten. True Coffee wil elk jaar tien cafés openen.
De UNDP en de NGO Integrity Action zijn ook bezig een leerplan te ontwikkelen over integriteit en de bestrijding van corruptie. Beide universiteiten nemen dat over.

Dinsdag 14 oktober
– Lees het nu pas in de krant: Een verkeersagent die weigert door een verkeersovertreder omgekocht te worden, krijgt een bonus van 10.000 baht. Somyot Punpanmuang, hoofd van de landelijke politie, vindt dat verkeersdeelnemers die corrupte agenten aangeven, ook beloond moeten worden.

Somyot zegt te gaan collecteren bij donoren om een fonds van 1 miljoen te vormen voor de beloning. Hij vindt dat de campagne landelijk uitgerold moet worden en alle vormen van misdaad dient te bestrijken, niet alleen verkeersovertredingen.
Sinds de regeling van kracht is, zijn twee bestuurders aangehouden. Een bood 100 baht aan, de ander 50 baht. [Ja ja, dat zijn nog eens Zware Jongens.]

Woensdag 15 oktober
– De onderzoeken naar de aanschaf van nieuwe microfoons (met beeldschermpje) voor het Government House duren langer dan verwacht. Naar de aanbestedingsprocedure doen drie instanties onderzoek: de Rekenkamer, de National Anti-Corruption Commission en een juntacommissie. De wonderen der techniek zouden 145.000 baht per stuk moeten kosten. Ze waren al geïnstalleerd maar zijn weggehaald toen het vermoeden ontstond dat die prijs veel te hoog was. Volgens premier Prayut is het nog te vroeg om vast te stellen of er sprake is van corruptie ‘De resultaten van de onderzoeken moeten nog geanalyseerd worden en er moeten diverse stappen worden gezet voordat een conclusie kan worden getrokken.’ Heer Bommel zou zeggen: Als je begrijpt wat ik bedoel.
– Het onderzoek naar corruptie bij de aanleg van futsalvelden in het Noordoosten gaat maximaal drie maanden duren, zegt het hoofd van de Rekenkamer. Voor de velden is te veel betaald en er is ondeugdelijk materiaal gebruikt. Naar de corruptie wordt onderzoek gedaan door de Public Sector Anti-Corruption Commission, de Rekenkamer en het Department of Special Investigation (de Thaise FBI).

Zaterdag 18 oktober
– Hoe bestrijd je corruptie? Voormalig oppositieleider Abhisit zegt door samenwerking van de burgermaatschappij en de particuliere sector, door een cultuur van ‘accountibility’ (verantwoording) en door een effectief getuigenbeschermingsprogramma. Dit betoogde hij gisteren op een conferentie over fraude, inbeslagname van eigendommen en grensoverschrijdende samenwerking, georganiseerd door de International Chamber of Commerce.

Abhisit rekende voor dat jaarlijks 3 procent van het bruto binnenlands product van 12 biljoen baht door fraude en corruptie verloren gaat. ‘We zijn allemaal het slachtoffer van corruptie. Het verlies aan publieke fondsen dient een zorg voor ons allen te zijn. Als iedereen niets doet, zal het moeilijk worden corruptie te bestrijden.’ En dat geldt ook voor bedrijven bij hun contacten met de overheid. ‘Als ze dezelfde frauduleuze trucs blijven gebruiken die ze gewoon zijn te bedrijven, dan is onze taak bijna onmogelijk.’
Abhisit riep NGO’s en ‘waakhonden’ op om beslissingen waarmee grote sommen geld zijn gemoeid, scherp in de gaten te houden, een pleidooi dat van harte werd ondersteund door de voorzitter van de Anti-Corruption Commission of Thailand, een particuliere organisatie van bedrijven en instituten die de strijd tegen corruptie hebben aangebonden.

Maandag 20 oktober
– De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) zit er wel bovenop: de vermeende corruptie bij de aanleg van futsalvelden twee jaar geleden bij 358 scholen in 17 provincies. De commissie wil nu weten welke parlementsleden destijds op het budget hebben aangedrongen. Als ze bij het schandaal betrokken zijn, krijgen ze de wind van voren van de PACC.

De PACC richt ook haar pijlen op het personeel van het Office of the Basic Education Commission, dat het budget van 689 miljoen baht heeft verdeeld, en op onderwijzers die op de aanleg toezicht moesten houden. Naar verluidt heeft het bedrijf dat de velden aanlegde, een te hoge prijs berekend en ondeugdelijk materiaal gebruikt, in ieder geval bij 101 scholen.

Dinsdag 21 oktober
– De onderwijzers die betrokken zijn geweest bij de aanleg van een futsalveld bij hun school, krijgen niet alleen te maken met de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) maar ook met een disciplinair onderzoek door een commissie van het Office of the Basic Education Commission (Obec). Obec zegt op basis van de resultaten van het PACC-onderzoek de 727 betrokken onderwijzers tegen het licht te gaan houden.

Gebleken is dat bij de aanleg van sommige velden ondeugdelijk materiaal is gebruikt waarvoor ook te veel betaald moest worden. Onderwijzers die toezicht moesten houden op de aanleg, kunnen daarvan geprofiteerd hebben, maar de secretaris-generaal van Obec verwacht dat eigenlijk niet. De echt boosdoener zou het bedrijf zijn dat de velden heeft aangelegd.
Uit een eerste onderzoek van de PACC is gebleken dat bij 54 scholen in Nakhon Ratchasima is gerommeld.

Woensdag 22 oktober
–  Weet u nog? De National Anti-Corruption Commission (NACC) wil voormalig premier Yingluck vervolgen voor nalatigheid vanwege haar rol als voorzitter van het National Rice Policy Committee, het OM weigerde haar te vervolgen en er kwam een gezamenlijke commissie om de zaak nog eens te bekijken. Stand van zaken nu: die commissie is er niet uitgekomen of er voldoende bewijs is voor Yingluck’s nalatigheid actie te ondernemen tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten.

Begin volgende maand beslist de NACC of ze zelf [dus buiten het OM om] naar de rechter stapt, want dat kan ook. Het was trouwens gisteren een feestelijke dag voor de NACC want die bestond acht jaar. Een goede gelegenheid om tijdens een persconferentie met wat cijfers te strooien, zoals het aantal zaken over de afgelopen acht jaar (34.528) en het aantal zaken dat thans in behandeling is (9.516). De helft van alle zaken over corruptie bij de overheid, hebben betrekking op lokale bestuursorganen.

Burgers zijn het kind van de rekening
24 oktober – De bedragen zijn onvergelijkbaar, maar de gedupeerden zijn dezelfde: de belastingbetaler. Die mag bloeden voor de blunder van de regering Yingluck om bij haar aantreden het rijsthypotheeksysteem van stal te halen.
Want waartoe heeft dat geleid? Een schuld van zeker 800 miljard baht, een verlies van ’s werelds toppositie als rijstexporteur aan India en Vietnam, rijstexporteurs die het nakijken hadden omdat de regering alle rijst opkocht en suïcides van rijstboeren toen de betalingen stokten.
De huidige regering heeft nu besloten lange termijn obligaties te gaan uitgeven om de schuld van 800 miljard baht te financieren. Ze kiest een methode die ook in 1997 is gekozen toen door de financiële crisis banken dreigden om te vallen. De totale verliezen bereikten toen het gigantische bedrag van 1,4 biljoen baht. Nu 17 jaar later wordt de schuld nog steeds afgelost.
Ditzelfde scenario dreigt met het hypotheeksysteem voor rijst. Opnieuw mag de belastingbetaler jarenlang opdraaien voor de kosten. Oftewel: mag opdraaien voor de politieke blunder van de vorige regering en de Pheu Thai partij die het hypotheeksysteem omarmde.
Ik ontleen bovenstaande analyse aan het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post van donderdag. Aanleiding is het voornemen van de National Anti-Corruption Commission (NACC) om premier Yingluck nu via een andere route aansprakelijk te stellen. Yingluck was destijds voorzitter van het National Rice Policy Committee en liet ondanks talloze waarschuwingen na paal en perk te stellen aan de corruptie in het systeem en de oplopende kosten.
Het Openbaar Ministerie traineert de zaak echter en een gezamenlijk panel van OM en NACC kwam er niet uit. Dus wil de NACC nu zelf naar de afdeling Political Office Holders van het Hooggerechtshof stappen om Yingluck wegens nalatigheid te laten veroordelen.
De krant wijst er nog eens op dat centraal in de zaak Yingluck’s rol als voorzitter staat, niet de corruptie an sich. ‘Dit is geen wraakoefening of politieke vervolging, zoals sommige leden van Pheu Thai beweren en hun achterban wijsmaken. Dit is een zaak van politieke verantwoording afleggen.’
(Bron: Bangkok Post, 23 oktober 2014)

Is corruptie nog wel nieuws?
27 oktober – Bangkok Post opent vandaag met een groot nieuwsverhaal over corruptie bij de aanschaf van zonnepanelen voor straatlantaarns. Al lezende bekroop me de vraag of gevallen van (vermeende) corruptie eigenlijk nog wel nieuws zijn. Want nieuws is wat afwijkt van het normale en corruptie lijkt in dit land zo ‘normaal’ dat de krant eigenlijk zou moeten openen met een project waarbij alles eerlijk verliep.
Goed, het gaat dus om de aanschaf van zonnepanelen, LED-lampen, palen, kabels, accu’s en een betonnen voet, die moet worden ingegraven. Het budget van 548 miljoen baht ging naar lokale autoriteiten in dertien provincies. De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) heeft vastgesteld dat de kosten per gemeente enorm verschillen: van 42.000 baht tot 174.000 baht per set. En da’s verdacht.
Het project was een initiatief van de regering Yingluck met als doel de veiligheid te vergroten op plaatsen zonder verlichting waar geen elektriciteitsnet ligt. Een mooi project, zij het dat het onderhoud problematisch kan worden.
Dat is gebleken bij een eerder project, geïnitieerd door grote broer Thaksin in 2003. De regering nam zich voor zonne-energie systemen te installeren bij 203.000 huishoudens in afgelegen gebieden. Kosten: 25.000 baht per woning. Tegen eind 2006 was dat bij 180.000 huizen gebeurd. Daarna stokte het project, nadat uit een onderzoek van de Rekenkamer was gebleken dat 10 procent van de systemen defect was en geen dienst meer deed.
De PACC [niet te verwarren met de National Anti-Corruption Commission] stelde de onregelmatigheden bij de aanschaf van het straatlantaarnproject vorige maand vast. Het onderzoek is nog in volle gang. Ben benieuwd of de daders op het kerhof liggen of er Barbertjes moeten hangen of dat de verantwoordelijken aangepakt worden. Misschien horen we het nog eens.

Zondag 2 november
– De Public Sector Anti-Corruption Commission gaat een nieuw onderzoek doen naar de aanleg van futsalvelden bij scholen in het Noordoosten. Ze gaat verder in het verleden spitten om het schandaal bloot te leggen.

Vorige maand maakte de PACC al bekend dat er bij de aanleg van de velden was gerommeld. Er was in sommige gevallen ondeugdelijk materiaal gebruikt, waarvoor te veel is betaald. Voor de aanleg bij 358 scholen in zeventien provincies trok de regering in 2011 een bedrag van 689 miljoen baht uit. De PACC vermoedt dat er al eerder gefraudeerd is met gelden, waarbij ambtenaren geld in hun zak hebben gestoken.

Dinsdag 4 november
– Het werd de politie wel erg gemakkelijk gemaakt, zaterdag tijdens invallen in een massagesalon en uitgaansgelegenheid in Prawet (Bangkok), die beide verdacht worden van seksuele dienstverlening. Ze stuitte in de massagesalon op een lijst met maandelijkse betalingen van steekpenningen aan agenten. Drieëntwintig agenten van het bureau Prawet hebben nu een onderzoek aan hun broek hangen en drie leidinggevenden zijn overgeplaatst naar een inactieve post.

– De Ban Phol Songkram school in Non Sung (Nakhon Ratchasima) was gisteren de eerste van zestien scholen, waar een team van de Rekenkamer metingen deed aan het futsalveld om te bepalen of het veld van inferieure kwaliteit is.
De aanleg van futsalvelden bij 100 scholen in 17 provincies ligt onder vuur vanwege het vermoeden van prijsopdrijving en het gebruik van ondeugdelijke materialen. Vier regeringsdiensten doen er onderzoek naar. Omdat de meeste velden in Nakhon Ratchasima werden aangelegd, krijgt die provincie de meeste aandacht. Verdachten in deze zaak zijn ambtenaren van het Office of the Basic Education Commission, de bedrijven die de velden hebben aangelegd en de onderwijzers die erop moesten toezien.

De jacht op premier Yingluck
6 november – Bangkok Post opent vandaag met een bijna paginagroot artikel over – laat ik het maar noemen – de jacht op voormalig premier Yingluck. Trouwe lezers van Nieuws uit Thailand weten het zo langzamerhand wel: Yingluck wordt door de National Anti-Corruption Commission beschuldigd van nalatigheid omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee (NACC) nagelaten zou hebben actie te ondernemen tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de uit de hand lopende kosten.
Terzijde: In de Business-bijlage zegt Nipon Poapongsakorn, president van het Thailand Development Research Institute (TDRI), de kans niet denkbeeldig te achten dat het tekort oploopt 1 biljoen baht, wanneer het 10 jaar duurt om de opgekochte en opgeslagen rijst (in totaal 18 miljoen ton) te verkopen. Zo’n hoog bedrag is niet eerder genoemd.
Het TDRI heeft berekend dat er voor 94 à 104 miljard baht is gefraudeerd in het systeem. En verder is er nog een onderzoek, gebaseerd op landelijke inspecties, waaruit blijkt dat slechts 10 procent van de opgeslagen rijst van goede kwaliteit is, 70 procent is sub-standaard en de rest is niet geschikt voor consumptie.
Terug naar Yingluck en de NACC. De NACC bewandelt twee paden: 1 Een zogeheten impeachment (afzetting) door het parlement (NLA, National Legislative Assembly), en 2 een aangifte bij de afdeling Holders of Political Positions van het Hooggerechtshof.
1 Op 12 november vergadert de NLA of ze het verzoek van de NACC om de afzettingsprocedure gaat honoreren. De advocaten hebben om uitstel gevraagd omdat ze een procedurefoutje hebben ontdekt. Wanneer de vergadering doorgaat, kan Yingluck in persoon verschijnen om zich te verweren of een schriftelijk verweer indienen.
2 De NACC en het OM vergaderen morgen over de mogelijke aangifte. Eerder wilde het OM niet vervolgen, waarna een gezamenlijk panel werd gevormd om een oplossing te vinden.

Donderdag 13 november
– De National Anti-Corruption Commission (NACC) en het kantoor van de procureur-generaal (OAG) zijn het erover eens dat er gronden zijn om de bekende tv-anchor Sorayuth Suthassanachinda te vervolgen voor verduistering, maar een finaal besluit is nog niet genomen. [Sorayuth is een breedsprakige presentator en interviewer. Bij interviews altijd te lang zelf aan het woord en met veel handgebaren zijn vragen stellend.] Sorayuth’s bedrijf zou in 2005 en 2006 138 miljoen aan advertentie-inkomsten niet hebben afgedragen aan Mcot Plc, de eigenaar van tv-kanaal 9. Hij zou ook twee stafleden van Mcot hebben omgekocht om de boekhouding te vervalsen.

Het gezamenlijke panel van NACC en OAG heeft in een andere zaak wel de knoop doorgehakt. Die heeft  betrekking op mevrouw Juthamas Siriwan, destijds directeur van de Tourism Authority of Thailand (TAT). Zij heeft $ 1,8 miljoen aan steekpenningen van een Amerikaans echtpaar gekregen, dat in ruil daarvoor het Bangkok International Filmfestival tussen 2003 en 2006 en andere activiteiten van de TAT mocht organiseren. Ik schrijf in dit geval niet dat ze ervan verdacht wordt, want de Amerikanen zijn daarvoor in eigen land al veroordeeld. Dus mevrouw Juthamas: maak uw borst(en) maar nat, want omkopen is strafbaar.

Dinsdag 18 november
– Een goed voornemen is natuurlijk nooit weg en dat geldt zeker voor het voornemen van minister Surasak Karnjanarat (Labour) om het Social Security Office (SSO) corruptievrij te maken. Dat vertelde hij tegen een gehoor van 500 personeelsleden die een fonds van 1,1 biljoen baht beheren. Transparantie en verantwoording afleggen zijn de sleutelwoorden. Het kantoor gaat zijn investeringsplannen en details van de bestuursvergaderingen openbaar maken.

‘De mensen die premie betalen, willen weten wat het SSO doet, maar dat horen ze nooit. Dus moet het SSO zijn maandelijkse uitgaven bekend maken. Het zou verkeerd zijn als het SSO op dezelfde weg blijft doorgaan.’

Strijd tegen corruptie schiet tekort
19 november – De anti-corruptie organen zijn de afgelopen jaren in gebrek gebleven bij hun strijd tegen corruptie. Het ontbreekt aan samenwerking maar de strijd wordt vooral bemoeilijkt door het gebruik van meer gecompliceerde methoden.
De huidige praktijk vereist geen betalingen, maar bestaat uit het verrichten van wederdiensten aan andere corrupte individuen. Die vorm van corruptie is veel schadelijker, zegt secretaris-generaal Prayong Preeyakit van de Public Sector Anti-Corruption Commission.
In het verleden, legt hij uit, legden mensen geld op tafel om macht te verwerven of baantjes te kopen, maar tegenwoordig komt er geen geld aan te pas. Degenen die een baantje willen, hoeven niet meer te betalen, maar wanneer ze eenmaal op de gewenste stoel zitten, dienen ze het belang van degenen die hen geholpen heeft, niet het belang van de bevolking. Budgetten en fondsen worden voor dat doel gebruikt.
Maar ondanks zijn negatieve analyse is Prayong niet pessimistisch. De situatie verbetert vermoedelijk omdat de betrokken organen zich bewust zijn van hun tekortkomingen, verwacht hij.
Organen zijn niet volledig onafhankelijk
Sansern Poljiak, secretaris-generaal van de National Anti-Corruption Commission, meent dat de strijd tegen corruptie deels wordt bemoeilijkt omdat de organen niet volledig onafhankelijk zijn. En ze worden gehinderd door bezuinigingen. Hij is met Prayong eens dat de strijd lastiger is geworden. ‘Het gaat tegenwoordig om politiek gerichte corruptie en belangentegenstellingen.’
Sansern vindt dat er een speciale rechtbank voor corruptiezaken moet komen omdat ze doorgaans veel tijd vergen. De NACC zou zaken direct bij de rechter aanhangig moeten kunnen maken in plaats van via de openbare aanklager. Dat levert tijdwinst op.
Het hoofd van de Rekenkamer klaagt over geldgebrek.’Wij zijn de waakhond maar onze verzoeken om meer personeel aan te nemen worden doorgaans afgewezen.’
Land Department meest corrupte overheidsdienst
Uit onderzoek van de faculteit economie van de Chulalongkorn universiteit is gebleken dat het Land Department door de bevolking als de meest corruptie overheidsdienst wordt beschouwd, gevolgd door de politie.
Van de steekpenningen die huishoudens moeten betalen (4,911 miljard baht) gaat 39 procent naar het Land Department, 36 procent naar de politie, 13 procent naar openbare scholen, 4 procent naar transportkantoren, 3 procent naar de douane en 3 procent naar lokale diensten. Openbare scholen vragen elk 11.796 baht, de douane steekt 10.538 baht in haar zak.
Er zijn wel lichtpuntjes volgens de onderzoekers: het totale bedrag aan betaalde steekpenningen is gedaald van 15,4 miljard baht in 1999 naar 4,9 miljard baht in 2013. In 1999 betaalden huishoudens 9.722 baht, in 2013 5.016 baht. Maar econoom Pasuk Pongpaichit betwijfelt of die cijfers de echte situatie weergeven.

Vrijdag 21 november
– Het onderzoek naar het zogeheten futsalschandaal is afgerond. Het Anti-Money Laundering Office heeft alle bedrijven in kaart gebracht die betrokken waren bij de aanleg van de velden. Onderzocht zijn 265 financiële transacties met een totaalwaarde van 996 miljoen baht.

Het Amlo maakte gisteren geen namen van verdachten bekend. Het wachten is op de National Anti-Corruption Commission (NACC), wier taak het is hen aan de schandpaal te nagelen.
Het schandaal heeft betrekking op de aanleg van futsalvelden in 2012 bij 358 scholen in 17 provincies voor een totaal bedrag van 689 miljoen. Bij zeker honderd scholen, veel in Nakhon Ratchasima, zijn ondeugdelijke materialen gebruikt en is een te hoge prijs berekend. Behalve bedrijven hebben ook onderwijzers (die toezicht op de aanleg moesten houden), onderwijsstaf en voormalige parlementsleden een bedenkelijke rol gespeeld.
Behalve Amlo en de NACC doen ook de Rekenkamer en het Office of the Basis Education Commission onderzoek.

Grootscheepse corruptie: Acht hoge politiemensen aangehouden
24 november – Het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau (CIB) en zeven andere hoge politiefunctionarissen zijn aangehouden op verdenking van grootscheepse corruptie. Bij huiszoekingen in zes huizen, eigendom van het CIB-hoofd, zijn contant geld, kostbaarheden en bezittingen ter waarde van 1 miljard baht gevonden.

De politie trof er meer dan honderd zeldzame Boeddha afbeeldingen aan, enkele duizenden amuletten en een groot aantal grondaktes, aldus een bron bij de politie.
Een van de verdachten, het voormalig hoofd van de Marine Police Division, zou volgens deze bron bekend hebben maandelijks 2 tot 3 miljoen baht aan steekpenningen te hebben geïncasseerd van oliesmokkelbendes en de anderen zouden van dezelfde bendes maandelijks 12 tot 13 miljoen baht hebben ontvangen. [Wie met die anderen wordt bedoeld, is mij niet duidelijk.] De twee (aangehouden) chauffeurs van het CIB-hoofd en diens tweede man zouden bezittingen ter waarde van 50 miljoen baht hebben.
De acht verdachten worden beschuldigd van een waslijst aan misdrijven, waaronder het aannemen van steekpenningen, majesteitsschennis, een ambtsmisdrijf, de illegale bouw van gebouwen op natuurlijke waterbronnen en het bezit van de karkassen van beschermde dieren. Met uitzondering van het hoofd van het immigratie politiebureau Samut Prakan zijn alle verdachten ontslagen.
Gebleken is dat het voormalig hoofd van de Sub-Division 1 van de Crime Suppression Division 1, die onlangs suïcide pleegde door van een hoog gebouw te springen, zich aan dezelfde vergrijpen had schuldig gemaakt. Maar volgens getuigen [?] zou hij driemaal eerder geprobeerd hebben een eind aan zijn leven te maken.
Details over het wangedrag van de heren en het bewijs waarover de politie beschikt, worden binnenkort bekend gemaakt op een persconferentie.

Zeven hoge politiemensen en vijf burgers betrokken bij corruptieschandaal
25 november – De hoofdverdachte van het gisteren bekend geworden corruptieschandaal, Pongpat Chayaphan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau (CIB), stond binnen het politiekorps bekend als een zeer bekwaam en ervaren rechercheur die bij zijn werk gedragsanalytische gegevens toepaste.
Geen domme jongen ook: hij kreeg zijn opleiding aan de militaire en politieacademie, behaalde een mastersgraad in politicologie aan de Chulalongkorn universiteit en volgde tal van cursussen in binnen- en buitenland.
Bangkok Post besteedt vandaag de gehele voorpagina aan het schandaal dat we gisteren in grote lijnen al beschreven in het bericht Grootscheepse corruptie: Acht hoge politiemensen aangehouden. Het gaat in totaal om twaalf personen: zeven hoge politiefunctionarissen en vijf burgers. Tien zijn zondag aangehouden, een heeft zich vrijwillig gemeld en een is nog voortvluchtig.
Bij invallen in zes woningen, eigendom van Pongpat en zijn adjunct-hoofd, trof de politie miljarden baht aan bezittingen aan.
Pongpat, het voormalig hoofd van de Marine Police Division en de man die onlangs suïcide pleegde en wiens lichaam in allerijl werd gecremeerd, worden ervan beschuldigd agenten 3 tot 5 miljoen baht voor promoties te hebben gevraagd. In totaal staken ze 50 miljard baht in hun zak.
De verdachten worden van een waslijst aan misdrijven beschuldigd, zoals majesteitsschennis, afpersing, exploitatie van illegale gokgelegenheden, het incasseren van steekpenningen van bendes die benzine smokkelen, ambtsmisdrijven, afpersing, ontbossing, landkraken (encroachtment) en het bezit van de karkassen van beschermde dieren. Eén burgerverdachte was adjunct-hoofd van een school in Nonthaburi. Hij en zijn vrouw worden beschuldigd van afpersing.
De zaak is in behandeling bij de gemeentepolitie Bangkok. Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) en het Anti-Money Laundering Office hebben van de minister van Justitie de opdracht gekregen de zaak te bestuderen ter ondersteuning van de politie. Mogelijk neemt de DSI de zaak over.
Alle verdachten zitten in voorarrest. De rechtbank weigerde gisteren vrijlating op borgtocht. Alle politieverdachten zijn op een na geschorst. [Gisteren schreef de krant ontslagen.] 

Corruptieschandaal: Meer arrestaties op komst
26 november – Met de aanhouding van zeven hoge politiefunctionarissen en vijf burgers is nog geen eind gekomen aan het corruptieschandaal, dat deze week bekend werd. Politiecommissaris Somyot Pumpunmuang kondigde gisteren op een persconferentie aan dat meer arrestaties zullen volgen en meer illegale bezittingen in beslag genomen gaan worden.

Inmiddels spreekt de krant over een bende, die geleid werd door Pongpat Chayaphan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau (CIB), en op 11 november abrupt werd geschorst. De ‘bende’ maakte zich jarenlang schuldig aan het incasseren van steekpenningen van gokgelegenheden door het hele land, steekpenningen in ruil voor promoties binnen het politiekorps, afpersing van benzinesmokkelaars, het witwassen van geld en majesteitsschennis.
Huiszoekingen zijn gedaan op 15 plaatsen: 11 huizen van Pongpat, 1 van zijn tweede man, 2 van de commissaris die onlangs zelfmoord heeft gepleegd, en 1 van een burger. Sommige huizen van Pongpat moesten de indruk wekken dat ze nog in aanbouw waren. Er zijn ingegraven brandkasten en verborgen plaatsen gevonden met geld, zeldzame artefacten, dure Boeddha afbeeldingen en amuletten, en gouden ornamenten. Ook zijn luxe voertuigen en grondaktes in beslag genomen.
Van de verdachten zijn twee op borgtocht vrijgelaten omdat ze zich slechts schuldig hadden gemaakt aan encroachment (kraken van land). De overigen mogen in de cel hun zonden overdenken. Pongpat zou een volledig bekentenis hebben afgelegd.
Gevraagd tijdens de persconferentie waarom politiecommandanten jarenlang niet opgetreden zijn, zei Somyot: ‘Ik weet niet wat ze in het verleden dachten, maar onder mijn bewind – het maakt niet uit hoe belangrijk ze zijn – sta ik niet toe dat dit weer gebeurt. Er komen nieuwe richtlijnen voor de CIB, waarop het beleid en promoties gebaseerd moeten zijn.’
Premier Prayut Chan-o-cha zegt dat de politie zijn volledige steun heeft bij het onderzoek naar de zaak. ‘Wie er ook bij betrokken is, ze worden gevangen. Ik heb een droom dat hervorming van de politie een eind maakt aan corruptie, illegale daden en misbruik van autoriteit.’ 

Corruptieschandaal: Nog meer modder komt boven
27 november – De aanhouding van Pongpat Chayapong, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, en zijn bende lijkt niet meer te zijn dan een krasje op de oppervlakte van het probleem: de plaag van politiecorruptie. Dit schrijft Bangkok Post vandaag in haar hoofdredactioneel commentaar, nu nog eens vijf verdachten zijn aangehouden en meer details bekend worden.

Het goede nieuws is, aldus BP, dat Pongpat, die bekend stond als ‘de tweede landelijke politiebaas’ is aangehouden; het slechte nieuws dat opnieuw een smet is geworpen op de al bezoedelde reputatie van het politiekorps. De grote vraag is: Waarom zijn de verdachten pas nu aangehouden? En er is een mysterie: de zelfmoord van het voormalig hoofd van Subdivision 1 van de Crime Suppression Divison en zijn [?] gehaaste crematie.
Ondanks de belofte van de nationale politiechef om de zaak tot op de bodem uit te zoeken, heeft het politiekorps meer nodig dan een aspirientje om de hoofdpijn te verlichten. Het korps heeft dringend behoefte aan een ingrijpende operatie of complete hervorming om het vertrouwen van de bevolking te herwinnen, concludeert Bangkok Post.
Nog eens vijf aanhoudingen

Het openingsverhaal vandaag meldt dat nog eens vijf burgers zijn aangehouden. Ze worden verdacht van majesteitsschennis (ze hebben met de monarchie geschermd bij het vragen van steekpenningen), het illegaal innen van schulden, mensen opsluiten en afpersing. Een van hen, een ex-legerofficier, is zijn rang ontnomen.
Pongpat’s bende (zes politiemensen en vijf burgers) heeft jarenlang ongestraft steekpenningen kunnen incasseren. In de huizen van Pongpat is een gigantische hoeveelheid bezittingen in beslag genomen: 24 goudstaven, 225 frames van gouden amuletten, 224 gouden armbanden en 114 grondaktes – dat alles ter waarde van 418 miljoen baht, aldus een bron. En is er meer dat hij en zijn maatjes hebben verzameld: onder andere zeldzaam en duur hout. Er zijn meer dan zestig vrachtwagens nodig om het te vervoeren, zegt politiecommissaris Somyot Pumpunmuang.
De krant maakt verder nog op basis van een bron melding van een onderzoeksrapport over kwalijke zaken in het Zuiden. Een zakenman heeft er het (al aangehouden) hoofd van de Marine Police Division (MPD) plus 33 andere hoge politieofficieren en ambtenaren elke keer [?] bedragen toegeschoven variërend van 1.500 tot 12 miljoen baht.
Het hoofd van de MPD heeft bekend maandelijks 12 tot 15 miljoen te hebben ontvangen van bendes die benzine smokkelden. Een politieagent heeft de zakenman helpen ontsnappen nadat hij wegens het vervalsen van documenten was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden.
Volgens de bron doen de autoriteiten onderzoek naar andere groepen die ambtenaren hebben omgekocht. Verdacht worden zakenlui, politici, lokale leiders en ‘influential figures’; ze zijn betrokken bij het smokkelen van benzine en drugshandel, en hebben vermoedelijk banden met het zuidelijk verzet.

Donderdag 27 november
– Een commissie van 30 personen, bestaand uit leden van het noodparlement en outsiders, gaat zich buigen over een voorstel van de Anti-Corruption Commission (NACC) om haar meer bevoegdheden te geven en corruptie strenger te bestraffen.

Politici die valse inkomensverklaringen inleveren of weigeren met de financiële billen bloot te gaan, zouden voor het leven uitgesloten moeten worden van het politiek bedrijf in plaats van de huidige 5 jaar. Ambtenaren die schuldig worden bevonden aan corruptie, dienen de doodstraf te krijgen, vindt de NACC.  Het voorstel is nog niet door de Raad van State van advies voorzien en het kabinet heeft het ook nog niet behandeld.

Corruptieschandaal – Bangkok Post: Begin nu met reorganisatie politie
28 november – Het corruptieschandaal levert vandaag geen grote nieuwe onthullingen op. Bangkok Post neemt de gelegenheid te baat om een dringend pleidooi te houden voor reorganisatie van de politie. Want, schrijft de hoofdredactie: Je moet het ijzer smeden als het heet is (in het Thais: Tee Lek Mua Ron).

En het ijzer is behoorlijk heet. Aangehouden zijn Pongpat Chayaphan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, zes andere hoge politieofficieren en tien burgers. Zij worden verdacht van het incasseren van steekpenningen in ruil voor overplaatsingen en promoties binnen het korps, afpersing van bendes die olie smokkelen, afpersing van gokgelegenheden, witwassen van geld en majesteitsschennis.
De politie is inmiddels in het bezit van een lijst met betalingen die zijn gedaan door Sahachai Chiansoemsi, bijgenaamd Sia Jo, een zakenman die ervan verdacht wordt een grote smokkelaarsbende in het Zuiden te hebben geleid. Dat geld ging naar het (aangehouden) hoofd van de Marine Police Division en 33 andere hoge politieofficieren en ambtenaren. Ze ontvingen bedragen variërend van 1.500 tot 12 miljoen baht per transactie.
Naar de lijst, die is opgesteld door de accountants van Sia Jo, moet nog nader onderzoek worden gedaan. Drie agenten van het Department of Special Investigation (de Thaise FBI) worden met hun bijnaam aangeduid. De DSI zoekt uit om wie het gaat.
Bangkok Post: Dit is het topje van de ijsberg
Begin nu met de reorganisatie van het politieapparaat, schrijft de krant. Ze roemt de regering en de politie dat een eind is gemaakt aan de bende van Pongpat (’s lands grootste politie corruptieschandaal ooit), maar dit is slechts het topje van de ijsberg van een in en in corrupt politieapparaat. En de corruptie van andere politiebendes zal niet stoppen, wanneer het korps niet overhoop wordt gehaald.
De samenwerking van de politie met de zwarte markt is ‘systematisch, wijdverspreid en betreft een veel groter bedrag dan waarover deze bende [van Pongpat] beschikte’, schrijft de krant Hoe groot? Twee economen, die een studie hebben gedaan naar de zwarte markt, schatten dat de ondergrondse economie goed is voor 20 procent van de officiële economie.
Die ondergrondse economie omvat de seksindustrie, gokwereld, drugshandel, mensenhandel, handel in verboden wapens, smokkel van dieselolie en smokkel van andere goederen.
Volgens Bangkok Post is één ding duidelijk: ‘Deze illegale praktijken kunnen niet plaatsvinden zonder dat beschermingsgeld aan de politie wordt betaald.’ Gokgelegenheden zouden volgens studies 5 tot 20 procent van hun verdiensten aan de politie moeten afstaan.
De oplossing is helder, schrijft BP: Maak een einde aan het gecentraliseerde en gemilitariseerde politiekorps, decentraliseer de werkzaamheden, leg de nadruk op dienstverlening aan het publiek, verbeter de bezoldiging en opleiding, zet een beloningssysteem op en vorm een onafhankelijk orgaan dat het politiewerk controleert en klachten behandelt.
Doe het nu, want Tee Lek Mua Ron.

Corruptieschandaal – Nog eens vijf arrestaties
29 november – Het corruptieschandaal rond het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau (CIB) Pongpat Chayapan blijft de voorpagina van Bangkok Post domineren. Vandaag meldt de krant de arrestatie van vijf nieuwe verdachten.

Ze worden beschuldigd van afpersing, het illegaal incasseren van schulden, vrijheidsberoving en majesteitsschennis. De vijf nieuwe, drie burgers en twee soldaten, plus de vijf die woensdag werden aangehouden, hebben allemaal banden met het criminele netwerk van Pongpat.
Bij de Marine Police beginnen nog meer koppen te rollen. Drie hoge officieren gaan overgeplaatst worden naar een inactieve post nadat uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat ze steekpenningen hebben geïncasseerd van een bende die olie smokkelt. De leider van die bende is nog voortvluchtig. De politie is in het bezit gekomen van een lijst met betalingen aan zo’n vijftig personen. Op de foto toont politiecommissaris Somyot de lijst.
De Crime Suppression Division, een onderdeel van het CIB, heeft besloten zestien van haar ad hoc operation centres [?] op te heffen om corruptie praktijken bij de CSD de kop in te drukken. Alleen het centrum dat zich bezighoudt met huurmoordenaars en ‘invloedrijke figuren’ blijft intact.
Voor het Fine Arts Department is er veel werk aan de winkel. Het moet de 20.000 antiquiteiten die in de huizen van Pongpat in beslag zijn genomen, in kaart brengen. Veel zijn eeuwenoud. Het personeel is met name onder indruk van een zandstenen Khmer Phnom Da godheid die uit de twaalfde eeuw (boeddhistische jaartelling) dateert. Het beeld wordt getaxeerd op enkele miljoenen baht.

Corruptieschandaal – Boontje komt om zijn loontje
30 november – Drie van de woensdag gearresteerde verdachten uit het criminele netwerk van Pongpat Chayaphan mogen niet meer de door het Koninklijk Huis toegekende achternaam gebruiken. Ze moeten voortaan hun burgerlijke familienaam gebruiken.
Dit is de laatste opmerkelijke ontwikkeling in het corruptieschandaal met als hoofdverdachte Pongpat, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau. De drie zijn voormalige werknemers op het kantoor van de stafchef van de kroonprins en het Royal Household Bureau.
Het bevel met de demotie is vrijdag door de Personal Affairs Division van de kroonprins naar de politie gestuurd en circuleert op de social media. De drie hebben allen dezelfde burgerlijke achternaam, maar wat hun familierelatie is, vermeldt het bericht niet.
De toekenning van een nieuwe achternaam is mogelijk op basis van de Surnames Act van 1915. Een familie waarvan leden het land of het paleis hebben gediend, kunnen een aanvraag indienen. Wanneer zo’n naam wordt toegekend, is dat een grote eer. Behalve de drie verdachten moeten er nog meer personen zijn met die achternaam, want de krant schrijft dat de intrekking voor alle personen geldt die de naam gebruiken. [Geen details]
Bij een huiszoeking in de woning van de (aangehouden) broer van Pongpat is in containers het beschermde makha mong en teakhout gevonden. Sommige stukken dragen het merkteken van het Royal Forest Department. Volgens een familielid is het hout eigendom van Pongpat.
In een meubelwinkel, eigendom van een andere verdachte, nam de politie 2.800 planken makha, teak en pradoo ter waarde van 7 miljoen baht in beslag. Het Fine Arts Department is gevraagd de winkel te inspecteren omdat ook andere artefacten zijn gevonden.
– Vorm burgerraden en maak die verantwoordelijk voor de bestrijding van corruptie op provinciaal en lokaal niveau en hef de provinciale vertegenwoordigingen van de National Anti-Corruption Commission (NACC) op. Laat de NACC zich uitsluitend bezighouden met corruptiezaken op landelijk niveau.
Dit voorstel, bedoeld om de bevolking een grotere rol te geven bij de bestrijding van corruptie, komt uit de koker van een commissie van de National Reform Council, de raad die tot taak heeft hervormingsvoorstellen te formuleren als bouwstenen voor de nieuwe grondwet.
Voorzitter Paiboon Nititawan, die het voorstel bekend maakte, zegt dat die raden tot taak moeten krijgen onderzoek te doen naar corruptie, machtsmisbruik door de overheid en wanbesteding van publieke fondsen. Wat verder de bevoegdheden zijn, is niet duidelijk.
De commissie bedacht nog meer. De NACC moet met voorbijgaan van het OM direct naar de rechter kunnen stappen. De Kiesraad zou alleen nog gele kaarten mogen uitdelen; het uitdelen van rode kaarten dient voorbehouden te zijn aan de Election Cases Division van het hooggerechtshof.
Gele en rode kaarten worden uitgedeeld bij geconstateerde onregelmatigheden bij verkiezingen, die dan overgedaan moeten worden. Bij geel mag een kandidaat die in de fout is gegaan, zich opnieuw verkiesbaar stellen; bij rood niet.

Corruptieschandaal – De grote schoonmaak gaat door
1 december – Twee verdachten uit het criminele netwerk van Pongpat Chayaphan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, hebben zich zaterdagavond aangegeven. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving, majesteitsschennis, afpersing en het illegaal innen van schulden.

De twee plus drie woensdag aangehouden verdachten probeerden in juni een geldverstrekker te dwingen een schuld van 120 miljoen baht te verlagen naar 20 miljoen baht. De schuldenaar zou hen gehuurd hebben en een commissie van 10 procent hebben beloofd. Volgens de politie zouden de verdachten met de monarchie hebben geschermd om de krediteur onder druk te zetten, maar de verdachten ontkennen dat. Uiteindelijk mislukte de operatie.
Intussen gaat de Grote Schoonmaak door. Vanmiddag melden zich twee verdachten uit een groep van vijf, tegen wie de rechtbank vrijdag arrestatiebevelen uitvaardigde. Eén man is nog voortvluchtig. In totaal zijn nu negentien verdachten aangehouden, van wie twee op borgtocht zijn vrijgelaten. De overigen zitten allemaal achter de tralies te zweten.
Bij de Crime Suppression Division gaat ook de bezem erdoor. Zes officieren werden verdacht van banden met Pongpat. Vijf zijn inmiddels brandschoon gebleken, één is voortvluchtig. Hij heeft zich niet gemeld na een werkbezoek aan de VS. Naar verluidt zou deze man op de hoogte zijn van de geldstromen van Pongpat. Als hij binnen twee weken niet komt opdagen, wordt hij ontslagen.
Haast achter hervorming politie
Leden van het noodparlement (NLA, National Legislative Assembly) en de hervormingsraad (NRC, National Reform Council) zeggen haast te willen maken met voorstellen om het politiekorps te herstructureren, maar erg concreet is het krantenbericht er niet over. Genoemd worden: de banden doorsnijden tussen politici en politie, de bevolking meer macht geven om agenten ter verantwoording te roepen en decentralisatie van de politie.
Een van de praktijken waaraan vice-premier Prawit Wongsuwon (Veiligheidszaken) een eind wil maken zijn betaalde promoties en overplaatsingen. Angkhana Neelapaijit, voorzitter van de Justice for Peace Foundation, vraagt zich af hoe hij dit denkt te bereiken. Zij bepleit verhoging van de salarissen en toelages van het lagere politiepersoneel. Dat zou de dienders moeten ontmoedigen steekpenningen te vragen of zelf misdrijven te plegen.
De bevolking staat vierkant achter reorganisatie van de politie. In een peiling van Suan Dusit zei 95,5 procent van de 1.229 respondenten dat het hoogtijd wordt de bezem door het politiekorps te halen.
– Corrupte politici dienen levenslang van het politiek bedrijf te worden uitgesloten, vindt 69,2 procent van de 1.250 respondenten in een peiling van Nida over voorgestelde wijzigingen van de anti-corruptie wetgeving. De National Anti-Corruption Commission zal daardoor aan gezag winnen. 26 procent vindt een levenslange ban echter ongewenst: de boosdoeners moeten een kans krijgen hun leven te beteren. Ze denken dat de strenge straf ook aanleiding kan geven tot politieke breuken.
Gevraagd naar inkomensverklaringen zei 90 procent die eis ook te willen stellen aan leden van plaatselijke bestuursorganen. Thans moeten alleen parlements- en kabinetsleden inzage in hun financiën geven.
Verder vindt 58 procent dat de NACC corrupte verdachten moet kunnen arresteren met als verklaring dat de politie die zaken niet altijd correct behandelt en geneigd zou kunnen zijn steekpenningen te vragen. Wanneer de NACC mag aanhouden, zullen corruptiezaken ook sneller worden afgehandeld. Daarentegen is 32,9 het daar weer niet mee eens. Dubbel werk, zeggen ze.
Het noodparlement heeft een commissie gevormd die zich over wetsveranderingen buigt, aan de hand van wensenvan de NACC (dezelfde die in de Nida-peiling worden genoemd).

Dinsdag 2 december
– De politie looft een beloning van 1 miljoen baht uit voor inlichtingen die kunnen leiden tot de aanhouding van Sahachai Chiansoemsi, bijgenaamd Sia Jo, de leider van een bende die in het Zuiden olie smokkelt. Dat kon hij ongestoord doen dankzij betalingen aan het vorige week aangehouden hoofd van de Marine Police Division.

Sia Jo is sinds oktober spoorloos. Een politieagent hielp hem te ontsnappen nadat de rechtbank hem tot 21 maanden gevangenistraf had veroordeeld wegens het vervalsen van documenten.
Op het verlanglijstje van de politie staat ook de aanhouding van het adjunct-hoofd van de Crime Suppression Division sub-division 6. Hij heeft zich niet meer vertoond sinds zijn terugkeer van een werkbezoek in de VS. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het netwerk van de hoofdverdachte in het corruptieschandaal, politietopman Pongpat.
Gisteren ging het onderzoek door met huiszoekingen en eveneens gisteren gaf een verdachte, tegen wie een arrestatiebevel was uitgevaardigd, zich aan, waarmee het totaal aantal arrestaties op 20 komt: agenten en burgers. Ze worden verdacht van afpersing, majesteitsschennis, corruptie en nog wat kwalijke zaken.
– – Verandering van de houding van de bevolking en een betere samenwerking tussen overheidsdiensten zijn cruciaal voor een effectieve strijd tegen corruptie. Corruptieonderzoeken zijn in het verleden mislukt, maar de huidige verscherpte anti-corruptie benadering zal ’s lands corruptieproblemen oplossen.
Minister Paiboon Koomchaya (Justitie) betoogde dit gisteren op een forum van de National Anti-Corruption Commission (NACC). De minister zei dat veel mensen twijfels hebben over de organen die geacht worden de corruptie te bestrijden, zoals de regering, NACC en het Openbaar Ministerie. Afgezien daarvan blijkt uit onderzoeken dat jonge mensen corruptie tolereren en dat maakt pogingen om corruptie te bestrijden, moeilijk.
Een ander obstakel, legde hij uit, is de beperkte bevoegdheid van de ministeriële Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC). Die mag alleen bij andere overheidsdiensten onderzoek doen indien ze daarvoor toestemming verlenen. De NCPO (junta) heeft aan die beperking een eind gemaakt. De PACC mag nu ongehinderd onderzoek doen naar ambtenaren die van corruptie verdacht worden.
Nog belangrijker is dat de PACC de medewerking van andere partijen nodig heeft om corruptie effectief te kunnen bestrijden, want ze mag alleen onderzoek naar ambtenaren doen en niet naar anderen die bij een corruptiezaak betrokken zijn. Om hierin verbetering te brengen, heeft de regering voor de coördinatie een nationaal anti-corruptie centrum gevormd.
Op de lange termijn dienen meer maatregelen genomen te worden, zoals de eis aan overheidsdienaren om hun bezittingen op te geven, een verlenging van de verjaringstermijn bij corruptiezaken en een nieuwe rechtbank voor corruptiezaken.

Miljardair betrokken bij kidnapping; gevlucht naar buitenland
3 december – Een van volgens Forbes Thailands 50 rijkste mannen wordt door de politie gezocht in verband met de corruptiezaak tegen politietopman Pongpat Chayaphan. De miljardair, eigenaar van Wind Energy Holding Co, wordt verdacht van majesteitsschennis, afpersing en bedreiging.
Nopporn Suppipat (43), vermoedelijk naar het buitenland gevlucht, was de man die opdracht gaf een kredietverstrekker te kidnappen en te dwingen om een schuld van 200 naar 20 miljoen baht terug te brengen. De vijf ingehuurde mannen zouden hiervoor 10 procent van het verschil krijgen. Twee van hen meldden zich zaterdag bij de politie, één maandag en de twee anderen zijn soldaten. Zij werden gisteren onder begeleiding van de militaire politie naar de politie gebracht.
De vijf behoren tot hetzelfde criminele netwerk als een groep van vijf (burgers), die woensdag werd aangehouden; alle tien hebben banden met het criminele netwerk van hoofdverdachte Pongpat Chayapham, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau.
Bij het Department of Special Investigation (Thaise FBI) is een adjunct directeur-generaal van zijn post gehaald en overgeplaatst naar het Department of Probation (Reclassering). Hij had de leiding van de regionale centra van de DSI en daar is ook wat mis mee. In het telefoonboek van de voortvluchtige leider van een smokkelbende in het Zuiden heeft de DSI namelijk de namen van enkele DSI-agenten gevonden, van wie één in het zuidelijk DSI-centrum werkte.
Namaak kunst
Het Fine Arts Department zegt dat de helft van de artefacten, die in huizen van hoofdverdachte Pongpat in beslag zijn genomen, vermoedelijk namaak zijn. De afdeling is bezig de 20.000 à 30.000 voorwerpen te onderzoeken. Inmiddels is van tachtig de herkomst vastgesteld. Ze vertegenwoordigen een waarde van 50 miljoen baht. Dertien zandstenen beelden in Khmerstijl komen vermoedelijk uit Cambodja, Myanmar en Laos.
Borvornvate Rungrujee, hoofd van het Fine Arts Department, zegt dat die beelden in religieuze plaatsen of Khmer tempels thuishoren en niet in het bezit van een particulier dienen te zijn. ‘Ze zouden het land kunnen zijn binnen gebracht uit Cambodja, Myanmar of Laos.’
– Hoe kun je de bevolking laten begrijpen wat corruptie is, hen laten nadenken over oplossingen en nog belangrijker hoe ze aan de strijd tegen corruptie kunnen bijdragen? Dat is volgens woordvoerder Vicha Mahakul van de National Anti-Corruption Commission (NACC) de gedachte achter de soaps (lakorn), films en boeken, waarvoor ze tien producenten opdracht heeft gegeven.
Bestaande corruptiezaken, zoals het hypotheeksysteem voor rijst en de afvalwaterzuiveringsinstallatie Khlong Dan vormen het basismateriaal, maar onduidelijk is hoe nauwkeurig de soaps de feitelijke gebeurtenissen in beeld gaan brengen.
Voor de soaps zijn de acteurs zijn al gecast en gaat de camera binnenkort draaien. De eerste serie komt midden volgend jaar op de buis bij het kanaal True Thai Scene.
De NACC wil verder ook meer openheid geven over de zaken waarmee ze bezig is. ‘We kunnen niet toestaan dat de mensen onze rol niet begrijpen en foutieve informatie gaan verspreiden’, zegt Vicha. ‘De bevolking dient toegang te hebben tot alle feiten, op elk niveau: lokaal bestuur en nationale corruptiezaken. De nieuwe media kunnen daarbij een belangrijker rol spelen.’ 

Donderdag 4 december
– Thailand is op de Corruption Perceptions Index van Transparency International gezakt van plaats 102 naar plaats 85, wat er volgens de krant op wijst dat het land minder corrupt is geworden, maar volgens mij evengoed kan betekenen dat andere landen corrupter zijn geworden. De regering wil dat het land binnen drie jaar naar de groep van 50 minst corrupte landen verhuist.

Van de Aseanlanden komt Singapore er het best vanaf want die staat op de zevende plaats. Daarna volgen Maleisië (50), Thailand en de Filipijnen (beide 85), Indonesië (107), Vietnam (119), Laos (145), Cambodja en Myanmar (156).
De lijst telt in totaal 175 landennamen met Denemarken op plaats 1. Het meest corrupt zijn Somalië en Noord-Korea. De lijst wordt opgesteld aan de hand van twaalf onderzoeken van onder andere de Wereldbank en het World Economic Forum.
Uiteraard noteert de krant tevreden geluiden. Het anti-corruptie beleid van de regering en de landelijke hervormingen, hebben bijgedragen aan de sprong van 17 plaatsen, zegt voorzitter Panthep Klanarongran van de National Anti-Corruption Commission. ‘Het is geen eenvoudige taak voor een land om een betere score zoals deze, te krijgen.´

Zaterdag 6 december
– Heeft Tarit Pengdith, toenmalig hoofd van het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI), in 2010 terecht afgezien van juridische actie tegen een bedrijf dat teakhout ter waarde van 240 miljoen baht had geïmporteerd uit Myanmar? Die vraag heeft de minister van Justitie, na een klacht van een houthandelaar, voorgelegd aan de permanent secretaris van Justitie. En die mag uitzoeken of de zaak dient te worden heropend.

Het Northern Special Cases Operation Centre van de DSI concludeerde destijds dat het bedrijf vervolgd diende te worden voor een valse invoerverklaring (om invoerrechten te omzeilen), maar Tarit besloot de zaak te laten rusten nadat zijn tweede man hem had ingefluisterd dat het bedrijf niet de intentie had invoerrechten te vermijden. En de openbare aanklagers volgden Tarit’s advies.
Een bron bij het ministerie van Justitie zegt dat de permanent secretaris al een voorlopig rapport over de zaak heeft ontvangen met als conclusie dat heropening van de zaak gewenst is. De vraag is niet: wilde het bedrijf de invoerrechten omzeilen; relevant is dat het bedrijf naliet de oorsprong van het hout aan te geven en of het toestemming had het hout uit Myanmar te exporteren.
Het bericht geeft nog meer details over de zaak, maar die laat ik ter wille van de duidelijkheid rusten. Eén ding is duidelijk: het zaakje stinkt.
– De zakenman, die vijf mannen had gehuurd om een kredietverlener bij wie hij in het krijt stond te dwingen zijn schuld terug te brengen, heeft vermoedelijk via Cambodja de benen genomen naar Canada. Dit veronderstelt de politie omdat hij een visum voor Canada heeft.
De zakenman, oprichter en directeur van Wind Energy Holding Co, wilde dat zijn schuld van 120 miljoen zou worden verminderd tot 20 miljoen baht. De kredietverlener werd ontvoerd en onder druk gezet, maar daar bleef het bij.
De zaak houdt verband met de corruptiezaak tegen het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, die verdacht wordt van majesteitsschennis, afpersing en nog meer kwalijke zaken. Het bericht maakt niet duidelijk wat de relatie is tussen die twee zaken.

Corruptieschandaal: Grote zuivering van politietop
7 december – Het corruptieschandaal rond de vorige maand aangehouden politietopman Pongpat Chayaphan krijgt nog een staartje. Het waarnemend hoofd van het Central Investigation Bureau (CIB) heeft bekend gemaakt dat de bezem door de top van het bureau gaat. Tal van inspecteurs en adjunct-inspecteurs bij de Crime Suppression Division en de Marine Police, twee onderdelen van het CIB, zullen worden overgeplaatst.

‘Noem het geen zuivering’, zegt Prawut Thawornsiri, die de honneurs waarneemt. ‘Het is routine rotatie van senior-officieren. Het is wenselijk om het image van het CIB op te vijzelen. Sommigen zijn misschien wel en sommigen misschien niet betrokken bij de [Pongpat] zaak. Ik zal ervoor zorgdragen dat de her-benoemingen gebaseerd zijn op geschiktheid en kundigheid.’
Gisteren arresteerde de politie nog eens twee personen die verdacht worden van banden met het criminele netwerk van Pongpat. Een van de verdachten is de eigenaresse van een ijsfabriek op de Talad Thai markt in Pathum Thani. Ze zou politieagenten gehuurd hebben om een concurrent te bedreigen zodat zij diens concessie voor de markt kon overnemen.
De ander is directeur van de Chao Phraya Express Boat Co. Deze man, een voormalige marine-officier, speelde een rol bij de ontvoering en bedreiging van een kredietverlener. De zakenman die bij hem voor 120 miljoen baht in het krijt stond en de bedreigers huurde, is vermoedelijk naar Canada gevlucht.
De Phra Khanong Provincial Court heeft arrestatiebevelen goedgekeurd voor een verkoper van tweedehands auto’s en zijn vermeende medeplichtige. Ze zouden de bende [bedoeld worden de hierboven genoemde bedreigers] gehuurd hebben om een crediteur te ontvoeren en hem te dwingen hun schuld van 30 miljoen baht te reduceren.

Gevluchte zakenman: Politie verdonkeremaant bewijs
8 december – De zakenman die ervan verdacht wordt dat hij een kredietverlener bij wie hij in het krijt stond, heeft laten ontvoeren en bedreigen, beschuldigt de politie ervan bewijs te hebben verdonkeremaand en hem onterecht te beschuldigen.

Hij schrijft dit in een open brief vanuit een onbekende locatie, want de man is naar het buitenland gevlucht, volgens eigen zeggen omdat hij bezorgd is over zijn veiligheid. Hij twijfelt of hij zich zal aangeven uit angst borgtocht te worden onthouden en in de gevangenis ‘tot zwijgen’ te worden gebracht.
Volgens de politie heeft de zakenman, Nopporn Suppipat, directeur van Wind Energy Holding Co, vijf mannen (die al zijn aangehouden) ingehuurd om een kredietverlener te bewegen zijn schuld van 120 miljoen baht naar 20 miljoen terug te brengen. Ze ontvoerden de man en zetten hem onder druk toe te geven. Op basis daarvan wordt Nopporn beschuldigd van afpersing, bedreiging en majesteitsschennis.
In zijn brief beweert Nopporn het slachtoffer te zijn van afpersing en hij geeft zijn versie van het gebeurde. Een ingewikkeld verhaal waarbij ik na het lezen van een paar zinnen al de draad kwijt raakte. Laten het er maar op houden dat de man claimt onschuldig te zijn en dat de kredietverlener de kwade genius is.
Tegen Nopporn is een arrestatiebevel uitgevaardigd door de krijgsraad. De hoofdinspecteur van het politiebureau Wat Phrayakrai (Bangkok) zegt dat de beschuldigingen tegen Nopporn gebaseerd zijn op solide bewijs. Het verhaal dat de zakenman opdist, is volgens hem niet waar. De politie heeft de man eenmaal in november gehoord en hem toen nog nergens van beschuldigd. Op een vervolgafspraak kwam hij niet opdagen.
De Nopporn-zaak is een uitvloeisel van de aanhouding van het hoofd van het Central Investigation Bureau plus de aanhouding van enkele hoge politieofficieren en burgers. De vijf mannen die zijn aangehouden, zouden tot het netwerk van het CIB-hoofd hebben behoord. Dat netwerk hield zich bezig met afpersing van onder anderen exploitanten van illegale gokgelegenheden en het incasseren van steekpenningen van een oliesmokkelbende in het Zuiden van Thailand.

Dinsdag 9 december
– De Sawong antiekwinkel aan de Chaeng Watthana Road heeft gisteren bezoek gekregen van politie, soldaten en het Fine Arts Department. De winkel wordt geëxploiteerd door een van de verdachten in de Pongpat zaak, maar beschikt niet over een vergunning voor de handel in antiek.
Bij de inval is een groot aantal culturele voorwerpen in beslag genomen, vijfhonderd planken, houten meubels en meubelmakersgereedschap. De directeur van het National Museum zegt dat de meeste objecten vermoedelijk namaak zijn.
De Pongpat zaak heeft betrekking op het criminele netwerk van het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, Pongpat Chayaphan. In die zaak worden nog drie verdachten gezocht, die verdacht worden van het ontvoeren van kredietverleners om hen te bewegen schulden te reduceren. Een betreft de zakenman met een schuld van 120 miljoen baht die gisteren uitgebreid in de krant aan het woord kwam (zie Gevluchte zakenman: Politie verdonkeremaant bewijs) en de andere betreft een tweedehands autoverkoper met een schuld van 30 miljoen baht.
– Het is eigenlijk al lang bekend en vaak genoeg onderzocht, en nu stelt het United Nations Development Programma (UNDP) het nog eens in een studie vast: studenten begrijpen wat corruptie is, maar ze hebben geen moeite met corrupt gedrag om hun doelen te bereiken. In percentages uitgedrukt respectievelijk 70 à 80 procent en 68,1 procent. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.255 studenten van UNDP-partner universiteiten, waaronder Khon Kaen en Ubon Ratchathani.

Woensdag 10 december
– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft 104 grondaktes van voormalig politietopman Pongpat Chayaphan bevroren. Hij mag er 32 houden, want die heeft hij verworven voordat hij hoofd van het Central Bureau of Investigation werd.

Amlo vermoedt dat de gronden, die in Samut Prakan, Nakhon Pathom, Nonthaburi en Pathum Thani liggen, gefinancierd zijn met geld uit illegaal gokken. De meeste percelen staan op naam van stromannen. Ze krijgen 30 dagen de tijd om uit te leggen hoe ze aan de grond zijn gekomen. De ‘vriesperiode’ duurt 90 dagen.
– Gisteren was Anti-Corruption Day. De dag werd ‘gevierd’ in het hoofdkantoor van de National Anti-Corruption Commission in Nonthaburi. NACC-commissaris Phakdee Photsitri zei bij die gelegenheid dat Thailand’s wetgeving nog niet volledig voldoet aan de United Nations Convention against Corruption, die in 2011 door het land is geratificeerd. De huidige Thaise wetgeving voorziet niet in internationale of gecombineerde acties, aldus Phakdee. Bij het noodparlement ligt thans een voorstel van de NACC tot wijziging van de wetgeving, die daarop betrekking heeft. Da’s essentieel, zegt Phakdee, want het aantal transnationale misdrijven is stijgende.

Donderdag 11 december
– Weer een arrestatie in het corruptieschandaal rond hoofdverdachte Pongpat Chayaphan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau. De politie arresteerde gisteren de echtgenote van het voormalig hoofd van de Immigration Police in Samut Sakhon. Ze wordt beschuldigd van majesteitsschennis en het kraken van openbaar land.

De vrouw is eerder aangehouden geweest, maar werd op 24 november op borgtocht vrijgelaten. Destijds kon de politie haar niet vastpinnen op majesteitsschennis, nu wel. Verdachten die daarvan worden beschuldigd, worden nooit vrijgelaten op borgtocht.
– Alhoewel Thailand een puntje is gestegen op de Corruption Perceptions Index (CPI) gaat de rechtsgang in corruptiezaken veel te traag. ‘De vertragingen betekenen dat corrupte mensen niet bang zijn. Grote sommen geld zijn in de zak van een handjevol mensen gevloeid in plaats van gebruikt om het land te ontwikkelen’, zegt Pramon Sutivong, voorzitter van de (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT).
Die vertragingen zijn niet misselijk. Soms doet de National Anti-Corruption Commission er twee tot vijf jaar over voor een besluit of tot aangifte wordt overgegaan, het OM doet daar nog eens een tot twee jaar bij en wanneer drie rechtbanken zich met de zaak bezighouden loopt de hele rechtsgang uit tot zes tot acht jaar. In zaken waarbij politici zijn betrokken, duurt het een jaar voor de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof om een beslissing te nemen. Bijgaand overzicht spreekt boekdelen.
De secretaris-generaal van de Thai Bankers’ Association vreest dat Thailand’s positie op de CPI weer kan verslechteren wanneer het het land niet lukt corruptie met wortel en tak uit te roeien. ‘We moeten de grote vissen vangen om de mensen te laten zien dat corruptie gevolgen heeft’, zegt hij. Hij evenals de ACT vinden dat anti-corruptie beleid moet worden opgenomen in de nieuwe grondwet. De regering dient het juridisch proces te verkorten door de ‘prescription period’ te schrappen, maar wat daarmee wordt bedoeld, snap ik niet.

Vrijdag 12 december
– Het Anti-Money Laundering Office doet momenteel onderzoek naar de grondaktes van 104 percelen, eigendom van de hoofdverdachte in het grote corruptieschandaal, waarvan de kranten al meer dan een week bolstaan. Hoofdverdachte is het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau. Zijn netwerk van politieofficieren en burgers wordt verdacht van afpersing, het betalen van steekpenningen en majesteitsschennis. Ik ben de tel kwijt geraakt hoeveel verdachten inmiddels zijn gearresteerd en achter de tralies zitten.

Zaterdag 13 december
– Corruptie bij overheidsprojecten dient beter bestreden te worden. Minister Paiboon Koomchaya (Justitie) pleit voor een speciale wet ter vervanging van de huidige reglementen, die niet afdoende zijn.

Daardoor kon het gebeuren dat bij de aanleg van futsalvelden in het Noordoosten flink is gefraudeerd. Veel velden zijn van een slechte kwaliteit en er moest ook nog eens te veel voor worden betaald. Politici gaven mondeling opdracht materialen te kopen en ambtenaren moesten die instructies opvolgen. Paiboon vindt het daarom nodig dat de wetgeving in zulke gevallen ambtenaren vrijwaart van vervolging. Ook moet duidelijk zijn wie projecten goedkeurt.
– De jacht op verdachten die betrokken waren bij het criminele netwerk van Pongpat Chayaphan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, is nog lang niet afgelopen. De politie verdenkt nog eens zeven personen van banden met het netwerk: de echtgenoot, voormalig hoofd van de Immigration Police van Samut Sakhon, en familie van de vrouw die deze week werd aangehouden. Schermend met de naam van de koning verwierf ze op slinkse wijze enkele zakencontracten.

Yingluck-zaak: Anti-corruptie commissie houdt haar poot stijf
14 december – We hebben genoeg gedaan en we gaan niet nog meer getuigen horen, zegt de National Anti-Corruption Commission over de eis van het OM in de zaak tegen voormalig premier Yingluk met meer bewijs te komen. De NACC beschuldigt Yingluck van plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee heeft nagelaten op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten.

Nadat de NACC het OM had geadviseerd Yingluck te vervolgen, werd op voorstel van het OM vier maanden geleden een gezamenlijke commissie gevormd om de zaak nader te onderzoeken. Die is er duidelijk niet uitgekomen. Het OM zegt: we willen meer getuigen en meer bewijs; de NACC zegt: ons onderzoek is compleet zowel qua getuigen als bewijsmateriaal. De commissie vergadert dinsdag nog een keer; de NACC bepaalt morgen haar definitief standpunt.
Strijdpunt zijn de rijstverkopen van regering tot regering (G-to-G). Die deals zijn volgens de NACC irrelevant voor de zaak, omdat die alleen gaat over Yingluck’s rol als voorzitter. Ze zijn wel relevant in een andere zaak, namelijk tegen de voormalige minister en staatssecretaris van Handel. De NACC zegt dat de verkopen, waarmee de regering Yingluck schermde, nooit hebben plaatsgevonden, maar de meningen van getuigen lopen daarover uiteen.

Zondag 14 december
– De bekende tv-presentator Sorayut Suthassanachina, de kletsmajoor met de wapperende handjes die zich zelf heel graag hoort praten, wordt vermoedelijk vervolgd voor verduistering – dat wil zeggen zijn bedrijf Rai Som Co. Het zou in 2005 en 2006 138 miljoen baht aan reclame-inkomsten niet hebben afgedragen aan de Mcot, de exploitant van tv-kanaal 9.

Een gezamenlijk panel van openbare aanklagers en anti-corruptie functionarissen verdenkt Sorayut ervan een werknemer van Mcot betaald te hebben om die inkomsten te verdonkeremanen. Ze kwamen uit tijdslots die de gestane 2 tot 5 minuten overschreden. Sorayuth had daarvoor 200.000 baht per minuut aan Mcot moeten afdragen.
De populaire anchor presenteerde destijds het dagelijks nieuwsprogramma Thueng Luk Thueng Khon en co-produceerde het nieuwsprogramma Kui Kui Khao.
De onregelmatigheden werden in juli 2006 ontdekt door de waarnemend assistent-president van Mcot. Behalve Sorayut wil het panel ook twee anderen vervolgen: de al genoemde werknemer van Mcot en een werknemer van Sorayut’s bedrijf. Sorayut heeft al enkele keren alle beschuldigingen ontkend.
– De adjunct-hoofdinspecteur van de Crime Suppression Division, afdeling 6, is al twee weken niet op het werk verschenen en hij heeft ook geen gevolg gegeven aan de dagvaarding van een team dat het corruptieschandaal rond Pongpat Chayaphan (foto homepagina), voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, onderzoekt. De politie gaat de rechtbank om een arrestatiebevel vragen. Ze wil hem als getuige tegen het voormalige CIB-hoofd horen.
Pongpat en een reeks politieofficieren plus burgers worden verdacht van afpersing, het vragen van steekpenningen aan agenten in ruil voor promotie, het incasseren van steekpenningen van een bende die olie smokkelt en van illegale gokgelegenheden. Daarbij werd vaak de monarchie genoemd, zodat ze ook worden beschuldigd van majesteitsschennis.
In de huizen van Pongpat zijn 20.000 kunstvoorwerpen in beslag genomen, waaronder een aantal eeuwenoude beelden van de Boeddha en goden. Het Anti-Money Laundering Office heeft 104 percelen van hem voorlopig in beslag genomen; een deel staat op naam van stromannen.

Dinsdag 16 december
– De National Reform Council (NRC) is begonnen aan de bespreking van 246 voorstellen, bedacht door achttien commissies. Gisteren boog de raad zich over de voorstellen ter bestrijding van corruptie door politici en overheidsdienaren. Het zijn er dertig en ze hebben tot doel, zegt Pramon Sutheewong, voorzitter van de commissie regering en corruptie, om van het land een ‘corruptievrije samenleving’ te maken.

Voorgesteld wordt de verjaringstermijn voor corruptiezaken te schrappen en de onafhankelijke instellingen die verantwoordelijk zijn voor corruptiezaken, meer macht te geven. Ze zouden verdachten moeten kunnen vervolgen. Tijdens het debat, gevoerd door zeven NRC-leden, dook nog een 31ste voorstel op. Van degenen die schuldig worden bevonden aan corruptie, dient het vermogen in beslag te worden genomen, zelfs wanneer dat al naar erfgenamen is gegaan.
– 202 politie-officieren van het Central Investigation Bureau kriijgen een strafoverplaatsing naar een afgelegen gebied, zegt een bron bij het CIB. Zij worden verdacht van banden met het criminele netwerk van het voormalig CIB-hoofd Pongpat Chayaphan. De schoonmaakoperatie heeft tot doel de reputatie van het bureau te verbeteren.
Een kwart van de boosdoeners werkt bij de Crime Suppression Division, de overigen bij de Highway Police, Technology Crime Suppression Division en de Marine Police Division. De overplaatsingen zullen wel enige tijd in beslag nemen, want de opengevallen plaatsen moeten worden opgevuld met officieren die bereid zijn de overstap te maken. [De krant schrijft: willing to move] Volgens de bron staan agenten in andere provincies niet te trappelen om te verkassen.

Woensdag 17 december
– De National Anti-Corruption heeft het OM gevraagd getuigen te beschermen, inclusief de commissie zelf, die een verklaring afleggen in het onderzoek naar de rol van oud-premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee (NRPC). Bescherming is volgens de NACC nodig omdat de getuigen het risico lopen op een rechtsgeding dat door de tegenpartij wordt aangespannen. Zo worden ze afgeschrikt hun mond open te doen.

De NACC heeft Yingluck beschuldigd van plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van de NRPC nagelaten heeft actie te ondernemen tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten. In dat systeem kocht de vorige regering de rijst van boeren op voor een prijs die zo’n 40 procent boven de marktprijs lag. Gevolg was dat Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur most afstaan aan India en Vietnam, omdat de Thaise rijst te duur was.
Omdat het OM aanvankelijk niet tot vervolging wilde overgaan, buigt een gezamenlijke commissie van OM en NACC zich sinds begin september over het door de NACC verzamelde bewijsmateriaal (dat volgens het OM incompleet is). Over het horen van nog meer getuigen zijn de meningen verdeeld. 

Voor het vervolg zie de pagina Corruptie 2.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties