Search results for ‘ kwart - 107 hit

Pleisterplaats

Pleisterplaats is een zusje van de rubriek Kort & Krachtig. De rubriek is bestemd voor gelegenheidsschrijvers: personen die een wat langer verhaal in portefeuille hebben, maar niet regelmatig Dick’s blog kunnen voeden. 


 

Bennie gaat voor het eerst zonder zijn moeder op vakantie. Naar Indonesië. Maar hij… afijn, leest u zelf maar. Waarschuwing: dit verhaal is alleen geschikt voor lezers met een sterke maag.

De Heilige Waringin

‘Nee ik ga niet mee’, zei zijn moeder beslist. ‘Ik ben te oud, ik kan niet meer goed tegen de warmte. Je zoekt maar een ander, Bennie.’

Dat was nou net het probleem, hij had geen ander, geen vriend, geen vrouw, geen vriendin. Achter in de veertig was hij en hij woonde nog bij zijn moeder in de galerijflat. Samen hadden ze heel wat afgereisd: langs de Rijn met een boot, geheel verzorgd, met leuke live muziek van Corrie en de Rekels en Willeke Alberti, naar Benidorm in een luxe hotel met een zwembad, zodat je niet naar het strand hoefde te sjokken en waar ’s avond gezellige karaoke- en bingoavonden werden georganiseerd en waar ze samen hadden gedanst, terwijl Imca Marina Viva España zong.

Bij het reisbureau had hij toch maar een geheel verzorgde groepsreis met Nederlands sprekende reisleiding naar Indonesië geboekt. De vliegreis had langer geduurd dan hij had verwacht en de transfer naar het hotel in de bus waarvan de airco was uitgevallen, was bloed verziekend heet geweest.

‘Morgen hebben we een andere bus’, had de reisleidster verzoenend gezegd.
‘Daar hebben we nou niks aan’, had hij geroepen en was mokkend onderuit gezakt.

Op zoek naar een koud biertje
Op zijn kamer in het viersterren hotel stak hij een sjekkie op en zocht vergeefs in het koelkastje naar een koud biertje. Boos beende hij zijn kamer uit. In de lounge deed hij zijn beklag bij de reisleidster, die bij de balie een andere bus aan het regelen was.

‘Er is geen bier op de kamer’, zei hij plompverloren.
‘Ik kom zo bij u meneer’, antwoordde de reisleidster, zodra ik hier klaar ben.
‘Ik wil nu bier’, eiste hij.
De reisleidster maakte een wuivend gebaar naar een van de rotan stoelen.
‘Wacht u daar, ik ben bijna klaar.’
‘U bent hier in een islamitisch land en bier is niet altijd te krijgen’, maakte de reisleidster duidelijk, toen zij tijd voor hem had en vervolgde: ‘Vanavond in de bar is er Bintang, maar wel een beetje discreet graag.’

Zijn bezoek aan de bar ’s avonds werd een gênante vertoning. Hij dronk te veel, viel het personeel lastig, zong luid een dronkenmanslied, kortom was een en al Hollandse lawaaierigheid en werd met zachte drang naar zijn kamer verwezen.

Bennie was de enige die alleen zat
De volgende morgen stond er een mooie bus met een werkende airconditioning voor het hotel. Zij reden langs de sawa’s die met de prille padi trapsgewijs op de hellingen lagen, bezochten een school waar de kinderen liedjes zongen waarbij zij zichzelf begeleidden met zelfgemaakte muziekinstrumenten, zij moesten lachen om de apen die handig over de daken van de schamele huizen in de desa’s klauterden.

In de namiddag bezochten zij een pasar waar Bennie na lang afdingen een dure Rolex van ongeveer tien euro kocht. In de bus showde hij trots zijn nieuwe bezit en loog dat hij er wel duizend euro voor had betaald.

‘Ja als je zo’n bedrag betaalt, dan heb je ook wat’, zei hij erbij.
‘Zo’n mooi horloge heb ik nog nooit gezien, goeie koop’, zei een medereiziger spottend, terwijl hij met dedain naar het stuk glimmende kitsch keek.
Bennie merkte niet dat hij in de maling werd genomen en ging weer op zijn plaats zitten, een beetje midden in de bus. Hij was de enige die alleen zat.

Bijgeloof, mij maak je niet bang
Na een uur of wat stopte de bus voor het nieuwe hotel. De reisleidster wees de reizigers op de machtige boom die opzij van het hotel groeide. Er hingen lange slierten aan de takken en de stam was een en al knoestig gekronkel. De groene bladeren glommen in het licht en een nauwelijks waarneembare wind veroorzaakte een ijl en geheimzinnig gesuis.

‘Daar ziet u de Waringinboom, of liever de Heilige Waringin’ zei de reisleidster. Benader hem met eerbied en heren, doe er zeker geen plasje tegenaan. U zult de geesten die erin wonen boos maken en onheil op u afroepen. Wee u als u gepakt wordt door Koentil Anak, de boze vrouwelijke geest met een gat in haar rug waar zij u met huid en haar en geest en ziel in zal stoppen.’

‘Bijgeloof’, riep Bennie, ‘mij maak je niet bang, ik heb van mijn moeder een goede roomse opvoeding gehad zonder zulke poespas, beter kan niet.’

Na de avondmaaltijd maakte hij een ommetje. De Waringin toonde zich glorieus in het zilveren schijnsel van de opkomende maan. Bennie kon het niet laten. Hij keek om zich heen, zag niemand en plaste met een ferme straal tegen de heilige boom. Plotseling, vlak bij, krijste een loeak, geschrokken haastte hij zich terug naar het hotel.

De volgende morgen had Bennie zijn bravoure weer terug en zei in zijn beste Engels tegen het meisje dat hem aan tafel bediende, dat hij de vorige avond een vrouw met lang haar onder de Waringin had gezien.
‘She stood there all alone in the moonlight, stepped forward, but suddenly she had disappeared, completely gone, dissolved.’
Grinnikend keek hij naar het meisje, dat wit wegtrok en trillend zijn ontbijt voor hem op tafel zette.
‘Tea’, beval hij en schoof zijn kopje naar voren.
Bevend schonk zij de thee in uit de porseleinen pot waarbij zij op het witte tafelkleed morste.
‘Stupid girl’, schold Bennie waardoor het arme kind nog banger werd dan zij al was.

Na een dag vol excursies liepen de gasten het hotel weer in. De bediendes, vrouwen zowel als mannen, kwamen naar Bennie toe, angst in hun ogen. Of hij echt een vrouw onder de Waringin had gezien en of zij echt opeens was verdwenen.

‘That’s what I saw, really’, zei hij waarna hij zich met ingehouden lach omdraaide. Na het diner liet hij zich niet meer zien, geen zin om bij de andere gasten te zitten, ze schonken hem nauwelijks aandacht en hij verdween naar zijn kamer

‘Met Moeder erbij was het veel leuker’, ging het door hem heen, toen hij zonder zich uit te kleden op het bed neerplofte.

Bennie… Bennie… klonk het zacht en daarna iets harder: Bennie… Bennie…
Bennie schrok wakker en keek op zijn horloge. Kwart voor twaalf. De maan scheen door het raam van zijn kamer.
Bennie…
Daar was het weer. Het kwam van buiten. Hij stond op, liep naar het raam. Onder de Heilige Waringin stond een beeldschone vrouw. Haar ravenzwarte haar viel op haar fraaie achterste, haar stevige borsten welfden verlokkelijk onder haar witte gewaad. Zij keek hem aan met haar donkere ogen, verleidelijk, uitnodigend, wenkte hem. De adem stokte hem in zijn keel. Verwonderd wees hij op zichzelf. De vrouw knikte, tuitte haar lippen.

De volgende morgen…
De volgende morgen zaten de reizigers in de bus te luisteren naar de reisleidster, die het programma van die dag besprak. Een van de bediendes van het hotel kwam naar de bus toe lopen. De chauffeur deed de deur open en de bediende overhandigde de reisleidster het voorwerp dat hij in zijn hand had.

‘Gevonden onder de Waringin’, zei hij.

Met een mengeling van schrik en angst in haar ogen keek zij van de imitatie Rolex in haar hand naar de lege zitplaats van Bennie… (21 februari 2015)

Chris Ebbe, februari 2015


 

Het gaat niet om de bestemming maar om de reis er naartoe, luidt een bekend gezegde. André van Leijen loopt met de Amerikaanse Sheila naar het klooster aan het eind van de Samorphongweg in Hua Hin.

Bob Dylan in de mangobomen

De Samorphongweg in Hua Hin is smal en kronkelig. Hij loopt van de Kanaalweg tot aan de heuvelrug, die parallel loopt aan de kust. Verder gaat hij niet. Want daarachter is toch niets te beleven. Net als alle andere wegen in Thailand is de Samorphongweg bezaaid met etensbakjes van piepschuim. Plastic zakjes hangen in het prikkeldraad. Thailand’s eigen tumbleweed.

Er zijn hutjes, die koekjes verkopen, hutjes waar je noodlesoup kan eten, hutjes waar je scooters kan huren. Er zijn hutjes waar ze televisies en broodroosters repareren. Want alles gaat een keer kapot. Het is een weg met massagesalons, laundries en een 7-Eleven. Een weg met slapende honden in de berm. Een doodlopende weg.

Geen bijzonder weg dus. En toch kent iedere Thai in Hua Hin de Samorphongweg. Want aan het eind, daar waar de weg doodloopt tegen de heuvels, staat een klooster, het Samorphongklooster. Vaak heb ik de monniken horen zingen vanuit mijn huis. Altijd om vier uur ‘s ochtends. Eerst dacht ik dat het hydraulische pompen waren, die het overtollige moessonwater wegpompten. Maar al spoedig besefte ik dat het geluid een organische oorsprong had.

Ik meende het gezamenlijk zingen van kikkers te horen, die massaal te voorschijn waren gekomen. Ik zei tegen mijn vrouw dat het de mannetjes waren, die met hun samenzang de vrouwtjes probeerden te verleiden. Maar mijn vrouw zei dat het monniken waren, dat ze niet geacht werden ook maar enig lid van welke kunne dan ook te verleiden, dat het middenin de nacht was en dat ik moest gaan slapen.

Op weg naar het klooster
De hitte plakt ons aan het asfalt, als we op weg zijn naar het klooster. Sheila loopt voorop. Zoals alle Amerikanen heeft ze iets voortvarends. Een houding van: ik doe het wel even, ga jij maar zitten. Haar ogen glanzen voortdurend, alsof ze je iets leuks wil gaan vertellen.

De honden langs de weg komen kwispelend naar haar toe. Geen hond haalt het in zijn hoofd om te blaffen. Alle honden kennen Sheila en Sheila kent alle honden. ‘Goh meissie’, zegt ze tegen een witte hond met een paar krassen over zijn snuit, ‘wat zie jij er goed uit!’ ‘Twee weken lang antibiotica gegeven’, zegt ze tegen mij tussen neus en lippen. Het bekraste meissie lacht zijn tanden bloot en springt tegen haar op.

De laatste woning voor het klooster is een hut, waar ze bromfietsen repareren. Er ligt een jong hondje te slapen. Twee meisjes spelen verstoppertje tussen de cilinderkoppen en uitlaatpijpen. De televisie staat aan. In een hangmat hangt een baby. Een vrouw roert in een gamel met dampende noedelsoep. Zodra het hondje Sheila ziet, begint het driftig te keffen. De vrouw lacht verontschuldigend naar Sheila, alsof ze zeggen wil: Hij weet niet beter, hij is nog jong.

Sheila loopt hoofdschuddend door. Ze zegt: ‘we hebben alle honden hier gesteriliseerd, maar het gaat maar door. Laatst heb ik al mijn geld, dat ik voor de Kerst had bewaard, aan sterilisaties gespendeerd.’ Er springen tranen in haar ogen.

We passeren een vijver met lotusbloemen. Rechts staat een tempel, die slank de lucht in rijst als een Gotische kathedraal. Links plumeria’s, bomen met grote witte bloemen. Leelawadee’s heten ze in Thailand. Ik ruik de zoete geur. Een zweefvlieg hangt voor een bloem op zoek naar honing. Vergeefs. Een beetje insect weet, dat er niets te halen valt in een leelawadee. Dat het slechts schone schijn is. Het zou de nationale bloem kunnen zijn.

Overal zijn ineens honden
De stilte in het klooster is compleet. Alsof het een vacuüm is, waar elk miniem geluid, elk gesproken woord, elke snik, elke lach, elk protest ook, uitdooft nog voordat hij wordt geuit. Alleen een Indische koël laat zich horen. Een grote zwarte vogel, die zich verschuilt in de kruinen van de mangobomen. Hij roept zijn eigen naam. ‘Koël!……Koël!……Koël!!….Koël!!….Koël!!!…Koël!!!…Koël!!!!’ Steeds sneller en dwingender. Het geluid weerkaatst tegen de oorlellen van de Boeddhabeelden.

Er begint een hond te blaffen. We zien flitsende bewegingen. Overal zijn ineens honden. Ze komen als een groot veelkoppig monster op ons af. Witte honden, bruine honden, harige honden, manke honden, honden met schurft. En ze blaffen. Ze blaffen hun meest vreselijke blaf. Maar zodra ze Sheila zien wordt het stil. Ze springen kwispelend tegen haar op. Draaien om haar heen. Likken haar gezicht. En Sheila aait, kroelt, fluistert woorden in spitse hondenoren.

De abt is wakker geworden. Eigen schuld, denk ik. Moet je maar niet om vier ‘s nachts beginnen te kwaken. Hij ordent zijn oranje pij om zijn schouders. Er komt een schouder bloot. Over zijn armen, schouders en borst heeft hij een tatoeage van een slang. Alsof hij omstrengeld is door een boa. Misschien is het een naga, de mythische slang uit de Ramayana. ‘Een Naga constrictor?’, vraag ik. De monnik zegt iets in het Thais. Hij lacht.

Een eind verderop ligt een hond onder een stoel. Hij is de enige die niet meedoet aan het begroetingsritueel.
‘Wat is er met hem?’, vraag ik aan Sheila.
‘Hij is zwart.’ Ze kijkt me met haar glanzende ogen onderzoekend aan. ‘De monniken moeten niets van hem hebben.’
We zwijgen.

Ik weet hoe gevoelig de Thais zijn voor kleuren. Alle dagen van de week hebben een kleur. En die kleur komt overeen met de kosmische invloed van hemellichamen en goden. Maandag bijvoorbeeld is geel. Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Bhumibol Adulyadej de Grote is geboren op 5 december 1927. Dat was een maandag. Vandaar dat je overal gele vlaggen ziet.

Maar aan zwart hebben de Thais een hekel. Toen mevrouw Suda Rangkupan, lector aan de Chulalongkorn Universiteit, uit protest in december 2014 een zwart T-shirt wilde dragen werd ze door de Democraten aangeklaagd voor majesteitschennis. Hetgeen betekende dat ze voor jaren de gevangenis in kon gaan. In December hoor je namelijk geel te dragen, omdat dat de maand is waarin de koning jarig is. En geen zwart.

Het zwarte hondje heeft intussen moed gevat. Hij heeft zijn schuilplaats verlaten.
‘Dat doet hij anders nooit’, zegt Sheila.

Kwispelend loopt hij naar haar toe, drukt zijn kleffe lange haren tegen haar aan. Ze wil hem nog beschermen, legt een arm om hem heen, met de andere duwt ze een paar honden weg. Maar het is te laat. Een grote witte hond zet zijn tanden in zijn strot, een bruine pakt hem in zijn buik.

Het is weer stil in het klooster. Sheila droogt haar tranen. Haar ogen glanzen niet meer.

‘Koël!……Koël!……Koël!!….Koël!!….Koël!!!…Koël!!!…Koël!!!!’ klinkt het vanuit de mangobomen. Een grote zwarte vogel. Het is alsof ik Bob Dylan hoor zingen. (18 februari 2015)

Thais nieuws 16-28 februari

Het nieuws van 1-15 februari is verhuisd. Ga naar Thailand in de zwarte menubalk, open het rolmenu en klik daarna Thais nieuws 1-15 februari aan.

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)

CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die beging 2014 gold)
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (orgaan dat hervormingsvoorstellen moet formuleren)
NSPRT: Network of Students and People for Reform of Thailand (radicale protestgroep)
Obec:  Office of the Basic Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (stond onder leiding van Suthep Thaugsuban, ex-parlementslid van oppositiepartij Democraten)
Pefot: People’s Force to Overthrow Thaksinism (radicale protestgroep)
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

 

Evenals gisteren begint Nieuws uit Thailand vandaag met een kort historisch filmpje: Rondvaart over de Chao Phraya in 1964. 

Landbouwbank scheldt schulden kwijt

27 februari – Leuk bericht voor boeren die tegen een torenhoge schuld bij de BAAC aanhikken en niet meer kunnen aflossen, alsmede voor de nabestaanden van boeren die inmiddels zijn overleden. De regering gaat in principe akkoord met kwijtschelding van hun schulden door de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperation (BAAC). 

De boeren mogen ook een nieuwe lening afsluiten om hun door droogte getroffen land te herstellen, maakte vice-premier Pridiyathorn Devakula gisteren bekend na een vergadering van de ministers uit de economische driehoek.

Volgens een schatting van het ministerie van Landbouw staan de boeren waar de regeling voor gaat gelden, voor 4,5 miljard baht in het krijt bij de BAAC. Het ministerie heeft de opdracht gekregen om de criteria voor de hulpverlening vast te stellen, na te gaan om hoeveel boeren het precies gaat en volgende week een kredietaanvraag bij het kabinet in te dienen.

Volgens het Royal Irrigation Department is het droge seizoen dit jaar het ergste in 20 jaar. Het water in de grote reservoirs heeft in 15 jaar nog niet zo laag gestaan. De situatie wordt wellicht nog nijpender als het droogtegebied zich uitbreidt.

Het ministerie heeft de volgende provincies uitgeroepen tot drought-affected: Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Lop Buri, Maha Sarakham, Nakhon Sawan, Sukothai, Sakon Nakhon en Buri Ram. (Bron: Bangkok Post, 26 februari)

Export in januari: min 3,46 pct

27 februari – De export is in januari gekrompen met 3,46 procent, de hoogste terugval sinds augustus vorig jaar. In de eerste maand van dit jaar werd voor US$ 17,2 miljard geëxporteerd. Vorig jaar verminderde de export met 0,41 procent naar $ 228 miljard. Ook in 2013 kromp de export.

Een woordvoerder van de Bank of Thailand zegt dat de exportcijfers overeenkomen met de voorspelling van de centrale bank dat de exportsector nog niet een behoorlijk herstel meemaakt.

De terugval is voornamelijk te wijten aan de lagere prijs van landbouw- en olieproducten als gevolg van de dalende olieprijzen. Alleen de export van IC’s, auto’s, staal, computers en onderdelen nam vorige maand toe (plus 0,6 procent). (Bron: Bangkok Post, 26 februari)

Limerick van de dag

Er was eens een arme jongen uit Gent
Niet, zoals de meeste jongens, verwend
Op de tempelschool stond men paf
Hij studeerde cum laude af
En is nu universiteitsdocent

Prayut: Leger komt niet in de problemen

27 februari – Premier Prayut is bereid te getuigen in de zaak die de NACC tegen oud-premier Abhisit en diens rechterhand Suthep is begonnen wegens hun rol bij het beëindigen van de roodhemdongeregeldheden in 2010. Prayut was toen tweede legercommandant.

Prayut’s naam is genoemd door Abhisit. De oud-premier en oppositieleider tijdens de regering Yingluck zegt dat destijds drie personen betrokken waren bij de operaties, behalve Prayut ook voormalig legercommandant Anupong Paojinda en toenmalig minister van Defensie Prawit Wongsuwon.

Prayut denkt niet dat het leger door het NACC-onderzoek in de problemen komt. Hij zegt dat degenen die bij de operaties betrokken waren conform de wet handelden en dat de acties van het leger gebaseerd waren op informatie van de politie dat er zich tussen de roodhemden mensen met wapens bevonden, de zogeheten ‘men in black’.

Bij de schermutselingen tussen 10 april en 14 mei 2010 kwamen 90 personen om het leven, waaronder onschuldige burgers, maar ook aan de zijde van het leger vielen slachtoffers. Het Centre for the Resolution of the Emergency Situation, waarvan Suthep de leiding had, gaf destijds het leger toestemming om met scherp te schieten.

Bangkok: Grote schoonmaak voor negen kanalen

27 februari – De gemeente Bangkok gaat negen grote kanalen in de stad onder handen nemen. De gezinnen die langs de oevers wonen (op de foto Khlong Lal Phrao) dienen hun biezen te pakken, zodat nieuwe veerdiensten ongestoord doorgang hebben en de waterafvoer wordt verbeterd ter voorkoming van overstromingen.  

Adjunct-gouverneur Adisak Khantee maakte gisteren bekend, dat het kabinet dinsdag toestemming heeft gegeven voor de mini-volksverhuizing en het afbreken van de optrekjes van bewoners. Het ministerie van Sociale Zaken is belast met de taak een nieuwe locatie te vinden voor de bewoners die moeten vertrekken. Die dient beschikbaar te zijn voordat de gemeente de kanalen kan gaan schoonmaken. Khlong Lat Phrao komt als eerste aan de beurt. Er gaat daar een veerboot varen in de strijd tegen verkeersoverlast in Lat Phrao.

De andere kanalen zijn Khlong Prem Prachakorn, Khlong Bang Khen, Khlong Sam Wa, Khlong Lat Bua Khao, Khlong Phraya Montri, Khlong Bang Sue, Khlong Prawet Burirom en Khlong Phra Khanong. De gemeente schat het aantal kraakgezinnen in die kanalen op 10.000, waarvan 200 langs de 23 kilometer lange Khlong Lat Phrao.

De gemeente wil er in navolging van een nieuwe veerdienst op Khlong Phasi Charoen ook een veerdienst beginnen. De proefperiode in Phasi Charoen is een succes gebleken met 2.300 passagiers per dag. De proef wordt na beëindiging van de proefperiode in mei voortgezet, maar dat moeten passagiers wel gaan betalen. In totaal telt Bangkok 28 kanalen.

De khlongs van Bangkok
Bangkok heette ooit het Venetië van het Oosten. Bangkok telde vroeger 64 kanalen, Thonburi 31 kanalen (Bron: Canal Protection Act, 1941). In die tijd vormde de boot het belangrijkste vervoermiddel. Inmiddels zijn tal van kanalen gedempt om ruimte te maken voor wegen of ze zijn geblokkeerd dan wel volgebouwd met huizen. Nog steeds wonen veel mensen langs de kanalen en een rondvaart per longtail boat is een populaire vakantieattractie voor toeristen.

Negen blije gezichten in Tak

27 februari – Negen blije gezichten in de provincie Tak. De Central Administrative Court heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven hen binnen 60 dagen de Thaise nationaliteit toe te kennen. De bestuursrechter tikte het ministerie gevoelig op de vingers; het had zich schuldig gemaakt aan ‘ignorant acts’.

De negen zogeheten displaced persons (door het woordenboek vertaald als ontheemden) zijn in Myanmar uit Thaise ouders geboren. Ze kwamen al in aanmerking voor naturalisatie, maar het ministerie eisten nog twee, overigens onbelangrijke procedures, die aldus de rechter niet binnen de voorgeschreven tijd waren afgerond.

Thailand telt 7.849 Thai die in Myanmar zijn geboren. Ze hebben in mei 1997 van het toenmalige kabinet toestemming gekregen de Thaise nationaliteit aan te vragen. In Mae Sot (Tak) zijn ze daarmee in 2004 begonnen. In 2011 stapten 73, die afgewezen waren, naar de rechter. 64 hadden geluk, de negen tot gisteren niet. Met de praktische uitvoering was het hoofd van de politie in Tak belast. De rechter verweet hem en de minister de vertraging.

De Lawyers Council of Thailand (LCT) hoopt dat de uitspraak een precedent schept voor anderen. Thans zijn er nog 400 displaced persons in Tak. Volgens de autoriteiten in Mae Sot zouden velen van hen niet aan de eisen voldoen, zegt Surapong Kongchantuk, voorzitter van de LCT-commissie etnische minderheden, statenlozen, migranten en ontheemden. Surapong begrijpt niet waar ze dat vandaan halen. Velen vechten al 12 jaar voor het burgerschap, dat recht geeft op toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, landbezit en het recht om te stemmen.

Kort nieuws vrijdag 27 februari

- Het schijnt een nogal heet hangijzer te zijn, maar de reden daarvan ontgaat me: Moet de premier gekozen worden uit het parlement of mag het ook een buitenstaander zijn? De CDC heeft gisteren besloten dat een buitenstaander mag wanneer een politieke crisis moet worden bezworen. De commissie was overigens verdeeld over het voorstel. Aan de verkiezing worden wel enkele beperkende voorwaarden verbonden, maar dat is voer voor fijnproevers.

Woensdag gaf de CDC het groene licht voor een provisie die de premier de bevoegdheid geeft het Huis van Afgevaardigden te ontbinden wanneer het kabinet een no-confidence debate verliest (vergelijkbaar met een aangenomen motie van wantrouwen). [Verderop in het bericht staat dat hij dan het Huis moet ontbinden. Tot nu toe treedt alleen het kabinet in zo’n geval af.] De premier zelf mag ook een no-confidence debate voorstellen. De premier krijgt nog meer macht, maar ook dat is voer voor fijnproevers.

Verder werd het Duitse MMP-systeem voor de zetelverdeling in het parlement goedgekeurd. Volgens de krant zou dit gunstig zijn voor kleine partijen, maar onze correspondent Tino Kuis in Chiang Mai zegt dat vooral de op een na grootste partij, de Democraten, ervan profiteert. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- Het ministerie van Justitie heeft de DSI (Thaise FBI) opdracht gegeven onderzoek te doen naar het verband tussen de verduistering van 12 miljard baht bij de Klongchan Credit Union Cooperative en Wat Phra Dhammakaya plus enkele monniken. De voormalige abt zou 900 miljoen baht aan verduisterd geld hebben gekregen en zou ook illegaal land, eigendom van de coöperatie, hebben verworven.

De DSI heeft het vorige onderzoeksteam van de zaak afgehaald en een nieuw team geformeerd. Het eerste team wordt ervan verdacht het onderzoek te hebben getraineerd [uit sympathie voor de tempel?]. Uit het onderzoek naar de coöperatie is gebleken dat de voormalige bestuursvoorzitter en hoofdverdachte Supachai Srisupa-aksorn ook een coöperatie heeft gerund die verbonden was aan de tempel. Die coöperatie heeft aan 500 personen leningen verstrekt voor een totaal van 230 miljoen baht. Supachai zou ook betalingen aan monniken hebben gedaan. Een mer à boire lijkt me zo langzamerhand een toepasselijke typering van de zaak. Vermelding van de voorgaande berichtgeving laat ik daarom maar achterwege.

- Dat lijkt me dodelijke kritiek: De echte behoeftes van de mensen vinden geen weerklank in het ontwerpplan van de NCPO (junta) voor waterstaatkundige werken. Die kritiek kreeg de junta gisteren voor haar kiezen op een openbare hoorzitting van de NRC-commissie waterbronnen. Academici, lokale leiders en anderen riepen de junta op een herzien plan (in januari door het Royal Irrigation Department bekend gemaakt) naar het parlement te sturen.

‘De opstellers [van het plan] zitten in Bangkok, maar ze zien niet hoe het plan de leefomstandigheden van degenen die in de desbetreffende gebieden wonen, beïnvloedt’, betoogde Uthai Payaptanakorn, een lokale leider uit Chiang Mai. ‘Wij willen zeggenschap over de richting die het plan uit gaat. Daar heb ik een slecht gevoel over.’ Volgens Uthai hebben bewoners behoefte aan kleine waterreservoirs en niet aan megagrote dammen.

De NRC-commissie is het eens met de oproep van de bewoners. Commissiesecretaris Sitang Pilaila: ‘We moeten samen met de junta werken aan de herziening van het plan.’

Het Engineering Institute of Thailand heeft de afgelopen zeven maanden al driemaal gevraagd het plan te herzien. Het plan omvat 4.000 projecten en kost 900 miljard baht. Als ik het goed begrijp is met name het Royal Irrigation Department de gebeten hond. Dat gaat gewoon zijn eigen gang. ‘Er is geen echte discussie’, zegt een anti-dam actievoerder.

- Nog steeds staan er op piekuren lange rijen wachtenden voor de immigratie op Suvarnabhumi, waarbij de wachttijd kan oplopen tot 2 uur. Dat moet 30 minuten worden, zegt directeur Choengron Rimphadee van het Immigration Police Bureau op Suvarnabhumi. Medio dit jaar worden op de luchthaven zestien immigration clearance machines neergezet en eind dit jaar vier op Don Mueang.

Behalve Thais kunnen buitenlandse bewoners van Thailand er ook gebruik van maken wanneer ze toestemming van de immigratiepolitie hebben. De machines hebben 20 seconden nodig om een paspoort te verwerken, een immigratiebeambte doet er 45 seconden over. Choengron zegt dat meer personeel ingezet gaat worden, maar dat hebben we eerder gehoord.

- Het ministerie van Transport droomt over een lightrail verbinding op het eiland Phuket en tussen Phuket en Phangnga (60 kilometer) om het toerisme op Phuket te stimuleren. De minister van Transport heeft gisteren met twee collega’s gepraat over het idee om van Phuket een premium destination te maken. Ze waren het erover eens dat Phuket modern transport nodig heeft en meer hotels om de 8 tot 10 miljoen bezoekers per jaar te bedienen. Het ministerie wil ook wegen, de luchthaven en vervoer over water naar Phangnga en Krabi verbeteren.

- Tachtig miljoen condooms gaan de strijd aan tegen ongewenste zwangerschappen. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ze uitdelen in het kader van een campagne, die tot doel heeft veilige seks te bevorderen.

In 2003 bedroeg het percentage tienerzwangerschappen 14 procent [van alle zwangerschappen], in 2013 17 procent. Elk jaar krijgen zelfs 60 tot 70 meisjes van 10 jaar een kind. (Zie pagina Gezondheidszorg)

- Tien personen uit Myanmar onder een zeildoek in de laadbak van een pickup truck en nog eens acht in de cabine: dat kan geen zuivere koffie zijn. Klopt. De Myanmarezen probeerden bij de grenspost Pu Nam Ron in Kanchanaburi Thailand binnen te komen, maar de politie stak er een stokje voor.

- Een leerling van 8 jaar is gisteren in Nakhon Si Thammarat bij een urinetest positief op drugsgebruik getest en dat is voor de autoriteiten de druppel die de emmer doet overlopen, want al langer is bekend dat jongeren en adolescenten zich uitgebreid te buiten gaan aan drugs en andere verdovende middelen zoals kratom en alprazolam.

In opdracht van de gouverneur van de provincie heeft het Centre for the Prevention and Suppression of Illegal Drugs een team gevormd dat samen met leerlingen en onderwijzers, die enig gezag hebben, de strijd aangaat. Gisteren testte het team leerlingen van een school in Chian Yai. Negen testten positief. Ze hadden marihuana, kratom en alprazolam gebruikt. De broer van de 8-jarige zou die rotzooi verkopen.

- Succesje bij de zoektocht naar de verdachten van de moord op vier mannen, zondag bij een school in Chian Yai (Nakhon Si Thammarat). Twee zijn in de boeien geslagen en gisteren in Bangkok aan de pers getoond. Volgens hen was een ruzie over bouwprojecten en het afpersen van zakenlui aanleiding voor de moorden. De verdachten hadden de vier naar de school gelokt, zogenaamd om de ruzie bij te leggen, maar dat werd dus omleggen.

- Voormalig politietopman Pongpat Chayaphan heeft er gisteren nog eens 15 jaar gevanisstraf bijgekregen waardoor hij nu 31 jaar en negen maanden mag brommen. Deze laatste straf kreeg hij voor het vragen van steekpenningen aan politieofficieren in ruil voor promotie en aan oliesmokkelaars in het Zuiden in ruil voor een oogje dicht. Vier anderen werden voor het eerste vergrijp veroordeeld tot straffen van 10 en 6 jaar; ze incasseerden bedragen van 3 tot 5 miljoen baht voor een promotie, en dat niet alleen: er moest ook gedokt worden om de gekochte positie te behouden. Zo moesten een inspecteur van de rijkspolitie en anderen maandelijks een bedrag van 10.000 tot 2 miljoen baht ophoesten.

Pongpat kreeg eerder gevangenisstraffen voor zijn betrokkenheid bij illegaal gokken, het bezit van beschermd hout, majesteitsschennis en het witwassen van geld. (Zie pagina Corruptie 2)

- Je vraagt je af: zijn er nog plaatsen waar je een openbare bijeenkomst mag houden, want in de wet die daarover in behandeling is, wordt een eindeloze rij plaatsen genoemd waar het niet mag, zoals bij het Grand Palace, parlement en ziekenhuizen om er enkele te noemen.

Gisteren keurde het parlement het wetsvoorstel in eerste lezing goed. Organisatoren van openbare bijeenkomsten dienen deze 24 uur tevoren te melden; de bijeenkomsten zijn verder aan tal van andere voorwaarden gebonden. De krant somt ze allemaal netjes op, overgeschreven uit het wetsvoorstel. [Wat een luie jounalistiek.]

- 21 passagiers en bemanningsleden van een THAI-toestel zijn in de afdaling naar Suvarnabhumi door turbulentie gewond geraakt. Het toestel kwam uit Japan en landde veilig in Bangkok. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

- Wanneer het bedrijf zich aan vier voorwaarden houdt, mag de omstreden goudmijn in Pichit weer open. Het moet onder andere een onderzoek afronden naar de gevolgen voor het milieu, zieke dorpelingen helpen, openbare hoorzittingen houden ter bespreking van de problemen en inspecties van dorpelingen toelaten. [Het artikel noemt er meer dan vier.]

Het compromis is bereikt in een gesprek tussen vertegenwoordigers van dorpelingen, het bedrijf en het Department of Primary Industries and Mines. Het DPIM legde Akara Resources midden januari stil nadat verhoogde concentraties zware metalen in bloedmonsters van omwonenden waren gevonden. De goudmijn ligt op de grens van Picht, Phitsanulok en Phetchabun.


 

Nieuws uit Thailand begint vandaag met twee korte historische filmpjes: Bangkok, omstreeks 1930 en Thailand, Siamese high society in 1919. Het tweede filmpje is alleen te zien op YouTube.

7-Eleven gokt op herstel economie

26 februari – CP All Plc, het moederbedrijf van 7-Eleven, doet dit jaar niet kinderachtig. Er komen 600 nieuwe winkels bij, bestaande winkels worden opgeknapt en dochter Siam Makro Plc opent tien nieuwe Makro cash-and-carry zaken.

Daar trekt CP de lieve duit van 14 miljard baht voor uit, een bedrag dat geheel uit de eigen cashflow komt. Verder gaat CP een nieuw distributiecentrum bouwen en investeren in kant-en-klare maaltijden; hoeveel geld daarmee is gemoeid, is niet bekend gemaakt.

De Thaise variant van Ahold vertrouwt erop dat de economie zich dit jaar herstelt. Kriengchai Boonpoapichart, hoofd financiën en investeerdersrelaties: ‘We’re still moving forward on our expansion plan to cash in on opportunities in the retail business, which has huge demand nationwide.’

Wanneer het bruto binnenlands product dit jaar met 4 procent stijgt, wat de verwachting is van de instituten met een economische glazen bol, bedraagt de groei van de detailhandel driemaal zo veel, omdat consumentengoederen dagelijks worden gebruikt, schat Kriengchai.

Vorig jaar boekte CP een netto winst van 21 miljard baht (39,8 pct meer dan in 2013) en een geconsolideerde omzet van 371 miljard baht (plus 30 pct). Siam Makro droeg voor 142 miljard baht bij aan de winst. Er werden 700 7-Eleven winkels geopend, waarmee de stand eind van het jaar op 8.127 kwam. Voor dit jaar wordt een omzetgroei van 10 procent verwacht. (Bron: Bangok Post, 25 februari)

Corruptie doodt duizenden op de weg

26 februari – Het negeren van verkeersregels, wat elk jaar duizenden verkeersslachtoffers maakt, is niet de grondoorzaak van deze nationale plaag. Dat is slechts één facet van diep gewortelde problemen in onze cultuur. De manier waarop we rijden wordt beïnvloed door corruptie, steekpenningen en het patronage-systeem, schrijft The Nation.

De krant noemt het pathetisch dat slechts zo nu en dan het probleem van 26.000 verkeersdoden per jaar serieus wordt genomen. Deze maal naar aanleiding van het verongelukken van de Chileense fietser die zaterdag door een pickup truck werd geschept en een jaar geleden toen een jong Brits echtpaar, eveneens op wereldreis, verongelukte.

Maandag kondigde het ministerie van Volksgezondheid haar zoveelste verkeersveiligheid campagne aan. En zo gaat het altijd: tijdens drukke vakanties en na een tragedie zoals met de Chileen worden de regels streng gecontroleerd, maar die maatregelen zijn re-actief – een geval van de paard achter de wagen spannen.

Is de campagne, die benadrukt dat verkeersregels te allen tijde nageleefd dienen te worden, genoeg?, vraagt de krant – om gelijk maar het antwoord te geven: Nee, zolang corruptie wijdverspreid is in gevallen waarin de wet wordt overtreden.

Eén antwoord is, stelt de krant: de wet strikt en onpartijdig toepassen. Ze wijst op beruchte zaken in de afgelopen jaren waarin de rijken en machtigen hun straf ontliepen. Dit soort straffeloosheid voor de ‘privilleged few’ dient te eindigen, zodat de mensen weer vertrouwen in de wet krijgen. Wanneer de wet wordt afgedwongen en het recht correct wordt toegepast, zullen burgers gaan beseffen dat omkopen niet langer een optie is.

We kunnen een voorbeeld nemen aan Zuid-Korea, Japan en Engeland, waar de verkeersregels streng zijn en ongeacht afkomst en rijkdom voor iedereen gelijk worden toegepast. Alleen wanneer iedere bestuurder weet dat de de straf voor dood door roekeloos rijden de gevangenis is, zullen onze wegen niet meer levensgevaarlijk zijn, schrijft de krant tot besluit [Tegen beter weten in?]. (Bron: The Nation, 25 februari)

Limerick van de dag

Er was eens een man in Mae Sot
Die vond zijn buurman nogal bot
Daar wist hij wel wat op
Hij schoot hem door zijn kop
En ging voor jaren in ’t cachot

Grotere en anders gekozen Senaat

26 februari – De Senaat gaat van 150 naar 200 zetels en gaat indirect gekozen worden uit vijf categorieën kandidaten, die zijn voorgesteld door ex-politici, de National People’s Assembly en andere groepen. Daarmee komt een eind aan de directe verkiezing van de helft van de Senaat. Dit heeft de CDC gisteren besloten.

Een tweede besluit betreft het Huis van Afgevaardigden waarvan de omvang is gesteld op 450 à 470 zetels. Ze worden verdeeld volgens het Duitse MMP-systeem (mixed member proportional representation) dat kleinere partijen een grotere kans geeft een zetel te bemachtigen. [Maar vraag me niet hoe.] 250 parlementsleden worden gekozen via het districtenstelsel en de overige 200 via landelijke kieslijsten. Die kieslijst is verdeeld in zes regio’s; partijen kunnen dus tussen de 33 en 35 per regio kandideren.

Pheu Thai-lid Samart Kaewmeechai waarschuwde gisteren dat het MMP-systeem de grote politieke partijen verzwakt. De kleine partijen zouden gemakkelijk van politiek kamp kunnen wisselen en coalitieregeringen kunnen verzwakken. ‘Wanneer een regering stabiliteit ontbeert, zal het moeilijk zijn het vertrouwen van investeerders te winnen. Het MMP-systeem is niet goed voor de nationale ontwikkeling’, vindt hij.

De CDC nam verder besluiten over het zogeheten no-confidence debat [enigszins vergelijkbaar met onze moties van wantrouwen] en de ban voor politici die verkiezingsfraude plegen of door het parlement worden afgezet (impeachment). De huidige ban van 5 jaar gaat naar levenslang. (Zie pagina Grondwetwijziging)

Kort nieuws donderdag 26 februari

- Schiet nou eens op met het onderzoek naar de verduistering van 12 miljard baht van de Klongchan Credit Union Cooperative, zeggen de gedupeerde coöperatieleden. Ruim honderd protesteerden gisteren bij het Cooperative Auditing Department (foto boven) en leverden een petitie in bij de DSI (Thaise FBI) met het verzoek haast te maken, met name naar de rol van de voormalige bestuursvoorzitter, die als hoofdverdachte wordt beschouwd.

Ze vragen ook vervolging in te stellen tegen twee medeplichtigen en willen dat de DSI nagaat of het Cooperative Auditing Department en Cooperative Promotion Department op de hoogte waren van de verduistering c.q. of staf erbij betrokken was.

Volgende maand komen de demonstranten bijeen bij het Criminal Court wanneer de rechtbank zich buigt over de borgtochtaanvraag van de voorzitter en andere verdachten. (Zie ook pagina Corruptie 2)

- Het Anti-Money Laundering Office heeft gisteren een safe van een bedrijf laten opbreken, dat mogelijk betrokken is bij het Klongchan-schandaal. Daarin werden grondactes, bankboekjes, amuletten, vijf vuurwapens en een mes gevonden. De directeur is een noviet van Wat Dhammakaya, de tempel die geld heeft ontvangen dat vermoedelijk afkomstig is uit de verduistering bij de coöperatie.

De regering is bereid in actie te komen als de rechter de tempel en de voormalige abt Phra Dhammachayo schuldig acht aan het aannemen van 933 miljoen van het verduisterde geld. De rechtbankuitspraak zal naar verwachting de basis vormen voor de besluitvorming van de Supreme Sangha Council om de abt uit de monniksorde te zetten omdat hij de gedragsregels van de monniksorde heeft overtreden.

De coöperatie gaat tempel, abt en assistent civielrechtelijk aanpakken. Ze wil dat de 933 miljoen baht wordt geretourneerd. De zaak komt op 16 maart voor de rechter. De advocaten van de tempel willen de zaak in der minne schikken.

De DSI overweegt een onderzoek in te stellen naar het verband tussen het verduisterde geld en de tempel, aldus een bron. Tempel en abt zijn strafbaar indien blijkt dat ze het geld hebben aangenomen.

Eerdere berichten:
25 februari Kort Nieuws
24 februari Wat Dhammakaya ligt onder vuur
22 februari Kort Nieuws
21 februari SSC pleit Phra Dhammachayo vrij
20 februari Defrocking abt Dhammachayo; regering peinst
19 februari Kort Nieuws

- Succesje voor de omwonenden van de op bruinkool gestookte energiecentrale in Mae Moh (Chiang Mai). De Supreme Administrative Court, de hoogste bestuursrechtbank, heeft gisteren het vonnis bevestigd van de lagere rechter, die het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat beval 131 slachtoffers van de vervuilende centrale schadeloos te stellen.

De slachtoffers, die blootgesteld zijn aan stof en zwaveldioxide, ontvangen 20.000 tot 240.000 baht per persoon, afhankelijk van de ernst van hun ziekte. In een aantal gevallen gaat het geld naar de nabestaanden van overleden dorpelingen. Met de uitspraak komt een eind aan een langdurige juridische strijd die in 2003 begon.

Alhoewel sommige slachtoffers de toegekende compensatie te laag vinden, is de voorzitter van het Mae Moh Occupational Health Patients’ Rights Network tevreden met de uitspraak. ‘Er is in ieder geval bewezen dat ze echt gezondheidsproblemen hebben en nog belangrijker, ze hebben een precedent geschapen voor anderen om zichzelf  tegen vervuiling te beschermen’, zegt hij. ‘De uitspraak zal ook een goede les voor Egat zijn om zorgvuldiger na te denken over plannen om kolencentrales te bouwen.’

- Het hooggerechtshof heeft gisteren de doodstraf van twee van de vier personen, veroordeeld wegens de moord op een Australische accountant (58), 18 jaar geleden in Nakhon Sawan, omgezet in levenslang. De man werd vermoord omdat hij financiële onregelmatigheden had ontdekt in de boekhouding van de Kaset Thai Sugar Co. Hij werd doodgeschoten toen hij onderweg was naar het bedrijf, dat met zware schulden kampte. Het hooggerechtshof motiveerde zijn besluit door erop te wijzen dat de twee slechts geholpen hadden bij het beramen van de moordaanslag.

- ’t Is een koopie: een vlaggenmast van 1 miljoen baht voor het Government House. Maar het is het geld dubbel en dwars waard, want het regeringscentrum moet het nu doen met een lullig vlaggenmastje op het dak van het Thai Khu Fah gebouw. De nieuwe mast steekt 40 meter de lucht in en dat staat toch veel beter. Er komt ook een grote vlag aan te hangen. Hij wappeert vanaf medio maart.

- Het OM is in beroep gegaan tegen de voorwaardelijke straf die een man in Nong Khai vorige maand heeft gekregen omdat hij een mes naar een hond gegooid. De kop van de hond liep daardoor verwondingen op, die 100 [ja, het staat er echt] hechtingen vereisten. Het OM vindt dat de man een maand zijn zonden achter de tralies dient te overdenken. De wet tegen dierenmishandeling is recentelijk aangescherpt.

- Een olifantenkalf van 3 à 5 jaar is in Kui Buri (Prachuap Khiri Khan) in een ondiepe waterbron van 1 meter diepte bekneld geraakt in de modder en om het leven gekomen. Het dier werd dinsdag gevonden. De autoriteiten denken dat het kalf gescheiden is van zijn kudde of verstoten is omdat het ziek was.

- Follow-up op het fotobericht op de homepagina. Premier Prayut vindt dat de Khlong Padung Krung Kasem ontwikkeld moet worden tot een toeristische bootroute en ook dienst kan doen als transportroute. De gouverneur van Bangkok acht het idee haalbaar, maar niet in het regenseizoen want dan wordt het kanaal gebruikt voor de afvoer van regenwater.

- Follow-up op het commentaar van The Nation over de verkeersveiligheid (zier hierboven). De Thai Health Promotion Foundation dringt aan op vier wijzigingen van de Land Traffc Act om de veiligheid van fietsers te vergroten. Ze eist strengere straffen voor overtreders van verkeersregels, meer fietsstroken, extra veiligheidseisen voor fietsers en een hogere compensatie voor gewonden.

Phrommin Kanthiya, directeur van het netwerk ongevallenreductie van de stichting, zegt dat de autoriteiten de veiligheid van fietsers niet serieus nemen. Deze passieve houding leidt ertoe dat het land berucht is vanwege onveilig vervoer over de weg. Ze is bovendien in strijd met het beleid van de regering om meer mensen op de fiets te krijgen.

- Drie Chinezen die op een juwelenbeurs in Nonthaburi een 5,4 karaat diamant van 3 miljoen baht hadden gestolen, zijn bij de grens in Sa Kaeo door Cambodjaanse immigratie-officieren aangehouden. De mannen hadden de verkoper gevraagd hen de diamant te laten zien, maar besloten hem niet te kopen. Het exemplaar dat ze teruggaven, bleek namaak. De Chinezen konden worden aangehouden omdat van hen camerabeelden waren.

- Nog iemand zo onschuldig als een pasgeboren lammetje. Dinsdag bepleitte voormalig rector Thawil Phuengma van het KMITL zijn onschuld, gisteren de voormalige vice-rector voor financiën Sappasit Limnoratat, evenals Thawil bij de Crime Suppression Division. Sappasit wordt ook verdacht van medeplichtigheid bij de verduistering van 1,4 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Hij wordt beschuldigd van diefstal, het vervalsen van documenten, plichtsverzuim en het witwassen van geld. Na storting van een borgsom van 5 miljoen baht was hij weer vrij man.

Hoofdverdachten in de zaak zijn het voormalig hoofd Financiën van het KIMTL en een voormalige filiaaldirecteur van de Siam Commercial Bank.

- Verzamelaars en verkopers van ivoren producten: U bent gewaarschuwd. Voor eind april dient u op te geven wat in uw bezit is op straffe van een boete van 3 c.q. 6 miljoen baht conform de nieuwe ivoorwet, die sinds 21 januari van kracht is.

Premier Prayut uitte de waarschuwing gisteren bij de start van een campagne, gericht tegen de handel in illegaal ivoor [doorgaans gesmokkeld uit Afrika].

De nieuwe wet moet voorkomen dat Thailand sancties krijgt opgelegd van Cites, een internationale organisatie die zich inzet voor bedreigde planten en dieren. Prayut adviseerde winkels om naar alternatieve materialen te zoeken ter vervanging van ivoor.

Gisteren toonde de douane enkele in beslag genomen ivoren beeldjes, in totaal ter waarde van 500.000 baht, die sinds oktober bij de post waren onderschept.

- Een verdachte van de de moord zondag op vier mannen bij een verlaten school in Chiang Yai (Narathiwat) is gisteren in zijn woning aangehouden. Vandaag wordt de man zoals te doen gebruikelijk tijdens een persconferentie gepresenteerd.

De verdachte staat bovenaan de lijst van gezochte misdadigers in de provinciale politieregio 9 en op nummer 21 op de lijst van de Royal Thai Police. De man is in januari 2012 al eens aangehouden in verband met een moord. Een bron zegt niet te weten waarom hij op vrije voeten was. De moord in Chiang Yai was vermoedelijk het resultaat van een belangenconflict, aldus de bron. Zie verder Kort Nieuws van 23 februari (laatste bericht).


 

Schrijnend tekort aan arbeidskrachten dreigt

25 februari – Thailand’s ambitie om een kennismaatschappij en digitale economie te worden, zal moeilijk te realiseren zijn daar 65 procent van de beroepsbevolking niet meer dan drie jaar middelbaar onderwijs heeft gevolgd of nog minder. Slechts 23,2 procent heeft een bachelor’s graad of een diploma van een beroepsopleiding, aldus een rapport van de NESDB.

Adjunct secretaris-generaal Chutinart Wongsuban van de National Economic and Social Development Board (NESDB) wijst op nog meer barrières: de helft van ’s lands beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw of heeft een vrije beroep. Daar bovenop komt nog eens dat Thailand hard op weg is een vergrijzende samenleving te worden. ‘Dat zal ongetwijfeld invloed hebben op de toekomstige ontwikkeling van het land en de economische groei.’

Thans telt Thailand 6,4 miljoen senioren oftewel 9 procent van de bevolking. In 2040 bedraagt het aantal 60-plussers 20,5 miljoen (32 procent). De beroepsbevolking is dan geslonken van de huidige 39 à 40 miljoen naar 35,2 miljoen. De slinkende beroepsbevolking heeft niet alleen gevolgen voor de economische groei en de landbouw-, industrie- en dienstensector, maar levert de komende 20 jaar ook een zware begrotingslast op.

De NESDB waarschuwde al in een eerder rapport dat dit jaar een drastisch tekort aan arbeidskrachten te zien zal geven, vooral omdat de regering van plan is vaart te zetten achter infrastructurele projecten en de digitale economie. Voor elk opleidingsniveau worden grote tekorten voorspeld.

Het werkloosheidspercentage bedraagt thans 0,84 procent tegen 0,73 procent in 2013 op een beroepsbevolking van respectievelijk 38,6 en 38,7 miljoen personen. (Bron: Bangkok Post, 24 februari)

Limerick van de dag

Ze bakken hier geen frieten
Regenen is altijd gieten
Vrouwen willen altijd geld
Er is een heleboel geweld
Maar verder is ‘t heus genieten
(Auteur: Chris de Boer)

Verlies hypotheeksysteem nog hoger

25 februari – Het verlies van het hypotheeksysteem voor rijst bedraagt 19 miljard baht meer dan het eerder berekende bedrag van 518 miljard baht.Dit blijkt uit een herberekening van het ministerie van Financiën.

In totaal is sinds 2005 een bedrag van 700 miljard baht voor 84 miljoen ton paddy toegelegd in 15 subsidieprogramma’s. Het hypotheeksysteem van de regering Yingluck neemt daarvan met 537 miljard baht het grootste deel voor zijn rekening. De stand van zaken is nu actueel tot het eind van het begrotingsjaar 2014 (30 september 2014).

Het nieuwe bedrag is niet van belang ontbloot, want het kan gebruikt worden in een civielrechtelijke procedure voor compensatie, die de NACC tegen premier Yingluck en anderen wil laten voeren. De NACC heeft het ministerie van Financiën gevraagd de procedure aan te zwengelen.

Eerder is het OM gevraagd Yingluck strafrechtelijk aan te pakken wegens plichtsverzuim omdat ze nagelaten zou hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in en oplopende kosten van het systeem. Het OM heeft die zaak al aanhangig gemaakt bij de Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggegerechtshof.

De civiele zaak wordt behalve tegen Yingluck ook gevoerd tegen de voormalige minister en staatssecretaris van Handel, negentien hoge ambtenaren, zakenmensen en twee bedrijven. Ze  heeft betrekking op schimmige rijstdeals die voor G-to-G deals (government to government) met China moesten doorgaan.

Bij de laatste schatting van het verlies is rekening gehouden met een inspectie van de door de regering Yingluck opgekochte 17,6 miljoen ton paddy. Daarvan is 2,19 miljoen ton geclassificeerd als Grade A, 14 miljoen ton is Grade B of sub-standaard en de rest is Grade C, omdat die verrot is of onjuist geregistreerd. (Zie pagina Rijst 3)

Uitstel van 3 maanden voor omstreden veiling

25 februari – De omstreden veiling van concessies voor de exploratie van gas en olie is drie maanden uitgesteld. Dit heeft premier Prayut gisteren bekend gemaakt na een vergadering van het kabinet en de junta. Het uitstel gaat gebruikt worden om te knutselen aan de Petroleum Act.

De aankondiging van de premier volgt op het forum van vrijdag waarin tegenstanders pleitten voor wijziging van de concessievoorwaarden. Ze zijn bang dat de regering ’s lands grondstoffen voor een appel en een ei verkwanselt aan het bedrijfsleven. Voormalig oppositieleider Abhisit hield daarbij een pleidooi voor wijziging van de wet, iets wat hij toen de Democraten aan de macht waren, heeft nagelaten, merkte columnist Mae Look Chan maandag fijntjes op in de Thaistalige krant Thai Rath.

Gevraagd hoe hij de particuliere sector kan verzekeren dat de veiling niet opnieuw wordt uitgesteld wanneer herziening van de wet langer duurt dan gedacht, antwoordde Prayut: ‘Dat moet je niet aan mij vragen. Vraag aan de opponenten of ze daarvoor de verantwoordelijkheid willen nemen. Uiteraard wordt er tijd verspild. Wanneer er onverhoopt fouten zijn, verlies of voordelen dienen zij zich daarvoor te verantwoorden.’

De voorstanders van de (21ste) veiling noemen het veiligstellen van Thailand’s energievoorraad als belangrijkste reden om haast te maken met de veiling, die al eenmaal eerder door het minister van Energie met een maand is uitgesteld. Oorspronkelijk moesten de biedingen op de veiling op 18 februari binnen zijn, het minister maakte er 16 maart van. Volgens de voorstanders is Thailand’s energievoorraad over acht jaar uitgeput.

Het People’s Network for Energy Reform, dat zich op het forum niet onbetuigd liet, prees gisteren Prayut’s besluit. Parnthep Pourpongpan: ‘Het uitstel helpt om vooruit te komen bij de gesprekken tussen voor- en tegenstanders.’

Eerdere berichten:
21 februari Forum over energieveiling eindigt in patstelling
20 februari Kort nieuws
19 februari Energieforum is doekje voor ’t bloeden
17 februari: Energieveiling: Premier dringt aan op kalmte
16 februari Regering stelt olie/gas-veiling uit
14 februari Prayut: Veiling gaat sowieso door
14 februari KvK: Neem snel besluit over energie
Kort nieuws 5 februari; 24, 21, 17, 15 januari

Kort nieuws woensdag 25 februari

- Zoals de uitdrukking luidt: de dader ligt op de kerkhof. Voormalig rector Thawil Phuengma van het KMITL ligt weliswaar niet op het kerkhof, maar hij is ook zo onschuldig als een pasgeboren lammetje en zegt niet betrokken te zijn geweest bij de verduistering van 1,494 biljard baht van de bankrekeningen van het King’s Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

Thawil verklaarde dit gisteren bij de Crime Suppression Division (CSD). Hij zei zich niet te kunnen herinneren welke documenten hij had getekend [Dat hebben we vaker gehoord bij parlementaire enquêtes in Nederland.] en hem was ook niet opgevallen dat ze vervalst waren.

Maar de CSD trapt er niet in. Thawil wordt beschuldigd van diefstal, het vervalsen van documenten, machtsmisbruik, plichtsverzuim en het witwassen van geld. Een fraaie rijtje misdrijven dat ongetwijfeld goed is voor een langdurig onaangenaam verblijf in Bangkok Hilton. Wat hem onder andere verdacht maakt, waren zijn nauwe banden met de filiaaldirecteur van de SCB, die samen met het voormalig hoofd Financiën van de KMITL als hoofdverdachte wordt beschouwd.

Een docent van de KMITL  meldde zich gisteren eveneens bij de CSD. Hoe hij erbij betrokken is, is me niet geheel duidelijk. Ook hij zei onschuldig te zijn.

Thawil is vrijgelaten op borgtocht, de docent niet want zijn borgstelling was onvoldoende voor de borgtochtsom van 5 miljoen baht. 

- De negen rechters van het hooggerechtshof, die oud-premier Yingluck gaan berechten, zijn bekend (foto boven). Ze zijn gisteren gekozen tijdens een bijeenkomst van de 146 rechters die Thailands hoogste rechtscollege telt. De bende van negen beslist op 29 maart of ze de zaak tegen Yingluck in behandeling neemt. Yingluck wordt beschuldigd van plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst. De zaak is op voorstel van de NACC door het OM aangebracht.

Het advocatenteam van Yingluck bekijkt of het rechters gaat wraken. Van de negen waren enkelen eerder betrokken bij zaken tegen de familie Shinawatra en vijf zijn betrokken bij een zaak die betrekking heeft op het verspreiden van geelhemden in 2008. Daarvoor worden voormalig premier Somchai Wongsawat, Thaksin’s zwager, en drie anderen beschuldigd. De zaak dient voor het eerst in mei.

Eén rechter houdt zich nog bezig met een zaak tegen Thaksin, die betrekking heeft op een lening van de staatsbank KTB, één heeft als rechter van de Criminal Court een verklaring afgelegd tegen de vrijspraak in een zaak over de afdracht van belastingen door Thaksin’s voormalig telecombedrijf en daar laat ik maar even bij. De krant noemt ook nog drie andere zaken waarbij rechters van de groep van negen waren betrokken. De vraag is natuurlijk of Vrouwe Justitia in Thailand geblinddoekt is, zoals ze altijd wordt afgebeeld. Het antwoord laat zich raden. (Zie pagina Rijst 3 en Corruptie 2)

- De Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani, die 900 miljoen baht ontvangen heeft van de voormalige en van verduistering verdachte voorzitter van de Klong Chan Credit Union Cooperative, heeft aangeboden 300 miljoen baht te retourneren. Meer kan niet, want dat is al uitgegeven aan tempelbouw.

De huidige voorzitter van de coöperatie zegt dat het probleem daarmee niet is opgelost, want dat is geld van de leden. ‘Die zullen misschien een rally tegen de tempel moeten gaan houden, maar ik hoop niet dat dit nodig is.’

De coöoperatie is in totaal 12 miljard baht lichter gemaakt door de toenmalige voorzitter en medeplichtigen.

- Nog meer tempelnieuws. Premier Prayut zegt dat de regering weliswaar opdracht heeft gegeven onderzoek te doen naar de gift van 900 miljoen baht, maar ze bemoeit zich verder niet met de gevolgen die dit voor de monniksorde kan hebben. Zoals eerder gemeld nam de voormalige abt het geld in ontvangst.

Een NRC-commissie dringt aan op defrocking van de abt, een advies dat de toenmalige Supreme Patriarch in 1999 heeft gegeven, maar de Sangha Supreme Council legde dat eerder naast zich neer en verklaarde onlangs niet op dit besluit terug te komen. [Let wel: de zaak van de 900 miljoen baht speelde bij dit besluit (nog) geen rol. Misschien komt dat nog.]

Eerdere berichten:
24 februari Wat Dhammakaya ligt onder vuur
22 februari Kort Nieuws
21 februari SSC pleit Phra Dhammachayo vrij
20 februari Defrocking abt Dhammachayo; regering peinst
19 februari Kort Nieuws

- De CDC-commissie verzoening bracht gisteren een bezoek aan de Bangkok Remand Prison. Ze sprak er met 19 gedetetineerden die achter de tralies zitten vanwege politiek geweld tijdens de roodhemdprotesten in 2009 en 2010 en de anti-regeringsprotesten van 2013 en 2014. De commissie heeft beloofd hen te helpen wanneer ze gratie vragen.

Volgens de voorzitter hebben ze spijt over wat gebeurd is en willen ze met hun gezin een normaal leven leiden. Ze zeggen zich niet weer te buiten te gaan aan gewelddadige activiteiten, wanneer ze worden vrijgelaten. In de gevangenis staan ze elkaar bij, ongeacht hun politieke kleur. Hun hoop is gevestigd op de 60ste verjaardag van prinses Maha Chakri Sirindhorn op 2 april, ter gelegenheid waarvan de vorst gratie zal verlenen aan een aantal gevangenen.

De CDC-commissie kwam gisteren met een zware delegatie, niet alleen commissieleden maar ook leden van de NRC, academici, het hoofd van het NCPO-verzoenings- en hervormingscentrum en familieleden.

- Telefoonzombies lijken meer kwijt te zijn nu de drie grote telefoonmaatschappijen op aandringen van telefoonwaakhond NBTC de gesprekskosten per seconde in rekening brengen en niet meer per minuut. Dit zegt de voorzitter van de NRC-commissie consumentenbescherming. De nieuwe pakketten die door de drie worden aangeboden, zijn volgens haar 15 tot 63 procent duurder dan de oude. Een rekensommetje van haar zou dit aantonen.

AIS, een van de grote drie, verdedigt zijn pakketten en zegt dat zijn bedrijf de instructies van de NBTC opvolgt. Het bedrijf heeft acht pakketten in de aanbieding. Elk hanteert een tarief van niet meer dan gemiddeld 0,84 baht per minuut bij de berekening in secondes.

- Vandaag begint het parlement aan bespreking van het verzoek van de NACC om 38 voormalige senatoren [met terugwerkende kracht] af te zetten en een politieke ban van 5 jaar op te leggen. De NACC heeft daar om gevraagd omdat ze vorig jaar voor een amendement hebben gestemd de Senaat in zijn geheel te laten kiezen en niet meer voor de helft te benoemen. Het Constitutionele Hof oordeelde later dat dit in strijd met de grondwet was.

Vertegenwoordigers van de NACC en de 38 senatoren mogen vandaag hun zaak bepleiten in het parlement. Namens de senatoren voeren vijf vertegenwoordigers het woord. In maart volgen nog een ondervraging en een eindpleidooi. Op 13 maart wordt de teerling geworpen. 269 leden van het Huis van Afgevaardigden wacht nog hetzelfde lot.

- De NACC breidt haar onderzoek naar de besteding van 67 miljoen baht voor de aanschaf van microfoons en opknapwerkzaamheden in het Government House uit. Voor die 190 microfoons met beeldschermpje staat een veel te hoge prijs op de rekening.

De NACC richt nu ook haar pijlen op zes ambtenaren van het Department of Public Works and Town and Country Planning, waaronder de directeur-generaal en diens assistent. Een door het leger opgetuigde commissie constateerde in september geen onregelmatigheden.

- Alhoewel Azië een paradijs lijkt voor LGBT-mensen (lesbian, gay, bisexual en transgender) valt de praktijk tegen, zeggen LGBT-groepen bij de lancering van het VN-project ‘Being LGBT in Asia’. Het project werd gisteren gelanceerd.

‘Er lopen in Thailand heel veel transgender personen op straat en we zeggen dat we familie zijn, maar ironisch genoeg hebben we geen specifiek beleid om LGBT-mensen te steunen. We hebben geen wet die het geslacht erkent van mensen die een sekseverandering hebben ondergaan’, zegt Prempreeda Pramoj Na Ayutthaya van het Unesco HIV/Aids nationaal programma.

Met name jongeren worden volgens haar gediscrimineerd. Sommigen zijn bang om op school naar de speciale toiletten voor het derde geslacht te gaan. Ze worden door hun gezin verstoten of gedwongen in therapie te gaan.

- Het is bekend: de Thaise gevangenissen barsten uit hun voegen en elk jaar wordt de situatie nijpender omdat het aantal gevangen toeneemt. In de 143 gevangenissen zitten thans 327.552 gevangenen, waarvan 70 procent veroordeeld is voor een drugsvergrijp.

Eerdere pogingen om wat aan de overbevolking te doen, zoals elektronische detentie, hebben weinig zoden aan de dijk gezet. Thans denkt het Department of Corrections aan het verhuizen van gevangenen naar geschiktere faciliteiten waar ze een beroepsopleiding kunnen krijgen. Daarnaast streeft de dienst naar verbetering van het beheer, meer personeel en organisatorische veranderingen.

Er is nog wel een probleempje: de Corrections Act van 1936 dient te worden gewijzigd en vier ministeriële regelingen zijn daarvoor nodig. 

- VN-organisaties zoals ILO roepen in hun onlangs vrijgegeven Thailand Migration Report 2014 de regering op om zich meer in zetten voor de rechten van gastarbeiders. Ze wijzen erop dat migranten een belangrijke rol spelen bij de economische en sociale ontwikkeling van Thailand. Maar ze worden onvoldoende beschermd op het gebied van hun sociale rechten en werkomstandigheden.

Surin Pitsuwan, voormalig Asean secretaris-generaal en huidig voorzitter van het Future Innovative Thailand Institute, zegt dat bijna 90 procent van de Thaise bevolking gastarbeiders als een ‘nuisance’ beschouwt. Hij wijst erop dat Thailands industrieën die draaien op laaggeschoold personeel, zonder migranten niet kunnen bestaan. ‘Ze hebben een functie, maar we beschermen hen niet. Het zijn geen machines.’

Surin schetst een somber toekomstbeeld wanneer Thailand op dezelfde voet doorgaat: Het land wordt gestigmatiseerd door de internationale gemeenschap, buitenlandse investeringen stagneren, de export loopt terug, reputaties worden beschadigd en andere regio’s maken daar gebruik van. (Zie pagina Migranten)

- Politie en leger hebben gisteren in Ayutthaya een konvooi van acht voertuigen met 54 illegalen uit Myanmar aangehouden. De politie was getipt. De hele club wordt teruggestuurd en de Thaise bestuurders zijn aangehouden.  De autoriteiten denken dat ze deel uit maken van een bende die mensen smokkelt.

- De gemeente Bangkok (BMA) ontkent de kooplui op de Khlong Tham markt in Chinatown (Bangkok) te hebben bedreigd. Die beschuldiging wordt geuit door een groep kooplui, die gisteren 200 man sterk naar het gemeentehuis trok om excuses te eisen.

BMA-adviseur Vichai Sangprapai zegt dat de kooplui alleen te verstaan is gegeven dat ze met juridische actie te maken krijgen wanneer ze het bevel negeren om hun boeltje te pakken. Zaterdag hadden ze weg moeten wezen.

Een van de kooplui zegt thuis bezoek te hebben gekregen van een functionaris in burger die hem vroeg zijn kraam te verhuizen. Andere pijnpunten: functionarissen hebben de kooplui beschuldigd van maffiagedrag en gezegd dat ze andere kooplui geld afpersen.

Zoals bekend wil de gemeente Bangkok de trottoirs in de stad weer teruggeven aan de voetganger, want op veel plaatsen werd de doorgang ernstig bemoeilijkt door kramen. De Khlong Tham markt zorgde bovendien voor veel verkeersoverlast. De gemeente heeft drie alternatieve plaatsen aangewezen, waar de kooplui ongestoord hun spulletjes aan de man kunnen brengen.


 

Blauwe envelop voor bijlesscholen

24 februari – Scholen die bijlessen verzorgen aan leerlingen om hun kans op toelating tot het universitair onderwijs te vergroten, moeten er nu echt aan geloven: bedrijfsbelasting betalen en BTW afdragen. Aan de belastingvrijstelling, ooit ingesteld omdat ze beschouwd werden als onderwijsinstelling, komt een einde.

Want er wordt er weliswaar onderwijs gegeven, maar daarmee wordt grof geld verdiend in een bedrijfstak, die als belangrijk voordeel heeft dat investeringen nauwelijks nodig zijn. Gewoon een ruimte huren en een leraar voor de klas zetten en klaar is Kees. Het wekt dan ook geen verbazing dat de tutorial schools, zoals ze in het Engels heten, als paddestoelen uit de grond zijn gerezen. In het hele land zijn er ruim honderd met de meeste in Bangkok.

Binnenkort gaat de herziene ministeriële regeling die de weg effent voor belastingheffing, naar het ministerie van Financiën. Verwacht wordt dat 2 miljard baht per jaar in de staatskas vloeit. Scholen met een omzet van 5 tot 30 miljoen baht vallen in het bedrijfsinkomstentarief voor MKB’s; bedrijven met een grotere omzet betalen 20 procent van de nettowinst. (Bron: Bangkok Post, 23 februari) (Zie ook pagina Onderwijs)

Limerick van de dag

In Bangkok is het vaak heet
Geen wonder dat je dan zweet
Maar in de metro sta je te rillen
Dat moet je echt niet willen
Je hebt een snotneus voor je ’t weet

Leestijd boeken zakt verder

24 februari – Thais lezen steeds minder boeken. In het jaar 2000 doken ze gemiddeld 30 tot 59 minuten in een boek [waarom zo’n grote marge?], in 2013 37 minuten en vorig jaar 28 minuten. Volgens de Publishers and Booksellers Asssociation of Thailand (Pubat) en de faculteit Economie van de Chulalongkorn universiteit, die deze cijfers bekend maakten, duiken vooral ouderen en Thais met weinig opleiding minder met hun neus in een boek; ze geven de voorkeur aan de online media.

De cijfers komen uit een onderzoek onder 3.500 respondenten. Daarvan leest 88 procent boeken, maar slechts 42 procent meer dan driemaal per week. Een op de 10 zegt helemaal geen boeken te lezen. 63 procent zegt geen tijd voor lezen te hebben, 29,5 procent heeft problemen met zijn ogen en 25,7 procent houdt niet van lezen.

Jongeren onder de 20 jaar besteden de meeste tijd aan lezen, meestal cartoons en lesboeken. Ouderen en Thais met weinig opleiding nemen zelden een boek ter hand.

De meeste Thais besteden circa 30 minuten aan het lezen van een boek: overdag of voordat ze naar bed gaan.  Ze lezen ter ontspanning of voor school. Cartoons en geïllustreerde fictie zijn het populairst, gevolgd door gezondheid, koken, geschiedenis, Thaise romans en toerisme.

Gemiddeld worden vier boeken per jaar gekocht, wat weinig is want kinderen en tieners kopen negen boeken per jaar: vier cartoonboeken, drie lesboeken en de rest informatieve boeken.

Slechts 1 procent koopt online boeken, 99 procent gaat naar de boekhandel. Van de respondenten houdt 99,8 procent nog steeds het liefst een boek in zijn handen en 24 procent leest zowel papieren als digitale boeken. Slechts 16,5 procent zegt van plan te zijn e-boeken te gaan lezen in plaats van print.

Thais besteden gemiddeld 92 minuten per dag aan internet, driemaal zoveel als de tijd besteed aan boeken. Leeftijd en onderwijs zijn de belangrijkste factoren die het leesgedrag beïnvloeden, inkomen en de prijs van boeken zijn geen barrières.

De voorzitter van Pubat vindt dat Thais meer zouden moeten lezen. Hij dringt er bij de regering op aan om aan leesbevordering te doen en de uitgeverij te steunen. ‘Dat vormt een stimulans voor de duurzame ontwikkeling van het land door een knowledge-based samenleving te creëren.’

Wat Dhammakaya ligt onder vuur

24 februari – De megagrote tempel Wat Dhammakaya in Pathum Thani (foto homepagina) ligt onder vuur. De NRC-commissie religieuze zaken vermoedt dat via de tempel geld is witgewassen. Dat geld is afkomstig uit verduistering bij de Klongchan Credit Union Cooperative.

Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft al de nodige cheques achterhaald: in totaal is meer dan 900 miljoen baht gestort op bankrekeningen van voormalig abt Phra Dhammachayo. Hiervan is 348,78 miljoen baht overgeboekt naar de Ubasika Chandra Foundation, een stichting gelieerd aan de tempel; 436 miljoen baht ging naar de tempel, en 119,02 miljoen baht, overgemaakt aan de assistent van de abt, is opgenomen en kan niet getraceerd worden, aldus Paibul Nititawan, voorzitter van de NRC-commissie, die gisteren overleg voerde met Amlo.

Paibul heeft er bij Amlo op aangedrongen verder onderzoek te doen. Hij vraagt zich waarom de 300 miljoen baht die nog op de bankrekening van de abt staat, niet is bevroren door Amlo.

De NRC-commissie wil dat Amlo alle bezittingen van de abt in beslag neemt, inclusief de 196 rai waarop de tempel staat. In het hele land bezitten de Dhammakaya stichting en gerelateerde organisaties meer dan 1.000 rai. Die grond kan onmiddellijk in beslag worden genomen omdat ze eigendom is van stichtingen en niet van de tempel zelf.

De NRC-commissie overweegt de DSI (de Thaise FBI) te vragen een onderzoek te beginnen naar de assistent van de abt. Ze gaat de DSI en het Land Department uitnodigen voor een gesprek op 3 maart.

Het kantoor van de Ombudsman bereidt een onderzoek voor naar de Sangha Supreme Council (SSC), het hoogste gezagsorgaan van de monniksorde. Vrijdag pleitte de SSC de abt vrij van de beschuldiging dat hij de boeddhistische leerstellingen zou hebben overtreden. De ombudsman heeft enkele klachten van boeddhisten ontvangen over dit besluit.

De bekende monnik en actievoerder Phra Buddha Isra heeft gisteren een petitie overhandigd aan minister Panadda Diskul (PM’s Office) met het verzoek onderzoek te doen naar de abt, en hij wil dat de DSI onderzoek doet naar een gouden Boeddha-beeld van een ton, dat door de abt cadeau is gedaan aan de huidige Supreme Patriarch. Hij beschuldigt ook de SSC-leden van het bezit van luxe auto’s.

Inmiddels is een tegenbeweging op gang gekomen. Een groep monniken en supporters van de SSC gaat de premier en NRC-voorzitter vragen de NRC-commissie van Paibul te ontbinden. De commissie is partijdig en probeert een schisma in de boeddhistische gemeenschap te creëren, zeggen ze.

Eerdere berichten:
22 februari Kort Nieuws
21 februari SSC pleit Phra Dhammachayo vrij
20 februari Defrocking abt Dhammachayo; regering peinst
19 februari Kort Nieuws

Kort nieuws dinsdag 24 februari

- De nieuw benoemde Thaise ambassadeur voor Washington DC, Pisan Manawapat, wil de banden met de VS aanhalen. ‘Dat is een van de twee urgente taken’, zegt hij in een telefonisch interview met Bangkok Post. De andere urgente taak is te proberen Thailand van de Amerikaanse Tier 3-lijst van het Trafficking in Persons rapport af te krijgen, waarop Thailand is beland vanwege onvoldoende inzet bij de strijd tegen mensenhandel.

Volgens de krant zijn de banden met de VS bekoeld na het bezoek van staatssecretaris Daniel Russel vorige maand aan Thailand. In een toespraak op de Chulalongkorn universiteit zette Russel toen vraagtekens achter de staat van beleg, de beperking van de vrijheid van meningsuiting en politieke rechtvaardigheid. Maar zijn meest controversiële opmerking betrof de afzettingsprocedure tegen oud-premier Yingluck die hij in bedekte bewoordingen ‘politieke gemoiveerd’ noemde.

De krant besteedt verder op de opiniepagina uitgebreid aandacht aan ‘schriftelijke opmerkingen’, die de ambassadeur heeft gegeven aan het State Department om te worden doorgegeven aan het Witte Huis. Ze bevatten de bekende holle woorden over samenwerking, de routekaart naar democratie en nog meer van dat moois. Lees: Envoy seeks to bolster ties with US en Fixing flaws on the path to democracy.

- Chinese toeristen weten zich over het algemeen niet  behoorlijk te gedragen (Jacques Koppert schrijft erover in zijn Balkongedachte 9), maar eentje spant werkelijk de kroon. Hij schopte in Wat Phra Doi Suthep in Chiang Mai tegen een tempelklok en da’s op zijn minst heiligschennis.

De politie is op zoek naar de man van wie YouTube-beelden zijn. Daarop poseert hij voor een rij klokken, schopt daarna tegen een bel en loopt lachend weg. De man riskeert een levenslang inreisverbod,

- Bij een vechtpartij zondag in de Thong Phaphum gevangenis in Kanchanaburi zijn twee gedetineerden om het leven gekomen en zes gewond geraakt. Twee rivaliserende bendes gingen elkaar, onder andere met zelfgemaakte messen, te lijf.

De minister van Justitie heeft de onmiddellijke overplaatsing van de gevangenisdirecteur gelast. Een panel gaat uitzoeken hoe ze aan de wapens zijn gekomen. De gevangenis telt 900 gedetineerden.

- De gemeentepolitie van Bangkok waarschuwt motorrijders, met name degenen op zware bakbeesten, dat ze zich aan de (verkeers)regels moeten houden. Veel rijders lappen de regels aan hun laars. Ze overtreden de maximumsnelheid en rijden op de buitenste rijstrook en op de Expressway, wat beide verboden is. Wanneer ze in groepen de weg opgaan, dienen ze vooraf toestemming te vragen aan de politie. De motoren mogen niet meer dan 95 decibel produceren.

Vorig jaar nam de verkoop van zware motoren sterk toe; de politie verwacht dat die trend zich voortzet. De verkoop schoot omhoog omdat ze goedkoper zijn geworden nadat enkele producenten in Thailand zijn gaan produceren of hun productie hebben uitgebreid. Volgens het Land Transport Department rijden in Thailand 15.960 zware motoren, motoren met een cilinderinhoud van 400 cc en meer.

- Een intern conflict op het ministerie van Volksgezondheid blijft maar doorsmeulen. Een voorgesteld Memorandum of Understanding om het dispuut te beëindigen heeft gisteren schipbreuk geleden. Ondertekening door het kantoor (PSO) van de permanent secretaris van het ministerie (de hoogste ambtenaar) en het National Health Security Office (NHSO, dat de volksverzekering Universal Coverage Healthcare Scheme (UC) beheert, bekend als de 30-baht verzekering) is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De PSO verwijt de NHSO slecht management waardoor ziekenhuizen in de financiële problemen zijn gekomen. De permanent secretaris wil een deel van het UC-budget naar het PSO overhevelen voor een beter management. Het voorstel wordt als een greep naar de macht gezien.

Het UC geldt voor 48 miljoen Thais. Thailand heeft verder nog twee andere overheids ziektekostenverzekeringen : voor ambtenaren en werknemers.

- Het was geen wraak, de moord op een man die veroordeeld is geweest van de moord op vijf familieleden in Songkhla 18 jaar geleden. De politie denkt dat het motief gezocht moet worden bij de conflicten die hij had met illegale zaakjes in het grensdistrict Sadao. Hij had er met verschillende groepen van ‘influential’ personen contact.

De man werd zondag voor zijn huis doodgeschoten. Volgens de politie is hij omgebracht door een professional, want die had aan twee kogels genoeg. Voor de moord op het gezin van het hoofd van een gezondheidscentrum in Ranot (Songkla) kreeg hij destijds levenslang, maar zijn straf werd enkele keren verkort vanwege goed gedrag. Twee jaar geleden kwam hij vrij.

- Wie moeten we vertrouwen: een anonieme bron of premier Prayut? De bron zegt dat minister Prawit Wongsuwon (Defensie) plus een gevolg van vijftien personen gisteren naar Cambodja is gegaan voor overleg over grenshandel en –posten. De bron daarentegen zegt dat de trip geheim was en dat gepraat zou worden over de Preah Vihear kwestie, energie en Thaise roodhemden die naar Cambodja zijn gevlucht.

Thailand en Cambodja hebben nog steeds niet het vonnis van het Internationale Hof van Justitie uit november 2013 uitgevoerd. Het ICJ deed toen uitspraak over een gebied van 4,6 vierkante kilometer dat door beide landen wordt betwist (zie mijn pagina Cambodja en Thailand voor ICJ).

- De NACC zet haar jacht voort op het vorig jaar [door Pheu Thai gedomineerde] ontbonden parlement. Het gaat 269 voormalige parlementsleden en 38 senatoren voor impeachment voordragen omdat ze vorig jaar een amendement steunden om de Senaat volledig verkiesbaar te maken en niet meer voor de helft te benoemen. Het parlement werd destijds teruggefloten door het Constitutionele Hof dat het amendement in strijd met de grondwet achtte. Wanneer de dames en voornamelijk heren politici [met terugwerkende kracht] worden afgezet, mogen ze 5 jaar geen politieke functie bekleden.

Verder heeft de NACC besloten tegen vijf parlementsleden aangifte doen omdat ze met stemkaarten hebben gerommeld. De NACC gaat ook een besluit nemen over de aanschaf van microfoons (met beeldschermpje) voor het Government House, waarvoor een te hoge prijs werd berekend. De commissie is daarover intern verdeeld.

- Twee spelers van het toneelstuk The Wolf’s Bride draaien voor 2,5 jaar de gevangenis in wegens majesteitsschennis. Ze gaan niet in beroep; ook het OM doet dat waarschijnlijk niet. Het was een emotionele toestand gisteren, nadat vonnis was gewezen – met vrienden die voor hen zongen, en buiten het busje, ‘Hang on’ en ‘Solidarity’ roepend, volgden waarin ze naar de gevangenis werden gebracht.

Volgens de rechtbank vormde het toneelstuk een bedreiging van de monarchie omdat het niet alleen op een podium werd uitgevoerd, maar ook via de social media werd verspreid. Het toneelstuk ging over een denkbeeldige monarch en was geschreven door voormalige leden van de inmiddels opgeheven Prakai Fai groep. Het werd op 13 oktober 2013 gespeeld ter herinnering aan de studentenopstand in 1973 op de Thammasat universiteit.

Directeur Brad Adams van Human Rights Watch Asia noemt de veroordeling de zoveelste slag toegebracht aan de vrijheid van meningsuiting. Hij verwijt de junta weer Thailand’s internationale reputatie op dit gebied te hebben bezoedeld. (Zie pagina Majesteitsschennis)

- De CDC heeft het voorstel goedgekeurd om een National Morality Assembly in het leven te roepen die politici, kabinetsleden, lokale bestuurders en ambtenaren de maat gaat nemen op hun ethisch gedrag. Wanneer ze in de fout zijn gegaan, komen hun namen op een lijst te staan die bij verkiezingen aan de bevolking wordt voorgelegd. Het volk beslist vervolgens over hun impeachment. Thans ligt die bevoegdheid bij het parlement. Voor enkele ambtelijke functies blijft dat zo. Bij minder ernstige overtredingen blijft de straf beperkt tot een disciplinaire maatregel.

- De wachtgelden voor ex-parlementsleden gaan naar beneden. Ze krijgen een bedrag van 9.000 tot 35.600 baht afhankelijk van de tijd dat ze aan het pluche vastgekleefd zaten. Thans bedraagt de laagste betaling 15.000 baht per maand.

- De helft van de 48 voorgestelde energiecentrales die met afval gestookt gaan worden, zijn niet levensvatbaar omdat de aanvoer aan afval onvoldoende is. Om aan de energiebehoefte te voldoen, dient een centrale ten minste 300 ton per dag te ontvangen, blijkt uit een studie van het Pollution Control Department. Een tweede barrière vormen de gevolgen voor het milieu en de reacties van omwonenden.

Thans telt Thailand twee centrales: in Phuket en Songkhla. Ze produceren 25,7 megawatt. Drie zijn in aanbouw: in Bangkok, Khon Kaen en Phatthalung. Naar één (Lamphun)  wordt een haalbaarheidstudie gedaan en over twee (Ayutthaya en Ranong) is een Memorandum of Understanding afgesloten [Tussen wie en wie?].

Indien alle projecten worden goedgekeurd, beschikt Thailand over 53 centrales met een capaciteit van 227,58 megawatt en een dagelijks gebruik van 26.000 ton afval, de helft van Thailand’s dagproductie aan afval.

- De Zoological Park Organisation (ZPO) is erin geslaagd een Siamese Eld hert te klonen. Het embryo wacht nu in de diepvries op een geschikt hert om langs natuurlijk weg op de wereld te worden gezet. Het embryo is ontwikkeld uit de cel van het oor van een hert in de Khao Kheow Open Zoo in Chon Buri. In de baarmoeder van een koe heeft het zich ontwikkeld tot een embryo.

De ZPO is in 2013 met het kloonproject begonnen om dieren voor uitsterven te behoeden en hun populatie in het wild te vergroten. Het Siamse Eld hert komt alleen nog in Cambodja in het wild voor. In Thaise dierentuinen zijn er dertig. Het dier loopt een grote kans uit te sterven omdat er maar weinig van zijn. Het eerste met IVF geboren hert is in 2012 uitgezet in het Salak Phra Wildlife Sanctuary in Kanchanaburi.

- De bestuursvoorzitter van de spoorwegen (SRT) en de SRTET, de exploitant van de Airport Rail Link, vindt dat de ARL het best geprivatiseerd kan worden om de verliezen in te dammen en de service te verbeteren. En hij is niet de enige die er zo over denkt. Het voorstel kwam onlangs ook ter sprake tijdens een vergadering van het State Enterprises Policy Committee.

De ARL heeft inmiddels een verlies gemaakt van 30 miljard baht. Elke dag reizen 60.000 mensen met de trein die Suvarnabhumi verbindt met Phaya Thai. (Zie ook pagina Spoorwegen)


 

Limerick van de dag

Een man die ‘t met mannen dee
Vond ‘t een aantrekkelijk idee
Verandering van spijt doet eten
Maar wat hij was vergeten:
Zo kom je aan HIV

 

Krant pakt uit over grondwet en ingestorte pier

23 februari – Twee Special Reports (achtergrondverhalen) vandaag in Bangkok Post en beide zou ik kunnen overslaan, omdat ze alleen interessant zijn voor de incrowd (totstandkoming van de nieuwe grondwet) of omdat ze geen nieuws bevatten (terugblik op het instorten van de Phran Nok pier in 1995).

Niettemin, een beknopte samenvatting. Het openingsartikel kopt Quest for unity leaves its mark. Redacteur Mongkol Bangprapa noemt nationale verzoening de drijvende kracht achter de nieuwe (twintigste) grondwet. Evenals de twee voorgaande (van 1997 en 2007) volgt deze grondwet op een coup. Die van 1997 volgde op de coup van 1991 en de massaslachting die bekend staat als Black May van 1992, en die van 2007 op de coup van september 2006.

De grondwet van 1997, die de bijnaam People’s Constitution kreeg, introduceerde  enkele onafhankelijke organisaties, zoals de National Election Commission (Kiesraad), National Counter Corruption Commission (nu NACC) en het Constitutional Court, het Constitutionele Hof dat op weinig sympathie kan rekenen van de roodhemden en voormalig regeringspartij Pheu Thai.

In 2007 zag een nieuwe grondwet het licht, nadat een jaar eerder het leger de regering Thaksin pootje had gelicht. Gehandhaafd werden de artikelen over de ontbinding van politieke partijen (die een eind maakten aan Thaksin’s Thai Rak Thai partij en opvolger People’s Power Party) en de politieke ban van 5 jaar voor bestuursleden van ontbonden partijen.

Met de conclusie dat de belangrijkste thema’s van de nieuwe grondwet nationale hervormingen en verzoening zijn, eindigt het Special Report. Veel wijzer ben ik er niet van geworden.

Het artikel gaat vergezeld van een tijdbalk en een overzicht van de vorderingen. Klik hier. (Zie pagina Grondwetwijziging)

Phran Nok pier
Twintig jaar duurde de strijd. Het hooggerechtshof maakte er vorige week een eind aan door de gemeente Bangkok te gelasten de nabestaanden van 12 van de 29 dodelijke slachtoffers van het instorten van de Phran Nok pier aan de Chao Phraya rivier te compenseren. Want de gemeente had de pier, waarvan bekend was dat die zwak was, moeten sluiten. Toen er honderd wachtenden op stonden, begaf de pier het.

‘Het gevoel van verlies gaat nooit weg’, zegt Niwat Cheewasukthaworn, die zijn zus en nichtje van 9 verloor. ‘De pijn is in onze harten, vooral mijn moeders hart. Diep in haar hart is ze er kapot van. En dat gold ook voor mijn vader, die drie jaar geleden overleed.’

Niwat was destijds teleurgesteld dat de gemeente de slachtoffers de schuld gaf, want die negeerden het bord met de waarschuwing dat de pier slechts zestig personen kon dragen. Het hooggerechtshof beoordeelde dat als zwaar onvoldoende.

Niwat’s familie is 2 tot 3 miljoen baht in het vooruitzicht gesteld door het Hof, maar: ‘Ik kan het vonnis van het Hof niet als overwinning zien. Vrienden hebben ons gefeliciteerd. Hebben we gewonnen? Ben ik gelukkig? Is mijn moeder gelukkig? Ik denk het niet. Ik zou niet weten waarom ik gelukkig zou moeten zijn.’

De krant laat ook andere nabestaanden aan het woord, maar die voegen verder weinig toe aan het hartverscheurende relaas van Niwat. Wie geïnteresseerd is, leze het gehele artikel Pier tragedy too much to bear op de website van de krant. Zie verder Kort Nieuws van donderdag 19 februari.

Kort nieuws maandag 23 februari

- Aan de wereldreis op de fiets, waarvoor hij 5 jaar had uitgetrokken, is voor de Chileen Juan Francisco Guillermo (47) zaterdag een abrupt einde gekomen. Op de Mitraphap Highway in Bua Lai (Nakhon Ratchasima) kwam hij om het leven toen hij werd aangereden door een pickup truck. Hij was op slag dood.

De chauffeur kan een forse straf tegemoet zien, want de politie beschuldigt hem van dood door schuld. De aanrijding vond plaats op een recht stuk weg en de fietser reed op zijn eigen rijstrook, aldus inspecteur Torsak Thammingmongkol van het politiebureau Bua Lai.

Bij de aanrijding liep zijn Singaporese vrouw die op een eigen fiets zat, een gebroken been op en hun 2-jarig zoontje werd licht gewond. Een ambtenaar van het ministerie van Toerisme en Sport en de toeristenpolitie bezochten gisteren de vrouw en het kind. Ze zeggen dat het echtpaar recht heeft op een compensatie van respectievelijk 300.000 en 100.000 baht.

Guillermo stapte in november 2010 in Chili op de fiets. Hij wilde 250.000 km afleggen in vijf continenten om het Guinness World Record te verbreken. Zijn eindbestemming was Australië.

- De bevelhebber van de Royal Thai Air Force heeft gisteren tijdens een herdenkingsbijeenkomst op de Don Mueang Air Force Base (foto) de moed en toewijding geprezen van de piloot, die vrijdag met zijn F-16 crashte en geen gebruik maakte van zijn schietstoel.

‘Hij offerde zichzelf op omdat hij bang was dat het toestel in een woonwijk terecht zou komen en de bewoners in gevaar zou brengen.’ De commandant zei dat de rest van het corps geïnspireerd dient te worden door zijn voorbeeld.

Volgens de commandant was het toestel in een goede staat van onderhoud, alhoewel het meer dan 30 jaar oud was. Het team dat het wrak onderzoekt, gaat uit van de veronderstelling dat er tijdens de oefenvlucht iets mis ging. Toen het toestel neerkwam, functioneerde de motor nog. Het weer was helder. Zie verder het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van zondag.

- De spoorwegpolitie heeft gisteren twee mannen aangehouden die drugs naar Songkhla wilden smokkelen. Ze zaten in de trein van Bangkok naar Sungai Kolok en liepen tegen de lamp tijdens een zoektocht van de politie naar drugs. Erg veel moeite hoefden de agenten niet te doen, want naast de mannen lag een zwarte rugzak, waarin ze drie theezakken vonden, gevuld met drie kilo methamphetamine ter waarde van negen miljoen baht. De politie nam het tweetal op het station Hua Hin voor verder verhoor mee naar het bureau. Een van de twee ontkent iets met de smokkel te maken te hebben.

- De schade van de bomaanslag vrijdag voor een karaokebar in het centrum van Narathiwat wordt geschat op 15 miljoen baht. Zo’n veertig gebouwen werden bij de explosie beschadigd. De eigenaren krijgen 70 procent vergoed van het schadebedrag. Achtenveertig bewoners hebben de afgelopen twee dagen een aanvraag ingediend. De nutsvoorzieningen die werden beschadigd, zijn inmiddels gerepareerd.

De politie gaat nu uit van vijf à zes daders (eerder acht) onder leiding van hoofdverdachte Abdullah, die gezocht wordt wegens een aanslag in Khok Pho (Pattani) in september. Abdullah en zijn maatjes openden toen vanuit een pickup truck het vuur op agenten. Diezelfde wagen bevatte de bom die vrijdag ontplofte.

- Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een wet die een eind moet maken aan advertenties voor stamceltherapie, waarvan het effect onbewezen is. Gebleken is dat sommige klinieken overdreven claims maken. De behandeling zou verslechterd weefsel kunnen herstellen en het verouderingsproces vertragen. Ze is vooral populair bij celebrities.

De wet sluit aan bij de regels van de Medical Council of Thailand, die commerciële stamceltherapie verbiedt. De MCT kan bedrijven evenwel niet aanpakken, want de regels gelden alleen voor artsen. In Thailand is stamceltherapie alleen toegestaan voor bloedziektes en alleen indien toegepast door ervaren artsen met een licentie.

Transplantatie van dierlijke cellen in mensen is verboden. Volgens sommige commerciële klinieken kunnen injecties met de cellen van de placenta van een schaap klanten een jongere huid geven. De meeste claims in advertenties zijn volgens de Dermatological Society of Thailand onbewezen. (Zie pagina Gezondheidszorg)

- De CDC gaat op uitnodiging van de Duitse regering van 15 tot 20 maart naar Berlijn om uit de eerste hand te horen hoe het Duitse kiesstelsel werkt. De uitnodiging is te danken aan de voorkeur van de CDC voor het Duitse MMP-systeem bij de Thaise verkiezingen. Bij dit systeem maken kleine partijen een grotere kans een zetel te bemachtigen. De trip wordt gemaakt door negen vertegenwoordigers van de CDC, Kiesraad en NRC en een docent van de Thammasat universiteit. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- Oud-premier Thaksin heeft eerder deze maand een bezoek gebracht aan Myanmar, heeft voormalig Pheu Thai parlementslid Surachet Chaikosol bekend gemaakt. Ten bewijze daarvan plaatste hij foto’s van Thaksin in Yangon op de social media.

De foto’s had hij gekregen van een zakenvriend, die in Myanmar was om investeringsmogelijkheden te bekijken en Thaksin had gezien bij de Shwedagon pagode in Yangon. De vriend had met Thaksin gesproken, die vertelde dat hij een merit-making trip maakte.

- Provinciale diensten werken zelden samen met diensten van andere provincies en daar wil de CDC verbetering in brengen. Een nieuwe regionale dienst moet samenwerking gaan bevorderen bij soortgelijke problemen in verschillende provincies. Samenwerking verhoogt de efficiëntie en leidt tot kostenbesparingen, meent de grondwetcommissie.

Als voorbeeld geeft een CDC-lid de bestrijding van waterhyacint in de Tha Chin rivier. Die rivier loopt door drie provincies. Thans verwijdert elke provincie de hinderlijke waterplanten alleen in het eigen gebied. Dat moet dus anders in de toekomst.

- Nog meer CDC. Besloten is een ‘labour bank’ te vormen die lage-renteleningen gaat verstrekken aan slachtoffers van loansharks (geldwoekeraars). Volgens de CDC vice-voorzitter lenen veel laagbetaalden geld van zo’n figuur die exorbitant hoge rentes vraagt. Van Thailand’s 16,9 miljoen werkers verdient 60 procent minder dan 10.000 baht. Aan aflossing en rente zijn ze maandelijks gemiddeld 7.400 baht kwijt.

- De chauffeur van een tankwagen met 14.828 liter gesmokkelde benzine en diesel is bij de grenspost Ban Pu Nam Ron in Kanchanaburi vrijdag tegen de lamp gelopen. De politie was getipt dat de brandstof, waarover geen accijns was afgedragen, eraan zat te komen. De chauffeur heeft verklaard de afgelopen drie maanden al veertig keer de grens te zijn gepasseerd. Wie zijn opdrachtgever is, wilde hij niet zeggen.

- De met kogels doorzeefde lichamen van vier mannen zijn gisteren bij een verlaten schoolgebouw in Chian Yai (Nakhon Si Thammarat) gevonden. Twee mannen waren geboeid. Een van de slachtoffers was betrokken bij de beschieting van het huis van de burgemeester van Khaochum Thong in 2013. Daarbij kwam zijn echtgenote om het leven en werden vier familieleden gewond.

Omwonenden zeggen zaterdagnacht rond 2 uur schoten te hebben gehoord. De politie tast nog in het duister over het motief: mogelijk een conflict over grond of een wraakoefening. Ze zegt dat de moordverdachte in zijn district Cha-uat met veel machtige mannen een band had. De andere drie waren betrokken bij een criminele organisatie in Phatthalung.


 

Belastingamnestie MKB heeft weinig effect

22 februari – Het kwijtschelden van belastingschulden van het midden- en kleinbedrijf (MKB) zal weinig bedrijven ertoe brengen BTW te gaan afdragen. Volgens de belastingdienst vormen belastingen geen obstakel voor hun concurrentiepositie in de wereldmarkt, omdat ze al het laagste tarief van Azië betalen.

Directeur-generaal Prasong Poontaneat zegt dat het aanbod, toen het tussen 1977 en 1991 vijfmaal werd gedaan, weinig extra belastingopbrengsten opleverde. En toen in 1991 de BTW werd geïntroduceerd, namen de inkomsten met slechts 4 miljard baht toe.

Het is ook onwaarschijnlijk dat de ‘belasting amnestie’ veel belastingontduikers op betere gedachten zal brengen, want de BTW-kloof bedraagt slechts 9 procent (verschil tussen wat binnen zou moeten komen en geïncasseerd wordt). In de eurozone bedroeg die kloof ooit 28 procent.

Prasong verklaarde dit donderdag nadat het Joint Public-Private Consultative Committee in principe had besloten het MKB drie jaar van het betalen van bedrijfsinkomstenbelasting vrij te stellen en achterstallige betalingen te schrappen. De commissie verwacht dat hiervan 600.000 bedrijven zullen profiteren.

Het voorstel geldt alleen voor SME’s (de Engelse term voor het MKB) met een omzet tot 200 miljoen baht. Van die groep draagt tweederde al BTW af, de overige zijn nalatig of vervalsen hun facturen. Dit betekent dat het aantal SME’s, dat aan het belastingsysteem kan worden toegevoegd, niet significant is. De huidige tarieven van de bedrijfsbelasting zijn [evenals de BTW] de laagste van Azië en vormen geen factor bij hun concurrentiekracht. (Bron: Bangkok Post, 21 februari)

Limerick van de dag

Er was eens een man uit Caen
Die at graag een banaan
Maar in Thailand is dat woord
Behoorlijk ongehoord
’t Is voor piemel een andere naam

Bomaanslag zegt: We zijn nog steeds gevaarlijk

22 februari – In het onderzoek naar de bomaanslag vrijdag in Narathiwat worden al enige vorderingen geboekt, want de politie zegt acht personen te verdenken van de aanslag. De rechtbank is gevraagd tegen hen een arrestatiebevel uit te vaardigen.

Het bericht van vandaag, het openingsartikel van de krant, noemt wat andere aantallen dan gisteren (zie Kort nieuws van zaterdag), maar dat is vaker het geval bij incidenten. De explosie verwondde 17 personen, van wie enkelen in kritieke toestand in het ziekenhuis zijn opgenomen, en 47 huizen werden beschadigd.

De politie vermoedt dat de locatie in het centrum van Narathiwat door de opstandelingen was gekozen om de bevolking te laten zien dat ze nog steeds gevaarlijk zijn.

Phatthanawut Angkhanawin, hoofd van de provinciale politie, meent dat de aanval was bedoeld de bevolking af te schrikken om de overheid te helpen. Volgens Phatthanawut is hard gewerkt aan het winnen van het vertrouwen van de bevolking, waardoor ze de vredespogingen in de regio steunt.

Ook de woordvoerder van het Internal Security Operations Command Region 4 Forward Command legde een verklaring af. Hij veroordeelde de aanslag als een ‘inhumane daad’. De bom had tot doel het vredesproces te ontwrichten, de economie te ontregelen en de overheid, die het zuidelijk geweld probeert op lossen,  in diskrediet te brengen.

Technici en werkers zijn inmiddels begonnen de schade te herstellen aan elektriciteitsmasten, waterleidingen en telefoonkabels. De stedelijke autoriteiten hebben aangekondigd meer bewakingscamera’s te zullen installeren. De gouverneur en de plaatselijke politie overwegen in alle dertien districten van de provincie het dragen van een helm te verbieden, zodat mensen gemakkelijker geïdentificeerd kunnen worden.

Elders in de provincie, op de berg Tawae, vond gisteren rond het middaguur een vuurgevecht van 10 minuten plaats tussen paramilitaire rangers en opstandelingen. De rangers waren getipt dat het gebied wordt gebruikt als uitvalsbasis voor aanvallen in het district Rangae. Eén soldaat werd gewond; arrestaties werden niet verricht.

Kort nieuws zondag 22 februari

- Herinnert u zich de man nog: de monnik annex actievoerder Phra Buddha Issara die vorig jaar de leiding had over een van de protestlocaties van de anti-regeringsbeweging? Gisteren trok hij met tweehonderd volgelingen naar Wat Pak Nam, de tempel van de Supreme Patriarch en voorzitter van de Sangha Supreme Council, het hoogste gezagsorgaan van de boeddhistische monniksorde.

Issara sprak er met leden van de raad over de weigering van de SSC abt Phra Dhammachayo uit zijn ambt en de orde te ontzetten (in het Engels defrocking).  De monnik beschuldigt de SSC ervan dat de raad het boeddhisme niet beschermt en zich als ‘political tool’ gedraagt. Hij vraagt de gelovigen de SSC te boycotten, SSC-leden niet meer te vragen voor ceremonies en hen geen aalmoezen meer te geven. ‘Dat is toegestaan’, citeert hij de boeddhistische leerstellingen, ‘om ontoelaatbare daden te stoppen.’

Eerdere berichtgeving:
20 februari Defrocking abt Dhammachayo; regering peinst
21 februari SSC pleit Phra Dhammachayo vrij

- De piloot van de F16 straaljager die vrijdag tijdens een oefenvlucht met zijn toestel neerstortte in Lop Buri, maakte ‘hoogstwaarschijnlijk’ geen gebruik van zijn schietstoel om mensenlevens op de begane grond niet in gevaar te brengen, zegt zijn commandant. Hij was bevreesd dat hij zou neerkomen in Khok Samrong. Het toestel zelf belandde wonder boven wonder op een veld, 200 meter vanaf de bewoning.

De piloot is postuum bevorderd van flight lieutenant tot senior group captain. De nabestaanden krijgen een uitkering van 2,4 miljoen baht. Het wrak wordt thans onderzocht door onderzoekers en Amerikaanse technici van Lockheed Martin (foto boven).

Vandaag vindt een ceremonie plaats op de luchtmachtbasis Don Mueang, waarna het lichaam naar Wat Phra Si Mahathat in Bang Khen (Bangkok) wordt gebracht voor de rituele wassing. De crematie is volgende week zondag.

- Er heeft iemand weer eens niet opgelet op een spoorwegovergang en dat heeft de bestuurder (53) van een vrachtwagen moeten bekopen met de dood. Op de (onbewaakte) overgang in het dorp Bo Takro (Ratchaburi) boorde de aanstormende trein zich in de vrachtwagen. Een vrouw (45) werd daarbij ernstig gewond. De politie gaat de spoorwegen vragen de overgang te beveiligen omdat er veel ongelukken plaatsvinden. (Zie pagina Spoorwegen)

- De Thaise autoriteiten hebben Chinese toeristen gewaarschuwd geen ivoor te kopen en te proberen dat mee te nemen naar hun vaderland. ‘Het kopen van die producten is illegaal’, zegt de minister van Milieu. ‘Wanneer Chinese toeristen proberen die mee te nemen, worden ze berecht.’ De minister heeft het ministerie van Toerisme en Sport gevraagd Chinese tourgidsen op de hoogte te brengen van de wetgeving op het gebied van de ivoorhandel.

Het ministerie laat er geen gras over groeien want het besteedt 3 miljoen baht aan een campagne om buitenlandse toeristen en met name Chinezen te weerhouden ivoren producten aan te schaffen. Die campagne wordt op de luchthavens gevoerd. De campagne is bedoeld om een wit voetje te halen bij Cites, de internationale conventie die Thailand op de vingers heeft getikt over de strijd tegen de ivoorhandel. Cites heeft gedreigd de flora- en faunamarkt van Thailand in te perken wanneer het land de illegale ivoorhandel niet onder controle krijgt.

- De anti-corruptie wetgeving gaat op de helling en daarmee is gisteren een beginnetje gemaakt met het groene licht van de NLA (noodparlement) in eerste lezing voor een serie wijzigingen. De verjaringstermijn [van hoe lang?] vervalt en corruptie gepleegd in het buitenland kan nu ook onderzocht worden door de National Anti-Corruption Commission (NACC). De definitie van buitenlandse ambtenaren en internationale organisaties wordt gewijzigd zodat de NACC meer bevoegdheden heeft om die corruptiezaken te onderzoeken. De gewijzigde wet komt overeen met de VN Convention Against Corruption, aldus de NACC-voorzitter.

De wet is niet onomstreden. Een NLA-lid vreest dat de pogingen van de NACC om de wet er doorheen te krijgen gezien kunnen worden als ‘politiek gemotiveerd’ omdat de NACC jacht maakt op oud-premier Yingluck. De CDC (grondwetcommissie) heeft vorige maand om uitstel gevraagd omdat ze vreest dat die op sommige punten in strijd is met de grondwet. Zo krijgt de NACC de bevoegdheid om huiszoeking te doen.

Het voorstel is vorig jaar gelanceerd door de NACC; het is niet eerst beoordeeld door het kabinet of de juridisch adviseur van het kabinet en de Raad van State. (Zie pagina Corruptie 2)

- Voor Jantima Kaenthaow (42) is een droom in duigen gevallen: een reisje naar Mars om er een permanente nederzetting op te zetten. Na twee selectierondes heeft het Mars One project, opgezet door twee Nederlandse ondernemers, het aantal kandidaten teruggebracht van 202.586 naar 100 en daar zit Jantima niet bij.

Mars One wil in 2024 vier personen naar Mars sturen, maar tegen die tijd vormt haar leeftijd een obstakel, vermoedt ze want het interview in de tweede ronde ging volgens haar heel goed. Maar Jantima geeft de moed niet op: de afgevallen kandidaten kunnen zich opnieuw aanmelden.

De krant veroorlooft zich nog een grapje: Tussen de kandidaten zijn misschien rubberboeren die van premier Prayut het ‘advies’ kregen hun producten op de rode planeet te verkopen, toen ze actie voerden voor hogere prijzen.

- Nationale eenheid is onmogelijk indien amnestie van het verzoeningsproces wordt uitgesloten, zegt voormalig Pheu Thai parlementslid Samart Maewmeechai. Hij ondersteunt het plan van de CDC om een onafhankelijk orgaan in het leven te roepen dat nationale verzoening moet promoten, maar dat orgaan dient volgens hem ook de parameters voor amnestie te bespreken.

Volgens het huidige CDC-plan kan het orgaan geen amnestiewet voorstellen; het kan alleen proberen degenen die onterecht van misdrijven tijdens politieke conflicten worden beschuldigd, te vrijwaren van vervolging.

De voorzitter van de CDC-commissie verzoening denkt er anders over: ‘Als verzoening hetzelfde is als amnestie, is het geen verzoening.’ Hij vindt dat degenen die beschuldigd worden van corruptie, lèse majesté en andere misdrijven zich moeten onderwerpen aan de rechtsgang.


 

Boerenleenbank maakt pas op de plaats

21 februari – De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) concentreert zich dit jaar op efficiëntie in plaats van uitbreiding van het leningenpakket. De target is gesteld op 76,7 miljard baht aan nieuwe leningen, bijna 30 miljard minder dan vorig jaar.

‘De groei van het aantal leningen kan niet onze missie zijn nu onze schuldenaren, meest boeren, nog steeds zulke grote schulden hebben. Als we proberen meer groei te realiseren, betekent dit dat ze verder in het schuldmoeras wegzinken. De bottom line is redelijk gevaarlijk. Daarom concentreren we ons dit jaar liever op het creëren van toegevoegde waarde dan op expansie’, zegt vice-president Somsak Kangteerawat.

De leningengroei van de BACC heeft de afgelopen jaren een forse injectie gekregen dankzij het beleid van de vorige regering [Yingluck]. Die eiste van de staatsbank dat ze het instrument van de regering was voor het subsidiëren van de landbouwsector. Zo fungeerde de bank als voorfinancier van het controversiële hypotheeksysteem voor rijst, waarbij boeren een bovenmarktprijs van 40 procent kregen voor hun paddy.

Maar dit jaar wordt anders. De bank streeft naar verbeteringen om haar concurrentiepositie op de lange termijn te verstevigen. Somsak: ‘We zijn de staatsbank voor de landbouw dus uiteraard genereert groei van nieuwe leningen winst. Maar we zijn niet profit-oriented alhoewel we wel stevig op onze voeten moeten staan.’

Van de target van 76,7 miljard baht gaat 35 tot 40 procent naar de rijstverbouw en de rest naar andere gewassen zoals tapioca (cassavemeel), maïs en rubber en naar de veestapel. In het begrotingsjaar dat op 31 maart eindigt, verwacht de bank een groei van 105 miljard baht, iets minder dan de target van 108 miljard. De netto-winst wordt geschat op negen miljard baht, ook iets onder de target. De achterblijvende cijfers wijt Somsak aan de tragere dan verwachte economisch groei. Eind volgende maand verwacht de bank 850 miljard baht aan leningen te hebben uitstaan.

Aan de deposit kant wordt een bedrag van 1,19 biljoen baht verwacht en 40 miljard baht aan nieuwe rekeningen, aanzienlijk minder dan de target van 90 miljard baht. Somsak zit er niet mee, want de rekeninghouders die hun geld naar andere banken sluisden, waren korte-termijn spaarders, wat niet de hoofddoelstelling van de bank is. ‘De 40 miljard baht zijn lange-termijn spaarders die beter passen bij onze target klanten.’ (Bron: Bangkok Post, 20 februari)

Limerick van de dag

Een Siamese tweeling in het Noorden
Kon elkaar wel vermoorden
De een was voor geel, de ander voor rood
En wat een boeddhist ook denkt van de dood
In hun geval bleef het bij woorden
(Auteur Chris de Boer)

 

SSC pleit Phra Dhammachayo vrij

21 februari – De Sangha Supreme Council (SSC) acht de abt van Wat Phra Dhammakaya niet schuldig aan verduistering en overtreding van de gedragsregels voor monniken, maar daarmee is de kous nog niet af. De NRC-commissie die de zaak aanzwengelde, laat het er niet bij zitten. Ze verdenkt leden van de SSC ervan de abt in bescherming te nemen omdat ze nauwe banden met hem hebben.

De zaak is woensdag opgerakeld door de NRC-commissie religieuze zaken. De commissie wijst op een brief van de toenmalig Supreme Patriarch uit 1999 [dit bericht heeft het over drie brieven], waarin hij pleit voor defrocking van de abt (zijn clericale staat ontnemen). Het draait allemaal om grond en bezittingen ter waarde van 900 miljoen baht, die Phra Dhammachayo van gelovigen had ontvangen en die hij onder druk gezet door de SSC pas in 2006 aan de tempel overdroeg. Het OM besloot vervolgens een civielrechtelijke procedure tegen hem te seponeren.

De NRC-commissie dringt nu aan op een onderzoek en gaat ook het Anti-Money Laundering Office vragen onderzoek te doen naar de herkomst van 12 miljard baht, gestort op de bankrekening van de abt. Dat geld zou verduisterd zijn van de Klongchan Credit Union Cooperative, iets waarvan de bestuursvoorzitter wordt verdacht.

Tot zover de krant. De website meldt dat 700 miljoen baht van het verduisterde geld is besteed aan de bouw van tempelgebouwen. Amlo heeft dit gisteren bekend gemaakt. De bestuursvoorzitter gaf talloze cheques aan de tempel, telkens maximaal 100 miljoen baht.

Wat Phra Dhammakaya (foto) is de rijkste boeddhistische tempel van Thailand. De tempel is gevestigd op een oppervlakte van vier vierkante kilometer in de provincie Pathum Thani.

Eerdere berichtgeving:
20 februari Defrocking abt Dhammachayo; regering peinst
Kort nieuws donderdag 19 februari

Forum over energieveiling eindigt in patstelling

21 februari – Wie gedacht heeft dat het forum van gisteren over de controversiële veiling van concessies voor de exploratie van gas en olie dé oplossing zou bieden, kunnen we toch wel redelijk naïef noemen. Na afloop van het door de regering belegde forum (foto homepagina) zei minister Panadda Diskul (PM’s Office) dat een panel met vertegenwoordigers van de regering en burgergroepen wordt gevormd om door te praten over hetgeen gisteren is besproken.

Uiterlijk 16 maart dient het panel zijn bevindingen aan premier Prayut te melden, want op die dag eindigt de inschrijving op de veiling. Die was aanvankelijk 18 februari, maar het ministerie van Energie besloot de deadline uit te stellen vanwege de gerezen controverse.

De instelling van een panel was het enige onderwerp waarover overeenstemming werd bereikt. Verder werden op het forum standpunten herhaald, die al uitgebreid aan de orde zijn geweest in de krant, dus die laat ik achterwege. Ze staan allemaal keurig op een rijtje in bijgaand kader.

In een notendop gaat het allemaal om de vraag wie het meest gaat profiteren van Thailand’s grondstoffen: het land of het bedrijfsleven.

Verbod op commercieel draagmoederschap

21 februari – Thailand heeft nu eindelijk een wet die draagmoederschap regelt. Gisteren gaf het parlement in derde lezing het groene licht. Kern van de wet is de vorming van een orgaan dat de kinderen gaat beschermen. Het gaat regels opstellen over draagmoederovereenkomsten en het gebruik van IVF. De wet regelt al wie in aanmerking komt voor het draagmoederschap en welke echtpaar gebruik mogen maken van een draagmoeder.

Commercieel draagmoederschap wordt expliciet verboden. Daar staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar en/of een boete van 200.000 baht op. Buitenlandse echtparen kunnen niet meer in Thailand terecht voor een draagmoeder. Artsen die niet gekwalificeerd zijn, riskeren een gevangenisstraf van 1 jaar en/of een boete van 20.000 baht.

Commercieel draagmoederschap werd zes maanden geleden een hot item toen bekend werd dat een Australisch echtpaar de jongenshelft van een tweeling had achtergelaten, die leed aan het syndroom van Down. Vervolgens kwam de politie op het spoor van negen baby´s, verwekt door een Japanner bij draagmoeders, hetgeen het vermoeden van mensenhandel voedde.

Kort nieuws zaterdag 21 februari

- Een F-16 straaljager is gistermiddag tijdens een oefenvlucht neergestort in Khok Samrong (Lop Buri). De piloot kwam daarbij om het leven. De crash wordt gemeld in piepklein berichtje op de voorpagina en bevat verder geen details.

Van andere F-16 crashes weet ik dat de piloot zich doorgaans in veiligheid kan stellen met zijn schietstoel. F-16’s storten trouwens vaker neer, want het schijnt een nogal moeilijk te vliegen toestel te zijn.

- Een aardbeving gistermiddag om 1 uur met een kracht van 4 op de schaal van Richter heeft niet tot enige schade geleid, aldus het districtshoofd van Koh Yao. De beving, waarvan het epicentrum ten zuiden van Koh Yao (Phangnga) lag, 2 kilometer onder de zeebodem, werd in drie districten van Phuket en delen van Phangnga gevoeld.

Na de beving gaf het National Disaster Warning Centre een verklaring uit waarin de bevolking werd gerustgesteld. Het centrum verklaarde dat het een kleine beving was en niet tot een tsunami kon leiden. Sinds de tsunami in december 2004 dood en verderf zaaide, hebben tal van aardbevingen met dezelfde kracht als gisteren op verschillende plaatsen in het Zuiden plaatsgevonden.

- Een groep van 33 Chinese toeristen is gisteren in Pattaya door hun tourgids in de steek gelaten, nadat ze extra geld had geëist. De politie trof de groep langs de kant van de Jomtien Beach Road aan, waar ze tevergeefs op de gids plus bus wachtte.

De toeristen waren op maandag in Thailand gearriveerd. Voor hun pakketreis betaalden ze 2.399 yuan (12.484 baht); de gids vroeg om nog eens 1.388 yuan. Alhoewel twintig van hen besloten te betalen, nam ze de kuierlatten met 27.600 yuan. De Chinese Tour Guide Club zegt dat tegen haar strenge maatregelen zullen worden genomen. Het tourbedrijf is bereid het geëiste geld te vergoeden.

- Thailand en Rusland gaan een gezamenlijke commissie vormen met regeringsvertegenwoordigers van beide landen om samenwerking op handelsgebied te bevorderen, in het bijzonder landbouwproducten waaronder rijst en rubber. Dit voorstel heeft minister Prawit Wongsuwon (Defensie) gedaan in een gesprek gisteren met de Russische ambassadeur.

Behalve over samenwerking op handelsgebied spraken ze ook over investeringen en de aanschaf van militair materieel. De ambassadeur heeft de minister uitgenodigd in april een internationale bijeenkomst over counter terrorisme bij te wonen.

- De Expressway Authority of Thailand (Exat) heeft besloten boven de Kaset-Nawamin Road een verhoogde weg te bouwen. Als gevolg daarvan vervalt het plan van de vorige regering voor de aanleg van een lightrail verbinding.

Exat is in gesprek met de Kasetsart universiteit over de afritten. De universiteit verzet zich daartegen want die zouden hinder opleveren voor de campus. De vorige regering had het lightrail project voorgesteld als tegemoetkoming aan de universiteit. 

- Omwonenden van de goudmijn in Pichit proberen het nu maar eens via een beroep op premier Prayut. In een petitie vragen ze de premier opdracht te geven aan het Central Institute of Forensic Science (CIFS) en de Rangsit universiteit 6.000 dorpelingen een gezondheidstest af te nemen en de grond in de omgeving van de mijn op toxische stoffen te onderzoeken.

Het CIFS heeft in november bij bloedtesten van 730 omwonenden bij de helft verhoogde concentraties zware metalen in het bloed gevonden. Het bedrijf is naar aanleiding daarvan tijdelijk stilgelegd en mag pas weer gaan delven als het kan aantonen geen bedreiging voor de gezondheid van de omwonenden te vormen. De mijn ligt op de grens van Pichit, Phitsanulok en Phetchabun.

Bij de overhandiging van de petitie gisteren in het klachtencentrum van de regering waren ook vertegenwoordigers uit Saraburi en Lop Buri aanwezig, want die provincies zouden als volgende op de nominatie staan om een goudmijn te krijgen.

- Bij bomaanslagen gisteren in Muang (Narathiwat) zijn dertien personen gewond geraakt en twintig gebouwen beschadigd. De politie vermoedt dat ze juist nu werden uitgevoerd, omdat tal van toeristen, de meesten uit Maleisië, voor de festivalweek ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar naar het Zuiden zijn gekomen.

Alhoewel de politie over de aanslagen was getipt, kwamen ze op een onverwacht tijdstip rond lunchtijd. Eén bom was geplaatst in een pickup truck. Die ontplofte voor een karaokebar en verwondde acht mannen en vijf vrouwen. De explosie was zo zwaar dat twintig huizen werden beschadigd.

De andere bom was verstopt in een motorfiets, 300 meter verder, maar die kon tijdig onschadelijk worden gemaakt door een hogedruk waterstraal erop te zetten.

Bij de derde aanslag werd gebruik gemaakt van een handgranaat. Die werd naar een restaurant gegooid, maar explodeerde niet.

Donderdagavond werd in Sungai Kolok (Narathiwat) een man op een motorfiets doodgeschoten en een ander raakte gewond. De politie weet niet zeker of het een verzetsdaad was of om een persoonlijk conflict ging.

- Premier Prayut heeft gisteravond in zijn wekelijks tv-praatje gedreigd een ‘special power’ in het leven te roepen [?] om korte metten te maken met personen die kwaad in de zin hebben. Volgens inlichtingen zouden anti-regeringsgroepen in de startblokken staan om onrust te veroorzaken. Prayut waarschuwde: Stoppen anders worden jullie gestraft. ‘Ik heb al eerder gewaarschuwd. We kunnen niet teruggaan naar de politieke chaos.’

- De resultaten van de toelatingsexamens voor de universiteit zijn weer bar en boos. Gemiddeld zijn de leerlingen vorige maand voor zes van de zeven vakken gezakt.  De hoogste score bij het examenonderdeel Thai was 58 van de 100 punten, het gemiddelde lag onder de 50, zegt Samphan Phanphruk, directeur van het National Institute of Educational Testing Service.

Bij wiskunde, natuurkunde en scheikunde zagen enkelen kans 100 punten te scoren, maar bij wis- en natuurkunde waren er ook scores van nul. Ook bij Engels en biologie vielen nullen.

De resultaten tellen bij de universiteiten die aan de centrale toetsing deelnemen, voor een deel mee bij toelating. (Zie pagina Onderwijs)


 

Toerisme: Ga voor kwaliteit, niet aantallen

20 februari – Kwaliteit, een langer verblijf in het land en hogere bestedingen: dat moet de focus zijn voor de regering en organisaties op toeristisch gebied. Een groot aantal bezoekers is eerder schadelijk dan bevorderlijk voor de toerismesector, zegt het Tourism Department.

Directeur-generaal Anuphap Kesornsuwan heeft dan ook kritiek op de target van het ministerie van Toerisme en Sport, dat voor dit jaar uitgaat van 29 miljoen toeristen. Dat aantal overschrijdt volgens hem de capaciteit van Thailand’s toerismesector.

Anuphap: ‘Het groot aantal bezoekers levert problemen op, zoals een tekort aan gidsen, bussen en toeristenpolitie en oplichting van toeristen. We maken ons ook zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening.’

Anuphap pleit voor een verschuiving van de aandacht naar kwaliteitsreizigers en verlenging van de gemiddelde verblijfsduur van 9,7 dagen met een dag. De toerismesector moet ook naar manieren zoeken om het gemiddeld bestede bedrag van 44.620 baht te verhogen naar 50.000 baht per persoon.

Als dat lukt, is de sector dit jaar goed voor 2,3 biljoen baht, meer dan de target van 2,2 biljoen baht van het ministerie, en in 2016 voor 2,5 à 2,6 biljoen baht. De schatting van 2,3 biljoen baht bestaat uit 800 miljard baht uit het binnenlands toerisme en 1,42 biljoen baht uit de overzeese markt.

TAT: 29 miljoen toeristen is geen probleem
De Tourism Authority of Thailand (TAT) is het eens met het pleidooi voor hogere bestedingen, maar noemt de target van 29 miljoen toeristen daarentegen geen probleem. De bestaande voorzieningen kunnen dat aantal aan, zegt TAT-gouverneur Thawatchai Arunyik.

Maar helemaal gerust is hij er blijkbaar niet op, want hij roept de regering en autoriteiten op bij buitenlandse toeristen nieuwe bestemmingen te promoten om de drukte in populaire plaatsen als Phuket, Pattaya, Chiang Mai, Bangkok en Krabi te verlichten. En er dienen promotiecampagnes gevoerd te worden om meer toeristen in het laagseizoen te trekken.

Vorig jaar arriveerden 24,77 miljoen buitenlandse toeristen in Thailand, 6,66 procent minder dan in 2013. De toeristen brachten 1,84 biljoen baht in het laatje. De TAT gaat dit jaar voor 28 miljoen buitenlandse toeristen, 1 miljoen minder dan het ministerie, en bestedingen van 2,2 biljoen baht, een vrij ambitieuze doelstelling, want dat is een stijging van 16 procent. De ‘2015 Discover Thainess’ campagne moet daar voor zorgen.

Anuphap noemt de doelstelling van de TAT om de bestedingen uit de binnenlandse markt met 50 procent te verhogen moeilijk. Thailand zou dan Thais, die de voorkeur geven aan een reis naar het buitenland, moeten overhalen om in eigen land te blijven. De Thais geven in het buitenland 300 miljard baht per jaar uit.

De regering heeft het ministerie van Toerisme en Sport vorige maand opgedragen zich sterk te maken voor herstel van het toerisme dit jaar en de kwaliteit van het toerisme te verbeteren. Het ministerie werkt aan een strategisch lange-termijnplan. Dat moet in juli klaar zijn. (Bron: Bangkok Post, 19 februari)

Limerick van de dag

Er was eens een dame van plezier
Die werkte liever niet hier
Ze werkte ook niet daar
Zo kwam ze sneller klaar
Ze vindt  dat gedoe maar gemier
(Auteur: Dick van der Lugt)

 

Suvarnabhumi is er klaar voor

20 februari – Suvarnabhumi staat aan de vooravond van een forse uitbreiding die de capaciteit van de luchthaven in 2020 van 45 miljoen op 85 miljoen passagiers per jaar brengt. Suvarnabhumi promoveert dan naar de eredivisie van ’s werelds megaluchthavens.

Woensdag ging de raad van bestuur van Airports of Thailand (AoT) akkoord met de zogeheten fase 2 uitbreiding, nadat vorige maand al toestemming was verleend voor de bouw van een nieuwe passagiersterminal en een derde runway, aanvankelijk van 2.900 meter en later te verlengen naar 3.700 meter.

Fase 2 bestaat uit de aanleg van een nieuw platform dat plaats biedt aan 38 straalvliegtuigen, waaronder 8 A380 superjumbo’s, en een parkeerterrein; de bouw van een satelliet terminal, kantoor en een verbinding tussen de huidige en nieuwe terminal.

Dat alles bij elkaar gaat meer dan 109 miljard baht kosten, een bedrag dat geen probleem is, zegt waarnemend AoT-president Nirandra Theeranatsin. AoT heeft 44 miljard baht aan liggende gelden en de werkzaamheden strekken zich over een lange periode uit.

De werkzaamheden beginnen in maart 2016. Ze vinden in twee fases plaats. [Niet te verwarren met de term Fase 2.] De eerste komt in 2019 klaar; de capaciteit bedraagt dan 70 miljoen passagiers per jaar. De tweede eindigt een jaar later en dan kan Thailand’s trots 85 miljoen pasagiers verwerken.

Vorig jaar passeerden 46,4 miljoen passagiers de luchthaven, 1,4 miljoen meer dan de capaciteit.

Op de foto een schets van de nieuwe satelliet terminal.

Defrocking abt Dhammachayo; regering peinst

20 februari – De regering buigt zich over de oproep van de NRC om de voormalige abt van Wat Phra Dhammakaya uit de monniksorde te zetten. Ze wacht een formeel verzoek van het National Office of Buddhism (NOB) af, alvorens een besluit te nemen.

Defrocking (in het Nederlands laïcitatie – ontslag uit de clericale staat) is al in 1999 door de vorige Supreme Patriarch gadviseerd, maar de Supreme Sangha Council (SSC) heeft dat advies naast zich neergelegd.

Het NOB acht het onwaarschijnlijk dat Phra Dhammachayo de gedragsregels van de monniksorde heeft overtreden, omdat hij het land dat door gelovigen was gedoneerd, aan de tempel heeft terug gegeven. Op basis van die informatie mag hij nog steeds als abt dienen, althans voor het moment, zegt NOB-woordvoerder Somchai Surachatree.

Vandaag beslist de NOB of er een nieuw onderzoek naar de abt komt. Vermoedelijk wordt een panel gevormd dat de brief van de Supreme Patriarch uit 1999 gaat bestuderen. De hoogste boeddhistische gezagsdrager noemt daarin twee overtredingen: 1 Een eigenzinnige interpretatie van de boeddhistische doctrines, resulterend in een conflict met monniken, en 2 de [dus aanvankelijke] weigering het land over te dragen.

De tempel zegt in een korte verklaring dat de zaak is behandeld en over is. Een andere verklaring op Facebook [van?] zegt dat het conflict met monniken in 2006 is geëindigd en te wijten was geweest aan een misverstand, veroorzaakt door ‘onvoldoende informatie’. Later dat jaar maakte de SSC een eind aan de schorsing van de abt en in 2011 bevorderde de SSC hem naar een hogere rang.

NRC-lid Paibul Nititawan blijft van mening dat de monnik uit de orde moet worden gezet. De bevolking heeft recht op een heldere uitleg waarom tegen de abt nooit actie is ondernomen.

De NRC gaat het Anti-Money Laundering Office en het Department of Special Investigation bevragen over de verduisteringszaak bij de Klongchan Credit Union Co-operative. De abt zou miljoenen gestolen baht hebben ontvangen. Zie verder het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van donderdag.

Kort nieuws vrijdag 20 februari

- Zenuwachtig? Daar lijkt het wel op, want vandaag zijn duizend agenten en soldaten opgetrommeld om het Government House te bewaken waar een forum wordt gehouden over de controversiële veiling van exploratieconcessies voor gas en olie.

Zeven burgergroepen, die zich tegen de veiling verzetten, zijn voornemens het door de regering georganiseerde forum bij te wonen. Maar of hen dat gaat lukken, vermeldt het bericht niet. Wel dat het kantoor van de Civil Service Commission tegenover het Government House ingericht is voor belangstellenden die niet zijn uitgenodigd voor het forum.

Premier Prayut verwacht dat vandaag een gezamenlijke conclusie wordt bereikt. Gevraagd wat hij in de achterzak heeft, als dat niet lukt, hulde Prayut zich in de van hem bekende raadselachtige uitspraken, waar ik geen soep van kan koken. Nou goed dan, een poging: ‘De media moeten met degenen praten die niet naar het forum komen. Het hele land moet gevraagd worden hoe ze erover denken.’

Eerdere berichtgeving:
19 februari Energieforum is doekje voor ’t bloeden
17 februari: Energieveiling: Premier dringt aan op kalmte
16 februari Regering stelt olie/gas-veiling uit
14 februari Prayut: Veiling gaat sowieso door
14 februari KvK: Neem snel besluit over energie
Kort nieuws 5 februari; 24, 21, 17, 15 januari

- Het hooggerechtshof beslist volgende maand of het oud-premier Yingluck gaat berechten. Gisteren overhandigde het OM de tenlastelegging, vervat in twintig dozen met documentatie. Yingluck was er niet bij, maar dat was ze wettelijk ook niet verplicht. Haar advocaat heeft de procureur-generaal laten weten dat Yingluck acte de presence geeft, zodra het Hof beslist heeft of het de zaak in behandeling neemt.

Yingluck wordt beschuldigd van plichtsverzuim wegens haar rol in het hypotheeksysteem voor rijst en van machtsmisbruik. Wanneer ze voor beide wordt veroordeeld, kan ze maximaal 20 jaar achter de tralies belanden. De zaak is aanhangig gemaakt door de NACC en het OM. De verjaringstermijn bedraagt 15 jaar, die is ingegaan in augustus 2011 toen het hypotheeksysteem van kracht werd. (Zie pagina Corruptie 2 en Rijst 3)

Zie verder het bericht ‘t Balletje gaat rollen voor Yingluck van 19 februari.

- Voor het eerst hebben leden van het (nood)parlement zelf een wetsvoorstel ingediend. Gisteren besprak de NLA het amendement dat is ingediend door vijftig parlementariërs. Het amendement stelt strengere straffen op het in bezit hebben van kinderporno. Daar komt een gevangenisstraf op te staan van drie, vijf of zeven jaar afhankelijk van de leeftijd van het kind, en/of een boete van 30.000, 100.000 of 140.000 baht.

- Nog een bericht over de NLA.  Aan beroepsprocedures bij het hooggerechtshof in civielrechtelijke zaken wordt paal en perk gesteld. De NLA is gisteren in eerste lezing akkoord gegaan met een wijziging van de Civil Procedure Code. Het voorstel, dat uit de koker van het Office of Court of the Judiciary komt, heeft tot doel het toenemend aantal beroepsprocedures in te perken. Die worden soms misbruikt om uitstel te krijgen voor compensatiebetalingen; uiteindelijk is de winnende partij de dupe van de vertraging.

De toegang tot het hooggerechtshof gaat bepaald worden door een commissie van vier rechters, waaronder de vice-president van het Hof. Doorgelaten worden zaken die van openbaar belang zijn en zaken waarin het vonnis afwijkt van de jurispredentie.

Overigens stemden niet alle NLA-leden voor het amendement en ook de Lawyers Council of Thailand verzet zich omdat de wettelijke rechten van de bevolking worden beperkt. In drugs- en consumentenzaken is beroep al niet mogelijk. Daar spreekt het Court of Appeal het laatste woord en volgens vice-premier Wissanu Krea-ngam heeft dat nooit tot problemen geleid.

Bij het hooggerechtshof werken 140 rechters en zijn 25.000 civielrechtelijke zaken in behandeling.

- Oud-premier Thaksin heeft bij de Criminal Court bakzeil gehaald voor zijn aanklacht tegen Sondhi Limthongkul en zijn twee mediabedrijven. Sondhi, oprichter van de geelhemdbeweging, zou in 2008 smadelijke opmerkingen over Thaksin hebben gemaakt. Hij beschuldigde hem van schending van de macht van de koning door stemmen te kopen, de politie onder zijn beheer te stellen en het leger om te kopen. De rechtbank vond dat geen smaad; Sondhi had de monarchie juist beschermd.

- Het rommelt nog steeds in het rubberwereldje vanwege de lage rubberprijzen. Het kabinet keurde gisteren het verzoek goed van de Rubber Estate Organisation voor een lening van zes miljard baht bij de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Dat geld gaat gebruikt worden om via coöperaties of community enterprises rubberproducten van keuterboertjes te kopen; het mag niet naar rijke rubberboeren gaan, heeft het kabinet bepaald.

Het huidige rubbertapseizoen eindigt op 28 februari; het nieuwe seizoen begint op 15 mei. In de tussenliggende periode zoekt de regering naar maatregelen om de prijs op te krikken. Gestreefd wordt naar 60 baht per kilo, 65 baht voor smoked rubber sheets en 50 baht voor latex. Thans doet een rubbervel 47 baht per kilo, een smoked sheet 48,5 baht en latex 44 baht per kilo.

De rubberboeren eisten eerder 80 baht per kilo en dreigden met protesten, maar daarover rept het bericht niet.

- Een verrassend succes. Zo noemen Thailand, Laos, Myanmar en China hun gezamenlijke operatie tegen de drugssmokkel over de Mekong rivier. De samenwerking eindigde woensdag, maar verwacht wordt dat tot het einde van het jaar op dezelfde manier wordt doorgegaan. Over voortzetting is al in principe overeenstemming bereikt tussen de vier landen. De minister van Justitie wil de samenwerking uitbreiden tot het gebied grenzend aan de rivier.

De operatie, die op 12 januari begon, stond onder leiding van het Safe Mekong Coordination Centre. Ze bestond uit gezamenlijke patrouilles op de rivier. Die leverden een vette oogst op, waaronder de arrestatie van 1.289 verdachten en kilo’s precursoren en drugs. China arresteerde vijf drugsbarons en in Guangdong werd een fabriekje opgerold.

Volgende maand evalueren de vier landen de operatie en besluiten ze of ermee wordt doorgegaan.

- Psychologen en criminologen pleiten voor het verzamelen van gegevens over ‘perverse’ seksuele activiteiten. Tijdens een seminar woensdag over de preventie van seriemisdrijven zei Taweesin Visanuyothin, directeur van het Galya Rajanagarindra Institute, dat gegevens over elke sekszaak, met name wanneer de dader psychiatrische problemen heeft, voor medische studies bewaard dienen te blijven. Op basis van de gegevens kunnen vervolgens maatregelen voor de lange termijn gezocht worden.

In Thailand worden jaarlijks 32.000 personen verkracht. Slachtoffers zijn niet alleen vrouwen maar ook kinderen, mannen, dieren en oudere vrouwen. Een geruchtmakende zaak kwam onlangs in het nieuws. De man verkrachtte sinds 2011 twaalf oudere vrouwen, van wie hij er twee vermoordde. Zie verder het bericht Serieverkrachter nog steeds op vrije voeten van 2 februari.

- De Lawyers Council of Thailand pleit voort uitbreiding van de anti-mensenhandel wetgeving. Ook het smokkelen van illegale migranten dient onder de werking van de wet te worden gebracht.

Het pleidooi is een reactie op de veroordeling van een Palestijnse asielzoeker omdat hij een vervalst paspoort had. Hij kreeg een gevangenisstraf van twee jaar, maar was eigenlijk het slachtoffer van een mensenhandel bende. Die had hem wijsgemaakt dat hij in Zweden asiel kon krijgen, waar hij via Thailand naar op weg was.

In de EU zou de man niet veroordeeld zijn, want asielzoekers worden er niet als criminele verdachten beschouwd, zelfs wanneer ze op een vals paspoort reizen. De bemiddelaars zouden daar terecht staan, maar die lopen in het geval van de Palestijn nog vrolijk vrij rond.

De ironie van het hele geval wil dat Thailand verwoede pogingen doet de Tier 3 status van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport kwijt te raken. Vorig jaar zakte het land van de Tier 2 lijst naar Tier 3. Als Thailand daarop dit jaar blijft staan, dreigen er handelssancties.

- De jongere broer van voormalig (in ongenade gevallen) DSI-hoofd Tarit Pengdith heeft zichzelf aangegeven nadat tegen hem een arrestatiebevel was uitgevaardigd. Setthawut wordt samen met de eigenaar van het Colonze casino beschuldigd van majesteitsschennis.

Volgens bewoners in Pak Chong (Nakhon Ratchasima) hebben ze er gerommeld met grondactes, waarbij ze zeiden dat grond ontwikkeld zou worden voor de bouw van een paleis voor de koninklijke familie. Vermoed wordt dat politietopman Pongpat Chayapham, die een crimineel netwerk runde, bij de zaak betrokken is omdat hij een kennis is van de casinobaas. Dat heerschap is nog voortvluchtig. (Zie pagina Majesteitsschennis)

- Laatste bericht: De brandweerwagens die staan te verroesten in loodsen en de open lucht, bestemd voor de gemeente Bangkok (BMA), maar na negen jaar nog steeds niet in gebruik zijn genomen vanwege corruptie.

De gemeente is optimistisch dat ze een van de vier loodseigenaren in Chon Buri kan betalen. Er staat nog een rekening van 780 miljoen baht open. De andere drie hebben de vereiste huurpenningen kwijt gescholden. Om welk bedrag het daarbij gaat, is niet bekend gemaakt.

De gemeente gaat de 315 wagens, 30 blusboten en ander materieel weghalen want ze moeten gerepareerd worden. Dat gaat nog eens 200 tot 300 miljoen baht kosten, maar adjunct-gouverneur Aswin Kwanmuang denkt dat het goedkoper kan als lokaal gemaakte producten worden gebruikt.

Hij gaat vandaag naar Duitsland om met experts te overleggen over de reparatie van het spul dat gekocht is van het Oostenrijkse bedrijf Steyr. Zie verder het bericht Pyrrusoverwinning voor Bangkok van 26 januari. (Zie pagina Corruptie 2)


 

Staat van beleg nachtmerrie voor have-nots

20 februari – Hervormingen was het buzzword tijdens de anti-regerings demonstraties die tot de coup van 22 mei leidden. Hervormingen was ook de belofte van de junta na de machtsovername. De rust is weergekeerd in de straten van Bangkok, maar dat is niet genoeg, schrijft mijn favoriete columniste Sanitsuda Ekachai in Bangkok Post.

De have-nots hebben nu onder de junta met een veel hardvochtiger onderdrukking te maken dan ooit tevoren, is haar strenge oordeel na negen maanden. Voorbeelden? De regering helpt de mandarijnen om de armen van hun land te verdrijven, milieuverontreinigende industrie wordt gesteund, wetten zijn in de maak om de bureaucratie te versterken en de industrie te helpen grondstoffen gemakkelijker te exploiteren.

Bewoners in beschermde bossen die was toegezegd dat ze er konden blijven wonen als ze de regering hielpen het bos te conserveren, worden met harde hand verwijderd.

Gewapende soldaten blokkeren openbare hoorzittingen en onderdrukken lokale protesten, zoals bij de goudmijn in Loei en bewijs van schadelijke gevolgen voor de gezondheid van bewoners, wordt weggewuifd, zoals bij de goudmijn in Phichit. Bewoners leven door de staat van beleg in angst en vrees.

Sanitsuda soms het allemaal keurig op [ze noemt nog meer voorbeelden]. Er lijkt geen eind te komen aan controversiële projecten, schrijft ze. Maar er zijn ook, hoewel kleine, lichtpuntjes. Sommigen beginnen te zeggen: Genoeg is genoeg.

De omwonenden van de Pak Moon dam [die de vismigratie blokkeert] trekken voor een sit-in naar Bangkok. De lobby die zich verzet tegen het verkwanselen van ’s lands olie- en gasvoorraden, heeft haar eerste slag gewonnen. Rimpelingen van ongenoegen verspreiden zich. Deze mensen zijn geen rood- of geelhemden, maar gewone mensen die hun leefomgeving en kinderen willen beschermen, aldus Sanitsuda. (Bron: Bangkok Post, 19 februari)

Limerick van de dag – Tweeluik

Een garnalenverkoopster in Phuket
Deelde met menig expat het bed
Net als zoveel vrouwen
Wilde ze graag trouwen
Maar ze viste telkens achter het net
(Auteur: Chris de Boer)

Een nymfonane, ook in Phuket
Deelde met nog meer mannen het bed
Niet dat ze wilde trouwen
Net als zoveel vrouwen
Maar ze was nu eenmaal een slet
(Auteur: Dick van der Lugt)

 

‘t Balletje gaat rollen voor Yingluck

19 februari – Oud-premier Yingluck staat over enige tijd niet alleen voor de strafrechter, maar loopt ook kans op een civielrechtelijke procedure vanwege haar rol in het hypotheeksysteem voor rijst. Minister Sommai Phasee (Financiën) denkt na over het verzoek van de National Anti-Corruption Commission om van haar compensatie te eisen vanwege de geleden verliezen.

‘We kunnen het niet gezwind doen, we moeten dat zorgvuldig afwegen, want het is een grote zaak, waarbij verschillende diensten zijn betrokken. Daarmee moet ik eerst praten alvorens vragen te kunnen beantwoorden’, zegt de minister.

Het verzoek van de NACC, die al eerder het OM adviseerde Yingluck strafrechtelijk aan te pakken, is een uitvloeisel van het advies van de NACC om 21 personen en bedrijven die verdacht worden van fraude bij G-to-G rijstdeals (government to government), civielrechtelijk te gaan vervolgen. Onder hen zijn de voormalige minister en staatssecretaris van Handel.

Het OM heeft al besloten Yingluck strafrechtelijk te gaan vervolgen wegens plichtsverzuim. Als voorzitter van het National Rice Policy Committee zou ze nagelaten hebben paal en perk te stellen aan de corruptie (waarvoor ze meermalen is gewaarschuwd) en de oplopende verliezen. Die worden thans begroot op 518 miljard baht, waarbij al rekening is gehouden met de waardevermindering van de opgeslagen rijst. Woensdag vergadert een commissie van Financiën om de gegevens te updaten.

Geen reisverbod
Het OM zal de rechtbank niet vragen Yingluck een reisverbod op te leggen, nadat ze formeel in staat van beschuldiging is gesteld. Vanochtend gebeurt dat bij de Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggerechtshof. Het OM zal ook niet om borgtocht vragen want dat is een zaak waar de rechtbank zelfstandig over beslist.

De NCPO (junta) verbood begin deze maand Yingluck naar Hong Kong te reizen waar ze naar verluidt haar broer zou ontmoeten. Als reden werd opgegeven dat het OM bezig was de strafrechtzaak voor te bereiden.

Een bron bij Pheu Thai zegt dat Yingluck zich vandaag niet meldt bij het OM om van daaruit naar de rechtbank te worden gebracht. Volgens deze bron wacht ze de openingszitting af en zal ze daar een verklaring afleggen. Yingluck is wettelijk niet verplicht vandaag op het matje te komen. Haar afwezigheid heeft volgens de NACC-voorzitter geen consequenties, alhoewel de NACC haar wel heeft geadviseerd niet weg te blijven. Op de eerste hoorzitting dient ze wel te verschijnen. (Zie ook pagina Corruptie 2)

Energieforum is doekje voor ‘t bloeden

19 februari – De tegenstanders van het ‘verkwanselen’ van concessies voor olie- en gasexploratie zetten vraagtekens achter over de oprechtheid van de regering, die vrijdag een forum heeft belegd, want prominenten onder hen mogen er niet het woord voeren. Ze vragen premier Prayut zelf het forum voor te zitten en dit niet over te laten aan minister Panadda Diskul van het PM’s Office.

Oud-oppositieleder Abhisit is een van de degenen die niet op de sprekerslijst staan. Daarop staan volgens de alliantie, zoals de tegenstanders door de krant worden genoemd, vier namen van vertegenwoordigers van burgergroepen, maar overleg heeft daarover niet plaatsgevonden. De groepen zelf moeten hun vertegenwoordigers nog aanwijzen.

Voormalig parlementslid Atthawich Suwanpakdi (Democraten) zegt dat de alliantie niet tevreden is omdat het een debat is en niet een forum om suggesties te verzamelen. De alliantie wil niet met de betrokken autoriteiten debatteren, maar het hebben over wijziging van de concessievoorwaarden, zodat de staat er meer van profiteert.

Narong Phetprasert, econoom en lid van het Energy Reform Network, meent dat het forum vooral bedoeld is om de concessieveiling te rechtvaardigen. Later zullen de autoriteiten zeggen dat het forum een openbare hoorzitting over de veiling was. Door het forum bij te wonen, werkt het netwerk dat in de hand.

Regeringswoordvoerder Sansern Kaewkamnerd zegt dat het forum wordt gehouden om zorgen weg te nemen dat de regering alleen maar naar één kant van het verhaal luistert. Het forum moet voor alle betrokkenen een oplossing bieden. Hij hoopt dat de deelnemers die kans niet voorbij laten gaan en geen verhit debat voeren.

Eerdere berichten:
17 februari: Energieveiling: Premier dringt aan op kalmte

16 februari Regering stelt olie/gas-veiling uit
14 februari Prayut: Veiling gaat sowieso door
14 februari KvK: Neem snel besluit over energie
Kort nieuws 5 februari; 24, 21, 17, 15 januari

Kort nieuws donderdag 19 februari

- De gemeente Bangkok (BMA) moet de nabestaanden van 12 van de 29 personen, die in 1995 om het leven kwamen toen de Pran Nok pier aan de Chao Phraya rivier (Bangkok) het begaf, een schadevergoeding betalen van 12,6 miljoen baht plus 7 procent jaarlijkse rente. Dit heeft het hooggerechtshof gisteren besloten in een zaak die in 1996 aanhangig was gemaakt.

Het Hof meent dat de gemeente, die op de hoogte was van de zwakke toestand van de pier, hem had moeten sluiten. Door dit niet te doen heeft de gemeente zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim.

De borden die de gemeente had geplaatst met de waarschuwing dat de pier slechts 60 personen kon dragen, achtte het Hof niet voldoende. De gemeente heeft ook nagelaten er hekken op te plaatsen om het aantal forenzen op de pier te beperken.

De pier stortte in toen twee veerboten er tegelijk aan meerden. Op de pier stonden circa honderd wachtenden.

- Een vlucht van Nok Air van Nan naar Bangkok heeft gisteren drie uur vertraging opgelopen omdat het niet lukte een cabinedeur te vergrendelen. De 86 passagiers, waaronder 40 VIP’s en leden van de pers, moesten al die tijd in de terminal wachten, terwijl technici verwoede pogingen deden het zaakje te repareren. De gestrande passagiers werden met een ander toestel naar Bangkok gevlogen.

Volgens Nok Air was het probleemtoestel pas drie tot vier maanden in bedrijf. Directeur Patee Sarasin zegt dat nieuwe vliegtuigen altijd kleine probleempjes geven. Een zelfde probleem deed zich op 6 februari in Lampang voor, eveneens bij een vlucht van Nok Air. Toen kon een deur ook niet worden vergrendeld.

- De wereldgezondheidsorganisatie WHO juicht de gewijzigde tabakswet toe. Dat schrijft de directeur-generaal in een brief aan premier Prayut en de minister van Volksgezondheid. De 22 jaar oude wet moet nog het groene licht krijgen van het kabinet en stuit, zoals te verwachten valt, op grote bezwaren van detaillisten en tabakskwekers.

Doel van de wet is jongeren te ontmoedigen een peuk op te steken. De minimumleeftijd van personen die tabak mogen kopen, wordt opgetrokken van 18 naar 20 jaar, de online-verkoop van tabaksproducten en de verkoop van losse sigaretten worden verboden. De wet geldt ook voor de e-sigaret en baraku. Elke vorm van reclame is verboden.

De WHO herinnert in haar brief aan een recente bijeenkomst over de nieuwe wet. Daarbij heeft ze ook aangedrongen op een aanzienlijke verhoging van de accijns op shag.

- Het kabinet heeft gisteren goedkeuring verleend aan 1.700 projecten op het het gebied van watermanagement. In het huidige begrotingsjaar is daarvoor zeven miljard baht uitgetrokken.[Geen details over die projecten.]

Het Royal Irrigation Department (RID) herhaalt zijn geruststelling dat er in het komende droge seizoen voldoende water voor consumptie is. De grote stuwmeren staan thans voor 60 procent vol. Van de 42.171 miljoen kubieke meter water kan 18.668 miljoen gebruikt worden.

Boeren die het advies in de wind hebben geslagen om geen off-season rijst te verbouwen, vissen achter het net. Het beschikbare water wordt alleen gebruikt voor consumptie en het in stand houden van het ecosysteem. 4,72 miljoen rai is beplant met rijst, veel meer dan de target van 1,81 miljoen rai.

Het RID houdt nauwkeurig het zoutgehalte in de drie grote rivieren in de gaten om ervoor te zorgen dat het niet boven de toegestane limiet uitkomt. Over het hele land heeft het RID 55 waterpompen en 51 watertrucks ingezet om de droogteproblemen te bestrijden.

-  De nieuwe grondwet krijgt een apart hoofdstuk, waarin de vrijheid van de media wordt geregeld. Het CDC heeft gisteren besloten de voorstellen, die de NRC-commissie media hervormingen heeft gedaan, aan de ontwerp-grondwet toe te voegen. Het gaat om vijf voorstellen, waaronder maatregelen om manipulatie of inmenging in de media te voorkomen, regels voor de besteding van overheids PR-budgetten zodat ze de media niet domineren en bescherming van consumenten tegen schadelijke berichtgeving.

Andere besluiten van het CDC hebben betrekking op de vorming van een nieuw onderwijsorgaan dat de decentralisatie van het onderwijs moet aanjagen, en verbetering van de 100.000 tambon klinieken. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- De NRC-commissie religieuze zaken vindt dat de voormalige abt van Wat Phra Dhammakaya [geen plaatsnaam] uit de monniksorde moet worden verwijderd. Volgens de commissie heeft de monnik de gedragsregels van de boeddhistische monniksorde overtreden.

Phra Dhammachayo is al in een brief van de vorige Supreme Patriarch uit 1999 van twee zaken beschuldigd: de boeddhistische leerstellingen verdraaien waardoor hij in conflict kwam met monniken en de weigering 1.500 rai land aan de tempel over te dragen die door gelovigen was gedoneerd.

De Supreme Sangha Council negeerde het advies hem uit de monniksorde te zetten, maar beval wel de grond over te dragen. De abt stemde daarin toe, waarna het OM in 2006 besloot een civielrechtelijke zaak tegen hem in te trekken.

Het National Office of Buddhism kan niet uitleggen waarom de abt nooit zijn monnikspij aan de kapstok heeft moeten hangen. De NRC-commissie vindt dat de regering alsnog moet aandringen op de defrocking van de abt.

De meest recente beschuldiging tegen de tempel en de abt betreft een controversiële donatie aan de tempel van de Klongchan Credit Union Co-operative, waarvan de bestuursvoorzitter van verduistering wordt beschuldigd. Indien de monnik het geld heeft geaccepteerd, heeft hij voor de tweede keer de boeddhistische gedragsregels overtreden, zegt een NRC-commissielid.

- Universiteiten gaan op verzoek van het ministerie van Onderwijs studeren op de vraag welk type werkers en hoeveel nodig zijn bij de geplande infrastructurele en watermanagement projecten. Die projecten eisen honderdduizenden werkkrachten.

Wanneer Thailand niet voldoende gekwalificeerde werkers kan opleiden, zullen ze uit het buitenland moeten komen, zegt staatssecretaris Krissanapong Kirtikara (Onderwijs), en dat kan natuurlijk niet. Voor de aanleg van de hogesnelheidslijnen zijn alleen al 10.000 werkers per kilometer nodig, aldus een voorlopig studie, gebaseerd op een Europees model voor de aanleg van hogesnelheidslijnen.

- Enkele [geen aantal] huizen aan Sukhumvit soi 75 zijn gisteren in vlammen opgegaan. De brandweer had een uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden.

- Telefoonzombies die prepaid bellen, dienen zich te registreren bij de National Broadcasting and Telecommunication Commission. Als ze dit binnen zes maanden niet doen, kunnen ze geen gebruik meer maken van hun heilig koetje. De NBTC mag dan ook hun belgedrag nagaan. Doel van de maatregel, die gisteren is goedgekeurd door het kabinet, is de veiligheid van bellers te waarborgen.

- Het kabinet heeft een wet goedgekeurd die de werkomstandigheden van bemanningen op vissersboten beoogt te verbeteren. De wet bevat een waslijst aan regels, die te veel zijn om allemaal te noemen. De belangrijkste lijkt me dat bemanningsleden minimaal 16 jaar moeten zijn en dat mannen tot 18 jaar geen werk mogen doen dat schadelijk is voor hun gezondheid.

De werkgevers zijn verplicht voor een behoorlijke accommodatie aan boord te zorgen en het aantal werkuren per dag mag er niet toe leiden dat bemanningen fysiek en psychisch uitgeput raken. [Het bericht noemt geen aantal uren.] (Zie ook pagina migranten)

- De op handen zijnde executie van twee Australische drugssmokkelaars in Indonesië is voor een prominent Australisch parlementslid en Amnesty Internatiol Thailand aanleiding Thailands doodstraf voor drugsvergrijpen ter discussie te stellen.

De Australische regering verzet zich al jaren tegen de doodstraf, die in tegenstelling tot wat de voorstanders zeggen, geen enkele afschrikwekkende werking heeft en het risico heeft dat juridische fouten niet gecorrigeerd kunnen worden wanneer de straf is uitgevoerd.

In Thailand geldt de doodstraf voor 55 vergrijpen. 623 gevangenen wachten op tenuitvoerlegging, van wie 40 procent van de mannen en 82 procent van de vrouwen is veroordeeld voor een drugsvergrijp, aldus de International Federation for Human Rights. De laatste executie door middel van een dodelijke injectie dateert van april 2009.

Het derde National Human Rights Plan voorziet in de afschaffing van de doodstraf. Maar in september liet de junta weten de straf te willen handhaven voor verstoring van het luchtvaartverkeer, zoals bezetting van een luchthaven of beschadiging van luchthaven faciliteiten en vliegtuigen.

Mensenrechtenactivist Angkhana Neelapaijit is weinig hoopvol gestemd dat de doodstraf ooit wordt afgeschaft. ‘De meeste Thai vinden ons rechtsstelsel uitstekend en rechtvaardig.’

- We kunnen niet betalen, zegt het Pollution Control Department, dat in de Klong Dan-zaak (corruptie bij de aanleg van een afvalwaterzuiveringsinstallatie) in november vorig jaar door de Supreme Administrative Court is veroordeeld tot betaling van 9,1 miljard baht aan het consortium dat de WZI heeft aangelegd.

PCD-hoofd Wichien Jungrumgruang zegt dat eerst het overleg met het consortium over de hoogte van het bedrag moet worden afgewacht. ‘Er is een kleine kans op een lagere betaling. We doen ons best overheidsgeld te besparen.’ Wichien verwacht eind deze maand daarover duidelijkheid. De PCD vraagt het consortium af te zien van de rentebetalingen (4 miljard baht) en een boete voor vertraagde betalingen. Als deadline heeft de rechtbank morgen bepaald.

De zaak kan nog een gunstig staartje voor de PCD krijgen, want het consortium en enkele partijen hangt een straf wegens fraude boven het hoofd. Het hooggerechtshof doet daarover dit jaar uitspraak. Als het consortium schuldig wordt bevonden, moet het de PCD compenseren. (Zie pagina Corruptie 2)

- Thailand gaat gastarbeiders zoeken in Vietnam, Bhutan en Bangladesh. Daarover wordt met die landen een Memorandum of Understanding afgesloten.

Uitgegaan wordt van 50.000 arbeiders uit Bangladesh voor de visindustrie en de bouw en 20.000 uit Bhutan als boekhouder en leraar vreemde talen. Voor Vietnam moet het aantal werkers en het soort beroep nog bepaald worden.

De Bhutaanse werkers worden 1 tot 2 jaar ingezet. Omdat ze daarna terugkeren, vormen ze geen concurrentie voor Thaise werkers die in de toekomst op zoek zijn naar een baan, zegt minister Surasak Karnjanarat (Werkgelegenheid). (Zie ook pagina migranten)

- Twee zusters (39 en 40 jaar) die worden verdacht van het verdoven en beroven van buitenlandse toeristen in Pattaya zijn dinsdag aangehouden. Ze werden in de boeien geslagen toen ze op het strand van Jomtien naar nieuwe slachtoffers speurden. De vrouwen lokten mannen mee naar een hotel waar ze toesloegen. De meesten waren oudere mannen die een triootje in het vooruitzicht was gesteld. De dames van (weinig) plezier stopten sterke slaappillen in alcohol en fruit.

- Thailand lijkt eindelijk de eerste atoomreactor voor researchdoeleinden te krijgen, een plan dat al in 1989 is goedgekeurd door de toenmalige regering. De reactor komt te staan in Ongkharak (Nakhon Nayok) en gaat de medische en elektronische industrie ondersteunen. De bouw is lange tijd vertraagd wegens problemen over de toe te passen technologie.


 

Oei! Mag dat wel?

18 februari – De foto boven circuleert op internet en wordt veel gedeeld. Hij toont voormalig premier Yingluck in gezelschap van politieofficier Wathanyu Watcharapalothai als lijfwacht. Er circuleren ook foto’s van beiden in een warenhuis en tijdens haar recente bezoek aan Chiang Mai, toen haar gevolg werd doorzocht bij een politiepost.

De bescherming van Yingluck heeft op de social media de nodige kritiek opgeroepen. Politiecommissaris Somyot Pumpunnmuang maakt zich er zorgen over en hij heeft daarom de Special Branch Police opdracht gegeven agenten terug te trekken die politici beschermen, indien dit in strijd met de regels is.

Een NLA-lid vraagt de politie uit te leggen waarom Wathanyu nog steeds Yingluck beschermt. Dat is volgens hem in strijd met de regel dat politiepersoneel niet mag deelnemen aan activiteiten met politici en VIP’s. Naar verluidt zou Wanthanyu vorig jaar Yingluck vergezeld hebben toen ze voor de verjaardag van Thaksin naar Parijs vloog en hij begeleidde haar ook naar Japan.

Drijvende markt swingt nog niet

18 februari – De vorige week geopende drijvende markt in de Khlong Phadung Krung Kasem wordt druk bezocht maar is op de social media met gemengde gevoelens ontvangen. De wandelpaden zijn te smal en lopen op de tijdelijke pier, gemaakt van blauwe plastic boeien, is lastig. Bezoekers laten veel rommel achter en er is weinig parkeerruimte.

De markt is een initiatief van premier Prayut Chan-o-cha, snel in praktijk gebracht door de gemeente Bangkok. Ze is elke dag geopend, voorlopig tot 1 maart en wanneer de markt een succes is wellicht permanent. Een vaste houten pier, waar een netizen om vraagt, zit er niet in want het gebied heeft een historische bestemming.

Maar sommige netizens zijn enthousiast. Degenen die klagen zijn zeker de brede looppaden in warenhuizen gewend, sneert er een. Ze schrijft dat haar buitenlandse vrienden van de markt genoten hebben en er graag weer terugkomen. Een ander schrijft dat de markt een goede gelegenheid voor stedelingen is om de geschiedenis van het gebied om het kanaal te leren kennen. Een kanaal dat lange tijd verwaarloosd is en smerig was. (Bron: Bangkok Post, 17 februari)

Half miljoen ton rijst geveild

18 februari – Not bad, zou ik zeggen. De regering heeft gisteren de verkoop van een half miljoen ton rijst uit de regeringsvoorraad goedgekeurd. Het was de eerste keer dit jaar dat de door de vorige regering opgekochte rijst werd geveild en de belangstelling viel niet tegen met 38 bieders die voor een bedrag van 7,85 miljard baht kochten.

Vooral de Hom Mali deed het goed, ze ging tot maximaal 31 baht per kilo van de hand. De witte rijst deed gemiddeld 11 baht per kilo.

De regering had nog eens 400.000 ton kunnen verkopen, maar het bedrijf, Empire Development Co, dat dit volume wilde kopen, wordt niet vertrouwd omdat het banden kan hebben met Siam Indica Co, door de NACC beschuldigd van corruptie bij het hypotheeksysteem voor rijst. En dat bedrijf is uitgesloten van veilingen.

De voorzitter van de Thai Rice Exporters Association is tevreden over de veiling. ‘De vraag naar rijst blijft groot, zowel op de binnenlandse markt als voor de export. Dit is een perfecte periode voor de regering om haar voorraad van de hand te doen.’ De volgende veiling wordt later deze maand gehouden. (Bron: Bangkok Post, 17 februari) (Zie pagina Rijst 3)

Economische groei blijft achter bij target

18 februari – Alhoewel de economie het vierde kwartaal van vorig jaar flink aantrok, bleef de economische groei over het gehele jaar gemeten met 0,7 procent onder de target van 1 procent van de National Economic and Social Development Board (NESDB).

In Q4 bedroeg de groei op jaarbasis 2,3 procent tegen de eerste kwartalen respectievelijk 0,5 procent, 0,4 procent en 0,6 procent.

De teruggang was voornamelijk het gevolg van de politieke onrust aan het begin van het jaar, gedaalde landbouwprijzen en de matige export. Q4 deed het daarentegen goed met hogere particuliere bestedingen, particuliere investeringen en regeringsuitgaven.

Aan de productiekant verbeterden alle sectoren, vooral de industrie, bouw en voor het eerst sinds enkele kwartalen de hotel- en restaurantsector. Groot- en detailhandel en vastgoed deden het ook beter.

De NESDB heeft in de glazen bol gekeken en voorspelt dat de economie dit jaar met 3,5 tot 4,5 procent groeit, dankzij een geleidelijke verbetering van de export die gelijk opgaat met het herstel van de wereldeconomie, herstel van particuliere investeringen en toerisme, uitdijende autoverkopen en –productie en dalende prijzen van ruwe olie.

Risicofactoren zijn daarentegen de mondiale landbouwprijzen die geen tekenen van herstel vertonen, de instabiliteit van de wereldeconomie en de verwachte devaluatie van valuta van belangrijke handelspartners. (Bron: Bangkok Post, 17 februari)

Limerick van de dag

Een expat in het Zuiden
Hoorde kerkklokken luiden
Waar kwam dat gebeier toch vandaan?
Een grapje van de lokale imam
Die dacht: ik imiteer de Notre Dame
(Auteur: Chris de Boer/bewerkt)

Aanleg spoorlijnen: China rekent te hoge rente

18 februari – Het werd al verwacht: China rekent een te hoge rente voor leningen ter financiering van de aanleg van twee spoorlijnen: 4 procent voor het commerciële werk, zoals de treinbediening, en 2 procent voor het niet-commerciële werk, zoals het civiele werk. China vindt de 4 procent gerechtvaardigd omdat Thailand geen ontwikkelingsland is.

Minister Prajin Juntong zegt nu naar binnenlandse financieringsbronnen op zoek te gaan. Een bron binnen het ministerie zegt dat het ministerie ongelukkig is met China’s rente-aanbod omdat er betere bronnen zijn, zoals het Japan International Cooperation Agency, dat volgens staatssecretaris Arkhom Termpittayapaisith een mogelijkheid is.

China heeft voorgesteld dat Thailand de 2-procentslening afsluit bij de Exim Bank, maar over de grace periode van 5 jaar en de looptijd van 15 jaar moet nog een hartig woordje worden gesproken. Op 10 en 11 maart praten beide landen verder in Bangkok en Nong Khai. Naar verwachting wordt daarna een Memorandum of Understanding afgesloten.

De twee lijnen komen te liggen tussen Nong Khai en industrieterrein Map Ta Phut (734 km) met een aftakking tussen Kaeng Khoi en Bangkok (133 km). De kosten worden voorlopig geschat op 350 tot 400 miljard baht. In afwijking van het huidige spoorwegnet krijgen de rails de internationale standaardbreedte van 1,435 meter. (Zie pagina Spoorwegen)

Kort nieuws woensdag 18 februari

- Pas op, zegt het ministerie van Volksgezondheid: Plaats tijdens de viering van het Chinese Nieuwjaar morgen brandende wierookstokjes en goud- en zilverkleurig wierookpapier niet in etenswaren. Ze vormen een ernstig gezondheidsrisico als je het voedsel daarna nuttigt. Met het eten krijg je dan ook lood, kwik, arseen en chroom binnen en dat zijn geen lieve jongens. Ze kunnen misselijkheid en diarree veroorzaken en op de lange termijn kanker.

Volgens een studie van het Clinical Research Centre van de Chulalongkorn universiteit is er ook een verband tussen het verbrande papier en de ziekte van Parkinson en een trage ontwikkeling van kinderen. Het lood beïnvloedt de ontwikkeling van kinderhersens, verlaagt het IQ en veroorzaakt bloedarmoede en nierstoornissen. Symptomen zijn duizelingen en een beroerte.

Bovendien verhoogt de as van de papiertjes de concentratie fijn stof in de lucht met een factor 30 tot 60. ‘We kunnen de as niet zomaar bij het afval doen, maar we dienen dezelfde procedure te volgen als bij fabrieken’, zegt de directeur van het Department of Health.

- Het leger heeft tot kalmte opgeroepen naar aanleiding mediaberichten dat Thaise soldaten op 5 februari drie Cambodjaanse houthakkers hebben doodgeschoten die illegaal de grens van Si Sa Ket waren overgestoken.

Legerwoordvoerder Winthai Surawee zegt dat het incident wellicht door groepen wordt misbruikt die druk op de autoriteiten willen uitoefenen. De schietpartij zou het gevolg kunnen zijn van een conflict tussen verschillende groepen houthakkers, die aan de grens opereren en beschermd worden door gewapende elementen.

- Opvallend! Krit Buddeejin, die als een van de eersten het nep communiqué over de gezondheidstoestand van de koning op internet verspreidde, is op borgtocht vrijgelaten. En dat is bijzonder want verdachten van majesteitsschennis krijgen nooit borgtocht. Maar bij Krit had de politie er geen bezwaar tegen en de rechtbank volgde dit advies.

De borgsom was overigens niet misselijk: 400.000 baht. De coulance van de politie zou erop kunnen wijzen dat ze er toch niet zo zeker van is dat Krit wegens majesteitsschennis en overtreding van de Computer Crime Act (die zware straffen kent) valt te vervolgen. (Zie pagina Majesteitsschennis)

- Het bericht van gisteren dat de ICAO al een audit had uitgevoerd bij het Department of Civil Aviation (DCA, zie Kort nieuws van 17 februari, een na laatste bericht) klopt niet. Die audit heeft van 19 tot 30 januari plaatsgevonden.

Zaterdag maakte de International Civil Aviation Organisation (ICAO) haar bevindingen bekend met enkele aanbevelingen. De criteria voor het verlenen van een Air Operator’s Certificate en de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen dienen binnen 90 dagen verbeterd te worden. Deze minpunten werden al in 2005 door de ICAO aangestipt.

Minister Prajin Juntong (Transport) denkt dat het optuigen van een nieuw onafhankelijk orgaan naast de DCA gewenst is en dat de taken van de DCA op het gebied van luchtvaartveiligheid en de preventie van ongelukken bij het ministerie van Transport in betere handen zijn.

In april wordt een seminar gehouden over lange termijn hervormingen op luchtvaartgebied. Dat wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de DCA, het ministerie, luchtvaartmaatschappijen en de strijdkrachten.

- Vertegenwoordigers van statenloze personen hebben gisteren in het klachtencentrum van de regering een petitie aangeboden, gericht aan premier Prayut, met het verzoek deze mensen toegang tot de gezondheidszorg te geven.

Het gaat om de resterende 208.631 statenloze personen uit een groep van 400.000, waarvoor de regering Abhisit in 2010 een regeling heeft getroffen. De regering draagt elk jaar 900 miljoen baht bij aan de regeling, maar volgens de indieners van de petitie is er nog 441 miljoen baht nodig.

Over het aantal resterende statenloze personen bestaat verschil van mening. Het ministerie van Volksgezondheid houdt het op 170.000.

- De media zijn door premier Prayut op hun vingers getikt wegens berichten dat de twee mannen die op 1 februari een bom hebben gelegd bij winkelcentrum Siam Paragon, uit een buurland kwamen. De politiewoordvoerder zou dit gezegd hebben, maar hij verwijt de media zijn woorden verdraaid te hebben. ‘Ik heb gezegd dat ze tijdens hun taxirit naar Siam Paragon duidelijk Thais spraken en dus geen buitenlanders konden zijn.’

Prayut maakt zich kwaad over de slordige berichtgeving en zegt dat ze de relatie met het buitenland kan verstoren. ‘We hebben al genoeg politieke ruzies gehad. Breng er geen oorlog van buiten in. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Het is niet juist persoonlijke meningen te publiceren. Wat is de reden indien het buitenlanders zijn?’

De verdachten zijn nog voortvluchtig. De politie heeft al honderd personen uitgenodigd om naar de camerabeelden te bekijken, maar het verlossende woord is nog niet gesproken.

- Politietopman Pongpat Chayaphan haalt zijn pensioen wel in de gevangenis, want aan de twee eerdere straffen die hij kreeg, is gisteren 10 jaar cel toegevoegd. Hij en zes anderen werden veroordeeld voor overtreding van Anti-Money Laundering Act en de Criminal Code.

Tussen 2009 en 2014 incasseerden ze onder andere steekpenningen van een goknetwerk en een zuidelijke smokkelbende van olie. Ook openden ze een casino in een massagesalon in Bangkok en eisten steekpenningen van agenten in ruil voor promotie.

Hoeveel jaar Pongpat nu in totaal moet brommen, vermeldt het bericht niet. Er resteert nog één zaak tegen hem. De andere verdachten kregen straffen van anderhalf en vijf jaar.

- De regering heeft een krediet van 1 miljard baht goedgekeurd, bestemd om koninklijke projecten te financieren die tot doel hebben de verbouw van opium verder uit te bannen en de landbouw landelijk te ontwikkelen.

Gisteren vergaderde een coördinatiecommissie, voor het eerst bijeen onder voorzitterschap van premier Prayut, over de precieze besteding. Leidraad is het advies van de koning over irrigatie en zonering (gewassen verbouwen op gronden die daarvoor het meest geschikt zijn).  De bergstammen in het Noorden worden gestimuleerd wintergewassen te verbouwen in plaats van papaver.

- Het protest van het Thai Labour Solidarity Committee (TLSC) tegen een wijziging van de Social Security Act (zie Kort nieuws van 27 januari) heeft succes gehad. Werknemers die zelf ontslag nemen, blijven recht houden op een werkloosheidsuitkering van 30 procent van hun eindsalaris voor een periode van drie maanden.

Dit heeft minister Surasak Karnjanarat (Werkgelegenheid) gisteren bevestigd. Het TLSC had bezwaar omdat degenen die zelf ontslag nemen soms door de werkgever worden gedwongen om aan hun stutten te trekken.

- Ander nieuws op het gebied van werk. Het ministerie van Landbouw heeft de opdracht gekregen voor een sociaal vangnet te zorgen voor informele werkers, met name de 15 tot 25 miljoen landbouwarbeiders.

Het ministerie van Werkgelegenheid heeft haar provinciale kantoren opgedragen beroepstrainingen op te zetten voor eigen werkers, zoals taxichauffeurs en verkopers.

Werkgevers worden uitgenodigd voor de National Labour Day beurs in Bangkok. Die heeft tot doel de capaciteit aan Thais geschoold werk op te peppen. [?]

Arbeidsnetwerken [?] gaan voorstellen doen voor een werk coöperatieraad, die als platform kan fungeren voor discussies van arbeiders, werkgevers en de autoriteiten. 

Het ministerie heeft de NCPO gevraagd hard op te treden tegen gastarbeiders zonder documenten.

- Nieuw-Zeeland en Australië zetten het licht op groen voor de import van verse lychee en longan. Die vruchten worden bestraald om parasieten te doden. Experts van beide landen hebben in het Irridiation Centre van het Thailand Institute of Nuclear Technology gekeken hoe dat in zijn werk gaat en waren blijkbaar tevreden. De minister van Wetenschap en Technologie verwacht dat de export van beide vruchten goed is voor 2,3 miljard baht per jaar.

- De gemeentepolitie van Bangkok heeft vier jongeren van 16 en 17 jaar gearresteerd nadat ze maandagavond vier benzinestations hadden beroofd. Ze stalen geld en mobieltjes na bedreiging van het personeel met een machete. Drie werden door de politie in de boeien geslagen, nummer 4 werd een dag later door zijn ouders bij het politiebureau afgeleverd. De kassier van één benzinestation liep verwondingen op.


 

Energieveiling: Premier dringt aan op kalmte

17 februari – Evenals gisteren opent Bangkok Post vandaag met de kwestie van de concessies voor de exploratie van olie en gas, maar veel nieuws valt er niet over te melden.

Zoals aangekondigd verzamelden honderden demonstranten zich gisteren bij het Government House om een open brief aan premier Prayut te overhandigen, maar de krant was blijkbaar niet ter plekke, want een verslag daarover ontbreekt. Een fotograaf van Post Today, de Thaistalige versie van Bangkok Post, was er wel, getuige bovenstaande foto.

Als belangrijkste nieuws beschouwt de krant de oproep van premier Prayut aan ‘alle partijen en betrokkenen’ om hun meningsverschillende vrijdag bij te leggen op een door de regering uitgeschreven forum. Dat is volgens hem beter dan elders te discussiëren of te protesteren.

Prayut benadrukte nog eens de noodzaak van het vinden van nieuwe energiebronnen omdat de bestaande binnenlandse olie- en gasvoorraden binnen 5 tot 10 jaar uitgeput raken en voor het geval de aanvoer uit het buitenland vermindert.

‘Zonder nieuwe energiereserves om de bestaande te vervangen, komt het land in de problemen. Wie neemt de verantwoordelijkheid wanneer nieuwe bronnen niet tijdig aangeboord kunnen worden en er de komende vijf tot jaar onvoldoende energie is?’ Verder wees hij erop dat de import van olie en gas duurder is dan binnenlands geproduceerd olie en gas.

Het National Energy Policy Committee besloot gisteren de deadline voor inschrijving op de veiling van de 29 blokken (23 in de Golf van Thailand en 6 op het vasteland) uit te stellen van morgen naar 16 maart. In de open brief wordt daarentegen gevraagd de veiling te schrappen. De briefschrijvers vinden dat het land zijn grondstoffen verkwanselt aan het bedrijfsleven. Ze pleiten voor een profit-sharing winstdelingssysteem. Dat zou flexibeler en voordeliger voor het land zijn.

Het artikel gaat vergezeld van een foto waarop de premier een vorkje omhoog houdt met som tam plu pa ra, papayasalade met gezoute krab en gefermenteerde vis, tijdens een bezoek aan de kantine in het Banchakan 1 gebouw van het Governement House. De kantine wordt gerenoveerd, een werk dat bijna klaar is. Erg vrolijk kijkt de premier er niet bij, dus hij zal het wel niet lekker gevonden hebben.

Eerdere berichten:
16 februari Regering stelt olie/gas-veiling uit

14 februari Prayut: Veiling gaat sowieso door
14 februari KvK: Neem snel besluit over energie
Kort nieuws 5 februari; 24, 21, 17, 15 januari

Limerick van de dag

Er was eens een man in Chiang Mai
Die sprak beter Thais dan menig Thai
Hij kon het ook nog lezen
Waar zou dat nu goed voor wezen?
Zo wist hij van de junta’s gedraai
(Auteur: Anonymus)

Kort nieuws dinsdag 17 februari

- Bee Taechaubol, directeur van Country Group Securities, zegt met het bedrijf van de Italiaanse oud-premier Berlusconi te onderhandelen over de aankoop van een meerderheidsaandeel (30 procent) in AC Milaan. Sinds vorige maand staan de Italiaanse media bol over de overname ‘door een Thaise investeerder’. 

Volgens de berichten zou er al een overeenkomst zijn met een investering van 300 miljoen euro voor het 30-procents aandeel. De holding van de familie Berlusconi, Fininvest, bracht vorige maand een verklaring uit waarin de berichten dat de club te koop was, werden ontkend.

Zaterdag bracht Fininvest een tweede verklaring uit, waarin het bestaan van een overeenkomst over een meerderheidsaandeel werd ontkend. Ze bevestigde wel dat gepraat werd over de verkoop van een minderheidsaandeel.

- De agent van het bureau Sai Mai (Bangkok) die beschuldigd wordt van een poging tot verkrachting van een 19-jarige universiteitsstudente, ontkent de beschuldiging. Hij meldde zich gisteren vrijwillig bij de politie in Lat Phrao.

Volgens de studente lokte hij haar naar een zogeheten marn rood, een motel met voor elke kamer een parkeerplaats afgeschermd met een gordijn. De agent zegt dat hij haar alleen naar haar huis heeft gebracht. Hij is op borgtocht vrijgelaten met zijn functie van politieagent als borgsom.

De studente zegt dat hij haar 25.000 baht heeft aangeboden om haar klacht in te trekken. Zie verder Kort nieuws van gisteren (een na laatste bericht).

- De Thaise ambassade in Oman, die ook verantwoordelijk is voor Yemen, heeft Thais in dat land op het hart gedrukt voorzichtig te zijn en onveilige plaatsen te mijden, nu rebellen de regering hebben verdreven en hun invloed in de hoofdstad hebben uitgebreid. Bij de ambassade staan 100 Thais ingeschreven.

- Negentien personen zijn gearresteerd bij een inval gisteren in een gokhuis in Bang Khunthian (Bangkok). Ze zaten er te pokeren. Verschillende anderen zagen kans aan de sterke arm te ontkomen. De politie nam een dobbelsteen, pokerbekers, een scanner, twee bewakingscamera’s en 3.140 aan contant geld in beslag.

- Hoeveel calorieën krijg ik dagelijks binnen? Een (gratis) app, ontwikkeld door het National Science and Technology Department Agency plus onder andere het Department of Health van het ministerie van Volksgezondheid, geeft daarop antwoord. De app bevat een lijst met 2.000 etenswaren plus het bijbehorend aantal calorieën. Ze kan ook berekenen hoeveel oefening nodig is om alle ingenomen calorieën te verbranden. (Zie pagina Gezondheidszorg)

- De Foundation for Consumers heeft geen gehoor gevonden bij de Supreme Administrative Court voor haar eis staatsoliebedrijf PTT Plc te laten voldoen aan een eerder vonnis van de rechtbank. De zaak draait om het eigendom van gaspijpleidingen die voordat het bedrijf werd geprivatiseerd, in de zee zijn gelegd. De stichting zegt dat PTT heeft nagelaten de leiding plus gronden, zoals bevolen door de rechtbank, aan de staat te retourneren.  De hoogste bestuursrechtbank wijst erop dat ze niet tweemaal dezelfde zaak kan behandelen.

- De suggestie van een NRC-lid om te gaan praten met de in zelf gekozen ballingschap levende oud-premier Thaksin krijgt niet de handen op elkaar van premier Prayut. ‘Ik kan niet met hem praten omdat hij een veroordeelde voorvluchtigde is. Niet alleen zou ik daarmee de wet overtreden maar ook iemand die ik de opdracht zou geven dit te doen, zou eveneens de wet overtreden.’

NRC-lid Wanchai Sornsiri stelde zondag de ontmoeting voor om Thaksin te vragen conflicterende politieke partijen en groepen voor een gesprek bij elkaar te brengen. Wanchai is niet de eerste die een gesprek zinvol acht. Ook een roodhemdleider uit Udon Thani heeft dat voorgesteld.

Thaksin ontvluchtte Thailand in 2008 om een gevangenisstraf van 2 jaar te ontlopen wegens machtsmisbruik bij de koop van een stuk land door zijn toenmalige echtgenote.

Prayut zegt dat de enige bijdrage die Thaksin aan het verzoeningsproces kan leveren, is terugkeren en zich in de rechtbank verweren.

- De man die in december 2013 bij het Rajamangala stadion een bus plunderde en er een tv stal, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden. In de bus waren roodhemden naar het stadion gebracht voor een rally van het UDD. De bus werd geplunderd door vijftien personen; over hen verder geen woord in het bericht.

De bus werd later in brand gestoken (door wie is niet bekend). In de uitgebrande en zwart geblakerde bus werd nadien het lichaam van een 17-jarige jongen gevonden. De rechtbank gaf de man opdracht de tv terug te geven aan de eigenaar van de bus.

- Lijkt me geen gemakkelijke klus: de diefstal van een geldautomaat. Drie mannen lukte dat in Thanyaburi (Pathum Thani). Ze trokken het apparaat, dat voor een verlaten restaurant stond, ’s nachts met touwen van de muur.

Een van de verdachten liep gisterochtend bij een controlepost tegen de lamp omdat in zijn wagen de touwen en gereedschap, gebruikt bij de diefstal, werden gevonden. Hij bekende en noemde de andere twee verdachten die ’s middags in de boeien werden geslagen.

De politie heeft een pickup truck met de gestolen ATM nog in de achterbak alsmede een gestolen sedan en een verkoopmachine van telefoonkaarten in beslag genomen.

- Ook weer zo’n bericht dat voornamelijk oud nieuws bevat en slechts een flintertje nieuws; Bangkok Post is er grootmeester in. De minister van Transport dringt er bij de spoorwegen op aan haast te maken met de installatie van spoorbomen bij spoorwegovergangen. Bij die overgangen, soms door omwonenden zelf gemaakt, vinden te veel ongelukken plaats. (Zie pagina Spoorwegen)

De spoorwegen (SRT) verwachten de klus eind volgende jaar te kunnen afronden. 1359 van de 2.517 overgangen moeten  dan zijn uitgerust met spoorbomen of bellen. Van die 1359 zijn 775 ‘officiële’ overgangen. De SRT denkt 614 overgangen per jaar te kunnen beveiligen. Dat kost de lieve duit van 461 miljoen baht. (Zie pagina Spoorwegen)

- Nog meer transport, nu door de lucht. Dezelfde minister heeft er geen bezwaar tegen wanneer het Department of Civil Aviation (DCA) wordt verzelfstandigd en de controle (audit) en vergunning verlening afstoot [of zoiets, want precies begrijp ik het niet]. Een onafhankelijke audit-eenheid zou volgens een luchtvaartbron het personeelsverloop kunnen voorkomen omdat ze hogere salarissen en betere secondaire arbeidsvoorwaarden kan bieden.

Prajin [zo heet de goede man] zegt vorig jaar op de hoogte te zijn gebracht van de problemen bij de DCA. Voor die problemen zie het bericht Luchtvaartdienst onder vuur van gisteren. Uit dit bericht begrijp ik dat de audit van de ICAO nog niet heeft plaatsgevonden.

- De bom was nep, heeft de marine gisteren verklaard na inspectie van de olietanker die in de Straat van Malakka werd geënterd en lichter gemaakt van olie. Maar de EOD nam geen enkel riciso. De ‘bom’ die op de brug was geplant, werd met water ‘onschadelijk’ gemaakt. Hij bestond uit een elektrisch circuit en een batterij, maar buskruit ontbrak.


Regering stelt olie/gas-veiling uit

16 februari – De regering lijkt te zwichten voor de kritiek op de veiling van concessies voor de exploratie van gas en olie. Ze heeft aangekondigd daarover vrijdag een openbaar forum te houden en de deadline voor de inschrijving op de veiling uit te stellen.

De beslissing om pas op de plaats te maken werd gisteren bekend gemaakt door regeringswoordvoerder Sansern Kaewkamnerd en moet op het laatste moment genomen zijn, want vrijdag verklaarde premier Prayut nog dat de veiling sowieso doorging. Thailand’s energievoorraad moet in de toekomst worden veilig gesteld, want met de huidige voorraad kan het land nog een beperkt aantal jaren vooruit. Genoemd zijn 6 en 14 jaar.

De 21ste veiling van concessies heeft betrekking op 29 blokken: 23 in de Golf van Thailand en 6 op het vasteland. Sinds 21 oktober konden bedrijven een bod uitbrengen. Aanstaande woensdag was de oorspronkelijke deadline. Het ministerie is in gesprek [met wie?] over het uitstel en maakt binnenkort bekend wat de nieuwe deadline wordt.

Demonstratie bij Government House
Burgergroepen hebben aangekondigd vandaag te zullen demonstreren bij het Government House en een open brief te willen overhandigen aan Prayut. Woordvoerder Sansern wijst op het toegezegde forum en roept hen op het aantal demonstranten te beperken, omdat een grote opkomst politieke spanning zou oproepen die niet bevorderlijk is voor de huidige pogingen conflicten te reduceren. Als richtlijn noemde hij 5 tot 10 vertegenwoordigers.

Belangrijkste pijnpunt zijn niet de boringen zelf maar de verdeling van de winst die met de exploitatie van gas en olie valt te maken. De briefschrijvers zeggen dat de winst voor de overheid te klein is. Ze verwelkomen het uitstel, maar vinden dat de veiling geschrapt moet worden. De brief is een initiatief van de People’s Alliance for Thai Energy Reform Group. Ondertekenaars zijn onder anderen voormalig oppositieleider Ahbisit en de voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Oud-senator en NRC-lid Rosana Tositrakul noemt het een fabeltje dat Thailand op een energietekort afstevent. Ze wijst erop dat de vorige regering met Qatar een 20-jarig contract heeft afgesloten voor de levering van 2 miljoen ton LNG (liquefied natural gas).

Limerick van de dag

Onthoud u van gevit op generaal Phrayut
Want weet je, heus zijn wraak is bitterzoet
Ben je loslippig of een sloerie
Je gaat enkele reis Saraburi
Waar je een week ‘logeren’ moet
(Auteur: Chris de Boer)

Nog een veiling

16 februari – Ruim 20.000 voorwerpen en goederen die van politietopman Pongpat Chayaphan in beslag zijn genomen, worden vandaag door het Anti-Money Laundering Office geveild en in tegenstelling tot de veiling van olie- en gasconcessies (zie bovenstaand bericht) zal niemand daar bezwaar tegen maken.

Onder de hamer gaan kleine stukken, zoals amuletten, handtassen, talismannen, antiek, porselein, sieraden, ornamenten en schilderijen en grote stukken, zoals houten meubels, auto’s en grond. Voor enkele kavels zal flink in de buidel moeten worden getast. Zo is een diamanten halsketting getaxeerd op 2,7 miljoen baht, onbewerkt zilver op 1,7 miljoen baht en een 108 jaar oud olieverfschilderij moet minimaal 15 miljoen baht opbrengen; het heeft een marktwaarde van 20 miljoen baht. De koper moet dan wel een pakket papieren meetorsen, want er dient contant te worden afgerekend.

Pongpat, hoofd van het Central Investigation Bureau, werd tesamen met andere hoge politiefunctionarissen en enkele burgers in november aangehouden. Hij wordt vervolgd voor het witwassen van geld, afpersing, bedreiging, het incasseren van steekpenningen, majesteitsschennis enzovoort. Zijn eerste gevangenisstraffen heeft hij al te pakken. Vrolijk rondhuppelen op borgtocht is er voor de man niet bij.

Luchtvaartdienst onder vuur

16 februari – Op pagina 2 van Bangkok Post vandaag twee achtergrondverhalen: Het Department of Civil Aviation (DCA)ligt onder vuur en de politie heeft soms genoeg aan een mobieltje om een misdrijf op te lossen.

Het DCA heeft een onderzoek van de Public Sector Anti-Corruption Commission aan zijn broek vanwege een vergunning die is verleend aan het helicopterbedrijf United Offshore Aviation.  De Rekenkamer kreeg daarover in december een klacht van een particulier luchtvaartbedrijf [geen naam] dat naast het net viste bij het binnenhalen van een helicopter transportcontract.  De vergunning zou in strijd met de regels zijn verleend.

Daarnaast, niet verwarren met deze zaak, heeft het DCA onlangs bezoek gehad van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) voor een reguliere audit. De resultaten zijn nog niet bekend gemaakt, maar verwacht wordt dat de ICAO enkele kritische kanttekeningen zal plaatsen bij het personeelstekort c.q. –verloop en de dubbele pet van het DCA als toezichthouder en dienstverlener.

Het personeelstekort is het gevolg van het uitdijend luchtvaartverkeer met nieuwe maatschappijen die op de markt komen. De accreditatie en het verlenen van vergunningen lopen daardoor vertraging op en zouden niet altijd door gekwalificeerd personeel gebeuren. Beoordelingen zouden soms arbitrair zijn.

Sommigen vrezen dat het DCA van de ICAO een vingertik kriigt die er toe kan leiden dat door het DCA geïnspecteerde bedrijven een verbod krijgen op bepaalde landen, waaronder de VS, te vliegen. Een tweede dreiging vormt een beoordeling door de Federal Aviation Administration. Die kan strengere regelgeving voor vluchten op de VS voorschrijven.

Politie en het mobieltje
Over het tweede verhaal kan ik kort zijn. Alhoewel recherchewerk zwaar steunt op forensisch onderzoek, camerabeelden en DNA-bewijs, hoeven rechercheurs soms niets anders te doen dan hun mobieltje te gebruiken. Dat is gelukt bij de arrestatie van twee verdachten van enkele brute moorden. De politie belde personen van wie vermoed werd dat ze hen onderdak verleenden. Overredingskracht om de verdachten niet te helpen was voldoende. De verdachten konden nergens meer heen en gaven zich zelf maar aan.

Wie het op de website in detail wil lezen, de titel luidt: Police go back to basics to catch suspects in brutal murders. De titel van het DCA-verhaal luidt: Civil Aviation battles licensing complaint.

Kort nieuws maandag 16 februari

- De vier demonstranten, die zaterdag bij het Bangkok Art and Culture Centre zijn aangehouden omdat ze het in hun bolle kop haalden tegen de coup te demonstreren, zijn gisteren op borgtocht vrijgelaten. Ze hadden er een nep-verkiezing gehouden en deelden exemplaren van George Orwell’s 1984 uit.

Het viertal wordt berecht door de krijgsraad, die geen beroepsmogelijkheid kent. Ze kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en/of een boete van 20.000 baht. Een van de vier was al eens eerder aangehouden bij een soortgelijke demonstratie. Volgens de politie heeft hij toen beloofd niet meer iets dergelijks te doen.

- Piraten, vermoedelijk Indonesiërs, hebben vrijdagavond in de Straat van Malakka een Thaise tanker overvallen en zijn er met 2.000 ton bunkerolie en 5 ton dieselolie vandoor gegaan. Bij hun vertrek lieten ze op de brug van het schip een bom achter, maar die is (nog) niet ontploft.

Na de kaping zag de kapitein kans Thaise wateren te bereiken, wat bemoeilijkt werd doordat het communicatiesysteem begon te haperen. Het schip ging tussen de eilanden Tarutao en Lipe voor de kust van Satun voor anker. De vijftien bemanningsleden zijn ongedeerd.

De marine heeft de kapitein opdracht gegeven 11 km vanaf de diepzeehaven Pak Bara te ankeren. Een EOD-team is naar het schip gestuurd.

- Vandaag krijgen politieke partijen de gelegenheid om op een forum belegd door de CDC, hun grieven te uiten over de ontwerp-grondwet, want dat ze grieven hebben, bleek al gisteren. Zowel de Democraten als Pheu Thai vrezen voor hun stabiliteit door nieuwe regels voor de verkiezingen en politieke partijen.

Pheu Thai heeft bezwaar tegen de kans die niet partijgebonden kandidaten krijgen om zich verkiesbaar te stellen. Een onafhankelijk kandidaat hoeft zijn beleid niet toe te lichten en zou meer kans maken gekozen te worden dan een partijkandidaat, zegt Samart Kaewmeechai, voormalige PT-parlementslid voor Chiang Rai, die bijval krijgt van voormalig tweede partijleider Jurin Laksanavisit (Democraten). Het vermaledijde kopen van stemmen zou zelfs kunnen toenemen.

En zo neuzelt het artikel nog een tijdje door: over de premier die van buiten het parlement kan komen, de versterking van de Senaat, de op lokaal niveau te vormen people’s assemblies, automatische ontbinding van het parlement als een premier wordt afgezet (impeachment) en het overhevelen van de organisatie van de verkiezingen van de Kiesraad naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kortom, als ik het zo lees: van die nieuwe grondwet deugt niets. (Zie ook pagina Grondwetwijziging)

- Een politieagent uit Sai Mai (Bangkok) is geschorst nadat hij geprobeerd had woensdag een 19-jarige universiteits studente mee te lokken naar een motel om daar seks te hebben. Zaterdag diende de studente daarover een klacht in bij de Paweena Hongsakul Foundation for Children and Women. De agent had haar, nadat ze op het bureau was geweest vanwege het drugsprobleem van haar vriend, een lift aangeboden en was naar het motel gereden. Het meisje zag kans te vluchten. Het motel zou eigendom zijn van een andere agent.

- Over de problemen van de Mekong heb ik al zo vaak geschreven dat ik het artikel Trouble swelling on the Mekong, waarnaar ik op de homepagina verwijs, oversla. Alle relevante informatie over de bouw van dammen in de Mekong zijn te vinden op de volgende twee pagina’s van Dick’s blog: de Xayaburi dam en de Don Sahong dam.

Kort & Krachtig

Kort & Krachtig is een rubriek met verhalen tussen tafellaken en servet. Het motto van de rubriek is: Wie verre reizen doet, kan veel verhalen. De auteurs passeren de landsgrenzen van Thailand en berichten over andere landen. Maak ze komen altijd terug. Omdat ze er wonen, omdat hun partner er vandaan komt of omdat ze er graag op vakantie vertoeven. Verhalen zijn welkom. Maximum lengte circa 555 woorden.


 

fff

Dick van der Lugt werkte 2 jaar in Kameroen. Op vakantie rond de kerstdagen belandden hij en zijn Kameroense vrouw in The Great Aim. Een pré-kerstverhaal.

The Great Aim

The Great Aim. Het barretje bestaat uit een klein terras voor een hok, waar de drank netjes staat uitgestald op schappen. De gevel is witgekalkt, de naam is in gekleurde letters in een halfronde boog geschilderd boven de deuropening, die dienst doet als afhaalcounter voor de ober.

Wij schuiven aan bij een groot gezelschap. Twee Zwitsers hebben het hoogste woord. Eén draait zich zo nu en dan om naar een Kameroens meisje naast hem. Waarschijnlijk een free-girl uit het zuiden, ze is iets te goed gekleed voor Mamfe.

‘In hun eigen land zijn zij nothing, maar hier spelen zij de getapte jongens’, stelt Helen sceptisch vast. Ze trapt er niet meer in. ‘Met mijn verdiensten zou ik deze jochies in Europa kunnen onderhouden.’ Alhoewel overdreven, is het een mooi venijnig commentaar. En moet je die andere mensen eens zien, voeg ik er in gedachten aan toe. Ze kruipen bijna in hun hol om bij die twee in een goed blaadje te staan.

Ik wissel nauwelijks een woord met die koekoeksklokken. Blanken in de tropen. De zelfgenoegzaamheid druipt ervan af. Bovendien vind ik, dat die twee iets te begerig naar Helen kijken.

Het is goed, dat Helen naast mij zit, want ik kan het weer niet laten om de Kameroense overheid te kritiseren. ‘Zeg, weten jullie dat de president de corruptie heeft afge­schaft?’ Het is een oud mopje uit mijn vrijwilligerstijd. Helen tikt mij op de vingers.

‘Zou je niet eens op je woorden letten? Je bent niet in Nederland.’ Ik moet haar gelijk geven. Het is een gevaarlijke opmerking. Ik ben te gast in dit land. Hoe zou ik mijn gastland durven kriti­seren?

De tafel raakt steeds voller met bierflessen, formaat gezinsfles. Eén van de aanwezigen heeft er heel wat door zijn handen laten gaan. De man is dirigent van het kerkkoor van de rooms-katholieke kerk. Hij heeft het hoogste woord in een gezien het niveau van de alcoholconsumptie niet geheel serieuze discussie over de vraag wat ‘The Great Aim’ in het leven zou kunnen zijn. Met telkens de zin ‘I want to answer nature’s call’ verlaat hij regelmatig de tafel om op straat het inmiddels door zijn lichaam verwerkte bier te lozen.

Hij geeft ons luidkeels een voorproefje van de liederen, die het koor onder zijn bezielende leiding de volgende avond zal zingen tijdens de kerstnachtmis. Door de donkere tropennacht klinken tweestemmig uit zijn mond bekende Christmas-carols als ‘Holy Night, Silent Night’ en ‘Hark the herald angels sing’. Hij zingt de teksten met lange uithalen en maakt er brede armbewegingen bij. Zijn dronkemansgelal ontroert mij. (27 februari 2015)

Naschrift van Dick van der Lugt:
The Great Aim is een passage uit een hoofdstuk van mijn nooit uitgegeven manuscript  Afrikaanse vrouw, Hollandse man.


 

Chris Ebbe bezoekt de Botanische Tuin Van Bogor, regent nat, eet nasi rames in een guesthouse in Bandung en een vleermuis… Tja, hoe zullen we dat eens netjes zeggen?

Alle zegen komt van boven

Nergens een bord. ‘Waar is de Botanische Tuin van Bogor’, vragen wij. We worden naar alle windstreken verwezen. Een agent van polisi wijst tenslotte met zijn baton naar de overkant van de weg: ‘Kwartier lopen naar de ingang.’

Langs het hek van de tuin staan verkopers van boomvruchten en konijntjes, heel veel schattige konijntjes. Het laat zich raden, dat na verkoop hen eerder een wok dan een hok met comfortabel stro wacht.

Bij een overlopende vuilcontainer dringt zich de geur van rot en bederf op. Een brug biedt uitzicht over de kali. In de verte, bij de cascadische versnelling, staan twee blote jongetjes op een rotsblok. Zij springen, verdwijnen onder water, veertig vijftig meter stroomafwaarts duiken hun bruine koppies op.

Bij de bomen in de tuin hangen nog steeds de naambordjes uit de koloniale tijd. Twee moslimmeisjes met hoofddoekjes op en gekleed in lang fleurig gewaad spreken ons aan. Of ze hun Engels op ons mogen oefenen. Mag. Zij blijken leerlingen van een modevakschool. De meisjes, 18 jaar oud, niet groter dan 1,45 meter, kletsen over hun dromen.

‘I want to be a great designer, I want to go to Paris.’
‘And you want a rich husband?’ vragen wij.
‘Yes, yes, he pay to go to Paris.’

Onverwacht knalt de donder. We schrikken. Nu pas merken we hoe donker het is geworden. We zijn te laat met de paraplu. Terwijl wij doorweekt naar de uitgang plassen, worden de meisjes, hun dromen verwaterd, opgepikt door een karretje van de tuin. In ons hotel trekken we droge kleren aan en wachten op de travelbus naar Bandung.

Na een rit van vier uren in een file van honderd kilometer bereiken we ons Guesthouse in Bandung, een onderkomen met in de hal teakhouten meubilair, varens en palmen, een bijzettafel met een gebeeldhouwde karbouw, Amy Winehouse op de achtergrond. Onder een afdak eten we nasi rames en zien hoe de regendruppels kringen maken in de vijver van de binnenplaats.

Op weg naar mijn kamer valt een klets water op mijn hoofd, in mijn nek, op mijn kleren. Indische lekkage denk ik en kijk naar boven: een vleermuis heeft op me gepiest.

Na een douche ga ik naar bed. Midden in de nacht word ik wakker. Allaaaaaah akbar… Ik kijk op mijn horloge, half vier. Een moslim smeekt drie kwartier lang de zegen van boven af waarvoor ik deze dag twee keer niets heb hoeven doen. (26 februari 2015)

Chris Ebbe, Bogor, Bandung, 28 november 2014


 

Bert van Balen filosofeert over zijn vlucht naar Thailand, ‘waar de mensen nog een medelevende ziel hebben’, dacht hij.

Op de vlucht

Langzaam word ik mij bewust dat ik omhoog zweef uit een peilloze diepte. Droomloos, gedachteloos. Voorzichtig open ik mijn ogen, neem waar dat het nog geen dag is en het duister mij omringt, wat mij tegenvalt want liever word ik wakker als het daglicht mij verwelkomt, de zon al op is.

De lichtgevende wijzers van mijn horloge zeggen zes uur. Vier, vijf seconden duurt het dat mijn teruggekeerde bewustzijn schoon is, geen herinneringen heeft. De herinneringen komen terug als ik mijn ogen werkelijk open doe, en mijn lichaam vraagt om actie. 

Daar zijn ze weer. De beelden. De herinneringen. Onmiddellijk krijgt de nog jonge dag zijn loodzware betekenis met de opdracht de herinneringen in hun juiste perspectief te plaatsen. Tien jaar achtervolgd door een nachtmerrie, zich ontwikkelend als een dag-merrie die altijd latent aanwezig is. Een intensive care. Draden, slangen, een monitor. Een repatriëring, een thuiskomst, een vijandige familie. Jouw schuld.

Een man op een stalen stoel, zittend naast mij op een dun kussentje. Hij oogt nerveus. Zijn handen trillen. Mijn vrouw zit tegenover ons. Zij ziet er afgetobd uit. Jouw schuld. Jij, jij, jij. ‘Wij gaan nu samen’, zegt de man. Hij wijst naar mijn vrouw. Zij beaamt met tranen in haar ogen. Zij legt aan en schiet haar verwijtenstroom andermaal in mijn richting. Ik zwijg.

Wat kan ik nog zeggen, wat kan ik nog doen? Verder vluchten kan niet meer. De race met mijn enige echte vrouw is gelopen. Tien jaar coma, zware hersenbeschadiging. Wat kan ik nog doen, tien jaar kanker in mijn lijf met het wonder nog tot de levende te behoren? Levend en wel zoekend naar levensgeluk?

Op de vlucht, terug naar Thailand. Daar waar mensen nog een medelevende ziel hebben, dacht ik. Terug, direct gevangen in de armen van een hoer. Terug, overgenomen door wat later in mijn ogen mijn vrouw werd. Terug, om het Thais vrouwelijk volkseigen te leren kennen. Het is godverdomme toch ook niet verwonderlijk dat veel van die Thaise mannen allemaal zo indolent zijn als de pest, dacht ik vaak. Vrouwenemancipatie!? Hier, in Thailand!?

Zij begreep het niet. Een man die niet om verzorging vraagt maar om een evenknie. Ik begreep het niet, die andere cultuur. Ik dacht te begrijpen dat mijn oude afgetobde leven nieuw leven ingeblazen kon worden in deze onuitputtelijke koekjestrommel. Na jaren. Jaren van gewoon verder leven alsof er niets aan de hand was. Geen kanker, geen vrouw in een eindeloos coma met zware hersenbeschadiging. Ik begon te begrijpen dat als ik nog leefde, dit leven meer verdiende. Niet een indolent zichzelf alles aanleunend slaafje van ‘Moeders wil is wet’.

En daar was zij. Strak, jong, ondeugend, speels, verleidelijk. Eén uit de koekjestrommel. Vers, knapperig met de juiste smaak die het gevoel van verslaving in zich draagt. Nicotine, heroïne, Sex & Drugs & Rock and Roll. De laatste ademtocht? Mijn wakker geworden brein, vier, vijf seconden na de verrijzenis uit een droomloze slaap, zegt het mij. De laatste ademtocht. Zij die zich aan mij hechtte, heeft afscheid genomen. Er zal geen eindeloos verdriet meer zijn. Mijn daden waren onbewust nobel.

Ik wil niet meer hechten. Ik wil niet dat er nog iemand is die zich aan mij hecht. Ik zoek de droomloze eeuwige slaap. (25 februari 2015)


 

Chris Ebbe noteert: Een man zoekt in een berg vuilnis naar bruikbaar spul. Maar hij noteert ook: Zara, Swarovski, Mango, Gucci… ze zijn er allemaal in Center Park. Tegenstellingen.

Marmer en bling bling 

Tanjung Priok, op zoek naar de oude haven waar de blanda’s inscheepten voor het vaderland, tabee Batavia.

We rijden het haventerrein op, uitgestrekt, modern, containers, vrachtauto’s. Van de oude haven geen spoor. Jammer. Parallel aan een spoorbaan rijden we terug naar Jakarta. Aan de overzijde, vlak langs de rails staat een eindeloze rij hutten van hout en plastic, van bamboestaken en verroest golfplaat, in de achtergrond de contouren van een moskee, halve maan, groene koepel, ongenaakbaar.

Een man zoekt in een berg vuilnis naar bruikbaar spul, een steenhouwer, blote voeten in teenslippers, hakt een stuk beton in puin voor het ijzer, een smoezelig kind speelt gehurkt in een plasje modderwater, geiten zoeken verkoeling in de schaduw van drogend wasgoed.

Avond. Een taxi rijdt ons naar het Center Park, een mall waar het Alexandrium vier keer in past. Marmer en bling bling. Zara, Swarovski, Mango, Gucci… ze zijn er allemaal met hun eigen warung. Mitsubishi biedt zijn duurdere modellen aan, protserige bolides: Delicia, Pajero Sport. Belangstellende kopers genoeg. Bij Häagen-Dazs kopen we een ijsje voor het dagloon van een bromfietstaxibestuurder.

We verlaten de gekoelde mall, stappen de tropische warmte in. Muziek davert over het plein voor ons: Rudolph the rednosed reindeer, I’m dreaming of a white Christmas, Noel Noel born is the King of Israel

Midden op het plein staat een kunstkerstboom van twintig meter hoog, opgebouwd uit duizenden lampjes, geel, blauw, rood. Er omheen stralende blauwe bogen waar je onderdoor kunt lopen om stil te staan bij twee reindeersvan blinkend wit licht.

Een moslimvader fotografeert zijn vrouw en twee dochters, alle drie met hoofddoek. Zij poseren naast een bord waarop staat: Welcome to Jakarta Christmas City 2014. (24 februari 2015)


 

Gerrie Agterhuis werkte 2 jaar in de buurt van Belgrado. Hij leerde er dat je maffia mannen kunt herkennen aan hun tieten.

Maffia en dikke tieten

Het zal eind tachtiger jaren zijn geweest, toen mijn werkgever me vroeg om plantmanager te worden in Fastiv in de Ukraine. Nog nooit van gehoord, maar nieuwsgierig als ik was er toch maar eens gaan kijken. Landen in Kiev en een nacht in een hotel met blokverwarming. Dat betekent dat een compleet blok van straten centraal verwarmd wordt met 1 installatie.

Als je aan het eind zit, dan is er niet veel warm water in het systeem en volgens mij zat mijn ‘hotel’ dus daar. Ik schrijf hotel tussen aanhalingstekens want het was maar een armoedig zootje (kleine dierentuin) Liften zoals je ook zag in steenkolenmijnen, en ratten die lawaai maakten op je plafond.

De volgende dag met de auto naar Fastiv. De chauffeur had destijds in Tsjernobil moeten helpen om de rommel op te ruimen. Niemand had hem verteld hoe die rommel ontstaan was. Als waardering had hij een vrijkaart gekregen voor het openbaar vervoer voor de rest van zijn leven, hetgeen waarschijnlijk niet lang zou zijn.

Voor we aankwamen onderweg gestopt bij een boerenvrouwtje om losse melk en boter te kopen en ergens anders wat vers brood. Op de plant aangekomen mijn ogen uitgekeken,maar hier zal ik niet over uitweiden, want het gaat tenslotte over de titel van dit verhaal. Als ik de functie zou aanvaarden, moest ik wel in Fastiv gaan wonen en ze lieten me de flat zien.

Onderaan een kruidenierswinkel, maar die was dicht, omdat de man niet wilde afdragen aan de maffia en hij samen met zijn vrouw een kopje kleiner waren gemaakt. Mijn eerste verhaal over de maffia dus. Niet vreemd dat ik de functie niet heb aanvaard, maar ben er later wel enkele maanden terug geweest.

Tweede verzoek was om een fabriek op te starten in de buurt van Belgrado (Zemun) De eerste avond met enkele mensen gaan eten in een statig restaurant. Na het voorgerecht kwamen er toch twee stoten van meiden binnen…… Kon mijn ogen er niet van afhouden, maar werd er op gewezen niet te kijken. Bleek dat het vriendinnetjes waren van enkele maffia mannen.

En inderdaad, die kwamen er achteraan. Mij werd verteld hoe deze mannen te herkennen. Die hadden namelijk dikke tieten. In hun leren jas zat in de linker binnenzak een pistool en in de rechter een hoop met geld. Dus zo herkende je ze toen. Tegenwoordig weet ik het niet met al die creditcards.

Heb daar meer dan 2 jaar gewerkt en het goed naar zin gehad. De fabriek draait nog steeds en om de 2 jaar breng ik er nog wel eens een bezoekje en er dan met open armen ontvangen wordt. Is ook de enige plaats, thuis is iets anders…… (22 februari 2015)


 

Paul Bremer gaat in de Indiase havenstad Kochi op zoek naar sporen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die er een handelspost had.

Kochi, de VOC en een ‘Dutch Cementry’

Onderweg van het koele Bangalore in de bergen naar de wouden, om olifanten en tijgers te spotten, daalde ik af naar de broeierige kust om eerst een bezoek te brengen aan het roemruchte Kochi. Naar ik had gehoord een interessante havenstad, in de deelstaat Kerala, in Zuid-West India met een lang koloniaal verleden. Mijn vorige bijdrage over de ‘Kiss of Love’ speelde zich hier af. Ik was benieuwd of er nog wat terug te vinden is van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, die hier anderhalve eeuw een belangrijke vestiging heeft gehad.

Allereerst trof ik daar, om de hoek van mijn hotel, aan het strand de zogenaamde ‘Chinese Vissersnetten’ uit de achtste eeuw. Blijkt dat de Chinezen hier ooit al handel dreven. Daarna waren het de Portugezen die de kusten van India als eerste Europeanen koloniseerden. Vervolgens nam de Verenigde Oost-Indische Compagnie een aantal van deze handelsposten met geweld over. Dit duurde totdat de Hollanders weer gedwongen werden deze plaatsen weer aan de Britten af te staan toen die India als geheel onder hun bewind brachten.

Na tweemaal eerder de Portugezen in Kochi vanuit Sri Lanka te hebben aangevallen lukte het de VOC, onder leiding van Van Goens, in januari 1663 zich hier definitief te vestigen aan de rijke kust van Kerala. De VOC zou in Kochi bijna anderhalve eeuw een groot regionaal hoofdkantoor in bedrijf houden. Het netwerk van steunpunten waarbinnen de VOC alle zeevaart en handel kon controleren was, na Ceylon, met Kochi verder uitgebreid en versterkt. De VOC verdiende daar goud geld met de handel in onder andere kardemom en peper.

Het voormalige fort is nu een lommerrijke wijk met behalve oude villa’s veel nauwe straatjes met middeleeuwse huizen en horecagelegenheden. Ik bezocht daar onder andere het Dutch Palace en de Dutch Cementry. Maar ik bezocht er ook nog een zeer oude Portugese synagoge. Veel van de Portugezen waren joden. De kleine maar mooie synagoge wordt tot op heden nog door zeven joodse nazaten gebruikt.

Wat nu het Dutch Palace wordt genoemd werd wel door de Hollanders gebruikt als hoofdkwartier maar gebouwd door de Portugezen. Het oude fort werd na verovering door de Hollanders tot de grond toe afgebroken. Het gebouw dat op deze plaats werd gebouwd, kreeg de naam Bassin Bungalow. Een prachtige in koloniale stijl opgetrokken villa met een grote binnenplaats waar nu de Archeologische Dienst gehuisvest is. Gezien de matige staat van onderhoud zal het geen eeuwen duren voordat dit optrekje zelf een archeologische bezienswaardigheid is geworden.

Niet ver daar vandaan is de Dutch Cementry. Een romantisch ommuurde begraafplaats omzoomd door hoge bomen. Hier zijn tientallen graven met redelijk bewaard gebleven grafstenen van Hollanders en een aantal Britten.

Er zijn in het voormalige fort Kochi nog veel meer huizen en villa’s die als Dutch aangeduid worden. Op een Zaans geveltje na, naast de begraafplaats, vond ik er weinig typisch Hollands aan. De gebouwen deden mij veel meer denken aan de in koloniale stijl gebouwde villa’s zoals je die kunt zien in het voormalige Nederlands-Indië. Deze grote huizen zijn deels gebouwd rond een enorm open veld, een voormalig exercitie terrein, overschaduwd door reusachtige RainTrees.

In de St. Francis Church, grenzend aan dit open veld, zijn ook nog een aantal grafstenen te zien van voormalige VOC-ers zoals ene Baltezar, Van Hovingen en De Jong. Tot mijn grote verrassing zag ik in die kerk een heuse Panga. Een relict uit lang vervlogen tijden. Ik ging meteen op zoek naar de Pangawallah. Daarover een volgende keer meer. (21 februari 2015)


 

Bert van Balen zeilt op de Westerschelde met aan boord een nimf in een minuscule bikini. Paniek: schroefas gebroken, het zeewater spuit naar binnen.

Een idyllische middag

De wind was zwak uit het oosten, de juli zon scheen uitbundig, schitterde op het water van de Westerschelde, de koers lag op de kop van Walcheren en wij keken naar lege stranden. Het tij was nog vier uur mee.

Een mooi zeilweekend met een meisje van de tennisclub op een geleend zeegaand jacht van een vermogende vriend. Zij was mooi en strak, net zo strak als ikzelf in die tijd, zij droeg een minuscule bikini, en ik een zwembroek waarin ik nog niet eng was. Ik hield het roer, zij maakte koffie, ik navigeerde tussen rode en groene bakens, zij schonk het bier, ik draaide aan de lieren, trimde de zeilen, zij wandelde over het dek hield zich vast aan zeerailing en stagen.

De wind werd zwakker en zwakker, de motor werd gestart, de zeilen gestreken en wij maakten zes knopen in de hoop voor het duister de veilige haven van Vlissingen te bereiken. Wij strekten ons uit op het voordek, de autopilot hield koers. De juli middagzon brandde onze huiden bruin.

Maar hoe een idyllische middag kan veranderen in een drama met een harde klap waarna het monotone geluid van de motor ophield.

Met tegenzin verliet ik haar en liep over het dek naar de kuip en daalde het trapje af naar beneden waar zich het motorruim bevond. Ik tilde de  deksel op en zag een forse straal zeewater via een gat waar de schroefas zich behoort te bevinden naar binnen spuiten. Schroefas gebroken en de schroefaskoker uitgelopen was mijn logische en juiste conclusie.

Wij waren zinkende!
Geen ANWB in de buurt die het even snel komt repareren, geen ander schip in de buurt dat assistentie komt verlenen, wij dreigden drenkelingen te worden voor de kust van Walcheren. Wij, mijn bruin gebrande strakke meisje van de tennisclub. Ik, die haar in een reddingsvlot zou moeten helpen en onszelf veilig op het strand van Walcheren moest brengen.

De paniek moet in mijn ogen leesbaar zijn geweest. En niet alleen in mijn ogen, maar ook in mijn stem wat de kustwacht begreep toen ik hen via de marifoon opriep met een ‘May Day’. Wij waren zinkende! Het internationale oproep kanaal zestien werd stilgelegd. Radio Scheveningen ging in contact met Radio Oostende. De vraag naar onze positie werd gesteld.

Nog geen sprake van elektronische navigatie apparatuur zoals AP, maar gewoon het gegiste bestek doorgevend wat Radio Oostende herkende als de haven van Gent. Er was redding onderweg. De Javazee, een reddingsboot uit Breskens en drie sleepboten uit Vlissingen. Volhouden meneer!

Ondertussen stond ik tot mijn knieën in het water. Was mijn strakke meisje ook maar eens komen kijken waar ik zoal mee bezig was en kwam mijn gezond verstand weer terug en propte in het ontstane gat dweilen en handdoeken waarna het lek gedicht was.

De Morgenster was er het eerst. Een sleepboot die normaal tankers sleept, bracht trossen aan boord en een kok kwam uit de kombuis met een pannetje soep voor de drenkelingen. Het was aan dek om en nabij de dertig graden. De juli zon scheen uitbundig. Mijn strakke tennisclub meisje zag er gebruind en aantrekkelijk uit.

En wij werden gesleept naar Breskens waar wij het schip achterlieten en de marine ons naar Vlissingen bracht. Haar heb ik nooit meer teruggezien. Marinejongens zijn nogal gewiekst, als het om mooie gebruinde, strak in het vel zittende meisjes gaat van een tennisclub. (19 februari 2015)


 

Erik Kuijpers bezocht in 1993 de Nusa Tengara, de eilanden ten oosten van Bali. Een budgetreis van de organisatie Djoser; geheel verzorgd maar met simpele accommodaties en vervoer. Doel? Het land en de bevolking leren kennen.

‘Belanda, wel kijken, niet kopen’

Reisbegeleidster Judith is een jonge dame van Indonesische komaf, vloeiend Bahasa sprekend. Aanvliegen op Bali, daarna Lombok, Sumbawa, Komodo en Flores.

De laatste week op Celebes, Sulawesi zoals het nu heet, het gebied van Tana Toraja, de zadeldakhuizen en de graven in grotten met wachters er voor.

Vier weken in de tijd tussen droogte en moesson en in aangename temperatuur. Wij slapen in guesthouses en simpele hotelletjes en verplaatsen ons in een rammelbak van een bus, per pont en in een Fokker Friendship.

Markten, tempels en natuur. Soms merk je nog iets van de Nederlandse taal. Op een markt bijvoorbeeld als we langs de stalletjes kuieren roept een verkoopster op leeftijd ‘Belanda, wel kijken, niet kopen’. Zij verkoopt afgedankte kunstgebitten.

Het eiland Sumbawa
Sumbawa is een langgerekt eiland en daar wisselen dorpen van moslim- en christelijke signatuur elkaar af. Men leeft daar al eeuwen in vrede naast elkaar.

Maar als wij er zijn, 1993 dus, is het dragen van een korte broek niet en vogue en de reisbegeleidster waarschuwt ons dat de moslimgemeenschap er zelfs aanstoot aan kan nemen met name als een vrouw een korte broek draagt. Een man met een korte broek kan eigenlijk ook niet; dat is goed voor in de sawa. En wij lopen allemaal in shorts…

En jawel, worden we in de christelijke dorpen hartelijk onthaald, die mensen uit Belanda, in de moslimgemeenschappen wordt er achter onze rug tss tss tss geroepen. Een bewijs van afkeuring voor de korte broek.Ik ga een winkel in en ben ineens, korte broek of niet, de hooggeëerde klant maar draai ik me om dan is het tss tss tss.

Het eiland Flores
Op Flores gaan wij een traditioneel dorp bezoeken. Het dorp is alleen toegankelijk met een speciale vergunning en wij zijn de eersten in MAANDEN die toestemming krijgen van de strenge beheerders van het lokaal cultuurgoed.

Want contact met buitenlanders heeft dan wel zijn voordelen (geld) doch heeft ook verderfelijke invloeden op de jeugd en de traditionele cultuur. Maar vooruit, WIJ, speciaal WIJ, mogen er naar toe.
De wandeling naar het dorp. Achter iedere boom verwacht je iemand met pijl en boog; je verwacht mensen die je argwanend aankijken, o jee, Belanda….maar niets van dat alles.

Aan de ingang van het dorp staat de jeugd ons op te wachten; keurig in witte schoolkleding, duidelijk totaal onvoorbereid op de komst van de gasten. Er staat een wat oudere jongeman vooraan in zijn beste sarong en die loopt op ons toe.

Hij heeft een traditioneel Sumbawa’s welkomstwoord voorbereid. Hij zegt: ALLEMACHTIG PRACHTIG ACHT EN TACHTIG.

Een groep ‘Hollanders’ moet ons voor zijn geweest. (18 februari 2015)


 

Van A naar B (1)

We staan langs de kant van de weg, steken onze hand op voor een taxi. Stopt niet, de volgende ook niet. Bus 11 kunt u ook nemen, hadden we gehoord. Een Toyota minibusje komt aanrijden, een 11 op de voorruit. Hij stopt. Het schuifdeurtje staat open. We wurmen ons naar binnen, persen ons tussen de medepassagiers.

Met de wind waait stof en uitlaatgas naar binnen, vermengt zich met de warmte en lijflucht van de passagiers. Een jongeman met rugzak tikt tegen het plafond, busje stopt, jongeman stapt uit. We zijn nog maar met z’n tienen. Het lucht nauwelijks op.

Langs de weg staan nieuwe klanten, drie meiden. Ze kijken naar binnen, stappen teleurgesteld achteruit, te vol denken ze. De chauffeur buigt zich over de lege stoel naast hem, opent het portier, wenkt, wijst naast zich en naar achteren. Twee van de meiden gaan bij hem zitten, de derde komt bij ons. Haringen in een blik, alleen de tomatensaus ontbreekt.

Van A naar B (2)
Een man wijst naar een rood koekblik langs de kant van de weg. ‘Bajai, bajai,’ roept hij en doet een deurtje open. We stappen in, schuiven met ons achterste over de hompige kussens. De man klimt op het zadel voorin, start de oude bromfietsmotor. Het hort, het stoot. We knetteren nachtelijk Jakarta in.

Onze chauffeur geeft gas, rammelend rijden we gelijk op met mede-koekblikken. Links en rechts  passeren de scooters met snelheden alsof zij de TT van Assen rijden. We maken een U-bocht, rijden tegen het verkeer in. Felgele ogen komen op ons af, worden groot als schotels.

Op het nippertje ontwijken we de aanstormende auto’s. We komen tot stilstand op de stoep voor het WTC Mangga Duo. ’12.000,’ zegt de chauffeur. ‘Spannender dan in een roller coaster,’ vinden wij. En dat voor maar vijfenzeventig eurocent. (17 februari 2015)

Chris Ebbe


 

Bert van Balen herinnert zich zijn eerste reis naar de VS in 1979, waarin hij van hot naar her reisde voor een fotoreportage.

New York, 1979

Het was in de tijd dat je binnenkwam op Kennedy Airport NY dat er op je koffer een kruisje werd gezet wat aangaf dat je door kon lopen en Amerika betreden.

1979. Mijn eerste bezoek aan dit land met de opdracht eenentwintig shopping mall’s, kantoorgebouwen en verder in ontwikkeling zijnde projecten te fotograferen. Verspreid over eenentwintig plaatsen van oost naar west, van noord tot in het zuiden van Amerika. En dit voor een grote beleggingsmaatschappij die zojuist een  vastgoedfonds was gestart en beeldmateriaal nodig had voor brochures e.d.

New York waar ik introk in het Marriot Essex House aan de rand van het Central Park. Op loopafstand 5th Avenue en Broadway. In een Yellow cab naar mijn nichtje die al jaren in New York woonde en waar ik te dineren werd gevraagd, dit ook deed om vervolgens dronken en volledig stoned haar appartement weer te verlaten met de opdracht aan de taxichauffeur om mij af te leveren bij mijn hotel.

Iets waar de man andere ideeën over had met de vraag of ik het niet veel leuker zou vinden als hij mij naar een discotheek bracht waar prachtig mooie vrouwen erg geïnteresseerd waren in buitenlandse mannen. Vooruit dan maar.

New York waar de toen nog levende John Lennon woonde die ik met een bezoek wilde vereren, maar hij nam de telefoon niet op zodat ik vermoedde dat hij op reis was. New York waar ik camera’s huurde om mijn werk te kunnen doen. Een Sinar wat bekenden onder u herkennen als een camera met optische balk waardoor de gefotografeerde gebouwen niet omvielen maar gewoon rechtop bleven staan.

Een hele stapel cassettes te vullen met 4/5 inch vlakfilm wat ik dan deed in een zelfgemaakte donkere kamer waar de badkamer in het hotel dienst voor deed. Een Hasselblad, voor de nodige luchtfotografie die ik zou moeten doen.

New York waar mijn eerste opdracht lag met het fotograferen van een Shopping Mall in Willobrook. Half hangend uit een gehuurde helikopter met een Hasselblad om mijn nek het geheel goed in beeld proberend te krijgen.

Wall Street. Leuk als daar ook wat foto’s genomen worden. Vanaf het dak van een tegenoverliggend gebouw proberend een goed beeld te maken van de beurs.

En zo ging het maar door. Van New York naar Boston. Van Boston naar Syracuse, door naar Chigaco, dan helemaal naar beneden naar Atlanta. Naar het westen, San Francisco, Los Angeles  . . . . niks zag ik van Amerika. Ja, vliegvelden. Reizend met zogenaamde Self Writing Tickets. Heel handig die dingen, maar altijd stand-by zodat het nooit zeker was dat je op een bepaalde tijd ook mee kon.

En als ik aankwam in een bepaalde plaats, direct proberend om een vliegtuigje of een helikopter te huren voor het maken van de luchtfoto’s. Elke nacht een ander hotel. Elke nacht van de badkamer een donkere kamer makend. Elke nacht een ander schatje in mijn bed? Nee!

Op een paar van die secretaresses van zo’n gefotografeerd gebouw na dan die graag met je gingen dineren omdat een man alleen zielig is en ik deze rol in den vreemde met verve weet te spelen.

Eenmaal terug in New York weer langs bij mijn nichtje. Of ik al gehoord had van die nieuwe dodelijke ziekte. Aids, noemde men het. Een seksueel overdraagbare aandoening. Maar alleen nog vastgesteld bij homo’s. Ik slaakte een zucht van verlichting. (16 februari 2015)


 

Hans Geleijnse neemt plaats in de biechtstoel: In zijn wilde jaren stal hij scheermesjes. Nu niet meer; Thailand genas hem van zijn kleptomanie.

Scheermes obsessie

Af en toe vind ik mezelf een lelijk mens. Wanneer ik zo’n zelfkritische observatie maak krijg ik altijd gelijk. Dat overkomt me zelden, is een ontnuchterende ervaring, vooral wanneer dat lelijkerd-gelijk je ook van heinde en verre wordt gegeven.

Neem de navolgende boetedoening, oplettende lezer, niet als bevestiging van uw gelijk. Met de vaderlandse uitdrukking ‘wie de schoen past kan hard lopen’ komt u ook lezend een stuk verder.

Ik heb minstens dertig jaar lang geleden en toegegeven aan een obsessie. Ik stal scheermesjes. Om precies te zijn van het merk Gillette. De afwijking begon ergens einde jaren zestig vorige eeuw. Radicalisering en baardgroei gingen toen hand in hand. Proletaries winkelen, helemaal mijn ding.

Ik beperkte mijn ideologische goedprater tot Gillette. De fors betaalde agit-proppers van dit merk hadden mijn onschuldige babyface immers al bij de eerste zichtbare vlashaartjes gestrikt voor hun product. Dat zou ik ze betaald zetten. Met een slechts aan kleine kring ruchtbaar gemaakte actie zou ik het scheermeskapitaal van meneer G. een geweldige slag toebrengen.

Al snel merkte ik dat mijn jatwerk, toen nog redelijk eenvoudig vanwege ontbrekend camera-toezicht, het grootkapitaal niet op de knieën dwong. Ik besloot tot het ultieme protest: baard laten staan. Jarenlang liep ik rond met een Jimi-Hendrixkroeskop waaraan een baard met snor hing. Ogen, neus en mond, meer facie was niet zichtbaar.

Begin jaren tachtig ging het klitwerk en het meetorsen van etensresten als in yoghurt gedoopte muesli en stukjes brood met jam me geweldig tegenstaan. Ook de nieuwe vriendin hielp, gevolgd door een motor. Hup weg met dat gezichtverhullende haar.

Ik herinner me nog waarom ik m’n eerste hernieuwde scheermesslag sloeg. Bij Appie Heijn, Benthuizerstraat, Rotterdam. Ik schrok me namelijk een hoedje van de prijs. M’n radicalisme was verdwenen, maar de ‘natuurlijke reactie’ niet: ik moffelde boos over zoveel winstbejag een houder Gillette in m’n broekzak.

Tot ik in Thailand arriveerde heb ik nimmer scheermesjes gekocht. Door heel Europa en omstreken plunderde ik als het weer nodig was de Gillette-voorraden van vooral supermarkten. De kleine winkeliers ontzag ik, want eenmaal een links hart, altijd ziek. Mijn methoden werden steeds verfijnder. Ik wil u niet op ideeën brengen, maar de motorhelm, met scheermesjes op het haast veinzende hoofd geklemd of gewoon in het boodschappenwagentje met Gillette-gevulde voering, was een belangrijk attribuut.

De voortschrijdende technologie trotseerde ik eveneens. Gillette en fabrikanten van andere artikelen propten onzichtbare chipjes in verpakkingen om winkeldiefstal tegen te gaan. Ik loste dat op door met de handen tussen appelmoespotten de verpakking te verwijderen. Eenmaal heb ik zelfs een onverpakt houdertje gewiekst in de onderbroek laten glijden. Dat was eens maar nooit meer, want ik vergat het verstopplekje totaal. Ik zal u de uiterst pijnlijke search and rescue-details thuis op het toilet besparen.

Eenmaal in Thailand viel me op dat Gillette elk houdertje met slechts twee mesjes verkocht. Voor het leuke prijsje van 174 baht. Maar ik zag vooral hoeveel onderbetaalde menskracht werd ingezet om voorraden en boekhouding te controleren. Ik kreeg nachtmerries over arme lieve meisjes die wegens niet afgerekende scheermesjes op straat werden gezet. Ik was voor eens en altijd van mijn afwijking genezen.

Nu ik uit de scheerkast ben gekomen is mijn bevrijding totaal. Roep gerust ach en wee en schande en blijf vooral kopen. Bedenk echter dat één scheermesje 4,50 euro per stuk kost. De vier of vijf stukjes dun staal die de mens van ongewenste haargroei verlossen minder dan tien eurocentjes.

Wilt u meer weten over de profijtelijke werkwijze van de scherpslijpers, bekijk dan deze uitzending van De Rekenkamer: (15 februari 2015)


 

In Thailand denken jongeren dat Valentijnsdag bedoeld is om (voor het eerst) seks te hebben met hun vriend(in). In India is zelfs zoenen nog revolutionair, schrijft Paul Bremer.

Het recht op zoenen

Kochi in de Zuid-Indiase deelstaat Kerala was laatst in het nieuws. Het zal de meesten niet opgevallen zijn maar 2 november vorig jaar was uitgeroepen tot ‘kusdag’. Een groepje jongeren in Kochi is de conservatieve moraal in India beu en heeft een campagne opgezet voor ‘het recht op zoenen’.

Deze demonstratieve kus wordt door hen de ‘Kiss of Love’ genoemd omdat een zoen nu alleen in verband gebracht wordt met seks, wat sowieso niet getolereerd wordt in de publieke ruimte, en niet met liefde. Daar willen de demonstranten verandering in aanbrengen.

Een massa mensen verzamelde zich op boulevard Marine Drive, vlakbij het gerechtsgebouw, om gezamenlijk te doen waar de moraalridders zich tegen verzetten, namelijk: zoenen in het openbaar. Vijftig deelnemers werden gearresteerd en afgevoerd. Sommigen gingen nog door met zoenen tot in de arrestantenbus. Zoenen is revolutionair in India.

Nu was ik zelf jammer genoeg geen ooggetuige van deze ‘kusdag’ maar ik reisde vorig jaar wel rond in Kerala en Tamil Nadu en heb ook een aantal dagen in Fort Kochi rondgekeken. Dit is de benaming voor de oude stad. Door de Britten werd het sinds de Eerste Wereldoorlog Cochin genoemd. Een naam die nu veel gebruikt wordt voor de gehele stad.

Mogelijk heeft de liberale geest die hier nu rondwaart nog iets van doen met de bijzondere historie van Kochi en omgeving. Havensteden zijn vaak moderner dan het achterland vanwege de vele contacten met zeelieden en reizigers uit andere landen en culturen.

Daarnaast heeft Kochi een roemrucht verleden vanwege de verschillende koloniale machten, waaronder de Portugezen, de VOC en de Britten, die het voor kortere of langere tijd hebben overheerst en die daar ieder hun sporen hebben nagelaten. Dit zowel in negatieve- als in positieve zin.

Je zou het misschien niet zeggen maar in dit tropische deel van India met eindeloze wouden, bergen, wilde olifanten en tijgers, theeplantages en tempels zie je ook overal fel verlichte Jezus- en Mariabeelden. De rooms-katholieke kerk is in deze deelstaat nadrukkelijk aanwezig en zendt tegenwoordig zelfs missionarissen naar het goddeloze Europa.

Ook nationalistische hindoeïstische- en islamistische groeperingen leggen hun conservatieve moraal op aan de gehele bevolking. Alcoholische dranken zijn alleen te koop in schaarse staatswinkels. Vrouwen worden achtergesteld en op grote schaal misbruik.

Homoseksualiteit is op basis van archaïsche Engelse wetgeving sinds een jaar opnieuw verboden nadat het enige tijd wel legaal was. Openlijk zoenen wordt in India alleen maar, met moeite, sinds enige tijd getolereerd in de befaamde Bollywood films. Kortom: hoog tijd voor campagnes als Het recht op zoenen. (14 februari 2015)


 

Paul Bremer vergaapt zich in India aan de Ambassador, een auto die herinneringen oproept aan de Morris Oxford van zijn opa.

Riksja’s, auto’s en cars

Vorig jaar reisde ik tweemaal rond in Incredible! India. Een van de eerste dingen die ik leerde in India is dat als ze het daar over een auto hebben dat ze het niet hebben over wat wij een auto noemen. Er wordt een auto-riksja mee bedoeld.

Je hebt dus fiets-riksja’s, de driewielige fietsen met bakkie die daar nu in de binnensteden nog vaak als openbaar vervoer op de korte afstand worden gebruikt. Populair onder andere bij lokale vrouwen die van en naar de markt gaan en bij toeristen. De auto-riksja’s dus, in Thailand ook wel tuktuk (toektoek) genoemd. En dan heb je de car’s.

Daarnaast kennen ze in India ook de zogenoemde auto-taxi, de TATA-ACE, de ‘luxe’ uitvoering van de auto-riksja, gemaakt door TATA, wie anders. Deze worden ook wel gewoon als personenauto gebruikt. Een instap model zogezegd. Ze lijken in de verte wel een beetje op de eerste Fiat-Panda’s uit de jaren ‘80. Voor INR 250.000 heb je er één, omgerekend zo’n $  4200. Voor de standaard auto-riksja betaal je ongeveer INR 150.000, is $ 2500

De Ambassador
Een voorbeeld van een echte Indiase ‘car’ is de Ambassador (foto). Hoewel, eigenlijk is deze gebaseerd op de Morris Oxford en onder licentie gebouwd door Hindustan Motors. In India zie je nog overal deze klassieke auto rondrijden.

Tot mijn plezier, het doet mij denken aan de auto waar in mijn kinderjaren mijn grootvader in reed. Hij had een donkergrijze Morris Oxford met een donkerrode leren bekleding. Als wij mijn opa en en oma bezochten dan haalde hij ons op op het station in Zeist. Of zij kwamen bij ons op bezoek en soms kwamen zij ook een paar dagen logeren.

Altijd was grote grijze Morris daar dan ook, waar het binnen zo heerlijk naar leer rook. Dan maakten we wel ritten over de Veluwe, naar Elten of naar de Plasmolen achter Nijmegen. In mijn jeugd, en nog lang daarna eigenlijk, was voor mij de Morris Oxford toch wel de standaard voor de echte auto. In Nederland zie je ze sinds de jaren zeventig eigenlijk zelden of nooit meer, evenals de wat kleinere Morris Minor.

In India zie je deze auto dus nog veel, meestal in de witte uitvoering. Leverbaar zowel in de Classic- als in de NOVA uitvoering met airconditioning en power steering. Zo te zien vooral nog gewild onder wat oudere- en gepensioneerde ambtenaren.

Veel Ambassadors rijden rond met een fiere vlaggestandaard op de motorkap maar tegenwoordig meestal met een hoesje eroverheen. Hoewel de Ambassador nog steeds nieuw te koop is, lijkt nu ook in India de beste tijd van deze klassieke auto wel over zijn hoogtepunt heen. (13 februari 2015)

Bovenstaande had ik net geschreven toen ik op 25 mei 2014 in de krant zag staan dat Hindustan Motors heeft besloten te stoppen met het fabriceren van de Ambassador. Als belangrijkste reden wordt aangevoerd dat deze auto te traag voor de moderne tijd is geworden.


 

Een knap stukje werk

Ik kom wel eens op Samui op het tempelterrein van Wat Na Phra Lan. Vanaf hier vertrekken ook de highspeed catamarans van Lomprayah richting Koh Panghang.

Daar waren ze laatst aan het graven rond de tempel en ook eronder. Ik dacht eerst: misschien omdat de tempel aan het verzakken is om dan de funderingen te verstevigen.

Toen ik daar later weer was, zag ik dat de tempel wat hoger stond. Er omheen lagen veel buizen, kettingen en lieren. Uiteindelijk is de tempel ongeveer 2 meter omhoog getakeld.

Ben toch maar eens informeren waar dat voor nodig was. Wat blijkt? Het tempelterrein ligt lager dan de toegangsweg en alle woningen daar, en dat schijnt niet goed te zijn.

Ik kan niet anders zeggen een knap stukje werk. Ik denk dat er bij de Thaise planning voor de bouw iets verkeerd is gegaan. (12 februari 2015)

René van Broekhuizen


 

Twee korte verhalen van Chris Ebbe, die eind vorig jaar op Java en Bali was. De Blue Bird Taxi blijkt geen Blue Bird Taxi te zijn en een doerian smelt in zijn mond. ‘O goden, naar uw ambrozijn taal ik niet meer.’

Blue Bird Taxi

Blue Bird Taxi moet je nemen, Blue Bird Taxi, anders word je opgelicht.’ Ik sta buiten Jakarta Airport in de regen. Om mij heen mensen, mensen, mensen, een mieren hoop, een termietenheuvel. In de verte staat een blauwe bus, niet van BBT. Langs de stoeprand taxi’s, ook al van het verkeerde merk, wachtenden ervoor in lange kronkelende slierten. Hoera, een BBT komt aanrijden, een miljoen mensen dringt op, drie ervan stappen in. Dit gaat lang duren.

‘Taxi, taxi, taxi.’ Een chauffeur met pet spreekt mij aan, zwaait met een blauwe ID-kaart.
‘BBT?’ vraag ik.
‘Yes, yes.’

De chauffeur pakt mijn koffer, loopt de rijen voorbij, steekt over, verdwijnt in het parkeerterrein. Ik hobbel achter hem aan. Bij een grijze Hyundai blijft hij staan, opent de kofferbak.

‘Wait,’ roep ik.
‘Yes sir?’
‘BBT?’
‘Eh… no sir.’
Big smile.
‘How much to Permai Hotel?’
‘250.000 roepia.’

Ik stap in, we rijden weg. Opgelicht? Ik denk van wel, weet het zeker, maar voor vijftien euro en een uur later ben ik waar ik wezen moet.

Jalan Mangga Besar Raya

We lopen over de Jalan Mangga Besar Raya, de weg waaraan ons hotel ligt. In het midden raast het verkeer in geordende chaos. Honderden scooters duiken ronkend in de jalan jalan tikus, de muizenpaadjes tussen de auto’s, die tot mijn verwondering voornamelijk van de nieuwste bouwjaren zijn, met glanzend ongebutst koetswerk.

De ventweg is als een dorpsstraat in de Middeleeuwen, gaten en keien, poelen met bruinzwart water. Twee ratten scharrelen onbevreesd in de goot. Langs de kant overal nerinkjes waar je nasi met vis kunt eten en saté ayam of soto kambing. Je kunt je schoenen laten repareren in het stalletje van de kleermaker, half zo groot als het hok van een schildwacht. Een maker van obat, inlands medicijn, wil ons iets engs aansmeren.

Een verkoper van doerians verleidt ons. Bij een volgeladen rek zoekt hij een rijpe uit. Met zijn hakmes splijt hij de stekelige vrucht. Het ruikt zoet, een geur die ik niet ken, een aroma waarvoor wij in het Nederlands geen woord hebben.

Hoezo stinkende doerian waarover ik in mijn jeugd las? Stinkend, het oordeel van de Hollander, wiens neus niet veel meer rook dan de geur van spruitjes. Ik pulk een stukje vrucht uit de stekelige schil. Het vruchtvlees smelt in mijn mond, zacht als lobbig geklopt slagroom. O goden, naar uw ambrozijn taal ik niet meer.

Met een viersterrensmaak in de mond lopen wij verder. Op de grond staat een kooi met slangen, een levende kluwen kabeltouw. In de kooi ernaast richt een grote zwarte slang zich op langs het gaas, zijn tong flitsend in en uit zijn bek waarin je moordend gif vermoedt.

Onder het afdak van het slangeneethuis heeft de bazin de kop van een slang klemvast in haar hand. Zilverwit blinkend kerft een lemmet een cirkel om zijn kop waarna de baas het vel van zijn kronkelende slachtoffer stroopt. (11 februari 2015)


 

Buitenlandredacteur Hans Geleijnse maakte in 1977, met de zenuwen gierend door zijn keel, zijn eerste journalistieke wereldreis naar Vietnam. Hanoi, Hué, Da Nang, Tetoffensief, die foto van dat door napalm verminkte huilende meisje, het ging allemaal leven. Een terugblik.

Knoflookeffect

Het was mijn eerste journalistieke wereldreis. En wat voor één. Jongen, zei de vaderfiguur-hoofdredacteur die mij jaren eerder het vak inloodste, scheer je weg van dat bureau. Je gaat naar Vietnam.

De zenuwen gierden door mijn keel. Ik moest bewijzen dat ik ‘het grote werk’ aankon.  Azië, nog nooit geweest bovendien.  Het was voorjaar 1977. De trip met vier eveneens uitgenodigde collega’s vergde 36 uur. Eindpunt Hanoi werd bereikt met tussenlandingen in Moskou, Bombay, Rangoon en Vientiane.

Eenmaal boven Vietnam een onthutsend beeld van een door bomkraters verwoest landschap. Dichtbij Hanoi leek het  een reusachtig kankergezwel. De Amerikanen keken ook destijds niet op een kilotonnetje meer of minder of een kilometertje naast het puur ‘militaire doelwit’.

Misschien viel daarom extra op hoe ‘stil’ Hanoi was. Het verkeer bewoog zich pedalerend door de straten. Geheel uit de toon vielen de zwarte of grijze Wolga’s, kamerbrede Sovjet-automobielen voor apparatsjiki. De voorhoedeboys van de Vietnamese arbeidersklasse joeg zo’n kreng luidtoeterend door de gelederen van het rijwielproletariaat.

Ons gezelschap reisde rond op uitnodiging en onder controle van de piepjonge Socialistische Republiek Vietnam. Onze ‘begeleiders’ waren vastbesloten eerst alle verschrikkingen van de voorbije oorlog te tonen en die dan af te zetten tegen de eendracht waarmee het land aan wederopbouw werkte. Voor de hand liggend en begrijpelijk.

Hanoi, Hué, Da Nang, Tetoffensief, die foto van dat door napalm verminkte huilende meisje, het ging allemaal leven. We werden door kilometers ondergrondse tunnels gejaagd, kregen bomkraters tot op de centimeter uitgerekend. Bij die voorgeschotelde verschrikkingen dacht ik onwillekeurig terug aan mijn in anti-oorlogsbetogingen op Nederlandse bodem versleten schoenzolen.

Vietnam met rebelse popmuziek waren in de jaren zestig ook voor mij het startpunt van ‘politieke bewustwording’ en radicalisering. Wat knaagde aan sympathie en begrip waren de Wolga’s, de grote wegpieterende voorraden hulpgoederen in een loods in Hanoi (onder meer van het Medisch Comité Nederland-Vietnam) en niet te vergeten het etentje met de eerste partijsecretaris van Ho Chi Minh-stad, in de wandeling toen nog steeds Saigon. In vergelijking met Hanoi een metropool, waar het straatbeeld werd opgefleurd door wellicht de kleinste taxi ter wereld, de toen al antieke Renault 4CV.

De partijbons had zich een enorme villa toegeëigend. Als ik me goed herinner een voormalige ambassadeursresidentie, nou, dan weet u het wel. Aan de muren ‘decadente kunst’ van de vorige bewoners. Ook heel erg mooi waren de twee jonge dames in satijnen gewaden met fantastische dijbeensplitten. ‘Mijn dochters’, zei het blokhoofd, toen hij mijn blik zag afdwalen. Ik meende even een vette grijns te bespeuren.

Hij praatte aan één stuk door over het geweldige enthousiasme waarmee de stadsbevolking de Noordelijke bevrijders aan het hart had gedrukt. De wereld echter had intussen kennis gemaakt met het fenomeen ‘bootvluchtelingen’. Allemaal misdadigers, diste blokhoofd op. En vroeg vervolgens of het hondenvlees goed had gesmaakt.

Bij nacht en ontij werd ik doodziek wakker. Racekak van formule 1-snelheid. Ons tolkenpaartje wist raad: knoflook. Kauwen, kauwen, zei het taalprinsesje, terwijl haar partijvriendje m’n gezicht en nek inwreef met fijngemalen knoflookteentjes. Ik keek stink- wantrouwig naar hun vriendelijk lachende gezichten. Moest ik ze op hun woord geloven? Werd ik met brede glimlach in het ootje genomen? Ik voelde me plots een vlezige Belgische frietenkoning tussen dijenkletsende inwoners van Madurodam.

Van het ongemak was ik in een dag verlost. Het knoflookeffect is me tot op de Thaise dag van vandaag blijven achtervolgen. (9 februari 2015)


 

André van Leijen staat op het vliegveld van Manila in een 100 meter lange rij voor een taxi. ‘Was ik maar de paus, dan kwam er nu een pausmobiel.’ Tja, in de brandende zon kom je op rare gedachtes. Heeft hij een zonnesteek opgelopen?

Was ik maar de Paus

Soms vraag ik me af waarom ik niet de paus ben. We zijn zojuist aangekomen in Manila. Op hetzelfde vliegveld waar de paus gisteren vertrokken is. Het eerste wat ik zie, is een immens bord met de beeltenis van paus Francis. ‘Welcome pope Francis!’, staat erop. Daaronder het logo van Pepsi Cola. De Filipijners zijn nog een beetje aan het nagenieten. Zoals je een kerstboom niet gelijk op straat zet.

De paus wuift en lacht naar me. Een vriendelijke leraar wiskunde, die het goed met me voorheeft. Je hebt nu een 4, maar als je me belooft niet zo veel meer te kletsen, maak ik er een 6- van. Het is de lach van een dikke Chinese Boeddha, die gelovigen hoop geeft en niet-gelovigen angst inboezemt.

‘One two three…smi-ile’, moet de Filipijnse fotograaf gezegd hebben. Dat doen alle Aziatische fotografen. Misschien heeft hij de paus gevraagd een V-teken te maken of zelfs een sprongetje in de lucht. Maar nee, de paus had gezegd, dat hij een beetje last van zijn rug had.

Voor óns is er niemand op vliegveld Nino Aquino. Niemand met een bord ‘The people of the Philippines welcome Miss Linda and Mister André’. Zelfs niet een klein bordje met ‘Linda and André’ en daaronder ‘Airport Hotel Manila’. Nee, wij moeten achteraan aansluiten in een rij van 100 meter voor een taxi. ‘Was ik maar de paus’, zeg ik tegen mijn vrouw, ‘dan kwam er nu een pausmobiel.’

De rij schuift langzaam op. Om de vijf minuten komt er een taxi aanrijden. Alleen de laatse 10 meter van de rij is in de schaduw. Wij staan in de zon. Mijn flesje water heb ik op vliegveld Suvarnabhumi in Bangkok achtergelaten. Paus Francis wuift nog steeds naar me.

Vijf dagen was de paus in de Filipijnen. Drukte straatkinderen tegen zich aan. Nam ze op schoot. Bezocht Tacloban, dat in december 2013 verwoest werd door tyfoon Haiyan. Hield een mis midden in tyfoon Amang in Palo. ‘Een diepe, spirituele, emotionele en intellectuele ervaring’ schrijft Florangel Rosario Braid in de Manila Bulletin. Zes miljoen mensen stonden uren in de regen in Rizal Park in Manila, om de mis bij te wonen.

Catholics do not need to breed like rabbits’, lees ik voor uit de Manila Bulletin.
‘Wát zei de paus?’, vraagt mijn vrouw.
‘Dat katholieken niet zoveel moeten fokken.’
‘Fokken?’
‘Doppen. Naaien. Neuken.’
‘Zei de paus dat?
‘Jazeker.’
‘Klinkt modern. Is hij ook voor de pil nu?’
‘Nee, dat ook weer niet. Hij zegt, dat armoe het gevolg is van het systeem en niet van het feit, dat er zoveel kinderen worden geboren. Hij houdt niet van dat neo-malthusianisme.’
‘Neo…wat?’
‘Neo-malthusianisme. Malthus, de politiek-econoom uit de 18e eeuw. Hij stelde, dat als de bevolking te snel groeide, dat er uiteindelijk te weinig voedsel zou zijn. Hij vond, dat daarom geen hulp aan de armen gegeven moest worden.’

Inmiddels staan we halverwege de rij. Met enig leedvermaak kijk ik om naar de mensen die achter mij staan. De paus wuift. Hij lacht zijn Dikke-Boeddhalach. Geeft hoop. Nu heb je een 4. Misschien maak ik er een 6- van. Hij is inmiddels vertrokken en zit vermoedelijk al bij de open haard in het Vaticaan. (9 februari 2015)

‘Ik wou dat ik de paus was’, zeg ik.
‘And breed like the pope…?’, zegt mijn vrouw.
Nou nee.


 

Dick van der Lugt woonde en werkte van zijn 23e tot zijn 25e in Kameroen. Pas toen hij 53 was, kwam hij voor het eerst in Thailand. Wat is het verband? De zucht naar avontuur, vlucht uit Nederland, een groots en meeslepend leven, romantisch verlangen naar het Grote Geluk?

Rituele dans

Ik lig in de deinende schoot van de African Mother.

Een drum begint te spreken. Cross-ritmes knetteren: on-off, stilte-geluid, vraag-antwoord. Een man verschijnt met een stapel houtjes. Hij legt ze dwars op twee balken en begint met stokjes op zijn xylofoon te spelen.

Uit het dichte struikgewas kruipen twee mannen, gekleed in vuile shirts. Ze hebben hun lappa een stuk opgerold, het lijken wel Michelin-mannetjes met die dikke rol om hun taille. De ene man heeft een verroest geweer in zijn hand, de ander draagt een kalebas.

De krijger beweegt als een pasgeboren hertejong. Hij loopt telkens een eindje hard, remt dan abrupt af met een sprongetje en legt in halfgebogen houding aan. De houterige bewegingen hebben tegelijk iets dreigends en onderdanigs. De man met de kalebas volgt hem op de voet. Zijn bewegingen staan in schril contrast met die van zijn partner. Hij danst niet, zijn lichaam danst. Soepel golft het ritme door zijn spieren. Ik kijk jaloers toe naar dit dansende maatkostuum. Ik kom niet verder dan een slecht zittend confectiepak.

Voor mijn voeten eindigt de veldtocht.

Chief, na your mimbo this.’

Ik pak mijn drinking-cup uit mijn raffia schoudertas en laat de hoorn vullen met palmwijn. De schenker drinkt de eerste cup, ik krijg de tweede. De mimbo smaakt wrang, maar hij is gelukkig heerlijk koel.

Dan wijken de takken van de bomen uiteen en komen twee dansers, verkleed als olifant, tevoorschijn. Ze worden gevolgd door andere dieren uit het oerwoud. De olifant deint ritmisch heen en weer met zijn slurf en staart.

Elephant, death-bringer!
Elephant, spirit of the bush!
With one hand he brings two trees to the ground.
If he had two hands, he would tear the sky like on old rag.
Where he walks, the grass cannot stand again.
An elephant is no load for an old man -
Not even for a young man!

De olifant danst mijn richting uit, gaat vlak voor me in de houding staan, heft zijn slurf omhoog en trompettert ter begroeting. ‘U moet geld in zijn slurf stoppen’, fluistert iemand in mijn oor. Ik tast in mijn broekzak, sta op uit mijn luie stoel en geef de olifant enkele muntjes. Hij zakt door zijn voorpoten en buigt beleefd voor me.

Naschrift van Dick van der Lugt:
Rituele dans is een passage uit het beginhoofdstuk van mijn nooit uitgegeven manuscript  Afrikaanse vrouw, Hollandse man. Het gehele hoofdstuk staat hier. (9 februari 2015)

Thais nieuws 1-15 februari 2015

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)

CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die beging 2014 gold)
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (orgaan dat hervormingsvoorstellen moet formuleren)
NSPRT: Network of Students and People for Reform of Thailand (radicale protestgroep)
Obec:  Office of the Basic Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (stond onder leiding van Suthep Thaugsuban, ex-parlementslid van oppositiepartij Democraten)
Pefot: People’s Force to Overthrow Thaksinism (radicale protestgroep)
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Limerick van de dag

De veeteelt blijft me boeien
In Khao Yai grazen Hollandse koeien
Maar naar welke winkel ik ook ga
Nergens kwark of vanillevla
Hebben ze hier wel de goeie?
(Auteur: Chris de Boer)

Politie moet ‘jacht’ op buitenlanders stoppen

15 februari – De politieagenten van Thong Lor (Bangkok) zijn door hun nieuwe commandant op de vingers getikt omdat ze buitenlanders willekeurig lastig vallen. Ze eisen geld wanneer een buitenlander zich niet kan identificeren, fouilleren hen en verrichten in het openbaar urinetesten.

Politiekolonel Khajongphon Jitpakpoom, die sinds half januari aan het hoofd staat van het bureau dat opereert in het gebied rond Sukhumvit, heeft zijn dienders (297 van wie 177 op straat werken) gezegd dat ze alleen iemand mogen staande houden wanneer die zich verdacht gedraagt. Iemand in het openbaar fouilleren mag alleen gedaan worden wanneer twee officieren met minimaal de rang van sub-luitenant erbij zijn en urine- en drugstesten dienen op het bureau te worden gedaan.

Volgens de krant is het aantal klachten over intimidatie door de politie vorig jaar ‘aanzienlijk’ toegenomen, maar aantallen worden niet genoemd. ‘Veel buitenlanders, die benaderd zijn door de politie zeggen dat ze zonder enige redelijke verdenking gefouilleerd zijn’, schrijft de krant zonder verdere toelichting of onderbouwing.

Een zakenman in Sukhumvit, lid van een Facebookgroep die gevallen van politiedwang documenteert, noemt de verklaring van Khajongphon ‘heel goed nieuws’. Beëindiging van de searches zijn een goede stap in de richting van herstel van de relatie tussen de politie en de buitenlandse gemeenschap. ‘Voor een stad die zoveel toeristen aantrekt, is het niet verstandig om alle buitenlanders zonder enige reden als criminelen te behandelen.’

In december heeft een intern onderzoek plaatsgevonden naar het gedrag van agenten en dat is door de nieuwe man voortgezet, maar zowel hij als zijn voorganger hebben niet kunnen vaststellen welke agenten de fout zijn ingegaan. Khajongphon heeft zijn mannen opdracht gegeven meer folders te verspreiden waarin informatie wordt gegeven over de rechten van buitenlanders, wanneer ze door de politie worden staande gehouden.

Khajongphon: ‘Ik heb mijn mannen gezegd dat ze moeten praten als diplomaten. Ze moeten vriendelijk en zonder enige agressie het woord voeren. Als we lachen, zullen de toeristen ons positiever beoordelen.’

Veel ‘love is in the air’ op Valentijnsdag

15 februari – Evenals voorgaande jaren was het districtskantoor van Bang Rak (letterlijk: Place of Love) in Bangkok op Valentijnsdag weer een gewilde locatie om te trouwen, of beter gezegd: de verbintenis te laten registreren.

De meest ongebruikelijke huwelijksceremonie vond plaats in een tempel in Nonthaburi (zie fotobericht homepagina). Ook niet alledaags was een bruidegom die te paard zijn bruid tegemoet reed.

De ceremonie in Nonthaburi werd er vorig jaar voor het eerst gehouden, toen Valentijnsdag samenviel met de boeddhistische feestdag Makha Bucha. Dit jaar valt die dag in maart, maar de abt besloot haar op veler verzoek toch te herhalen. Aan de ceremonie werd ook door twee vrouwen deelgenomen, die al drie jaar samenwonen.

De Nederlandse ambassade zette bijgaande Valentijnswens online. 

Seksuele voorlichting: hoe ’t moet en niet moet

15 februari – Het uitdelen van gratis condooms zet zoden aan de dijk. In 2011 raakten 43 studenten van het Panyapiwat Technological College in Ngam Wong Wan (Bangkok) ongewenst zwanger, het jaar daarop 44 en in 2013 23. Die halvering was te danken aan de Friendly Corner, een initiatief van mentor Supanee  Semsukkree en twee organisaties, die dat jaar werd geïntroduceerd.

Ook dit jaar maakten de studenten op de dag voor Valentijnsdag op een tentoonstelling kennis met een zowel serieuze als ontspannen benadering van seksualiteit. De attractie die de meeste aandacht trok, was een (kermis)spel waarbij studenten een bal in een plastic beker moesten gooien. Wanneer het hen lukte, kregen ze een T-shirt en een condoom. Hoe zo’n jasje aan te brengen, werd op een sexspeelgoedje gedemonstreerd door mentor Atiwan Duriyanon.

Supanee legt uit dat het doel van de ‘academische tentoonstelling’ is om jongeren te laten zien dat ze zich niet hoeven te schamen als ze een condoom kopen als middel voor verantwoorde en beschermde seks.

Mentor Atiwan schat dat 70 procent van de studenten op Valentijnsdag ‘een seksuele ontmoeting’ heeft. ‘We willen dat ze dat verantwoord doen. De eerstejaars zijn mijn grootste zorg, vooral de meisjes. Wanneer ze onveilige seks hebben en ongewenst zwanger raken kan dit het einde van hun studentenleven betekenen.’

Eindstand: Aan de 1800 studenten van 16 tot 18 jaar werden 400 condooms uitgedeeld.

Dinner only campagne
De autoriteiten hebben op het gebied van seksuele voorlichting nog niet het licht gezien. ‘Onze leiders hebben seksuele voorlichting nodig’ kopte Bangkok Post een dag eerder boven haar hoofdredactioneel commentaar.

Zo lanceerde het Moral Promotion Centre de campagne ‘Just a meal for Valentine’ en zette de politie in Bangkok driehonderd teams in om te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar in een ‘one-hour’ motel de liefde bedrijven.

Het ministerie van Cultuur, ook niet de meest progressieve club, heeft de Thaise tieners opgeroepen op de ‘Dag van Liefde’ naar de tempel te gaan voor merit-making en vrijwilligerswerk te doen.

Commentaar van de krant: Deze sex crackdown zal geen succes hebben om de problemen op te lossen die ze bedoelt op te lossen, zoals ongewenste zwangerschap, SOA’s en illegale abortussen.

In tegenstelling tot zijn ministerie noemt de minister van Cultuur het tegenhouden van jongeren om seks te hebben, onmogelijk. De beste methode is seksuele voorlichting, zegt hij en dat geldt ook voor volwassenen en de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en volksgezondheid, voegt de krant eraan toe.

Kort nieuws zondag 15 februari

- ’t Kan niet als een verrassing komen: de reactie van de NCPO (junta) op de zorgen van een EU-delegatie, op bezoek in Thailand, over de berechting van burgers door een krijgsraad. ‘We zijn ons bewust van de zorgen, maar de junta zou willen dat de EU bedenkt dat de huidige situatie in Thailand anders is dan die in andere landen’, zegt NCPO-woordvoerder Winthai Suwaree.

De delegatie heeft Thailand erop gewezen dat het land als ondertekenaar van het International Convenant on Civil and Political Rights de plicht heeft verdachten snel voor de rechter te brengen. De delegatie wijst ook nog eens op het pleidooi van de EU om de democratie te herstellen en de staat van beleg op te heffen.

- Het lot van de twee verdachten uit Myanmar, die berecht worden voor de moord op twee Britse toeristen vorig jaar september op het vakantie-eiland Koh Tao, is afhankelijk van de vraag of het lukt buitenlandse getuigen te vinden die voor hen in de bres springen, zegt de advocaat van het tweetal. Geprobeerd wordt getuigen uit Engeland en Myanmar naar Thailand te brengen.

‘Ik ben optimistisch over de zaak’, zegt de advocaat. ‘Als we ze kunnen krijgen, ben ik er zeker van dat we genoeg bruikbaar bewijs voor de verdachten hebben.  Ik hoop alleen dat ze hier voor de rechtszaak kunnen komen, anders is de kans gering.’

De rechtbank heeft tweemaal een verzoek om vrijlating op borgtocht geweigerd. Zelfs de garantstelling door een vertegenwoordiger van de ambassade van Myanmar vermocht de rechtbank niet te vermurwen.

De zaak wordt op 8 juli hervat met het horen van vijf getuigen. Het OM heeft 65 getuigen opgeroepen: politie, ooggetuigen en forensische experts. De advocaat verwacht dat de zaak in september wordt afgerond. Hij heeft een klacht bij de DSI (de Thaise FBI) ingediend tegen de politie, die het tweetal tijdens het verhoor zou hebben mishandeld. Met die klacht is nog niets gedaan.

- Rozen en exemplaren van George Orwell’s boek 1984 werden gisteren voor het Bangkok Art and Culture Centre uitgedeeld door anti-coup demonstranten. De politie arresteerde drie personen wegens het gebruik van luidsprekers, want daar hadden ze geen toestemming voor. Tevens werden nep stembussen (eigenlijk dozen) in beslag genomen.

- Hoera, weer een nieuwe commissie, ze zijn er in Thailand gek op. CDC-voorzitter Borwornsak Uwanno maakte de vorming gisteren bekend tijdens een bezoek aan Udon Thani dat tot doel had meningen over de nieuwe grondwet te verzamelen.

De commissie, National Reconciliation Committee gedoopt, krijgt tot taak de nieuwe regering(en) een voorstel te doen voor een amnestiedecreet ten behoeve van personen die betrokken waren bij politieke conflicten. Maar dan moeten eerst wel partijen hun meningsverschillen hebben bijgelegd en overeenstemming hebben bereikt [waarover?], aldus Borwornsak. De commissie krijgt 5 jaar de tijd voor haar werk.

Volgens NLA-lid Somkid Lertpaitoon heeft de nieuwe grondwet (die in de maak is) geen precedent omdat die een hoofdstuk over nationale verzoening gaat bevatten. Hij zegt dat de grondwet voor de lange termijn gemaakt moet worden en een brede reeks van factoren moet bestrijken, zodat de wet de bevolking ‘waarlijk dient’. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- Een 40-jarige wijfjes olifant is gisteren in de provincie Trang aan de hitte bezweken. Dat is althans de diagnose van veeartsen. Phang Jinda werd op een berg in Ban Khuang Tan gevonden. De mahout had haar er tien dagen eerder gebracht omdat er voldoende voedsel en water was. Op het lijf van de jumbo zijn geen geen verwondingen gevonden.

Phyang Jinda is de vierde dode olifant die de afgelopen drie maanden in Trang is gevonden. [Geen details] Ruim 120 olifanten zijn sinds december vanwege het droogvallen van waterbronnen vanuit Trang naar andere provincies gebracht.

- Drie agenten van het bureau Bang Na (Bangkok) zijn overgeplaatst naar een inactieve post. Ze worden verdacht een illegaal casino de hand boven het hoofd te hebben gehouden. Het casino kreeg vrijdag bezoek van het leger. Daarbij zijn 47 gokkers aangehouden en is 560.000 baht in beslag genomen. Het hoofd van de landelijke politie heeft een disciplinair onderzoek gelast naar vijf agenten. [?] (Zie pagina Corruptie 2)

- In de provincie Chachoengsao zijn nagemaakte merkartikelen ter waarde van 18 miljoen baht onderschept en dat is de grootste vangst ooit in deze provincie. Twee mannen zijn gearresteerd. De spullen kwamen uit China en waren via Cambodja naar Thailand gesmokkeld.

- Paus Francis heeft de Thaise bisschop [of aartsbisschop] Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij verheven tot kardinaal. In totaal heeft de paus twintig bisschoppen en aartsbisschoppen ‘gepromoveerd’. Vijftien die jonger zijn dan 80 zijn automatisch lid van het conclaaf dat na Francis’ dood of aftreden een opvolger benoemt.

- Ruksarn Viwatsinudom, hoogleraar communicatie aan de Chulalongkorn universiteit, roept de National Board of Film and Video (NBFV) op films niet meer te verbieden. Een strikte toepassing van het rating system is volgens hem veel effectiever.

Ruksarn zei dit vorige week tijdens een seminar over mogelijke wijzigingen van de Film and Video Act van 2008. Hij stelde voor het aantal leeftijdscategorieën terug te brengen van zeven naar vijf. Filmproducenten kunnen dan beter anticiperen op de regels en de censuurraad kan ze beter handhaven. Hij pleitte ook voor uitbreiding van de raad met leraren, ouders en filmmakers.

De NBFV zegt filmbans te handhaven, maar de wet zodanig te willen wijzigen dat een ban gescheiden wordt van het rating system [?]. De redenen voor het verbod dienen duidelijk te worden aangegeven en gepubliceerd. Helaas vermeldt het bericht niet hoeveel films al verboden zijn.

- Zestien ambtenaren, de meesten assistent-districtshoofd, worden ervan beschuldigd in strijd met de regels aan vierhonderd statenloze personen in Kanchanaburi een ID-kaart te hebben verstrekt. De beschuldiging is gedaan door het districtshoof van Muang. Hij heeft begin deze maand aangifte gedaan bij de politie en een document van 5.000 pagina’s overhandigd als bewijs.

Dinsdag worden de beschuldigden gehoord door de Public Sector Anti-Corruption Commission. Een van hen zegt niets verkeerds te hebben gedaan. De personen die een ID-kaart kregen, kwamen daarvoor in aanmerking. Hij overweegt een klacht in te dienen bij de bestuursrechter vanwege de ‘valse’ beschuldiging.

- Human Rights Watch en de lokale afdeling van de Assembly of the Poor roepen de politie op om ‘serieus’ te jagen op de moordenaar van Chai Bunthonglek (65). De actievoerder voor landrechten in Surat Thani werd woensdag zesmaal in zijn borst en hoofd geschoten, volgens getuigen door een man die daarna samen met een ander op een motorfiets vluchtte.

Human Rights Watch verwijt achtereenvolgende regeringen gefaald te hebben bij het voorkomen van en reageren op aanvallen tegen lokale actievoerders. Ze staan erbij en kijken ernaar, zegt vrij vertaald Azië-directeur Brad Adams. Ze zijn in gebreke gebleven bescherming te bieden aan Chai of leden van de Khlong Sai Pattana gemeenschap, die gelieerd is aan de Southern Peasants’ Federation of Thailand. Chai’s familie en leden van de federatie vrezen nu voor hun leven.

Sinds 2010 zijn drie andere actievoerders uit Chai’s netwerk omgelegd. De daders lopen nog steeds vrij rond. Chai voerde campagne voor grondrechten in Khlong Sai Pattana. De regering Abhisit verleende de bewoners destijds toestemming er te wonen. Het gebied wordt geclaimd door palmolie investeerders, ondanks dat hun lease is afgelopen. Er zijn talloze gewelddadige pogingen gedaan om de bewoners te verdrijven.

In heel Thailand zijn sinds 2001 dertig actievoerders voor mensenrechten en milieu gedood. In minder dan 20 procent van de gevallen zijn daarvoor verdachten aangehouden, aldus Human Rights Watch.

- Nog een moord, nu in Phetchaburi. Daar heeft een man vrijdag zijn echtgenote en twee famillieleden dood geschoten. De politie tast nog in het duister over het motief: mogelijk een ruzie over overspel. Tegen de verdachte is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

- Het Land Transport Department heeft nadere regels gesteld voor de zitplaatsen in minibusjes met maximaal tien plaatsen. Ze hebben onder andere betrekking op de afmetingen van de stoelen en het gangpad. Elke stoel dient een veiligheidsgordel te hebben. Naast de chauffeur mag slechts één passagier zitten.


Prayut droomt over nog meer HSL’s

14 februari – Premier Prayut heeft de smaak te pakken van hogesnelheidslijnen. Hij heeft zijn ambtelijke diensten opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie te doen naar de aanleg van een netwerk dat Bangok met populaire toeristische bestemmingen verbindt, deels gefinancierd door de particuliere sector.

Hij deed die suggestie gisteren toen hij de voorzittershamer hanteerde op een vergadering van de Board of Investment (BoI). De particuliere sector mag ook voorstellen doen voor de aanleg van andere lijnen, zoals Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Rayong, Bangkok-Nakhon Ratchasima, Bangkok-Phitsanulok, Bangkok-Hua Hin of Bangkok-Pattaya, aldus minister Chakramon Phasuknach (Industrie) die uit de boot klapte over de vergadering.

De NESDB (National Economic and Social Development Board) stelde eerder voor de route Bangkok-Pattaya te ontwikkelen omdat die zowel langs de haven van Laem Chabang als door Chon Buri komt te lopen, een van ’s lands belangrijkste economische centra met een grote bevolking.

De BoI had het druk gisteren. De raad keurde 77 miljard baht aan investeringen goed, voornamelijk op het gebied van energieopwekking: windenergie, energie uit afval- en biomassa, alsmede luchttransport. (Bron: Bangkok Post, 13 februari) (Zie pagina Spoorwegen)

KvK: Neem snel besluit over energie

14 februari – De Thai Chamber of Commerce (TCC) dringt er bij de regering op aan snel een besluit te nemen over haar energiebeleid. Uitstel heeft invloed op de kostenbeheersing van bedrijven, productie-efficiëntie en concurrentieverhoudingen, zegt de TCC.

Vice-voorzitter Sanan Angubolkul wijst erop dat de reserves afnemen. Hij vindt het een must voor de regering om snel de knoop door te hakken over de 21ste veiling van concessies voor de exploratie van olie en gas. Heet hangijzer zijn de vergoedingen die bedrijven moeten betalen.

Energie-actievoerders pleiten voor een production-sharing systeem, waarbij tijdens de concessieperiode een progressief tarief wordt berekend en 50 procent belasting op de bedrijfsinkomsten wordt geheven. Het huidige systeem betitelen ze als uitverkoop van ‘s lands grondstoffen aan het bedrijfsleven.

De permanent secretaris van het ministerie van Energie zegt dat de regering vastbesloten is de veiling door te laten gaan. Bekeken wordt wat de beste concessievorm is voor de drie blokken in de Golf van Thailand.

Thans importeert Thailand voor 1,4 biljoen baht aan energie, voornamelijk voor transport en elektriciteitsopwekking. Thailand’s eigen reserves bedroegen eind 2014 18,6 biljoen kubieke voet gas en 635 miljoen vaten ruwe olie. Daarmee kan het land nog 14 jaar vooruit. (Bron: Bangkok Post, 13 februari)

Limerick van de dag

Er was eens een vrouw in Margraten
Wier borsten opvallend ontbraken
In Thailand vulde men ze op
Met siliconen, oh oh wat een flop
Want dat liep wel in de gaten
(Auteur: Dick van der Lugt)

Prayut: Veiling gaat sowieso door

14 februari – ’t Is veel Prayut vandaag op de voorpagina van Bangkok Post. Premier trotseert de critici die zich verzetten tegen de veiling van energieconcessies, kopt het openingsartikel [In het Engels kun je dat veel compacter zeggen] en in het tweede artikel geeft hij vrouwen de raad om op te passen voor ‘enge mannen’. Dat is zijn Valentijnsadvies.

Over de concessies voor de exploratie van gas en olie op 29 plaatsen, 23 in de Golf van Thailand en 6 op het vasteland, kruisen regering en milieuactievoerders al enige tijd de degens. De critici verwijten de regering Thailand’s grondstoffen voor een appel en een ei te verkwanselen aan het bedrijfsleven. Ze pleiten voor een zogeheten profit-sharing systeem, dat meer flexibel is en meer geld in het laatje brengt, dus waarvan het land meer profiteert.

In een open brief pleiten enkele politieke zwaargewichten, waaronder oud-oppositieleider en -premier Abhisit en de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, voor uitstel van de veiling van de concessies.

Tot woensdag kunnen bedrijven nog een bod uitbrengen en daarna gaat de kogel door de kerk. Premier Prayut herhaalde gisteren nog eens dat de veiling sowieso doorgaat. ’Dat wil niet zeggen dat ik koppig ben’ en wat hij verder zei is voor mij onnavolgbaar: iets over feiten, cijfers, woorden en overleg.

Staat in het KvK-bericht dat Thailand nog 14 jaar vooruit kan met zijn energievoorraden, dit bericht meldt dat de voorraad binnen vijf jaar uitgeput raakt; althans volgens de energieautoriteiten [?]. De schrijvers van de open brief betwisten dat. Ze pleiten voor een uitstel van de veiling met 2 jaar, te gebruiken voor wijziging van de wetgeving en het winstdelingssysteem.

Het ministerie van Energie heeft al wat geknutseld aan de concessiecriteria. Potentiële gegadigden moeten toestemming geven dat hun bod en andere gegevens bekend worden gemaakt. Voor de drie belangrijkste blokken in de Golf van Thailand behoudt de regering zich het recht voor om de eerste vier jaar met de bedrijven te onderhandelen over veranderingen van het winstdelingssysteem.

NRC-lid en prominent oud-senator Rosana Tositrakul wantrouwt die laatste toezegging. ‘Alleen maar bedoeld om de druk te verlichten.’

Prayut geeft vaderlijk advies over seks

14 februari – Is het niet schattig: een premier die vrouwen en mannen vertelt hoe ze zich op liefdesgebied behoren te gedragen? Alsof de premier zijn twee dochters bij zich geroepen heeft om hen eens te waarschuwen voor de grote, boze buitenwereld.

En dat alles ter gelegenheid van Valentijnsdag, een dag waarop het winkelbedrijf zich elk jaar weer verheugt want er valt geld te verdienen met de verkoop van rode rozen, chocolade en andere liefdesgiften.

Wat zei de Thaise Vader des vaderlands gisteren?  Mannen dienen zich al heer te gedragen en vrouwen dienen zich te verzetten tegen seksuele uitbuiting. Vooral jonge vrouwen moeten weten hoe ze zich kunnen verzetten tegen de druk en misleiding om hen tot seksuele activiteiten te bewegen.

Nog meer Prayut-wijsheid: Mannen zijn flirts en eng, en meisjes moeten voor hen oppassen. Vroeger betaalde de man als hij met een meisje uitging, tegenwoordig zijn mannen alleen maar knap en laten ze de vrouw betalen.

De politie gaat vandaag extra controleren in motels, cafés en ‘inappropriate areas’ om te zien of er verkeerde dingen gebeuren. Gisteren promootten op het Avenue Major Ratchayothin complex in Bangkok twee organisaties het gebruik van condooms en dat niet alleen: ze streven er ook naar de opvattingen over condoomgebruik van de bevolking te veranderen.

‘We zijn hier om nieuw begrip te kweken door uit te leggen dat condooms een nuttig middel zijn om je gezondheid te beschermen – daar hoef je je helemaal niet voor te schamen’, zegt Cheewanan Lertpiriyasuwat, een arts verbonden aan het Bureau of Aids, Tuberculosis and Sexually Transmitted Infections. Volgens haar worden condooms nog te vaak geassocieerd met prostitutie, maar die notie verandert snel met een toenemende acceptatie van seks voor en buiten het huwelijk.

Kort nieuws zaterdag 14 februari

- Een Turkse toerist (34) is donderdagnacht voor een pub op het Chaweng strand van Koh Samui doodgeschoten door een bewaker. Volgens de politie arriveerde de man om 2 uur ’s nachts bij de bar en eiste dat die open ging. Daarna kreeg hij ruzie, vertrok, kwam later terug en trok een vuurwapen. De bewaker, die zich heeft overgegeven aan de politie, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten.

- Weer een snippertje nieuws over de KIMTL-zaak (verduistering van 1,58 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang). De Siam Commercial Bank (SCB) heeft erin toegestemd alle door de KMITL gevraagde documenten te overleggen. Die hebben betrekking op 68 transacties. Op basis daarvan kan het KMITL aangifte doen. Het KMITL gaat nog uitzoeken door wie de transacties zijn gefiatteerd.

Vichit Surapongchai, lid van het executive committee van de SCB, zegt dat de bank haar best zal doen de politie te assisteren bij haar onderzoek. Hij kan evenwel niet bevestigen of de door het KMITL gevraagde documentatie binnen de afgesproken tijd kan worden overlegd, ‘maar we proberen die zo snel mogelijk te geven’. ‘De bank is bereid alle verantwoordelijkheid te dragen, wanneer een van onze stafleden betrokken is bij illegale handelingen in de zaak.’

- Nog zo’n continuing story: de tijdelijk stilgelegde goudmijn in Pichit, die verantwoordelijk zou zijn voor de in het bloed van omwonenden gevonden hoge concentraties zware metalen. Het ministerie van Volksgezondheid stuurt volgende week donderdag en vrijdag een team naar het gebied (Pichit, Phetchabun en Phitsanulok) voor medische check-ups. Dat is gisteren besloten tijdens een besloten vergadering van gezondheids functionarissen.

Als eerste komen de 401 bewoners aan de beurt wier bloed verdacht bleek bij een onderzoek door het Central Institute of Forensic Science. De resultaten van volgende week zijn eind maart beschikbaar. Het team gaat ook monsters nemen van water en planten.

De tijdelijke sluiting van de mijn, die donderdag afliep, is met 45 dagen verlengd, omdat het bedrijf niet kan bewijzen geen gezondheidsdreiging te vormen. Het bedrijf ontkent verantwoordelijk te zijn voor de contaminatie.

- Een recent gevormde innovatiecommissie gaat de ontwikkeling van Thaise bedrijven bevorderen door van alle overheidsdiensten te verlangen dat tussen 10 en 30 procent van hun begroting wordt besteed aan de aankoop van innovatieve producten en materialen van Thaise bedrijven. De nieuwe club vergaderde gisteren voor het eerst onder voorzitterschap van premier Prayut. [Komt die man nog wel eens thuis?] 

Om deze fraaie doelstelling te bereiken, zal de regeling voor de overheids aanbesteding van werkzaamheden gewijzigd dienen te worden. Er wordt een lijst samengesteld van producten die overheidsdiensten kunnen kopen. De commissie gaat met Financiën praten over de mogelijkheid 3 procent van de state enterprise benefits [toegekende begrotingsgelden?] te bestemmen voor investeringen in de ontwikkeling van technologie en innovatie.

De directeur van het Sirindhorn Science Home in Pathum Thani, waar vergaderd werd, prijst Prayut. Hij is de eerste premier die de koe bij de horens vat. Kan Trakulhoon verwacht een significante groei van innovatieve groei op commerciële basis. Bedrijven zullen daardoor uiteindelijk hun productiekosten kunnen reduceren.

Het kabinet besloot eerder de belastingaftrek voor R&D-uitgaven te verhogen. Kan denkt dat dit besluit meer buitenlandse investeringen kan aantrekken.

- In de Wat Kemaphitaram woonwijk in Nonthaburi heeft gisteren brand gewoed. Maar hoeveel huizen in vlammen opgingen, komen we niet te weten uit het het fotobericht dat de krant eraan wijdt. Wel dat niemand gewond raakte en da’s ook niet onbelangrijk om te melden. Mooie foto met brandweerman die nablust. Fotoberichten staan echter niet op de website van de krant, dus u zult het met deze summiere beschrijving moeten doen.

- De krijgwet wordt geamendeerd zodat plaatselijke militaire commandanten de mogelijkheid krijgen burgers 84 dagen in voorarrest te houden zonder beschuldiging of juridische bijstand. NCPO-woordvoerder verdedigt de wijziging tegen kritiek dat de wijziging in strijd is met de Criminal Procedure Code.

Winthai Suwaree zegt dat commandanten alleen van die bevoegdheid gebruik zullen maken in gevallen waarin dat absoluut noodzakelijk is. Het gaat uitsluitend om vergrijpen, verricht door militairen of degenen die onder de jurisdictie van de krijgsraad vallen [?].

De EU-delegatie die gisteren een bezoek aan Thailand bracht, is er niet gerust op. Ze heeft een verklaring uitgegeven waarin zorg wordt uitgesproken over het lange voorarrest. Gewezen wordt op Thailands verplichting verdachten snel voor de rechter te brengen omdat Thailand het International Convenant on Civil and Political Rights heeft ondertekend.

De kritiek van Human Rights Watch is ook niet mals. ‘De Thaise regering probeert het leger onbeperkte autoriteit te verlenen om burgers te detineren. De wetgevers dienen deze greep naar de macht af te wijzen, want alle burgers lopen nu het risico zo lang in voorarrest te zitten zonder beschuldiging’, zegt Azië-directeur Brad Adams.

Het kantoor van de VN Hoge Commissaris van de Mensenrechten wijst erop dat enkele voorgestelde wijzigingen [meervoud?] in strijd zijn met de internationale regels voor mensenrechten.

- Follow-up op de aanhouding van de muzikant die als een van de eersten het nep communiqué over de gezondheid van de koning op internet deelde. Zijn verzoek om vrijlating om borgtocht is geweigerd, hetgeen te verwachten viel want de rechtbank houdt alle verdachten van majesteitsschennis consequent achter de tralies. Het aanbod van 400.000 baht als zekerstelling door de advocaat kon de rechtbank niet op andere gedachtes brengen. (Zie pagina Majesteitsschennis)

- De NCPO (junta) blijft personen oproepen voor een goed gesprek over hun houding jegens de coup. Ze willen maar niet begrijpen dat de junta het beste voor heeft met het land. Legerleider en staatssecretaris van Defentie Udomdej Sitabutr zei gisteren dat de gesprekken doorgaan.

- De NACC draait oud-premier Yingluck de duimschroeven verder aan. Ze overweegt het ministerie van Financiën te adviseren om Yingluck civielrechtelijk aan te pakken en een compensatie te eisen wegens haar nalatigheid bij het hypotheeksysteem voor rijst. Dinsdag neemt de NACC daarover een besluit.

Eerder adviseerde de NACC Financiën al 21 personen en bedrijven die betrokken waren bij de frauduleuze G-to-G rijstdeals met China civielrechtelijk te laten vervolgen.

Donderdag dient Yingluck zich te melden bij het OM voor de strafrechtelijke vervolging wegens plichtsverzuim. (Zie pagina Rijst 3 en Corruptie 2)

- Nog meer NACC. De voorzitter verwerpt de beschuldigingen dat de commissie bevooroordeeld is en alleen op bepaalde groepen jaagt. Volgens critici laat de commissie de zaak tegen Abhisit en Suthep versloffen [neerslaan van het roodhemdprotest in 2010], maar Yingluck en nu ook voormalig premier Wongsawat [2008, beëindiging geelhemdprotest] worden in hoog tempo aan de schandpaal genageld. Da’s meten met dubbele maten.

NACC-voorzitter Panthep Klanarongran zegt dat zijn commissarissen de zaak [van Abhisit c.s.] niet traineren. ‘Iedereen kan naar de voortgang van het onderzoek informeren.’ Hij verwacht de zaak deze maand te kunnen afronden. Abhisit, Suthep en de toenmalige legercommandant worden ervan beschuldigd in 2010 soldaten toestemming te hebben verleend voor het schieten met scherp. Bij schermutselingen tussen roodhemden en leger vielen 90 doden.


Popzangers zingen niet; ze schreeuwen

13 februari – Dusdi Banomyong (75) is vanwege haar bijdrage aan de Westerse muziek in Thailand, zowel als zangpedagoge en als uitvoerend kunstenares, onderscheiden met de titel National Artist of 2015.

Dusdi is de dochter van Pridi Banomyong, een prominent staatsman en oprichter van Seri Thai, die in 1949 moest vluchten na een mislukte coup tegen veldmaarschalk Plaek Phibunsongkhram. Daardoor bracht ze haar jeugd door en kreeg haar muziekopleiding in China, Londen en Frankrijk. In 1975 keerde ze terug naar Thailand.

Uit een interview met haar in Bangkok Post neem ik met instemming het volgende citaat over: ‘A lot of pop singers who lack foundation and proper techniques are harming themselves. They seem to just yell out words, and they don’t realise that their vocal cords can eventually be ruined.’

Dusdi weigert kinderen zangles te geven omdat hun stembanden nog niet volledig zijn ontwikkeld. Pas vanaf de puberteit is zangles verantwoord, zegt ze.

Het hele interview is onder de titel At the top of her lungs te vinden op de website van de krant. (Bron: Bangkok Post, 12 februari)

Yingluck’s vertrek is win-win situatie

13 februari – Neemt oud-premier Yingluck net als haar grote broer Thaksin de benen naar het buitenland om een potentieel lange gevangenisstraf te ontlopen, die als zwaard van Damocles boven haar hoofd hangt? Redacteur Nattaya Chetchotiros analyseert in Bangkok Post dat dit voor beide kampen, Yingluck en de junta, een win-win situatie zou opleveren.

Volgens Nattaya denken veel politieke analisten dat Yingluck zich spoedig bij haar broer voegt. Ze denken dat de junta, alhoewel die haar thans verbiedt naar het buitenland te reizen, alle voor- en nadelen afwegend tot de conclusie komt dat het beter is als ze vertrekt.

Want zolang ze in Thailand is, blijft de regering achtervolgd worden met kritiek van de internationale gemeenschap, die de strafvervolging van haar beschouwt als een politieke afrekening. Toekomstige regeringen zijn dan ook van een probleem verlost, mocht ze achter de tralies belanden.

Het Openbaar Ministerie bereidt momenteel de tenlastelegging tegen Yingluck voor. Het gaat om twee zaken: plichtsverzuim omdat ze geen eind heeft gemaakt aan het hypotheeksysteem voor rijst vanwege corruptie en de kosten. Daarop staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar.

De tweede zaak heeft betrekking op de G-to-G rijstdeals (government to government) met China, waarmee gefraudeerd is. Weliswaar niet door haar, maar als regeringsleider kan ze niet om haar verantwoordelijkheid heen.

Verder is er nog een derde zaak, waar de NACC thans onderzoek naar doet. Die betreft onregelmatigheden bij baggerwerkzaamheden in het Ping-Wang-Yom-Nan stroomgebied.

Volgens Nattaya is de steun voor Yingluck aanzienlijk afgebrokkeld, hetgeen ze afleidt uit de stemverhouding van 190 tegen 8 stemmen, toen het parlement besloot haar [met terugwerkende kracht]  af te zetten als premier, waardoor ze automatisch een politieke ban van 5 jaar kreeg. Overigens een juridisch monstrum want ze was al afgezet door het Constitutionele Hof en bovendien gebaseerd op een grondwet die niet meer van kracht is. (Bron: Bangkok Post, 12 februari) (Zie pagina Corruptie 2 en Rijst 3)

Limerick van de dag

De roomse fundraising ten top
Geen blingbling voor de pols of voor je kop
De paus is vres’lijk progressief
Verkoopt in elke kerk als aflaatbrief
Condooms met Vaticaan erop
(Auteur: Erik Kuijpers/bewerkt)

Prayuth: Yingluck, niet vluchten

13 februari – Premier Prayut dringt er bij oud-premier Yingluck op aan niet naar het buitenland te vluchten, nu ze strafrechtelijk vervolgd gaat worden wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.

‘Als je vindt dat je onschuldig bent, schik je dan naar de regels’, zegt hij naar aanleiding van speculaties dat ze politiek asiel zou willen vragen in het buitenland. ‘Yingluck heeft me eens verteld dat ze bereid is om te vechten. Dus moet ze een gedragslijn volgen die voldoet aan de wet en aan het rechtsstelsel.’

Prayut zegt niet te weten of Yingluck zich tot het eind toe zal blijven verweren, ondanks de verzekering van haar advocaat dat ze niet vlucht en niet opgeeft. Wanneer er iets fout gaat, houdt Prayut de advocaat daarvoor verantwoordelijk.

Donderdag dient Yingluck, die nu nog in Chiang Mai verblijft, zich te melden bij het OM. Van daar wordt ze meegenomen naar de Criminal Division of Political Office-Holders van het hooggerechtshof om in staat van beschuldiging te worden gesteld. Ze is overigens niet verplicht te verschijnen en ze kan ook om uitstel vragen, wanneer ze daar goede redenen voor heeft.

Yingluck’s advocaat heeft het OM gevraagd de tenlastelegging uit te stellen en nader onderzoek te doen naar bepaalde punten van de aanklacht. De advocaat verwijst naar het gezamenlijk panel van OM en NACC dat zich heeft gebogen over het door de NACC verzamelde bewijsmateriaal [over corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst]. Dat panel heeft de NACC gevraagd nadere inlichtingen in te winnen, maar de NACC heeft dat nagelaten.

Regeringswoordvoerder Sansern Kaewkamnerd benadrukt dat Yingluck’s vervolging geen politieke zaak is. Hij ontkent dat alleen bepaalde groepen vervolgd worden. Sansern: ‘Mensen uit rivaliserende politieke kampen hebben vanwege hun daden nu te maken met een juridische procedure.’

De recalcitrante roodhemdleider Jatuporn Prompan zei woensdag dat de roodhemden zullen protesteren en Yingluck zullen bevrijden wanneer ze gevangen wordt gezet. Over de vraag of deze uitspraak beschouwd kan worden als aanzetten tot politieke onrust, liet Sansern zich in bedekte termen uit: ‘Iedereen die politieke commentaren geeft, die aanzetten tot onrust, kan “voor een gesprek” worden uitgenodigd’, in eerdere berichtgeving getypeerd als ‘attitude adjustment’.

Voor wie het nog steeds niet weet: Yingluck gaat op initiatief van de NACC vervolgd worden voor plichtsverzuim, omdat ze nagelaten heeft als voorzitter van het National Rice Policy Committee op te treden tegen de corruptie in het rijsthypotheeksysteem en de oplopende kosten. Eerder besloot het parlement haar [met terugwerkende kracht] af te zetten als premier. Ze mag als gevolg daarvan 5 jaar geen politieke functie bekleden.

Over de vraag of sprake is van een afrekening met als doel een eind te maken aan de invloed van de Shinawatra-familie op de politiek, lopen de meningen uiteen. De Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft tijdens zijn recent bezoek aan Thailand gezegd [zonder de naam Yingluck te noemen] dat de internationale gemeenschap zich zorgen maakt over het politieke karakter van de vervolging.

Zie ook het bericht hierboven Yingluck’s vertrek is win-win situatie.

Kort nieuws vrijdag 13 februari

- Thaise pubers en volwassenen weten waar Abraham de mosterd haalt, want 77 procent in een peiling onder 3.000 personen ouder dan 15 jaar is ervan op de hoogte dat condooms ongewenste zwangerschap kunnen voorkomen en bescherming bieden tegen een SOA.

Dat is dan het goede nieuws, maar het minder goede nieuws is dat 7 procent onbeschermd vrijt tijdens een one-night stand en 36 procent soms. Een kleine meerderheid (57 pct) trekt altijd het rubber jasje aan als ze met een vreemde het bed in duikt.

Het Department of Disease Control, dat de resultaten van de peiling bekend maakte, zegt dat dit jaar harder gewerkt moet worden om vrijlustigen aan het condoom te krijgen. De bekendmaking vindt niet toevallig kort voor Valentijnsdag plaats, omdat veel Thaise jongeren deze dag beschouwen als een vrijbrief om … nou ja, dat mag u zelf bedenken.

Een twistpunt is de plaatsing van condoomautomaten in scholen. 60 procent meent dat ze helpen om veilige seks te promoten, 55 procent denkt dat het uitdelen van gratis condooms jongeren aanzet tot seks. Op de installatie van condoomautomaten is onlangs aangedrongen door het National Aids Committee naar aanleiding van de verontrustende toename van het aantal tienerzwangerschappen en als strijdmiddel tegen HIV/Aids.

- Het wordt nog een leuke optelsom, al die straffen voor voormalig politietopman Pongpat Chayaphan. Hij moet viermaal voor de rechter verschijnen. Gisteren werden hij en een echtpaar tot een gevangenisstraf van negen maanden veroordeeld wegens het bezit van het beschermde ching chan  hout. Alle drie hebben laten weten niet in beroep te gaan.

Dit was Pongpat’s tweede veroordeling; eind januari kreeg hij zes jaar voor lèse majesté en betrokkenheid bij illegale casino’s. De resterende zaken hebben betrekking op het aannemen van steekpenningen, onder anderen van een bende die olie smokkelt. Pongpat en zijn maatjes zouden daarbij de monarchie genoemd hebben wat dus ook weer leidt tot een vervolging wegens majesteitsschennis. (Zie pagina Majesteitsschennis)

- Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft 1,2 miljard aan vermogen in beslag genomen van de voormalige bestuursvoorzitter Supachai Srisupa-aksorn, de hoofdverdachte in de Klongchan Credit Union Co-operative zaak. Eerder nam Amlo al van hem en zijn medeverdachten 4 miljard baht aan bezittingen in beslag. De 1,2 miljard baht bestaat uit aandelen in bedrijven, die op naam staan van stromannen.

Supachai zegt de aandelen te hebben gekocht met geld verdiend met zijn effectenkantoor, maar volgens Amlo kan hij die bewering niet met documenten onderbouwen. Het geld moet derhalve komen uit de 12 miljard baht, ingelegd door de 500.000 leden van de coöperatie, die Supachai en anderen achterover hebben gedrukt. Het bestuur is in oktober 2013 ontbonden. (Zie pagina Corruptie 2)

- Nog een inbeslagname: de Lamborghini van acteur Pakorn ‘Boy’ Chatborirak, die hij gekocht heeft van een hoofdverdachte in de KMITL-zaak (verduistering 1,58 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang). Volgens Amlo is de wagen betaald met geld uit de verduistering, maar Pakorn wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de verduistering. Pakorn zegt de wagen legaal te hebben verkregen.

- Voormalig minister-president Somchai Wongsawat, de zwager van oud-premier Thaksin, wantrouwt de motieven van de NACC om een zaak te heropenen die in 2012 door het OM is geseponeerd. Het gaat om de operatie in oktober 2008 tegen de People’s  Alliance for Democracy (geelhemden), waarbij twee doden vielen en tallozen gewond raakten. De demonstranten blokkeerden toen de toegang tot het parlement om te voorkomen dat hij zijn regeringsverklaring kon afleggen. De Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggerechtshof heeft de NACC-aanklacht tegen hem en drie anderen in behandeling genomen.

Somchai vraagt zich af waarom hij anders wordt behandeld dan voormalig minister-president Abhisit, die in mei 2010 opdracht gaf de roodhemd protestlocatie in het centrum van Bangkok te ontruimen en niet (meer) wordt vervolgd. Bij die operatie plus andere schermutselingen tussen leger en roodhemden kwamen negentig personen om het leven.

- Follow-up op de aanhouding van de vrouw die woensdag de blaastest weigerde: ze heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden gekregen en een boete van 8.500 baht. De vrouw moet zich gedurende een jaar elke drie maanden melden bij de Reclassering en tweemaal vrijwilligerswerk doen. Verder is haar rijbewijs zes maanden ingetrokken. De vrouw was de eerste die te maken kreeg met de geamendeerde Traffic Act. Zie het bericht in Kort nieuws van gisteren.

- De operatie heet Safe Mekong en werd vorige maand gelanceerd door de gezamenlijke taakeenheid drugsbestrijding van Thailand, Laos, Myanmar en China. China lukte het al 1 miljoen methamphetamine pillen en 200 kilo precursoren te onderscheppen en Thailand nam bezittingen ter waarde van 70 miljoen baht in beslag van drugsnetwerken in Chiang Rai.

Vertegenwoordigers van de vier landen kwamen gisteren bijeen in Pong (Myanmar). Volgens Pol Sen Col Jin Shan Wen, adjunct-hoofd van de grenspolitie in Yunnan (China), is de drugspreventie en bestrijding verbeterd. De Chinese regering en rivierbewoners zijn vol lof over de campagne.

Op de Mekong wordt door de vier landen intensief gepatrouilleerd (foto homepagina).

- Verkopers van sterke drank, met name degenen in de buurt van onderwijsinstellingen, zijn de belangrijkste doelgroep van een campagne om een eind te maken aan het drankgebruik van minderjarigen. Hen is gevraagd geen sterke drank (meer) te verkopen aan klanten jonger dan 20 jaar.

De campagne is een initiatief van de Thai Foundation of Responsible Drinking, Belastingdienst en de Suan Dusit Rajabhar universiteit. Volgens hen neemt het aantal minderjarige drinkebroers toe. De campagne richt zich (uiteraard) ook op de kopers van alcoholica. Op scholen en universiteiten worden ‘veel activiteiten’ ondernomen [lekker vaag].

De Belastingdienst gaat het eerste kwartaal van dit jaar 6.000 winkels controleren om te zien of hun vergunning up to date is. Over het hele land zijn er 600.000 verkooppunten, waarvan 46.000 in Bangkok. Vorig jaar zijn 8.600 winkels zonder vergunning vervolgd. De verkoop van alcohol is geregeld in de Alcohol Beverages Control Act.

- Praatjes vullen geen geen gaatjes, luidt de uitdrukking en hoe zit het met plannen: Gaan ze ooit door? Het Royal Irrigation Department wil binnen twee jaar in 7.490 dorpen leidingwater beschikbaar maken. Thans beschikken 9.093 dorpen over leidingwater. De RID moet nog wel geld zien te vinden voor haar mooie plannetje. Naar verwachting wordt dat volgende maand toegekend.

Het krediet wordt ook gebruikt voor de watervoorziening van 6.132 scholen en woonwijken en verbetering van het bestaande leidingnet in 255 stedelijke gebieden.

De geplande maatregelen maken deel uit van het watermanagement strategisch plan 2015-2026. Drinkwater is topprioriteit is, daarna volgt de watervoorziening voor boerderijen en industrieën. Het RID gaat onder andere de preventie van overstromingen bekijken, controle van waterkwaliteit, herstel van watershed bossen en geërodeerde gronden en watermanagement. Volgend jaar wordt daarvoor 103 miljard baht uitgetrokken.

- Egat, het landelijk elektriciteitsbedrijf, is geïrriteerd door de opdracht van de Supreme Administrative Court om de golfbaan op het terrein van de Mae Moh bruinkoolcentrale in Lampang te ontruimen. De rechtbank heeft bevolen dat de baan bebost moet worden. Het juridisch team van Egat bestudeert momenteel het vonnis dat tot doel heeft de schade van de centrale aan milieu en gezondheid te minimaliseren.

De zaak is in 2003 door het Mae Moh Occupational Health Patients’ Rights Network aanhangig gemaakt. Het is tevreden met de uitspraak maar niet met de streep die de rechter door het besluit van een lagere rechter zette voor compensatiebetalingen.

Adjunct-gouverneur Prapas Vichakul van Egat vindt het niet nodig de golfbaan te bebossen. Die baan plus een tuin hebben een recreatieve bestemming en voldoen aan de standaardeisen voor mijnoperaties. De rechtbankeis een watergordijn te installeren, stuit ook op bezwaren van Egat. Overbodig wanneer Egat de winning van bruinkool aanpakt om de luchtkwaliteit te verbeteren, vindt Prapas.

- ’t Is een bekende overredingstaktiek: Als je van me houdt, ga je met mij bed, maar hij deugt niet. Jonge campagnevoerders riepen gisteren bij Victory Monument met stickers meisjes op om er niet in te trappen.

De minister van Sociale Zaken kreeg gisteren bezoek van Narong Fubprakon, voorzitter van de Children and Youth Council of Thailand. Hij hield een pleidooi voor beter seksonderwijs op scholen. Jongeren moeten leren ‘hoe lief te hebben’ en ze moeten begrijpen wat de risico’s van seks zijn, zoals ongewenste zwangerschap.

Jongens moeten leren vrouwen te respecteren en meisjes moeten bestand zijn tegen de jongenstrucs. ‘Jongens dienen de hand van een meisje niet vast te houden of hun arm aan te raken, wanneer ze alleen maar vrienden zijn’, zegt Narong.

Een actievoerder van de People For the Ethical Treatment of Animals deelde gisteren, gekleed in bikini, bij het Bangkok Art and Culture Centre bananen uit. Ze riep voorbijgangers op om morgen vegetarisch te gaan uit respect voor dieren. De kledingkeus leverde haar een boete wegens obsceniteit op.

- De tijgertempel in Kanchanaburi maakt zich niet schuldig aan de handel in tijgers, concludeert het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) na een inspectiebezoek. Ambtenaren hebben gisteren niets ongewoons gezien, alhoewel ze wel enkele andere dieren in beslag hebben genomen. Voorts constateerden ze dat het aantal tijgerwelpen de laatste tijd is toegenomen, want het aantal dieren is gestegen van 97 bij de vorige inspectie naar 143.

De DNP is bezig alle dieren van een microchip te voorzien en veeartsen is gevraagd de gezondheid van de tijgers in de gaten te houden. Hun bevindingen spelen een rol bij het besluit of de tempel voor de tijgers mag blijven zorgen of dat de dieren een nieuw onderkomen krijgen. Daarvoor zijn twee plaatsen in Ratchaburi in gereedheid gebracht.

In het bericht wordt gemeld dat over de tempel is geklaagd bij de DNP, maar door wie ontbreekt. Voormalig DNP-hoofd Damrong Pidech inspecteerde de tempel in 2012. Hij zegt dat de tijgers er beter worden verzorgd dan in menig dierentuin van de overheid.


 

Eindelijk vangnet voor informele sector

12 februari – De regering Abhisit nam het initiatief, de regering Yingluck stak er een stokje voor en nu lijkt het er eindelijk van te komen: het National Savings Fund als vangnet voor werkers in de informele sector en straatverkopers, die niet in aanmerking komen voor het Social Security Fund.

Binnen vijf maanden moet het fonds op de rails staan met een startinjectie van 600 miljoen baht. Daarvan is 100 miljoen baht bestemd voor kantoorkosten en de rest wordt gereserveerd voor de regeringsbijdragen. Het kleine bedrag vormt volgens een adviseur van het Thailand Development Research Institute geen probleem, want het NSF is een langetermijn fonds en de regering kan het fonds later suppleren, zoals ze ook doet met het SSF, dat nog 30 miljard baht tegoed heeft van de regering.

Werkers in de informele sector in de leeftijd van 15 tot 60 jaar kunnen tegen betaling van een minimumbijdrage van 50 baht per maand en een maximum per jaar van 13.200 baht sparen voor hun pensioen, dat op 60-jarige leeftijd ingaat. De regering legt er 50, 80 of 100 procent van de inleg bij, afhankelijk van de leeftijd waarop de deelnemers in het fonds stappen.

Volgens de regering Yingluck overlapte het NSF het Social Security Fund, een verzekering voor werknemers, maar informele werkers konden er op basis van artikel 40 van de Social Security Act gebruik van maken. Eén miljoen werkers doen dat nu. [Waarom zij wel en anderen niet, is mij niet duidelijk.] Het ministerie van Financiën gaat het kabinet toestemming vragen hen over te hevelen naar het NSF. (Bron: Bangkok Post, 11 februari 2015)

Goudmijn dreigt met ontslagen als….

12 februari – Ik noem het chantage. Goudmijn Akara Resources Plc in de provincie Pichit dreigt werknemers te ontslaan wanneer de sluiting van een maand gecontinueerd wordt. Het bedrijf zegt dan problemen te krijgen met zijn cash flow. Bij Akara werken ruim duizend werknemers.

Het bedrijf is vorige maand door het Department of Primary Industries en Mines stilgelegd nadat uit bloedtesten van omwonenden was gebleken dat bij een aantal het bloed hoge concentraties zware metalen bevatte, zoals mangaan en arseen.

Vandaag loopt de termijn van een maand af en vindt een hoorzitting plaats met dorpelingen, werknemers en betrokken groepen [vandaag is woensdag] over de ernst van de gezondheidsproblemen. Na die hoorzitting beslist de regering of het bedrijf weer aan het werk mag.

Akara zegt dat de winst de afgelopen maand al met 600 miljoen baht is teruggelopen. Het bedrijf heeft 400 mensen in vaste dienst en 600 werken er via onderaannemers. Volgens het bedrijf zijn  bij bloedtesten van werknemers geen verontrustende concentraties zware metalen gevonden.

Het niveau was vergelijkbaar met wat gevonden zou worden bij mensen die in vervuilde gebieden wonen, zoals Bangkok of andere plaatsen in centraal Thailand. De verhoogde concentraties worden niet alleen rond mijnen gevonden, zegt directeur Pakorn Sukhum. (Bron: Bangkok Post, 11 februari 2015)

De Dwaze Dagen van Thailand

12 februari – Het is misschien een kromme vergelijking, maar ook Thailand kent zijn Dwaze Dagen [van de Bijenkorf], een periode waarin forse kortingen worden gegeven. De Thaise variant die eind december werd gehouden en zeven dagen duurde, krijgt een vervolg: vermoedelijk in mei en wordt dan tot 10 dagen verlengd.

De minister van Handel, die dinsdag met vertegenwoordigers van de detailhandel, fabrikanten en rijstverpakkingsbedrijven sprak, zegt dat de meeste bedrijven de Nieuwjaarscampagne als een succes beschouwden, want hun omzet nam toe.

Aan de campagne die van 24 tot 30 december duurde, namen 12.800 verkooppunten deel van bedrijven als Tesco Lotus, Makro en 7-Eleven om er enkele te noemen. Ze gaven kortingen van 10 tot 70 procent, waardoor naar schatting de kosten van levensonderhoud met 15 miljard baht daalden. De University of the Thai Chamber of Commerce heeft berekend dat consumenten in die periode 117 miljard baht uitgaven, 5,1 procent meer dan vorig jaar.

De regering gaat proberen kleine winkels en het midden- en kleinbedrijf te bewegen om bij de volgende campagne aan te schuiven. Er wordt ook een Thailand Grand Sales georganiseerd, gericht op buitenlanders. (Bron: Bangkok Post, 11 februari 2015)

Limerick van de dag

De airco is een nuttig apparaat
Dat de hitte buiten laat
Maar ril je van de kou
En zijn je vingers blauw
Dan ligt dat aan de thermostaat
(Auteur: Dick van der Lugt)

Politiek asiel Yingluck is fabeltje

12 februari – Bangkok Post maakt op mij vandaag de indruk dat ze probeert de Fabeltjeskrant te evenaren. Met het openingsartikel doet ze  een groot beroep op haar lezers om de krant te vertrouwen conform het motto dat onder de titel staat: The newspaper you can trust. In het openingsverhaal is sprake van ‘speculatie’ dat oud-premier Yingluck politiek asiel zou willen aanvragen in de VS.

De vraag is: Wie heeft die speculatie bedacht? Het artikel zegt er geen woord over; het bestaat alleen uit reacties. Natuurlijk wordt de speculatie ontkend door de autoriteiten; ook een Amerikaanse diplomaat en militaire leiders verwijzen het bericht naar het rijk der fabelen – en misschien hoort het daar wel thuis.

Het fabeltje – laten we het zo maar noemen – wordt in de krant in verband gebracht met Yingluck’s aanhouding bij een controlepost in Chiang Mai (Zie het bericht van 11 februari: Leger: We schaduwen Yingluck niet). Op weg naar een tempel voor een merit making ceremonie, werden zij en haar gevolg gestopt en werden de auto’s van haar gevolg doorzocht. En dat leidde tot nog een gerucht, namelijk dat het leger haar zou schaduwen.

De recalcitrante roodhemdleider Jatuporn Prompan [hij wordt tegenwoordig weer vaker door de krant aan het woord gelaten] heeft een leuk theorietje. De junta zou er niet rouwig om zijn als Yingluck de benen neemt, ‘omdat ze weten dat ze de reacties van de volksmassa niet kunnen hanteren, wanneer Yingluck de gevangenis ingaat’.

De theorie wordt niet onaannemelijk geacht door Thitinan Pongsudhirak, hoogleraar aan de Chulalongkorn universiteit. ‘Yingluck is als levende martelares op Thaise bodem problematischer dan in het buitenland.’

Dat Yingluck in aanmerking kan komen voor politiek asiel acht Kasit Piromya, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en bestuurslid van de Democratische partij, onwaarschijnlijk omdat ze strafrechtelijk vervolgd wordt. Volgens hoogleraar recht Jade Donavanik (Siam University) voldoet ze niet aan de voorwaarden die voor politiek asiel gelden.

Gisteren woonden 21 militaire attachés en 4 ambassademedewerkers een bijeenkomst bij, belegd door de NCPO. Volgens NCPO-woordvoerder Winthai Surawee heeft het leger nog eens bevestigd dat de strafvervolging tegen Yingluck en haar afzetting als premier plus politieke ban van vijf jaar, een besluit van het parlement, geen politieke zaak zijn. Op de foto boven een beeld van de bijeenkomst.

Nog even kort de affaire Yingluck. Als premier was ze voorzitter van het National Rice Policy Committee. In die functie heeft ze volgens de NACC nagelaten op te treden tegen [berichten over] de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de sterk oplopende kosten. Dat is plichtsverzuim en daarom heeft de NACC bij het parlement en het OM aan de bel getrokken. De krant zal er nog vaak over berichten, denk ik zo.

Kort nieuws donderdag 12 februari

- De politie meldt weer eens een grote drugsvangst; tenslotte moet ze laten zien dat het haar menens is met de strijd tegen drugshandel en –gebruik, maar afgaande op kritische geluiden, die ik eerder heb gelezen, is de strijd voornamelijk dweilen met de kraan open.

Niettemin werd de kraan gisterochtend vroeg stevig dicht gedraaid met invallen op 160 plaatsen in Chiang Rai, Phayao en Phrae. Daarbij werden 172 verdachten aangehouden en 400.000 methamphetamine pillen plus bezittingen met een totale waarde van 100 miljoen baht in beslag genomen. Ruim 1.400 agenten, soldaten en functionarissen moesten er vroeg voor uit hun bed.

De operatie is een vervolg op de aanhouding in maart 2014 van twee bendeleiders in Phetchabun. Daarbij werden 3 miljoen pillen, tien vuurwapens, pickup trucks en motorfietsen in beslag genomen.

De gisteren in beslag genomen spullen waren in het bezit van de familie Sae-teun, een etnische Hmong clan die een belangrijk drugsnetwerk zou runnen.

- Follow-up op het bericht Goudmijn dreigt met ontslagen als…. (zie boven). Goudmijn Ankara, die een maand is stilgelegd, krijgt pas toestemming haar werkzaamheden te hervatten, wanneer ze bewijst dat die geen bedreiging vormen voor de gezondheid van de omwonenden. Deze mededeling werd gisteren gedaan door de directeur-generaal van het Department of Primary Industries and Mines (DPIM) tijdens een bijeenkomst met dorpelingen en tegenwoordigers van het bedrijf.

Het bericht gaat verder in op de voorgeschiedenis, waarbij ik gegevens tegenkom die ik niet eerder heb gelezen. Zo wordt een milieu- en gezondheidseffectrapportage genoemd, vorig jaar uitgevoerd, waarbij een hoog niveau aan arseen en mangaan in bloed- en urinemonsters van 250 omwonenden werd gevonden. [Zucht.] Dit resultaat komt overeen met testen uitgevoerd door het Central Institute of Forensic Science [waarover vorige publicaties wel berichtten].

Nog een voor mij nieuw detail [Weer zucht]: Het DPIM heeft het bedrijf bevolen bewoners met verhoogde concentraties te laten behandelen, het moet de testen op de 250 personen herhalen en de resultaten binnen 30 dagen melden.

En daar laat ik het vandaag maar bij, het is zo al knap ingewikkeld genoeg. De kern van het bericht is duidelijk: Bewoners zeggen dat bedrijf vervuilt, bedrijf ontkent. Het is altijd hetzelfde liedje.

- De krant kan er geen genoeg van krijgen: de verduistering van 1,58 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Werkelijk elk snippertje nieuws wordt gemeld. Vandaag: Het onderzoek naar de authenticiteit van de handtekeningen onder betalingsopdrachten wordt binnen tien dagen afgerond. Forensische teams buigen zich erover. De betalingen zijn gefiatteerd door zeven of acht KMITL-medewerkers en de Siam Commercial Bank.

De politie zet vaart achter het onderzoek om te voorkomen dat ze de al aangehouden verdachten moet vrijlaten. De brand in het SCB-hoofdkantoor zaterdagavond heeft geen gevolgen voor het onderzoek. Het KMITL verweet de bank eerder niet volledig mee te werken aan het politieonderzoek. Een van de verdachten, die van de verduistering heeft geprofiteerd, zou naar het buitenland zijn gevlucht.

- Lang geleden dat erover bericht werd: de verduistering tussen 2008 en 2011 van 12 miljoen baht van de Klongchan Credit Union Co-operative, een coöperatie met 50.000 leden. Hiervan worden voormalige leidinggevenden en de voorzitter van het bestuur verdacht.

Eerder legde het Anti-Money Laundering Office (Amlo) beslag op bezittingen ter waarde  van vier miljard baht; gisteren gaf Amlo een toelichting op de laatste resultaten van zijn onderzoek en maakte nieuwe confisqueringen bekend. De resultaten zijn naar de DSI (Thaise FBI) gestuurd zodat betrokkenen vervolgd kunnen worden.

Duizend coöperatieleden hebben gisteren een klacht ingediend [bij?] en gegevens verstrekt over hun ingelegde spaarcentjes plus de schade die ze hebben opgelopen. In oktober 2013 kreeg het bestuur de zak. De onregelmatigheden kwamen al in 2008 aan het licht, maar het bestuur liet na actie te ondernemen. (Zie pagina Corruptie 2)

- Follow-up op de aanhouding van de vermeende leider van Banpodj, een netwerk dat audio-clips verspreidde met lèse majesté berichten. Hasadin Uraipraiwan (64), alis Banpodj, zegt dat hij als enige verantwoordelijk was voor de verspreiding en het uploaden van zijn politieke praatjes en dat hij geen financiële steun kreeg van welke groep dan ook.

Hasadin werd maandag aangehouden in een hotelkamer waar hij zich schuil hield; zes vermeende leden van het netwerk werden vorige week al aangehouden. Volgens de politie heeft Hasadin 400 clips geproduceerd. Het Anti-Money Laundering Office doet onderzoek naar de financiële transacties van het netwerk. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de cash-flow miniem was. (Zie pagina Majesteitsschennis)

- Blaastest weigeren betekent sinds de geamendeerde Traffic Act op 31 december van kracht werd, arrestatie. Een vrouw (28) uit Nakhon Pathom die gisteren bij een controlepost op de Narathiwat-Ratchanakarin weg (Bangkok) niet wilde blazen, geniet de twijfelachtige eer als eerste te hebben kennis gemaakt met de strengere regels.

De vrouw kan tot 1 jaar gevangenisstraf en/of een boete van tien- tot twintigduizend baht worden veroordeeld. Daar kan nog eens een straf bijkomen, omdat ze haar rijbewijs en ID-kaart niet bij zich had. De politie praatte van 2 tot 6 uur ’s nachts op haar in om haar uit de auto te laten stappen. Ze wilde dat niet doen omdat ze volgens eigen zeggen indecent was gekleed. De vrouw is vrijgelaten op een borgtochtsom van 20.000 baht.

- De NACC adviseert de ministeries van Handel en Financiën een civielrechtelijke zaak aan te spannen tegen 21 personen en bedrijven die betrokken waren bij fraude met G-to-G rijstdeals (government to governement), en compensatiebetalingen te eisen.

Van de fraude heeft de NACC in januari voormalig minister van Handel, zijn vervanger en negentien andere hoge functionarissen beschuldigd. Ze noemde toen een bedrag van 600 miljard baht aan verliezen. De verdachten spanden samen met twee Chinese bedrijven, die door Beijing niet geautoriseerd waren namens de regering te handelen. De Chinezen kochten de rijst voor een prijs lager dan de hypotheekprijs [het bedrag dat de regering in het hypotheeksysteem voor rijst aan de boeren voor hun paddy uitkeerde] en verkochten die vervolgens aan Thaise rijsthandelaren.

Volgende week maandag overhandigt de NACC haar onderzoeksrapport aan het OM, zodat het tot vervolging kan overgaan. (Zie pagina Corruptie 2)

- De eerste schets van de nieuwe grondwet gaat medio april naar de NRC en eind juli moet de definitieve versie klaar zijn. Dit is gisteren bekend gemaakt door de voorzitter van de CDC na een bijeenkomst van de zogeheten ‘five rivers’: NCPO, kabinet, NRC, NLA en CDC. [Leuk hè, al die afkortingen?]

Het framework voor nationale hervormingen, waaraan de NRC werkt, komt eind februari klaar. De voorstellen van de junta worden daarin meegenomen. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- 41 procent van de passagiers die gebruik maakt van een gratis bus behoort niet tot de laagst betaalden, blijkt uit een onderzoek [van?]. Ze verdienen genoeg om voor een busritje te betalen.

Tja, dan schiet zo’n programma [uit 2008] dat armoedebestrijding beoogt, natuurlijk wel haar doel voorbij. De 800 gratis bussen rijden op 73 routes in Bangkok. De cijfers voor het gratis treinverkeer zijn iets gunstiger; daar valt 63 procent in de laagste inkomenscategorie.

De autoriteiten gaan er paal en perk aan stellen. Ouderen boven de 60 jaar, kinderen, veteranen en monniken kunnen gratis blijven reizen. Mensen met een maandinkomen lager dan 2.422 baht , studenten en werklozen gaan de halve prijs betalen. Het ministerie van Transport moet nog wel uitvogelen hoe hen te identificeren.

- De marineluchtmachtbasis U-Tapao moet opgestoten worden in de vaart der volkeren. Het ministerie van Transport wil een beter commercieel gebruik van de luchthaven maken, die de thuishaven is van de First Air Wing van de marine, Bangkok Airways en chartervluchten.

U-Tapao bedient nu 100.000 passagiers op chartervluchten per jaar, maar heeft een capaciteit van 800.000. Bovendien is een nieuwe terminal in aanbouw. Het ministerie hoopt dat meer luchtvaartmaatschappijen van U-Tapao gebruik gaan maken.

Verder heeft het fraaie plannen voor verbetering van de weg- en spoorverbinding met de luchthaven. Het Highways Department gaat wegen verbreden en een snelweg aanleggen tussen Pattaya en Map Ta Phut. De spoorwegen willen vaart zetten achter de verlening van de Airport Rail Link (Suvarnabhumi-Makassan-Phaya Thai) via Don Mueang naar U-Tapao.

- Ze willen niet dat hij terugkomt en maakten dat gisteren luidkeels duidelijk. Leerlingen van de Satriwitthaya 2 school protesteerden tegen het eerherstel van de voormalige directeur die vorig jaar werd overgeplaatst wegens controversiële fondswerving voor het Max Percussion Theatre.  Die groep nam in april vorig jaar in Eindhoven deel aan de Colour Guard Nederland. De band sleepte er de eerste prijs in de wacht in de categorie Marching World Class, wat niet zo moeilijk was, want ze was de enige deelnemer in die categorie.

- Leraren zijn bang dat leerlingen niet klaar zijn voor de nieuwe doelstelling van het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) om de gemiddelde scores op de landelijke Onet-toets bij alle vakken met 3 procent op te krikken.

Obec denkt dat die target leraren en leerlingen motiveert, maar veel leraren voelen zich onder druk gezet, blijkt uit interviews met Bangkok Post. Vooral voor leerlingen op het platteland zal het moeilijk worden beter te presteren omdat de toetsen een lokale context missen. Een bovenmeester in Bangkok zegt dat zijn meeste leerlingen niet geïnteresseerd zijn in de toets, omdat ze uit arme gezinnen komen en nooit en te nimmer naar de universiteit gaan.

De afgelopen weken hebben Obec en het National Institute of Educational Testing Service gewerkt aan de nieuwe toetsen. De social science toets mag voortaan voor de helft door de school zelf worden samengesteld; de andere helft en de toetsen voor de overige vakken blijven centraal worden samengesteld. De uitslag is mede bepalend voor toelating tot een universiteit. (Zie pagina Onderwijs)

- Tijdens een seminar op de Chulalongkorn universiteit hebben wetenschappers gepleit voor herziening van de milieu-effectrapportage voor de geplande kolenhaven in Krabi. De MER mist informatie over de potentiële schade aan milieu en de gevolgen voor de bestaansmiddelen van bewoners, zeggen ze.

De haven wordt aangelegd op initiatief van het landelijk elektriciteitsbedrijf, dat de kolen nodig heeft voor een te bouwen kolencentrale van 870 megawatt in de provincie. De MER moet nog het groene licht krijgen van het Expert Review Committee van het ministerie van Milieu. Dat vergadert begin maart.

De secretaris-generaal van de Thai Environmental Health Association vreest dat het groene licht ondanks de lokale oppositie er komt, omdat de ERC-leden door de regering zijn benoemd.

Een wetenschapper van de Mahasarakham universiteit zegt dat nagelaten is de gevolgen voor de maritieme biodiversiteit te bestuderen. De plaats waar de haven wordt aangelegd, staat op de Ramsar List of Wetlands of International Importance. Er leven vierhonderd verschillende zeedieren. Vorig jaar zijn drie hoorzittingen gehouden, maar de resultaten daarvan zijn niet terug te vinden in de MER, aldus Chainarong Sretthachau.


Valentine’s Day goed voor 3,51 mld baht

10 februari – Tortelduifjes, afgewezen minnaars en  minnaressen, stille aanbidders opgelet: aanstaande zaterdag is Valentine’s Day, dé enige dag van het jaar waarop je iemand (bij voorkeur anoniem) de liefde mag verklaren. Ook in Thailand slaat de Valentine’s gekte toe.

De researchafdeling van de University of the Thai Chamber of Commerce verwacht dat dit jaar 3,51 miljard baht wordt gespendeerd aan die gekkigheid oftewel 1.900 baht per persoon. Da’s minder dan gehoopt [door wie?], want het laagste groeicijfer in negen jaar, maar altijd nog 4,5 procent meer dan vorig jaar. En da’s een hoopvol teken want de economie is nog niet volledig op stoom.

De schatting van 1.900 baht p.p. is gebaseerd op een peiling onder 1.255 personen, verdeeld over het hele land: 30,8 procent van de respondenten noemden dat bedrag en een zelfde percentage is van plan bloemen te kopen. 30 procent gaat uit dineren en 20 procent stuurt chocolade.

Alleen die laatste categorie kan anoniem blijven, want de eters kunnen moeilijk een zwarte doek over hun hoofd draperen. En hoe dat met die bloemen moet, weet ik niet. Kent Thailand Fleurop? Of bezorgt een motorsai man de bloemen?

Op de foto kunstrozen op het Siam Discovery plein.

Verzet  tegen zwevende suikerprijs

11 februari – Boeren die suikerriet verbouwen en molenaars verzetten zich tegen het plan van de regering om de vaste detailhandelsprijs van suiker vrij te geven; dit vooruitlopend op het van kracht worden van de Asean Economic Community eind dit jaar. Ze zijn bang dat de subsidie wordt verlaagd, terwijl de regering niet eens weet hoe het nieuwe systeem uitpakt.

De boeren vragen zich af of ze hetzelfde inkomen behouden wanneer het huidige winstdelingssysteem wordt afgeschaft. Boeren en molenaars verdelen de opbrengst volgens de verhouding 70-30 procent. Die verdeelsleutel wordt al meer dan dertig jaar toegepast. Wanneer de suikerprijs op de wereldmarkt inzakt, springt het Cane and Sugar Fund bij.

‘We zijn bang dat het fonds wordt opgeheven nadat de regering de prijs heeft vrijgegeven’, zegt Teerachai Sankaew, voorzitter van de North Eastern Cane Planters’ Association. ‘En dan is er geen fonds om de boeren in de toekomst te helpen.’

De boeren vrezen ook dat ze geen financiële steun krijgen om in de verbouw in het nieuwe 2015-2016 seizoen te investeren. Thans krijgen boeren aan het begin van het seizoen een zogeheten ‘initial cane price’, zodat ze meer liquiditeit hebben. Die prijs is gebaseerd op de dan geldende wereldmarktprijs. Aan het eind van het seizoen vindt de eindafrekening plaats. Wanneer de eindprijs onder de aanvangsprijs zakt, legt het fonds het verschil bij.

Het plan om de detailhandelsprijs vrij te geven, is gebaseerd op een studie van het Thailand Development Research Instituut in 2011. Een van de voorstellen was het afschaffen van de vaste prijs voor suiker, want die bevordert de smokkel naar andere landen en zou een tekort in eigen land kunnen veroorzaken. De Thai Roong Ruang Group, een groep molenaars, stelt voor om het plan uit te stellen.

Limerick van de dag

Menige Thai vind dat Prayut
Het eigenlijk zo gek niet doet
Maar we weten allemaal
Vroeger was hij generaal
Bevel is als iets moet.
(Auteur: Chris de Boer)

Net sluit zich om Banpodj

11 februari – Follow the money: dit advies geeft de Deep throat in All the president’s men, een film uit 1976, waarin twee journalisten het Watergate-schandaal blootleggen. De berichtgeving leidde uiteindelijk tot het aftreden van president Nixon. Traceer de geldstroom van Banpodj is ook wat het Anti-Money Laundering Office door de politie is gevraagd.

Twee vermeende leden van het netwerk werden vorige week al gearresteerd en maandagavond hield de politie de 64-jarige Hasadin Uraiprawan aan, de vermoedelijke leider van het netwerk. Hij hield zich schuil in een hotelkamer in Soi Soonvijai, bevreesd om terug te keren naar zijn huis dat vrijdag een bezoek van de politie kreeg. Daarbij werden audioclips gevonden, financiële documenten, cd’s die verkocht werden om het netwerk te financieren, en apparatuur om de videoclips te produceren.

Banpodj hield zich bezig met het produceren en verspreiden van audioclips over de politieke situatie. Volgens de politie zaaien ze haat tegen het koningshuis. Onze correspondent in Chiang Mai, Tino Kuis, beluisterde er een paar en zegt: ‘Hij is een Thaise Fidel Castro: hij praat wel 2 uur achtereen. Saaie stem, soms warrig, soms onzinnig. In de laatste audio bv begint hij “Ik groet iedereen in Thailand” en dan groet hij vervolgens nog 50 andere landen, dat duurt 5 minuten.’

De politie is benieuwd wie het netwerk financiert, want Hasadin is werkloos. Een politiebron zegt dat er elke maand 100.000 baht binnenkwam. (Zie pagina Majesteitsschennis)

Leger: We schaduwen Yingluck niet

11 februari – Het leger ontkent voormalig premier Yingluck te schaduwen om te voorkomen dat ze naar het buitenland vlucht en zo strafvervolging ontloopt. De ontkenning is een reactie op de aanhouding en het doorzoeken van Yingluck’s autocolonne gisteren bij een controlepost in Chiang Mai.

Volgens het leger was die opgezet ter bescherming van Yingluck, maar nadat kritiek was losgebarsten, werd de post ontmanteld. Vice-premier Prawit Wongsuwon zegt dat de maatregel een initiatief was van leger en politie ter plaatse en geen bevel van de NCPO (junta).

Yingluck was maandag naar haar geboorteplaats afgereisd om een merit-making ceremonie voor haar voorouders bij te wonen in Wat Rongthamsamakkhi. De controlepost was opgezet bij de ingang van het Green Valley Housing Estate in Mae Rim, waar Yingluck’s huis in Chiang Mai staat. Yinglucks’ wagen werd niet doorzocht, wel die van haar gevolg.

Premier Prayut Chan-o-cha zegt dat de bescherming van VIP’s standaardprocedure is. ’De autoriteiten zijn niet bang dat ze vlucht. Ze wilden alleen hun goede bedoelingen jegens haar tonen.’

Iets soortgelijks zegt Sarayuth Rangsri, commandant van de 33rd Army Circle. ‘We maken onze excuses als de voormalige premier door onze acties ontdaan is. We hadden niet de bedoeling haar te intimideren. De premier is met respect behandeld.’  

Yingluck moet zich op 19 februari bij het OM melden. Vandaar wordt ze naar het hooggerechtshof gebracht, waar ze formeel in staat van beschuldiging zal worden gesteld wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.

Kort nieuws woensdag 11 februari

- Op de voorpagina van Bangkok Post vandaag, plus het grootste deel van pagina 9, een interview van BP-verslaggever Pichai Chuensuksawadi met premier Prayut. Het gesprek vond plaats in de hogesnelheidstrein Shinkansen, waarmee de premier gisteren van Tokyo naar Osaka reisde.

Daar ik allergisch ben voor open deuren en clichépraatjes van regeringen, die volgens mijn journalistieke voorbeeld I.F. Stone per definitie gewantrouwd moeten worden, sla ik het over. Wie het toch wil lezen, dit zijn de titels: Lock reform in place, urges PM, en: In Japan, Prayuth targets critics at home.

- Interprovinciaal busvervoerder Nakhonchai Air Co gaat zich op het taxivervoer storten. Het bedrijf brengt 500 wagens op de weg onder de naam ‘All Thai Taxi’. Het initiatief is een reactie op het toenemend aantal klachten over taxichauffeurs die klanten weigeren of de meter niet willen aanzetten om zo meer te kunnen vangen.

Trefwoorden zijn gemak, veiligheid en modern, maar daarvoor moet wel 20 baht boven het meterbedrag worden betaald. De taxi kan via een app of de bedrijfshotline 1624 (24 uur per etmaal bezet) besteld worden. Afrekenen kan ook met een credit- of debetkaart.

De app is vanaf april beschikbaar, de dienst wordt officieel op 1 mei gelanceerd. Het bericht vermeldt niet in welke stad de gele wagens gaan rijden, maar dat zal wel Bangkok zijn.

- Egat moet haar golfbaan op het terrein van de Mae Moh bruinkool energiecentrale in Lampang ontmantelen en bebossen, heeft de Supreme Administrative Court (de hoogste bestuursrechter in het land) bevolen. Ook moet het landelijk elektriciteitsbedrijf een watergordijn van 800 meter installeren om de hoeveelheid fijn stof in de lucht terug te dringen.

De uitspraak werd gedaan in een zaak die het Mae Moh Occupational Health Patients’ Rights Network in 2003 had aangespannen. De driehonderd leden vonden tot hun teleurstelling bij de rechter geen gehoor voor hun eis van betalingen vanwege hun gezondheidsproblemen die ze aan de centrale toeschrijven.

De rechter eiste nog meer, maar die details laat ik achterwege. Het Department of Primary Industries and Mines, tevens aangeklaagd, werd door de rechter op de vingers getikt. Het moet controleren of Egat zich houdt aan de regels van haar concessie en of het bedrijf het vonnis binnen 90 dagen uitvoert. Gebeurt dat niet, dan dient de DPIM naar de rechter te stappen.

- De recente golf van rampen met vliegtuigen in Azië is voor het Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) aanleiding enkele Aziatische luchtvaartdiensten extra streng te controleren. Volgens mediaberichten [Geen details] zou het Thaise Department of Civil Aviation (DCA) puntjes verliezen.

DCA directeur-generaal Somchai Piputwat verdedigt de veiligheidsstandaard van zijn dienst, maar erkent dat de auditors het gebrek aan personeel en een ‘belangentegenstelling’ als problematisch kunnen beoordelen.

De belangentegenstelling heeft betrekking op de dubbele pet van de DCA: toezichthouder en dienstverlener op de 28 Thaise provinciale luchthavens. Het personeelstekort schrijft Somchai deels toe aan de lage salarissen en armzalige extra voordelen voor het personeel. De resultaten van de audit worden zaterdag bekend gemaakt. De audit vindt om de vier tot zes jaar plaats en is standaardprocedure.

- Nog meer luchtvaart, nu luchthaven Suvarnabhumi. De Administrative Court heeft alle klachten van omwonenden over geluidsoverlast en milieuverontreiniging ongegrond verklaard.

De zaak was in 2010 door dertig omwonenden onder leiding van Narongsak Duangnil [moet ik die kennen?] aanhangig gemaakt. Ze hadden een waslijst aan klachten, onder andere over de milieu-effectrapportage in 2005 (Wij zijn niet gehoord), en eisten een verbod op nachtvluchten alsmede voor elk een compensatie van 100.000 tot 780.000 baht plus rente.

De luchthaven kwam met de klacht over de MER weg omdat die in 1992 werd ingevoerd en toestemming voor de aanleg van de luchthaven in 1991 werd gegeven. De rechtbank vond de luchtverontreiniging niet ernstig genoeg ter verklaring van gezondheidsproblemen.

- Vijf wachtenden bij een bushalte op de Phetkasem weg hebben lichte brandwonden opgelopen nadat een bus over een fles met vermoedelijk natronloog was gereden, die daardoor ontplofte. Van de vijf mochten twee na behandeling in het ziekenhuis huiswaarts keren; de overigen moesten nog even blijven ter observatie. Vermoedelijk is de fles van een voertuig gevallen.

- Somyot Pumpunmuang, hoofd van de landelijke politie, overweegt de regering voor te stellen om de Board of the Royal Thai Police op te heffen. ‘Als alle partijen het erover eens zijn dat de wetshandhaving vrij dient te zijn van politieke bemoeienis, dan dient de raad te verdwijnen’, zei hij tijdens een workshop van de Royal Thai Police Cadet Academy.

De raad bestaat uit hoge ambtenaren met de premier als voorzitter. Zij benoemen het hoofd van de landelijke politie en geven aanwijzingen voor het politiebeleid.

Somyot had nog meer wensen; dat alles ter hervorming van het politieapparaat die hij in het belang van de bevolking noemde. Somyot riep het personeel op om met ideeën te komen. ‘Niemand anders kent het politieapparaat beter dan de eigen agenten.’

- Dat zijn geen misselijke bedragen, verkregen door de misdaad. In Rangae (Narathiwat) is een 19-jarige man gearresteerd die in september 1,6 miljoen baht had gestolen uit zijn eigen islamitische school. Hij had met het geld muziekinstrumenten gekocht.

Een 47-jarige Bulgaar heeft kans gezien met gekopieerde bankpassen 40 miljoen baht achterover te drukken. De politie kwam in actie na een melding van de Siam Commercial Bank. De man was in het bezit van 32 nagemaakte pasjes, 5.500 baht en 4.000 euro.

- Acht Aziatische landen gaan een gezamenlijke werkgroep vormen, die tot taak krijgt in de strijd tegen illegale drugsproductie de controle op chemische drugsprecursoren te verscherpen. Thailand wordt coördinator van de werkgroep met hulp van het VN-kantoor Drugs and Crime. Via de werkgroep kunnen de anti-narcotica diensten van de betrokken landen informatie uitwisselen. Elk land dient de grenscontrole te versterken. De afspaak is gemaakt tijdens een tweedaagse bijeenkomst van honderd drugsbestrijders in Bangkok.

Prescursoren zijn bestanddelen die worden gebruikt bij de productie van drugs. Daarvan zijn er veertien. In Thailand worden acetic anhydride, een gebruikelijk ingrediënt bij de heroïneproductie, en pseudoephedrine gebruikt, een medicijn tegen verkoudheid dat vrijelijk te koop is, en gebruikt wordt bij de productie van speedpillen. Beide zijn in Thailand verboden. Cambodja gaat safrole oil verbieden, dat onttrokken wordt aan een boom.

- Sinds de staat van beleg in mei vorig jaar werd uitgeroepen, zijn 666 mensen gedagvaard, 134 gearresteerd terwijl ze ‘vreedzaam’ demonstreerden, 362 gearresteerd wegens andere politieke beschuldigingen en 36 vervolgd voor lèse majesté, aldus een rapport van de Thai Lawyers for Human Rights.

De groep eist een onmiddellijk einde aan de staat van beleg, maar een adviseur van het ministerie van Defensie zegt dat de politieke situatie daarvoor niet stabiel genoeg is. Hij wijst op de recente bomaanslag bij winkelcentrum Siam Paragon, het nep communiqué van het Royal Household Bureau en oproepen tot geweld van zowel rood- als geelhemden op tv, radio en de social media.

- Voor arbeiders uit Myanmar werd de regeling vorig jaar in het leven geroepen en nu kunnen ook Vietnamezen, die in het bezit zijn van een paspoort en het land legaal zijn binnengekomen, zich registreren waardoor ze het recht hebben een jaar legaal te werken. De maatregel heeft tot doel een eind te maken aan mensenhandel en illegaal werk. Vietnamese gastarbeiders mogen werken als huishoudelijke hulp, in restaurants, op bouwplaatsen en in de visserij-industrie. (Zie pagina Migranten)


Cyberwetten zijn Orwelliaanse nachtmerrie

10 februari – Stel je de volgende situatie voor. Je wordt ’s ochtends wakker en ontdekt dat je emails zijn gelezen door de autoriteiten en die eisen aanvullende informatie van je met het oog op de nationale veiligheid. Dat klinkt als een Orwelliaanse nachtmerrie, maar het kan werkelijkheid worden wanneer het wetsonwerp cyberveiligheid het tot wet brengt.

Het wetsontwerp, opgesteld door het Electronic Transactions Development Agency (ETDA) en gesteund door het ministerie van ICT, geeft de autoriteiten onbeperkt en willekeurig toegang tot informatie van burgers, groepen en bedrijven onder het mom van nationale veiligheid: post, telefoon, telegraaf, facsimile, computer, elektronische apparaten en IT-media. De rechtbank komt er niet aan te pas; het te vormen National Cybersecurity Committee beslist er zelfstandig over.

De National Cybersecurity Bill is een van de tien wetsonwerpen, opgesteld als stimulans voor de ontwikkeling van de digitale economie. Oppervlakkig bezien zijn de tien wetten een goed idee, maar nadere bestudering leert dat de particuliere sector en internetgebruikers zich moeten afvragen of deze wetten de digitale bevorderen of tegenwerken.

Sommige artikelen bieden de mogelijkheid van machtsmisbruik en verlenen de regeringsfunctionarissen van de ETDA en het National Cybersecurity Agency enorm veel speelruimte. Of het zover komt, zal afhangen van de reactie op een change.org online petitie die is getekend door 20.000 personen. Vorige week nam het panel media en informatietechnologie van de NRC de petitie in ontvangst.

‘Om een digitale economie te ontwikkelen is vertrouwen nodig’, zegt Sarinee Achavanuntakul, voorzitter van de Foundation for Internet and Civic Culture. ‘Dat betekent dat persoonlijke informatie en vertrouwelijke bedrijfsgegevens beschermd worden tegen hacking en spionage. Maar hoe kan dat vertrouwen er zijn als je naar deze wetten kijkt?’

Paiboon Amonpinyokeat, advocaat van P&P Law Firm, gespecialiseerd in e-handel, is teleurgesteld: ‘De particuliere sector had wetten en maatregelen verwacht op het gebied van belastingvoordelen, lagere hosting tarieven of privileges van de Board of Investment om e-handel te promoten.’

Pawoot Pongvitayapanu, voorzitter van de E-Commerce Association, zegt dat buitenlandse investeerders zich al afvragen of investeren in Thailand wel zo verstandig is; ze zijn bang dat hun privacy en vertrouwelijke bedrijfsinformatie geschonden kan worden.

De oppositie heeft de de ETDA al doen besluiten wekelijks met alle betrokken partijen een open forum te houden. ‘En nu hopen we  maar dat de regering met alle commentaren en suggesties rekening houdt’, zegt Pawoot.

Wat er allemaal mis is met het pakket aan voorgestelde maatregelen, staat in bijgaand kader keurig op een rijtje. Klik hier. (Bron: Bangkok Post, 9 februari 2015)

Limerick van de dag

Een Canadese met de roepnaam Pat
Vond het Thaise leven nogal ‘vet’
Gescheiden van haar man
Vertrok ze naar Siam
Sindsdien is Pat een ex-Pat
(Auteur: Chris de Boer)

Boontje komt om zijn loontje

10 februari – De ouders van voormalig prinses Srirasm, de ex-echtgenote van de kroonprins, ontkennen zich schuldig te hebben gemaakt aan majesteitsschennis. Gisteren werden ze elk afzonderlijk verhoord door de politie, waarna ze weer naar huis mochten omdat ze niet gedagvaard zijn (foto).

Tegen het echtpaar is aangifte gedaan door Sawita Maneechan, een werkneemster van de Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage. Die lijkt nog een appeltje te schillen te hebben met het echtpaar, want de vrouw had haar er twaalf geleden van beschuldigd een affaire met haar echtgenoot te hebben.

Ze riep de hulp in van haar oom, een politieofficier, die de werkneemster beschuldigde van fraude met geld dat ze van hem geleend zou hebben. Omdat ze bedreigd werd, bekende ze schuld en kreeg in december 2003 achttien maanden gevangenisstraf. Sawita heeft nu ook de politie gevraagd de zaak te heropenen.

De huidige, voor mij nogal schimmige affaire wordt in het artikel in verband gebracht met het onderzoek naar voormalig politietopman Pongpat Chayaphan en zijn netwerk. Verschillende leden van de Suwadee familie, waaronder de zoon van het echtpaar, worden wegens betrokkenheid met het netwerk vervolgd wegens majesteitsschennis, afpersing en ontvoering. De koninklijk toegekende familienaam is hen eerder afgenomen.

Als je het mij vraagt, een gevalletje van Boontje komt om zijn loontje, maar misschien sla ik de plank wel mis. In ieder geval vond de krant de zaak belangwekkend genoeg genoeg om er een fors 2-koloms artikel op de voorpagina aan te wijden. Opvallend is dat het artikel niet toelicht waar die majesteitsschennis uit bestaat en bij welke gelegenheid het echtpaar zich er schuldig aan zou hebben gemaakt.

Prayut in Japan over verkiezingen: It giet oan

10 februari – Twee lachende premiers en een stevige handdruk domineren de voorpagina van Bangkok Post vandaag. De krant opent met een forse 4-kolommer over het bezoek van premier Prayut Chan-o-cha aan Japan en zet er een forse nogal clichématige foto bij.

Het bezoek is die aandacht wel waard want Japan is Thailand’s belangrijkste buitenlandse investeerder en tweede handelspartner. Niet onbelangrijk is ook dat Japan het eerste G7-land is dat de junta welkom heet. Belangrijkste boodschap van Prayut: we houden eind dit jaar of begin volgende jaar verkiezingen en dan is alles op democratisch gebied weer koek en ei in Thailand.

Prayut sprak gisteren 45 minuten met zijn Japanse counterpart Shinzo Abe, waarna de twee een gezamenlijke verklaring uitgaven met mooie woorden over politiek, veiligheid, uitwisselingen en samenwerking bij regionale en internationale kwesties. Abe zei tegen verslaggevers te hopen dat verzoening en democratie snel terugkeren in Thailand.

Eerder gisteren waren Prayut en Abe getuige van de ondertekening van een Memorandum of Understanding over samenwerking bij de aanleg van spoorlijnen. Over de financiering is nog niet gesproken; wel heeft Japan toegezegd onderzoek te doen naar de lijnen Bangkok-Chiang Mai en Mae Sot-Mukdahan. Daarbij zijn er twee opties: verbetering van het huidige spoor (spoorbreedte 1 meter) of de aanleg van rails met de internationale standaardbreedte van 1,435 meter.

Verder wordt door de ministeries van Transport van beide landen samengewerkt bij de ontwikkeling van de zogeheten Southern Economic East-West Corridor, waarbij het gaat om drie routes: Bangkok-Kanchanaburi, Bangkok-Aranyaprathet  en Bangkok-Laem Chabang. Bij de ontwikkeling van twee metrolijnen in Bangkok (Purple en Red Line) wordt al samengewerkt.

Vandaag reist Prayut met de hogesnelheidstrein Shinkansen naar Osaka, waar hij zakenlui ontmoet en daarna vliegt hij terug naar Thailand. De volgende bezoeken staan gepland voor maart (Third UN Conference on Disaster Risk Reduction) en in juli (7th Mekong-Japan Summit). 

Brand SCB: Sprinkler liet het afweten

10 februari – Een deels defecte Sprinkler brandblusinstallatie bij de Siam Commercial Bank (SCB) is er de oorzaak van dat de brand zaterdagavond op de negende verdieping langer woedde dan nodig was. Waardevolle documenten zijn daardoor in rook opgegaan.

De sprinkler had binnen 20 minuten een eind aan de brand moeten maken, maar het vuur woedde twee uur, zegt voorzitter Suchatvee Suwansawat van het Engineering Institute of Thailand (EIT), die gisteren de schade inspecteerde. Waarom het systeem het liet afweten, wordt nog onderzocht. Mogelijk kwam het door het sproeien van mosquito repellent, wat eerder die dag was gebeurd. Het EIT heeft geadviseerd de verdieping hoger te ontruimen, omdat het niet zeker weet of het plafond het houdt.

De brandweer stuitte bij de brandbestrijding op enkele problemen: de veiligheidsdeuren ontgrendelden niet automatisch, waardoor ze moeite had het gebouw binnen te komen, en er lagen stapels documenten op de vloer [van de negende verdieping] waardoor ze moeilijk uit de voeten kon met haar apparatuur. Brandstichting wordt uitgesloten; daarvoor ontwikkelde de brand zich te langzaam. Er zijn ook geen sporen van benzine of brandstof gevonden.

Het hoofdkantoor aan de Ratchadaphisek weg waar de brand woedde, is tijdelijk gesloten. In het naastgelegen gebouw is voor klanten een contactcentrum geopend.

Overleg goudmijn-bewoners kan ontsporen

10 februari – De twee bijeenkomsten morgen zijn bedoeld om vrede te stichten, maar ze zouden wel eens olie op het vuur kunnen gooien, waarschuwt Smith Tungkamsit van het College of Social Innovation van de Rangsit universiteit.

Morgen vindt op initiatief van het Department of Primary Industries and Mines (DPIM) overleg plaats tussen goudmijn Akara in Pichit en omwonenden die zeggen dat hun gezondheid en het milieu te lijden hebben van de werkzaamheden. Tijdens die bijeenkomsten geeft de mijn een toelichting op het sluitingsbevel van dertig dagen van het DPIM.

Het DPIM denkt dat de bijeenkomsten de kou uit de lucht kunnen halen, maar daar denkt de sociaal wetenschapper toch anders over. En dat denken ook dorpelingen die vlakbij bij de mijn wonen. Ze hebben het DPIM gevraagd de bijeenkomsten te annuleren, omdat ze bang zijn dat die alleen maar dienen als rubber stamp voor hervatting van het werk.

Smith vindt dat de beslissing mijn open of dicht niet afhankelijk mag zijn van een stemming [door dorpelingen], maar gebaseerd dient te zijn op wetenschappelijke gegevens. Smith leidt een groep wetenschappers van Rangsit die onderzoek doet naar de verontreiniging met zware metalen rond de mijn.

Gisteren werden enkele resultaten vrijgegeven. In ondiep bronwater, dat bewoners als drinkwater gebruiken, is kwik en lood gevonden op een afstand van 300 en 500 meter van de mijn. Sommige monsters waren ook verontreinigd met cadmium, arseen en mangaan.

De mijn vindt de testen misleidend omdat de mensen nu denken dat de mijn de bron is. Het bedrijf stelt dat geen enkele neutraal wetenschappelijk onderzoek dit heeft aangetoond. Het is ook kwaad dat de resultaten van de testen in strijd met gemaakte afspraken al bekend zijn gemaakt alvorens alle partijen te consulteren.

Kort nieuws dinsdag 10 februari

- Krokodillentranen of echte tranen? In ieder geval tranen. Transgender model Nijshanaaj Sudlarphaar, beter bekend als Sarina Thai, plengt tranen bij de overhandiging van een petitie aan de National Human Rights Commission (NHRC). In de petitie vraagt ze de NHRC onderzoek te doen naar een incident vorige maand. Op Nieuwjaarsdag werd haar de toegang geweigerd tot de Onyx-bar in Bang Kapi. Geen kathoey, zei de portier, nadat ze zich had moeten identificeren.

Volgens Ronnapoom Samakkeekarom, hoofd van de Thai Transgender Alliance, worden transgenders vaak geweigerd door nachtclubs omdat ze problemen zouden veroorzaken, zoals diefstal of prostitutie. Maar je moet niet alle transgenders over één kam scheren, zegt hij. Ronnapoom hoopt dat er een eind komt aan de discriminatie van transgenders, wanneer de wet op de gelijkheid van seksen, onlangs goedgekeurd door het parlement, van kracht wordt.

- De politie heeft een bonus van 200.000 baht in het vooruitzicht gesteld voor informatie die kan leiden tot de aanhouding van de leider van het anti-monarchie netwerk Banpodj. Deze club verspreidt lèse majesté berichten en dito videoclips.

Vrijdag vond de politie bij een inval in zijn huis aan Sukhumvit Soi 101 (Bangkok) uitrusting die bij de productie was gebruikt. In een server werden audioclips aangetroffen, die leden van het netwerk voor verdere verspreiding konden downloaden. Verder werden financiële documenten gevonden en ter financiering van hun activiteiten nagemaakte CD’s voor de verkoop.

Het netwerk wordt ervan verdacht het nep communiqué van het Royal Household Bureau over de gezondheid van de koning te hebben gefabriceerd. Vorige week arresteerde de politie twee leden. Een roodhemd sympathisant is aangehouden omdat hij een van de eersten was die de verklaring op het internet verspreidde. (Zie pagina Majesteitsschennis)

- Ruzie tussen het Land Department (LD) en het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP). Het DNP verwijt het LD niet volledig samen te werken bij het onderzoek naar illegaal gebruik van gronden in nationaal park Sirinat in Phuket. De grondactes worden niet of mondjesmaat verstrekt door het LD, maar het hoofd van het LD ontkent dit. Hij wijt de vertraging aan onkunde van DNP-personeel bij de bestudering van de actes. Je hebt expertise nodig om ze te kunnen begrijpen, zegt hij.

Het DNP doet onderzoek naar 815 percelen in het park. Ze bestrijken 3.000 rai en hebben een waarde van 100 miljard baht. Tot nu toe heeft het DNP het onderzoek naar 16 percelen afgerond. (Zie pagina Krakers op overheidsland)

- Bij de reparatie gisteren van een RPG7- werper waar het drijfgas nog in zat, is het ding ontploft en zijn vijf werknemers van het Army Ordnance Department gewond geraakt. Om eventuele geruchten de kop in te drukken, zegt directeur-generaal Tharee Wuthipanich, met nadruk dat de ontploffing niets te maken heeft met politieke kwesties, maar plaatsvond tijdens een reguliere onderhoudsbeurt in een militaire vestiging. Eén man liep verwondingen aan zijn hoofd op, de anderen hadden lichte verwondingen. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis.

- Oud-premier Yingluck krijgt geen toestemming van de NCPO (junta) om naar het buitenland te reizen, zegt legercommandant Udomdej Sitabutr. De NCPO, die eerder geen bezwaar had, motiveert dit met een verwijzing naar de strafvervolging die tegen Yingluck is ingezet wegens haar rol in het hypotheeksysteem voor rijst.

Naar verluidt had Yingluck dit weekend naar Hong Kong willen gaan, mogelijk voor een ontmoeting met grote broer Thaksin. De aanvraag is door NCPO-hoofd en premier Prayut persoonlijk afgewezen. Zondag zei de NCPO-woordvoerder dat aanvragen van Yingluck tijd kosten vanwege de juridische complicaties. Het OM is thans bezig de aanklacht tegen Yingluck voor te bereiden. Yingluck wordt berecht door de Criminal Divison for Political Office-Holders van het hooggerechtshof.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Surapong Tovichakchaikul doet ook nog een duit in het zakje. Volgens hem is Yingluck gerechtigd naar het buitenland te reizen, zolang ze niet formeel in staat van beschuldiging is gesteld.

- Bij de start van de jaarlijkse militaire oefening Cobra Gold heeft de  Amerikaanse zaakgelastigde Patrick Murphy de Amerikaanse oproep aan Thailand herhaald om zo snel mogelijk terug te keren naar de democratie. Wanneer dat is gebeurd, kunnen beide landen weer volledig samenwerken. Het startschot van de oefening, waaraan achtduizend soldaten uit 24 landen deelnemen, werd gisteren gegeven in de Armed Forces Academies Preparatory School in Nakhon Nayok.

Het bericht vermeldt dat de VS haar troepeninzet dit jaar heeft teruggebracht en dat de Amerikanen zich hoofdzakelijk bezig houden met humanitaire taken. Het wordt terloops gemeld, maar ik zou denken dat dit signaal belangrijk nieuws is en wel wat meer aandacht had mogen krijgen.

- Bangkok Post is heel goed in het recyclen van oud nieuws. Zo meldt de krant vandaag dat het Office of the Basic Education Commission zich verzet tegen de plaatsing van condoomautomaten in scholen. Gaap, gaap, dat weten we al lang.

Wat denkt Obec? Als leerlingen zo’n apparaat zien, beginnen hun geslachtshormonen op te spelen en willen ze maar één ding, en dat is niet eten, wat een andere hobby van veel Thais is. Maar in scholen die onder het beheer staan van Obec, komen die duivelse apparaten niet. Daar leren de leerlingen nog over de bloemetjes en bijtjes, en de ooievaar, vermoed ik.

Op de installatie van condoomautomaten is onlangs aangedrongen door het National Aids Committee naar aanleiding van de verontrustende toename van het aantal tienerzwangerschappen en als strijdmiddel tegen HIV/Aids. De adjunct-gouverneur van Bangkok is een voorstander van plaatsing op gemeentescholen, alhoewel zijn afdeling volksgezondheid twijfelt aan de effectiviteit.

Obec’s secretaris-generaal Kamol Rodklai vindt dat condoomautomaten beter geplaatst kunnen worden in openbare toiletten. Hij wijst er ook op dat condooms in ruime mate te koop zijn in supermarkten. [In de 7-Eleven liggen ze bij de kassa.] Beroepsopleidingen mogen zelfstandig beslissen of ze de automaten plaatsen.

- Vandaag gaan de bustarieven 1 baht omhoog en misschien komt er nog 1 baht bij ter tegemoetkoming van de particuliere busvervoerders, die het moeilijk hebben met de stijgende prijs van NGV (aardgas). Dat zou dan 1 baht minder zijn dan ze gevraagd hebben. Eind deze maand valt de beslissing tijdens de volgende vergadering van het Central Land Transport Committee.

De tariefsverhoging vandaag geldt niet voor de bussen van de BMA, het gemeentelijk openbaarvervoerbedrijf van Bangkok. Passagiers van particuliere bussen kijken misschien vreemd op want op het kaartje dat ze krijgen [nou ja kaartje, een piepklein stukje paper] staat voorlopig nog de oude prijs.


Pieter Schelte krijgt nieuwe naam

9 februari – Opvallend bericht in Dutch News.nl. Het Nederlandse bedrijf Allseas, dat het grootste schip ter wereld zou bezitten, heeft besloten het schip te herdopen. 

Het schip is vernoemd naar oprichter Pieter Schelte, die tijdens WOII lid was van de Waffen SS en na de oorlog is veroordeeld wegens oorlogsmisdaden.

Joodse groepen hebben 10 jaar gepleit voor een naamsverandering en eindelijk is het in Zwitserland gevestigde bedrijf door de knieën gegaan. Het schip doet dienst bij het ontmantelen van olieplatforms in de Noordzee.

Limerick van de dag

Een travestiet uit Guyana
Hoorde er van Nana Plaza
Als ladyboy in Pattaya vandaag
Zit ze met één vraag in haar maag
Zeg ik sawadeekrab of sawadeeka?
(Auteur: Chris de Boer, bewerkt)

Bezoek aan Japan ‘cruciaal’ voor relatie

9 februari – Thaise en Japanse diplomaten hechten grote waarde aan het bezoek dat premier Prayut aan Japan brengt. [Of bedenkt de krant die ‘diplomaten’? ] Ze noemen de ontmoeting vandaag van Prayut met zijn Japanse counterpart Shinzo Abe ‘cruciaal’ voor beide landen. De lange en high quality relatie tussen beide landen wordt erdoor bevestigd.

Niettemin verlangt Japan, aldus buitenland analisten, wel van Thailand dat het terugkeert naar een toestand van politieke en economische stabiliteit. ‘Prayut’s bezoek komt op een moment dat de banden met andere belangrijke Westerse partners zeker niet beschouwd kunnen worden als business as usual na de coup van mei 2014’, analyseert de krant. Omdat Abe’s uitnodiging de eerste is van een lid van de G7-groep, zullen de andere landen het bezoek met argusogen volgen.

Volgens Thitinan Pongsudhirak van de Chulalongkorn universiteit [functie?] is Japans acceptatie voor de helft erkenning door Westerse landen van de militaire regering. Het is ook Japans antwoord op China’s snelle erkenning van de regering Prayut, want daar bestonden in het land van de rijzende zon enige zorgen over.

Een Thaise diplomaat waarschuwt voor al te veel enthousiasme. ‘De huidige situatie is niet business as usual. De eerste reactie van Japan op de coup was bezorgdheid en de verhouding met het land was aarzelend. Alvorens Prayut uit te nodigen heeft Abe met zijn bondgenoten overlegd, met name de VS, en geluisterd naar het Japanse zakenleven.’

Japan is Thailands grootste buitenlandse investeerder (300.000 miljoen baht in 2013) en op een na grootste handelspartner (1,9 biljoen baht in 2013). Wat het bezoek allemaal omvat, staat haarfijn uitgelegd in bijgaand kader. Klik hier

Brand SCB is zuivere koffie

9 februari – Het ligt natuurlijk voor de hand, zo’n geval van jumping to conclusions, en daarom ontkent de krant het maar in de kop: De brand op de negende verdieping van het hoofdkantoor van de Siam Commercial Bank (SCB) houdt geen verband met de KMITL zaak (verduistering 1,58 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang).

Die gedachte komt voort uit de kritiek van de uni op de SCB, die ze ervan verdenkt niet volledig mee te werken met het politieonderzoek, omdat een filiaaldirecteur een van de hoofdverdachten is. Als straf sloot het KMITL vrijdag drie rekeningen bij de bank. Volgens het KMITL zou de bank minder dan de helft van de relevante documenten aan de politie hebben gegeven. Maar de Crime Suppression Division ontkent dit: al het van belang zijnde bewijsmateriaal is overlegd. Bekeken wordt nu of handtekeningen zijn vervalst.

Bij de bestrijding van de brand, die zaterdagavond uitbrak, is een vrijwillige brandweerman om het leven gekomen, vermoedelijk als gevolg van ingeademde rook. Een eerste onderzoek heeft geen sporen van brandstichting opgeleverd.

Universitair hoofddocent Chamroon Laosinwattana, waarnemend vice-rector voor juridische zaken, denkt dat de brand het politieonderzoek kan vertragen. ‘We maken ons zorgen over het incident. Het hoofd van de SCB zegt dat door de brand geen documenten in de zaak zijn beschadigd. Dat laat hij via de media weten, maar hij zou het aan ons moeten bevestigen. De SCB had geregeld dat wij en de politie vandaag meer financiële documenten zouden ontvangen, en toen brak de brand uit.’

Volgens de voorzitter van het executive committee van de bank worden op de verdieping waar de brand uitbrak, gescande papieren over hypotheken en leningen bewaard. Die documenten hebben geen betrekking op de KMITL-zaak. Andere verdiepingen liepen bij de brand geen schade op, bezweert hij.

Bekijk hier videobeelden van de brandbestrijding.

Kort nieuws maandag 9 februari

- Niet alleen het controversiële hypotheeksysteem voor rijst werd geplaagd door corruptie [hetgeen nog wel bewezen moet worden door de NACC], maar ook het programma voor cassave ligt nu onder vuur. Uit onderzoek van de DSI en de Public Warehouse Organisation (PWO) is gebleken dat 60.000 ton cassave ontbreekt uit zeventig magazijnen in vijf provincies, waaronder de twee magazijnen in Ratchaburi die eerder in het nieuws waren. De cassave is verbrand of verdwenen. En da’s geen kattepis want de waarde van 4,1 miljard baht komt neer op bijna de helft van de kosten van 10 miljard baht van het programma.

De PWO zet het onderzoek voort en gaat nog steekproeven nemen in ondergrondse opslagplaatsen in het Noorden en Noordoosten. De DSI overweegt de zaak als special case in behandeling te nemen, waardoor ze meer bevoegdheden heeft. Betrokken zakenlui en ook ambtenaren kunnen dus hun borst nat maken. Cassave wordt gebruikt om er tapioca en ethanol van te maken. Tapioca wordt in Nederland vaak als varkensvoer gebruikt. (Zie pagina Corruptie 2)

- Oud-premier Yingluck mag dan geen strobreed in de weg worden gelegd bij reizen naar het buitenland, maar dat wil niet zeggen dat ze op elk willekeurig moment kan vertrekken. Op verzoeken van haar kan niet op stel en sprong worden gereageerd omdat ze strafrechtelijk vervolgd gaat worden wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.

‘De NCPO moet haar reisverzoeken zorgvuldig behandelen om te voorkomen dat de rechtsgang wordt beïnvloed’, zegt NCPO-woordvoerder Winthai Suwaree. En dat kost tijd. Winthai ontkent dat de NCPO een verzoek heeft geweigerd, een gerucht dat op de social media circuleert en wordt toegeschreven aan een legerbron. Yingluck zou toestemming hebben gevraagd om gisteren naar Hong Kong te reizen, mogelijk om grote broer Thaksin te ontmoeten.

- Een man in militair uniform is na een gevecht met bewakingspersoneel aan zijn verwondingen overleden, nadat hij woensdagnacht was binnen gedrongen in de meisjesslaapzaal van een islamitische school in Khok Pho (Pattani). Hij probeerde er spullen te stelen en een van de meisjes te molesteren.

- Mooie vangst: 44.000 nagemaakte artikelen ter waarde van 300 miljoen baht. De politie vond ze zaterdagavond in drie geparkeerde vrachtwagens in Ban Nong Nguluam (Nakhon Ratchasima). Vertegenwoordigers van de bedrijven die het patent op de spullen bezitten, namen aan de operatie deel. De goederen, onder andere handtassen, vrouwenschoenen en ornamenten, waren vanuit Laos via Nong Khai het land binnen gesmokkeld en waren bestemd voor een magazijn in Ratburana (Bangkok).

Een tweede succesje werd geboekt in Lam Luk Ka (Pathum Thani). Daar deed de politie een inval in een huis, waar vervalste cd’s werden geproduceerd. Oogst: 90 cd-schrijvers, 5.300 nagemaakte dvd’s, 1.600 cd’s en 3.000 blanco schijfjes; dat alles ter waarde van 500.000 baht. De politie arresteerde zeven personen, van wie zes gastarbeiders. 

- De financiering van twee spoorlijnen, aan te leggen door China en Thailand, gaat nog niet van een leien dakje. China wil het geld wel lenen, maar tegen een rente van 3 procent. De minister van Transport gokt echter op een speciaal rentetarief van minder dan 2 procent.

Mocht China niet bereid zijn water in de wijn te doen, dan wordt het bedrag op de binnenlandse geldmarkt geleend. De hogere rente vindt Prajin Juntong geen bezwaar want het geld circuleert dan binnenlands en helpt de economie te stimuleren. Eventueel kan het geld ook worden geleend bij een infrastructuurfonds. De binnenlandse lening zou voldoende zijn voor de eerste fase van de lijnen.

Vorig jaar tekenden Thailand en China een overeenkomst over de twee lijnen: een lijn van 734 km tussen Nong Khai en Map Ta Phut en een aftakking van 133 km van Kaeng Khoi naar Bangkok. (Zie pagina Spoorwegen


Meer BTW-inkomsten; herstel economie

8 februari – Voor de vijfde achtereenvolgende maand zijn de BTW-inkomsten toegenomen, hetgeen een indicatie is van de zich herstellende economie. In januari werd 40,1 miljard baht (plus 11,4 procent op jaarbasis) geïncasseerd tegen 32,8 miljard baht in september.

Vice-premier Pridiyathorn Devakula, verantwoordelijk voor economische zaken, verwacht voor de rest van het jaar maandelijks 38 à 39 miljard baht te kunnen incasseren. Of hij er dan nog is, valt te bezien want elders schrijft de krant dat premier Prayut niet onder de indruk is van zijn prestaties, en dat hij mogelijk vervangen gaat worden.

De hogere BTW-inkomsten in januari zijn voornamelijk het gevolg van hogere consumptieve uitgaven ad 572 miljard baht. Ze zijn te danken aan een toename van de werkgelegenheid door nieuwe fabrieken, de dalende olieprijs en een reeks stimuleringsmaatregelen, zoals geld in het handje voor de rijstboeren.

De regering is volgens Pridiyathorn vol vertrouwen dat de economie dit jaar met 4 procent groeit. Daarvoor zorgen behalve de eerder genoemde toename van de binnenlandse bestedingen en dalende olieprijzen ook grotere particuliere en overheids investeringen en de groei van de grenshandel. (Bron: Bangkok Post, 7 februari 2015)

Goedkope maaltijden in warenhuis

8 februari – De grote warenhuizen gaan vanaf volgende week in alle vestigingen hoekjes inrichten met tien populaire kant-en-klaar maaltijden die 35 à 40 baht kosten. Minister Chatchai Sarikulya (Handel) sprak gisteren met de betrokken bedrijven.

Central en The Mall gaan 40 baht rekenen; Big C, Tesco Lotus, Makro, MBK en Tops 30 à 35 baht. Te koop zijn onder andere phad kraphao (gebakken varkens- of kippenvlees met basilicum), phat siew (gebakken noedels in soyasaus) en rat na (gebakken noedels met varkensvlees en broccoli). De actie duurt tot eind juni.

Sinds de olieprijs begon te zakken, heeft het ministerie van Handel druk uitgeoefend op producenten om de prijzen te verlagen. Voor een aantal producten is dat gelukt, zoals smeerolie, plastic pellets [Toelichting Gerrie Agterhuis: korrels, grondstof voor vele andere plastic producten], cement, dakbedekking en staal. Begin januari zei de minister dat van 43 consumentenproducten waarvoor een prijsmaatregel geldt, de prijzen ook omlaag kunnen.

Het ministerie van Handel heeft verder het idee gelanceerd goedkope warenhuizen te introduceren als maatregel om de stijgende kosten van levensonderhoud te pareren. De eerste gaat in mei open. [Geen details] Verder wordt Thong Fa (Blue Flag) voortgezet, een programma waarbij een beperkt aantal laag-geprijsde artikelen worden verkocht. (Bron: Bangkok Post, 7 februari 2015)

Limerick van de dag

Elke vrouw heeft zo haar kuren
Ook de dochter van mijn Thaise buren
Ze is mooi, ze is exotisch
Maar ook nogal neurotisch
Want legt elke man in de luren
(Auteur: Chris de Boer)

Spandoeken studenten: Politiek ongepast

8 februari – De Thammasat universiteit versloeg gisteren de Chulalongkorn universiteit op twee fronten: de jaarlijkse voetbalwedstrijd werd na drie jaar verlies met 2-0 gewonnen, en de poppen en teksten van de Thammasat-studenten trokken de meeste aandacht.

De meegedragen spandoeken vonden geen genade in de ogen van leger en de politie, die in groten getale aanwezig waren. De teksten waren ‘politiek gevoelig’ en de woordkeus ‘ongepast’. Nadat agenten in burger de toegang tot het National Stadium stadion hadden afgesloten, namen ze de snijdende commentaren in beslag. Maar later zagen studenten op de tribune toch kans hun mening te ventileren met twee spandoeken, waarop stond ‘Down with dictatorship, long live democracy’ en ‘Coup=Corruption’.

Onze correspondent in Chiang Mai Tino Kuis noteerde nog de volgende teksten: ‘Vernietig de Tirannie-Lang Leve de Democratie’ (Thais) en een citaat van een geliefde oud-rector: ‘Recht is macht, macht is geen recht’ (Thais).

De meegedragen poppen vormden eveneens een satirische aanklacht tegen de staat van beleg en junta . Een bestond uit een leraar bij een schoolbord met de 12 kernwaarden van de junta. Toen de tekst werd weggehaald, stond er ‘Democracy’, doorgestreept met rode inkt.

Andere bespotten premier Prayut: een pop toonde hem in gesprek met geel- en roodhemden (foto) en op een tv hield hij zijn wekelijks tv-praatje Returning happiness to the people met op de achtergrond Teletubbies. Ook met de minister van Transport en de voorzitter van de Thai Bus Operators Association werd de spot gedreven vanwege de bustarieven, waarover ze in de clinch liggen.

De krant besteedt welgeteld één zin aan de bijdrage van de Chula-studenten aan de optocht. Zij becommentarieerden de invloed van de social media op de samenleving.

Voor een uitgebreide fotoreportage van de optocht en wedstrijd: klik hier

VS ‘deeply troubled’ over aanhoudingen

8 februari – Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is in de bres gesprongen voor voormalig senator en jurist Ruangkrai Leekitwattana, die dinsdag is aangehouden, nadat hij een open brief naar de Amerikaanse zaakgelastigde had gestuurd met kritiek op het militair gezag.

De Amerikanen zeggen ‘deeply troubled’ te zijn, niet alleen over de aanhouding van Ruangkrai, maar ook over andere aanhoudingen. Ze roepen de regering te stoppen met het aanhouden van politici, academici, journalisten, online commentatoren en demonstranten voor wat wordt genoemd ‘attitude adjustment’ [hersenspoeling?]. Overigens werd Ruangkrai gisteren al weer vrijgelaten.

NCPO-woordvoerder Winthai Suvaree doet luchtig over de aanhoudingen. ‘De regering heeft alleen maar politici en academici uitgenodigd om met hen te praten en wederzijds begrip te bereiken, gegeven de huidige politieke omstandigheden.’ Winthai vind dat niet gesproken mag worden van ‘aanhoudingen’. 

Volgens een legerbron, geciteerd door plaatselijke media, heeft Ruangkrai beloofd zorgvuldig te zijn met het uiten van politieke opinies. De gesprekken tussen hem en de autoriteiten waren geëindigd in ‘goed begrip’; van vervolging is geen sprake.

In zijn brief aan de zaakgelastigde kritiseerde Ruangkrai de impeachment (afzetting door het parlement) van oud-premier Yingluck wegens haar rol in het hypotheeksysteem voor rijst. Yingluck gaat daarvoor ook strafrechtelijk vervolgd worden.

Kort nieuws zondag 8 februari

- Politie op de Segway maakt furore bij toeristen. Volgens Bornwornphop Soontornlekha, inspecteur op het bureau van de toeristenpolitie 2 Divison 1, nemen tal van toeristen foto’s van de ‘gemotoriseerde’ agenten. ‘De Segway is echt een ster voor onze divisie.’

Voor wie niet weet wat een Segway is: dat is een soort gemotoriseerde autoped. De toeristenpolitie patrouilleert ermee in de belangrijkste toeristengebieden om het vertrouwen van het publiek te versterken na de bomaanslag van vorige week zondag bij winkelcentrum Siam Paragon. De politie patrouilleert ook met honden, die een fijne neus hebben voor bommen.

Apichai Ti-amataya, commandant van de Tourist Police Division, is enthousiast over de Segway, die in 2007 werd geïntroduceerd en sindsdien in gebruik is genomen op Suvarnabhumi en Don Mueang, en op toeristische plaatsen in Chiang Mai en Pattaya. ‘De Segway is een heel goed voertuig omdat het stil is, geen luchtverontreiniging veroorzaakt en er kan gemakkelijk op nauwe plaatsen gemanoeuvreerd mee worden.’

Maar ermee rijden zonder te vallen, is nog niet zo gemakkelijk, zoals de Britse tv-presentator Piers Morgan (drie gebroken ribben) en voormalig Amerikaans president George W Bush (wang verwond) hebben ontdekt. De eigenaar van het bedrijf dat de Segway produceert, viel in 2010 van een klif toen hij zijn geesteskindje bereed en dat overleefde hij niet.

- Leuke drugsvangst in Songkhla: 66.000 methamphetamine pillen [Zouden die allemaal met de hand zijn geteld?] en 13,5 kilo heroïne, ter waarde van 30 miljoen baht.  Het spul was verstopt onder een stapel kokosnoten in de laadbak van een pickup truck die gisterochtend bij een controlepost in Chana werd gestopt. De chauffeur en zijn echtgenote werden in de boeien geslagen.

In Phuket ook een succesje, maar waarom dat gemeld wordt in hetzelfde bericht ontgaat me. De politie arresteerde vrijdag in Thalang twee mannen die worden verdacht van een serie inbraken in de huizen van rijke families en buitenlanders. Bij hun arrestatie waren ze in het bezit van een cheque van 280 miljoen baht.

- Bangkok Post journalisten moeten toch eens beter hun eigen krant lezen, want vandaag meldt de krant dat China tussen nu en dinsdag meer water uit de Jinghong dam in de Mekong laat uitvloeien, maar op 30 januari schreef de krant dat de wateruitstroom uit de Chiang Rung dam [een andere naam voor dezelfde dam, meldt Tino Kuis] al was vergroot. Dus zou een zinsnede: In tegenstelling tot wat we eerder  meldden, niet misstaan.

De vergroting heeft tot doel het vrachtverkeer op de rivier los trekken, want dat wordt zwaar getroffen door het droge seizoen. In het eerdere bericht werd gesproken over zeventig vastgelopen schepen. Het extra water is een tijdelijke maatregel; na dinsdag zal het waterpeil weer zakken. De autoriteiten hebben vervoerders daarom opgeroepen te switchen naar transport over land.

Vorige week zijn acht provincies uitgeroepen tot drought-affected gebied. In Thong Saen Khan (Uttaradit) kampen zevenhonderd gezinnen al weken met een tekort aan water.

De droogte heeft ook gevolgen voor de dieren. Zo’n duizend apen in Wat Phikunngam in Chai Nat dreigen van de honger om te komen omdat de planten op het tempelterrein minder fruit dragen. Vooral de jonge aapjes zien er haveloos en hongerig uit; ze doen alle mogelijke moeite om etensresten van monniken te bemachtigen. De abt roept de bewoners op om de apen te voederen.

- Rubberboeren in het Zuiden staan weer eens op hun achterste benen. Nu niet vanwege de prijs die ze voor hun rubber krijgen maar omdat de regering het mes wil zetten in het areaal aan rubberplantages. Ze dreigen deze week in Bangkok te gaan demonstreren.

De regering wil het aanbod verkleinen, zodat de prijs kan stijgen. Als eerste gaan de rubberplantages eraan die illegaal in bosreservaten zijn aangelegd. Het ministerie van Landbouw wil het areaal in zeven jaar met 700.000 rai terugbrengen.

Voorzitter Thotsaphon Kwanrot van een boerennetwerk in Nakhon Si Thammarat begrijpt niet waarom de regering de reductie wil doordrukken, want in het Noordoosten gaat ze de verbouw van rubber promoten en dat is traditioneel geen rubbergebied. Hij vraagt de regering ook van plantage-eigenaren in het Noordoosten na te gaan of ze ‘echte boeren’ zijn; volgens hem zijn velen feitelijk rijke bedrijven.


BoT: 4 pct economische groei in 2015

7 februari – Niet onmogelijk, maar niet waarschijnlijk. Ik vind het altijd lastig om weer te geven wat gouverneur Prasarn Trairatvorakul van de Bank of Thailand (BoT) over Thailand’s economie zegt, want ik heb op de middelbare school slechts één jaar boekhouden gehad (en geen economie) en Prasarn houdt altijd slagen om de arm.

De conclusie waarmee dit bericht begint, heeft betrekking op een eventuele verlaging van de policy rate (het tarief waarvan de banken hun rentetarieven afleiden), iets waar economen op speculeren. Maar Prasarn zegt dat verlaging weinig zoden aan de dijk zet omdat het tarief betrekkelijk laag is. Het tarief bedraagt 2 procent en is sinds maart vorig jaar ongewijzigd gebleven. Verlaging zal commerciële banken ook niet verleiden meer geld uit te lenen, daar ze bezorgd zijn over de kredietrisico’s van consumenten.

De centrale bank verwacht dat de economische groei dit jaar op 4 procent uitkomt, aangejaagd door overheids investeringen in de tweede helft van dit jaar, particuliere investeringen en door het herstel van de binnenlandse bestedingen. Die krabbelen weer op dankzij de lagere olieprijzen, alsmede door de gevolgen van overheidsbestedingen en de groei van het toerisme. (Bron: Bangkok Post, 6 februari 2015)

Limerick van de dag

In mijn tuin groeit de mooie orchidee
En niet 1, maar zelfs wel 2
Een mango, een banaan en een limoen
Waar ik niets voor hoef te doen
Want het weer zit hier elke dag mee.
(Auteur: Chris de Boer)

Droogte breidt zich uit

7 februari – De droogte heeft nu ook toegeslagen in de provincie Khon Kaen;  22 van de 25 districten zijn er uitgeroepen tot drought-affected gebied. In het Noorden begint het probleem van mist de kop op te steken. Dit jaarlijkse euvel is het gevolg van het verbranden van oogstresten en bosbranden.

In 5 van de 22 getroffen districten in Khon Kaen dreigt een tekort aan drinkwater omdat de belangrijkste waterbronnen enige tijd geleden zijn drooggevallen, zegt de gouverneur. In het Ubolratana stuwmeer, de belangrijkste waterbron van de provincie, en nabijgelegen reservoirs in Maha Sarakham en Kalasin, is het watervolume gezakt naar 45 procent van de capaciteit, waarvan slechts de helft gebruikt kan worden tot het begin van het regenseizoen.

De gouverneur verwacht dat het droogtegebied zich verder uitbreidt. Hij schat het verlies als gevolg van de droogte op 700 miljoen baht. De 22 districten hebben de opdracht gekregen elk 1 miljoen uit hun fonds voor onvoorziene kosten te halen voor maatregelen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Sakhon Nakhon
In Ban Rim Nonghan Hanghong (Sakhon Nakhon) komt er helemaal geen water meer uit de kraan.De bewoners moeten water kopen à 250 tot 300 baht per vaatje. Omdat dit water niet schoon genoeg is voor consumptie en alleen gebruikt kan worden voor de was en douchen, moeten ze ook flessenwater kopen.

Lampang
In de noordelijke provincie Lampang begint de mist een kritiek punt te bereiken. De concentratie kleine stofdeeltjes nadert het maximum van 120 microgram per kubieke meter, waarboven de luchtkwaliteit onveilig is. De adjunct-gouverneur wijst er ten overvloede nog eens op dat het verbranden van gras en/of rommel in de open lucht tot 1 april verboden is.

Eerdere berichtgeving:
6 februari: Grote droogte naakt.

‘Communiqué’: Webmaster ASTV nu ook de pineut

7 februari – Bangkok Post opent vandaag met het schandaal rond het nep gezondheidscommuniqué van het Royal Household Bureau. De politie heeft de krijgsraad een arrestatiebevel gevraagd voor de webmaster van de nieuwswebsite ASTV, die de verklaring heeft overgenomen.

Evenals de woensdag aangehouden muzikant en roodhemd sympathisant Krit Butradeejin gaat hij mogelijk vervolgd worden voor lèse majesté en overtreding van de Computer Crimes Act. ASTV heeft hem al van zijn baan afgehaald en zijn salaris gehalveerd.

Krit werd aangehouden omdat hij een van de eersten was die de verklaring verspreidde, maar hij is nog niet in staat van beschuldiging gesteld. De zaak is nog in onderzoek. Over de weigering een advocaat toe te laten zegt de NCPO-woordvoerder dat de verdachte in dit stadium geen advocaat nodig heeft.

De actie van de politie lijkt te zijn ingegeven door de oproep die roodhemdleider Jatporn Prompan deed om behalve Krit ook de webmaster te arresteren ter wille van de eerlijkheid. Het hoofd van de landelijke politie zegt dat iedereen die de verklaring heeft gedeeld, ‘een misdadiger’ is. (Zie pagina Majesteitsschennis)

Eerdere berichtgeving:
6 februari: Nep communiqué: Advocaat staat voor gesloten deur
5 februari: Kort nieuws donderdag 5 februari

Kort nieuws zaterdag 7 februari

- 1,4 miljard baht; 1,5 miljard baht, 1,6 miljard baht? Ik ben nu al drie verschillende bedragen tegengekomen in de berichtgeving over de KMITL-zaak, de verduistering van geld van de bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

Vandaag meldt de krant dat het instituut drie bankrekeningen bij de Siam Commercial Bank heeft gesloten: als straf omdat de SCB niet volledig en snel met de politie samenwerkt bij het onderzoek. De universiteit laat ook weten haar personeel niet meer via een SCB-rekening te betalen en geen transacties meer te verrichten.

De sluiting van de drie rekeningen werd al eerder aangekondigd in de krant (zie Nieuws uit Thailand van 3 februari). In dat bericht is ook sprake van de mogelijke sluiting van nog eens dertig rekeningen, maar daarover rept het bericht van vandaag niet.

De waarnemend rector van het KMITL is bezorgd dat de verdachten die al gearresteerd zijn, onder anderen het voormalig hoofd Financiën van de KMITL en de voormalige directeur van een bankfiliaal, op vrije voeten komen wanneer ze niet in staat van beschuldiging worden gesteld voordat hun voorarrest afloopt. De rector denkt dat de politie geen andere keus heeft omdat ze van de SCB niet alle relevante documenten heeft ontvangen.

Foto: KMITL-personeel op weg naar de Siam Commercial Bank om de eigen bankrekening te sluiten.

- Volgens een bron zijn twee verdachten van de bomaanslag zondag bij winkelcentrum Siam Paragon aangehouden, maar onduidelijk is of het dezelfden zijn als de twee mannen die op videobeelden voorkomen. Ze zouden zich daarop verdacht gedragen. De arrestatie wordt niet bevestigd door de gemeentepolitie omdat de zaak vertrouwelijk is, en later gisteren ontkende het hoofd van de landelijke politie dat er arrestaties waren verricht.

Eerdere berichtgeving:
4 februari: Bomexplosies Paragon: VS en UK waarschuwen
3 februari: Geen kortsluiting maar bommen
2 februari: Kort nieuws

- De NCPO (junta) steekt geen stokje voor de traditionele politieke spotternijen tijdens de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen teams van de Chulalongkorn en Thammasat universiteit vandaag. Wel moeten de organisatoren oppassen dat sommige lieden de traditie gaan misbruiken om nieuwe conflicten in de samenleving te ontketenen, is hen te verstaan gegeven door het leger. Aan de wedstrijd gaat een carnavaleske optocht vooraf, waarin de spot wordt gedreven met de politiek.

Vorig jaar verviel de wedstrijd omdat het National Stadium waar altijd gespeeld wordt, zich te dicht bij de rallylocaties van de anti-regerings demonstranten bevond. Dit jaar maakte de voorzitter van de Thammasat spotgroep zich al zorgen. ‘Ik vroeg me af wat te doen als we geen toestemming zouden krijgen.’ Maar het leger bleek geen bezwaar te hebben.

Hopelijk meldt de krant morgen wie er van langs kregen in de optocht, want daar ben ik wel erg benieuwd naar. Premier Prayut lijkt me een gemakkelijk Kop van Jut, maar of de studenten dat durven, is de vraag.

- Dreigende taal van premier Prayut Chan-o-cha. De leiding en raad van bestuur van drie staatsbedrijven die opdracht hebben gekregen plannen te maken voor schuldsanering, alsmede de verantwoordelijke ministers, kunnen hun borst natmaken indien de plannen niet worden goedgekeurd door de zogeheten Super Board, officieel State Enterprise Policy Committee geheten.

Het gaat om de State Railway of Thailand, de Bangkok Mass Transit Authority (BMTA, gemeentelijk openbaarvervoersbedrijf) en Thai Airways International Plc. Alle drie bevinden zich zwaar in de rode cijfers. Minister Prajin Juntong (Transport) knijpt hem wel een beetje of de plannen worden goedgekeurd, want het gaat om gigantisch hoge schulden.

- Dinsdag gaan de bustarieven in Bangkok met 1 baht omhoog. Een tweede tariefsverhoging valt over vier tot vijf weken te verwachten. De verhoging geldt voor bussen van de BMTA en particuliere bussen met een concessie van het gemeentelijke openbaarvervoersbedrijf, maar de BMTA heeft besloten voor de eigen bussen de verhoging nog even uit te stellen.

De verhoging houdt nog geen rekening met de stijgende prijs van CNG (aardgas), zegt minister Prajin Juntong (Transport). [Waar dan wel mee?] De komende weken wil hij gebruiken voor een studie naar de bedrijfskosten van de particuliere vervoerders. Hij zegt al wel dat de tweede verhoging minder zal zijn dan de door de vervoerders geëiste verhoging naar 13 baht (gewone bussen) en 18 baht (air-conditioned bussen).

De prijs van CNG wordt geleidelijk aan verhoogd en komt over zes maanden op 16 baht per kilo. De Association of Passenger Bus Operators zegt dat de prijs 8,5 baht zou moeten bedragen indien de minister het tarief voor de gewone bus op 10 baht bevriest.

- Omwonenden van het Aetas hotel verwijten de gemeente Bangkok de afbraak van de bovenste verdiepingen van het hotel te traineren. De Supreme Administrative Court heeft die twee maanden geleden bevolen omdat het pand de maximaal toegestane hoogte van acht verdiepingen in een straat die smaller is dan 10 meter, overschrijdt.

Gisteren riepen de bewoners bij monde van een advocaat van de Foundation for Consumers op een persconferentie de gemeente op om in actie te komen. Maar of snel resultaat wordt geboekt, is de vraag. De eigenaar van het pand kan nog in beroep gaan en de gemeente kan door de eigenaar aansprakelijk worden gesteld omdat toestemming is verleend voor de 24 verdiepingen. [Waar dat beroep dan zou moeten dienen, weet ik niet want de Supreme Administrative Court is de hoogste bestuursrechtbank.]

- De Thon Buri Criminal Court heeft gisteren een hoorzitting gehouden om na te gaan of een minnelijke schikking kan worden bereikt in een zaak met een piramidesysteem waarvan 700 gastarbeiders uit Myanmar het slachtoffer zijn geworden. Zij verloren in totaal 45 miljoen baht.

De piramidebouwers, een Thaise manager en dertien Myanmarezen, werden vorig jaar oktober aangehouden. Ze maakten de arbeiders wijs dat ze met een inleg van 10.000 baht vijf maanden later een dividend van 45.000 baht zouden ontvangen. De manager is bereid te schikken. In februari wordt doorgepraat.

- De politie heeft gisteren een Nigeriaan aangehouden die de afgelopen vijf jaar ruim dertig Thaise vrouwen 10 miljoen baht heeft ontfutseld. Hij werd woensdag op Suvarnabhumi in de boeien geslagen toen hij het land wilde ontvluchten. Zijn methode was nogal cliché. De vrouwen per email de liefde verklaren en een of andere kulverhaaltje ophangen.

Op mijn website heb ik een verhaal geschreven over scammers. Zie: http://tinyurl.com/avu9f6e

- De regering is de kwaadste niet. Vice-premier Wissanu Krea-ngam erkent dat de cyberwetten die in de maak zijn, wijzigingen behoeven met het oog op privacybescherming. Hij zei dit gisteren na een vergadering met vertegenwoordigers van de media (ook de elektronische), internet service providers, online mediaproducenten en webbeheerders.

In voorbereiding zijn tien wetten die tot doel hebben de digitale economie te vergemakkelijken. Ze reguleren elektronische transacties, cyberveiligheid, de digitale economie en cyber privacy. De directeur van het Electronic Transactions Development Agency heeft toegegeven dat ze in de haast zijn opgesteld om ze voor de volgende verkiezingen in werking te stellen.

Pijnpunt is de Cyber Security Act die de overheid inzagerecht geeft in persoonlijke informatie zonder dat de rechter eraan te pas komt. Critici zeggen dat dit leidt tot schending van de privacy van gebruikers en internetbedrijven kan afschrikken te investeren in data- en webservers in Thailand.

De tien wetten worden thans bestudeerd door de Raad van State. Daarna gaan ze (voor de tweede keer) naar het kabinet en naar de NLA.

- De Chinese minister van Defensie heeft gisteren een bezoek gebracht aan Thailand. Hij bevestigde China’s nauwe banden met Thailand en zei dat Beijing ‘voor een speciale prijs’ bereid is wapens, onderzeeërs en tanks te leveren en gezamenlijke militaire oefeningen te houden, aldus een regeringswoordvoerder. Tijdens zijn bezoek sprak de Chinese bewindsman met premier Prayut Chan-o-cha en minister Prawit Wongsuwon (Defensie).

Vorig jaar namen Chinese soldaten voor het eerst deel aan de jaarlijkse Cobra oefening. Ze hadden daarbij humanitaire taken. Dit jaar zijn de Chinezen ook van de partij op de oefening, die maandag begint.

- De CDC heeft richtlijnen vastgesteld voor de decentralisatie van bevoegdheden en grotere onafhankelijkheid voor lokale besturen. De vraag of een derde deel van de leden van lokale organen vrouwen dienen te zijn, is nog onbeantwoord want daarover zijn de CDC-leden het niet eens.

- De DSI (Thaise FBI) beraadt zich of ze het hypotheeksysteem voor cassave als ‘special case’ gaat onderzoeken. Die status geeft de DSI meer mogelijkheden goed in de zaak te duiken. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat grote hoeveelheden door de vorige regering opgekochte cassave ontbreken, resulterend in een schade van 4,1 miljard baht. Bij de verduistering zijn ook ambtenaren betrokken. In twee magazijnen in Kanchanaburi woedde vorig jaar brand, die vermoedelijk is aangestoken.


Financiën neemt schuld over van landbouwbank

6 februari – Om de balans van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) weer in balans te brengen, neemt het ministerie van Financiën een schuld van 682 miljard baht van de bank over.

Die schuld is de afgelopen tien jaar opgebouwd met het subsidiëren van rijst. Het grootste deel, 518 miljard baht, is het resultaat van het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck, waarbij de regering de paddy (ongepelde rijst) van de boeren opkocht voor een prijs die 40 procent boven de marktprijs lag.

Het bedrag van 682 miljard baht is een voorlopige schatting. De uiteindelijke totale schuld valt hoger uit wanneer rekening wordt gehouden met de waardevermindering van de rijst [die nog in voorraad is], ontbrekende rijst uit magazijnen, rentelasten en de huur van magazijnen. Omdat het ministerie van Financiën een betere rating heeft dan de BAAC, gaan de rentelasten omlaag. De schuld wordt met een langetermijn lening gefinancierd om de begroting niet te veel te belasten.

Uit een onderzoek naar de kwaliteit van de door de regering Yingluck opgekochte rijst van 17 miljoen ton, is gebleken dat 2,19 miljoen ton Grade A rijst is; 14,4 miljoen ton is Grade B (substandaard) en de rest is Grade C: verrot of verkeerd geregistreerd. De inspectie werd gedaan door een team dat onder leiding stond van minister ML Panadda Diskul (PM’s office). (Bron: Bangkok Post, 5 februari 2015) (Zie pagina Rijst 3)

Nagekomen nieuws 5 februari

- Het ministerie van Handel is er alles aan gelegen aan het eind van het jaar te kunnen rondbazuinen dat de export met 4 procent is gestegen. Maar andere organen zijn minder optimistisch: die verwachten een groei van 2,5 à 3 procent en de Bank of Thailand waarschuwde onlangs dat de export onder de 1 procent kan zakken omdat exportwaarde van producten, die beïnvloed wordt door de prijs van ruwe olie, verminderd is vanwege de gedaalde olieprijzen.

Om de target van 4 procent te halen stelt het ministerie voor de export op de nationale agenda te plaatsen. In oprichting is een commissie voor de promotie van de internationale handel met vertegenwoordigers van alle betrokken ministeries, de Thai Chamber of Commerce, de Federation of Thai Industries en de Thai National Shippers’ Council. De commissie staat onder voorzitterschap van premier Prayut Chan-o-cha.

Staatssecretaris Apiradi Tantraporn (Handel) heeft als target een groei van de grenshandel met 30 procent naar 1,5 biljoen baht, maar ze geeft toe dat verschillende negatieve factoren in de weg zitten zoals de zwakke wereldeconomie, onstabiele wisselkoersen en de dalende olieprijs. Vorig jaar kromp de export met 0,41 procent naar US$ 228 miljard, zelfs meer dan het jaar ervoor toen de krimp 0,3 procent bedroeg.

- Thai Lion Air, de 1 jaar oude dochter van de Indonesische Lion Air Group en het zusje van Wings Air, heeft alle vier vluchten van Hat Yai geschrapt en gaat dit jaar haar vloot uitbreiden met tien toestellen van het type Boeing 737-900EWR. De nadruk komt te liggen op vluchten vanaf luchthaven Don Mueang (Bangkok) in een poging een graantje mee te pikken van de snel groeiende vraag naar goedkope vluchten. Vanaf Hat Yai werd gevlogen op Medan, Kuala Lumpur, Hua Hin en Surat Thani, maar het passagiersaanbod viel tegen.

In april of mei starten twee nieuwe diensten: Bangkok-Chiang Rai en Bangkok-Ubon Ratchathani. Gewacht wordt op toestemming van de Chinese autoriteiten voor een reguliere dienst op Taiyuan, de hoofdstad van de noordelijke provincie Shanxi, en waarschijnlijk ook Shanghai. Singapore staat op het verlanglijstje.

TLA bedient thans zeven binnenlandse routes, met uitzondering van Udon Thani-Hat Yai, allemaal vanaf Bangkok: Chiang Mai, Hat Yai, Udon Thani, Surat Thani, Krabi en Phuket. Buiten de landsgrenzen wordt alleen gevlogen op Jakarta en Kuala Lumpur. De maatschappij verzorgt dertig vluchten per dag. De bezettingsgraad bedraagt 75  à 80 procent.

- Loxley Plc, een van ’s lands grootste handelsmaatschappijen, opent dit jaar vier zonne-energie installaties in het Noordoosten met een totale capaciteit van 60 megawatt. De maatschappij verwacht een sterke groei  van de duurzame-energiesector daar de regering heeft beloofd particuliere bedrijven te steunen bij de bouw van meer groene energiecentrales. Tegen het eind van het jaar komen de installaties in bedrijf.

Eind 2013 werd in Thailand 823,5 mW aan zonne-energie gegenereerd. Het doel is 3.000 mW in 2022. De twee grootste particuliere leveranciers van zonne-energie zijn Loxley en Electricity Generating Plc.

Limerick van de dag

Als jongen geboren in de Peel
Speelde hij als puber eigenlijk toneel
Hij voelde zich een vrouw
Het enige wat hij wou:
Een leven in Thailand als transseksueel
(Auteur: Chris de Boer)

Grote droogte naakt

6 februari – De droogte slaat dit jaar genadeloos toe. Het waterpeil in ’s lands grote stuwmeren heeft in 15 jaar niet zo laag gestaan. Tweeduizend dorpen in acht provincies in het Noorden, Noordoosten en de Central Plains zijn al tot ‘drougt-affected’ gebied uitgeroepen. Naar verwachting zullen nog eens 31 provincies getroffen worden.

Niettemin geeft het Royal Irrigation Department de verzekering dat het resterende water voldoende is om de bevolking het gehele jaar van water te voorzien, indien er efficiënt mee wordt omgegaan.

Gisteren gaven topambtenaren van diverse diensten die betrokken zijn bij rampenbestrijding, een toelichting op de situatie. Jarin Jakapak, adjunct permanent secretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zei dat een bedrag van 1,4 miljard baht is uitgetrokken voor de ontwikkeling van waterbronnen [?]. Provinciale gouverneurs en districtshoofden hebben de opdracht gekregen de strijd tegen de droogteproblemen in hun gebied te leiden.

Het ministerie van Landbouw zegt op de situatie voorbereid te zijn. Het water van de rivieren Chao Phraya en Mae Klong en de voorraad in tien grote waterreservoirs worden zorgvuldig beheerd om ervoor te zorgen dat er geen gebrek aan drinkwater komt. In november is het ministerie al begonnen de boeren te vragen om af te zien van de verbouw van off-season rijst (tweede oogst). Het is gelukt het areaal van 12,16 miljoen rai terug te brengen naar 6,5 miljoen rai, een half miljoen boven de target van 6 miljoen. Ter compensatie van de gederfde inkomsten is een banenprogramma opgezet, waarvan 32.000 personen profiteren.

Foto: De Yom rivier in de provincie Phichit viel vorige maand droog.

Advocaat staat voor gesloten deur

6 februari – Roodhemd advocaat Winyat Chartmontri krijgt geen toestemming van het leger om met Krit Butradeejin te praten, de jongeman (25) die woensdag is aangehouden wegens de verspreiding op internet van het nep communiqué van het Royal Household Bureau over de gezondheid van de koning.

Zijn familie heeft hem gevraagd de knaap bij te staan, maar hij wordt niet toegelaten omdat Krit op basis van de krijgswet is aangehouden, waardoor hij zeven dagen in voorarrest kan worden gehouden voor ondervraging. Het verweer van de advocaat dat Krit’s rechten worden beschermd in de tijdelijke grondwet krijgt geen gehoor. Krit wordt mogelijk vervolgd wegens overtreding van artikel 112 van de Strafwet (het strenge lèse majesté artikel) en de Computer Crime Act (ook niet mis).

UDD-woordvoerder Worawut Wichaidith beschuldigt leger en politie van een oneerlijke behandeling. Krit is volgens hem alleen maar gearresteerd vanwege zijn banden met de roodhemden. De muzikant trad destijds op tijdens rally’s van het UDD. De arrestatie is politiek gemotiveerd, verwijt Worawut het gezag. Behalve Krit hebben immers talloze personen de verklaring gedeeld.

De politie beroept zich op het feit dat hij ‘een van de eersten’ was. De woordvoerder van het landelijk politiekorps zegt dat ze de opsteller van het communiqué op de hielen zit. Het document is vanuit het land verspreid en komt niet uit het buitenland. De minister van Justitie erkent dat Krit wellicht niet de persoon is die het document heeft opgesteld, maar de politie is wel benieuwd hoe hij het verkreeg. (Zie pagina Majesteitsschennis)

Eerdere berichtgeving:
Kort nieuws donderdag 5 februari

Verpleegsters hebben slaapproblemen

6 februari – De gezondheid van verpleegsters is slechter dan die van vrouwen in andere beroepen. Uit een onderzoek onder 18.765 verpleegsters blijkt dat meer dan de helft last heeft van stress en één op de drie slaapproblemen heeft; 8 tot 10 procent van die groep slikt slaappillen. Slechte werkomstandigheden doen tallozen besluiten hun beroep op te geven.

De studie, die de periode 2009 tot 2014 beslaat, is gisteren gepresenteerd door de Nurses’ Association of Thailand en onderzoekers van de Thai Nurse Cohort Study. De studie geeft de gezondheid van verpleegsters een waardering van 0,75 op een schaal van 0 tot 1 en die van vrouwen in andere beroepen van 0,95.

Jonge verpleegster zijn minder gezond dan oude en lopen meer risico op stress en burn out. De stress wordt veroorzaakt door lange werktijden van soms wel 12 uur vanwege personeelstekorten, en het draaien van nachtdiensten.

Van de 1.305 verpleegsters die in 2014 stierven, overleed 39 procent aan kanker, voornamelijk borst- en baarmoederkanker. Uit buitenlandse studies is gebleken dat vrouwen die meer dan 10 maal per maand ’s nachts werken, een grotere kans hebben aan kanker te overlijden dan vrouwen met normale werktijden.

Een klein percentage (5,3 procent) van de verpleegsters zegt met geweld van collega’s en patiënten te maken hebben gehad en van plan te zijn ontslag te nemen.

Elk jaar gaan 3.000 tot 4.000 verpleegsters met pensioen, waardoor het beroep kampt met een tekort aan goed opgeleide verpleegsters. En dit tekort vormt een risico voor patiënten, zei Jintana Yunibhand, voorzitter van de Nurses’ Association of Thailand, gisteren bij de presentatie van de studie.

Kort nieuws vrijdag 6 februari

- Je zou het een kettingbotsing kunnen noemen: Op spoor 12 van station Hua Lamphong raakt een lege passagierswagon los, botst tegen een stilstaande goederenwagon en die knalt vervolgens tegen de buffer en beschadigt, gelukkig zonder iemand te verwonden, de rails en het dak. De passagierswagon ging er op eigen houtje vandoor als gevolg van een defecte koppeling toen hij naar een trein werd gesleept.

De nieuw benoemde gouverneur van de Spoorwegen (SRT) ontkent dat het incident een opzettelijke poging was om zijn leiderschap te testen, meldt het bericht. Wat bij mij de vraag oproept: welke oen van een verslaggever heeft dat aan hem gevraagd?

Wuthichart Kalyanamitra heeft er zin an [om een bekende vermoorde Nederlander te citeren]. Hij wil  de dienstverlening verbeteren en het vertrouwen van de bevolking in de SRT herstellen. Het bedrijf wordt geteisterd door ontsporingen, de veiligheid en punctualiteit laten te wensen over en de toiletten in de trein zijn smerig. Wuthichart verwacht binnen drie tot zes maanden dat de situatie verbeterd is.

De SRT kampt met een geaccumuleerde schuld van 110 miljard baht. Het aantal ontsporingen en ongelukken is opgelopen van 89 in 2012 naar 117 in 2013, en 2014 zal niet veel beter zijn. (Zie pagina Spoorwegen)

- Het gaat nog niet van een leien dakje, de samenwerking van China en Thailand bij de voorbereidingen van de aanleg van de spoorlijn Bangkok-Nong Khai. China wil dat beide landen een lening afsluiten bij de Export-Import Bank of China, maar Thailand vindt de rente van 2 tot 4 procent te hoog. Bij de aanleg van de Aiport Rail Link bedroeg de rente van leningen van het Japan International Cooperation Agency 1,5 procent.

Verschil van mening bestaat ook over de vraag wie verantwoordelijk wordt voor de dienstregeling. China heeft voorgesteld Chinese technologie toe te passen bij het design en de constructie en ook de dienstregeling te beheren. Maar dat doen we zelf, zegt Thailand. (Zie pagina Spoorwegen)

- In Narathiwat, Yala en Pattani zijn zes spandoeken gevonden met anti-regerings teksten. In Yala lagen er verdachte voorwerpen bij, in twee gevallen dozen/kisten, maar die bleken vuilniszakken en stenen te bevatten. De politie in deze provincie legt een verband met de operatie waarbij opstandelingenleiders werden gedood door veiligheidstroepen.

In Rangae (Narathiwat) werd een ranger beschoten terwijl hij op de motorfiets zat. Hij is met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar.

- Het parlement heeft gisteren een wetsvoorstel goedgekeurd dat tot doel heeft het beheer van bosplantages beter te regelen. De wet is een verbeterde versie van de forest farming wet van 1992. Verwacht wordt dat hierdoor het bosareaal van de huidige 32 procent naar 40 procent in 2024 zal toenemen.

De wet stelt dorpelingen in de gelegenheid coöperaties te vormen voor het beheer van forest farms in gevallen waarin geen grondactes kunnen worden uitgegeven. De wet definieert een forest plantation als een stuk land dat geregistreerd is voor het kweken van bomen. De lijst van bomen die gekweekt, gekapt en vervoerd mogen worden, is aanzienlijk uitgebreid, onder andere met pararubber, eucalyptus en mahonie.

- De Kiesraad geeft zijn verzet niet op tegen het plan om de organisatie van en het toezicht op verkiezingen te splitsen. In een brief aan de zogeheten ‘five rivers’ (NCPO, kabinet, NRC, NLA en CDC) schrijf de raad dat de splitsing geen internationaal geaccepteerde praktijk is.

De neutraliteit en onafhankelijkheid van het door de CDC voorgestelde Election Organising Committee (dat de organisatie van de Kiesraad overneemt) is dubieus omdat de ambtenaren die de commissie gaan vormen, onder de supervisie van politici werken. De Kiesraad verzet zich ook tegen het overhevelen van de rode kaart naar de rechtbank. Samengevat: De Kiesraad wil alles bij het oude houden.

- De broer van de verpleegster die in 2010 in Wat Pathumwanaram om het leven kwam, dreigt een klacht in te dienen bij de politie, indien de NACC geen vorderingen maakt bij haar onderzoek naar de toedracht. In de tempel kwamen op 19 mei zes mensen om het leven, de dag dat het leger aan eind maakte aan de wekenlange bezetting door roodhemden van het zakencentrum van Bangkok. Het vermoeden bestaat dat ze door soldaten, die stelling hadden genomen op een walkway, zijn dood geschoten, alhoewel de tempel was aangewezen als veilige schuilplaats voor demonstranten.

De broer vroeg in januari 2011 de NACC de zaak te onderzoeken, maar enige voortgang lijkt niet te zijn gemaakt. De rechtbank heeft al wel vastgesteld dat er vanaf de walkway is geschoten.

- Het rommelt op de Burapha universiteit over de benoeming van de waarnemend rector. Vijftig docenten en studenten vragen het ministerie van Onderwijs hem te vervangen door een neutraal persoon totdat een nieuwe rector is geselecteerd. Ze menen dat de benoeming van de waarnemer verkeerd en onwettig was.

De waarnemer is de vorige rector, wiens termijn op 30 mei vorig jaar afliep. Ondanks dat drie kandidaten waren gelecteerd voor zijn opvolging, besloot de selectiecommissie hem te herbenoemen. Volgens een van de dissidente docenten ontbrak tijdens de vergadering waarop dit besluit viel, het quorum. Overigens ligt de zaak al bij de Administrative Court in Rayong, maar die moet nog een uitspraaak doen.

- De minister van Wetenschap en Technologie wil een oud project nieuw leven inblazen om in iedere provincie een ‘wetenschaps tsaar’ te benoemen. Deze persoon krijgt tot taak aan de gouverneur aanbevelingen te doen op het gebied van wetenschap en technologie.

In aanmerking voor de functie komt een wetenschapper, wetenschappelijk docent of zelfstandige geleerde.Hij moet in staat zijn lokale wijsheid te combineren met moderne wetenschappelijke kennis, oplossingen te zoeken voor bewonersproblemen en wetenschapsonderwijs te bevorderen.

Het project is enkele jaren geleden geïnitieerd, maar het kwam nooit goed van de grond. Destijds was de adjunct-gouverneur de ‘tsaar’, maar die functionarissen hadden al meer dan genoeg te doen. De herstart wordt een samenwerking van het ministerie van Wetenschap en Technologie en Binnenlandse Zaken. De wetenschapsminister wil het project zo snel mogelijk op de rails hebben.


Exporteurs vragen om stabiele baht

5 februari – Bedrijven maken zich zorgen over de maatregel van de Europese Bank om de economie te stimuleren. Ze zijn bang dat de baht sterker zal worden, waardoor exporteurs worden gedupeerd. De bedrijven hebben de Bank of Thailand gevraagd om tussenbeide te komen en de baht te stabiliseren, zodat exporteurs een concurrentievoordeel hebben.

Boontak Wangcharoen, voorzitter van de Thai Bankers’ Association, verwacht dat de QE (Quantative Easing, geld in de economie pompen) tot gevolg zal hebben dat kapitaal in opkomende markten stroomt inclusief Thailand waardoor de baht sterker wordt. Hij erkent dat de baht te veel schommelt. ‘We willen dat de centrale bank helpt om de valuta te stabiliseren op een niveau waarop we met andere landen kunnen concurreren.’

Ook de Thai Chamber of Commerce maakt zich zorgen. Voorzitter Isara Vongkusolkit zegt dat de duurdere baht al de export heeft gedupeerd en op weg is de economie te benadelen. De exportsector is goed voor 70 procent van het bruto binnenlands product. Vorig jaar daalde de export met 0,41 procent naar US$228 miljard. Ook een jaar eerder was sprake van een teruggang (0,3 procent).

Behalve door de QE-maatregelen van de EU wordt de economie ook bedreigd door de devaluatie van de roebel, waardoor minder Russen naar Thailand komen en de afloop van het Generalised System of Preferences van de EU, waardoor de Thaise export niet meer kan profiteren van de privileges van de regeling. (Bron: Bangkok Post, 4 februari 2015)

Bank of Thailand niet bang voor deflatie

5 februari – De Bank of Thailand is niet bang dat Thailand zal belanden in een toestand van deflatie, nu de inflatie vorige maand naar 0,41 procent onder nul zakte. Ondanks de verwachting dat de negatieve inflatie nog een half jaar zal duren, is de situatie niet dusdanig dat verlaging van de policy rate nodig is, want die is van korte duur en niet blijvend.

Economen verwachten daarentegen dat het tarief wel degelijk volgende maand verlaagd zal worden. Ze voorspellen een verlaging met een kwart procentpunt.

Mathee Supapongse, secretaris van het Monetary Policy Committee dat de policy rate vaststelt, verwacht dat de olieprijzen in de tweede helft van dit jaar aantrekken als gevolg van een hogere vraag door het herstel van de wereldeconomie en een geleidelijke afname van het aanbod doordat de prijzen momenteel ineen zakken.

Het huidige negatieve inflatiecijfer wordt voornamelijk toegeschreven aan de lagere prijzen van ruwe olie, resulterend in lagere productiekosten. Het gevaar van deflatie bestaat volgens Mathee niet omdat die het gevolg is van een vermindering of voortdurende teruggang van de binnenlandse vraag.

De negatieve inflatie van januari is de eerste sinds september 2009. De inflatie wordt berekend op basis van 450 producten. Behalve olieprijzen zakte de prijzen in de non-food sector, in het bijzonder transport en communicatie.

De lagere prijzen gelden niet over de gehele breedte maar zijn geconcentreerd in producten waarvan de productie veel energie vergen. Andere producten worden langzaam duurder, hetgeen geïllustreerd wordt door de positieve kerninflatie van consumentengoederen en diensten. Die bedroeg 1,64 procent en wordt voor het gehele jaar geschat op 1,2 procent.

De Bank of Thailand hanteert als doelstelling dat de zogeheten headline inflatie tussen de 1 en 4 procent moet blijven. De gouverneur heeft het ministerie van Financiën in een open brief uitgelegd waardoor de negatieve inflatie van vorige maand daaronder is gedoken. (Bron: Bangkok Post, 4 februari 2015)

Eerdere berichtgeving:
4 februari: Inflatie weer afgenomen, maar geen deflatie

Limerick van de dag

Het expat leven is niet altijd glitter
Soms is het zoet, soms is het bitter
En ook al heb je geen tuin
In Thailand worden alle expats bruin
Maar Thais die worden steeds witter
(Auteur: Chris de Boer)

Kort nieuws donderdag 5 februari

- Een 25-jarige muzikant uit Phetchabun (foto) is aangehouden omdat hij een van de eersten was die het nep communiqué over de gezondheid van de koning, zogenaamd van het Royal Household Bureau , had verspreid op internet.

Volgens de verdachte zou hij de verklaring hebben ontvangen van iemand die banden heeft met de roodhemdbeweging (UDD). Maar UDD-adviseur Tida Tyawornseth distantieert zich van die uitspraak. Hij is een UDD-sympathisant, geen leidende figuur, zegt ze. UDD-leider Jatuporn Prompan  vermoedt dat de roodhemden er in geluisd worden. ‘Dat is niet ongebruikelijk. Eerder beweerde de regering dat de verklaring uit het buitenland kwam, nu uit Phetchabun.’

De krant maakt in hetzelfde bericht melding van de arrestatie van zes leden van het netwerk Banphot. Ze worden beschuldigd van het verspreiden van lèse majesté informatie. De leider is nog op vrije voeten, Hij zou van plan zijn het land te ontvluchten.

De minister van ICT heeft een onderzoek gelast naar een van zijn ambtenaren, die ook het vervalste document heeft verspreid. ‘Dat is onacceptabel voor een overheidsfunctionaris.’ (Zie pagina majesteitsschennis)

Eerdere berichtgeving:
4 februari: Nep gezondheidscommuniqué koning

- Premier Prayut Chan-o-cha brengt van zondag tot dinsdag een bezoek aan Japan. Tijdens het bezoek wordt een Memorandum of Understanding getekend over Dawei (zie het bericht Nagekomen Nieuws van 3 februari), de aanleg van een spoorlijn en de bevordering van handel en investeringen. Voor de spoorlijn komen drie routes in aanmerking: Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Kanchanaburi-Sa Kaeo en Mae Sot-Mukdahan.

Dinsdag sprake de premier al met vertegenwoordigers van Keidanren, de Japan Business Federation. Ze hebben hun vertrouwen in Thailand’s politieke stabiliteit herbevestigd en gezegd dat Japan geen productiebases uit Thailand terugtrekt. Prayut heeft gevraagd om meer investeringen in de textiel- en sieradensector en gevraagd high-tech naar Thailand over te brengen. Hij beloofde de Japanners dat ze bij investeringen in Thailand kunnen rekenen op belastingvoordelen, infrastructuur en deregulering.

- Onroerend goed en land met een getaxeerde waarde van 50 procent tot 1 miljoen baht wordt vrijgesteld van OZB en grondbelasting. Deze maand buigt het kabinet zich over het wetsvoorstel, waaraan met de vrijstellingsgrond de laatste hand is gelegd.

Het maximumtarief voor agrarische gronden is 0,5 procent,  voor gronden met een woonbestemming 1 procent en eigenaren van land dat braak ligt of commercieel in gebruik is betalen 4 procent. De heffing wordt geleidelijk opgebouwd; na vier jaar wordt het maximumtarief bereikt.

Braakliggend land wordt elke drie jaar belast, land in bezit van banken voor vastgoedontwikkelaars wordt mogelijk de eerste vijf jaar vrijgesteld van de belasting. De staatssecretaris van Financiën verwacht dat deze tegemoetkomingen eigenaren zal stimuleren aan het belastingsysteem deel te nemen.

De nieuwe belasting wordt in 2017 van kracht met tarieven in het begin die niet hoger zijn dan de huidige tarieven van de local development tax. Voordat de belasting ingaat, worden de taxaties aangepast want die dateren nu van 1978-1981.

- De bomexplosie, zondag bij winkelcentrum Siam Paragon, wordt door de politie nu ook in verband gebracht met een explosie in oktober 2010 in de Samarn Metta Mansion in Nonthaburi. Eerder legde de politie een verband met een explosie vorig jaar in Min Buri (zie bericht van gisteren).

Bij de explosie in de mansion kwamen een roodhemdbewaker en drie anderen om het leven. Het verband tussen de drie explosies wordt gelegd op basis van de overeenkomst van de (zelfgemaakte) bommen.

Chakthip Chaichinda, adjunct-hoofd van de landelijke politie, waarschuwt voor meer aanslagen zodra kwaadwilligen een gelegenheid zien. Tegen de twee verdachten van zondag, geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden, zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd. Volgens de woordvoerder van de landelijke politie waren er mogelijk meer mensen bij betrokken, omdat de aanslag goed gecoördineerd en gepland was.

- Actie, harde actie! Ik moest aan die kreet uit de Nederlandse actiewereld [van de jaren zestig?] denken bij het lezen van een bericht over de protesten tegen het verlenen van concessies voor de exploratie van olie en gas, zowel op land als in de Golf van Thailand. Gisteren vergaderden honderd vertegenwoordigers van actiegroepen en bewoners in Nakhon Si Thammarat.

Op 18 februari maakt de overheid bekend welke bedrijven belangstelling hebben voor een concessie. Voor die datum willen de energie-activisten in actie komen, maar hoe moet nog bedacht worden. Mogelijk wordt een rally gehouden, hoewel dat verboden is vanwege de staat van beleg. Vorig jaar werd op verzoek van de junta een protestmars van het Zuiden naar Bangkok afgelast. Wacht op onze beslissing, zei de NCPO toen.

Volgens een van de actievoerders zijn ze niet tegen het gebruik van olie en gas, maar tegen de wijze waarop de concessies worden verleend. Ze pleiten voor een production-sharing system, waar het land meer van profiteert. Het concessiesysteem geeft ’s lands hulpbronnen weg. Thailand verliest dan het eigendom over zijn eigen grondstoffen, zegt hij. Hij bestrijdt dat het land energie tekort gaat komen. De elektriciteitsreserve bedraagt 25 à 28 procent, aanzienlijk meer dan de standaardmarge van 15 procent.

De rechtszaak van de Stop Global Warming Association tegen het ministerie van Energie over een vorige concessieverlening heeft schipbreuk geleden. De Central Administrative Court stelde het ministerie in het gelijk. Het had zich niet schuldig gemaakt aan plichtsverzuim.

- In het Nederlands heet het bureaucratie, in het Engels red tape, en dat is toch eigenlijk een aardiger term. De Public Facilitation Act, die in juli van kracht wordt, heeft tot doel het ‘sneller, goedkoper en gemakkelijker’ voor mensen te maken om aangifte te doen tegen ambtenaren die er met hun pet naar gooien. De Administrative Court en het Court of Justice gaan de wet toepassen.

Volgens vice-premier Wissanu Krea-ngam kan de wet ook corruptie keren en buitenlandse investeerders ontmoedigen om te verhuizen. Vorige regeringen is het niet gelukt de wet erdoor te krijgen omdat het ambtenarenapparaat medewerking weigerde.

De 20 ministeries en 150 departementen, overheidsbedrijven, publieke organisaties en lokale besturen dienen een handboek samen te stellen met de procedure bij contact tussen ambtenaren en burgers. Bij tien departmenten, waar veel vergunningen worden verleend, zoals de douane en het Department of Lands, wordt een proef gedaan.

- De National Anti-Corruption Commission is weer op het oorlogspad. Nu tegen 269 voormalige leden van het Huis van Afgevaardigden en 38 voormalige senatoren die in 2013 voor een wetsontwerp stemden om de Senaat in zijn geheel te kiezen en niet meer voor de helft te benoemen. Een sub-commissie die zich over de zaak heeft gebogen, zegt voldoende bewijsmateriaal te hebben om die lui aan de schandpaal te nagelen. Midden deze maand neemt de NACC een besluit over afzetting [met terugwerkende kracht] plus een politieke ban van 5 jaar. Daarover heeft de NLA het laatste woord.

Vorig jaar vonniste het Constitutionele Hof al dat de parlementariërs een ongrondwettelijke poging hadden gedaan om de macht te grijpen. Van de 269 ‘boosdoeners’ kunnen vijf of zes ook strafrechtelijk vervolgd worden, zegt NACC-voorzitter Panthep Klanarongran. Zij hebben voor afwezige collega’s gestemd. Van één geval bestaan videobeelden, maar betrokkene ontkent dat.

- De National Human Rights Commission gaat een onderzoek doen naar de verontreiniging met boorvloeistof van de kruidentuin van de Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital Foundation in Prachin Buri. Volgens de stichting zijn zeventig zeldzame planten aangetast bij het (ondergronds) boren van een pijpleiding door staatsoliebedrijf PTTT Plc. Zie verder het bericht Zeldzame kruiden aangetast door boorvloeistof van 2 februari.

- In een grensplaatsje in Sadao (Songkhla) heeft een agent in een undercover operatie een Thaise vrouw (18) en twee vermeende souteneurs uit Maleisië aangehouden. De mannen ontvingen 1.800 baht voor hun bemiddeling en brachten de prostituee naar een hotel, waar ze tegen de lamp liepen. De politie is al drie dagen bezig met een controle van uitgaansgelegenheden langs de grens om mensenhandel en prositutie uit te bannen.

- Het staalbedrijf Sahaviriya Steel Industries (SSI) in Prachuap Khiri Khan zegt dat het geen plannen heeft een veenmoeras droog te leggen en er een fabriek te bouwen. Volgens het bedrijf hebben er plannen bestaan om ten noorden van het moeras te bouwen, maar die plannen zijn geschrapt. Onlangs investeerde het bedrijf in een smelterij in Engeland.

De omwonenden geven hun verzet tegen het bedrijf niet op. Ze hebben een eerste succesje geboekt omdat de NACC het Land Department (LD) gaat vragen de grondactes van SSI in te trekken. Die zouden in strijd met de regels zijn verstrekt. Het Administrative Court vonniste in 2012 echter dat het bedrijf de grond legaal verkregen heeft van het LD. Zie verder het bericht in Kort Nieuws van 4 februari.

- Twintig leerlingen van de Navaminthrachinuthit Suankularb Wittalayai school in Samut Prakan vragen in een open brief aan het ministerie van Onderwijs hun vorige directeur niet te herbenoemen en een onderzoek te doen naar vermeende corruptie. Dinsdag protesteerden tweeduizend leerlingen al tegen haar terugkomst.

De vrouw werd vorig jaar overgeplaatst nadat leerlingen het provinciaal onderwijskantoor hadden gevraagd onderzoek te doen naar de aankoop van 59 airconditionings à 300.000 baht. Volgens het kantoor was er geen vuiltje aan de lucht, hetgeen de leerlingen bestrijden. Andere klachten betreffen het teruglopen van de onderwijsresultaten tijdens haar directeurschap van twee jaar en verwaarlozing van de sanitaire voorzieningen.

- De immigratiepolitie van Nong Khai heeft gisterochtend vroeg vijftien Vietnamezen aangehouden die opgepropt in een busje zaten. De politie was getipt. Elf Vietnamezen hadden geen geldig visum, de overigen hadden geen enkel reisdocument. De Thaise chauffeur heeft verklaard voor elk ritje met migranten 15.000 baht te vangen. De Vietnamezen waren op de terugweg naar Vietnam om er op 18 februari het Vietnamese Nieuwjaar te vieren.

- Tweeduizend studenten van beroepsopleidingen krijgen de kans met een beurs in het buitenland te studeren om hun vakkennis te verbreden of een speciale technische cursus in eigen land te volgen. Over de beurzen, die verleend worden in het kader van het programma ‘One district, one scholarship’, is maandag overeenstemming bereikt tijdens een vergadering van het kantoor van de Vocational Education Commission, ambtenaren van het ministerie van Onderwijs en docenten van de Rajamangala University of Technology. Het programma loopt tot 2029. Aan de criteria voor toekenning wordt gewerkt. (Zie pagina Onderwijs)

- De National Human Rights Commission (NHRC) is mordicus tegen haar samenvoeging met het kantoor van de Ombudsman, hetgeen de CDC wil. Volgens de CDC zou een samenvoeging de efficiëntie van beide vergroten en zou de dienstverlening aan de bevolking erdoor verbeteren.

De NHRC stelt daar tegenover dat beide organen een verschillende doelstelling en bevoegdheid hebben. Ze samenvoegen leidt niet tot een ‘gelukkig huwelijk’. Door de fusie krijgen mensen minder gelegenheid een beroep te doen op de expertise van de NHRC. De commissie zou zich ook niet meer op hun problemen kunnen concentreren.

De samenvoeging is ook afgewezen door de Assembly of the Poor: ‘De NHRC is belangrijk en noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van mensen, met name van de armen.’ Asian Parliamentarians for Human Rights heeft ook bezwaren. Het plan lijkt volgens deze groep tot doel te hebben de NHRC te verzwakken.

- De NLA whips breken hun hoofd over de voor- en nadelen van beperking van de beroepsmogelijkheden bij het hooggerechtshof. Indien de NLA het groene licht geeft voor wijziging van de Civil Procedure Code hoort het hooggerechtshof alleen nog zaken die goedgekeurd zijn door een speciale commissie. Beroep bij civielrechtelijke zaken kan niet meer; die komen niet verder dan het Hof van Beroep.

De Courts of Justice en de regering zijn een voorstander van de beperking om de rechtsgang te versnellen. De meeste tegenstanders zijn advocaten, maar zij krijgen het verwijt dat ze alleen oog hebben voor hun portemonnee. De Raad van State zegt dat de wijziging tot doel heeft mensen die in beroep gaan te behoeden onnodig advocaatskosten te maken en te veel tijd in de rechtbank door te brengen.


Inflatie weer afgenomen, maar geen deflatie

4 februari – De inflatie is vorige maand naar het laagste punt in 64 maanden gezakt, als gevolg van de gedaalde olie- en voedselprijzen. Economen voorspellen dat de eerste helft van dit jaar de inflatie negatief blijft, maar ze sluiten uit dat het land in een toestand van deflatie terecht komt.

Deflatie (uitblazen) of waardevermeerdering van het geld is het verschijnsel dat het algemeen prijsniveau daalt. Dit kan schadelijk voor de economie zijn omdat consumenten hun bestedingen zullen uitstellen: over een jaar kunnen zij immers meer kopen voor dezelfde hoeveelheid. Er zijn ook economen die stellen dat deflatie mensen tot kopen overhaalt. Een ander effect is dat de reële rente stijgt.

Van deflatie wordt gesproken wanneer de prijzen zes maanden achtereen blijven dalen. Daarvan is nog geen sprake. Volgens Somkiat Triratpan, inspecteur-generaal in het ministerie van Handel, is de gezakte inflatie grotendeels het gevolg van lagere productiekosten vanwege de gedaalde olieprijzen, niet vanwege een gebrek aan productie en consumptie. Behalve de olieprijzen noemt hij ook elektriciteit en vers voedsel zoals varkensvlees, kip, fruit en enkele groentes.

Het Kasikorn Research Centre denkt dat het Monetary Policy Committee (MPC) van de Bank of Thailand mogelijk de policy rate met een kwart procentpunt verlaagt, vanwege het risico dat de economie dit jaar niet met 4 procent groeit, een groeicijfer dat is voorspeld door de centrale bank. Het MPC is in het algemeen weinig genegen de policy rate te verlagen omdat het een dam wil opwerpen tegen kapitaalstromen en instabiele wisselkoersen. De policy rate is van invloed op de rentetarieven van banken. (Bron: Bangkok Post, 3 februari 2015)

Image taxiwereld naar dieptepunt

4 februari – De klachten over taxi’s nemen toe, schrijft Bangkok Post. De belangrijkste klacht betreft het weigeren van passagiers met als reden/smoes: wisseling van de chauffeur, te weinig brandstof, verkeersopstoppingen of omdat de bestemming te ver of te dichtbij is, danwel omdat de chauffeur onbekend is met de buurt. Verder weigeren sommige chauffeurs de (in 1992 geïntroduceerde) meter aan te zetten en vragen ze een vaste prijs.

Bangkok telt thans ruim 100.000 taxi’s, waarvan 80.000 eigendom zijn van garages en coöperaties. De overige zijn van eigen rijders. De taxitarieven zijn op 1 december met 8 procent verhoogd; een tweede tariefsverhoging volgt over zes maanden op voorwaarde dat de dienstverlening verbetert.

De chauffeurs op Suvarnabhumi hebben een eigen eisenpakket. De chauffeurs van de 5-deurs taxi’s willen dat de extra toeslag omhoog gaat van 50 naar 100 baht, dat ze voor extra bagage 30 baht per koffer mogen rekenen en ze eisen hogere vaste tarieven voor de lange afstanden. De chauffeurs van de ‘gewone’ taxi’s vragen ook om verhoging van de toeslag omdat ze minder ritten maken dan stadstaxi’s, dus minder verdienen.

Tot zover enkele gegevens die ik uit het artikel A taxing time haal. Het is wat we in de journalistiek noemen een round-up van alle recente ontwikkelingen op taxigebied. Geen nieuwe informatie, wel aardig om te lezen. De bewering dat de klachten toenemen, wordt evenwel niet met harde gegevens onderbouwd. Het artikel is te raadplegen op de website van de krant (bijlage Life). (Bron: Bangkok Post, 3 februari 2015)

Limerick van de dag

Elke expat hoort, vind ik, te weten
Dat ze in Thailand heel anders eten
Bereid je daarom goed voor
Zodat ik hier nooit meer hoor
Zo pittig heb ik ’t niet eerder gegeten
(Auteur: Chris de Boer)

Bomexplosies Paragon: VS en UK waarschuwen

4 februari – De ambassade van de VS en UK dringen bij hun burgers in Thailand aan op waakzaamheid, vooral op plaatsen waar veel mensen komen. ‘Alhoewel het de afgelopen zes maanden rustig is geweest, kunnen incidenten onaangekondigd plaatsvinden’, luidt het Amerikaanse consigne.

De Britse ambassade verwijst naar de bomaanslagen en incidenten in 2010 en 2012. ‘Wees  waakzaam en houd het lokale veiligheidsadvies en de media in de gaten. Terrorisme dreigt. Bommen en granaataanvallen vinden willekeurig plaats, ook op plaatsen waar expats en buitenlandse reizigers komen.’

De waarschuwingen zijn een reactie op de bomexplosies, zondag op een voetgangersbrug bij winkelcentrum Siam Paragon. De politie heeft camerabeelden van de mogelijke daders. Ze legt op basis van sporenonderzoek een verband met een ontploffing in maart vorig jaar in Min Buri, waar twee mannen om het leven kwamen toen een zelfgemaakte bom, verborgen in de motorfiets waarop ze reden, ontplofte. In een huis in de buurt vond de politie materialen om bommen te maken. De twee zouden lid geweest zijn van een bende van tien die het huis had gehuurd en onrust wilde stoken toen de anti-regeringsprotesten op hun hoogtepunt waren.

Premier Prayut heeft de NCPO (junta) opdracht gegeven meer soldaten te stationeren op plaatsen die risico lopen. Ze dienen behoedzaam te opereren om repercussies als gevolg van hun grotere aanwezigheid te voorkomen [?]. Hij drong aan op een snelle arrestatie van de verdachten.

Eerdere berichtgeving:
3 februari: Geen kortsluiting maar bommen
2 februari: Kort nieuws

Nep gezondheidscommuniqué koning

4 februari – Als ze ooit opgespoord worden, kunnen ze hun borst natmaken: de ‘grappenmakers’ die een nep communiqué op internet hebben gezet van het Royal Household Bureau. De website van ASTV Manager nam het maandagavond nietsvermoedend over.

De directie heeft de regering om een onderzoek gevraagd en dat zegde premier Prayut toe. De makers zullen opgejaagd worden, beloofde hij. Ook het Royal Household Bureau heeft om een onderzoek gevraagd. Maar dat zal tijd in beslag nemen omdat het communiqué op internet stond, zegt de premier.

De politie vermoedt dat het bericht vanuit het buitenland is geplaatst. Een verband met de groep die zichzelf Banphot noemt, bestaande uit website-ontwerpers die voor de monarchie beledigende informatie zouden verspreiden, is nog niet gevonden. Zes leden werden onlangs gearresteerd.

Het bericht op ASTV Manager kost de webbeheerder zijn baan. Er wordt waarschijnlijk ook salaris van hem ingehouden. Nadat het nieuwsagentschap had ontdekt dat de verklaring nep was, is die onmiddellijk verwijderd en plaatste het een excuus op de website.

Over de tekst van het communiqué geen woord in het bericht. De nieuwswebsite Khaosod geeft wel een indicatie: ‘De verklaring zegt dat de koning is afgetreden en een regent heeft benoemd. Als gevolg van de strenge wetgeving over majesteitsschennis, laat Khaosod English andere details van de inhoud van het document weg.’ [Met dank aan Tino Kuis voor de toevoeging.]

Kort nieuws woensdag 4 februari

- Minister Prajin Juntong gaat in principe akkoord met verhoging van het bustarief, maar beraadt zich nog over het bedrag. Hij hakt de knoop voor dinsdag (kabinetsvergadering) door. Het Central Land Transport Committee stelt een verhoging van 1 baht voor, de vervoerders 8 tot 11 baht voor non-airconditioned bussen en 3 baht voor ac-bussen.

De Private Bus Operators Association dringt daarop aan vanwege de gestegen prijs van NGV (aardgas). Wanneer binnen een week niet aan haar eis wordt voldaan, blijven bussen in  de remise [lees: op het parkeerterrein]. Ze noemt de door de commissie voorgestelde verhoging volstrekt onvoldoende.

Het netwerk van taxicoöperaties begint zich ook te roeren. Het eist dat de NGV-prijs wordt bevroren en dat de beloofde tweede verhoging van de taxitarieven in april doorgaat. Op 1 december gingen de tarieven met 8 procent omhoog, optrekking tot 13 procent na zes maanden is beloofd indien de dienstverlening verbetert. Volgens de krant is daarvan nog weinig te merken (zie bericht Image taxiwereld naar dieptepunt)

Het netwerk dreigt met het weigeren van passagiers indien niet aan zijn eisen wordt tegemoet gekomen. (Zie verder het bericht Bussen blijven aan de kant van 3 februari)

- Ingewikkeld bericht over de bloed- en urinetesten van arbeiders en omwonenden van een goudmijn in Pichit. Er blijken twee onderzoeken te zijn gedaan; de verklaring van de goudmijn, gemeld in de krant van gisteren, heeft betrekking op het eerste onderzoek. Volgens het bedrijf was er geen vuiltje aan de lucht.

De faculteit Environment and Resources Studies van de Mahidol universiteit reageert met deze mededeling op de eis van omwonenden om de resultaten van haar onderzoek bekend te maken. Ze zegt dat nog niet te kunnen omdat de monsters van dorpelingen die vlakbij de mijn wonen, nog vergeleken moeten worden met die van dorpelingen die 25 km verder wonen.

Het bedrijf claimt dat bij het onderzoek van het bloed en de urine van 598 werknemers geen verhoogde concentraties zware metalen zijn gevonden. Maar deze conclusie is in strijd is met een test van het Central Institute of Forensic Studies dat in bloedmonsters van omwonenden verhoogde concentraties heeft gevonden. Naar aanleiding daarvan heeft het bedrijf een strafsluiting van 30 dagen gekregen.

Een team van de Rangsit universiteit heeft in dezelfde periode als het CIFS-onderzoek monsters genomen van aarde, water en planten, alsmede bloed- en urine van dorpelingen. De plantenmonsters, met name van planten die in het water groeiden, bevatten hoge concentraties cadmium en mangaan. In 209 van de 601 bloedmonsters zijn afwijkingen van de micronucleus gevonden, wat een aanwijzing voor toxische blootstelling is.

- Meer dan verdiend, de twee onderscheidingen voor Bangkok Post-columniste Sanitsuda Ekachai. Het ministerie van Sociale Zaken kent haar een onderscheiding toe vanwege haar lange inzet om oorzaken van sociale en ontwikkelingsproblemen bloot te leggen en haar verzet tegen vooroordelen jegens etnische minderheden.

Het nonnenklooster en meditatiecentrum Sathira Dhammastan eert haar met de Tara Award vanwege haar artikelen over boeddhisme.

Ik mag de columns van Sanitsuda graag lezen. Ze besteedt vaak aandacht aan onderwerpen die de krant laat liggen en schrijft daar verstandige dingen over.  De prijzen worden respectievelijk op 8 maart (Internationale Vrouwendag) en 22 februari overhandigd.

- De door de CDC voorgestelde samenvoeging van het kantoor van de Ombudsman en de National Human Rights Commission valt niet in goede aarde bij mensenrechtengroepen.  Vertegenwoordigers van dertig groepen overhandigden de CDC gisteren een petitie met hun bezwaren. Ze stellen dat beide verschillende doelstellingen hebben. Die dreigen bij een fusie in de knel te komen.

De CDC vindt de samenvoeging nodig om de productiviteit van beide te verhogen. Eerder schreef de krant dat CDC-leden met name kritiek hadden op de NHRC, die te weinig resultaten zou boeken. De ombudsman heeft geen bezwaar tegen het gedwongen huwelijk. De twee organen kunnen elkaar ondersteunen, zegt hij, en de bevolking profiteert daarvan. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- Een staalfabriek in Prachuap Khiri Khan heeft illegaal gronddocumenten gekregen in een waardevol veenmoeras. Dit heeft de National Anti-Corruption Commission ontdekt bij een onderzoek naar de uitgifte van Nor Sor 3 en Nor Sor 3 Kor documenten door het Land Department. Het gebied bij het Mae Ramphuen kanaal is ongerept en mag derhalve niet bebouwd worden.

Het LD verstrekte het bedrijf documenten waardoor het gebruik mag maken van een gebied van 200 rai om er een staalfabriek te bouwen. Tegen de ambtenaren die de documenten verstrekten, kan geen juridische actie meer worden ondernomen omdat ze niet meer bij de LD werken. Toen de commissie klachten over het staalproject ontving, waren ze al meer dan 10 jaar weg.

In 2008 riepen de bouwplannen van het bedrijf felle protesten van omwonenden op die bevreesd waren voor de milieuschade en overstromingen als gevolg van het dempen van het moerasgebied. Volgens de NACC groeien er al honderden jaren zeldzame planten. Het gebied wordt door de dorpelingen ook beschouwd als hun waterreservoir.

- De bestuurder en bijrijder van een geldtransportwagen maakten het de overvallers wel erg gemakkelijk. Nadat ze in Pathum Thani door een voorbij rijdende motorrijder waren beschoten, vluchtten ze uit hun wagen om na terugkomst te ontdekken dat twee zakken met gouden ornamenten ter waarde van 20 miljoen baht ontbraken. De verdachten zijn gisteren aangehouden. Een van hen is de bijrijder, die drie maanden in dienst van het geldtransportbedrijf was.

- Het vermogen van oud-premier Yingluck is vorig jaar met 11 miljoen baht toegenomen, maar veel van haar partijgenoten in het toenmalig parlement waren minder fortuinlijk: hun vermogen nam af. Dit blijkt uit cijfers die de NACC gisteren bekend maakte over de bezittingen en schulden van de 479 voormalige parlementsleden.

Bij de ontbinding van het parlement in december 2013 bedroeg het vermogen van Yingluck, haar echtgenoot en zoon 575.732.321 baht, een jaar later was het gestegen naar 617.320.127 baht, met aftrek van schulden netto 586.757.419 baht. Sinds Yingluck aan de macht kwam, nam haar vermogen met 39 miljoen toe en dat van haar echtgenoot met 39,9 miljoen.

Het vermogen van ijzervreter Chalerm Yubamrung, voormalig vice-premier, en van Nattawut Saikuar, staatssecretaris en roodhemdleider, nam daarentegen af. En dat geldt ook voor de toenmalige minister en staatsecretaris van Handel, die vorige maand door de NACC zijn aangeklaagd voor corruptie bij G-to-G rijstverkopen (government to government). De rijkste oud-parlementariër bezit 2,1 miljard baht in vermogen tegen een schuld van 1,3 miljard baht.

- 21.000 personen hebben op change.org een petitie ondertekend, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de op stapel staande cyberwetgeving. Ze zeggen dat de tien wetten en met name de Cyber Security Bill een bedreiging vormen voor de privacy en rechten van de bevolking vanwege het inzagerecht van de overheid (in mails enz) zonder tussenkomst van de rechter.

- ‘Ik zeg het maar recht voor zijn raap. We kunnen kinderen niet tegenhouden om seks met elkaar te hebben. In tegenstelling tot vroeger verandert de wereld snel, dus moeten we veilige seks promoten.’ Een mooi betoog en heel wat realistischer dan de bezwaren van leraren en ouders die bijvoorbeeld de installatie van condoomautomaten op scholen tegenhouden, want dat zou hun kroost op verkeerde gedachten brengen.

De uitspraak werd door Jet Siratharanon, voorzitter van de NLA-commissie gezondheidszorg, gedaan tijdens een seminar over tienerzwangerschappen. Actie is geboden want het aantal tienermoeders neemt toe en de maatregelen tot nu toe, zoals de introductie van seksuele voorlichting in curricula, hebben geen zoden aan de dijk gezet.

De commissie dringt aan op goedkeuring van de Reproductive Health Promotion Bill, een wetsontwerp dat al 13 jaar stof ligt te verzamelen. De wet brengt alle maatregelen uit voorgaande wetten samen. De wet concentreert zich op bescheming van de rechten van ongewenst zwangere teenagers. Zo mogen ze hun schoolopleiding afmaken, wat thans niet vaak gebeurt: ofwel omdat de school hen wegstuurt of uit schaamte.

Volgens Jet durven de meeste onderwijzers niet te praten over seks. Hij stelt Zweden ten voorbeeld dat in 1955 van seksuele voorlichting een verplicht vak heeft gemaakt. De leerlingen bestuderen alle aspecten van seks, inclusief SOA’s.

- Een Amerikaanse delegatie heeft maandag in Laos een vergadering van de Friends of the Lower Mekong bezocht en gelijk maar spijkers met koppen geslagen over samenwerking op het gebied van alternatieve energie en de ontwikkelingen van technologie met een lage koolstof-uitstoot.

De Friends of the Lower Mekong is een donor coördinatiegroep met vertegenwoordigers uit onder andere de EU (ook Nederland), Australië, Japan en Zuid-Korea. Het is voor het eerst dat gesproken is met hoge functionarissen uit de vier Mekonglanden, Myanmar en vertegenwoordigers van de Mekong River Commission (MRC), de Asian Development Bank en de Wereldbank.

De VS hebben een bijdrage van 16,3 miljoen baht toegezegd ter ondersteuning van een studie van de MRC, een [vrij tandeloos] intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden, naar de gevolgen van hydropower voor bewoners en het milieu.

De Amerikaanse steun wordt door de krant geïnterpreteerd als een poging China in te halen dat in december bekend maakte de Mekonglanden te willen helpen. Het bood drie miljard Amerikaanse dollar aan leningen en hulp aan.

- De strijd tegen illegale bebouwing van nationale parken gaat onverminderd door. Het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) heeft ontdekt dat 3.000 rai in nationaal park Sirinart (Phuket) illegaal in gebruik is. De vakantieparken Three Dolphins Resort en Phuket Peninsula Spa and Resort hebben zich 244 rai toegeëigend.

De DNP vraagt het Land Department (LD) de grondrechten van alle overtreders in te trekken. Voor een gebied van 415 rai wil de DNP dat het LD de uitgifte van grondactes opschort en een gebied van 374 rai is nog in onderzoek. (Zie pagina Krakers op overheidsland)


Nagekomen nieuws

- De gerenoveerde terminal 2 van luchthaven Don Mueang komt in augustus in bedrijf. De capaciteit stijgt dan van 18,5 naar 30 miljoen passagiers per jaar. De renovatie loopt acht maanden achter omdat tijdens de werkzaamheden het werk toch gecompliceerder bleek dan gepland. Daarentegen is de verwachting dat de kosten lager zullen uitvallen: niet 3 miljard baht maar 2 miljard baht.

Don Mueang ging in 2006 dicht toen Suvarnabhumi in bedrijf kwam. In 2011 deden de terminals dienst als noodopvang voor slachtoffers van de grote overstromingen. De luchthaven zelf liep toen ook onder water. Wanneer terminal 1 weer open ging, vermeldt het bericht niet en kan ik zo gauw ook niet vinden in mijn archief.

Terminal 2 gaat dienst doen voor de binnenlandse vluchten, de thans overbelaste terminal 1 voor de internationale. De luchthaven is de thuisbasis van de meeste budgetmaatschappijen met Thai AirAsia als grootste. (Bron: Bangkok Post, 2 februari 2015)

- De terugloop van het aantal Russische toeristen als gevolg van de devaluatie van de Russische roebel (vorig jaar 7 procent minder toeristen, dit jaar vermoedelijk nog meer) wordt ook in Pattaya gevoeld. De 40 jaar oude Tiffany’s Show trekt dagelijks minder dan 100 Russen per voorstelling tegen 400 eerder.

Maar er gloort hoop want Chinezen komen in groten getale naar Thailand. Dit jaar worden door de Tourism Authority of Thailand 5,6 miljoen Chinese toeristen verwacht. En als die nu allemaal een van de drie travestie voorstellingen per dag bijwonen, komt het wel goed met het theater dat 1.000 stoelen telt.

Een tweede voordeel van de verschuiving is dat de Russen op plaatsen van 800 baht zitten/zaten en Chinezen de voorkeur geven aan de duurdere plaatsen van 1.200 baht. (Bron: Bangkok Post, 2 februari 2015)

- Het lang verwachte megaproject Dawei in Myanmar (diepzeehaven, industrieterrein) lijkt eindelijk van de grond te komen nu Japan is aangeschoven bij Thailand en Myanmar en mogelijk leningen verstrekt voor de aanleg van een 138 km lange weg weg die Dawei met de Thaise grens verbindt.

Japan neemt voor een gelijk deel als de twee andere landen deel in de Dawei SEZ Development Co, een zogeheten special-purpose vehicle, dat Italian-Thai Development Plc (ITD) vervangt, het [Thaise] bedrijf dat in 2010 van Myanmar de concessie kreeg om het ambitieuze project te ontwikkelen. Maar dat viel tegen, want investeerders bleken geen belangstelling bij gebrek aan overheidsbacking.

ITD, dat in 2013 aan de kant werd geschoven, heeft 6 miljard baht in het project geïnvesteerd. Nieuwe investeerders in de haven en wegen zijn verplicht ITD te compenseren.

De eerste fase die naar verwachting dit jaar van start gaat, omvat de aanleg van een industrieterrein van 27 vierkante kilometer, kleine haven, kleine energiecentrale, telecommunicatienetwerk, klein reservoir, LNG-terminal, de weg naar de Thaise grens en de bouw van onderdak voor de arbeiders. Dat gaat het lieve bedrag van US$ 1,7 miljard kosten, een bedrag dat wordt opgehoest door ITD, Rojana Industrial Park Plc, Electricity Generating Plc en LNG Plus International Co. (Bron: Bangkok Post, 31 januari 2015)

[LNG= Liquid Natural Gas, SEZ= Special Economic Zone]

Geen kortsluiting maar bommen

3 februari – Bangkok Post maakt er weer een potje van. Maandag meldde de krant dat de twee explosies zondag bij winkelcentrum Paragon geen bomexplosies waren, maar dat een transformator kortsluiting had gemaakt.

Maar vandaag schrijft de krant dat twee zelfgemaakte bommen ontploften op de voetgangersbrug tussen Siam BTS en winkelcentrum Paragon. Daarbij raakten twee personen gewond. Volgens de krant was het verkeerde bericht door de politie de wereld in geholpen. [Zou het?]

En nu ik toch met correcties bezig ben. De brand in de bandenfabriek in Chon Buri (zie foto homepagina) wordt op de website gelokaliseerd in Rayong en dat is toch echt een andere provincie dan Chon Buri, waar de brand woedde.

De explosies in Bangkok brachten direct een stroom geruchten op gang. De regering zelf had de bommen geplaatst en laten ontploffen als bewijs van de noodzaak de staat van belag te handhaven. Legercommandant Udomdej Sitabutr ontkent dat ten stelligste. ‘De staat zou dat nooit doen. Wij doen de dingen eerlijk. We maken geen problemen.’ Udomdej acht het niet onmogelijk dat het om een prank (kwajongensstreek) gaat.

Volgens een bron zoekt het leger de daders in drie groepen: degenen die door de NCPO (junta) op de huid worden gezeten wegens omkoping, afpersing en corruptie; een politieke groep die ontevreden is met het militair gezag en politie-officieren die ontevreden zijn met hun recente overplaatsing.

‘De NCPO concentreert zich op groepen met politieke ambities. Sommigen zijn niet gelukkig met de impeachment van voormalig premier Yingluck en hebben opmerkingen gemaakt die hen verdacht maken.’

Maar het adjunct-hoofd van de Royal Thai Police vindt het nog te vroeg voor conclusies. Niettemin erkent hij dat 99 procent van soortgelijke gevallen ‘politiek gemotiveerd’ was. Volgens hem waren minstens twee personen betrokken bij de explosies; arrestatiebevelen tegen hen worden naar verwachting deze week uitgevaardigd. [Geen details]

Voormalig Pheu Thai parlementslid en roodhemdleider Worachai Hema zegt dat de roodhemden niet verantwoordelijk zijn voor de explosies. ‘Het geweld komt niet overeen met onze doelen. We willen dat het land zo snel mogelijk terugkeert naar vrede en orde, zodat verkiezingen kunnen worden gehouden.’

Minister Prawit Wongsuwon (Defensie) kondigt aan dat de veiligheidsmaatregelen worden verscherpt. ‘Het spijt me als de mensen daarvan overlast ondervinden. Maar we moeten ter wille van de veiligheid strengere maatregelen nemen.’

In Kort Nieuws een follow-up op dit bericht.

Bussen blijven aan de kant

3 februari – Zo’n duizend bussen van particuliere vervoersbedrijven in Bangkok zijn uit de dienstregeling gehaald omdat er geen geld is om brandstof te kopen. De recente prijsverhoging van NGV (aardgas) doet de bedrijven de das om. En ze hadden het al zo moeilijk omdat reserveonderdelen duurder zijn geworden, de salarissen zijn verhoogd en de kosten van levensonderhoud zijn gestegen.

De bedrijven dringen aan op een tariefsverhoging van 3 baht. Vandaag overhandigen ze een petitie aan het ministerie van Transport. Wanneer de regering de verhoging niet toestaat, worden meer busdiensten gestopt.

Maar een snelle toestemming zit er niet in, is nu al duidelijk. Minister Prajin Juntong (Transport) zegt meer tijd nodig te hebben om het prijsvoorstel te bestuderen. Van belang daarbij is dat de bedrijven de diensten exploiteren middels een concessie van het gemeentelijk vervoersbedrijf en dat kampt zelf met verliezen.

Ook taxichauffeurs en bestuurders van song thaeo (pickups met passagiersverblijf) dringen aan op tariefsverhogingen omdat niet alleen NGV maar ook LPG duurder is geworden. De taxitarieven gingen op 1 december al met 8 procent omhoog (met uitzondering van het starttarief), maar die verhoging wordt als onvoldoende beschouwd. Een tweede verhoging met 5 procent is beloofd na zes maanden, wanneer de dienstverlening verbetert. Het netwerk van taxi-coöperaties in Bangkok wil dat die verhoging in ieder geval doorgaat.

En dan zijn er nog de chauffeurs van de taxi’s en 5-deurs taxi’s op Suvarnabhumi die hun tarieven verhoogd willen zien. Vermoedelijk gaat de extra toeslag van 50 naar 80 baht. De chauffeurs van de 5-deurs wagens willen ook een toeslag voor extra bagage, waaraan ze zich een breuk tillen. Maar die komt er waarschijnlijk niet.

Kort nieuws dinsdag 3 februari

- Zijn het menselijke botten die gisteren door gemeentearbeiders uit de Khlong Phadung Krung Kasem bij het Government House zijn gevist? Dat is de vraag waar artsen van het Institute of Forensic Medicine zich over buigen, want sommige van de 23 botten die in kunstmestzakken zaten, lijken groter dan normale menselijke bottten. DNA-testen moeten uitsluitsel geven. Aan het kanaal wordt gewerkt omdat er een drijvende markt komt.

Vermoed wordt [door wie?] dat het om de benen, heup en ruggegraat van mensen gaat, die twee jaar geleden zijn overleden. Tijdens de werkzaamheden zijn ook een wit object gevonden, vermoedelijk een elektrisch circuitpanel, en een traangasgranaat. Sommigen [?] menen dat de botten uit 2008 dateren toen de geelhemden het Government House bezet hielden.

- Thailand’s eminence grise Prem Tinsulanonda (94), voorzitter van de Privy Council (adviesorgaan van de koning), pleit voor een aparte rechtbank die corruptiezaken behandelt. De wettelijke procedure, die thans erg lang kan duren, dient volgens hem gestroomlijnd te worden, zodat zaken sneller worden afgehandeld. Prem pleit ook voor strenge straffen.

‘Als je met corrupte mensen omgaat: doe het snel, straf ze streng en wees volhardend bij het onderdrukken van hen’, zei hij gisteren tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van het National Defense College. Prem noemde corrupte lieden ‘vijanden van het land’.

‘We moeten ze in de gaten houden, controleren en kwijtraken. Het land wordt door twee grote problemen geplaagd: armoede en corruptie. Aan corruptie heb ik het meeste hekel. Maar Thais lijken de noodzaak van corruptiebestrijding te negeren, omdat ze denken dat het niet hun zorg is. Maar dat is verkeerd, want het is hun taak en verantwoordelijkheid jegens het land.’ (Zie pagina Corruptie 2)

- Omwonenden van de goudmijn in Pichit willen dat de Mahidol universiteit de resultaten bekend maakt van bloedtesten van mijnpersoneel. Volgens het bedrijf zijn in het bloed van 598 werknemers geen verhoogde concentraties zware metalen gevonden.  Die bewering staat haaks op een onderzoek van het Central Institute of Forensic Science (FISC). Dat heeft in bloed van meer dan de helft van 730 omwonenden verhoogde concentraties arseen en mangaan gevonden.

‘Geen van de bloedmonsters van de goudmijnwerkers, die dichter bij de mijn wonen dan de onderzochte dorpelingen bevatten concentraties boven het veiligheidsniveau’, zegt directeur Pakorn Sukhum van Akara Resources Plc. Het bedrijf op zijn beurt wil haring of kuit hebben van het CIFS-onderzoek. Pakorn vermoedt dat de hoge concentraties niets te maken hebben met de goudmijn. Volgens hem kunnen ze het gevolg zijn van de levensstijl van de dorpelingen, hun voeding en het gebruik van chemicaliën bij de verbouw van groentes en rijst.

Vandaag praat een groep omwonenden met de rector van de Salaya campus van Mahidol. Behalve bekendmaking van de bloedtesten willen ze dat het management nagaat of er sprake kan zijn van een belangenconflict.

- Weer een veroordeling in de Pongpat-zaak. Een vrouw die banden had met het netwerk van voormalig politietopman Pongpat Chayaphan, is wegens majesteitsschennis veroordeeld tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf. De echtgenote van het voormalig hoofd van de Immigratiepolitie in Samut Sakhon heeft volgens de rechtbank op onrechtmatige wijze een contract verworven voor de levering van voedsel aan de Personal Affairs Division van de koninklijke familie. Ze maakte andere gegadigden wijs dat zij de steun van de vorst had. De vrouw heeft bekend waardoor ze een strafvermindering kreeg, nadat vijf jaar was geëist.

Er is nog meer mis met deze vrouw want zij en haar echtgenoot zijn eigenaar van een vakantiepark in Ratchaburi, waarop in november beslag is gelegd omdat het in beschermd bosgebied is aangelegd. Het park was onlangs nog in het nieuws omdat het water aftapt uit een kreek, waardoor bewoners benedenstrooms met watertekorten kampen.

Nog even het geheugen opfrissen. Pongpat, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, en zijn maatjes worden verdacht van majesteitsschennis, bedreiging, corruptie, ontvoering enz. Pongpat heeft al zijn eerste gevangenisstraf te pakken. Hij en en zijn tweede man zijn tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij een illegaal casino in Wang Thong Lang (Bangkok), machtsmisbruik en majesteitsschennis.

- Het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) sluit drie bankrekeningen met 60 miljoen baht bij de Siam Commercial Bank en dertig staan op de nominatie te worden opgeheven. In totaal heeft het KMITL zeventig bankrekeningen bij de bank. Waar het terug te trekken geld naartoe gaat, is nog niet bepaald, waarschijnlijk naar ‘betrouwbare’ staatsbanken, aldus de waarnemend vice-rector.

Het KMITL heeft geen vertrouwen meer in de bank nadat de directeur van een bankfiliaal vermoedelijk heeft meegewerkt aan de verduistering van 1,5 miljard baht door het voormalig hoofd Financiën van het KIMTL. Zij en die directeur zijn aangehouden. Zes andere betrokkenen zijn of aangehouden of nog op vrije voeten. Eén is in Engeland. Geprobeerd wordt hem uitgewezen te krijgen.

- De Kidney Foundation of Thailand is ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van prinses Maha Chakri Sirindhorn een campagne voor donornieren begonnen. De campagne [geen details] loopt tot april 2016. De stichting stelt 50 miljoen baht voor transplantaties ter beschikking aan ziekenhuizen.

- Andy Hall, de man die Natural Fruit Co in Prachuap Khiri Khan ervan beschuldigd heeft gastarbeiders onrechtvaardig te behandelen, staat opnieuw voor de rechter. De producent van ananasconcentraat beschuldigt hem van smaad en heeft vier zaken aanhangig gemaakt vanwege een rapport dat Hall voor mensenrechtenwaakhond Finnwatch heeft geschreven en een interview op Al Jazeera.

Gisteren hoorde de Bangkok South Criminal Court de eerste van zes getuigen, ingebracht door het bedrijf. Het bedrijf ontkent alle beschuldigingen en verwijt Finnwatch geen wederhoor te hebben gevraagd. Het eist van Hall 300 miljoen baht schadevergoeding. De eerste zaak diende voor de Nakhon Pathom Provincial Court, maar die is geschorst in afwachting van de procedure in Bangkok. De directeur van Finnwatch is teleurgesteld dat het bedrijf maar door blijft gaan Hall juridisch te bestoken. (Zie pagina Migranten)


Zeldzame kruiden aangetast door boorvloeistof

2 februari – De kruidentuin van een ziekenhuis in Prachin Buri is als gevolg van de aanleg van een gasleiding verontreinigd met boorvloeistof. Veel planten zijn beschadigd, waaronder enkele zeldzame die nog niet eens een wetenschappelijke naam hebben.

De boosdoener, staatsoliebedrijf PTT Plc, heeft aangeboden de olie op te ruimen maar de Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital Foundation durft een schoonmaakploeg niet toe te laten uit angst dat de PTT-mannen nog meer schade veroorzaken. ‘Omgaan met kruiden is een gevoelige zaak. We hebben elders PTT bezig gezien met schoonmaakoperaties. We denken dat we de zaak beter in eigen hand kunnen houden’, zegt stichtingsdirecteur Prem Chinwantananont.

De stichting stapt naar de rechter [met welke eis wordt niet vermeld] en beschuldigt het bedrijf ook van inbreuk op het ziekenhuisterrein. Maar dit lijkt ze aan zichzelf te wijten te hebben want toen de stichting de 92 rai in 2012 kocht, liet ze na de route van de pijpleiding te controleren, die in 2010 was aangekondigd door het ministerie van Energie. Na de koop ontving de stichting bericht over de route en compensatie. De Energy Regulatory Commission liet de stichting weten dat ze niets tegen de route en compensatiebetalingen kon doen.

Het bedrijf, dat zelf een kruidentuin in Rayong heeft, betreurt het incident. Het zegt verschillende malen geprobeerd te hebben met de stichting te onderhandelen. Het heeft een compensatie van 1,48 miljoen baht aangeboden, maar de stichting bleef weigerachtig. Bovendien is ze de stichting tegemoet gekomen door horizontaal te boren, een duurdere methode waarbij geen sleuf gegraven hoeft te worden.

De Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital Foundation is een grote producent van kruiden, die ze op de markt brengt onder de naam Abhaibhubejhr.

Op de foto secretaris-generaal Supaporn Pitiporn bij enkele beschadigde planten. Op de foto homepagina worden kruiden geplukt.

Intermezzo

Ik was in mijn hoofken om kruud gegaan

Ik was in mijn hoofkijn om kruud gegaan,
Ik en vand er niet dan distel ende doorn staan.

Den distel ende den doorn die wierp ik uut,
Ik zoude gaarne planten ander kruud.

Nu heb ik een gevonden, die gaarden kan;
Hi wil die zorge gaarne nemen an.

Zuster Bertken (1427-1514)

Lees verder: http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/bertken/kruud.htm

Kwanchai weigerde gesprek met diplomaten VS

2 februari – Roodhemdleider Kwanchai Praipana bevestigt dat hij,  twee weken geleden al, is benaderd door de Amerikaanse ambassade voor een gesprek. Maar hij weigerde omdat zo’n ontmoeting de herstart van zijn radiostation zou bemoeilijken.

Kwanchai zegt dat de junta hem heeft verboden interviews te geven, die het nieuws kunnen halen. Bovendien was hij ten tijde van de voorgestelde ontmoeting in Bangkok. De leider van de roodhemdcel in Udon Thani wilde niet zijn kansen verspelen om weer de ether in te mogen gaan met zijn lokale radio Love Udon Club, die na de coup van 22 mei was verboden. Hij heeft de junta gevraagd het station te mogen hervatten en wacht nog steeds op toestemming.

Kwanchai’s verklaring vormt een pijnlijke illustratie dat media soms maar raak schrijven. Zo meldde Bangkok Post gisteren dat Amerikaanse diplomaten naar Udon Thani waren afgereisd om Kwanchai te ontmoeten, maar ze troffen hem niet thuis. De diplomaten zouden zelfs ‘roodhemdleiders’ (meervoud) hebben gesproken. En dat schrijft dan de krant die als motto heeft The newspaper you can trust.

Kwanchai’s verklaring is een reactie op de uitnodiging van een NLA-commissie aan de Amerikaanse zaakgelastigde Patrick Murphy om eens uit te leggen wat staatssecretaris Daniel Russel, maandag op bezoek in Thailand, nu precies bedoelde toen hij [in bedekte termen] zei dat de impeachment van oud-premier Yingluck politically driven was. Russel pleitte in een speech op de Chulalongkorn universiteit ook voor beëindiging van de staat van beleg. Voorts wil de de commissie de zaakgelastigde vragen of de berichten over de ontmoeting met roodhemdleider(s) klopten. Murphy heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging.

Petitie in de maak
Een groep NRC-leden is van plan een petitie op te stellen waarin de uitspraken van Russel worden afgekeurd. Voorzitter Seri Suwanpanont van de NRC-commissie recht en juridische hervormingen zou dat uiterst onverstandig vinden omdat zo’n signaal de bilaterale verhoudingen schaadt.

Overigens geloven de meeste Thai niet, dat de VS onpartijdig ten opzichte van Thailand’s politieke situatie is. Dat wil zeggen 62,2 procent van de respondenten [geen aantal] verwerpt deze bewering van Russel. 25 procent is het met hem eens en 11,7 procent heeft geen mening.

Eerdere berichtgeving:
1 februari: Kritiek Russel: Parlement vraagt uitleg
31 januari: Thailand houdt diplomaten VS in de gaten
30 januari: Prayut trekt de touwtjes aan
29 januari: Russel stapte op lange tenen
28 januari: Premier geprikkeld over uitspraken Russel
27 januari: Thailand krijgt koude douche van VS

N.B. Het januari-nieuws staat hier.

Serieverkrachter nog steeds op vrije voeten

2 februari – De politie laat er geen gras over groeien. De serieverkrachter die het sinds 2011 gemunt heeft op oudere vrouwen, moet gepakt worden. Gisteren meldde de krant dat een klopjacht was begonnen van ruim driehonderd soldaten, agenten, ambtenaren en veiligheidsvrijwilligers. Vandaag luidt het nieuws dat in Phutthamonthon (Nakhon Pathom) een war room is geopend, die 24 uur per etmaal bezet is.

Drie politiebureaus in de provincie hebben de opdracht gekregen in 154 huizen die langs kanalen staan en bewoond worden door oudere vrouwen, alarminstallaties te installeren. Nagegaan wordt waar oudere vrouwen wonen, zodat daar extra gepatrouilleerd kan worden. De politie controleert ook waterwegen die door de kwade genius gebruikt kunnen worden als ontsnappingsroute.

Er is ook al een voorlopig daderprofiel. De verdachte moet bekend zijn met de geografie van het gebied dat bestaat uit akkers en kanalen. Mogelijk heeft hij er als tuinman gewerkt, waardoor hij een goed zicht had op mogelijke slachtoffers. Zijn aanvallen waren zorgvuldig gepland.

De politie van Nakhon Chaisi kwam gisteren in actie bij een huis waar een dove vrouw woont. Ze vermoedt de fiets van de verdachte te hebben gevonden bij een tempel. Hij moet ontsnapt zijn door het nabijgelegen kanaal over te steken. [Het bericht rept niet over een verkrachting.]

Inmiddels is van elf mannen DNA afgenomen, maar een match is niet gevonden. De krant blijkt vandaag weer te kunnen rekenen, want het bericht noemt nu weer twaalf slachtoffers, van wie twee vermoord, en niet tien, zoals gisteren. De verdachte sloeg toe in de provincies Nakhon Pathom, Samut Sakhon en Samut Songkhram.

Kort nieuws maandag 2 februari

- Het was geen bomexplosie, hetgeen sommigen gedacht moeten hebben die in paniek raakten, maar het waren twee explosies als gevolg van kortsluiting gisteravond in een transformator bij winkelcentrum Paragon (Bangkok). De explosies gingen gepaard met rookontwikkeling. Het verkeer werd stilgelegd.

- Nog meer rook maar die was het gevolg van brand in het voorste rijtuig [aldus het bericht, maar de foto duidt op de locomotief] van de Southern Oriental Express. De brand brak kort na vertrek van de luxueuze trein uit. Aan boord waren tweehonderd passagiers. De rijtuigen [nu ineens meervoud] werden losgekoppeld en weggesleept. Niemand raakte gewond. [Geen informatie over vertraging.] (Zie pagina Spoorwegen)

- De voormalige adjunct-commandant van het Office of Logistics, vrijdag in een resort in Srinakarin (Bangkok) gearresteerd terwijl hij onder invloed van crystal meth was, is geschorst en gedetineerd in het Central Correctional Institution for Drugs Addicts.

Het Rider Resort is al eerder in verband gebracht met criminele activiteiten. Vorig jaar trof de politie bij een inval prostituees en drugs aan en registratie van betalingen van steekpenningen aan functionarissen.

Bij de arrestatie van vrijdag werden vier pakjes crystal meth met een gewicht van 19 gram in beslag genomen. De man ontkende dat ze van hem waren. Tegen hem wordt door het Office of Logistics een disciplinair onderzoek ingesteld.

- Zou het waar zijn? De vredesgesprekken met het zuidelijk verzet worden in april hervat en deze keer zitten er vier verzetsgroepen aan tafel. Niet alleen de Barisan Revolusi Nasional [van de vorige keer], maar ook drie facties van de Pattani United Liberation Organisation, aldus een bron.

De vredesgesprekken [er mag niet gesproken worden over onderhandelingen] zijn een initiatief van de regering Yingluck. Het eerste gesprek vond in februari 2013 plaats. Na de Ramadan van dat jaar stokten de gesprekken omdat de regering werd gehinderd door de anti-regerings demonstraties in Bangkok. De afgelopen maanden zouden al informele gesprekken zijn gevoerd.

- Het Internal Security Operations Command brengt eind april of begin mei een film uit over de toestand in het diepe Zuiden en de levenswijze van bewoners. De film Sixth Latitude vertelt het verhaal van een boeddhistische Thaise man en een moslimmeisje, die alle obstakels proberen te overwinnen. Isoc wil zo een beter begrip kweken voor de situatie. Aan de film is drie jaar gewerkt. De kernboodschap van de film is: Conflicten kunnen opgelost worden door liefde en begrip.

- Niets van waar: De adviesraad van de NCPO (junta) heeft niet voorgesteld de staat van beleg op te heffen om de druk van buitenlandse regeringen te verlichten. De strenge krijgswet zou vervangen moeten worden door toepassing van artikel 44 van de interim-grondwet. Over eventuele opheffing is niet eens gesproken tijdens de vergadering van de adviesraad op vrijdag.

Waar Noppadol Inthapanya, adviseur van de NCPO en lid van de NLA, met deze verklaring op reageert, wordt niet erg duidelijk uit het bericht. De krant noemt geen bron en schrijft: The report about the government switching to section 44 emerged after last week’s visit… , verwijzend naar het bezoek van de Amerikaanse staatssecretaris van BuZa.  Artikel 44 is volgens Noppadol trouwens strenger dan de krijgswet. ‘Er is geen aanleiding om het gebruik van deze maatregel te rechtvaardigen.’

Volgens een bron bij de NCPO hebben adviseurs van de NCPO voorgesteld om na opheffing van de staat van beleg regels op basis van artikel 44 uit te vaardigen teneinde de orde te handhaven. Het juridisch team van de NCPO studeert op de beste manier om overtreders van de veiligheidswet aan te pakken, wanneer de staat van beleg vervalt.

- Twee zakkenrollers die gisteren in Chon Buri twee toeristen uit India hadden verlost van 4.000 baht, zijn kort na hun daad gearresteerd. De politie van Pattaya zag kans het tweetal in de lurven te grijpen nadat ze per motorfiets waren gevlucht.

De verdachten hadden voor een hotel geprobeerd de mannen te verleiden om seks met hen te hebben. Toen die even niet opletten, viste een van de verdachten het geld uit de zak van een van de Indiërs.

- Aan de bekende militaire oefening Cobra Gold wordt dit jaar door China deelgenomen, maar de Chinese soldaten gaan niet vechten: ze gaan oefenen met humanitaire operaties en rampenbestrijding.

Gisteren zou de Royal Thai Armed Forces samen met de Amerikaanse zaakgelastigde een persconferentie geven over Cobra, maar die werd abrupt geannuleerd. Tegelijkertijd lekte het nieuws van China’s deelname uit. En dat kan geen toeval zijn na het gedoe over de uitspraken van de Amerikaanse staatssecretaris van BuZa.

Vorig jaar namen Japan en Zuid-Korea voor het eerst aan de oefening deel. Ook zij participeerden in het humanitaire deel. Thailand en China hebben al eerder gezamenlijke oefeningen houden, maar niet onder de Cobravlag.

Aan Cobra wordt deelgenomen door 5.000 Amerikanen, 4.000 Thai en 10.000 soldaten van twintig andere landen. De oefeningen duren twee weken. Het startschot wordt maandag gegeven op de Armed Forces Academies Preparatory School in Nakhon Nayok, waar schrijver dezes vaak langs gereden is. Een immens groot complex.


Kritiek Russel: Parlement vraagt uitleg

1 februari – Pesterij of begrijpen de parlementsleden werkelijk niet wat de Amerikaanse staatssecretaris Daniel Russel maandag zei over de staat van beleg en de impeachment van oud-premier Yingluck? De Amerikaanse zaakgelastigde is door de parlementscommissie Buitenlandse Zaken uitgenodigd om er een toelichting op te geven.

Steen des aanstoots is Russel’s pleidooi om de staat van beleg op te heffen en zijn suggestie, hoewel in bedekte termen geuit [maar dat is diplomatentaal], dat de afzetting van Yingluck ‘politically driven’ was. De commissie wil ook weten of hij dan wel ambassademedewerkers, zoals gemeld door de media, in het Noordoosten roodhemdleiders hebben gesproken.

‘Thailand bevindt zich momenteel in speciale omstandigheden’, zegt Kitti Wasinont, vice-voorzitter van de commissie. ‘Zo’n ontmoeting kan invloed hebben op de Thaise politiek. Op dit moment is dat ongepast. Persoonlijk wil ik dat ze het plan [?] heroverwegen, omdat het het voortgaande verzoeningsproces in de wielen rijdt.’

Kitti denkt echter niet dat de lange bilaterale relatie tussen Thailand en VS is geschaad door het ‘meningsverschil’. ‘De VS wil de banden koesteren, maar het kan verkeerd zijn om om iets ongepasts in het openbaar te zeggen.’

De minister van Binnenlandse Zaken ziet niets verkeerds in de vermeende ontmoeting met de roodhemdleiders, mits de VS zich niet bemoeit met de interne zaken van Thailand. Naar verluidt zouden Amerikaanse diplomaten donderdag naar Udon Thani zijn gegaan voor een ontmoeting met Kwanchai Praipana, maar volgens een bron troffen ze hem niet thuis. Vorig jaar zouden ze driemaal in het Noordoosten roodhemdleiders hebben ontmoet, aldus mediaberichten.

Premier Prayut heeft het leger gevraagd een oogje in het zeil te houden op de ambassadestaf. Vrijdag zei hij in zijn wekelijkse tv-peptalk dat hij rekening houdt met de meningen van vertegenwoordigers van ‘bevriende naties’.

‘Maar hoeveel belang ik eraan hecht, is iets wat ik zelf moet overwegen. Ik ontken niet hoe dit bestuur aan de macht is gekomen. Maar iedereen moet begrijpen dat het in het belang van het land dat we liefhebben, werd gedaan om verdere problemen te voorkomen.’

Woensdag werd de Amerikaanse zaakgelastigde ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister vertelde hem dat Thais zich ongemakkelijk voelden over Russel’s speech [op de Chulalongkorn universiteit] en dat hij ‘Thaise harten [had] verwond’. De zaakgelastigde heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van de NLA-commissie.

Kort nieuws zondag 1 februari

- Het lichaam van de 26-jarige Chalalai Chaihirankarn, die vrijdag in de VS is doodgeschoten door haar vriend, wordt naar Thailand gevlogen zodra het Thaise consulaat in New York de overlijdensakte heeft opgemaakt.

Chalalai studeerde met een beurs van de Mahidol universiteit voor haar doctor’s graad computerwetenschap aan de School of Computer Science van de Carnegie Mellon universiteit in Pittsburgh.

De Thai-Amerikaanse vriend, die van de moord wordt verdacht en de hand aan zichzelf sloeg, was een oud-student en werknemer. Volgens vrienden had het paar een moeizame relatie. De verdachte had twee dagen voor de moord een pistool gekocht. Bij een controle van zijn antecedenten vond de winkel geen redenen om de koop te weigeren.

Op de foto boven het appartementengebouw, waar het drama plaatsvond; op de inzet Chalalai en vriend in gelukkiger dagen.

- Een groep architecten en academici, die zich met de naam Docomomo Thailand tooit, heeft een campagne gelanceerd om bedreigde gebouwen, ontworpen volgens het zogeheten ‘modern design’ concept te beschermen.

Voorbeelden van die bouwstijl zijn het Supachalasai stadion en het Sala Chalermkrung Royal Theatre (zie ook foto homepagina).

Veel van deze gebouwen zijn al ten prooi gevallen aan de slopersbal om ruimte te maken voor wolkenkrabbers of andere ontwikkelingen.

Docomomo Thailand is onderdeel van de in Lissabon gevestigde internationale Docomomo, een conserveringsbureau dat zich bezig houdt met moderne architectuur. De Thaise tak heeft 23 gebouwen voorgedragen, die tussen 1935 en 1973 zijn gebouwd met als hoogtepunt de jaren dertig. Thans worden de AUA [?] en het filiaal Ploenchit van de Krungsri bank bedreigd.

‘Als we gebouwen niet kunnen redden, kunnen we ze op zijn minst documenteren voordat ze verdwenen zijn’, zegt Pirasri Povatong, docent aan de faculteit Architectuur van de Chulalongkorn universiteit.

- In de provincie Nakhon Pathom is een klopjacht begonnen van ruim driehonderd soldaten, agenten, ambtenaren en veiligheidsvrijwilligers. Ze zijn op zoek naar de man die de afgelopen vijf jaar tien [vorige berichten twaalf] oudere vrouwen heeft verkracht van wie hij er twee om het leven bracht. De politie heeft inmiddels drie personen aangehouden, maar DNA tests leverden geen match op met DNA gevonden op de slachtoffers.

De hotline 191 in Nakhon Pathom wordt vijfhonderd keer per dag gebeld door bewoners met informatie, maar slechts twintig bellers meldden iets wat de moeite waard was. Tussen de bellers zaten ook grappenmakers.

- De politie heeft de hulp van Interpol ingeroepen bij de zoektocht naar een Brit (45) die ervan verdacht wordt in november een Thaise serveerster (31) te hebben gedood, waarna hij haar lichaam in een koffer in de Mae Klong rivier in Kanchanaburi dumpte.

De man vertrok op 24 november via de grensovergang Padang Besar naar Maleisië. Zijn DNA komt overeen met DNA, gevonden op het slachtoffer. Dat is vastgesteld aan de hand van stukjes nagel in zijn nagelclipper, die in zijn huis in Hua Hin zijn gevonden.

Het naakte lichaam van het slachtoffer werd op 6 november gevonden, samen met kleding en een lege portemonnee. Ze had diverse ernstige verwondingen aan haar voorhoofd. De verdachte kwam in beeld dankzij camerabeelden en een verklaring van een taxichauffeur.

- Het National Institute of Educational Testing Services (Niets) stelt voor het aantal vakken van het Onet examen terug te brengen van acht naar vijf en scholen een grotere rol te geven bij het testen van hun leerlingen. Het Onet examen wordt jaarlijks gehouden voor leerlingen van Prathom 6 (lagere school) en Mathayom 3 en 6 (middelbare school). De resultaten spelen een rol bij de toelating tot een universiteit.

Als het ministerie van Onderwijs het voorstel goedkeurt, dan wordt het social science examen in twee delen gesplitst: één deel afgenomen door het Niets om algemene kennis in het dagelijks leven te testen en één deel, samen te stellen door de school om de analytische en creatieve vaardigheden van de leerlingen te testen. Het Office of the Basic Education Commission moet zich nog wel buigen over de beoordelingscritria om de uitslagen te standaardiseren.

Staatssecretaris Teerakiat Jareon Settasin (Onderwijs) heeft voor de Onet-scores als doelstelling verhoging van de huidige gemiddelde score van 30 naar 50 procent. ‘Dat zal niet onmiddellijk bereikt worden, maar we moeten er wel naar streven.’ (Zie pagina Onderwijs)

- Evenals de taxichauffeurs willen ook de busexploitanten dat de tarieven verhoogd worden vanwege de stijgende brandstofkosten. Vrijdag vergadert de Private Bus Operators Association over de prijs van NGV (aardgas). Sinds gisteren kost die 50 satang (halve bath) meer per kilo.

De gesubsidieerde prijs voor taxi’s en bussen bedraagt nu 10 baht per kilo. Eerder betaalden busmaatschappijen 8,50 baht. De standaard detailhandelsprijs bedraagt thans 13 baht per kilo.

Het Energy Policy Administration Committee, dat de prijzen vaststelt, zegt dat de NGV-prijs nog te laag is en tussen de 15 en 16 baht zou moeten liggen. Meer prijsverhogingen worden dan ook niet uitgesloten.

De busmaatschappijen zeggen dat ze de gestegen kosten niet kunnen opbrengen. Het NGV-subsidieprogramma kent per exploitant een plafond van 30.000 baht per maand, terwijl de exploitatie circa 50.000 baht per maand bedraagt. Na de prijsverhoging gaat die naar 75.000 baht, aldus de voorzitter van de vereniging.

- Moederliefde kostte maandagnacht het leven aan een 40-jarige vrouw die haar zoon beschermde tegen een groep teenagers die hen met bierflessen bekogelde. Moeder en zoon (19) wilden na een lokale rose apple fair huiswaarts keren toen ze op een parkeerterrein in Khlong Hat (Sa Kaeo) belaagd werden door zo’n zeventien tieners. De vrouw overleed later in het ziekenhuis.

Naar verluidt was de zoon drie maanden eerder en opnieuw drie dagen geleden verwikkeld in een ruzie [gevecht?] met de groep. Het districtshoofd had de jongen en de groep al eens bij zich geroepen om de zaak te sussen. Ze zouden beloofd hebben een eind aan hun rivaliteit te maken.

De politie heeft de tieners opgeroepen. Als ze niet komen opdagen, volgen arrestatiebevelen.

Thais nieuws 25-31 januari 2015

Het nieuws van 1-25 januari staat op bijgaande sub-pagina. Klik hier.

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)

CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die beging 2014 gold)
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (orgaan dat hervormingsvoorstellen moet formuleren)
NSPRT: Network of Students and People for Reform of Thailand (radicale protestgroep)
Obec:  Office of the Basic Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (stond onder leiding van Suthep Thaugsuban, ex-parlementslid van oppositiepartij Democraten)
Pefot: People’s Force to Overthrow Thaksinism (radicale protestgroep)
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Thailand houdt diplomaten VS in de gaten

31 januari –  Neemt Thailand wraak voor de uitspraken van de Amerikaanse staatssecretaris Daniel Russel over de staat van beleg en de impeachment van oud-premier Yingluck? Daar lijkt het wel op. Legercommandant Udomdej Sitabutr zegt dat de regering de bewegingen van Amerikaanse ambassadepersoneel in de gaten gaat houden, dat naar verluidt roodhemdleiders in het Noordoosten wil ontmoeten.

Donderdag zouden Amerikaanse diplomaten naar Udon Thani zijn gereisd om daar te praten met roodhemdleider Kwanchai Praipana. Maar volgens een bron was Kwanchai toen in Chon Buri en heeft hij het ambassadepersoneel via een tussenpersoon laten weten dat hij het druk had en geen tijd had voor een gesprek.

Udomdej zegt dat Thailand de ambassadestaf respecteert, ‘maar we moeten ze ook in de gaten houden’. ‘De VS begrijpen dat de regering moet doen wat nodig is om de rust en de vrede te handhaven. […] De regering probeert de politieke situatie aan andere landen uit te leggen.’

Russel uitte zijn kritiek maandag tijdens een lezing op de Chulalongkorn universiteit. Woensdag werd de Amerikaanse zaakgelastigde ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Attitude adjustment
Naar aanleiding van kritiek op de regering moeten vier voormalige Pheu Thai-bewindslieden op het matje komen bij het leger voor een ‘attitude adjustment’. Doel van die gesprekken is begrip te kweken voor de politieke situatie, aldus Udomdej.

Gisterochtend kwam roodhemdleider en voormalig staatssecretaris Nattawut Saikuar aan de beurt. Na afloop verklaarde hij dat de soldaten beleefd waren geweest en hem niet geïntimideerd hadden. Ze hebben hem alleen gevraagd zich te onthouden van uitlatingen die olie op het vuur gooien. En dat had hij beloofd. Maar zijn politieke opvattingen blijven ongewijzigd. ‘Meningen geven in het belang van het land zijn goed voor de samenleving.’

Grondwetcommissie zit niet stil

31 januari – De CDC, de commissie die de nieuwe grondwet schrijft, zit bepaald niet stil, want elke dag meldt de krant weer nieuwe plannen. Gisteren bereikte de commissie overeenstemming over de vorming van een nieuw orgaan dat benoemingen en overplaatsingen van topambtenaren in de gaten moet gaan houden.

Doel is een eind te maken aan vriendjespolitiek en politieke bemoeienis met het ambtenarenapparaat. Benoemingen moeten gebaseerd zijn op prestaties, ethiek en moraliteit.

Het gaat om benoemingen vanaf schaal C-11 die door de minister worden gedaan; lager geplaatst personeel wordt door de permanent secretaris, de hoogste ambtenaar in een ministerie, benoemd.

Het orgaan krijgt tot taak drie voordrachten te doen bij de benoeming van een permanent secretaris. Het kabinet maakt daaruit een keuze. Het orgaan mag zich niet bemoeien met de benoeming van de permanent secretaris van het ministerie van Defensie. [Geen toelichting]

CDC-voorzitter Bowornsak Uwanno vindt het belangrijk dat het orgaan geen misbruik maakt van zijn bevoegdheden. Andere artikelen in de grondwet moeten dat voorkomen.

Een andere besluit van de CDC betreft de bescherming van ambtenaren die een dubieus dienstbevel weigeren uit te voeren. Dienstbevelen dienen op papier te worden gegeven. Ambtenaren mogen een bedenkelijke opdracht naast zich neerleggen. In dat geval worden ze beschermd. [Geen details]

Verder legde de CDC gisteren de laatste hand aan de details over de voorgenomen samenvoeging van de National Human Rights Commission en het kantoor van de Ombudsman. (Zie pagina Grondwetwijziging)

Kort nieuws zaterdag 31 januari

- Voormalig politietopman Pongpat Chayapan (foto boven) heeft zijn eerste straf te pakken. De rechtbank veroordeelde hem en zijn tweede man gisteren tot zes jaar gevangenisstraf wegens hun betrokkenheid bij een illegaal casino in Wang Thong Lang (Bangkok), machtsmisbruik en majesteitsschennis.

De casino-zaak was een van de drie zaken die het OM aanhangig heeft gemaakt. Twee andere hebben betrekking op het incasseren van steekpenningen van oliesmokkelaars in het Zuiden van Thailand en  steekpenningen van politieofficieren in ruil voor promotie. In die zaak staan nog eens vier agenten terecht. Voor een promotie moest 3 tot 5 miljoen baht worden betaald. Op 23 februari doet de rechtbank uitspraak. (Zie pagina Corruptie 2)

- Het moet afgelopen zijn met het sturen van ‘onbetamelijke’ mailtjes en het raadplegen van de social media tijdens diensttijd. Het Provincial Administration Department heeft daartoe een ‘urgent order’ uitgevaardigd. Woensdag kregen de provinciale gouverneurs een brief met het bevel.

Aanleiding is een affaire in Sa Kaeo waar een ambtenaar Facebook gebruikte om plaatjes en berichten te verspreiden die als majesteitsschennis beschouwd kunnen worden. De man heeft een strafrechtelijk onderzoek aan zijn broek.

Leidinggevenden dienen, aldus de directeur van de PAD, ervoor te zorgen dat hun ondergeschikten zich aan het bevel houden. Laten ze dat na, dan kunnen ze een disciplinair onderzoek verwachten. De gouverneur van Pathun Thani zegt dat de huidige regels duidelijk zijn over het gebruik van kantoorapparatuur voor privégebruik: dat is verboden.

- We hebben vorderingen gemaakt, maar er blijven nog een aantal ‘uitdagingen’. Niettemin verwacht staatssecretaris Don Pramudwinai (Buitenlandse Zaken) een positieve reactie van de internationale gemeenschap op het rapport dat  de regering heeft gemaakt over de bestrijding van de mensenhandel in de visserij, prostitutie en bedelarij. Dat rapport moet de VS overtuigen Thailand dit jaar van de Tier 3 lijst van het Trafficking in Persons rapport af te halen, waar het vorig jaar op terecht kwam.

Don gaf gisteren een persconferentie op het Government House voor een toelichting op ’s lands inspanningen. Puntsgewijs:

 • Tot oktober vorig jaar zijn 1,6 miljoen buitenlandse arbeiders geregistreerd in 87 registratiecentra in afwachting van verificatie van hun nationaliteit. Als dat eind maart nog niet is gebeurd, dan wordt het registratieproces versneld.
 • Het budget voor de strijd tegen mensenhandel is verdubbeld: van 210 naar 496 miljoen baht.
 • Van de 280 mensenhandelzaken die voor het gerecht zijn gebracht, worden acht high-profile zaken in het rapport beschreven.
 • Het rapport telt 154 pagina’s met statistieken en gegevens.

Nadat het rapport is overhandigd aan de VS, wordt het gepubliceerd op de website van BuZa en het Government House.

- De kogel is door de kerk. Eindelijk heeft het OM besloten de bekende televisiepresentor Sorayut Suthassanachinda (de man met de wapperende handjes die zichzelf graag hoort praten) en twee medeplichtigen te vervolgen voor fraude. Gisteren kregen ze dat formeel te horen in de rechtbank. Sorayut’s bedrijf zou in 2005 en 2006 niet alle reclame-inkomsten hebben afgedragen aan MCOT Plc (tv-kanaal 9). Alle drie zijn vrijgelaten op borgtocht.

- De Sangha Supreme Council of Thailand, het hoogste gezagsorgaan van de monniksorde, gaat de Dhammakaya tempel vragen de volgende pelgrimstocht naar Bangkok via een andere route te maken om verkeersoverlast, zoals gisteren, te voorkomen.

Annuleer de tocht of vermijd Bangkok, is de wens van de SSC, maar de tempel zegt dat de tocht al is aangekondigd. De SSC wil verder dat de tocht niet langer dan een uur duurt en dat het strooien van bloemblaadjes wordt verboden.

Aan de mars van gisteren namen 1.130 monniken deel. Toestemming was verleend door de gemeente en de politie. Foto’s op de sociale media met kinderen die op de stoeprand op de monniken wachten, hebben kritiek opgeroepen van netizens. Da’s gevaarlijk; ze horen op school te zijn en niet op de stoep te zitten totdat ze bloemblaadjes kunnen strooien als eerbetoon aan de monniken, schrijft een van hen op Facebook.

- Een hulpfonds van 200 miljoen baht om het vertrouwen van toeristen te herstellen. Dit is gisteren door premier Prayut aangekondigd in zijn wekelijkse televisiepraatje Returning Happiness to the People. Op het fonds kan een beroep worden gedaan door toeristen die het slachtoffer zijn van geweld, terrorisme, natuurrampen, ongelukken, transport vertragingen, misdaad of andere bedreigingen. Prayut deed een beroep op Thais om geen misbruik te maken van buitenlandse toeristen.

- Statenloze dorpelingen uit de provincie Tak hebben gisteren de Administrative Court gevraagd het ministerie van Binnenlandse Zaken te gelasten hen de Thaise nationaliteit te verlenen. De groep bestaat uit 351 Thai die in het buitenland uit Thaise ouders zijn geboren, maar nooit geregistreerd zijn in een volkstelling. In november verwierp een commissie onder voorzitterschap van de permanent secretaris van BiZa hun naturalisatieverzoek, ondanks dat dit ondersteund werd door het districtshoofd van Mae Sot (Tak).

- Tijdens een patrouille in Nong Chik (Pattani) is een rechercheur gisterochtend doodgeschoten. Het voertuig waarin hij en drie ondergeschikten reden, werd vanaf de berm beschoten door opstandelingen. Die gingen flink tekeer want de politie heeft 48 patronen gevonden. De drie inzittenden raakten gewond.

- De DSI (Thaise FBI) heeft tien personen aangehouden op verdenking van oplichting met een vals loterijspel. Ze hebben kans gezien mensen in Tak, Lamphung en Chian Mai in totaal 670 miljoen baht lichter te maken. De arrestaties zijn een uitvloeisel van de arrestatie van de ringleider in november 2013.

- De taxichauffeur die een Japanner een starttarief liet betalen van 75 baht in plaats van 35 baht, heeft een boete gekregen van 3.000 baht en een verbod om passagiers op Suvarnabhumi op te pikken. De oplichting werd bekend dankzij een videoclip op het internet.


Prayut trekt de touwtjes aan

30 januari – Personen die ‘voor het land schadelijke’ opmerkingen maken en journalisten die herhaaldelijk lastige vragen stellen, kunnen uitgenodigd worden voor een goed gesprek of zoals de krant de Thaise term vertaalt voor ‘attitude adjustment’.

Dit dreigement uitte premier Prayut gisteren naar aanleiding van kritiek op de regering na het bezoek van de Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Daniel Russel, maandag aan Thailand. Dat bezoek heeft irritaties opgeroepen bij de regering omdat Russel de voortzetting van de staat van beleg, de impeachment van oud-premier en de beperking van de vrijheid van meningsuiting kritiseerde.

Zo’n uitnodiging kregen al drie voormalige ministers uit het kabinet Yingluck en roodhemdleider Nattawut Saikuar. Met de voormalig minister van Buitenlandse Zaken (fotomontage midden) werd drie uur gesproken op het hoofdkwartier van het Eerste Legerkorps.

Prayut zegt dat zijn bevel om mensen uit te nodigen die voor het land schadelijke opmerkingen maken, niet tot doel heeft hen onder druk te zetten, maar om ze de situatie te laten begrijpen. Ondanks de staat van beleg wordt de autoriteit van de regering en de NCPO uitgedaagd. ‘De regering is tot nu toe te soepel geweest.’

Desgevraagd zegt Prayut dat degenen die voor een tweede keer op het matje moeten komen en nog steeds weigeren samen te werken, gestraft kunnen worden met een verbod op reizen naar het buitenland en het blokkeren van hun bankrekening. Op andere vragen van verslaggevers reageerde hij geïrriteerd, waarbij hij behoorlijk grof in de mond was [aldus gastauteur Tino Kuis].

De voorzitter van de NLA (door de junta benoemd noodparlement) zegt niet verbaasd te zijn dat Russel tijdens zijn bezoek groepen heeft ontmoet op een manier die in strijd is met ‘gebruikelijke diplomatieke protocollen’. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken doet dat vaak zo, maar hij relativeerde: Dat is altijd nog beter dan CIA-agenten sturen om zich te bemoeien met de interne zaken van andere landen.

Eerdere berichten:
29 januari: Russel stapte op lange tenen
28 januari: Premier geprikkeld over uitspraken Russel
27 januari: Thailand krijgt koude douche van VS

Foto: Links de drie ministers die op het matje moeten komen, rechts de zoon van oud-premier Thaksin die gewaarschuwd is voor zijn uitlatingen op Facebook.

NCPO steekt stokje voor persconferentie

30 januari – Op aandrang van de junta gaat een persconferentie, waarop een rapport over de persvrijheid in Azië zou worden gepresenteerd, vandaag niet door. Het militaire regime zegt dat de persconferentie haar pogingen in de wielen rijdt om de vrede te handhaven en het oplaaien van nieuwe conflicten te voorkomen.

Op de persconferentie, georganiseerd door de Duitse mensenrechtengroep Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en de Thai Journalists Association (TJA), zou de Asia Media Barometer van de FES worden gepresenteerd met gegevens over onder andere de persvrijheid in Thailand.

TJA vice-voorzitter Manop Thip-osod begrijpt de zorgen van de NCPO, maar vindt dat de junta zorgvuldiger had moeten nagaan of de persconferentie spanningen zou kunnen oproepen. De beslissing kan ’s lands image in de internationale gemeenschap schaden, die nauwlettend de politieke en sociale omstandigheden in de gaten houdt, zegt hij. De annulering – nota bene van een persconferentie over mediavrijheid – kan zorgen oproepen over het uitingsrecht en vormt een gemiste kans om academische research te horen.

In het rapport wordt een overzicht gegeven van de situatie tussen 2010 en 2014. Een periode waarin in Thailand sommige media zijn bedreigd en te maken kregen met demonstranten. Mediabedrijven zijn niet toegerust op dit soort situaties, stelt de FES.

De FES keek ook naar de mediakanalen van rivaliserende politieke kampen. Ze maakten zich schuldig aan hate speech, waardoor het politiek conflict werd verergerd, hetgeen deels een verklaring vormt voor de behoefte van de NCPO om de mediavrijheid te beperken. Volgens de Duitsers hechten veel nieuwsorganisaties meer belang aan snelheid dan aan accuraatheid van de nieuwsverslaggeving.

Het in Amerika gevestigde Freedom House maakte gisteren haar jaarlijks rapport over mediavrijheid bekend. FH prijst de gestage verbeteringen de afgelopen vijf jaar in de regio Azië en de Pacific met uitzondering van enkele landen, waaronder China, Noord-Korea en Thailand. Thailand is gezakt van partly free in 2013 naar not free vorig jaar.

Taxirit vanaf Suvarnabhumi wordt duurder

30 januari – De extra toeslag, die reizigers moeten betalen voor een taxi op luchthaven Suvarnabhumi, gaat mogelijk omhoog van 50 naar 60 baht en voor 5-deurs taxi’s naar 90 baht. Maar de door chauffeurs geëiste toeslag op extra bagage en een verhoging van de vaste tarieven voor langeafstandsritten zitten er vermoedelijk niet in, aldus het ministerie van Transport.

De verhoging is een reactie op dreigementen van taxichauffeurs om in staking te gaan wanneer hun eisen worden afgewezen, en dat zou desastreus voor het toerisme zijn. Indien de minister het sein op groen zet, komt de verhoging bovenop de verhoging van de taxitarieven met 8 procent die in december is ingegaan.

De chauffeurs hadden voor de 5-deurs taxi’s een verhoging naar 140 à 150 baht voorgesteld, maar ze leggen zich neer bij de beslissing van de minister, zegt een vertegenwoordiger. [Als ik zijn woorden goed interpreteer.] De chauffeurs willen verhoging van de extra toeslag omdat hun brandstofkosten hoger zijn dan die van reguliere taxi’s.

De minister liet gisteren niet het achterste van zijn tong zien. Volgens hem had een vergadering van [?] gisteren niet tot overeenstemming geleid. ‘We moeten de zaak verder bekijken.’ Volgende week vergadert hij weer met [?]. Hij zei geen overhaaste beslissing te zullen nemen over de toeslag voor extra bagage. Maar een bron bij het ministerie zegt dat die toeslag er waarschijnlijk niet komt omdat de verhoging van de extra toeslag de chauffeurs al helpt.

Kort nieuws vrijdag 30 januari

- Het is geen ongebruikelijke methode in Thailand om je gram te halen: moord. In Nakhon Pathom schoten dinsdag twee jongemannen een noodle-verkoopster dood toen ze bezig was haar stalletje te sluiten. Een tragische zaak, want de kogel was bedoeld voor haar zoon en een van de verdachten was enkele uren eerder door de rechtbank op borgtocht vrijgelaten. Hij stond er terecht voor drugs, roof en receiving charges [?].

De verdachten en hun vrienden hadden eerder ruzie gehad met een groep mannen waaronder de zoon van de verkoopster. Ze gooiden enkele bommen naar haar huis en kwamen later terug waarbij ze de dodelijke schoten losten. Gisteren werden ze gearresteerd. De politie nam een vuurwapen, een zelf gemaakte bom, een auto, negen motorfietsen en mobieltje in beslag. Bij de re-enactment (reconstructie) reageerden toeschouwers woedend op het tweetal.

- De KMITL-zaak (verduistering 1,4/1,6 [?] miljard baht) blijft nieuws opleveren. Nu meldt de krant dat cashier’s cheques [cheques aan toonder?] van enkele miljoenen baht zijn gestort op de bankrekeningen van twee verdachten, van wie één in Engeland is.

Dat geld was verduisterd van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Hoofdverdachten zijn het voormalig hoofd Financiën en de voormalige directeur van een bankfiliaal. Drie verdachten zijn nog op vrije voeten.

Het scrutiny team van het KMITL sprak gisteren met de Crime Suppression Division. Het is benieuwd wie opdracht heeft gegeven de cheques te kopen. Alleen de rector en zijn waarnemer en assistent zijn bevoegd cheques te tekenen.

- De leerplicht gaat mogelijk uitgebreid worden van negen naar elf jaar en ook de kindergarten omvatten (kinderen van 4 en 5 jaar). Minister Narong Pipatanasai (Onderwijs) is een voorstander van het idee dat woensdag is besproken in een steering committee dat zich bezighoudt met onderwijshervormingen. ‘Als we het over onderwijshervormingen hebben, praten we zelden over pre-primary onderwijs alhoewel kinderen op die leeftijd sneller leren’, zegt hij.

Het panel, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de NRC, NLA, onderwijsambtenaren en burgers, steunt de uitbreiding in principe. Het panel heeft ook gesproken over verlaging van het aantal leerlingen per klas. Het wil het maximum terugbrengen van 50 naar 30. Voorts wil het het mes zetten in de jaarlijkse onderwijstoets (lager onderwijs) en het visitatiesysteem. (Zie pagina Onderwijs)

- Twee studenten die vorig jaar hebben verklaard de vermiste Karen-activist Porlajee ‘Billy’ Rakchongcharoen te hebben gezien nadat hij door het hoofd van nationaal park Kaeng Krachan was aangehouden, hebben hun verklaring ingetrokken. De twee waren destijds stagiair in het park. Ze zeggen nu Billy niet gezien te hebben en dat komt overeen met het ontbreken van camerabeelden van de sinds april vorig jaar vermiste Porlajee.

Porlajee werd aangehouden omdat hij illegaal honing had verzameld. Mogelijk is hij ontvoerd door het parkhoofd met wie hij in de clinch lag. Porlajee hielp de Karen bij een rechtzaak over het in brand steken van de hutten van twintig families in 2011 op last van het parkhoofd. Waarom de studenten destijds verklaarden Billy te hebben gezien, laat zich raden.

- Ook India wil wel investeren in weg-, spoor-, water- en luchtvaartprojecten in Thailand. Eerder toonden Engeland en Zuid-Korea al belangstelling voor infrastructurele werken. Met China en Japan wordt al onderhandeld over de aanleg van spoorbanen.

Minister Prajin Juntong (Transport) maakte India’s aanbod gisteren bekend na een ontmoeting met de Indiase ambassadeur. Hij noemde ook al enkele projecten waar India in wil participeren: de aanleg van een weg Mae Sot (Tak) naar Kawlareik en Yangon in Myanmar en verder naar India, de Pak Bara diepzeehaven in Satun en de Songkhla 2 zeehaven in Songkhla.

- Thai Airways International (THAI) heeft bekend gemaakt welke routes geschrapt worden om de verliezen van de maatschappij terug te dringen. Met ingang van 29 maart stoppen de vluchten van Bangkok naar Madrid en Moskou en Phuket-Seoul. Op Johannesburg wordt al sinds 15 januari niet meer gevlogen. Mogelijk gaat ook Los Angeles eraan. Daarover wordt in het tweede kwartaal beslist. Naar China en Japan gaat vaker gevlogen worden, want met die vluchten valt geld te verdienen omdat het aantal toeristen toeneemt.

- Ruzie in de MRTA, het bedrijf dat de metro exploiteert en bezig is met een verlenging van de Blue Line. Wie mag onderzoek doen naar vermeende onregelmatigheden bij de aanleg van die lijn? De waarnemend gouverneur heeft er een eigen panel op gezet en de raad van bestuur ook. Die gaat nu de Raad van State vragen de knoop door te hakken. De zaak houdt verband met extra werkzaamheden waarvoor de aannemer 290 miljoen baht heeft gekregen, hetgeen in strijd met het contract zou zijn.

- Zeventig vrachtschepen zijn inmiddels vastgelopen in de Mekong vanwege de extreem lage waterstand. Het ‘grote watermonster’ China, niet de beroerdste deze keer, heeft daarom de wateruitstroom uit de Chiang Rung dam vergroot [want ook Chinese schepen waren de pineut]. In Mong Pa Liao [waar?] zakte het water dinsdag naar 70 cm, veel te laag voor het scheepvaartverkeer dat een waterpeil van 1 tot 1,2 meter nodig heeft. 

Inmiddels begint het verkeer weer op gang te komen, maar grote schepen moeten nog even wachten. In Chiang Saen (Chiang Rai) moeten schepen zorgvuldig navigeren vanwege drooggevallen zandbanken. Sommige reders hebben hun toevlucht genomen tot transport over land. De schepen van de Mekong River Cruises varen tijdelijk niet meer tussen Chiang Saen (Thailand) en Guan Lei (China).

- Bij invallen in drie karaokebars maar feitelijk bordelen in Chachoengsao zijn in een undercoveroperatie van de politie 25 sekswerksters, de meesten uit Laos, en vier ‘managers’ [lees: souteneurs] aangehouden. De politie trok met twintig man in burgerkleding naar vier bars, maar in één lukte het niet de vinger op de zere plek te leggen. De buitenlandse dames worden vervolgd en teruggestuurd naar hun land.

- Een groep van 36 gezondheidsorganisaties, grensartsen en etnische groepen hebben een beroep gedaan op het ministerie van Volksgezondheid om 208.631 statenloze personen toegang tot de gezondheidszorg te geven.

Dat recht hebben al 416.648 voormalige statenlozen, van wie het kabinet in maart de Thaise nationaliteit heeft erkend. De nu genoemde groep wacht nog op de regering voor de verificatie van hun nationaliteit. Sommigen zouden al erkend zijn, maar ze kunnen nog geen gebruik maken van de gezondheidzorg.

Wanneer de statenlozen nu ziek worden, zit er niets anders op dan schulden te maken. Is de ziekte niet ernstig, dan durven ze niet naar het ziekenhuis te gaan, zegt Wiwat Tami, lid van een netwerk van etnische groepen. Behalve het pleidooi voor de statenlozen pleit de groep ook voor een fonds voor preventieve gezondheidszorg aan de grens. Dat geld kan gebruikt worden om te voorkomen dat besmettelijke ziektes Thailand binnendringen en zich verspreiden. (Zie pagina Gezondheidszorg)


Root Garden: Moestuin midden in een woonwijk

29 januari – It’s No Urban Legend kopt de krant oftewel Het is geen Broodje Aap verhaal: een moestuin midden in de wijk Thong Lor (Bangkok). Vorige week ging de Root Garden open en die heeft al de nodige aandacht getrokken.  De duizend vierkante meter is beplant met groentes die in de meeste keukens worden gebruikt: Chinese kool, champignons en maïs. Er is ook een kippenren en er lopen geiten rond.

De moestuin is een initiatief van de Plick Feun Din Thai (Land Reform in Thailand), een organisatie die kansen wil scheppen voor eigenaren met kleine stukjes grond en boeren. Het idee is bedacht door Eakdanai Wongwattana (29). Hij vertelt: ‘De meeste grond is eigendom van een kleine groep rijke mensen. Veel percelen liggen braak, terwijl veel mensen geen enkele grond bezitten. Maar land is niet alleen eigendom – het is essentieel voor het leven, en het beïnvloedt voedsel en veiligheid.’

Warut Boontarig (25), manager van de tuin en afgestudeerd jurist, legt uit dat de organisatie stadsmensen wil duidelijk maken dat er een gemakkelijke manier is om van land gebruik te maken door van een schijnbaar nutteloos stuk grond een [moes]tuin te maken. Het idee is om te laten zien dat een stadsmoestuin haalbaar is en dat bezoekers ook hun eigen tuin kunnen creëren. ‘Alhoewel de grond in Bangkok niet ideaal is voor landbouw, zijn er technieken die dit mogelijk maken’, zegt Warut.

Root Garden stimuleert mensen om hun handen vuil te maken door klusjes te verrichten zoals water geven en de dieren voederen. Warut hoopt dat de wijkbewoners om beurten de tuin willen verzorgen. Een bezoekster: ‘Ik woon in de buurt en kwam toevallig langs. Ik ben hartstikke blij dat er een stuk groen is waar ik mijn kind mee naar toe kan nemen. Het zal heel interessant voor hem zijn om planten te zien groeien.’ (Bron: Bangkok Post, 28 januari 2015)

Russel stapte op lange tenen

29 januari – De kritiek van de Amerikaanse staatssecretaris Daniel Russel op de staat van beleg en de afzetting van oud-premier Yingluck heeft bij de regering scheve gezichten gegeven en leidde gisteren tot een demonstratie van een tiental nationalisten voor de Amerikaanse ambassade.

De Amerikaanse zaakgelastigde W Patrick Murphy is door staatssecretaris Don Pramudwinai (Buitenlandse Zaken) ontboden. Russel’s kritiek, maandag geuit tijdens een lezing op de Chulalongkorn universiteit hebben ‘een wond in de Thaise harten’ achtergelaten, klaagde Don. Volgens hem kunnen de opmerkingen van Russel voeding geven aan politieke conflicten. De demonstranten eisen in een brief dat de VS ophoudt zich te bemoeien met Thailand’s interne zaken.

Don ontkent dat de reactie van de regering ‘agressief’ is. ‘Thailand negeert niet feedback van internationale vrienden. We handelen niet vijandig en we gaan niet voorbij aan advies van de VS of andere landen. Maar Thailand is geen jonge staat. We hebben onze eigen manieren om problemen op te lossen en zetten serieuze stappen om de democratie terug te brengen. De staat van beleg is nog steeds nodig om mogelijk geweld te voorkomen en de orde te handhaven.’

Volgens Don hebben de militaire coup en de politieke onrust ‘in werkelijkheid’ nooit gevolgen gehad voor de relatie tussen beide landen, in het bijzonder voor het zakenleven. ‘De coup is alleen in strijd met de Amerikaanse ideologie.’ Don zegt dat Thailand in de toekomst meer ‘creatieve en positieve’ input verwacht van de VS.

Premier Prayut Chan-o-ocha die dinsdag nogal gereserveerd reageerde op de kritiek van Russel zei gisteren dat hij de opmerkingen van Russel over Yingluck’s afzetting betreurde. Niettemin hebben ze geen gevolgen voor de lange relatie tussen het land en de VS.

‘De VS hebben andere democratische opvattingen. Ik wil dat ze de politieke context in ons land begrijpen’, aldus de premier. Hij zei dat de regering geen jacht maakt op ‘een bepaalde familie’.  [Als je begrijpt wat ik bedoel, zou heer Bommel zeggen.]

De NCPO (junta) gaat de voormalig minister van Buitenlandse Zaken op het matje roepen vanwege zijn scherpe kritiek op Russel. Surapong Tovichakchaikul wordt onderworpen aan een ‘attitude adjustment’ [een milde vorm van hersenpoeling?]. Yingluck krijgt die behandeling niet.

Voorgaande berichten:
Premier geprikkeld over uitspraken Russel
Thailand krijgt koude douche van VS

Bangkok Post slaat de plank mis

29 januari – Bangkok Post maakt er weer eens een potje van. Gisteren meldde de krant dat een man was aangehouden, die verdacht wordt van de verkrachting van twaalf oudere vrouwen en de moord op twee. Zijn DNA kwam overeen met DNA gevonden op zeven van zijn slachtoffers, schreef Wassayos Ngamkham. Vandaag schrijft Patsara Jikkham echter dat de serieverkrachter nog op vrije voeten is.

De krant van dinsdag bevat waarschijnlijk de correcte informatie. De aangehouden man vertoont gelijkenis met het verspreide compositiebeeld van de verdachte. Wassayos lette niet goed op want de waarnemend commandant van het Office of Police Forensic Science had verklaard dat het DNA gevonden op het laatste slachtoffer [van zondag]  overeenkwam met het DNA dat op zes eerdere slachtoffers was gevonden. Terug naar de schoolbanken, zou ik zeggen.

Het artikel van vandaag besteedt aandacht aan de stemming in Nakhon Pathom, waar oudere vrouwen in angst leven voor de kwade genius. De politie heeft een beloning van 200.000 baht uitgetrokken voor informatie die kan leiden tot zijn aanhouding, en ze patrouilleert intensiever in gebieden die als risicovol worden beschouwd. De bewoners is geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen en wapens te verbergen zodat hij er geen gebruik van kan maken, en ze hebben  noodtelefoonnummers ontvangen. Zie verder de eerdere berichtgeving.

Kort nieuws donderdag 29 januari

- Premier Prayut tolereert morgen geen protest van rubberboeren. Ze kondigden dinsdag aan in Sikao (Trang) te gaan demonstreren voor een hogere rubberpijs. Verwacht wordt dat de demonstratie 5.000 boeren uit zestien provincies trekt. [Wie verwacht dat?] De boeren willen 80 baht voor een kilo rubber vangen, maar de regering gaat niet verder dan 60 baht. 

‘Ze moeten ophouden eindeloos eisen te stellen’, zegt Prayut. Hij wijst erop dat de regering probeert de rubberindustrie te herstructureren met meer nadruk op binnenlands gebruik, zoals bij de aanleg van wegen waarbij een mix van asfalt en rubber kan worden gebruikt, en bij de aanleg van atletiekbanen.

De premier maakt zich geen zorgen over het aangekondigde protest en hij roept de media op het vuur niet aan te wakkeren. Nagegaan wordt of iemand de demonstratie steunt. Prayut heeft ook kritiek op de boeren omdat sommigen illegaal rubber verbouwen in beschermde bossen. ‘Wanneer we ze arresteren, stoken we het protest op.’

In Plai Phraya (Krabi) heeft een rubbertapper zijn vrouw doodgeschoten en daarna de hand aan zichzelf geslagen. Volgens het voorlopige politieonderzoek hadden ze ruzie gemaakt omdat de man hun rubberplantage wilde verkopen om van de schulden af te zijn. De vrouw had zich daartegen verzet.

- Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de export vorig jaar gekrompen. Weliswaar was december een goede maand met een stijging aan exportwaarde van 1,9 procent op jaarbasis, maar die was niet voldoende om de krimp te compenseren. Dus sloot 2014 af met een vermindering van 0,41 procent naar 228 miljard dollar, iets meer dan een jaar eerder toen de export  met 0,3 procent terugliep. 

- De Crime Suppression Division wil dat Engeland Kittisak Muttujad uitwijst, die informatie zou hebben over de ringleider van een samenzwering, waarbij 1,4 miljard baht [eerder 1,6 miljard] is achterover gedrukt van de bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Volgens de politie is hij in december in Engeland gearriveerd en verblijft hij daar nog steeds. De CSD gaat het OM vragen contact op te nemen met zijn Britse collega’s.

Dertig docenten en studenten van de opleiding vragen in een open brief aan de president van de KMITL-raad nauwer met de politie samen te werken en de reputatie van het KMITL te herstellen. Ze overhandigden de brief, gekleed in zwarte rouwkleding, toen de raad vergaderde.

In de zaak zijn het voormalig hoofd Financiën en de directeur van een bankfiliaal aangehouden. Zes andere verdachten zijn op vrije voeten of ook aangehouden.

- Geen overbodig plannetje, de plaatsing van condoomautomaten op gemeentelijk scholen, want Thailand kent een hoog aantal tienerzwangerschappen. Echter, het plan van de adjunct-gouverneur van Bangkok krijgt gemengde reacties en de Aids, TB and STI’s Control Division (ATSCD) betwijfelt of het werkt. Behalve op scholen zouden de automaten ook moeten hangen in districtskantoren en bij gemeentelijke diensten.

De adjunct-gouverneur noemt het terugdringen van het aantal HIV-infecties als aanleiding voor haar plannetje. Vorig jaar was meer dan de helft van de nieuw geïnfecteerden jonger dan 25 jaar. Volgens de gemeente telt Bangkok 61.600 seropositieven, waarvan 3.302 aan aids zijn overleden. Onbeschermde seks is de belangrijkste oorzaak van de stijging van het aantal infecties. [Geen details over die stijging.]

Het hoofd van de ATSCD heeft bedenkingen, omdat veel ouders en docenten gekant zijn tegen de plaatsing van condoomautomaten. Die zouden kinderen aanmoedigen op jonge leeftijd seks te hebben. Maar in de provincie Sa Kaeo denken ze daar blijkbaar anders over. De geïnstalleerde automaten hebben er geleid tot vermindering van het aantal tienerzwangerschappen.

- Het Land Transport Department (LTD) gaat met taxichauffeurs en bedrijven om de tafel zitten om de laatste hand te leggen aan een voorstel de tarieven te verhogen. Grote taxi’s, zoals vans en SUV’s, willen dat de toeslag omhoog gaat van 50 naar 100 baht, invoering van een bagagetoeslag en een hoger tarief voor lange afstandsritten.

De minister van Transport zal ook twee recente gevallen van oplichting ter sprake brengen, die bekend zijn geworden door videoclips op de social media. Eén geval betreft een Japanse zakenman die 75 baht moest betalen in plaats van 50, en het andere een Thaise vrouw die 435 baht in rekening werd gebracht voor een ritje van normaal 180 baht.

Wanneer de ene chauffeur schuldig wordt bevonden, krijgt hij een boete van 5.000 baht en wordt zijn vergunning [tijdelijk?] ingetrokken. In het andere geval gaat het vermoedelijk om een taximeter waarmee geknoeid is. Die chauffeur verliest definitief zijn vergunning als dat het geval is.

Volgens een anonieme taxichauffeur gebruiken sommige collega’s twee meters: een goedgekeurde en een meter die hogere tarieven rekent. Het verwisselen duurt 10 seconden. De adjunct directeur-generaal van de LTD zegt hiervan niet te weten. Hij laat een onderzoek doen.

- Thailand zou een onafhankelijk orgaan moeten instellen dat kwesties behandelt met betrekking tot milieu- en gezondheidseffect rapportages, zegt de NRC-commissie Milieu en Grondstoffen. Sommige leden vinden  de commissie die deze rapportages thans behandelt [en goedkeurt] partijdig omdat ze uit overheidsdienaren bestaat. Dat nieuwe orgaan zou breder samengesteld moeten worden met vertegenwoordigers van de burgerij, regering, particuliere sector en de academische wereld.

Een andere wens is de herziening van twintig milieuwetten om ze te laten voldoen aan de geest van de nieuwe grondwet, die het gemakkelijker maakt het milieu en grondstoffen te beschermen. Dat wil zeggen: volgens NRC-commissielid Hannarong Yaowalert, want de coördinator van de Eco-culture Study Group weet niet of dat het geval is. Hij is weinig hoopvol gestemd over wat de nieuwe grondwet gaat regelen op het gebied van het milieu.

- De recalcitrante roodhemdleider Jatuporn Prompan is wegens smaad door de Chriminal Court veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Jatuporn beledigde voormalig minister-president Abhisit en later oppositieleider van de Democraten bij twee gelegenheden.

Zo noemde hij hem in oktober 2009 een ‘moordenaar’ en een ‘misdadiger’ omdat Abhisit, toentertijd premier, opdracht had gegeven een eind te maken aan de roodhemd ongeregeldheden, een operatie waarbij doden vielen. Voorlopig kijkt Jatuporn echter niet tegen de tralies aan, want hij is vrijgelaten op borgtocht en gaat in beroep tegen het vonnis, dus dat kan nog jaren duren.

- De CDC gaat in principe akkoord met de samenvoeging van de National Human Rights Commission (NHRC) en het kantoor van de Nationale Ombudsman. Volgens de meeste CDC-leden doet de Ombudsman uitstekend werk maar is de NHRC minder effectief. Sommige leden zijn bang dat het werk van de Ombudsman als gevolg van de fusie wordt belast.

- Twee verschillende spoorbreedtes: die van het huidige spoorwegnet (1 meter) en van de aan te leggen spoorbanen die de internationaal gebruikelijke standaardbreedte van 1,435 meter krijgen. Dat belemmert op de lange termijn de ontwikkeling van het spoorwegnet en leidt tot torenhoge kosten omdat dubbel onderhoud moet worden gedaan.

Neem een besluit en beperk je tot één breedte, riep voorzitter Suchatvee Suwansawat van het Engineering Institute of Thailand gisteren de regering op tijdens een seminar over infrastructurele hervormingen op spoorweggebied. Zijn betoog werd ondersteund door Sumeth Ongkittikul, directeur research van het Thailand Research Development Institute.

Verbreding van het huidige net vereist weliswaar hoge investeringen, maar de geplande aanleg van de Sino-Thai lijnen die in september begint, kan dan gewoon doorgaan. Thailand’s spoorwegnet op 1 meter houden bespaart weliswaar constructiekosten, maar kan op de lange termijn problemen opleveren.  Zo zal het moeilijker worden geschikt materieel te vinden en dat zal ook nog eens duurder zijn, aldus Sumeth. (Zie pagina Spoorwegen)

- In twee magazijnen in Kanchanaburi waar de regering in 2012 en 2013 door haar opgekochte tapioca had opgeslagen, ligt geen grammetje wat een verliespost van 84 miljoen baht oplevert. Gisteren inspecteerden de DSI, de Public Warehouse Organisation en enkele functionarissen de magazijnen, waar vorig jaar mei brand woedde, vermoedelijk aangestoken.

Volgens het inspectieteam is de tapioca verkocht door het bedrijf dat het beheer had over de 11.000 ton. De DSI heeft nog niet besloten of ze de vermissing als special case gaat behandelen.


‘Hypotheeksysteem geen weggegooid geld’

28 januari – De 600 miljard baht die het hypotheeksysteem voor rijst heeft gekost, is geen weggegooid geld, want het geld werd herverdeeld, voornamelijk onder boeren en enkele criminelen. Maar de boeren eten het geld niet op, ze investeren in de economie, ze creëren banen en betalen belastingen, schrijft Andreas Kertscher vanuit de VS in een ingezonden brief in Bangkok Post.

Het is volgens hem algemeen aanvaard dat stimuleringsgelden zoals het hypotheeksysteem, of de QE-programma’s van de VS en EU, een investering opleveren van vijf- tot tienmaal het bedrag van de steun en het geld terugploegen via belastingen, tarieven en export.

Boeren kopen auto’s, tractoren, motorfietsen en smartphones; ze bouwen huizen, verbeteren akkers en opbrengst, en sturen met het steungeld hun kinderen naar de universiteit. Het geld stroomt naar dealers en fabrikanten en voorziet miljoenen van banen.

Kertscher eindigt zijn brief met een vergelijking. Zeggen dat de 600 miljard baht verloren is, is hetzelfde als zeggen dat zaden verloren zijn als ze geplant worden en de opbrengst van de oogst over het hoofd zien. (Zie pagina Rijst 3)

Premier geprikkeld over uitspraken Russel

28 januari – De reactie op de uitspraken van de Amerikaanse staatssecretaris Daniel Russel, zoals gisteren gemeld door de krant, was te verwachten. Premier Prayut Chan-o-cha en slippendrager Prawit Wongsuwon, minister van Defensie, zeiden gisteren unisono dat de door Russel bekritiseerde staat van beleg ‘na de voorafgaande conflicten een noodzakelijk middel was om de orde te handhaven’.

Twee quotes:

 • Prawit: ‘Elk land heeft zijn eigen praktijken; wij hebben onze eigen manier om met problemen om te gaan. Ik houd vol dat we de staat van beleg moeten houden om de rust te bewaren.’
 • Prayut: ‘De staat van beleg is voor een specifiek doel ingesteld en is niet gericht op bepaalde personen. Hoe kunnen we werken en hoe kunnen we voorwaarts gaan als iemand chaos veroorzaakt?’

Prayut vroeg zich af hoe de VS zonder de staat van beleg de orde handhaaft wanneer er geweld en chaos zouden uitbarsten. Hij kondigde aan in september de algemene vergadering van de VN te zullen bijwonen om het vertrouwen van de internationale gemeenschap te versterken.

Verder zei Prayut dat hij geen bezwaar had gemaakt tegen de ontmoeting van Russel met oud-premier Yingluck. ‘Ik kan haar verbieden iemand te ontmoeten of te reizen, maar ik wilde laten zien dat ik er geen misbruik van maak. Als ik haar rechten beperk, word ik beschuldigd van machtsmisbruik of pesterij.’

Zie verder: ‘Thailand krijgt koude douche van VS’ in de rubriek van gisteren.

Kort nieuws woensdag 28 januari

- De chauffeurs van de van taxis [besteltaxi’s?] op luchthaven Suvarnabhumi dreigen met stakingen, indien de overheid blijf weigeren extra toeslagen toe te staan. Ze willen dat de 50 baht toeslag naar 100 baht gaat, dat ze een toeslag mogen rekenen voor extra bagage en dat ze voor lange afstanden meer mogen rekenen dan tot nu toe.

Dat alles om de brandstofkosten te dekken, die aldus een chauffeur, hoger zijn dan van ‘gewone’ taxi’s omdat hun wagens zwaardere motoren hebben. Volgens hem staat het water hen aan de lippen. Voor de bagagetoeslag suggereert hij 30 baht per koffer.

Op de luchthaven opereren 1.700 taxi’s met een grote kofferbak. De chauffeur zegt dat 300 chauffeurs hun lier al aan de wilgen hebben gehangen. Minister Prajin Juntong (Transport) noemt de eisen van de chauffeurs ‘redelijk’. ‘We doen ons best hun problemen op te lossen.’

- De in voorbereiding zijnde cyberwetgeving dient meer waarborgen te bevatten tegen misbruik door de overheid, vindt de Indepent Organisation for Consumer Protection (OCP). ’De wetten geven de overheid te veel zeggenschap over mensenlevens’, zegt commissielid Boonyuen Sirithum.

Ze meent dat de tien wetten geschreven zijn met het doel de macht meer te centraliseren in plaats van de macht met consumenten te delen. De OCP gaat haar wensen indienen bij premier Prayut en de NLA (benoemd noodparlement).

De wetsontwerpen zijn in eerste lezing door de NLA goedgekeurd, maar kunnen nog gewijzigd worden door NLA-commissies die zich over de tekst buigen, zegt premier Prayut. Hij dringt wel op haast aan, want de regering voert een strijd tegen de klok om haar werk gedaan te krijgen.

Op één  artikel in de Cyber Security Bill is grote kritiek geuit: het inzagerecht van de overheid op persoonlijke informatie op email, telegraaf, fax en elektronische apparatuur zonder dat de rechtbank eraan te pas komt. Zie hiervoor het bericht ‘Thailand paradijs voor hackers’ in Nieuws uit Thailand van 25 januari.

- Premier Prayut gaat volgende maand naar Japan om de ondertekening bij te wonen van een Memorandum of Understanding over de aanleg van drie spoorbanen. Gisteren sprak de premier in het Government House met de speciale economisch adviseur van de Japanse premier. Belangrijkste gespreksonderwerp was de samenwerking van beide landen bij de ontwikkeling van infrastructuur in Thailand.

De spoorbanen, waarvan Japan delen [?] gaat aanleggen, worden aangeduid als de East-West Economic Corridor. Het gaat om de routes Bangkok-Ban Phu Nam Ron (Kanchanaburi), Bangkok-Aranyaprathet (Sa Kaeo aan de grens met Cambodja) en Bangkok-Laem Chabang (Chon Buri). Zie bijgaand kaartje (als u er wijs uit kunt worden). (Zie pagina Spoorwegen)

- Minister Prajin Juntong (Transport) probeert de onrust te dempen, die is ontstaan na het bericht dat 5.000 banen bij Thai Airways International (THAI) op de tocht staan, indien andere maatregelen om de tekorten weg te werken, geen effect hebben. Hij zegt dat het om werknemers gaat die gepensioneerd worden of die met vervroegd pensioen willen. Van gedwongen ontslagen is geen sprake, bezweert de bewindsman. Werknemers die met vervroeg pensioen willen, worden gelokt met incentives en benefits.

Volgens een studie dient THAI voor een passende verhouding tussen het aantal werknemers en toestellen niet meer dan 20.000 werknemers voor de 100 toestellen in dienst te hebben.

Damrong Waikanee, voorzitter van THAI’s vakbond, denkt dat het maximaal vijf jaar duurt om de 5.000 werknemers te lozen. Elk jaar gaan er 500 met pensioen en 500 zullen vervroegd gepensioneerd willen worden. Damrong vindt dat de maatschappij ook het mes moet zetten in de 8.000 uitzendkrachten die op de loonlijst staan. De problemen bij THAI zijn volgens hem onder andere ontstaan door de uitbreiding van de top, wat heeft geleid tot poor management. Daardoor moest THAI uitzendkrachten aannemen met toenemende kosten als gevolg.

Voor THAI’s plannen zie het bericht ‘THAI gaat verliezen hard te lijf’ in Nieuws uit Thailand van gisteren. Daarin wordt Nok Air (39 procent eigendom van THAI) niet genoemd, maar voor deze maatschappij heeft het rehabilitatieprogramma van THAI geen gevolgen. Wel voor dochter Thai Smile Airways, maar dat kunt u in het bericht van gisteren lezen.

- Bij een bomaanslag in tambon Ta Se (Yala) zijn drie agenten van de Border Patrol Police gewond geraakt. De bom werd telefonisch tot ontploffing gebracht toen de agenten op de motorfiets passeerden. De ontploffing veroorzaakte een gat met een diameter van 1 meter en was 70 cm diep.

In Bannang Sata (eveneens Yala) heeft de politie gisteren drie vermeende opstandelingen aangehouden. Twee hadden zich in een huis verstopt en een derde probeerde via het dak te vluchten. Het kostte twee uur om hem met hulp van een lokale religieuze leider te bewegen van het dak af te komen.

- Vandaag houden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Asean-landen in Maleisië een informele bijeenkomst over de voorbereidingen van de Asean Economic Community, die eind dit jaar van kracht moet worden, en andere regionale kwesties, zoals transnationale misdaad, problemen met gastarbeiders, drugshandel en de problemen in de Zuid-Chinese Zee tussen China en de Filipijnen, Maleisië, Vietnam en Brunei.

- Het aantal vakantieparken in de provincie Ratchaburi waarvan bekend is dat ze illegaal de watertoevoer naar hun park hebben geleid, is inmiddels opgelopen van drie naar vijf. Als gevolg daarvan kampen omwonenden met een tekort aan water.

De politie is in de zaak gedoken nadat dorpelingen hadden geklaagd dat het Suang Phung Resort de waterstroom blokkeerde door de aanleg van een overlaat en een kanaaltje. Naar dat vakantiepark wordt onderzoek gedaan omdat het deels in beschermd bosgebied is aangelegd. Eigenaar zijn een politieman en zijn echtgenote, die betrokken zijn bij de zaak tegen politietopman Pongpat Chayaphan. Eerder hadden de dorpelingen niet durven klagen vanwege omdat de echtelieden ‘invloedrijke’ personen waren.

- Vandaag ontvangen de twee winnaars van de Prince Mahidol Award 2014 de onderscheiding uit handen van prinses Maha Chakri Sirindhorn.

De Japanner Ekira Endo krijgt de onderscheiding vanwege zijn ontdekking in 1970 van het eerste anti-cholesterol medicijn. De Amerikaan Donald A Henderson leidde van 1966 tot 1977 de Global Smallpox Eradication Campaign van de WHO.

- Het wachten is nog op  een match van vingerafdrukken en pas dan kan de politie definitief bevestigen of ze de man heeft aangehouden, die verdacht wordt van twaalf verkrachtingen en twee moorden van oude vrouwen in Nakhon Pathom, Samut Sakhon en Samut Songkhram. Er is wel een match gevonden tussen het DNA van de man en dat van zeven slachtoffers. De man sloeg tussen 2011 en zondag toe. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen, heb ik nog steeds niet gelezen.

- Een voormalige rector van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) ontkent iets te maken hebben gehad met de verduistering van 1,4 miljard baht [eerder 1,6 miljard] van de bankrekeningen van de onderwijsinstelling.

Gisteren bepleitte hij zijn onschuld bij de National Anti-Corruption Commission, die wilde weten hoe hij aan een stuk grond, destijd 35 miljoen baht waard en nu 80 miljoen, is gekomen. Volgens de rector had hij het geërfd van zijn moeder, nog voordat hij rector werd. De NACC stelde ook vragen over de 2 miljoen baht in zijn bezit. Deel van een pensioenpakket dat hij vorig jaar oktober ontving, luidde ’s mans verweer. Het was de derde keer dat hij door de NACC aan de tand werd gevoeld.

Voor de verduistering zijn het voormalig hoofd Financiën van de KMITL en een directeur van een bankfiliaal aangehouden. Andere personen staan onder verdenking of zijn al aangehouden.

- Maandag 4 mei is een extra vrije dag, aansluitend op National Labour Day (1 mei), het weekend en voorafgaand aan Coronation Day (5 mei). De minister van Sport en Toerisme hoopt dat de toerismesector door de extra vrije dag een injectie van 10 procent krijgt, net als in de nieuwjaarsvakantie.

- Drie rijstboeren in Ratchaburi hebben een boete van 5.000 baht gekregen omdat ze in februari vorig jaar tijdens een protestdemonstratie het verkeer blokkeerden. Tientallen boeren blokkeerden toen in Pak Tho een deel van de Rama II weg. Waarom deze drie eruit gepikt zijn, vermeldt het bericht niet.

- Suthep Thaugsuban (oud-protestleider tegen de regering Yingluck en tegenwoordig monnik) heeft bakzeil gehaald bij de rechtbank met zijn smaadaanklacht tegen Tarit Pengdith, voormalig hoofd van de DSI (Thaise FBI).

Tarit beschuldigde Suthep in maart 2013 van machtsmisbruik bij de voorbereidingen voor de bouw van 396 politiebureaus. [Volgens mij nog steeds niet afgebouwd.] Die bouw zou aanvankelijk per regio worden aanbesteed, maar Suthep maakte er een landelijke aanbesteding van. Volgens de rechtbank was Tarit uit hoofde van zijn functie verplicht een onderzoek in te stellen.

- Opnieuw verlenging met zes maanden van de regeling voor gratis bus- en treinritten. In Bangkok gaat het om 800 bussen op 73 routes en bij de spoorwegen om 164 korte-afstandsritten en acht lange.

- De Kiesraad mag niet meer de verkiezingen organiseren, maar mag alleen nog maar toezicht houden. De CDC heeft dat gisteren besloten. De organisatie van de verkiezingen komt in handen van een nieuw orgaan, het Election Organising Committee [hoe toepasselijk] met negen leden: zeven overheidsfunctionarissen, te benoemen door de politiecommandant en de permanent secretarissen van zes ministeries, en twee burgers, te benoemen door de voorgestelde National People’s Assembly.

Het besluit van de CDC wijkt iets af van het oorspronkelijke voorstel waarbij de verkiezingen georganiseerd zouden worden door Binnenlandse Zaken, samen met twee andere ministeries. Maar dat stuitte op grote bezwaren wegens het risico van patronage, dus politieke invloed.

Voor de Kiesraad blijft behalve het toezicht nog meer over: onderzoek naar verkiezingsfraude, de opdracht voor herverkiezingen en toezicht op referenda. Aan de andere kant krijgt de Kiesraad meer bevoegdheden zoals disciplinaire onderzoeken gelasten naar functionarissen en kandidaten die verdacht worden van fraude. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- De commandant van de provinciale politie van Suphan Buri is naar een inactieve post overgeplaatst [lees: geschorst] omdat hij 28 nieuwe officieren had bevolen een beleefdheidsbezoek te brengen en advies te vragen aan ex-premier Banharn Silpa-archa.

Dat mag niet want de politie dient onpartijdig te zijn en ze moedigt altijd haar officieren aan onafhankelijk van de politiek te opereren, zegt de assistent van het landelijk politiehoofd. Bekend is dat senior officieren hun ondergeschikten adviseren politici een beleefheidsbezoek te brengen, maar dat gebeurt altijd onofficieel. Bij de overgeplaatste commandant ging het om een bevel. De 28 deden dat, sommigen tegen hun wil.

- Een bedelaar die goed in de slappe was zit: zo iemand zul je niet vaak tegenkomen. De politie en staf van Sociale Zaken in de provincie Chai Nat kwamen er één tegen: een Chinees (39) met 21.540 baht in zijn schoudertas. Ze troffen de man, die misvormde handen heeft, aan op een markt. De man is overgedragen aan Immigration om naar China te worden uitgezet.

- De regering is niet bang dat de werelderfgoedstatus van nationaal park Khao Yai in gevaar komt als gevolg van de confrontaties tussen wilde olifanten en auto’s. Volgens de minister van Milieu zijn de problemen hanteerbaar. Er zijn al de nodige maatregelen genomen, zoals sluiting van het park tussen 18 en 6 uur.

Een groter probleem dat gevolgen kan hebben voor de Unesco-status is de illegale kap van het beschermde phayung (palissander) hout in het Dong Phayayen-Khao Yai Forest complex. Het World Heritage Committee (WHC) van Unesco wil weten wat Thailand daaraan doet.

Het Department of National Parks, Wildife and Plant Conservation heeft een 5-jarenplan opgesteld tegen de illegale houtkap en handel. In regionaal verband, inclusief China, wordt overlegd over de kap en handel. Het aantal gevallen is gezakt van 642 in het begrotingsjaar 2014 (1 oktober 2013-30 september 2014) naar 59 tot nu toe.

In februari gaat het rapport naar het WHC, dat vervolgens besluit of het complex op de danger lijst komt. Andere pijnpunten zijn de aanleg van de Huay Samong dam in het complex, de verbreding van snelweg 348 en de heropening van een secondaire weg. (Zie pagina Illegale houtkap)

- Het beroepsonderwijs komt een kleine 20.000 leerkrachten tekort. Het Office of the Vocational Education Commission vraagt de regering 1,4 miljard baht uit te trekken voor de oplossing van het probleem. Waar het geld precies aan besteed wordt, ontgaat me.


Thailand krijgt koude douche van VS

27 januari – Als de regering heeft gedacht met haar gebabbel over de routekaart naar democratie de VS te kunnen imponeren, is ze gisteren van een koude kermis thuisgekomen. Want Thailands bondgenoot maakt zich zorgen over de politieke situatie in het land en met name over de rechtsgang, vrijheidsbeperkingen en de staat van beleg.

De Amerikaanse staatssecretaris Daniel Russel (Buitenlandse Zaken), op bezoek in het land, las gisteren Thailand de les tijdens een conferentie op de Chulalongkorn universiteit over het Amerikaanse beleid in Azië. ‘Thailands perceptie van juridische billijkheid of het gebrek daaraan heeft invloed op ’s lands positie in de internationale gemeenschap.’

Refererend aan de impeachment en strafvervolging van oud-premier Yingluck (maar zonder de zaak expliciet te noemen) zei hij dat de internationale gemeenschap de indruk krijgt dat deze stappen politiek gemotiveerd zijn, omdat democratische basisprincipes en instituties verstoord zijn.

Russel sprak verder met Yingluck (links op de foto), voormalig oppositieleider Abhisit (rechts), voormalig senator en mensenrechtenactivist Jon Ungphakorn en minister Tanasak Patimapragorn (Buitenlandse Zaken) , die van premier Prayut Chan-o-cha de opdracht heeft gekregen Russel ervan te overtuigen dat Thailand op koers is op de weg naar democratie. En hij moest ook uitleggen welke vorderingen zijn geboekt bij de strijd tegen mensenhandel. Daar had hij dan een zware kluif aan gezien de toespraak van Russel op Chula, zoals de universiteit vaak wordt aangeduid, later gisteren.

Oude vriend en belangrijke bondgenoot
Russel benadrukt dat de VS geen partij kiest in de Thaise politiek, maar zich zorgen maakt over de beperking van de vrijheid van meningsuiting en openbare bijeenkomsten. ‘Ik begrijp dat dit een gevoelige kwestie is, dus breng ik hem in alle nederigheid en met respect voor het Thaise volk ter sprake.’

Beëindiging van de staat van beleg en opheffing van die beperkingen noemde hij ‘belangrijke stappen naar een waarlijk inclusief hervormingsproces dat de grote diversiteit in het land weerspiegelt’. Over dat hervormingsproces zei hij dat alle geledingen van de Thaise samenleving erbij betrokken moeten worden om tot verzoening en stabiliteit op de lange termijn te leiden.

Maar Russel had ook zalvende woorden voor Thailand. ‘Thailand is een oude vriend en een belangrijke bondgenoot van de VS. Beide landen hebben een lange geschiedenis van brede samenwerking bij een grote reeks zaken. ‘We bekommeren ons over deze relatie en we bekommeren ons over de vriendschap met het Thaise volk.’

THAI gaat verliezen hard te lijf

27 januari – De Thaise luchtvaartmaatschappij Thai Airways International (THAI) zet rigoreus het mes in het bedrijf om weer financieel gezond te worden. De banen van vijfduizend personeelsleden staan op de tocht, onrendabele vluchten worden geschrapt of de frequentie ervan wordt teruggebracht, en bezittingen, waaronder ongebruikte toestellen, gaan de verkoop in.

Minister Prajin Juntong (Transport) maakte dit gisteren bekend. Hij noemde ook aanpassing van de marktstrategie (ticketverkoop via agenten) en het verbeteren van de ­non-core business. Mogelijk wordt het aandelenbezit in hotels van de hand gedaan, en vastgoed dat onvoldoende opbrengt, gaat afgestoten worden.

THAI-president Charamporn Jotikasthira voegde daar nog aan toe dat er pas banen vervallen, wanneer de overige maatregelen geen effect hebben. En gestreefd wordt naar vrijwillig vertrek in plaats van gedwongen ontslag.

Over vermindering c.q. beëindiging van vluchten zei hij dat de bijl gaat in de vlucht Phuket-Seoel en Bangkok-Johannesburg. Op de binnenlandse routes naar Surat Thani, Udon Thani en Ubon Ratchathani gaat minder frequent worden gevlogen. THAI’s dochter Smile mag het gat vullen.

Volgens Prajin worden vluchten waarop verlies gemaakt blijft worden, gestaakt en over zes tot achttien maanden herbeoordeeld. Verliesgevende vluchten die winstgevend kunnen worden gemaakt, worden tijdelijk verminderd in afwachting van verbetering. In juli doet THAI 22 van de 102 toestellen in de verkoop. De aankoop van nieuwe toestellen wordt uitgesteld.

Volgens Charamporn heeft THAI geen liquiditeitsproblemen. De maatschappij hoeft dit jaar niets te lenen, alhoewel hij toegeeft dat de omzet onder de 200 miljard baht kan duiken. ‘Maar het zal ons lukken de verliezen te stoppen.’ Reagerend op geruchten heeft premier Prayut de verzekering gegeven dat het bedrijf niet failliet gaat.

Kort nieuws dinsdag 27 januari

- De verkopers die door de gemeente Bangkok (BMA) worden verdreven van de Khlong Thom markt, vragen de NCPO (junta) voor hen een nieuwe locatie te zoeken, bij voorkeur op overheidsland. Gisteren overhandigde een groep van tweehonderd marktkooplui een petitie, ondertekend door drieduizend verkopers.

De verkopers zeggen dat de meesten de huur niet kunnen opbrengen van de door de gemeente aangeboden nieuwe plaatsen, omdat de grond in particuliere handen is. De gemeente biedt hen drie mogelijkheden: het oude zuidelijke busstation, de Tha Daeng markt en de Soho shopping mall.

De BMA wil de verkopers weg hebben omdat ze klachten van bewoners heeft ontvangen over de verkeersoverlast die ze veroorzaken. Volgens de verkopers gaat het echter om maar één van de vijfhonderd families in het gebied, die geklaagd heeft.

De foto op de homepagina toont de wanhopige kooplui.

- De politie meent de serie-verkrachter aangehouden te hebben, die sinds 2011 twaalf oude vrouwen in Nakhon Pathom en Samut Songkhram heeft verkracht en er twee heeft vermoord. Maar ze houdt nog een slag om de arm in afwachting van bevestiging door DNA-onderzoek.

- De 23-jarige Britse toeriste die woensdag dood in haar bed werd gevonden in een vakantiepark op Koh Tao, is een natuurlijke dood gestorven. Bij de autopsie zijn geen tekenen van verkrachting gevonden of andere aanwijzingen die op een niet-natuurlijke dood wijzen. In haar kamer had de politie ook niets gevonden dat wees op een gewelddadig incident. Wel werden enkele medicijnen gevonden. Die worden geanalyseerd en haar bloed wordt onderzocht op vergiftiging.

- Omwonenden van de goudmijn Chatree in Thap Khlo (Phichit) krijgen op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid een gezondheidsonderzoek omdat te zien of hun bloed, net als bij een steekproef eerder deze maand, een te hoge concentratie zware metalen bevat. Degenen van wie het bloed niet in orde is, gaan behandeld worden.

Minister Somsak, gisteren op bezoek in het gebied, wijst erop dat waterbronnen bij de mijn zijn verontreinigd met mangaan en arseen, hetgeen uit bemonstering is gebleken. De resultaten daarvan komen overeen met een test vorig jaar door het Phichit Provincial Public Health Office. Dat vond in drie bronnen een hoge concentratie ijzer en in twee mangaan.

Het bedrijf houdt evenwel vol dat het voldoet aan alle binnenlandse en internationale eisen en niet de veroorzaker kan zijn van de contaminatie met zware metalen, want het bedrijf gebruikt geen arseen of mangaan. ‘Wij nemen de gezondheid van de lokale bevolking, werknemers en het milieu serieus. Het bewijs? We testen de dorpelingen elk jaar en testen voortdurend onze werknemers.’

Directeur Prakorn Sukhum zegt dat het bedrijf het slachtoffer is van valse beschuldigingen. Volgens hem komt arseen op veel plaatsen in Thailand van nature in hoge concentraties voor.

- Zelf ontslag nemen en drie maanden een werkloosheidsuitkering krijgen van 30 procent van het laatst verdiende loon. Tot nu toe was dat mogelijk, maar daaraan wordt een eind gemaakt. Alleen werknemers die hun baan verliezen, komen voor de uitkering in aanmerking.

De wijziging van de Social Security Bill, die al het fiat heeft gekregen van het parlement, is niet in goede aarde gevallen bij het Thai Labour Solidarity Committee (TLSC). Het vraagt het parlement de goedkeuring te heroverwegen.

Tot de wijziging is besloten vanwege het vermoeden dat werknemers misbruik van de regeling maken, maar volgens het TLSC gebeurt dat niet. ‘Geen enkele werknemer wil zijn baan verliezen, maar sommigen worden door hun werkgever gedwongen om zelf ontslag te nemen.’

Een groep arbeiders gaat brieven schrijven naar de voorzitter van het parlement en premier Prayut met het verzoek de wet te wijzigen. Als het verzoek wordt genegeerd, gaan ze campagne voeren.

- Oak moet oppassen met zijn politieke commentaren op zijn Instagram account. Oak, dat is de bijnaam van Thaksin’s zoon Panthongtae, krijgt de waarschuwing van legercommandant Udomdej Sitabutr, tevens staatssecretaris van Defensie, naar aanleiding van zijn commentaar ‘Are you ready? Are you ready, Thai people?’ na de impeachment van tante Yingluck afgelopen vrijdag. Het commentaar gaat vergezeld van de afbeelding van een gebalde vuist.

Verder bevat het bericht commentaren op de afzetting en politieke ban van vijf jaar voor Yingluck, maar dat zijn de voorspelbare quotes van de premier en Pheu Tai-leden, dus die kan ik achterwege laten.

- Follow-up op het bericht over het bezoek van de Amerikaanse staatssecretaris van BuZa, Daniel Russel. Tijdens zijn gesprek met Yingluck heeft ze haar zorgen geuit over de uitsluiting van Pheu Thai, de voormalige regeringspartij, van het hervormingsproces. Russel sprak een uur met haar in de Amerikaanse ambassade. Yingluck was vergezeld van twee voormalige bewindslieden en haar secretaris-generaal.

Volgens een bron, die bij het gesprek aanwezig was, is er gesproken over de politieke situatie, inclusief het hervormingsproces en de impeachment van Yingluck. Over haar strafrechtelijke vervolging zei ze bereid te zijn zich te verantwoorden mits de rechtsgang eerlijk is. Een eerlijk proces betekent volgens haar ook dat de zaken tegen de PDRC (anti-regeringsbeweging tijdens haar bewind) en Abhisit (vanwege de 99 doden en honderden gewonden in 2011 bij het neerslaan van de roodhemd acties) doorgaan. Veel van die zaken uit 2010 zijn nog niet eens onderzocht, aldus Yingluck.

- De premier, kabinetsleden, leden van het Huis van Afgevaardigden en senatoren dienen in de toekomst niet alleen een opgave te doen van hun activa en passiva maar ook van hun belastingaangiftes. Die eis wordt opgenomen in de nieuwe grondwet, waaraan door het CDC hard wordt gewerkt.

Leden van onafhankelijk organisaties die de overheid controleren, moeten ook met de financiële billen bloot. Functionarissen op andere posten die nog niet zijn bepaald, hoeven alleen maar een overzicht te geven van bezittingen en schulden.

Het CDC debatteerde gisteren twee uur over de vraag of de regeling ook geldt voor een partner die niet wettelijk getrouwd is met iemand die een politieke functie bekleedt. Achtergrond: sommige politici zijn in het verleden gescheiden om de regel te omzeilen dat ook echtgenotes hun boekhouding dienen te overleggen. Wat de uitkomst van dat debatje was, vermeldt het bericht niet. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- Nog eens twee vakantieparken in Ratchaburi veroorzaken watertekorten omdat ze illegaal water naar hun park omleiden. Gisteren werd al bekend dat een vakantiepark in Suan Phung (Ratchaburi) een overlaat had aangelegd waardoor een watertje werd geblokkeerd.

De twee nieuwe gevallen zijn ontdekt door de lokale bevolking. Het leger is al te hulp geschoten met waterpompen die water uit de omleidingen in de kreek pompen maar die pompen kunnen slechts twee uur per dag worden gebruikt omdat gewacht moet worden op water van een nabijgelegen berg. Dientengevolge zien boeren zich soms genoodzaakt waterwagens te laten aanrukken om hun land te bewateren.


Pyrrusoverwinning voor Bangkok

26 januari – Een soort van overwinning voor de gemeente Bangkok (BMA), maar het gemeentebestuur is allesbehalve blij met het resultaat. Negen jaar nadat het contract werd getekend voor de aanschaf van 315 brandweerwagens, 30 blusboten en ander materieel is weliswaar een eind gekomen aan een slepende corruptiezaak, maar de kosten van de strijd stapelen zich torenhoog op.

In een analyse in Bangkok Post blikt Supoj Wancharoen terug op de affaire naar aanleiding van de uitspraak van de Court of Conciliation and Arbitration in Geneve. De arbitragecommissie, die door Bangkok was ingeschakeld, beval het voormalige Oostenrijkse bedrijf Steyr (inmiddels eigendom van een Amerikaans bedrijf) de gemeente een compensatie van 20,49 miljoen dollar te betalen (slechts 10 procent van de betalingen van de BMA). 

Maar de kosten die Bangkok heeft gemaakt, zijn gigantisch. Een eindbedrag noemt Supoj niet, maar ze moeten in de miljarden baht lopen. Die kosten bestaan uit opslagkosten, want het deels geleverde materieel, staat sinds 2006 werkeloos in loodsen en in de buitenlucht. Verder: advocaatkosten, de kosten van arbitrage, reiskosten van het Thaise juridische team en herstelkosten. Want alhoewel de BMA beweert dat het materieel al die jaren is onderhouden, worden de reparatiekosten op 200 miljoen baht geschat.

De aankoop kwam tot stilstand toen de National Anti-Corruption Commission in 2008 [?] vaststelde dat voor het materieel te veel was betaald. Het kostte een gouverneur van Bangkok zijn baantje en een voormalige staatssecretaris en brandweercommandant werden veroordeeld tot 12 en 10 jaar gevangenisstraf. Beide mannen vluchtten naar het buitenland. (Zie foto boven)

De huidige gouverneur van Bangkok, Sukhumbhand Paribatra, wil niet zeggen of de uitspraak van de arbitragecommissie een overwinning of nederlaag is. ‘Mijn team en ik hebben ons uiterste best gedaan. We bestuderen het vonnis nog en kan er daarom niet in detail op ingaan.’ (Zie ook pagina Corruptie 2)

In bijgaand kader een chronologisch overzicht van de affaire.

Tassendieven slaan hun slag op Suvarnabhumi

26 januari – De Japanner Otsuka Tatusya (51) wachtte en wachtte maar op zijn bagage, een week geleden op luchthaven Suvarnabhumi. Maar wat er ook kwam: niet zijn drie Rimowa zwarte, zilver- en goudkleurige tassen. Dat was niet zo verwonderlijk, bleek achteraf, want een Taiwanese man had de tassen van de bagageband gestolen.

De dief werd maandag bij het inchecken bij China Airlines aangehouden. Hij heeft bekend vaak met lege handen naar Thailand te reizen om op de luchthaven zijn slag te slaan. Daarbij heeft hij het alleen gemunt op merknamen, dure bagage, die hij in Taiwan voor 40 procent onder de winkelprijs verkoopt. Slachtoffers waren meestal passagiers die nog bij Immigration in de rij stonden. De man heeft acht diefstallen bekend.

Jaarlijks zijn er minstens vijftig gevallen van een soortgelijke diefstal. Adjunct-hoofd Rungrot Sayanprasoet van de Tourist Police Division heeft de politie opgedragen de beveiliging op de luchthaven aan te scherpen. Een politiebron op de luchthaven zegt dat de politie niet alleen de diefstallen kan voorkomen. Luchthavenpersoneel dient de bagage te controleren, voordat reizigers de aankomsthal verlaten. Maar dit gebeurt zelden, zeker gedurende piekuren.

Kort nieuws maandag 26 januari

- Omwonenden van de goudmijn in Pichit willen dat het bedrijf bekend maakt bij welke dorpelingen hoge concentraties zware metalen in het bloed zijn gevonden. Ze vragen het Department of Primary Industries and Mines (DPIM) het bedrijf onder druk te zetten. Het bedrijf claimt, aldus bewonersvertegenwoordigster Suekanya Theerachartdumrong, dat het bewoners met gezondheidsproblemen voor behandeling naar het ziekenhuis heeft gebracht, maar de nu klagende bewoners weten daar niets van. Ze willen ook dat het DPIM nagaat of het aantal ziektegevallen is toegenomen sinds de mijn in bedrijf kwam.

De DPIM heeft na het bloedonderzoek het bedrijf op 13 januari voor een periode van 30 dagen stilgelegd. Volgens Sitang Philaila, docent waterbeheer aan de Kasetsart universiteit en lid van een commissie die de milieu-effecten van de mijn in de gaten houdt, is het grondwater in de dorpen bij de mijn verontreinigd met zware metalen. Staatssecretaris Somsak Chunharas (Volksgezondheid), die gisteren het gebied bezocht, heeft het Department of Health opdracht gegeven de in het gebied verbouwde groentes op zware metalen te testen.

- Het leger is begonnen vaker in Chiang Mai en Chiang Rai langs de grens met Myanmar te patrouilleren nu de autoriteiten in het buurland hun strijd tegen de drugsproductie hebben opgevoerd. De angst bestaat dat drugsproducenten in Myanmar nog steeds manieren vinden om het spul het land uit te smokkelen. De drugsbendes zouden hun productie opslaan in grensplaatsen en daar het meest geschikte moment afwachten om de grens over te steken.

De meeste drugs worden geproduceerd in de steden Ban Poo Na Ko en Mong Tong in de deelstaat Shan. De bendes betalen locals om opium te verbouwen en methamphetamine te produceren en kopen hooggeplaatse Myanmarese functionarissen om. De drugs worden verzameld bij Muang Yon Mai in Myanmar en op een muilezel te voet door een bos vervoerd naar een hoofdweg waar een voertuig wacht om ze over te nemen. Via Thailand gaan ze vervolgens naar buurlanden, Europa en de VS.

- Indien oud-premier Yingluck probeert te vluchten om strafvervolging te ontlopen, zal de NACC de politie verzoeken voor haar een arrestatiebevel aan te vragen [bij de rechtbank], waarschuwt de secretaris-generaal van de NACC.

Vorige week maakte de procureur-generaal bekend dat Yingluck wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst vervolgd gaat worden. Het door de NACC verzamelde bewijsmateriaal acht hij overtuigend.

Het OM heeft een maand nodig de tenlastelegging voor te bereiden. Op dezelfde dag dat de zaak wordt ingediend bij de rechtbank, dient Yingluck zich bij het OM te melden. Als ze niet komt opdagen, zijn de rapen gaar.

Yingluck is vrijdag door het parlement [met terugwerkende kracht] uit haar ambt ontzet en voor 5 jaar uitgesloten van een politieke functie. Ze mag nog steeds naar het buitenland reizen, mits ze vooraf toestemming vraagt aan de NCPO (junta).

Woordvoerder Anusorn Iamsa-ard van voormalig regeringsparij Pheu Thai zegt dat de partij de impeachment niet zal gebruiken om politieke onrust te stoken. Yingluck en de partij zullen haar onschuld bewijzen en via juridische kanalen recht zoeken. Anusorn ontkent berichten dat Yingluck en Pheu Thai op verschillende locaties met de media zouden willen praten.

Ook de roodhemden houden zich gedeisd. Voormalig parlementslid Somkid Cheukong zegt dat ze geen actie ondernemen, want dat zou op hen terugslaan. Hij verheugt zich bij voorbaat op de door de NCPO beloofde verkiezingen [in 2016] nadat het hervormingsproces en de routekaart naar verzoeningen zijn voltooid. (Zie pagina Corruptie 2 en Rijst 3)

– En weer heeft de serie-verkrachter, naar wie de politie op zoek is, toegeslagen. De man met een merkwaardige voorliefde voor oude vrouwen, verkrachtte zaterdagnacht in Nakhon Pathom een 73-jarige vrouw. Het totaal aantal verkrachtingen sinds 2011 komt daarmee op twaalf. Twee van de slachtoffers vermoordde hij.

Bij het laatste incident klom de man via een raam de woning van de vrouw binnen, nadat hij de hond had vergiftigd. Volgens het slachtoffer was hij in het zwart gekleed en had hij zijn gezicht bedekt. Hij sneed de telefoonlijn door, bedreigde haar met een mes, vergreep zich aan haar en ging er met 5.000 baht vandoor.

- Of er een speciale aanleiding voor is, vermeldt het bericht niet of het moest het simpele feit zijn dat voor het eerst sinds de coup in mei een hoge Amerikaanse functionaris Thailand bezoekt. Premier Prayut Chan-o-cha heeft de minister van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven de Amerikaanse staatssecretaris voor Oost-Azië en de Pacific, Daniel Russel, te overtuigen dat Thailand op koers is op de weg naar democratie.

Tanasak Patimapragorn moet ook uitleggen welke vorderingen zijn gemaakt bij de strijd tegen mensenhandel. Aan het eind van de maand krijgt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een volledig rapport. Vorige week werd al een voortgangsrapportage overhandigd aan de Amerikaanse zaakgelastigde.

‘De premier beschouwt het bezoek van de heer Russel als een belangrijke gelegenheid voor de regering om uit te leggen welke vorderingen zijn geboekt op de routekaart [naar democratie]’, zegt Weerachon Sukontapatipak, adviseur van het woordvoerdersteam van de regering. Wanneer Russel komt en hoe lang hij blijft, vermeldt het bericht niet.

- Omwonenden van een vakantiepark in Suan Phung (Ratchaburi) klagen dat de spillway (overlaat, afvoerkanaal) van het park de watergang blokkeert, waardoor zij water tekort komen. De gouverneur heeft toegezegd het probleem aan te zullen pakken en naar een lange-termijnoplossing te zoeken.

Het vakantiepark is eigendom van een voormalige politietopman, die betrokken is bij het netwerk van Pongpat Chayaphan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, die vorig jaar samen met medeplichtigen is aangehouden op verdenking van corruptie, bedreiging, afpersing en het witwassen van geld.

De overlaat kan nog niet gesloopt worden omdat die bewijsmateriaal vormt in de zaak tegen de eigenaar. De autoriteiten hebben vorig jaar tegen hem aangifte gedaan omdat een deel van zijn eigendom illegaal in beschermd bosgebied is aangelegd. De eigenaar en zijn vrouw zijn in november gearresteerd.

- Vanaf volgende maand gelden regels voor drones die gebruikt worden om anderen te bespioneren of die te hoog vliegen en een bedreiging vormen voor het luchtvaartverkeer. Het Civil Aviation Department is bezig de regels op te stellen.

Het wordt particulieren verboden drones uitgerust met camera’s de lucht in te sturen. Ze mogen niet hoger vliegen dan 150 meter en niet lager dan 15 meter. Vooraf is toestemming vereist van het ministerie van Transport. Op overtreding staat een maximum gevangenisstraf van een jaar en een boete van 40.000 baht.


100 mld baht voor steun aan de armen

25 januari – Het ministerie van Financiën stelt voor een bedrag van 100 miljard baht uit te trekken voor steun aan de minderbedeelden en mensen die lijden aan ‘economic fatigue’. [?] Zo’n specifiek budget is volgens minister Sommai Phasee (Financiën) nodig vanwege de zwakke economie. Alleen de premier zou het budget moeten beheren.

Volgens Sommai heeft het huidige budget dat in de begroting is gereserveerd voor noodgevallen, een te ruim bereik. Het kan aansluitend op noodhulp bij rampen zelfs besteed worden aan militaire en politieke zaken.

Waaraan het geld uit dit speciale fonds concreet besteed gaat worden, vermeldt het artikel niet. [Wanneer leren BP-journalisten nu eens vragen te stellen?] Tot nu toe komen volgens critici de projecten die door de huidige regering zijn geïntroduceerd, neer op pork barrelling (varkensvlees politiek). Dit geldt bijvoorbeeld voor het uitdelen van geldbedragen aan rijst- en rubberboeren.

Sommai wijst erop dat vorige regeringen een schuld van 700 tot 800 miljard baht hebben opgebouwd met niet-investeringsprogramma’s zoals het hypotheeksysteem rijst en gratis bus- en treinritten. Het duurt twintig jaar om die schulden af te betalen, terwijl de kosten idealiter ten laste van de lopende begrotingen zouden moeten komen.

De huidige regering doet het anders. Een deel van de begroting 2016 wordt gebruikt voor afbetaling van de hoofdsom en rentebetalingen op een lening van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, afgesloten ter financiering van de uitbetalingen. Bij de rijstboeren gaat het om een bedrag van 40 miljard baht. Hoeveel geld naar de rubberboeren is gegaan (gaat), vermeldt het artikel niet.

Volgende maand komt een voorstel aan de orde om een fonds op te zetten dat tot doel heeft de laagst betaalden te stimuleren om zelfvoorzienend te worden. Ook deze mededeling wordt niet verder in het artikel toegelicht. (Bron: Bangkok Post, 24 januari 2015)

Schimmenspel rond Don Sahong dam

25 januari – Het Water Resources Department (WRD) gaat buurland Laos vragen nog eens zes maanden uit te trekken voor gesprekken over de aanleg van de Don Sahong dam in een van de vertakkingen van de Mekong. WRD-hoofd Chatuporn Buruspat zegt dat het uitstel nodig is om ‘details te verduidelijken’ zodat de dam geen negatieve gevolgen heeft voor Thais die langs de rivier wonen, het milieu en de lokale visserij.

De WRD heeft over de voorgenomen bouw gesprekken gevoerd met bewoners. Velen verzetten zich tegen de bouw en ze zijn niet de enigen. Ook de (Thaise) Assembly of the Poor vindt de bouw ongewenst omdat die de migratie van vissen hindert. In Cambodja en Vietnam verzetten rivierbewoners zich eveneens. Vooral Vietnam gaat de wrange vruchten plukken van de dam.

Het uitstel van zes maanden is mogelijk op basis van de Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA). Die stelt de andere Mekonglanden in de gelegenheid het project en de gevolgen te evalueren. Klinkt goed, maar betekent niets, want Laos is niet verplicht naar de andere landen te luisteren.

Deze week houdt de Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden, een speciale vergadering. Thailand zal daarin op verlenging van de consultatieperiode aandringen en een rapport indienen met de resultaten van de gevoerde gesprekken. Het WRD gaat ook voor de leden van de Assembly of the Poor een veldtrip naar de bouwplaats organiseren, zodat ze uit de eerste hand informatie kunnen verzamelen.

Als ik eens in mijn glazen bol mag kijken. Die dam komt er, zoals ook de controversiële Xayaburi dam verder stroomopwaarts er komt. Dat consultatieproces is niet meer dan een schimmenspel om tegenstanders de mond te snoeren. Maar, en dat hoop ik dan maar: de bevolking laat zich niet (meer) met een kluitje in het riet sturen. Wie meer wil weten, raadplege mijn pagina Don Sahong dam en Xayaburi dam.

Thailand paradijs voor hackers

25 januari – Een foutje, onder tijdsdruk gemaakt. Zo noemt Surangkana Wayuparb, hoofd Electronic Transactions Development Agency van het ministerie van ICT, artikel 35 van de Cybersecurity Act. Volgens de huidige tekst heeft de overheid toegang tot persoonlijke informatie op email, telegraaf, fax en elektronische apparatuur zonder dat de rechtbank eraan te pas komt.

De vrijbrief heeft de nodige kritiek opgeroepen en die is niet aan dovemansoren gericht geweest. Surangkana zei gisteren op het forum ‘The reform of digital economy-related laws’ dat het artikel wordt aangepast. Voor spioneren op het web dient toestemming te worden verkregen van de rechtbank.

De Cybersecurity Act is een van de tien wetten die het digitale economische beleid van de overheid regelen. De wetsontwerpen liggen thans bij de Raad van State. Naar verwachting worden ze eind dit jaar van kracht. De regering is niet betrokken geweest bij het opstellen.

‘We hebben niet de intentie om de Cybersecurity Bill voor politieke doeleinden te gebruiken of om de basisrechten van mensen te schenden’, zegt Pichet Kongsri, lid van een regeringswerkgroep digitale economie.

Surangkana zegt dat de wet tot doel heeft de infrastructuur te verbeteren om problemen met hacking te lijf te gaan. Thailand staat op de derde plaats van landen met een cybersecurity risico. Hackers gebruiken het land regelmatig als basis voor grote aanvallen, zoals recent de hacking van Sony Pictures Entertainment.

Junta niet bang dat Yingluck vlucht

25 januari – Oud-premier Yingluck wordt geen belemmeringen in de weg gelegd voor reizen naar het buitenland. Ze moet wel, evenals eerder, toestemming aan de NCPO (junta) vragen.

Legerwoordvoerder Sinthai Suvaree antwoordde dit gisteren op vragen of de NCPO bang is dat Yingluck net als haar broer naar het buitenland vlucht nu het OM heeft besloten haar strafrechtelijk te gaan vervolgen wegens plichtsverzuim. Als voorzitter van het National Rice Policy Committee zou ze verzuimd hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten.

De charmante oud-premier heeft vrijdag al een tik op de vingers gekregen van de NLA, het door de junta benoemde noodparlement. Ze is [met terugwerkende kracht] afgezet als premier en mag vijf jaar geen politieke functie bekleden. [Die afzetting is een juridisch monstrum, want het Constitutionele Hof heeft haar vorig jaar al naar huis gestuurd.]

Geen probleem, zegt voormalig Pheu Thai parlementslid Amnuay Khlanpha. ‘De partij telt veel geschikte mensen. Velen zijn geen lid van de familie Shinawatra en kunnen haar [als premier] opvolgen.’

De krant tekent hierbij aan dat Pheu Thai de facto is geleid door oud-premier Thaksin die na zijn veroordeling tot twee jaar gevangenisstraf in 2008 naar het buitenland vluchtte en sindsdien in Dubai en Londen resideert. Thaksin werd door dezelfde rechtbankkamer veroordeeld als waarvoor Yingluck nu moet verschijnen: de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof.

Yingluck’s advocaat Norawit Lalaeng staat in de startblokken voor het juridisch gevecht. Hij gelooft in Yingluck’s onschuld. ‘Ze had niet de bedoeling iets verkeerds te doen of haar plicht te verzaken in het hypotheeksysteem voor rijst. Het systeem had tot doel de levensstandaard van boeren te verbeteren.’ (Zie pagina Corruptie 2 en Rijst 3)

Kort nieuws zondag 25 januari

- De Big Mac is relatief goedkoop in Thailand. The Economist heeft uitgerekend dat die hier 3,04 dollar kost. In de VS moet er 4,79 dollar voor worden betaald, in de Eurozone 4,27 dollar en in Zwitserland zelfs 7,54 dollar. Dat land staat dan ook bovenaan op de ‘volledig onwetenschappelijke’ Big Mac Index van dit jaar.

De index, waarmee het gezaghebbende tijdschrift in 1986 is begonnen, is gebaseerd op de theorie van koopkracht pariteit, die stelt dat valuta’s vergeleken kunnen worden op basis van identieke goederen, in dit geval de Big Mac. Critici stellen dat deze benadering geen rekening houdt met de lagere arbeidskosten in arme en ontwikkelingslanden.

- Minister Prajin Juntong (Transport) gaat begin volgende maand met Laos praten over de ontwikkeling van de dubbelspoorlijn Bangkok-Vientiane (Laos)-Kunming (China).

Vorige week bereikte de minister overeenstemming met een Chinese delegatie over de aanleg van delen van de lijn in Thailand: Nong Khai-Map Ta Phut met een aftakking vanaf Kaeng Khoi naar Bangkok. In september wordt begonnen met de secties Bangkok-Kaeng Khoi en Kaeng Khoi-Map Ta Phut en begin volgend jaar met het resterende deel.

Het werk aan dat deel van de lijn kan niet eerder beginnen omdat die door nationale parken en dorpen komt te liggen en dat vereist onteigening van gronden. Het streven is zoveel mogelijk rechte stukken aan te leggen, zodat treinen veilig kunnen rijden maar daarvoor is meer land nodig [dus onteigeningen]. In Nakhon Ratchasima en Udon Thani zijn al hoorzittingen gehouden. (Zie pagina Spoorwegen)

- Thailand en Laos hebben afgesproken de grenshandel te bevorderen en uiterlijk volgend jaar de grens definitief vast te stellen. De afspraak is gemaakt op de negentiende vergadering van het Joint Committee on Cooperation, gisteren in Vientiane, en de tiende vergadering van de Joint Boundary Commission donderdag. Demarcatie van de grens is al voor meer dan 90 procent gevorderd. Nadat overeenstemming over de landgrens is bereikt, komt de grenslijn in het water van de Mekong aan de beurt.

- Ik heb er al eerder over geschreven: de aanhouding van 98 Rohingya vluchtelingen in Hua Sai (Nakhon Si Thammarat) die opeen gepakt zaten in vijf pickup trucks, onderweg naar Maleisië. Twee van de chauffeurs werden ter plekke aangehouden, drie zagen kans te vluchten.

De politie arresteerde gisteren in Phangnga één van hen. De twee anderen zijn nog voortvluchtig. De vluchtelingen zijn ondergebracht in een opvangcentrum in Nakhon Si Thammarat. Daar is de bewaking versterkt nadat drie geprobeerd hadden te vluchten.

- Verkopers van roti saimai, een zoet dessert, die voor het ziekenhuis Phra Na Khon Sri Ayutthaya het trottoir blokkeren en met hun auto’s een rijstrook, moeten binnen drie tot vijf dagen hun biezen pakken. Dat hebben de autoriteiten hen gelast, nadat een gecombineerde ploeg van agenten, soldaten en functionarissen gisteren de locatie had geïnspecteerd. Die kwam in actie naar aanleiding van klachten over de circa honderd verkopers van de populairste provinciale snack. De verkopers kregen ook te horen waar ze wel mogen staan.

- Arbeiders die een weg repareerden bij een tempel Tha Mai (Chanthaburi) hebben gisteren bij graafwerkzaamheden een kist met wapens en explosieven ontdekt. Daarin zaten drie handgranaten, 225 gram TNT, een anti-personen landmijn en 160 patronen, alles in goede staat.

De reparatiewerkzaamheden waren nodig omdat dinsdag de weg naar de Khao Khitchakut berg was geblokkeerd in een conflict over de vraag wie het festival ter ere van Boeddha’s voetafdruk op de berg mag organiseren. De politie weet niet of er een verband is tussen de wapenvondst en het conflict. Zie Nieuws uit Thailand van donderdag.

- Een middenkader politieofficier heeft een intern onderzoek aan zijn broek. Vermoed wordt dat hij enkele nachtclubs in Bangkok toestond narcotica te verkopen. De agent kwam in beeld na een inval in een huis in Bung Kum, waarbij drie personen zijn gearresteerd en drugs, een Lamborghini en een Porsche in beslag zijn genomen (foto boven). Tegen een van de verdachten liepen twee arrestatiebevelen. Hij had in een vorige drugszaak op borgtocht de benen genomen. Die vlucht deed de rechter, die de borgtocht had goedgekeurd, de das om. Hij verloor zijn baan.

- Elk jaar is het in het Noorden weer hetzelfde liedje: een verstikkende mist omdat boeren hun oogstresten in de brand steken. Het ministerie van Natural Resources and Environment gaat er dit jaar in samenwerking met Landbouw en Binnenlandse Zaken een eind aan maken: er komen gedurende zestig dagen zones waarin dat verboden is.

Verder wordt in elke provincie een command gevormd dat toezicht houdt, bossen krijgen bufferzones en er worden ploegen geformeerd die bij brand in actie komen. Volgens het ministerie vindt 92 procent van de branden in beschermde bossen plaats en 8 procent op akkers. In het bos steken bewoners beplanting in brand zodat ze er maïs kunnen verbouwen en na de oogst steken ze de resten in brand.

Dick van der Lugt

Paspoort van Dick van der Lugt:
Dick (1947) heeft gewerkt als onderwijzer in het lager onderwijs (thans basisonderwijs), journalist (Het Vrije Volk, De Havenloods, freelance) en docent journalistiek. Sinds hij met de VUT is, woont hij een deel van het jaar in Thailand. Hij werkte 3,5 jaar als eindredacteur voor Thailandblog. Op Facebook publiceert hij elke dag een mini-column over wat hij hoort, ziet en meemaakt in Thailand, en op zijn eigen blog schrijft hij de rubriek Nieuws uit Thailand met het belangrijkste nieuws van die dag. Dick is co-auteur van Basisboek Journalistiek, auteur van Interviewen in de praktijkDit leest geen hondVerzamelen gaat vanzelf en Het moet rakende mis zijn.


 

Hoofdpostkantoor (1940): Is het niet een plaatje?

Wie van nostalgie houdt, moet met een lantaarntje zoeken in Bangkok, maar ze zijn er nog wel: gebouwen die meer zijn dan een blokkendoos van beton. Neem het hoofdpostkantoor aan de Charoen Krung Road. Is het niet een plaatje? Gebouwd in 1940 naar een ontwerp van een van Thailands meest geprezen architecten Jitsrsean Apaiwong. In 2004 riep het Fine Arts Department het gebouw uit tot architectuur erfgoed.

Maar niet alle gebouwen uit die tijd zijn aan de sloophamer ontkomen. Delen van het Courts of Justice complex, gebouwd tussen 1939 en 1943, vielen ten prooi aan de slopersbal ondanks het feit dat ze ontworpen waren om de soevereiniteit van de Thaise rechterlijke macht in de periode na het einde van de Bowring Treaty te symboliseren.

De mensen begrijpen het niet
‘De mensen begrijpen niet waarom we oude gebouwen uit die tijd moeten behouden’, zegt Suphawadee Ratanamart, hoofddocent aan de faculteit architectuur van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. ‘Ze denken dat gebouwen uit die periode niet genoeg historische en esthetische waarde hebben, alhoewel ze symbool staan voor een nieuw hoofdstuk van de beschaving.’

Dat hoofdstuk begon onder het bewind van koning Rama V. Thaise studenten die in Europa hadden gestudeerd, brachten het concept van modernistische architectuur mee terug. Maar de stijl werd pas populair in de jaren dertig toen de absolute monarchie plaatsmaakte voor de constitutionele monarchie.

Thailand begon het gebruik van moderne materialen zoals staal en glas te omarmen, waarbij de Thaise bouwheren ter besparing van de kosten lokale materialen, zoals beton, gebruikten. Daarvan zijn nog voorbeelden te zien: het Dome building van de Thammasat universiteit (1935-1936) en het Supachalasai stadion (1937-1938) om er twee te noemen.

Suphawadee wijst ook op latere gebouwen, zoals het Indra Regent hotel (1970) waarvan de gevel is geïnspireerd op traditionele Prajam Yam motieven en het Suan Amporn Pavilion bij de Ananta Samakhom Throne Hall (1972) met een ruimte van 15 meter zonder pilaren.

Op de bres voor oude gebouwen
Suphawadee is lid van Docomomo Thailand, de Thaise tak van Docomomo, een non-profit organisatie, in 1988 opgericht in Nederland, die zich ten doel stelt gebouwen, terreinen en buurten van de Modern Movement (Nieuwe Zakelijkheid) te documenteren en waar mogelijk te behouden.

Docomomo Thailand heeft inmiddels een eerste inventarisatie gemaakt van de gebouwen die tussen 1932 en 1971 zijn gebouwd en het risico van sloop lopen. De lijst is vorig jaar op een bijeenkomst in Seoul gepresenteerd. De collega’s uit de andere landen waren onder de indruk van het unieke karakter van de Thaise architectuur in die periode, zegt Suphawadee.

De Thaise tak breidt nu haar actieradius uit naar de rest van het land. Ze maakt zich vooral zorgen over de toekomst van Thailands oude spoorwegstations, zoals het station in Chiang Mai dat in 1946 werd herbouwd nadat het drie jaar eerder was gebombardeerd.

Het rechthoekige gebouw heeft een gebogen gevelspits op het dak van de klokkentoren en de eerste verdieping heeft naar westers voorbeeld hardhouten wanden. Gelukkig erkennen de spoorwegen de waarde van het gebouw.

Maar niet alle ouwetjes kunnen gered worden. Voor het gebouw van de Bank of Ayudhya aan de Chidlom Road met zijn typische gele gevel in de traditionele Sala Thai-stijl kwam de Docomomo campagne te laat. Een bouwschutting is alles wat er te zien is.

(Bron: Spectrum, Bangkok Post, 22 februari 2015)


 

Het gaat niet goed met de bekende weekendmarkt Chatuchak. Hoge huren vertalen zich in leegstand. ‘Over een paar jaar maken we het eind mee van het huidige Chatuchak’, voorspelt een winkeleigenaar.

De toekomst van Chatuchak is in gevaar

Om een lang verhaal kort te maken: de toekomst van Chatuchak weekendmarkt is in gevaar. Spectrum, de zondagbijlage van Bangkok Post, heeft vier pagina’s nodig om dat duidelijk te maken, maar dat is in een notendop het probleem van een van de bekendste markten van Thailand.

Op sommige plaatsen biedt de markt een trieste aanblik met rolluiken voor de winkels die dicht blijven, omdat de (onder)huur niet meer op te brengen is. Een winkeleigenaar die na 30 jaar zijn schaapjes op het droge heeft, is pessimistisch. ‘Over een paar jaar maken we het eind mee van het huidige Chatuchak. ‘t Is een schande!’

Forse huurverhoging
De problemen begonnen toen in 2012 het beheer van de markt, na een conflict met grondeigenaar SRT (State Railway of Thailand), overging van de gemeente Bangkok (BMA) naar de SRT. Met de BMA als huisbaas, die er sinds 1982 de scepter had gezwaaid, betaalden de kooplui 600 à 800 baht per maand, de nieuwe huisbaas schroefde de huur op naar 3.552 baht en in 2014 naar 3.608 baht. Alleen restaurants betalen minder: 1.500 baht per maand. De SRT vaart er wel bij, want die vangt nu 36 miljoen baht per maand tegen een kostenpost van 12 miljoen baht.

De huur is voor alle winkeltjes hetzelfde en dat ergert de kooplui, want de winkels langs de hoofdstraat zijn veel winstgevender dan de winkels in het hart van de markt. Dat hebben ze dan aan zichzelf te wijten want bij de overname had de SRT beloofd de huur per zone te gaan berekenen, maar de kooplui verwierpen dat idee.

Sirima Hiruncharoenwej, hoofd vastgoed van de SRT, wuift alle kritiek weg. Ze noemt de hogere huur ‘een betere benadering’ dan de huur van voorganger BMA, omdat die inclusief bewaking, vuilnisafvoer en bewaking is.

Onderverhuur en achterkamertjesdeals
Gezien het aantal bezoekers dat de markt trekt, lijkt de huur van 3.608 baht niet extreem hoog, maar in werkelijkheid betalen veel kooplui meer, soms het 20-voudige, omdat ruimtes worden onderverhuurd en vanwege achterkamertjes deals [?]. En daarom sluiten veel winkels of proberen de kooplui hun ruimte onder te verhuren.

Maar dat geldt niet voor de winkels aan de walking street, een brede boulevard waar de winkels volop in het zicht liggen en gemakkelijk toegankelijk zijn. Dat geldt ook niet voor de winkels bij het MRT-station en aan de kant van Phahon Yothin. Die betere locaties vertalen zich gelijk in de huurprijs van bedragen tot 30.000 baht per maand. [Klik hier voor de plattegrond van de markt om een idee te krijgen waar die locaties zich bevinden.]

Ekachai Arunyapongpaisal, vice-voorzitter van de Chatuchak Vendors Association, die aan de buitenkant hoeden verkoopt, kan zich nog redden met een wekelijkse winst van 10.000 baht, maar als die terugloopt, overweegt hij zijn winkel ook onder te verhuren.

Geen greep op de brancheverdeling
En dat bemoeilijkt weer het beheer van de markt. De marktbeheerder heeft geen greep op de brancheverdeling en kan de markt niet in branchegebonden zones verdelen. Overigens zijn onderverhuur en seng (waarbij het huurcontract tegen betaling van een lump sum naar de onderverhuurder gaat) verboden. De SRT zegt er niets tegen te kunnen doen omdat de deals vrijwillig en buiten het zicht van de SRT worden afgesloten.

De rest van het artikel laat ik onbesproken, want dat gaat voornamelijk over juridische problemen, de verhouding met de gemeente, mooie renovatieplannen waar nog niets terecht van is gekomen en achtergrondinformatie. Wie geïnteresseerd is, raadplege het artikel op de website van de krant (klik hier).

(Bron: Spectrum, Bangkok Post, 22 februari 2015)


 

Dick van der Lugt brengt een bezoek aan zijn ‘zielige zusje’ in het ziekenhuis van Nakhon Nayok. Over een disfunctionele ‘schoonfamilie’, verpleegsters in smetteloos en gestreken uniform en een markt waarbij de Winkel van Sinkel verbleekt. Dit verhaal is ook als pdf beschikbaar. Klik hier.

Dagboek van een ziekenbezoek

Het eerste wat mij opvalt: de vele No smoking opschriften. Het tweede wat mij opvalt: lege ziekenzalen. Het derde wat mij opvalt: vriendin heeft pijn en zegt dat ook.

Het is zondag, 18 januari 2015 (2558). Ben op ziekenbezoek in Nakhon Nayok, hoofdstad van de gelijknamige provincie, ruim 100 km van de Stad der Engelen, zoals het begin van Bangkok’s lange naam luidt. Engelen? Stinkende autostad, zullen ze bedoelen.

Vriendin (39) is voor een heupoperatie opgenomen in het provinciaal ziekenhuis, een ziekenhuis dat samen met lokale kliniekjes 251.064 bewoners moet bedienen (2002) . Ze kon de laatste maanden nauwelijks lopen. Massages brachten slechts tijdelijke verlichting. Dinsdag werd ze geopereerd. Ze toont me het verband aan de linkerzijde van de heup: 20 cm lang, da’s alles. Op haar mobieltje bekijk ik twee röntgenfoto’s. Het bekken herken ik wel, maar verder zie ik vlekken. Je moet voor zo’n foto een getraind oog hebben om te weten wat je ziet.

Ze heeft veel pijn, zegt ze. Da’s opvallend, want normaal klaagt ze nooit als ze pijn heeft. Ik zie het en moet om bevestiging vragen.

Gemene abcessen
Drie jaar geleden werd ze geveld door gemene abcessen in haar hersens. Ik kwam na een vakantie in Nederland terug en trof een vleugellam vogeltje aan. Ze deed me denken aan mijn vader op zijn sterfbed. Net als mijn vader onverstaanbaar; zij als gevolg van schimmel in haar mond.

Na een korte ziekenhuisopname werd ze naar huis gestuurd. Er blijven was te riskant vanwege haar verzwakt immuunsysteem, want het ziekenhuis heeft , zoals veel andere in Thailand, last van micro-organismen. Alle patiënten krijgen daarom standaard anti-biotica.

Ik heb haar maanden als ziekenbroeder bijgestaan. Met alles (geen details) moeten helpen. Nog steeds is ze op medicatie. De schade is blijvend: bijna blind aan één oog, het thermometertje in haar hoofd werkt niet, waardoor de zweetdruppels al snel op haar gezicht parelen, vaak hoofdpijn, een trage motoriek en de laatste maanden ook nog eens kreupel.

Ik noem haar ‘mijn zielige zusje’. Jarenlang heeft de familie van haar verdiensten geprofiteerd (zeg maar: heeft haar uitgebuit). Alle uitbreidingen van het ouderlijk huis zijn door haar betaald. Dat eerste huis op palen is nu een huis in een huis. Vorig jaar betaalde ze de oogoperaties van haar moeder.

Broer droeg geen satang bij. Een nietsnut en een uitvreter met een agressieve dronk. Gevaarlijke chauffeur, ook als hij nuchter achter het stuur zit. Zes vrouwen zwanger geschopt. Alimentatie? Nooit van gehoord. Penis versterkt met siliconen. Zag hem eens een pistool tegen het hoofd van een ex-vriendin zetten. Toen hij een keer met spullen begon te gooien, heb ik mijn koffers gepakt en ben stante pede vertrokken. Zet er nooit meer een voet over de drempel.

Over de overige familieleden zwijg ik maar. De familie vormt geen uitzondering in Thailand. Er zijn vele van dit soort disfunctionele Brutto, Sporchi et Cattivi families. Ze deinzen er niet voor terug om hun dochters naar Pattaya of Phuket te sturen om horizontaal geld te verdienen voor de bouw van een huis waarmee ze de ogen kunnen uitsteken van de buren. Ik bedenk het niet, ik las het in Miss Bangkok, memoirs of a Thai prostitute (zie de boekbespreking op mijn blog). Ik kan er geen compassie voor opbrengen.

Onderweg naar Nakhon Nayok
Zondagochtend had ik mijn pied à terre in Bangkok verlaten. Nam een taxi naar Mor Chit, het grote busstation van waaruit bussen naar het Noorden en Noordoosten vertrekken. Had de indruk dat de chauffeur niet de kortste route nam. Halverwege vroeg hij mij of ik naar de market ging. Chatuchak weekendmarkt dus. Logisch gedacht want die markt is een populaire bestemming van farang. Dat verklaarde de andere route. Ik had direct als bestemming het busstation moeten opgeven. Rekende 103 baht af.

Ik had geluk. De bus naar Aranyaprathet stond op het punt van vertrekken. De reis ging snel. Weinig oponthoud onderweg. Passeerde bekende plekken, al jaren niet meer gezien. De oude luchthaven Don Mueang waar ik 15 jaar geleden mijn eerste stappen op Thaise bodem zette; National Memorial, nooit van dichtbij bekeken; Future Park, zo’n gigagroot winkelcentrum waar de Thaise grote steden in grossieren, en het wordt nog groter; Rangsit, waar ik een tijd heb gewoond; Dream World, een atttractiepark, waar ik nooit ben geweest, meer iets voor kinderen; het ziekenhuis van Ongkharat, waar de ogen van vriendin wel eens zijn onderzocht.

Nog voordat de bus het busstation bereik, stap ik uit. Da’s zo’n aardig kenmerk van het interlokaal vervoer: je kunt uitstappen op verzoek. De bus slaat linksaf, ik loop rechtdoor. Voor het ziekenhuis voorzichtig de snelweg oversteken. Het verkeer raast in afleveringen langs dankzij verkeerslichten een stukje verder.

Lege bedden
Zusje (37) haalt me op bij de portiersloge. Ze vertelt als eerste dat ze slecht slaapt en last van haar rug heeft. Nou dat weten we dan, de volgende dagen hoor ik haar er niet meer over. Zusje heeft een oogje op me en ik vind haar ook een lekker ding. Als ze me belt, eindigt het gesprek steevast met I want take care you. Hoe ze zich dat voorstelt, weet ik niet, want ik zal mijn zielige zusje nooit verlaten.

Toen ik nog in het ouderlijk huis woonde, zoenden we stiekem. Dat wil zeggen als tomboy, haar lesbische vriendin, niet in de buurt was. Die scheen nogal jaloers te zijn. Ik dacht dat ze uit elkaar waren, maar die nacht sliepen ze lepeltje lepeltje in het ziekenhuisbed naast me. Tomboy kijkt altijd gemelijk; ze levert bepaald geen bijdrage aan Thailand’s image als Land of Smiles.

Eenmaal stond zusje half uitgekleed voor me. We hadden wat gedronken, ze had me met een hoofdknik naar haar kamer gedirigeerd. Tomboy was er niet, mijn vriendin sliep al. Maar ik had geen condoom bij de hand en zij, moeder van twee kinderen, vond gezinsuitbreiding niet gewenst. Was er niet rouwig om. Een vluggertje bevredigt niet. Haar kittige borstjes daarentegen wel.

Het is stil in het ziekenhuis. Op de eerste verdieping van het gebouw waar vriendin ligt, zijn de meeste bedden leeg. De patiënten hebben weekendverlof en komen maandag weer terug, zegt zusje. Het zijn er niet meer dan een stuk of tien, blijkt de volgende dag.

Vriendin heeft bezoek: oudste zus en echtgenoot. Oudste zus was bij mijn abrupt vertrek uit het ouderlijk huis halfzijdig verlamd. Dat overkwam haar van de ene op de andere dag. Nu ontbreekt alleen nog maar de kracht in één hand. Tot mijn verbazing is zwager ook gekomen, die om mij onbekende reden lange tijd gebrouilleerd was met vriendin.

’t Is een fraai stelletje medische gevallen, die ‘schoonfamilie’ van me. Toen ik er woonde, kwam regelmatig de nurse langs, zoals vriendin de man noemde. Ik heb hem nooit meer zien doen dan een infuus met een zoutoplossing aanleggen, zowel voor vriendin als moeder, moeder een injectie geven en vitaminepilletjes uitdelen. Hij had wel een echte dokterstas, dus hij zal wel arts zijn, maar ik zou mijn gezondheid niet in zijn handen durven leggen. Vriendin probeerde me meermalen aan het infuus te krijgen, ‘ter versterking’. Heb ik vriendelijk doch resoluut voor bedankt.

Fantasietje
De zaal waar vriendin ligt, bestaat uit vijf compartimenten, gescheiden door schotten, mannen en vrouwen apart, met in elk compartiment acht bedden; vier aan de ene en vier aan de andere kant. Langs de zaal loopt een smal balkon. Er hangen kleren en handdoeken te drogen en er ligt bagage. Vriendin zegt poewat maak maak (letterlijk: pijn veel veel) te hebben. Ze zal dat nog een enkele keer herhalen, maar op dinsdag zag ze al weer kans zonder looprek te lopen en hoor ik haar niet meer over pijn.

Bij de mannen ligt een man met zijn enkel in de boeien, om de andere enkel zit een verbandje. Ik zag dat hij tweemaal bezoek kreeg van de politie. In burger, maar onmiskenbaar agenten. Hij wordt afwisselend verzorgd door een meisje en een jongen. Ze helpen hem met wassen en rijden hem in een rolstoel naar de wc, want lopen met een boei waarin nog een ketting en tweede boei zit, zal wel te zwaar zijn geweest.

Ik kreeg een fantasietje. De man is de Don van een maffiabende. Die komt hem schietend bevrijden. Of hij wordt ’s nachts vermoord door een concurrerende maffiabende. Graag pistool met geluiddemper gebruiken, dan schrik ik niet wakker. Maar de enige oorzaak van mijn nachtelijk ontwaken  is de aandrang om te urineren. Weg fantasietje.

Het is stil op de zaal. Bij vorige bezoeken heb ik dat nooit meegemaakt. Met familie om elke bed die zit te kletsen, kan het behoorlijk rumoerig zijn. Die groepjes zijn net familiereünies, de patiënt lijkt bijzaak te zijn. Maar vandaag doorbreken alleen de plafondventilatoren de stilte.

Hard bed
‘s Avonds ga ik met zusje naar de talad, wat een lange straat blijkt te zijn met mobiele keukentjes en meubilair dat je overal bij eetgelegenheden op straat ziet. Wankele metalen tafeltjes, blauw, rood of blank, wankele krukken. Geen meubilar om eens gezellig lang te tafelen. Bestellen, eten, wegwezen. Voor lang tafelen moet je elders zijn, alhoewel ik in Bangkok wel langs gezelschappen ben gekomen die niet weg te branden waren. Zal wel te maken hebben met de genuttigde en de nog te nuttigen drank. De maaltijd afgemaakt met Moccona uit een 3-in-1 stick, gekocht in de 7-Eleven voor 14 baht, en lopend opgedronken.

De nacht begint vroeg. Om negen uur gaat de zaaldeur op slot en die blijft dicht tot 6 uur de volgende ochtend. Het ziekenhuisbed is hard. Hebben Thaise mensen soms een ingebouwde matras, want ze kunnen op elke plaats en in elke houding slapen? Ook op een nog hardere betonnen vloer.

De enige ontsnappingsroute is de deur naar het balkon. Alhoewel verboden geef ik er toe aan mijn verslaving. De Fire Exit naar de begane grond durf ik niet te gebruiken uit angst dat er dan een alarm gaat loeien. De avondkoelte is nog niet overgegaan in kilte. In de sterrenhemel geen Grote en Kleine Beer en Cassiopeia, de drie sterrenbeelden die ik op het noordelijk halfrond weet te vinden. Wel het Zuiderkruis als oriëntatiepunt, maar hoe dat eruit ziet, ben ik vergeten.

In fasen gebouwd
Rong phayabaan is het Thaise woord voor ziekenhuis. Ik moest het enkele keer herhalen toen ik de busconducteur gebaarde uit te willen stappen. Ik zal wel weer de verkeerde tonen hebben gebruikt of de man was doof, dat kan ook. ’t Is een lastige taal met vijf tonen die betekenisonderscheidend zijn. Ik kan me er een klein beetje in redden, maar een conversatie voeren lukt niet.

Het provinciaal ziekenhuis is een complex van enkele gebouwen van vijf verdiepingen en verschillende kleinere, met elkaar verbonden door lage loopbruggen. Sinds de stichting moet het in fasen gebouwd zijn, want eenheid in de architectuur valt niet te bespeuren. Verschillende ruimtes staan leeg wat ook al niet op een erg planmatige aanpak duidt.

De laatste uitbreiding, waarvan ik de palen heb zien boren, is klaar. Het is een mooi strak crèmekleurig gebouw met op de begane grond de röntgenafdeling, op de eerste verdieping het lab, op de tweede de IC en de derde de operatiezalen. Zou over die indeling nagedacht zijn? Een kleine fotogalerij eert de grondleggers der radiografie, Wilhelm Conrad Röntgen voorop.

Voor het gebouw is een groot terras met op het eerste oog kunststof tafels en krukken, versierd met een vrolijk bloemmotief, en een grasveld met bomen en struiken. Het eerste oog blijkt me te bedriegen. De zitjes zijn van graniet, wat ik niet had verwacht vanwege de conisch gevormde tafelpoten en gebogen krukpoten. Het terras ligt in de zon, waardoor het een groot deel van de dag ongebruikt blijft.

Ik signaleer meer veranderingen. Het ziekenhuisrestaurant met enkele keukentjes is er niet meer, er staat nu een bouwschutting. De ziekenhuiswinkel is verhuisd. De parkeerplaatsen op het voorterrein zijn aan één kant vervallen. De vrijgekomen ruimte is nu een stalling voor motorfietsen. De meeste bestuurders begrijpen zowaar waar de witte lijnen op het asfalt toe dienen.

Winkel van Sinkel
Een groot spandoek bij de hoofdingang vraagt mensen die in Guinee, Liberia en Sierra Leone zijn geweest en binnen 21 dagen koorts ontwikkelen, zich onverwijld te melden. De oproep wordt bij de balie nog eens herhaald. Tot nu toe heeft het ebolavirus nog niet toegeslagen in Thailand.

Bij de emergency room staat het rollend materieel klaar: een armada van rolstoelen en brancards. Brancardiers zitten klaar om patiënten die per ambulance arriveren of met eigen vervoer naar hun bestemming te brengen.

Maandag is marktdag op het plein tussen twee gebouwen. Lange partytenten met een boogvormig dak beschermen tegen zon en regen. Zoals het rijmpje uit mijn kinderjaren zegt: Er is van alles te koop. Kleding, nog meer kleding, nagemaakt naar het voorbeeld van plaatjes in modetijdschriften, vaak aan snelle slijtage en verkleuring na de eerste wasbeurt onderhevig; (zonne)brillen, jeans, huishoudelijke artikelen, plantjes, plastic bloemen, bh’s, onderbroeken (geen bekende merken), tassen en eten, veel eten. Alles in grote hoeveelheden. Mijn jeugdwinkel van Sinkel verbleekt erbij. Als de markt is opgebroken en het plein schoongeveegd, resteren veertien vuilniszakken.

Koffie
Om 6 uur of al eerder is de deur van de ziekenzaal van het slot. In het verpleegsterkantoortje, waar de verpleegsters op de grond hebben geslapen, staan de computers al aan. Op één de bekende icoontjes en een afbeelding van een kop koffie. Ik hoef er niet lang op te wachten want net als op het strand en in de trein komen mannen en vrouw langs: met de krant, met de trekkingslijst van de staatsloterij, met eten en met plastic zakjes koffie. Scharrelaars, die voor een dubbeltje geboren zijn en nooit een kwartje zullen worden. Voor 15 baht drink ik mijn eerste koffie van die dag. Ze is bruin, warm en zoet, dus het moet koffie zijn.

Op de voorpagina van Thai Rath, de Thaise Telegraaf, maar nog een graadje erger, staat een grote foto van een echtpaar in een auto. De man (62) heeft zijn vrouw (35) gedood en daarna de hand aan zichzelf geslagen. De gezichten zijn onherkenbaar gemaakt, maar hun namen staan wel in het bijschrift. In de krant die ik zelf lees, Bangkok Post, zal in ieder geval de foto ontbreken en misschien het bericht ook. Of het staat weggedrukt in de kortkolom.

Om 7 uur staan de eerste patiënten al voor de balie te wachten voor een volgnummer. De wachtruimtes stromen vol, de gemiddelde leeftijd ligt ver boven de vijftig, de kinderen niet meegerekend.

Het witte leger
Om half 8 arriveert het witte leger, smetteloos gekleed, het uniform gewassen en gestreken om de eigen identiteit te onderstrepen. Ik loop er als een armoedzaaier bij. Ik hoef mijn identiteit niet te ontlenen aan mijn kleding of (zoals bij jongeren) aan een dure Samsung of een iPhone 6, het nieuwste van het nieuwste om de verveling te verdrijven. Ik heb mijn huidskleur en alhoewel een misvatting betekent die: rijke man.

Op het terras zitten verpleegsters te ontbijten, op het parkeerterrein staan ze bij een kraampje dat een keus biedt uit negen bakken met gerechten. Ik herken één gerecht: een groenteschotel met stronkjes broccoli, bloemkool en peentjes. Het andere voer is plattelandseten. Ik zag het om half zes aangevoerd worden. Het ziet er niet uit, het stinkt en het smaakt niet. De gerechten worden koud geserveerd, alleen de rijst komt uit een rijstkoker.

Het eten staat op geen enkel menu van Thaise restaurants in Nederland. De Thaise keuken die wij kennen, is een elitekeuken, onbetaalbaar voor de gewone man hier, en vaak ook nog meer Chinees dan Thais. In Rotterdam ken ik maar één restaurant waar de gerechten naar Thailand smaken.

Om 8 uur klinkt op de ziekenzaal zachtjes het volkslied, maar da’s geen reden om het werk te onderbreken. Familieleden helpen met wassen en zonodig met eten. Vriendin laat het ontbijt, rijstepap met nog wat extra’s, geserveerd op een plateau met verdiepte vakjes, aan haar voorbij gaan. Maj aroy.

Een monnik komt langs. Vriendin geeft een zakje met eten. De monnik prevelt wat en vervolgt zijn bedelronde. Laat ik er maar geen cynische opmerkingen over maken. Een bemoedigend woord van de Boeddha, zoals vriendin monniken noemt, helpt misschien meer dan een veelkleurige capsule.

Een arts houdt zijn ochtendronde met achter hem een verpleegster die de patiëntendossiers aanreikt. Hij is in burgerkleding. De computer die op een wagentje staat, toont het beeld van een bekken.

Om half 9 houdt de dagploeg van verpleegsters patiëntenoverleg. En daarna dienen de bezoekers de zaal te verlaten zodat de schoonmaaksters (in geel en blauw uniform) aan het werk kunnen. De verpleegsters meten bloeddruk en temperatuur en delen medicijnen uit. Ik blijf nog even hangen en zie een nieuwe methode van temperaturen. Met een apparaatje in de vorm van een zaklantaarn schijnt de verpleegster op het voorhoofd van vriendin. In de hal voor de zaal halen de bezoekers gemiste slaap in. Op een matje op de harde vloer

Op een stoeprand
Ik drentel wat door het ziekenhuis. Ongewassen want douchen met koud water doe ik alleen bij een buitentemperatuur van meer dan 30 graden. Zie overal opschriften, schema’s, grafieken, aanwijzingen, gezondheidstips, netjes geplastificeerd. Zou iemand ze ooit lezen?

Bij de toegang tot de ziekenzaal hangt een organogram met foto’s van het personeel, hiërarchisch gerangschikt. Zelfs bij de zeepflacon in de toilet- en doucheruimte staat een tekstje. Welk advies krijgt de gebruiker: Eenmaal drukken, dit is zeep, niet voor consumptie?

De mededeling die veruit in de meerderheid is, is No smoking. Ik word er overal in het ziekenhuis aan herinnerd. Een sticker toont een verbodsbord met sigaret en opkringelende rook en een strenge rode streep erdoor. Dus steek ik noodgedwongen buiten een sigaret op, zittend op een stoeprand naast de ingang van het parkeerterrein. Een bord verspert de toegang. Het parkeerterrein is vol, maar wanneer een bobo arriveert, wordt het bord opzij gerold. All animals are equal but some animals are more equal than others.

Roken op die plaats schenkt niet hetzelfde genoegen als roken op een comfortabele zitplaats, het liefst nog met een koffie en eventueel een likeurtje binnen handbereik. Maar de enige, enigszins comfortabele zitplaatsen zijn de kuipstoeltjes, vier aan elkaar gekoppeld, in wachtruimtes en daar mag je uiteraard niet roken.

100 baht
Om 11 uur gaat de ziekenzaal weer open. Andere zus (43) komt langs met dochtertje en kleinkind, de helft van een tweeling. De ander is overleden. Zus werkt in een doerianplantage in Chanthaburi. Sommige mensen zijn gek op doerian, maar ik niet. Ik zal de smaak niet omschrijven, want dan ga ik – en u trouwens ook – kokhalzen. De vrucht verspreidt een onaangename geur, zeg maar gerust: stinkt als de hel. Daarom is die verboden in de metro.

Later komen een man, vrouw en kindje met het syndroom van Down langs. De man is gekleed in een camouflagepak, hij voelt aan het verband van vriendin en wijst naar zijn voet. Ik ken dit soort types. Gaan gelijk over hun eigen kwaaltjes uitweiden. De vrouw ken ik als de dwaze buurvrouw die regelmatig ladderzat was.

De helft van de tweeling zal een dag later worden opgenomen met ademhalingsmoeilijkheden. Het jonge ouderpaar zit bij het bed. De man woonde als kind in het ouderlijk huis. Hij kreeg vaak klappen van vriendin, want die heeft evenals veel Thais dezelfde onpedagogische opvattingen over het gebruik van de roede. Ze is er zelf als kind mee bewerkt door haar vader. Als ik in de schoenen van de jongen stond, zou ik als volwassene niets meer met mijn tante te maken willen hebben, maar familiesolidariteit prevaleert.

Ik schuif een bankbiljetje van 100 baht onder het heilig draadje om de pols van het kind, en ga terug naar vriendin. Wanneer ik afscheid neem, wellen er tranen op in haar ogen. Mijn lieve, zielige zusje; ik heb zo met haar te doen, maar sta machteloos aan de kant.

Nakhon Nayok, Bangkok, 21 januari 2015.

Foto boven: ‘Ik kwam na een vakantie in Nederland terug en trof een vleugellam vogeltje aan.’

Gerrie uut Q8 (nieuw)

Paspoort van Gerrie Agterhuis:
Gerrie Agterhuis (67) werkte voorheen bij een internationaal verpakkingsbedrijf en was over heel de wereld werkzaam. Van Mexico, Servië (tijdens de bombardementen), de Oekraïne tot in China. Hij was voorzitter van de zaalvoetbalvereniging in Terneuzen, jeugdvoetbal- en tennisvereniging in Koewacht (Zeeuws-Vlaanderen) en bekleedde daarnaast meerdere functies in het verenigingsleven. Na zijn scheiding vertrok hij naar Thailand, waar hij nu een jaar of vier met zijn vriendin in een eigen huis in de Isaan woont. Gerrie heeft twee kinderen en twee kleinkinderen, Valerie en Tristan.

Over de pagina Gerrie uut Q8 (nieuw):
Op deze pagina staat Gerrie’s laatste verhaal. Zijn voorgaande verhalen zijn gebundeld op de sub-pagina Gerrie uut Q8, te vinden in het rolmenu onder het vakje Thailand in de zwarte menubalk.

Het overkomt iedereen wel eens. In de bus (tram, trein, vliegtuig mag ook) komt iemand naast je zitten die zijn/haar levensverhaal vertelt. Gerrie hoorde zo’n verhaal tijdens de busreis van Chum Phae naar Bangkok.

In de bus naar Bangkok

Ik zat in de bus van Chum Phae naar Bangkok voor de nieuwjaarsreceptie van Thailandblog Charity en het afscheid van Dick van der Lugt als secretaris van de stichting. Normaal maak je niet zo veel mee in een bus wat het beschrijven waard is, maar deze keer toch wel. En gelukkig maar, want een rit van meer dan 7 uur gaat op den duur best vervelen. Je neemt wel iets mee om te lezen, je kijkt wat naar buiten, maar dat is het dan wel.

Maar deze keer was het anders. Naast mij kwam een tandenloze versnellingsbak zitten en deze man zat ook nog regelmatig binnensmonds te roggelen. Ik keek een paar keer boos naar hem en het hielp. Hij ging verzitten en had ik meteen ook wat meer plek om mijn krant neer te leggen.

Maar in Chayaphum aangekomen kreeg ik weer iemand naast me, ditmaal een dame van, ik schat, eind 30, begin 40 jaar. Ze zag er redelijk uit met een paar borsten die prominent aanwezig waren. En geloof het ook niet, ze sprak redelijk Engels en was blij dat ze met een blanke wat kon praten gedurende de reis. Haar levensverhaal:

Gek van het getingeltangel
Ze had tot haar vijfiende jaar op school gezeten en was daarna in een 7-Eleven winkel gaan werken, maar na drie jaar had ze het wel gehad. Werd bijna gek van dat voortdurend getingeltangel als de deur open ging en ook de verdiensten vielen zwaar tegen gedurende een lange werkdag.

Vertrokken naar Pattaya en kreeg werk in een ‘a-go-go’ bar. Ze was, zoals ik al eerder vermoedde, goed en stevig geschapen en kreeg een mooie plaats op een van de eerste podia. Kreeg veel tips van merendeel dronken mannen en werd ook regelmatig meegenomen naar een hotel voor een short- of een longtime.

Ze verzorgde zich altijd goed, ging maandelijks op controle op HIV en AIDS, gebruikte de pil en deed ‘het’ altijd met een condoom. Maar op een gegeven moment ging het toch tegenstaan. Ze had veel, heel veel mannen gehad. Waarschijnlijk meer dan er bouten in de Moerdijkbrug zitten, maar dat kon ze niet weten.

Maar er ging nog iets anders meespelen, de aantrekkingskracht van de aarde en het verslappen van de borstspieren kregen de overmacht. Een potlood eronder bleef hangen en na verloop van tijd een hele doos Caran d’Ache kleurpotloden.

Had een leuke baht verdiend
Kreeg daardoor een podiumpje achter in de bar en toen stopte ze ermee. Had een leuke baht gespaard en kon het een tijdje volhouden. Ze trok in bij een man die haar gratis kost en inwoning gaf, maar daar bleef het bij.

De twee jaar dat ze bij hem was hadden ze twee keer seks. Maar daar zat ze niet mee, wel met iets anders. Volgens haar was er iets mis met die man. Hij ging altijd als eerste naar bed en zij mocht dan een kwartier later komen, maar tijdens het ontdoen van haar kleding mocht het licht niet aan.

Op een gegeven moment dacht ze hem te pakken te nemen. Ze ging als eerste naar boven en ging naakt op het bed liggen, haar ledematen in een hoek van 45 graden of meer ten opzichte van haar lijf en alle lichten aan.

Had het gehad met mannen
Toen hij naar boven kwam en de deur van de slaapkamer opendeed, bleef hij een minuut met open mond staan kijken en verliet kokhalzend de kamer. Toen wist ze het zeker. Dit is een homo van heb ik me jou daar. Vandaar dat de seks (die twee keer dan) op zijn hondjes moest. Ze deed haar kleren aan, pakte een koffer in en vertrok naar een vriendin. Ze had het wel gehad met mannen.

Nu leeft ze al een paar jaar met haar vriendin, slapen zelfs in één bed, kussen elkaar en foefelen regelmatig tussen de lakens.

Na zo een verhaal vraag je jezelf af: waarom vertelt ze dit allemaal aan een wildvreemde? En dit is niet de eerste, de laatste waarschijnlijk ook niet. Ik luister graag, want door te luisteren help je mensen meer dan je misschien denkt. Denk daar eens aan als iemand je iets wilt vertellen. (17 januari 2015)

Thais nieuws januari 2015

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)

CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die beging 2014 gold)
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (orgaan dat hervormingsvoorstellen moet formuleren)
NSPRT: Network of Students and People for Reform of Thailand (radicale protestgroep)
Obec:  Office of the Basic Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (stond onder leiding van Suthep Thaugsuban, ex-parlementslid van oppositiepartij Democraten)
Pefot: People’s Force to Overthrow Thaksinism (radicale protestgroep)
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

100 mld baht voor steun aan de armen

25 januari – Het ministerie van Financiën stelt voor een bedrag van 100 miljard baht uit te trekken voor steun aan de minderbedeelden en mensen die lijden aan ‘economic fatigue’. [?] Zo’n specifiek budget is volgens minister Sommai Phasee (Financiën) nodig vanwege de zwakke economie. Alleen de premier zou het budget moeten beheren.

Volgens Sommai heeft het huidige budget dat in de begroting is gereserveerd voor noodgevallen, een te ruim bereik. Het kan aansluitend op noodhulp bij rampen zelfs besteed worden aan militaire en politieke zaken.

Waaraan het geld uit dit speciale fonds concreet besteed gaat worden, vermeldt het artikel niet. [Wanneer leren BP-journalisten nu eens vragen te stellen?] Tot nu toe komen volgens critici de projecten die door de huidige regering zijn geïntroduceerd, neer op pork barrelling (varkensvlees politiek). Dit geldt bijvoorbeeld voor het uitdelen van geldbedragen aan rijst- en rubberboeren.

Sommai  wijst erop dat vorige regeringen een schuld van 700 tot 800 miljard baht hebben opgebouwd met niet-investeringsprogramma’s zoals het hypotheeksysteem rijst en gratis bus- en treinritten. Het duurt twintig jaar om die schulden af te betalen, terwijl de kosten idealiter ten laste van de lopende begrotingen zouden moeten komen.

De huidige regering doet het anders. Een deel van de begroting 2016 wordt gebruikt voor afbetaling van de hoofdsom en rentebetalingen op een lening van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, afgesloten ter financiering van de uitbetalingen. Bij de rijstboeren gaat het om een bedrag van 40 miljard baht. Hoeveel geld naar de rubberboeren is gegaan (gaat), vermeldt het artikel niet.

Volgende maand komt een voorstel aan de orde om een fonds op te zetten dat tot doel heeft de laagst betaalden te stimuleren om zelfvoorzienend te worden. Ook deze mededeling wordt niet verder in het artikel toegelicht. (Bron: Bangkok Post, 24 januari 2015)

Schimmenspel rond Don Sahong dam

25 januari – Het Water Resources Department (WRD) gaat buurland Lao vragen nog eens zes maanden uit te trekken voor gesprekken over de aanleg van de Don Sahong dam in een van de vertakkingen van de Mekong. WRD-hoofd Chatuporn Buruspat zegt dat het uitstel nodig is om ‘details te verduidelijken’ zodat de dam geen negatieve gevolgen heeft voor Thais die langs de rivier wonen, het milieu en de lokale visserij.

De WRD heeft over de voorgenomen bouw gesprekken gevoerd met bewoners. Velen verzetten zich tegen de bouw en ze zijn niet de enigen. Ook de (Thaise) Assembly of the Poor vindt de bouw ongewenst omdat die de migratie van vissen hindert. In Cambodja en Vietnam verzetten rivierbewoners zich eveneens. Vooral Vietnam gaat de wrange vruchten plukken van de dam.

Het uitstel van zes maanden is mogelijk op basis van de Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA). Die stelt de andere Mekonglanden in de gelegenheid het project en de gevolgen te evalueren. Klinkt goed, maar betekent niets, want Laos is niet verplicht naar de andere landen te luisteren.

Deze week houdt de Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden, een speciale vergadering. Thailand zal daarin op verlenging van de consultatieperiode aandringen en een rapport indienen met de resultaten van de gevoerde gesprekken. De WRD gaat ook voor de leden van de Assembly of the Poor een veldtrip naar de bouwplaats organiseren, zodat ze uit de eerste hand informatie kunnen verzamelen.

Als ik eens in mijn glazen bol mag kijken. Die dam komt er, zoals ook de controversiële Xayaburi  dam verder stroomopwaarts er komt. Dat consultatieproces is niet meer dan een schimmenspel om tegenstanders de mond te snoeren. Maar, en dat hoop ik dan maar: de bevolking laat zich niet (meer) met een kluitje in het riet sturen. Wie meer wil weten, raadplege mijn pagina Don Sahong dam en Xayaburi dam.

Thailand paradijs voor hackers

25 januari – Een foutje, onder tijdsdruk gemaakt. Zo noemt Surangkana Wayuparb, hoofd Electronic Transactions Development Agency van het ministerie van ICT, artikel 35 van de Cybersecurity Act. Volgens de huidige tekst heeft de overheid toegang tot persoonlijke informatie op email, telegraaf, fax en elektronische apparatuur zonder dat de rechtbank eraan te pas komt.

De vrijbrief heeft de nodige kritiek opgeroepen en die is niet aan dovemansoren gericht geweest. Surangkana zei gisteren op het forum ‘The reform of digital economy-related laws’ dat het artikel wordt aangepast. Voor spioneren op het web dient toestemming te worden verkregen van de rechtbank.

De Cybersecurity Act is een van de tien wetten die het digitale economische beleid van de overheid regelen. De wetsontwerpen liggen thans bij de Raad van State. Naar verwachting worden ze eind dit jaar van kracht. De regering is niet betrokken geweest bij het opstellen.

‘We hebben niet de intentie om de Cybersecurity Bill voor politieke doeleinden te gebruiken of om de basisrechten van mensen te schenden’, zegt Pichet Kongsri, lid van een regeringswerkgroep digitale economie.

Surangkana zegt dat de wet tot doel heeft de infrastructuur te verbeteren om problemen met hacking te lijf te gaan. Thailand staat op de derde plaats van landen met een cybersecurity risico. Hackers gebruiken het land regelmatig als basis voor grote aanvallen, zoals recent de hacking van Sony Pictures Entertainment.

Junta niet bang dat Yingluck vlucht

25 januari – Oud-premier Yingluck wordt geen belemmeringen in de weg gelegd voor reizen naar het buitenland. Ze moet wel, evenals eerder, toestemming aan de NCPO (junta) vragen.

Legerwoordvoerder Sinthai Suvaree antwoordde dit gisteren op vragen of de NCPO bang is dat Yingluck net als haar broer naar het buitenland vlucht nu het OM heeft besloten haar strafrechtelijk te gaan vervolgen wegens plichtsverzuim. Als voorzitter van het National Rice Policy Committee zou ze verzuimd hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten.

De charmante oud-premier heeft vrijdag al een tik op de vingers gekregen van de NLA, het door de junta benoemde noodparlement. Ze is [met terugwerkende kracht] afgezet als premier en mag vijf jaar geen politieke functie bekleden. [Die afzetting is een juridisch monstrum, want het Constitutionele Hof heeft haar vorig jaar al naar huis gestuurd.]

Geen probleem, zegt voormalig Pheu Thai parlementslid Amnuay Khlanpha. ‘De partij telt veel geschikte mensen. Velen zijn geen lid van de familie Shinawatra en kunnen haar [als premier]  opvolgen.’

De krant tekent hierbij aan dat Pheu Thai de facto is geleid door oud-premier Thaksin die na zijn veroordeling tot twee jaar gevangenisstraf in 2008 naar het buitenland vluchtte en sindsdien in Dubai en Londen resideert. Thaksin werd door dezelfde rechtbankkamer veroordeeld als waarvoor Yingluck nu moet verschijnen: de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof.

Yingluck’s advocaat Norawit Lalaeng staat in de startblokken voor het juridisch gevecht. Hij gelooft in Yingluck’s onschuld. ‘Ze had niet de bedoeling iets verkeerds te doen of haar plicht te verzaken in het hypotheeksysteem voor rijst. Het systeem had tot doel de levensstandaard van boeren te verbeteren.’  (Zie pagina Corruptie 2 en Rijst 3)

Kort nieuws zondag 25 januari

- De Big Mac is relatief goedkoop in Thailand. The Economist heeft uitgerekend dat die hier 3,04 dollar kost. In de VS moet er 4,79 dollar voor worden betaald, in de Eurozone 4,27 dollar en in Zwitserland zelfs 7,54 dollar. Dat land staat dan ook bovenaan op de ‘volledig onwetenschappelijke’ Big Mac Index van dit jaar.

De index, waarmee het gezaghebbende tijdschrift in 1986 is begonnen, is gebaseerd op de theorie van koopkracht pariteit, die stelt dat valuta’s vergeleken kunnen worden op basis van identieke goederen, in dit geval de Big Mac. Critici stellen dat deze benadering geen rekening houdt met de lagere arbeidskosten in arme en ontwikkelingslanden.

- Minister Prajin Juntong (Transport) gaat begin volgende maand met Lao praten over de ontwikkeling van de dubbelspoorlijn Bangkok-Vientiane (Laos)-Kunming (China).

Vorige week bereikte de minister overeenstemming met een Chinese delegatie over de aanleg van delen van de lijn in Thailand: Nong Khai-Map Ta Phut met een aftakking vanaf Kaeng Khoi naar Bangkok. In september wordt begonnen met de secties Bangkok-Kaeng Khoi en Kaeng Khoi-Map Ta Phut en begin volgend jaar met het resterende deel.

Het werk aan dat deel van de lijn kan niet eerder beginnen omdat die door nationale parken en dorpen komt te liggen en dat vereist onteigening van gronden. Het streven is zoveel mogelijk rechte stukken aan te leggen, zodat treinen veilig kunnen rijden maar daarvoor is meer land nodig [dus onteigeningen]. In Nakhon Ratchasima en Udon Thani zijn al hoorzittingen gehouden. (Zie pagina Spoorwegen)

- Thailand en Laos hebben afgesproken de grenshandel te bevorderen en uiterlijk volgend jaar de grens definitief vast te stellen. De afspraak is gemaakt op de negentiende vergadering van het Joint Committee on Cooperation, gisteren in Vientiane, en de tiende vergadering van de Joint Boundary Commission donderdag. Demarcatie van de grens is al voor meer dan 90 procent gevorderd. Nadat overeenstemming over de landgrens is bereikt, komt de grenslijn in het water van de Mekong aan de beurt.

- Ik heb er al eerder over geschreven: de aanhouding van 98 Rohingya vluchtelingen in Hua Sai (Nakhon Si Thammarat) die opeen gepakt zaten in vijf pickup trucks, onderweg naar Maleisië. Twee van de chauffeurs werden ter plekke aangehouden, drie zagen kans te vluchten.

De politie arresteerde gisteren in Phangnga één van hen. De twee anderen zijn nog voortvluchtig. De vluchtelingen zijn ondergebracht in een opvangcentrum in Nakhon Si Thammarat. Daar is de bewaking versterkt nadat drie geprobeerd hadden te vluchten.

- Verkopers van roti saimai, een zoet dessert, die voor het ziekenhuis Phra Na Khon Sri Ayutthaya het trottoir blokkeren en met hun auto’s een rijstrook, moeten binnen drie tot vijf dagen hun biezen pakken. Dat hebben de autoriteiten hen gelast, nadat een gecombineerde ploeg van agenten, soldaten en functionarissen gisteren de locatie had geïnspecteerd. Die kwam in actie naar aanleiding van klachten over de circa honderd verkopers van de populairste provinciale snack. De verkopers kregen ook te horen waar ze wel mogen staan.

- Arbeiders die een weg repareerden bij een tempel Tha Mai (Chanthaburi) hebben gisteren bij graafwerkzaamheden een kist met wapens en explosieven ontdekt. Daarin zaten drie handgranaten, 225 gram TNT, een anti-personen landmijn en 160 patronen, alles in goede staat.

De reparatiewerkzaamheden waren nodig omdat dinsdag de weg naar de Khao Khitchakut berg was geblokkeerd in een conflict over de vraag wie het festival ter ere van Boeddha’s voetafdruk op de berg mag organiseren. De politie weet niet of er een verband is tussen de wapenvondst en het conflict. Zie Nieuws uit Thailand van donderdag.

- Een middenkader politieofficier heeft een intern onderzoek aan zijn broek. Vermoed wordt dat hij enkele nachtclubs in Bangkok toestond narcotica te verkopen. De agent kwam in beeld na een inval in een huis in Bung Kum, waarbij drie personen zijn gearresteerd en drugs, een Lamborghini en een Porsche in beslag zijn genomen (foto boven). Tegen een van de verdachten liepen twee arrestatiebevelen. Hij had in een vorige drugszaak op borgtocht de benen genomen. Die vlucht deed de rechter, die de borgtocht had goedgekeurd, de das om. Hij verloor zijn baan.

- Elk jaar is het in het Noorden weer hetzelfde liedje: een verstikkende mist omdat boeren hun oogstresten in de brand steken. Het ministerie van Natural Resources and Environment gaat er dit jaar in samenwerking met Landbouw en Binnenlandse Zaken een eind aan maken: er komen gedurende zestig dagen zones waarin dat verboden is.

Verder wordt in elke provincie een command gevormd dat toezicht houdt, bossen krijgen bufferzones en er worden ploegen geformeerd die bij brand in actie komen. Volgens het ministerie vindt 92 procent van de branden in beschermde bossen plaats en 8 procent op akkers. In het bos steken bewoners beplanting in brand zodat ze er maïs kunnen verbouwen en na de oogst steken ze de resten in brand.


Yingluck afgezet en aangeklaagd

24 januari – Gisterochtend was het nog een voorspelling in de krant; vandaag is het een feit. De NLA (noodparlement) heeft met 190 tegen 18 stemmen besloten oud-premier Yingluck [met terugwerkende kracht] af te zetten en haar 5 jaar uit de politiek te verbannen.

En dat niet alleen: enkele uren voordat de teerling werd geworpen, maakte de procureur-generaal bekend dat Yingluck vervolgd gaat worden wegens plichtsverzuim in het hypotheek voor rijst. Daarover gaat de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof zich vermoedelijk vanaf maart buigen. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee verzuimd hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem en de gigantische kosten.

De twee anderen gegadigden voor een politiekloze toekomst ontsprongen gisteren de dans. De voorzitters van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat waren ook door de NACC voorgedragen voor afzetting, maar ze konden hun politieke huid redden omdat de grondwet van 2007, op basis waarvan ze beschuldigd waren, vorig jaar mei door de junta terzijde is geschoven.

Op verzoek van de NCPO (junta) annuleerde Yingluck de persconferentie die ze had willen geven en beperkte ze zich tot een verklaring op Facebook, waarin ze de vermoorde onschuld speelt.

‘Ik weet dat ik onschuldig ben en bedank de minderheid in de NLA die rechtsprincipes nog steeds respecteren. Ik blijf opgeacht de uitkomst tot het einde vechten om mijn onschuld te bewijzen. Ik sta zij aan zij met mijn mede-landgenoten. We moeten samen aan herstel van de democratie en het recht werken.’

Einde van een politiek tijdperk
In een analyse oppert redacteur Nattaya Chetchotiros dat de toekomst voor zowel voormalig regeringspartij Pheu Thai als de familie Shinawatra er somber uitziet. De PG stal gisteren de show door bekend te maken dat Yingluck vervolgd gaat worden. Het bewijs voor plichtsverzuim is volgens hem overtuigend.

In haar analyse haalt Nattaya de verklaring van Yingluck op Facebook aan, die ze eindigt met:  ‘Als er geen Yingluck is, gaat het leven voor de Thaise bevolking nog steeds door. Maar, wat belangrijker is, als het bestuur van Thailand gerechtigheid ontbeert, kan niemand doorleven.’

Naar verluidt zouden sommige Shinawatra’s gehoopt hebben dat de zaak tegen Yinlgluck zich zou beperken tot een politieke zaak en niet een strafrechtelijke. Ze hoopten ook dat Yingluck zou profiteren van een toekomstige amnestiewet. Die hoop is nu de bodem ingeslagen met het besluit van de PG. Nu hopen ze vermoedelijk dat Yingluck in tegenstelling tot haar broer niet in ballingschap gaat.

Volgens een bron bij Pheu Thai zou Thaksin de politiek vaarwel willen zeggen.Thaksin, die in Dubai woont, zou het enthousiasme missen om zich te verweren tegen degenen die aan de macht zijn.  Het is volgens deze bron ook mogelijk dat geen enkel familielid zich kandidaat stelt bij de verkiezingen, die vermoedelijk volgend jaar worden gehouden.

Sommige kernleden van PT constateren dat de populariteit van de partij in het land en Bangkok aan het tanen is als gevolg van de schade die het hypotheeksysteem heeft aangericht en de aanklacht tegen Yingluck. Volgens Nattaya zou een groeiende groep kiezers een politieke partij willen steunen die geen banden heeft met Pheu Thai, de Democratische partij en het leger.

Nattaya concludeert dat de politieke basis van PT zal inzakken, voornamelijk als gevolg van het hypotheeksysteem. Veel boeren die van het systeem hadden moeten profiteren, zijn ongelukkig met de manier waarop ze behandeld zijn en sommige roodhemden en PT-supporters zouden zich willen distantiëren van PT. (Zie pagina Corruptie 2 en Rijst 3)

Foto: Openbare aanklager Surasak Threerattrakul (links) maakt bekend dat Yingluck vervolgd gaat worden.

THAI failliet? ´t Zijn geruchten

24 januari – Altijd goed voor vermelding in de krant: geruchten. Nederlandse kranten zouden ze negeren, maar Bangkok Post lijkt er gek op. Nu wil het gerucht dat Thai Airways International (THAI) maandag failliet wordt verklaard.

Een studie van een (Amerikaanse) consultant ondersteunt dat gerucht. Hij stelt voor dat THAI in het kader van haar bedrijfsherstelplan haar hoofdkantoor aan de Vibhavadi Rangsit weg en eigendommen in het buitenland verkoopt teneinde haar kapitaalstroom op te bouwen. Sommige routes zouden ook geschrapt kunnen worden, zoals Bangkok-Moskou, Bangkok-Johannesburg en Bangkok-Madrid.

THAI leed de eerste negen maanden van vorig jaar een verlies van 9,2 miljard baht, aldus gegevens door THAI aan de beurs verstrekt. Het totale schuldenbedrag komt daardoor op 262,5 miljard baht. In 2013 leed het bedrijf een verlies van 12 miljard baht.

Volgens een bron bij het bedrijf verzet de staf zich tegen het advies om het hoofdkantoor te koop te zetten en het gebouw voortaan te huren. De consultant besteedt geen aandacht aan verbetering van de sales, wat een zwak punt in de bedrijfsvoering is, zegt hij. Volgens sommige stafleden zou de consultant uit zijn op faillissement en zou zijn voorstel niet gericht zijn op versterking van de concurrentiepositie van het bedrijf.

Naar verluidt houden de staf en vakbond maandag bij het hoofdkantoor een rally uit protest tegen het faillissementsplan. Maar de voorzitter van de vakbond van THAI ontkent dit bericht. Hij zegt dat de THAI-staf moet ophouden om valse informatie te verspreiden.

THAI-president Charamporn Jotikasthira ontkent dat het bedrijf failliet gaat. Zo slecht is de financiële toestand van het bedrijf nu ook weer niet, zegt hij. ‘Het gerucht is door mensen met kwade bedoelingen de wereld ingebracht.’

Kort nieuws zaterdag 24 januari

- Het koninklijk echtpaar heeft aan de nieuwe koning van Saoedie-Arabië een condoleancebrief gestuurd, waarin ze hun ‘deepest sorrow’ uitspreken over het overlijden van koning Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud. ‘Gedurende zijn bewind had hij een sterke toewijding om grotere stabiliteit, welzijn en voorspoed voor het koninkrijk en het volk van Saoedie-Arabië te creëren en ontwikkelen’, schrijven ze.

Koning Abdullah (90) overleed gisteren en werd door zijn halfbroer Salman opgevolgd. Een andere halfbroer is benoemd tot kroonprins.

- De vakbond van het openbaarvervoersbedrijf van Bangkok (BMTA) vraagt duidelijkheid van het gemeentebestuur over het plan om de BMTA over te hevelen van het ministerie van Transport naar de gemeente. De vakbond vreest dat verworven rechten van de werknemers verloren kunnen gaan. De vakbond maakt zich ook zorgen over de veiligheid van de reizigers, daar veel bussen kapot zijn. Voorts is ze gefrustreerd omdat de benoeming van een nieuwe directeur en adjunct-directeur maar uitblijft.

Gouverneur Sukhumbhand Paribatra zegt dat de regering nog geen duidelijk besluit heeft genomen over de overheveling. Knelpunt zijn onder anderen de enorme schulden waaronder de BMTA gebukt gaat.

- Het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), verwikkeld in een verduisteringszaak, dreigt zijn bankrekeningen bij de Siam Commercial Bank (SCB) op te heffen. In een verklaring, donderdag uitgegeven, schrijft het KMITL onvoldoende medewerking van de bank te hebben gekregen en het roept de bank op alle relevante documenten aan de politie te overhandigen. Daaruit zou zonneklaar blijken dat de voormalige directeur van een bankfiliaal betrokken is bij de verduistering van de 1,6 miljard baht.

De SCB weerspreekt de kritiek. Pongsit Chaichutpornsuk, vice-president Financial Crime Preventon and Security, zei gisteren dat de bank alle informatie over de bankrekeningen van het instituut en andere financiële transacties aan de politie heeft verstrekt.

‘Wij negeren niet wat er gebeurd is met het KMITL.  De vraag is echter: hoe probeert het nieuwe KMITL managementteam het proces te begrijpen? Hebben ze de twee dozen met documenten, die we gestuurd hebben, wel gelezen?’

Het gedoe over betalingsopdrachten, waarbij vereiste handtekeningen ontbraken, en het ontslag op eigen verzoek van de filiaaldirecteur laat ik als te gedetailleerd maar onvermeld; de kern van het bericht is zo wel duidelijk.

- De politie heeft de jacht geopend op een man die de afgelopen vijf jaar negen oudere vrouwen heeft verkracht in de provincies Samut Songkhram en Nakhon Pathom. Twee van hem vermoordde hij door op hun borst te slaan.

De laatste verkrachting dateert van december vorig jaar. De man drong toen een woning  in Nakhon Pathom binnen op zoek naar een vrouw van 70. Hij kwam echter toevallig in de kamer van de 39-jarige dochter terecht, die hij toen maar belaagde. Uit DNA is gebleken dat hij dezelfde was als degene die tussen 2010 en 2014 acht slachtoffers maakte.

De politie neemt de zaak hoog op. Gisteren verdiepten het Central Investigation Bureau, de Crime Suppression Division, Provincial Police Region 7 en de lokale politie zich in de vraag hoe de man te vinden. Het CSD-team heeft elke plaats delict bezocht en met meer getuigen gesproken. Enkele slachtoffers zijn verhuisd uit angst dat de man zou terugkomen.

- Er rust geen zegen op het vakantie-eiland Koh Tao, waar vorig jaar september twee Britse toeristen werden vermoord. Deze week overleed een 23-jarige Britse backpacker  op het eiland. Ze werd woensdag, op de dag dat ze zou vertrekken, in een bungalow van een vakantiepark op het Sai Ri strand gevonden. 

Bij onderzoek zijn geen tekenen van verkrachting of moord aangetroffen. Er waren ook geen aanwijzingen voor geweld in de kamer en al haar eigendommen waren onaangeroerd. Wel zijn medicijnen gevonden. Het Royal Thai Police Office heeft de lokale politie opdracht gegeven een grondig onderzoek naar haar dood te doen. De autopsie wordt verricht in het ziekenhuis van Surat Thani.

- Zeventien buitenlanders van verschillende nationaliteit zijn donderdagnacht aangehouden omdat ze illegaal in het land werkten. In een omgebouwd kantoor in Muang (Chiang Mai) gaven ze via internet Engelse les aan Chinezen in China, zowel in groepsverband als individueel.

Twaalf van de zeventien ‘docenten’ beschikten niet over een werkvergunning. Het gaat om twee Duitsers, een Ier, Fransman, Nederlander, twee Britten, twee Australiërs en drie Amerikanen. Een Canadees heeft verklaard de eigenaar van de taalschool te zijn, waarvoor hij geen vergunning heeft. Tien notebooks zijn in beslag genomen en alle paspoorten zijn ingenomen.

- Business Air mag weer vliegen. De bestuursrechter heeft dit beslist, in afwachting van het beslissende vonnis over de grote onbetaalde schuldenlast van het bedrijf. Het Department of Civil Aviation heeft het bedrijf gewaarschuwd dat het aan alle veiligheidsvoorschriften dient te voldoen alvorens zijn vluchten te hervatten.

Business Air werd op 16 januari stilgelegd vanwege een schuld van naar schatting 1 miljard baht. [Aan wie vermeldt het bericht niet.] Als gevolg daarvan strandden zevenhonderd passagiers op luchthaven Incheon in Zuid-Korea en konden honderden reizigers niet vanaf Suvarnabhumi vertrekken. Dinsdag stapte het bedrijf naar de bestuursrechter.

Business Air beschikt thans over één toestel omdat twee bij een inspectie niet bleken te voldoen aan de eisen. Een luchtvaartmaatschappij dient minimaal twee toestellen in bedrijf te hebben.

- Het lang slepende slepende conflict over de Pak Moon dam in de Moon rivier (Ubon Ratchathani) is voor de regering aanleiding een nieuwe centrale commissie in te stellen die tot taak krijgt mensen te helpen bij problemen met provinciale overheden.

Minister Pannada Diskul (PM’s Office) maakte dit bekend na een vergadering met vertegenwoordigers van de People’s Movement for a Just Society (P-Move). Gesproken is over een reeks van problemen waaronder de onmin van Pak Moon bewoners over een door de gouverneur ingestelde provinciale commissie. Die commissie is verantwoordelijk voor het openen van de sluice gates [deuren, schuiven?]. Vissers willen dat de dam open gaat zodat vissen kunnen migrereren om te paaien.

[Voor zover ik weet gaat het Royal Irrigation Department daarover. Over het openen van de dam gedurende het paaiseizoen wordt al jaren met de centrale overheid gebakkeleid.] (Zie pagina Pak Moon dam)

- Energie-actievoerders vragen de National Anti-Corruption Commission onderzoek te doen naar de veiling van olie- en gasexploratieconcessies in 2007. Ze vermoeden dat er gesjoemeld is om drie bedrijven te laten voldoen aan de eisen.

De concessies zijn weer in het nieuws omdat een nieuwe veiling op stapel staat. De actievoerders hopen dat die niet doorgaat nu ze bewijs hebben gevonden van onregelmatigheden bij de vorige veiling.

Premier Prayut heeft vrijdag verklaard dat de (21ste) veiling doorgaat om ’s lands energiebehoefte in de toekomst veilig te stellen. De NRC (nationale hervormingsraad) vindt dat de veiling moet worden uitgesteld omdat het land zijn grondstoffen dreigt weg te geven aan het particulier bedrijfsleven.


Prinses pleit voor ouderwets leesonderwijs

23 januari – Het gezegde ‘Schoenmaker hou je bij je leest’ zou niet alleen voor schoenmakers moeten gelden maar ook voor koninklijke hoogheden. Alhoewel mijn favoriete prinses, slaat Maha Chakri Sirindhorn toch de plank mis met haar pleidooi kinderen op dezelfde manier te leren lezen als zij lezen heeft geleerd.

De prinses hield dit pleidooi dinsdag in Chiang Mai waar ze de opening verrichtte van een seminar over kinderen in afgelegen gebieden. Om het naar Nederlandse termen te vertalen:

Ze vindt dat kinderen beter kunnen beginnen met het a,b,c  dan met boom-roos-vis. Oftewel: ze pleitte voor de analytische in plaats van de globaal methode.

Sirindhorn meent dat de analytische methode tot betere resultaten leidt. Ze heeft het ministerie van Onderwijs daarom geadviseerd de traditionele leesmethode te promoten. Het Office of the Basic Education Commission is daar volgens haar al mee bezig.

De prinses had nog meer adviezen. Het ministerie moet onderwijzers in de gelegenheid stellen hun horizon in het buitenland te verleggen en er kennis te nemen van nieuwe onderwijsmethoden. Zelfs kinderen kunnen tegenwoordig naar het buitenland reizen, dus onderwijzers zouden dat ook moeten doen om de hoogte te blijven van veranderingen, redeneerde ze.

De prinses constateerde dat vorderingen zijn geboekt met projecten die tot doel hebben het welzijn van kinderen in landelijke gebieden te bevorderen. Veel locals zijn in goede gezondheid en verdienen genoeg om hun gezin te onderhouden. De voeding van kinderen in afgelegen gebieden is verbeterd en ze hebben een betere toegang tot het onderwijs. Wanneer ze afstuderen, ontwikkelen ze zich tot kwaliteitsburgers die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van het land. Aldus, ik herhaal het nog een keer, mijn favoriete prinses.(Zie pagina Onderwijs)

Politiek doek valt voor Yingluck (?)

23 januari – Bangkok Post mag graag in de glazen bol kijken, want ik kom vaak berichten met voorspellingen in de krant tegen. Soms slaat de krant de plank volledig mis, maar of dat vandaag het geval is, durf ik niet te zeggen. De krant meldt pontificaal op de voorpagina: Axe poised to fall on Yingluck.

Volgens de krant is het onwaarschijnlijk dat de oud-premier vandaag de stemming over haar afzetting overleeft. De krant citeert een bron die verwacht dat meer dan 150 van de 220 NLA-leden (National Legislative Assembly, benoemd noodparlement)  voor haar congé uit de politiek zullen stemmen en dat is ruim meer dan het minimaal vereiste aantal van 132.

De premier zou gisteren tijdens haar (tweede) verweer in de plenaire vergadering geen sterke indruk hebben gemaakt (foto homepagina). Veel NLA-leden vinden dat het haar niet is gelukt de beschuldiging van de NACC (niets gedaan tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten) te ontkrachten. Ze vinden ook dat de bewijzen van de NACC, die de zaak aan het rollen heeft gebracht, voldoende sterk zijn, gezien de National Anti-Corruption Act en de wet op het landelijk bestuur.

Wanneer de NLA tot afzetting besluit, zal dit het vertrouwen van de bevolking in anti-corruptie pogingen herstellen, zegt de bron, en het hervormingsproces en het opstellen van een nieuwe grondwet zullen soepel verlopen. Maar wanneer het impeachment voorstel sneuvelt, zal dit op ‘iedere betrokkene’ terugslaan, zoals de junta, NLA, regering en NRC.

Vandaag wordt niet alleen over het politieke lot beslist van Yingluck, maar ook over dat van de voormalige voorzitters van Huis van Afgevaardigden en Senaat. Zij worden er door de NACC van beschuldigd in 2013 tijdens een debat over de samenstelling van de Senaat ernstige procedurefouten te hebben gemaakt.

Volgens een ‘highly-placed’ bron in voormalig regeringspartij Pheu Thai hebben zo’n tien voormalige parlementsleden onlangs oud-premier Thaksin in Dubai opgezocht. Thaksin zou er gezegd hebben dat de overlevingskansen van zijn zusje gering zijn. Maar hij zei wel te hopen dat ze de strafrechtelijke zaak overleeft, die eveneens door de NACC is aangespannen.

Kort nieuws vrijdag 23 januari

- China en Thailand zitten op één lijn over de aanleg van een dubbelspoorlijn van 873 kilometer tussen Nong Khai en Map Ta Phut met een aftakking naar Bangkok. De eerder geuite vrees dat meningsverschillen zouden ontstaan, is niet bewaarheid, zegt minister Prajin Juntong na een tweedaags overleg dat gisteren eindigde.

Vandaag wordt begonnen met een onofficiële verkenning van de route door Chinese en Thaise functionarissen. Het echte verkenningswerk begint in maart, nadat beide landen in februari voor een tweede keer in Beijing hebben vergaderd.

Naar verwachting wordt de hoofdaannemer een Chinees bedrijf  en worden Thaise bedrijven aangezocht als onderaannemer. Over de wijze van financieren zijn  nog geen knopen doorgehakt. Er zijn drie opties: lage-renteleningen van China, particuliere en openbare investeringen en een G-to-G (government to goverment) investering. (Zie pagina Spoorwegen)

- De VS heeft andermaal bevestigd dat de militaire coup geen gevolgen heeft voor de militaire samenwerking tussen beide landen. De jaarlijkse gezamenlijke oefening Cobra Gold gaat door. Dit heeft de Amerikaanse zaakgelastigde gisteren verklaard na een gesprek met minister Prawit Wongsuwon (Defensie).

‘De minister heeft me op de hoogte gebracht van de pogingen om Thailand terug te laten keren naar een volledige democratie en een gekozen burgerregering. De VS ondersteunt dit krachtig; we hopen dat het proces vroeger of later plaatsvindt.’

 Aan de oefening, die volgende maand wordt gehouden, nemen 29 landen deel. Cobra Gold werd voor het eerst 30 jaar geleden gehouden.

- De politie heeft woensdag een Thaise vrouw aangehouden die samen met acht andere verdachten een Indonesische koopman heeft opgelicht. In 2005 zag ze kans de man 37.000 ton suiker te laten kopen, maar die werd nooit geleverd. Een van de verdachten had de man wijs gemaakt dat hij van de regering een suikerquotum en van invloedrijke politici garanties had ontvangen.

De vrouw werd al een keer in 2011 gearresteerd, maar was gevlucht toen het OM de aanklacht voorbereidde. De huidige arrestatie vond 10 dagen plaats voordat de zaak zou verjaren. De andere verdachten zijn nog op vrije voeten.

- Gedonder over de aanleg van de metrolijn Sanam Chai naar Ta Phra. De Rekenkamer verzet zich tegen het besluit van opdrachtgever MRTA (Mass Rapid Transit Authority of Thailand) om de aannemer een aanvullend bedrag van 290 miljoen baht te betalen omdat er ook een tunnel moest worden aangelegd [of met een andere methode geconstrueerd; dat is me niet duidelijk].

De Rekenkamer vindt dat de MRTA naar de rechter moet stappen om het bedrag terug te vorderen. Volgens de rekenaars is de aannemer contractueel verplicht de extra kosten zelf te dragen. Hij had maar beter grondonderzoek moeten doen alvorens het contract te tekenen.

De MRTA heeft een panel opgetuigd om de zaak de bestuderen. Overigens is de tunnel al klaar en is die door de MRTA goedgekeurd.

- ’t is weer helemaal koek en ei tussen Thailand en Cambodja, nadat eerder problemen waren ontstaan over het door beide landen betwiste gebied bij grenspost Chong Arn Ma (Ubon Ratchathani). Cambodja had er zwaar materieel aangevoerd om een weg aan te leggen, waarna Thailand de grens sloot en er troepen samentrok. Maar nu is de kou uit de lucht.

Legercommandant Udomdej Sitabutr heeft de plooien glad gestreken tijdens een tweedaags bezoek aan het buurland. Hij sprak er met de Cambodjaanse minister van Defensie. Afgesproken is dat beide landen gezamenlijk zestig dorpen in het gebied ontwikkelen. De dorpen gaan later een district en ten slotte een provincie vormen. Er zijn ook plannen het gebied te herbebossen en er een speciale economische zone te ontwikkelen ter bevordering van de handel.

- Het Land Transport Department (LTD) wil eerst de zaak bestuderen alvorens in te gaan op het verzoek van de taxichauffeurs op luchthaven Suvarnabhumi passagiers met extreem veel bagage een extra toeslag in rekening te brengen. LTD adjunct directeur-generaal Jirut Wisanjit houdt nog een slag om de arm: het kost tijd om een tarief vast te stellen en de regels aan te passen.

De chauffeurs willen ook dat het starttarief wordt verhoogd. Ze vinden dat te laag omdat ze drie tot vier ritten per dag hebben tegen stadschauffeurs dertien tot veertien. Jirut is er niet van onder de indruk, want ze krijgen wel een extra toeslag van 50 baht op elke rit. Verder wijst hij erop dat de taxitarieven met 8 procent zijn verhoogd, terwijl een tweede verhoging met 5 procent over zes maanden in het vat zit.

- Gevaarlijk voor de voetgangers die gebruik maken van de voetgangersbrug bij de Laksi kruising, vindt het Engineering Institute of Thailand (EIT). Het EIT vraagt de spoorwegen de ijzeren liggers van een pilaar te verwijderen.

De liggers zijn met de voetgangersbrug verbonden, nadat maandag een steiger was bezweken. Zeven arbeiders raakten daarbij gewond, waaronder drie ernstig. Volgens het EIT bestaat het risico dat de voetgangersbrug het begeeft. Een ingenieur van de spoorwegen zegt dat het om een tijdelijke oplossing gaat. Er wordt geen blijvende schade toegebracht aan de voetgangersbrug.

Op de foto boven de ‘gevaarlijke’ situatie.

- De politie heeft in Chatuchak gisteren vier personen gearresteerd die in het bezit waren van 1,5 miljoen baht aan valse bankbiljetten van 100 dollar. Ze werden in het filiaal van Tesco Lotus Lat Phrao in de kraag gevat. De politie was getipt.

- Sport kan als middel worden gebruikt om polarisatie in het land te verminderen en nationale eenheid te creëren, meent vice-premier Wissanu Krea-ngam. Hij stelt voor dat de regering wekelijks sportcompetities organiseert, waarop Thais hun favoriete team kunnen toejuichen. De regering zou ook sportclubs kunnen vormen en meer geld moeten uittrekken voor het welzijn van spelers.

Wissanu zei dit gisteren tijdens een forum, georganiseerd door de commissie sport van de NRC (nationale hervormingsraad). ‘Sport heeft het vermogen de houding van mensen te veranderen. Wanneer iedereen achter hetzelfde idee staat, kan dit helpen bij nationale hervormingen. Sport kan ook dienen als bemiddelaar om mensen van verschillende kleuren onder één dak te brengen.’

- Het tienjarenplan voor watermanagement van de regering legt de nadruk op projecten en budgetten, maar gaat voorbij aan de behoeften van de mensen en beleidsprioriteiten. Het Engineering Institute of Thailand (EIT) en wetenschappers hebben weinig waardering voor de blueprint, die naar verwachting volgende week bij het kabinet op de vergadertafel ligt.

Bancha Kwanyuen, voorzitter van de EIT-subcommissie waterbronnen, zei gisteren dat een strategisch plan door alle betrokkenen dient te worden opgesteld, niet alleen door één commissie [Water Management and Policy Committee, WMPC]. Zonder een strategisch plan dat de prioriteiten van de bevolking omschrijft en een framework vormt voor het oplossen van beleidsproblemen, is het onmogelijk een masterplan te maken en vervolgens projecten vast te stellen.

Pramote Maiklat, adviseur van de minister van Handel die tevens voorzitter is van het WMPC, verwacht protesten en sociale conflicten wanneer het kabinet de blueprint goedkeurt.

Een andere adviseur vraagt zich af waar het genoemde bedrag van 900 miljard baht vandaan komt: Zijn projecten al ontworpen voordat de blueprint klaar was? Wanneer een strategisch plan publieke input ontbeert, zal het hetzelfde lot ondergaan als het waterplan van de regering Yingluck ad 350 miljard baht. Dat plan is door de bestuursrechter geblokkeerd met de opdracht eerst openbare hoorzittingen te houden.

- Het door de CDC aangekondigde verbod op hate speech wordt toch niet opgenomen in de nieuwe grondwet. Het zou de mediavrijheid te veel beknotten en machthebbers zouden het verbod kunnen misbruiken om de media aan banden te leggen.

Maar volgens CDC-woordvoerder Kamnoon Sidhisamarn betekent dit niet dat de media vrij zijn zich aan hate speech jegens anderen over te geven; daar zorgt de wetgeving op het gebied van burgerrechten voor. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- Het CDC gaat akkoord met het voorstel een nieuwe rechtbank(kamer) te vormen voor financieel wanbeheer. De rechtbank wordt aan de Central en Supreme bestuursrechtbanken toegevoegd. De rechtbank gaat zaken behandelen waarin het strafrecht niet voorziet, zoals een gebrek aan financiële en budgettaire discipline door overheidsdienaren. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- Het Royal Thai Police Office (RTPO) praat volgende week met vertegenwoordigers van de ambassade van Nieuw-Zeeland over de uitwijzing van Ekkapob Luara (aka Tang Achiva). Vermoed wordt dat de man, die beschuldigd wordt van majesteitsschennis, zich in Nieuw-Zeeland bevindt en de nationaliteit van het land heeft verkregen.

Thailand en Nieuw-Zeeland hebben geen uitleveringsverdrag, maar RTPO-woordvoerder Prawuth Thawornsiri denkt dat de goede verhouding tussen beide landen zal helpen de man uitgewezen te krijgen. Een ‘diplomatiek kanaal’ zou daarbij behulpzaam kunnen zijn [?].

Het RTPO heeft Interpol geïnformeerd over het arrestatiebevel tegen Ekkapob. Het wil dat Interpol haar 190 ledenlanden vraagt naar de man uit te kijken. (Zie pagina Majesteitsschennis)


Victorie voor rolstoelers

22 januari – Het vonnis werd met gejuich ontvangen: alle 23 Skytrain (BTS, bovengrondse metro) stations dienen een lift te krijgen. De Supreme Administrative Court, de hoogste bestuursrechter, nam met dit besluit gisteren afstand van het vonnis van een lagere rechtbank uit 2009.

Alhoewel de wet voorschriften bevat over de toegankelijkheid van openbare voorzieningen voor mensen met een beperking, meende de Central Administrative Court toen de gemeente Bangkok (BMA) niet te kunnen verplichten aan de wet te voldoen, omdat de contracten al twee jaar eerder waren getekend en daarin was niet voorzien in liften.

Een groep gehandicapten, verenigd in de Redemptorist Foundation for People with Disabilities, liet het er niet bij zitten en ging in beroep. Gisteren kraaiden ze de victorie. De rechter legde de gemeente drie verplichtingen op. Binnen jaar moeten alle stations zijn uitgerust met een lift (thans zijn er vijf), alle treinen dienen tenminste één rijtuig hebben waar rolstoelers gemakkelijk in kunnen en in die voertuigen dient voldoende ruimte zijn voor rolstoelen: een gangpad minimaal 120 cm breed, handvatten aan deuren en gemakkelijk zichtbare signalisatie.

Adjunct-gouverneur Amorn Kitchawengkul zegt dat de BMA al een krediet van 200 miljoen baht had uitgetrokken voor de installatie van vier liften op elk station, in totaal 72 liften. Gepland was dat het werk begin deze maand zou aanvangen, maar vastgoedeigenaren bij stations liggen dwars omdat liften voor hun eigendom worden geconstrueerd wat de ‘feng shui’ van het vastgoed niet ten goede komt. Bij de verlengde lijnen On Nut-bearing en Saphan Taksin-Bang Wa is direct bij de aanleg al in liften voorzien.

De ontoegankelijkheid voor gehandicapten is overigens niet beperkt tot de BTS; bij de MRT (ondergrondse metro) heeft slechts de helft van de zestig uitgangen van de achttien stations een lift. Vaak zijn ze op slot, zodat elke keer een bewaker om hulp gevraagd moet worden.

OM: Geen strafrechtelijk vervolging Yingluck

22 januari – Drie mogelijkheden: De krant sloeg er een slag naar, de NACC liet een proefballonnetje op of het OM krabbelt terug. Gisteren meldde de krant in haar openingsartikel dat een gezamenlijk panel van NACC en OM besloten had oud-premier Yingluck te vervolgen voor plichtsverzuim, maar vandaag komt het OM met een ontkenning.

De krant baseerde zich gisteren op een mededeling van NACC secretaris-generaal Sansern Poljeak. Die zei dat dinsdag in het panel overeenstemming was bereikt over de vervolging. Yingluck had haar taak verzaakt als voorzitter van het National Rice Policy Committee door niet op te treden tegen de corruptie in en de oplopende kosten van het hypotheeksysteem voor rijst. Het advies van het panel was naar de Procureur-Generaal gestuurd die naar verwachting Yingluck snel in staat van beschuldiging zou stellen.

Maar een woordvoerder van het Office of the Attorney-General weersprak gisteren Sansern. In het panel was slechts gediscussieerd over nieuwe informatie, de afgelopen weken door de NACC verzameld aan de hand van getuigenverhoren. De NACC had die verzameld op verzoek van het OM dat in december het tot dan toe door de NACC overlegd bewijsmateriaal onder de maat vond.

Maandag vergadert het OM intern over de resultaten van de discussie. Daarna schrijft de voorzitter van het panel, Wuthipong Wiboonwong,  een nieuwe vergadering uit, daarmee een andere claim van de NACC naar de prullenbak verwijzend, namelijk dat de vergadering van dinsdag de laatste was. Wuthipong zegt niet eens geïnformeerd te zijn over die vergadering, die hij dan ook niet bijwoonde. Wie het advies naar de PG zou hebben gestuurd, weet hij niet.

NACC-man Sansern bevestigde gisteren andermaal het panelbesluit. Hij zei dat de vergadering werd bijgewoond door tien NACC-leden en door drie vertegenwoordigers van het OM.  Het vereiste quorum van dertien was derhalve aanwezig. Een bron bij het OM zegt dat de vergadering een dag tevoren was uitgeschreven maar slechts drie juristen konden die bijwonen; de anderen OM-leden hadden het te druk. (Zie pagina Rijst 3 en Corruptie 2)

Kort nieuws donderdag 22 januari

- Een steuntje in de rug voor de rubberboeren die steen en been klagen over de lage prijs die ze voor hun latex krijgen. Vijf grote rubberverwerkende bedrijven hebben toegezegd de rubber voor 80 baht per kilo te kopen in ruil voor zachte leningen van de Government Savings Bank en de Krung Thai Bank. Beide banken krijgen van de NCPO (junta) en de regering de opdracht leningen tot een totaalbedrag van 25 miljoen te verstrekken. Wanneer de bedrijven beginnen met kopen tegen 80 baht, een bedrag dat de boeren hebben geëist, is nog niet bekend.

- Wel bescherming voor dieren, conform de in november van kracht geworden vernieuwde Animal Welfare Act, maar geen bescherming voor mensen die door dieren worden aangevallen. Dat zint de bewoners in Chachoengsao niet die dinsdag door huis- en zwerfhonden zijn aangevallen. De bewoners zeggen dat ze zich niet durfden te verweren uit angst voor rechtsvervolging.

Een 21-jarige jongen zegt verwondingen aan zijn hoofd te hebben opgelopen toen een zwerfhond hem aanviel. Een 2 jaar oud jochie werd door zijn eigen hond gebeten nadat het beest had geprobeerd gegrild varkensvlees van hem te stelen. De jongen liep diepe wonden op aan zijn linker wang en oor. De vader heeft het dier de deur gewezen. De EHBO in Chachoengsao meldt dinsdag een tiental patiënten aan hondenbeten te hebben behandeld.

- Thaise gastarbeiders die op Israëlische boerderijen werken, worden onderbetaald, moeten onder gevaarlijke omstandigheden werken, maken lange uren en worden armoedig gehuisvest, zegt de in de VS gevestigde organisatie Human Rights Watch in het gisteren gepubliceerde rapport ‘A Raw Deal: Abuse of Thai Workers in Israel’s  Agricultural Sector’.  De conclusies zijn gebaseerd op 173 interviews, gehouden op tien verschillende plaatsen in het land.

Het Israëlische ministerie van Economie heeft nog niet gereageerd op het rapport. Een Israëlische NGO zegt dat het rapport haar eigen bevindingen bevestigt. ‘De Israëlische agrarische sector is een broeikas voor schendingen van de arbeids- en mensenrechten van migranten.’

- Een van de verdachten in de KMITL-zaak (verduistering 1,6 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang door het hoofd Financiën en een bankdirecteur) heeft de benen genomen naar Engeland. De politie gaat een arrestatiebevel voor hem aanvragen en Engeland verzoeken hem uit te leveren. Woordvoerder Prawuth Thawornsiri van de Royal Thai Police heeft er vertrouwen in dat de Britse autoriteiten meewerken. Interpol wordt ook geïnformeerd.

In de zaak speelt ook nog een akkefietje met de Lamborghini van acteur Pakorn Chatborirak. Het Anti-Money Laundering Office wil die in beslag nemen, omdat de wagen gebruikt zou zijn om geld wit te wassen. Pakorn ontkent echter iets met de KMITL-zaak te maken te hebben.

- De VN Hoge Commissaris voor Vluchtelingen spant zich samen met de regering in voor de veilige huisvesting van honderd Rohingya vluchtelingen die op 11 januari zijn aangehouden. Gisteren bezochten stafleden van de UNHCR een tijdelijk onderdak in Nakhon Si Thammarat; ze deelden er levensbehoeften, speelgoed en onderwijsmateriaal uit. De UNHCR heeft de Thaise autoriteiten geadviseerd hoe de zaak aan te pakken.

De organisatie Muslims for Peace vraagt de regering de problemen van de Rohingya serieus te nemen. Vertegenwoordiger Yaseen Mahammad, een Rohingya die al 30 jaar in Thailand woont, dringt er op aan de vluchtelingen niet terug te sturen naar Sadao in in Sogkhla omdat ze dan ongetwijfeld in de handen van mensenhandelaren vallen.

- De raad van bestuur van Airports of Thailand heeft een budget van 47,9 miljard baht goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe terminal en de aanleg van een nieuwe runway op luchthaven Suvarnabhumi. Voorzitter Prasong Phunthanet zegt dat beide projecten ‘urgent’ zijn om het toenemend aantal passagiers te kunnen verwerken. Wanneer de nieuwe terminal klaar is, kan de luchthaven 65 miljoen passagiers per jaar aan. Naar verwachting is de runway in 2017 klaar en de terminal in 2019.

- Premier Prayut waarschuwde al eerder en nu doet Udomdej Sitabutr, legercommandant en staatssecretaris van Defensie, er nog een schepje bovenop. Protesten worden niet getolereerd nadat de teerling is geworpen over de politieke toekomst van oud-premier Yingluck. Udomdej dreigt de krijgswet te gebruiken tegen demonstranten.

De NLA (noodparlement) beslist morgen of Yingluck afgezet gaat worden en 5 jaar geen politieke functie mag bekleden. Yingluck zou zich volgens de NACC, die de procedure in gang heeft gezet, schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim door als voorzitter van het National Rice Policy Committee de corruptie in en de oplopende kosten van het hypotheeksysteem te negeren. Vandaag mag de oud-premier zich nog eenmaal verweren in de plenaire vergadering.

Behalve boven Yingluck hangt ook een donkere wolk boven de hoofden van de voormalige voorzitters van Senaat en Huis van Afgevaardigden. Ook zij kunnen naar huis gestuurd worden vanwege procedurele fouten tijdens een debat vorig jaar over de samenstelling van de Senaat. De voormalige senaatsvoorzitter zou het niet erg vinden want hij zegt geen belangstelling meer te hebben voor de politiek.

- Somkid Cheukong, een voormalig Pheu Thai parlementslid, heeft gisteren uitgehaald naar de NACC die de voormalig minister en de staatssecretaris van Handel plus negentien anderen wil laten vervolgen voor corruptie vanwege hun rol bij G-to-G rijstverkopen (government to governement).

De bekendmaking van de NACC juist op dit tijdstip is volgens hem bedoeld de besluitvorming van de NLA in de afzettingszaak tegen Yingluck te beïnvloeden. Somkid zegt dat de bekende groep van veertig voormalige senatoren erop uit is de familie Shinawatra de politiek uit te werken.

- De ruzie in Chanthaburi over de vraag wie het recht heeft een festival te organiseren, waarbij de voetafdruk van de Boeddha wordt vereerd, is dinsdag opgelaaid nadat bewoners de toegangsweg naar de berg met de voetafdruk met aarde hadden geblokkeerd.

Vervelend voor de gelovigen die uit andere provincies waren gekomen om hun zielenheil te bevorderen. Ze moesten noodgedwongen wachten of besloten maar terug te keren. Vervelend ook voor de gouverneur die een verzoeningsbijeenkomst had georganiseerd op hetzelfde tijdstip als waarop een graafmachine aan het werk was.

Het conflict is ontstaan na de dood van de voormalige abt van Wat Krathing. Zijn opvolger claimde het alleenrecht voor de organisatie van het festival. Monniken van omliggende tempels zeggen daarentegen dat een commissie van negen tempels de enige rechthebbende is.

- Een tweede straf voor de abt van Wat Saket, die verdacht wordt van verduistering van geld bestemd voor de crematie van de voormalige Supreme Patriarch en abt van Wat Saket. Eerder zette de Supreme Sangha Council hem uit de raad en gisteren werd hij afgezet als voorzitter van het Phra Dhammaduta kantoor, de groep monniken die het boeddhisme in het buitenland predikt en promoot.

De abt is ook op last van zijn superieuren ontheven van zijn positie als abt van Wat Sake en hoofd van de Sangha Region 12, maar daarvoor moet de SSC nog toestemming verlenen. Naar de vermeende verduistering wordt onderzoek gedaan door de Rekenkamer.

- Vice-premier en minister van Defensie Prawit Wongsuwan is vol vertrouwen dat hij de VS kan overtuigen Thailand af te halen van de Tier 3 lijst van het Trafficking in Persons rapport, zodat Thailand niet het risico van handelssancties loopt. Een rapport met alle maatregelen bespreekt hij vandaag met de Amerikaanse zaakgelastigde en volgende week met de Amerikaanse Assistant Secretary of State. Thailand zakte vorig jaar van de Tier 2 naar de Tier 3 lijst omdat het te weinig doet tegen mensenhandel, met name in de visserij.

- Omdat ze de voormalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken er valselijk van had beschuldigd dat hij haar verkracht had, draait een voormalige werkneemster van Gemeentewerken Trat drie jaar de bak in en mag ze 1 miljoen baht aan compensatie ophoesten. De vrouw had ook nog geprobeerd hem eind 2002, begin 2003 te chanteren. Met het vonnis dat het hooggerechtshof gisteren velde, kwam een eind aan de rechtsgang via Criminal Court en Appeals Court. 


Yingluck krijgt het (erg) moeilijk

21 januari – De lus om de politieke nek van oud-premier Yingluck trekt zich steeds nauwer samen. Behalve afzetting [met terugwerkende kracht] als premier en een politieke ban van 5 jaar hangt haar nu ook strafrechtelijke vervolging boven het hoofd.

Een gezamenlijke commissie van de NACC en het kantoor van de Procureur-Generaal heeft besloten Yingluck te gaan vervolgen wegens haar rol in het hypotheek voor rijst. En er dreigen nog meer koppen te rollen. De commissie wil ook voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom, zijn voormalige staatssecretaris en negentien anderen vervolgen voor fraude vanwege hun rol bij zogeheten G-to-G verkopen (government to government).

Omdat Nieuws uit Thailand drie dagen niet is verschenen, even kort het nieuws van maandag en dinsdag. Maandag meldde de krant dat Yingluck’s lot al bezegeld is. Bangkok Post haalt drie bronnen (een Pheu Thai lid,  roodhemdleider en anonieme bron) aan die zeggen dat de NLA (noodparlement) ingefluisterd is vrijdag voor afzetting te stemmen. De NCPO (junta) en premier Prayut ontkennen dat [uiteraard]. Prayut waarschuwde in de krant van dinsdag geweld niet te tolereren als het politieke doek valt voor Yingluck.

En nu hangt Yingluck in het ergste geval een gevangenisstraf van 10 jaar boven het hoofd. Dat wil zeggen: indien de Procureur-Generaal het advies [want dat is het] van de gezamenlijke commissie honoreert. Het wordt dan een zaak voor de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof. Yingluck wordt beschuldigd van plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten zou hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in en de oplopende kosten van het hypotheeksysteem [waarbij boeren 40 procent boven de marktprijs betaald kregen voor hun paddy].

Bij de anderen beklaagden gaat het om bevoordeling van twee exportbedrijven die door de regering opgekochte rijst mochten kopen zonder dat andere gegadigden de kans kregen er op te bieden. Ze verwierven de rijst voor een lagere prijs dan de hypotheekprijs, waardoor ‘ernstige schade’ aan het land is berokkend, aldus NACC-lid Vicha Mahakhun gisteren op een persconferentie.

De ambtenaren die hierbij betrokken waren, dienen volgens de NACC disciplinair gestraft te worden, en de bedrijven die van de deals hebben geprofiteerd, dienen de ministeries van Financiën en Handel schadeloos te stellen. Verder heeft de NACC de belastingdienst en Financiën gevraagd onderzoek te doen naar hun financiële transacties en afdracht van belastingen.

Vicha zegt dat nog eens honderd rijstbedrijven verdacht worden van betrokkenheid. Zij kochten rijst van Chinese bedrijven die door de NACC zijn onderzocht. Al die bedrijven waren betrokken bij het gesjoemel. (Zie pagina Rijst 3 en Corruptie 2)

Netwerk: Sluit Khao Yai 3 maanden

21 januari – Amper was het voorstel gedaan of het werd al weer afgeschoten door het parkhoofd. Het Rak Khao Yai netwerk, een groep milieubeschermers, heeft voorgesteld nationaal park Khao Yai, waar olifanten tegen toeristen tekeer gaan, drie maanden te sluiten. Zaterdag praat het netwerk met de leiding van het park en touroperators.

Het netwerk is gevormd naar aanleiding van enkele recente aanvallen op passerende auto’s. De dieren zijn ook woongebieden binnen gedrongen en gisterochtend nog vernielde een olifant enkele kraampjes die langs de weg door het park staan.

Netwerkcoördinator Tawan Srikanil stelt voor dat het park tijdens het regenseizoen dicht gaat zodat de flora zich kan herstellen en de olifanten weer tot rust kunnen komen. Toeristische attracties om het park zouden daarentegen gepromoot moeten worden ter compensatie van inkomstendervingen. Het netwerk wil ook dat de jacht verboden wordt in een gebied van 30.000 rai dat aan het park grenst. En het maakt zich zorgen over de onttrekking van grondwater als gevolg van luxe vakantieparken en flats die in de buurt gebouwd worden.

‘Khao Yai is ernstig ziek en heeft dringend behoefte aan behandeling. Het ministerie [van Natural Resources and Environment] zou een duidelijk standpunt moeten innemen over de vraag of het park een plaats is om geld te verdienen of een gebied om de natuur te conserveren.’

Tawan beschuldigt met name tourgidsen ervan hun wagens zo dicht mogelijk bij de olifanten te manoeuvreren zodat de toeristen foto’s kunnen maken. Boswachters zijn daarbij behulpzaam, beweert hij.

Parkhoofd Kanchit Srinoppawan ziet  niets in sluiting. Omwonenden die van het toerisme moeten leven, zouden er de dupe van zijn en het park zou het doelwit kunnen worden van lieden die grond illegaal in gebruik willen nemen. Indien de vergadering van zaterdag tot het advies leidt het park te sluiten, zal hij het aan het ministerie voorleggen, dat de knoop mag doorhakken.

Op de foto proberen rangers de wilde olifant Ai Duan, die de kraampjes vernielde, terug het bos in te dirigeren.

Kort nieuws woensdag 21 januari

- De baby Gammy, waarmee alle berichtgeving over commerciële draagmoeders is begonnen, heeft de Australische nationaliteit verworven. Da’s curieus want Gammy verblijft bij zijn draagmoeder, terwijl zijn tweelingzusje Pipah bij de biologische ouders in Australië is.

De ouders zouden Gammy vorig jaar hebben achtergelaten, omdat hij aan het syndroom van Down lijdt.  Zelf zeggen ze omdat ze bang waren dat de moeder ook kans zou zien het zusje te houden. De draagmoeder bevestigt dat ze nu een Australisch kind heeft. Ze is door de ambassade gebeld de documenten op te halen.

- Dorpelingen in Chiang Rai maken zich zorgen over een holte in Mae Lao, die steeds groter wordt nadat de provincie donderdag door een aardbeving van 2,7 op de schaal van Richter werd getroffen. Het gat heeft een diameter van vier meter en is drie meter diep. De dorpelingen zijn bang dat hun huizen schade oplopen wanneer het gat nog groter wordt.

- Een groep van honderd studenten, docenten en alumni van het King Mongkut’s Instute of Technology Ladkrabang (KMITL) wil duidelijkheid hebben over de verduistering van 1,6 miljard baht, tussen 2012 en 2014 door het toenmalig hoofd van de afdeling Financiën en een bankdirecteur in tranches naar andere bankrekeningen weggesluisd en/of per kas opgenomen.

Gisteren overhandigde de groep een open brief aan de Siam Commercial Bank. Ze wil weten wat de bank, die 1,5 miljard baht van het verdwenen geld beheerde, aan de zaak gedaan heeft. ‘We hopen dat de bank volledig met de politie samenwerkt om de schuldigen voor de rechter te brengen’, zegt Kiattisak Ranphrasaeng, adjunct-decaan van de faculteit werktuigbouw. De groep wil ook dat twee andere betrokken banken, Ayudhya en Krungthai, met de politie samenwerken.

SCB vice-president Financial Crime Prevention and Security Pongsit Chaichutpornsuk zei, nadat hij de groep had ontmoet, dat de bank weliswaar niet veel in het openbaar heeft gezegd over de zaak maar met de andere twee banken volledig meewerkt aan het politieonderzoek.

Verder lees ik in dit bericht dat de voormalige directeur van een SCB-filiaal bij de zaak betrokken is, terwijl in voorgaande berichten steeds gesproken werd over de directeur van een Ayudhya-filiaal. De SCB-directeur heeft onder druk van de bank ontslag genomen. De bank [geen naam] die hem daarna in dienst nam, is door de SCB gewaarschuwd voor zijn gedrag. Of het om dezelfde man gaat of twee verschillende bankdirecteuren, wordt me niet duidelijk uit het bericht.

- De politie heeft twee verdachten aangehouden, die vorig jaar werkzoekenden te werk hebben gesteld op trawlers die in Indonesische wateren vissen. De een had hen wijs gemaakt dat ze een goed betaalde betaalde baan in de haven van Samut Sakhon zouden krijgen, de ander is een reder. Een derde verdachte is voorvluchtig.

Volgens het Department of Special Investigation zijn minstens dertig Thaise en Myanmarese vissers het slachtoffer van de zwendel. Ze moesten onder onmenselijke omstandigheden lange werkdagen maken. Dankzij het Labour Rights Promotion Network konden ze terugkeren naar Thailand. De drie oplichters ronselden de slachtoffers, die op zoek naar werk naar Bangkok waren gekomen, op Hua Lamphong en busstation Mor Chit. Zelfs kinderen tussen 13 en 15 jaar zijn volgens het anti-mensenhandelcentrum van de DSI misbruikt.

De DSI doet nog onderzoek naar drie andere groepen die zich schuldig maken aan mensenhandel in de visserij.

– Functionarissen van het ministerie van Werkgelegenheid en het Marine Department hebben gisteren visbedrijven in Samut Songkhram geïnspecteerd. Daarbij is gebleken dat sommige buitenlandse werknemers minder dan het verplichte minimumloon krijgen. Sanitair en veiligheid bleken niet altijd in orde. Volgens een schipper hebben bedrijven die over een vergunning beschikken en de regels strikt naleven, moeite met het vinden van personeel. (Zie pagina Migranten)

- Het kabinet heeft gisteren besloten 50.000 ton onbewerkte palmolie te importeren. Binnenlandse telers van palmnoten hebben de verzekering gekregen dat een minimumprijs van 5 baht per kilo voor hun producten van kracht is.

De import is gewenst omdat tussen nu en volgende maand er mogelijk een tekort aan palmolie ontstaat. Dit komt omdat de voorraad is geslonken tot 113.000 ton, wat ongebruikelijk weinig is. Normaal zou er 170.000 ton in voorraad moeten zijn. De import duurt tot midden februari.

- Een provinciaal panel gaat hulp zoeken voor de dorpelingen die gezondheidsproblemen hebben als gevolg van een goudmijn in de provincie Pichit. De regering zal worden gevraagd voor waterbronnen en organische groentes te zorgen en waterfilters te installeren in dorpen met verontreinigd water.

Het gewraakte bedrijf hield gisteren een bijeenkomst voor omwonenden binnen een straal van 500 meter. Zij kregen voorlichting hoe zich te beschermen tegen blootstelling aan giftige stoffen. Zo’n 150 dorpelingen woonden de bijeenkomst bij.

- Energieactievoerders proberen het maar weer eens. Ze vragen premier Prayut de controversiële veiling van concessies voor de exploratie van olie en gas op te schorten. Gisteren overhandigden twintig leden van de People’s Alliance for Thai Energy Reform een petitie in het People’s Service Centre van het Government House. De club wijst erop dat ook de NRC (nationale hervormingsraad) vindt dat de veiling uitgesteld moet worden.

Prayut zei eerder dat de veiling moet doorgaan om ’s lands energiebehoefte veilig te stellen. De actievoerders dreigen met protesten indien dat gebeurt. ‘100 pieces of legislation won’t stop us’, dreigt voorzitter Boonyuen Siritham van de Confederation of Consumer Organisations. Dat kan dan nog leuk worden, want Prayut heeft gezegd protesten niet te tolereren.

De concessies zijn omstreden omdat particuliere bedrijven gaan profiteren van ’s lands grondstoffen en de bevolking het nakijken heeft, aldus de critici.

- Een voorstel om de bezittingen van monniken voortaan te controleren maakt een goede kans steun te krijgen van de NRC (nationale hervormingsraad). Het voorstel is een uitvloeisel van enkele schandalen met monniken die het niet zo nauw nemen met de gelofte van een sober leven.

Zo wordt de abt van Wat Sa Ket beschuldigd van de verduistering van geld uit het budget van 67 miljoen baht voor de crematie van de vorig jaar overleden Supreme Patriarch. Een bekende zaak is die van de voortvluchtige monnik die zich in een privéjet liet vervoeren en dure merkartikelen in zijn bezit had.

- Het Constitutionele Hof wordt niet samengevoegd met het hooggerechtshof. Het aantal rechters blijft ook gehandhaafd op negen en de zittingsduur blijft negen jaar. Het CDC heeft dat gisteren besloten in een discussie over verschillende voorstellen met betrekking tot het Constitutionele Hof. Dat hof werd 17 jaar geleden ingesteld. De roodhemdbeweging beschuldigt het Hof ervan politieke besluiten te nemen. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- Update van het bericht Yingluck krijgt het (erg) moeilijk. Volgens een hoge bron bij de NLA (noodparlement) stemmen vrijdag in ieder geval tussen de 80 en 100 leden voor de afzetting van Yingluck. Het zal van het stemgedrag van 32 leden afhangen of ze het veld moet ruimen, want voor de afzetting zijn minimaal 132 stemmen vereist. De NLA telt 220 leden, van wie ruim 100 voormalige of huidige legerofficieren. De vraag is of de NCPO (junta) hen een dwingend stemadvies geeft.

‘Wanneer de kapitein niets doet en zijn bemanning vrijlaat’, zegt de bron, doelend op Prayut, ‘wordt het afzettingsvoorstel verworpen. Wanneer dat gebeurt, verliest de NLA geloofwaardigheid en de boot en allen aan boord – NCPO, regering, NLA en de NRC – leiden schipbreuk.’

Behalve over Yingluck’s politieke lot neemt de NLA ook een besluit over dat van de voormalige voorzitters van Huis van Afgevaardigden en Senaat. Zij ontspringen mogelijk de dans omdat de juridische basis voor hun afzetting zwak is.

- Vier luchthavens komen in aanmerking voor ontwikkeling tot een ‘aviation industrial estate’ met reparatiewerkplaatsen en research instellingen. Naar verwachting hebben veel servicebedrijven in de industrie belangstelling zich er te vestigen. De vier zijn Nakhon Ratchasima, marineluchtmachtbasis U-tapao in Rayong, de luchthaven van de Flying Training School in Nakhon Pathom en Suvarnabhumi.

De eerste lijkt de meeste kans te maken door het ministerie van Transport te worden uitverkozen, maar U-tapao is een goede tweede kanshebber. Op U-tapao wordt al het onderhoud van de vloot van Thai Airways International gedaan. Midden volgende maand valt de beslissing.

Andere luchtvaartprojecten zijn de verlenging van de runway met 400 meter in Mae Sot en verbetering van het platform en de terminals; de uitbreiding van Suvarnabhumi met een secondaire runway van 2,9 kilometer, een nieuw platform en een tweede terminal en werkzaamheden op Don Mueang. Het werk aan het platform en de terminals van Phuket is in augustus klaar.

- Drie scholen in Pattani hebben gisteren een onderscheiding gekregen van Non-Violence International (NVI). De scholen hebben zich onderscheiden door hun deelname aan het Building Peace by Teaching Peace Programme, een gezamenlijk initiatief van NVI en Unicef. Het vredesonderwijs wordt met Canadese sponsoring nu geïntroduceerd in scholen in Yala en Narathiwat.

- Het Office for National Education Standards and Quality Assessment (Onesqa) is in de verdediging geschoten tegen kritiek op haar wijze van kwaliteitsbeoordeling van onderwijsinstellingen. Die leidt niet tot minder contacturen in de klas, zegt Onesqa. De beoordeling bevordert daarentegen de academische kwaliteit van docenten en leerlingen.

Onesqa reageert met zijn verdediging op een onderzoek door de Quality Learning Foundation (QLF). De stichting stelt dat Thaise leraren 84 van de 200 schooldagen (42 procent) buiten de klas doorbrengen en dat komt de academische kwaliteit juist niet ten goede. De meest tijdrovende klus is de externe evaluatie van de resultaten door verschillende organisaties.

De Onesqa evaluatie kost negen dagen per jaar, aldus QLF. Maar Onesqa zegt dat het er maar drie zijn, elke vijf jaar. Ze begrijpt niet waar die negen dagen vandaan komen. (Zie pagina Onderwijs)


Jumbo met jeuk en auto met sex-appeal

18 januari – Had de mannetjes olifant jeuk of was hij in een amoureuze bui en zag hij een auto voor een wijfje aan? Dat laatste denkt de eigenaar van een olijfgroene Mercedes Benz die in nationaal park Khao Yai werd belaagd door een olifant.

Het dier schurkte herhaaldelijk met zijn heup tegen de zijkant van de wagen aan, deed driemaal een grote boodschap naast de wagen, zette zijn twee poten op de motorkap, greep met zijn slurf het tv-satellietschoteltje op het dak en sloeg met zijn geslacht zo’n minuut op de motorkap.

De eigenaar, Sanchai Sanawat, meent dat het dier in een amoureuze bui was. ‘Hij moet gedacht hebben dat mijn wagen een wijfje was. Ik dacht: het zal wel het paarseizoen zijn.’ Angstaanjagend of agressief was de situatie niet, zegt Sanchai. ‘Ik beschouw het maar als goed geluk want een olifant is een groot dier.’

Doet Sanchai nogal luchtig over het incident, zijn vrouw was wel heel bang. ‘Ze bleef maar vragen of ze kon uitstappen en weghollen. Maar ik heb haar gezegd; als je uitstapt, zul je zeker sterven. Binnen hebben we staal als schild.’

Uiteindelijk lukte het Sanchai het dier van zich af te schudden. Eenmaal op het parkeerterrein trok de beschadigde Benz veel bekijks. Lotenverkopers deden goede zaken want loten met nummers die overeen kwamen met het kenteken van de wagen, waren binnen de kortste keren uitverkocht.

Dierenarts Patarapol Maneeorn van het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation acht het onwaarschijnlijk dat de olifant in de wagen een wijfje zag. ‘Misschien dat zijn penis jeukte.’

Het eind van het liedje: een schade van 6.000 à 7.000 baht en foto’s die door anderen waren gemaakt van het liefdesspel. En da’s toch een leuke herinnering.

Overigens is het niet de eerste keer dat een olifant zich misdraagt. Zie Jumbo’s hebben genoeg van toeristen (13 januari) en Kort nieuws van 14 januari.


Marine en personeel van de Narcotics Control Board patrouilleren op de Mekong op zoek naar drugshandelaren.

Een ondervraging zonder ondervraagde

17 januari – Dat moet een rare vertoning geweest zijn: een ondervraging maar de persoon aan wie de vragen gesteld werden, schitterde door afwezigheid. Die situatie deed zich gisteren voor in de NLA (noodparlement) waar oud-premier Yingluck had moeten verschijnen om bevraagd te worden over haar rol in het hypotheeksysteem voor rijst.

Maar Yingluck was er niet: ze had zich laten vertegenwoordigen door vijf voormalige kabinetsministers en vier van haar advocaten. Het parlement gaf hen echter geen toestemming de door een NLA-commissie voorbereide vragen te beantwoorden. Ook een tussentijdse vergadering van 40 minuten achter gesloten deuren bracht daarin geen verandering.

De NLA was zelfs bereid tot 6 uur te wachten op Yingluck, maar dat hoefde niet want haar advocaten konden haar niet bereiken. Althans, dat zeiden ze. Maar Yingluck of geen Yingluck, de ondervraging ging zoals gepland door. Zie voor de vragen bijgaand kader, waaruit ik de indruk krijg dat de NACC wel aanwezig was, maar in het artikel wordt er met geen woord over gerept.

Zoals bekend beschuldigt de NACC Yingluck van plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Commitee, ondanks herhaalde waarschuwingen, nagelaten heeft op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem en de uit de hand lopende kosten. De NACC heeft de NLA gevraagd haar [met terugwerkende kracht]  af te zetten en een politieke ban van 5 jaar op te leggen. Vorige week vrijdag kwam Yingluck wel.

Enkele commentaren op de no-show van Yingluck:

 • Surayasai Katasila (voormalig kernlid PAD, geelhemden): Ze heeft een grote kans laten lopen om haar naam te zuiveren.
 • Niwattumrong Boonsongpaisang (minister van Handel in het kabinet Yingluck): Haar besluit om niet te komen beïnvloedt niet haar geloofwaardigheid of de stemming in de afzettingsprocedure. Yingluck heeft zich vorige week vrijdag vrijgepleit van de beschuldigingen.
 • Norawit Lalaeng (advocaat): Toen Yingluck zich vrijdag verdedigde, is niet afgesproken dat ze gisteren in persoon had moeten verschijnen om de vragen van de NLA-commissie te beantwoorden.
 • Pornpetch Wichitcholchai (NLA-voorzitter): Er is geen regel die Yingluck dwingt om in persoon te verschijnen.

Kort nieuws zaterdag 17 januari

- De Thai Food and Drug Administration (FDA) doet onderzoek naar een partij uit de VS geïmporteerde appels, die mogelijk besmet zijn met de dodelijke listerose bacterie. Volgens een waarschuwing van de Amerikaanse collega’s kunnen in 2014 geoogste Grana en Granny Smith appels besmet zijn. Voor bepaalde groepen, zoals ouderen, zwangere vrouwen, baby’s en mensen met een verzwakt immuunsysteem kan listerose dodelijk zijn. Voor gezonde mensen is de ziekte niet gevaarlijk.

De mogelijk besmette appels worden door zes bedrijven naar Thailand geëxporteerd. Voorheen werden de appels van die bedrijven onder de namen Granny’s Best en Big B verkocht. De nu onderschepte appels zijn van het merk Granny Smith en andere variëteiten maar niet deze twee, aldus de permanent secretaris van het ministerie van Landbouw. Uit een controle van de importgegevens vanaf 2013 is gebleken dat geen appels van die zes bedrijven zijn geïmporteerd. [Onduidelijke formulering. Ik neem aan dat alleen gedoeld wordt op de twee verdachte merken.]

De FDA heeft alle 35 controlepunten van agrarische producten de opdracht gegeven om monsters van geïmporteerde producten te nemen, niet alleen van appels, en die te onderzoeken.

- De abt van Wat Saket (Bangkok), die verdacht wordt van verduistering en uit de Supreme Sangha Council is gezet, verlaat binnenkort de monniksorde, omdat hij de besteding van het staatsbudget voor de crematie van de vorige Supreme Patriarch, tevens abt van Wat Saket, voor een deel niet kan verantwoorden, zegt een hooggeplaatste bron in de monniksorde.

Naar de besteding van de 67 miljoen baht is onderzoek gedaan door het kantoor van de procureur-generaal (OAG). Daarbij zijn onregelmatigheden ontdekt. Hij zou geld naar een woningproject van familie in Ayutthaya hebben gesluisd. Indien de abt het geld teruggeeft aan de overheid, stopt de OAG met zijn onderzoek. Het OAG wijst erop dat de tempel voor de crematierites 60 miljoen baht aan donaties van gelovigen heeft ontvangen. Dat geld moet volgens hun wensen besteed worden, vindt procureur-generaal Pisit Leelawachiropas. Zie verder het tweede bericht in Kort Nieuws van gisteren. (Zie pagina Corruptie 2)

- Het onlangs gevormde Safe Mekong Coordination Centre, waarin China, Laos, Myanmar en Thailand samenwerken, gaat er hard tegenaan. Gisteren vonden de eerste patrouilles plaats op de rivier (zie foto boven), waarover vorig jaar naar schatting zo’n 300 miljoen methamphetamine pillen en 3.500 kilo crystal methamphetamine gesmokkeld zijn.

Phanu Rattanananthawathi, hoofd van de Mekong Riverine Unit in Chiang Mai, heeft goede hoop dat de gezamenlijke strijd betere resultaten in de strijd tegen de drugshandel zal opleveren dan tot nu toe. Hij geeft toe dat het aantal arrestaties aan de lage kant was omdat elk land op de eigen territoriale wateren patrouilleerde.

In de samenwerkingsopzet patrouilleren de vier landen gelijktijdig in elk deel van de Mekong. Volgens Phanu telt 85 kilometer van de rivier tien plaatsen, die speciale aandacht behoeven. Dat zijn onder andere de Golden Triangle, een gebied bij de grens van Myanmar, Laos en Thailand, de vierde Thai-Laos Friendship brug en de havens, zoals Chiang Saen, Hiran Nakhon en Lan Chang.

- Om mogelijke schade woensdag door de instroom van zout water te voorkomen, gaat extra water geloosd worden uit de stuwmeren Chao Phraya en Rama VI. Volgens het Royal Irrigation Department bevatten die stuwmeren voldoende zoet water om de instroom, die het gevolg is van de hoge vloed, tegen te houden.

Er is volgens de RID ook genoeg water voor de agrarische sector. Op dit moment bedraagt het zoutniveau minder dan 1 gram per liter, voor landbouwdoeleinde is 2 gram het maximaal toelaatbare niveau. Vanaf 1 mei is de voorraad beschikbaar voor de landbouw. De RID beschikt over 3,8 miljard kubieke meter water voor de landbouw in de 22 provincies langs de Chao Phraya.

Sind oktober vorig jaar houdt een water management crisis centre van het gemeentelijk waterbedrijf van Bangkok (MWA) het zoutgehalte en het waterpeil van de Chao Phraya in de gaten. MWA-gouverneur Thanasak Watanathana vraagt de bevolking zuinig met water te zijn en waterleidingen te controleren op lekken.

De vooruitzichten voor dit jaar zijn weinig hoopvol, waarschuwt Ratana Kitchawan, gouverneur van de Provincial Waterworks Authority (PWA). De droogte dit jaar zal erger zijn dan voorgaande jaren daar het waterpeil in de stuwmeren Sirikit en Pa Sak sinds vorig jaar met 1 miljoen kubieke meter water is gezakt. De PWA zegt geleerd te hebben van de droogtes van de afgelopen twee jaar. Ze heeft verschillende waterleidingfabrieken aan elkaar geknoopt zodat water gestuurd kan worden naar de plaatsen die het het hardst nodig hebben.

- De veiling van de olie- en gasconcessies, waartegen verzet is gerezen, gaat door. Premier Prayut Chan-o-cha laat daarover geen twijfel bestaan. En da’s dan jammer voor de NRC, de nationale hervormingsraad, die gepleit heeft voor uitstel en voor alle critici die vinden dat Thailand zijn grondstoffen aan het bedrijfsleven uitverkoopt, waardoor de bevolking het nakijken heeft.

Tegen die mensen zegt Prayut streng: ‘Jullie mogen niet van je laten horen. Dat kunnen we niet toestaan.’ Niemand krijgt toestemming een podium op te zetten om vanaf die plaats te protesteren. Voorstellen kunnen naar de autoriteiten gestuurd worden, luidt Prayut’s advies.

Prayut benadrukt dat het land zijn energievoorziening voor de toekomst veilig moet stellen. Volgens hem zijn ’s lands huidige energiereserves over zes jaar uitgeput. Wanneer olie- en/of gasreserves worden gevonden, gaat de regering de tarieven voor de royalties herzien, zegt Prayut [in een tegemoetkoming aan de critici]. Zie verder Kort Nieuws van 15 januari.

- Het was maar een ideetje, relativeert het ministerie van Buitenlandse Zaken het bekend geworden plan gevangenen op vissersboten te werk te stellen. Het ‘feest’ gaat niet door, aldus de woordvoerder van het ministerie.

Het ‘idee’ kwam ter sprake tijdens een rondetafelgesprek van NGO’s, de particuliere sector en ambtenaren, maar verdween al snel van tafel na bezwaren van met name de visserij. De brainwave was een onderdeel van het project Returning good people to society van het ministerie van Werkgelegenheid dat tot doel heeft gevangenen middels werkervaring te reïntegreren in de samenleving.

- Klinkt goed: we gaan de grens tussen Thailand en Cambodja transformeren tot een gebied van ‘vrede en voorspoed’. Dat is gisteren afgesproken tijdens een vergadering van de Joint Commission. Beide landen gaan de resterende grensproblemen oplossen en met name het probleem van de illegale houtkap. Die moet afgelopen zijn. De krant meldt nog fijntjes dat de vergadering doorging ondanks beschuldigingen van Cambodja dat Thaise soldaten twee Cambodjanen levend verbrand zouden hebben.

- De begin januari aangehouden en wegens terrorisme veroordeelde Indiër Jagtar Singh is gisteren aan India uitgeleverd. Volgens de mensenrechtengroep Sikhs for Justice heeft hij geen kans gekregen in beroep te gaan. Op 5 februari zou dat door de rechtbank worden behandeld. ‘Het is niet te geloven dat hij naar verluidt ijlings naar het vliegveld is gebracht’, zegt een vertegenwoordiger van SFJ.

Singh werd in eigen land gezocht voor een aanslag in 1995 in Punjab waarbij een minister en zeventien personen om het leven kwamen. Hij had daarvoor al gevangen gezeten, maar was ontsnapt.

 - Omwonenden van een goudmijn in Pichit vragen om een bloedonderzoek bij alle omwonenden. Vertegenwoordigers van bewoners uit Pichit en Phitsanulok hebben dat verzoek gisteren gedeponeerd bij het Department of Primary Industries and Mines (DPIM), dat de mijn 30 dagen heeft gesloten.

Het gevraagde bevolkingsonderzoek is een reactie op steekproeven van het Central Institute of Forensic Science (CIFS) waarbij hoge concentraties zware metalen zijn gevonden in het bloed van de helft van de 731 onderzochte dorpelingen.

DPIM directeur-generaal Suraphong Chienthong vindt dat de mijn moet betalen voor de bloedproeven. Het door de bewoners gesuggereerde departementaal risk-guarantee fund is daarvoor niet de geëigende bron, want dat is bedoeld voor noodsituaties. Volgende week gaat hij tijdens een vergadering om fondsen vragen. De bewoners willen dat het CIFS de proeven doet, maar Suraphong zegt dat lokale ziekenhuizen dat ook kunnen doen.

Overigens betwijfelen de bewoners of de mijn gesloten is, want ze hebben het geluid van explosies gehoord en vrachtwagens rijden nog steeds rond. De DPIM gaat aan de hand van het elektriciteitsverbruik na of de mijn zich aan het verbod houdt. Als dat niet het geval is, wordt de vergunning ingetrokken.

- Wijzigingen van de nieuwe grondwet worden in de toekomst in een referendum aan de bevolking voorgelegd. Daarover heeft het CDC (de commissie die de nieuwe grondwet schrijft) overeenstemming bereikt. Het CDC heeft nog meer fraaie regels bedacht voor de nieuwe grondwet, samen te vatten met de trefwoorden transparantie en verantwoording. Wie meer wil weten, leze Drafters want referndums to decide future charter changes.

- Premier Prayut Chan-o-cha heeft een onderzoek gelast naar scholen die leerlingen geleerd zouden hebben de NCPO (junta) te ‘haten’.  De premier zei dit gisteren op een bijeenkomst ter gelegenheid van National Teachers Day. Hij noemde geen namen. Tijdens de bijeenkomst ging de premier als dankbetoon op zijn knieën voor zijn toenmalige schooljuffen (foto homepagina).Geen misselijke oogst: de politie heeft gisteren in Song Phi Hong (Suphan Buri) 72 vrouwen gered die onder dwang in vier zogenaamde karaoke-restaurants, maar feitelijk bordelen, werkten. Het gaat om zowel Thaise als Laotiaanse vrouwen in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Zie het openingsbericht in Kort Nieuws.

Aanleg Sino-Thai spoorlijn begint dit jaar

16 januari – In 2018 moeten de treinen erop gaan rijden: een 873 km lange dubbelspoorbaan van Nong Khai naar Map Ta Phut met een aftakking naar Bangkok. De lijn wordt gezamenlijk door China en Thailand ontwikkeld. Voorlopig worden de aanlegkosten op 350 miljard baht begroot, maar die kunnen hoger uitvallen als er land moet worden onteigend.

Het ambitieuze project gaat officieel op 1 maart van start; dan gaan functionarissen erop uit om de geplande route te verkennen. In september begint de aanleg van de lijn Bangkok-Kaeng Khoi (133 km) en Kaeng Khoi-Map Ta Phut (246,5 km). Die komen vanaf december 2017 in bedrijf. Met de twee andere secties, Kaeng Khoi-Nakhon Ratchasima (138,5 km) en Nakhon Ratchasima-Nong Khai (355 km) wordt in december begonnen. In maart 2018 moet de aanleg voltooid zijn.

Volgende week dinsdag en woensdag praat minister Prajin Juntong (Transport) met een Chinese delegatie over projectdetails, landmeting, constructieplannen en de tijdsplanning. Voor de aanleg worden volgens Prajin 12 tot 15 Thaise bedrijven aangezocht; de Chinezen brengen vijf staatsbedrijven in. Eind februari moet bekend zijn welke bedrijven aan de slag mogen.

Over de financiering van de Sino-Thai spoorroute zoals de krant de verbinding in de kop noemt (Thai-China op het routekaartje), bevat het artikel bar weinig informatie. Een sub-commissie gaat een studie doen naar de beste wijze van investeren en methode, die een optimaal resultaat voor het land opleveren. (Zie pagina Spoorwegen)

Voor een routekaartje, klik hier.

Kort nieuws vrijdag 16 januari

- Vervolg op het fotobijschrift van de openingsfoto. De vrouwen waren door vier Thaise mannen gedwongen er als prostituee te werken. Alle vier konden gisteren worden aangehouden.

De zaak kwam aan het licht nadat een 15-jarig Laotiaans meisje zich begin december telefonisch had gewend tot de Pavena Foundation for Children and Women. Ze vertelde dat zij en haar zuster was verteld dat ze als er als serveerster zouden werken. Maar dat viel dus vies tegen: seksuele diensten moesten er verleend worden. Die opdracht kregen ze al drie dagen nadat ze begonnen waren.

De vier restaurants beschikten over diverse kamertjes. De politie gaat nog na of de Laotiaanse vrouwen het land illegaal binnen zijn gekomen. De vier Thais gaan vervolgd worden voor de werkverschaffing van de vrouwen en wie weet misschien ook wel mensenhandel als ze de Laotiaanse vrouwen het land hebben binnen gesmokkeld.

- De abt van Wat Saket (Bangkok) heeft zijn congé gekregen als lid van de Supreme Sangha Council, het hoogste gezagsorgaan van de monniksorde. Phra Phromsuthi blijft wel aan als hoofd van de Sangha regio 12 en als abt van Wat Saket. Of hij op dat niveai nog sancties kan verwachten, is ter beoordeling van zijn directe superieuren.

Het ontslag is een uitvloeisel van het onderzoek van de Rekenkamer naar onregelmatigheden bij de besteding van 67 miljoen baht voor de crematie van de vorige Supreme Patrirch tevens abt van Wat Saket, Somdej Phra Buddhacharn. De zaak begon te rollen nadat de People’s Network Organisation for the Security of the Nation, Religion and the King een klacht had gedeponeerd bij de National Anti-Corruption Commission. De club met de lange naam beschuldigde de abt van verduistering door geld bestemd voor de crematie naar een woningproject van famileden in Ayutthaya te sluizen.

De directeur van het National Office of Buddhism (NOB), die het ontslag bekend maakte, zegt dat het ontslag tot doel heeft eventuele zorgen van de bevolking weg te nemen en repercussies te voorkomen voor de Supreme Sangha Council en de monniksorde als geheel.

Somdej Phra Buddhacharn overleed op 10 augustus 2013 en werd op 21 januari 2014 gecremeerd. Het door de NOB voorgestelde budget van 67 miljoen baht kwam uit de staatskas.

- Het Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft) heeft overeenstemming bereikt over het voorstel om twee nieuwe onafhankelijke organisaties in het leven te roepen en de bevoegdheden in de grondwet vast te leggen.

Eén organisatie gaat zich bezighouden met consumentenzaken, de andere met de media c.q. mediavrijheid. Wat de consumentenorganisatie gaat doen, ligt voor de hand: consumenten beschermen.

De media-organisatie, waarvan de leden professionals zijn die ‘oog hebben voor het welzijn, de vrijheid, onafhankelijkheid en ethiek van de media’, gaat klachten behandelen en de vakbroeders beschermen tegen vervelende functionarissen die zich met hun werk bemoeien. [Als ik de nogal ingewikkelde formulering goed vertaal.] (Zie pagina Grondwetwijziging)

- Het kantoor van de procureur-generaal wil voor het eind van de maand met de bekende tv-presentator Sorayuth en twee anderen praten om te bepalen of ze vervolgd gaan voor fraude. Sorayuth’s bedrijf zou in 2005 en 2006 reclamegelden niet volledig hebben afgedragen aan de MCOT, de exploitant van tv-kanaal 9.

Naar de vermeende fraude is onderzoek gedaan door de National Anti-Corruption Commission. Het eerste onderzoek van de NACC werd eerder door het OM als onvolledig afgewezen; de resultaten van een tweede onderzoek liggen nu ter tafel. (Zie pagina Corruptie 2)

- Vice-premier en minister van Defensie Prawit Wongsuwon vraagt Vietnam om steun voor ‘s lands poging een niet-permanente zetel in de VN Veiligheidsraad te bemachtigen voor de zittingsduur 2017-2018. Thailand bekleedde de zetel eerder in 1985 en 1986.

Prawit was deze week op bezoek in Vietnam. Hij sprak er met zijn Vietnamese ambtsgenoot over de vorming van een gezamenlijk panel om eerder gesloten overeenkomsten op militair gebied nader uit te werken. De minister heeft ook om gezamenlijke patrouilles op zee gevraagd voor de bescherming van vissers van beide landen.

Volgens de woordvoerder van het ministerie van Defensie ging de Vietnamese defensieminister met beide voorstellen akkoord. Over eventuele steun van Vietnam voor de Veiligheidsraadzetel lees ik verder niets.

- De voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden heeft zich gisteren voor een onderzoekscommissie van de NLA verdedigd in de afzettingsprocedure tegen hem. Hij en de senaatsvoorzitter zijn door de NACC voorgedragen voor afzetting vanwege hun rol tijdens een parlementsdebat over een voorstel tot wijziging van de Senaat. [Dit voorstel is later door het Constitutionele Hof als in strijd met de grondwet ongeldig verklaard.]

Het was de eerste keer dat Somsak Kiatsuranon kwam opdagen, eerder liet hij verstek gaan toen hij zich in de plenaire vergadering had kunnen verweren. De senaatsvoorzitter kwam toen wel, evenals oud-premier Yingluck die ook afzetting [met terugwerkende kracht] en een politieke ban van 5 jaar boven het hoofd hangt. Alle drie krijgen nog eenmaal de gelegenheid het woord te voeren in de plenaire vergadering. Naar verwachting beslist de NLA eind deze maand over de afzetting.

In bijgaand kader een overzicht van wat Somsak en de NACC zeiden.

- Uit een magazijn in Ayutthaya is 13.000 ton tapioca pellets verdwenen. De pellets (staafjes van 2 tot 3 cm lang, bestemd voor veevoer) waren er in 2011 en 2012 door boeren afgeleverd in het kader van een soortgelijk regeringsprogramma als het hypotheeksysteem voor rijst.  

De vermissing kwam aan het licht bij een onderzoek door het Department of Special Investigation (de Thaise FBI). Kornvach Panprakakorn, hoofd van de DSI-afdeling Speciale Zaken, zegt dat de pellets door het bedrijf dat een concessie had om aan het programma deel te nemen, zijn overgebracht naar een ander magazijn. De eigenaar van het (eerste) magazijn zegt een verlies van 10 miljoen baht te hebben geleden aan onbetaalde huur. En verder snap ik niets van het bericht.

– De CDC gaat strengere maatregelen tegen straatprotesten in de nieuwe grondwet opnemen. Alhoewel de CDC het recht op vreedzame bijeenkomsten erkent, vindt ze toch dat specifieke wetten nodig zijn de vrijheid te beperken wanneer demonstraties georganiseerd worden om problemen voor andere mensen en de samenleving te veroorzaken, aldus CDC-woordvoerder Lertrat Ratanavanich.

De vorige grondwet [van 2007] bevatte alleen beperkende maatregelen bij de staat van beleg, wanneer het land in oorlog is of wanneer de autoriteiten de toegang tot het openbaar gebied willen garanderen. De aangescherpte maatregelen hebben betrekking op de nationale veiligheid, veiligheid van de bevolking, openbare orde, moraliteit van de bevolking, volksgezondheid en de bescherming van de rechten van andere mensen.

Het kabinet keurde in november al een wetsvoorstel goed, voorgesteld door de Royal Thai Police. Volgens dit voorstel moeten organisatoren van openbare bijeenkomsten de politie 24 uur tevoren informeren over hun plannen. Tussen 22 en 6 uur en op sommige plaatsen, zoals bij het Government House, mag niet gedemonstreerd worden. Het voorstel staat nog niet op de agenda van de NLA. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- De zondagmarkt op de Silom Road, op 16 december begonnen, is de gemeente Bangkok goed bevallen. Er gaan nog eens vijf ‘walking streets’ bijkomen: Chaeng Watthana soi 5, het terrein onder de Rama IX brug, Bang Khunnon Road, Ramkhamhaeng Soi 24, en Khao San of Yaowarat. De precieze locaties, dagen en tijden zijn nog niet bepaald. Vermoedelijk worden ze tussen vrijdag en zondag omgetoverd tot wandelstraat, maar niet allemaal op dezelfde dag.

De wandelstraten zijn een compensatie voor de straatverkopers die elders hun biezen hebben moeten pakken omdat ze trottoirs blokkeren. Behalve dat er handel wordt gedreven gaan er ook culturele uitvoeringen gegeven worden.

- Thailand, Myanmar, Laos en China hebben een nieuw, tijdelijk centrum opgezet om gezamenlijk de strijd aan te binden tegen de drugshandel over de Mekong rivier. In het centrum werken uit de drie buitenlanden elk twee functionarissen; Thailand levert personeel van het Office of the Narcotics Control Board, het leger en de marine, en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het Safe Mekong Coordination Centre ging gisteren in Chiang Mai van start. Vorig jaar werkten de vier landen in de Chinese provincie Yunnan al een keer samen. Afgesproken is toen dat ze om de beurt het centrum onderdak zouden verlenen.

Het initiatief voor de gezamenlijke aanpak is genomen door China nadat dertien Chinese opvarenden in 2011 door een drugsbende waren vermoord. Hun lichamen werden in de rivier gedumpt. De Myanmarese bendeleider kreeg in 2013 de doodstraf in China.

- Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft 50 miljoen baht aan bezittingen in beslag genomen van Sahachai Chiansoemsin, een van de verdachten in de Pongpat-zaak. Hij mag nu fluiten naar 33 percelen in Songkhla en Pattani.

Sahachai wordt ervan verdacht politietopman Pongpat 150 miljoen aan steekpenningen te hebben betaald zodat zijn oliebedrijf ongestoord olie kon smokkelen. In zijn woning heeft de politie grondaktes gevonden en een lijst met de namen van personen die hij omkocht.

De autoriteiten zaten hem eerder op de hielen maar konden de smokkel toen niet bewijzen. Hij werd wel veroordeeld wegens het vervalsen van documenten waarna hij op borgtocht de benen nam naar het buitenland.

Pongpat Chayapan is het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau die samen met politie-officieren en burgers wegens verregaande corruptie is aangehouden. Van Pongpat zijn door Amlo nog eens voorwerpen ter waarde van 25 miljoen baht geconfisqueerd. (Zie pagina Corruptie 2)

- Thailand’s plan om gevangenen te werk te stellen op vissersboten wordt door 45 ondertekenaars van een brief aan premier Prayut weggehoond. De tegenstanders bestaan uit binnenlandse NGO’s en vakbonden alsmede de nationale arbeidsfederaties van de VS, Engeland en Australië. Ze vragen Prayut een voorgenomen proefproject af te blazen.

Achtergrond van het plan is het tekort aan arbeidkrachten in de visserij te verlichten en gevangenen werkervaring te laten opdoen. De tegenstanders wijzen er echter op dat het tekort voornamelijk te wijten is aan de hardnekkige problemen in de visserij, zoals dwangarbeid, mishandeling, lage lonen en mensenhandel.


15 januari – Aan de visvijver in de kelder van de verlaten New World Department Store komt een einde. Personeel van het district Phra Nakhon en het Fisheries Department is bezig de vijver leeg te vissen. En dat zijn er heel wat: 5000, onder andere tilapia, karper en de iriserende haai (Pangasianodon hypophthalmus).

De autoriteiten willen een eind maken aan het vele bezoek dat de vijver trekt, die is ontstaan door regenwater waarna omwonenden er vissen in uitzetten in de hoop dat dit zou helpen muskietenlarven te bestrijden. Het gebouw staat sinds 2004 leeg.

Advocaten Yingluck in de tegenaanval

15 januari – De advocaten van oud-premier Yingluck hebben een vragenlijstje met twaalf vragen opgesteld over het onderzoek van de NACC naar het vermeende plichtsverzuim van Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee. De NLA (noodparlement) buigt zich momenteel over die beschuldiging van de NACC en het verzoek haar [met terugwerkende kracht] af zetten en een politieke ban van 5 jaar op te leggen.

De twaalf vragen suggereren dat de NACC partijdig is en Yingluck discrimineert. Zo heeft de NACC tijdens haar onderzoek geweigerd op verzoek van Yingluck’s verdediging extra getuigen op te roepen. De verdediging vindt ook dat de NACC geen oog heeft voor de bijdrage aan de economie en verbetering van de levensomstandigheden van boeren dankzij het hypotheeksysteem voor rijst.

Geen stemadvies gekregen
Een groep NLA-leden, gelieerd aan het leger, ontkent het bericht van gisteren dat ze een hint hebben gekregen hoe te stemmen in de afzettingsprocedure tegen Yingluck. NLA-lid Akanit Muensawat zegt dat de NCPO (junta) geen stemadvies heeft gegeven. Hij ontkent ook dat de recente aangifte tegen 77 eigenaren van rijstmagazijnen en surveyors iets te maken heeft met de procedure tegen Yingluck. Volgens het ministerie van Handel hebben die 77 hun taak ernstig verwaarloosd c.q. hebben ze gesjoemeld bij de opslag van de door de regering opgekocht rijst.

Een NLA-commissie voelt Yingluck en de NACC nog een keer aan de tand. Yingluck´s verdediging vindt dat ze daarbij de twaalf vragen moet stellen aan NACC-lid Vicha Mahakhun. De twee partijen krijgen ook nog de gelegenheid zich te verweren in de plenaire vergadering en daarna valt al dan niet het doek voor politica [tegen wil en dank] Yingluck. (Zie ook pagina Corruptie 2 en Rijst 3)

Kort Nieuws donderdag 15 januari

- Niet de advocaat van de Japanner Mitsutoki Shigeta heeft aangifte gedaan tegen het ministerie van Social Development and Social Security maar de zes Thaise vrouwen die in zijn opdracht een kind ter wereld hebben gebracht en dat is al in december gebeurd. Ditmaal is de foutieve berichtgeving [van gisteren] niet te wijten aan de krant maar aan de permanent secretaris van het ministerie die gisteren zijn eerdere mededeling corrigeerde.

De vrouwen willen hun kinderen terug die door het ministerie in het Pakkred Babies’ Home in Nonthaburi zijn ondergebracht. Het gaat om negen baby’s, waaronder drie tweelingen. De vrouwen mogen wel hun kindje opzoeken, maar moeten zich daarbij houden aan de regels van het tehuis. Of ze hun kind terugkrijgen is afhankelijk van een onderzoek naar hun inkomens- en gezinssituatie. Volgens de advocaat zou de grootvader deze maand een bezoek aan de kinderen willen brengen, maar formeel is daarover niets bekend.

- Ingewikkelde kidnapzaak, in het openingsartikel op de voorpagina van Bangkok Post in extenso beschreven, waardoor ik de draad dreigde kwijt te raken. Maar teruggebracht tot zijn essentie: Drie Zuid-Koreanen zijn donderdag door twee Koreanen ontvoerd met hulp van de politie. Ze eisten 2 miljoen baht aan losgeld.

De ontvoering vond plaats nadat de politie een condominium aan Sukhumvit was binnengevallen na een tip dat de Koreanen er een illegale voetbalgok onderneming runden. De drie gegijzelden kwamen een dag later vrij in winkelcentrum Seacon Square. De kidnappers hadden hen daar naartoe gebracht om geld uit de muur te halen. Toen ze in de gaten kregen dat de politie [nu dus eerlijke agenten] hen op de hielen zaten, namen ze de benen.

De kidnappers zouden de deal hebben gemaakt met twaalf politie-officieren van de gemeentepolitie, toeristenpolitie en de Crime Suppression Division.

- De regering heeft nog niet besloten hoe te reageren op de oppositie van de NRC (hervormingsraad) tegen het veilen van concessies voor olie- en gasexploratie. Alhoewel de NRC-commissie energiehervormingen had geadviseerd geen bezwaar te maken, oordeelde de plenaire vergadering anders met als motivering dat de staat haar grondstoffen uitverkoopt aan het particulier bedrijfsleven zonder dat de bevolking ervan profiteert.

Vice-premier Wissanu Krea-ngam weet nog niet of de regering de veiling gaat uitstellen of anders organiseren. Hij heeft meer tijd nodig om de kwestie te bestuderen. Desgevraagd zegt de minister dat de regering besluiten van de NRC naast zich neer kan leggen.

- Als je het mij vraagt een fraai staaltje van wishfull thinking. Het ministerie van Landbouw verwacht niet dat de EU tegen Thailand handelssancties op visserijgebied zal nemen.
Minister Pitipong Phuengboon Na Ayudhaya zegt dat de regering stappen heeft genomen om de zorgen van de EU over illegale visserij weg te nemen. ‘Vanaf nu tot augustus gaan we er voluit tegenaan. Misschien lukt het niet om alle problemen op te lossen, maar we hopen op zijn minst verdere vooruitgang te boeken.’

Volgende maand beslist de EU of Thailand een waarschuwing krijgt voor Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. De minister denkt dat het daarbij blijft en dat de EU niet op slot gaat voor Thaise visproducten. Thailand exporteert jaarlijks voor 32 miljard baht vis naar de EU-landen.

Vermoedelijk in april wordt een wet van kracht, die strengere straffen stelt op illegaal vissen en het gebruik van illegale visnetten. Het ministerie werkt ook een actieplan voor het behoud van het zeemilieu.

- Kritiek op de acht wetsvoorstellen die betrekking hebben op de digitale economie. De voorstellen, die al zijn goedgekeurd door het kabinet, maken mogelijk inbreuk op de rechten van de bevolking en vrijheid van de media, zegt Phaibul Amornphinyokiat, specialist op het gebied van computerwetgeving. Volgens hem biedt één voorstel, dat bedoeld is persoonlijke gegevens te beschermen, de mogelijkheid dat de regering er meer toegang toe krijgt. Een ander voorstel legt de media aan banden.

De kritiek van Phaibul wordt gedeeld door zes civiele organisaties, waaronder de Green World Foundation en het Thai Netizen Network. Ze zeggen geen gelegenheid te hebben gekregen hun zegje te doen over de voorstellen. In de in te vormen twee commissies, die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van persoonlijke informatie en regulering van elektronische transacties, hebben ze geen zitting.

Het adviesteam van vice-premier Pridiyathorn Devakula heeft de opstellers van de voorstellen uitgenodigd voor een vergadering op dinsdag. Het team heeft, aldus een adviseur van Pridiyathorn, hen gevraagd de gewraakte mogelijke inbreuken op de mensenrechten uit de tekst te verwijderen.

- Het is altijd hetzelfde liedje: op een beschuldiging volgt een ontkenning. Dus ontkent de directie van de goudmijn in Pichit, die dinsdag een maand is stilgelegd op last van het Department of Primary Industries and Mines (DPIM), dat de mijn de gezondheid van omwonenden schaadt. Dat is gebleken uit een bloedtest van het Central Institute of Forensic Science, waarbij te hoge concentraties zware metalen werden gevonden.

De mijndirectie zet vraagtekens achter het onderzoek. Directeur Pakorn Sukhum zegt dat zijn bedrijf zich aan de veiligheidsregels van de overheid houdt. De afgelopen zeven jaar heeft het elke drie maanden een milieurapport aan het Pollution Control Department verstrekt. Pakorn gaat binnenkort praten met de DPIM. De sluiting schaadt het image van het bedrijf en heeft negatieve gevolgen voor de arbeiders, klaagt hij.

Volgens de omwonenden is de mijn nog steeds in bedrijf. Ze zeggen explosies te hebben gehoord.

- Weer een initiatief in de taaie strijd tegen corruptie. De regering gaat overheidsfunctionarissen en ondernemers vragen een ‘virtue agreement’ te ondertekenen waarin ze beloven projecten waarbij miljarden bah zijn betrokken, transparant uit te voeren.

De overeenkomst wordt in twee proefprojecten gebruikt: de aankoop van 3.138 nieuwe bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (kosten 13 miljard baht) en de aanleg van de Blue Line tussen Hua Lamphong en Bang Khae ( 14 km, kosten 82 miljard baht).

Vice-premier Wissanu Krea-ngam, lid van de onlangs gevormde anti-corruptiecommissie die onder voorzitterschap van premier Prayut staat, meent dat de overeenkomst een garantie vormt dat beide projecten vrij van corruptie zijn. Public representatives [wie precies?] mogen de projecten volgen en functionarissen vragen projectdetails bekend te maken. Tegen functionarissen die niet meewerken, wordt disciplinaire actie ondernomen; ze kunnen fluiten naar eventuele promotie.

De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand looft het besluit van de anti-corruptiecommissie om de bevolking te betrekken bij de strijd tegen corruptie. (Zie pagina Corruptie 2)

- De nieuwe grondwet gaat bepalingen bevatten tegen uitlatingen die haat en geweld opwekken. Daarmee gaat wet een stapje verder dan voorgaande grondwetten, want die beknotten de vrijheid van meningsuiting bij bedreiging van de nationale veiligheid, de privacy van personen, openbare orde of moraliteit en de fysieke en psychische toestand van de mensen.

‘Het gebruik van hate speech is een crisis die al enkele jaren aan de gang is’, licht CDC-woordvoerder Kamnoon Sidhisamarn toe. ‘Niet alleen de bevolking maar ook de media worden ervan beschuldigd  zich te buiten te gaan aan hate speech.’ Kamnoon ontkent dat de nieuwe regel de vrijheid van meningsuiting verder aan banden legt; in de wet komt een voorziening tegen misbruik van de regel. ‘Verschillen in politieke opvattingen zijn niet te vermijden, maar we dienen samen te leven zonder de dreiging van vijandelijkheid en geweld.’

Hate speech wordt in de nieuwe grondwet gedefinieerd als een collectieve daad van mensen om haat en discriminatie op te wekken, niet als een daad van een individu. 


ILO: Maatregelen stap in goede richting

14 januari – De Internationale Arbeidsorganisatie, beter bekend onder de afkorting ILO, juicht de pogingen van de regering toe om de mensenhandel de kop in te drukken. ‘Een stap in de goede richting’, zegt Max Tunon, senior programme officer voor ILO-Azië en Pacific. Hij signaleert een ‘toenemende inzet’ van de Thaise overheid, met name door maatregelen te nemen tegen wantoestanden in de visserij en visverwerkende industrie.

Maar Tunon sluit zijn ogen niet voor de weerbarstige praktijk. ‘De echte uitdaging is om ervoor te zorgen dat de wetten en regels worden gehandhaafd.’ De beste manier om dat volgens hem te doen zijn efficiënte inspecties en een klachtensysteem.

De ILO is daarbij behulpzaam door het organiseren van cursussen voor arbeidsinspecteurs. Vorig jaar deed ILO dat in de kustprovincies, waar mensenhandel het meest voorkomt. Aan verbetering van de klachtenprocedure wordt samen met het ministerie van Werkgelegenheid gewerkt. Zo dient de overheid kanalen te creëren waar slachtoffers en getuigen terecht kunnen om overtredingen te melden.

Maatregelen zijn ‘voor de show’
Narong Petprasert, docent aan de faculteit economie van de Chulalongkorn universiteit, is sceptisch over de maatregelen die de regering de afgelopen zes maanden heeft genomen.  De regering heeft ze alleen maar genomen vanwege druk door buitenlandse regeringen en instituten, zegt hij. Wanneer die druk vermindert, gaat de geboekte vooruitgang verloren.

‘Thailand’s falen om mensenhandel te onderdrukken is het gevolg van het feit dat beleidsmaatregelen nooit constant worden toegepast’, zegt hij. Het probleem kan volgens Narong ‘eens en voor altijd’ worden opgelost wanneer arbeiders zich verenigen of vakbonden vormen. ‘Niemand kan de rechten van arbeiders beter beschermen dan de arbeiders zelf. […] Het ministerie van Werkgelegenheid en de regering zouden de werknemers moeten aanmoedigen om hun rechten collectief te verdedigen.’

Voor het pakket aan maatregelen, waarmee Thailand een eind hoopt te maken aan Thailands degradatie naar de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport, zie het bericht Regering gaat mensenhandel hard te lijf in Nieuws uit Thailand van gisteren en bijgaand overzicht (klik hier). (Zie ook pagina Migranten)

Kort nieuws woensdag 14 januari

- De advocaat van de Japanner Mitsutoki Shigeta, die vorig jaar negen draagmoeders voor zich aan het werk zette, heeft bij de civiele rechtbank in Nonthaburi een zaak aanhangig gemaakt tegen het ministerie van Social Development and Human Security, dat zich over de baby’s heeft ontfermd. Wat de eis is, lees ik niet in het bericht; wel wordt de permanent secretaris van het ministerie geciteerd die zegt dat het ministerie op grond van de Child Protection Act van 2003 het recht heeft voor de baby’s te zorgen.

In het bericht wordt ook nog verwezen naar de Assisted Reproductive Technologies wet. Is in behandeling bij de NLA, begrijp ik uit het weinig specifieke bericht. Doel van de wet is om een eind te maken aan commercieel draagmoederschap zoals in het geval van Shigeta.

- De kop van het bericht luidt Ex-PM faces NLA impeachment vote, oftewel het noodparlement gaat oud-premier Yingluck [met terugwerkende kracht] afzetten, maar het bericht zelf is veel hear say over wat NLA-leden later deze maand gaan stemmen. NLA-leden met banden met het leger zouden een hint hebben gekregen een eind aan Yingluck’s politieke loopbaan te maken.

Voor afzetting is een meerderheid van drievijfde van de stemmen (132 stemmen) nodig. Sommige NLA-leden zouden zich kunnen onthouden van stemming, meldt het bericht. Een erg degelijke indruk maakt het bericht niet op me.

- Follow-up op het bericht van gisteren over de olifanten in nationaal park Khao Yai (Nakhon Ratchasima). Daarin is sprake van sluiting van een weg in het park en het advies een [andere?] weg te mijden. Vandaag meldt de krant dat het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation overweegt de openingstijden van het park voor voertuigen te beperken.

Dit jaar hebben olifanten er al vier voertuigen aangevallen. De dieren lijken geïrriteerd omdat ze niet zoals gebruikelijk wegen kunnen oversteken. Vooral aan het begin van het jaar was er meer verkeer dan normaal vanwege de nieuwjaarsvakantie.

De parkbezoekers krijgen bij binnenkomst een folder waarin staat wat ze moeten doen als ze oog in oog staan met een olifant, zoals niet toeteren, maar volgens premier Prayut worden die door velen niet gelezen.

Tourgidsen hebben de onhebbelijke gewoonte olifanten tegen te houden, zodat hun klanten de dieren beter kunnen zien. De directeur van het park heeft hen gevraagd dat niet meer te doen.

Volgens de secretaris-generaal van Friends of the Asian Elephants zijn olifanten van nature niet gewelddadig, maar hun agressie moet gewekt zijn door bezoekers die hen irriteren.

- Er moeten, geloof ik, enkele plooien worden glad gestreken omdat Thailand erg lijkt aan te schurken tegen China bij de geplande werkzaamheden ter verbetering aan het spoor. Twee nieuwe dubbelspoorlijnen zijn al gegund aan China en daar zijn Japan en Zuid-Korea minder gelukkig mee, alhoewel dat officieel niet wordt toegegeven. Zo gaat dat in de diplomatieke wereld.

Japan krijgt volgende maand een bezoek van premier Prayut Chan-o-cha. Het land mag uit drie routes kiezen: Mae Sot-Phitsanulok-Khon Kaen-Mukdahan, Ban Phun Nam Ron (Kanchanaburi)-Bangkok-Map Ta Phut (industrieterrein in Rayong) en Bangkok-Chiang Mai. Die tweede route wordt de toegangsroute naar Dawei in Myanmar, waar Thailand en Myanmar gezamenlijk een industriegebied en diepzeehaven ontwikkelen. Minister Prajin Juntong (Transport) verwacht dat Japan de laatste route (Bangkok-Chiang Mai) zal kiezen omdat die sneller tot stand kan worden gebracht.

Volgens een bron bij de Japanse ambassade sprak de minister gisteren met een Japanse delegatie, maar details van het gesprek zijn niet bekend gemaakt. Hoe de andere gegadigde Zuid-Korea tevreden wordt gesteld, meldt het bericht niet. (Zie pagina Spoorwegen)

- De NRC (nationale hervormingsraad) heeft gisteren het voorstel van de commissie energiehervormingen voor de geplande veiling van concessies voor olie/gas-exploratie afgewezen. De commissie wil die laten doorgaan, maar de tegenstanders stellen dat het systeem particuliere investeerders bevoordeelt en de bevolking geen kans geeft te participeren in ’s lands beheer van grondstoffen.

Het ministerie van Energie kondigde de veiling in september aan. Geveild worden 29 blokken waarvan 23 in het Noordoosten, Noorden en de Central Plains, en zes in de Golf van Thailand. Geïnteresseerde bedrijven kunnen tot 18 februari een bod uitbrengen. Wat de stemming in de NRC voor consequenties voor de veiling heeft, vermeldt het bericht niet. Er zal wel weer een of ander mooi compromis worden bedacht om alle partijen tevreden te stellen.

- Ik trap een open deur als ik stel dat corruptie endemisch is in Thailand. Elke dag kom ik wel een of meer berichten in de krant tegen waarin sprake is van corrupte praktijken met als standaard methode prijsopdrijving.

Vandaag een bericht over de aankoop van gymnastiektoestellen ad 700 miljoen baht voor scholen in Bang Len, Wat Bung Lad Sawai en Bang Phai Kok Wuao (Nakhon Pathom). De PACC (zie lijst van afkortingen) en het National Anti-Corruption Operational Centre gaan onderzoeken of er te veel voor is betaald. Zo betaalden sommige scholen 85.000 baht voor hun toestellen en andere voor dezelfde 980.000 baht en da’s toch verdacht.

Het Chinese bedrijf dat ze verkoopt, rekent volgens PACC secretaris-generaal Prayong Preeyajit circa 100.000 baht voor die dingen. De PACC vermoedt dat politici van de meerprijs hebben geprofiteerd. Onderzoek gaat ook gedaan worden naar de agent die de toestellen importeerde. De onregelmatigheden kwamen aan het licht tijdens een tour die de PACC langs scholen in Nakhon Pathom, Ubon Ratchathani en Nonthaburi maakte. (Zie pagina Corruptie 2)

- Eveneens bijna endemisch: ongelukken met minibusjes. De chauffeurs rijden vaak veel te hard, halen gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en stampen het busje vol met [te veel] passagiers. Maandagnacht knalde een busje, onderweg van Bangkok naar Si Sa Ket, in Nang Rong (Buri Ram) op een vrachtwagen. De bestuurder van het busje en de passagier in de dead man’s seat kwamen om het leven, acht passagiers raakten gewond.

- Honderd leerlingen en docenten van beroepsopleidingen in het Zuiden gaan humanitaire hulp verlenen aan de slachtoffers van overstromingen in Maleisië. Die overstromingen noopten 90.000 bewoners te evacueren.

- Een goudmijn in Thap Khlo (Pichit) moet de werkzaamheden 30 dagen staken omdat in het bloed van omwonenden ongewoon hoge concentraties arseen en mangaan zijn gevonden. Het Department of Primary Industries and Mines verdenkt het bedrijf ervan daarvoor verantwoordelijk te zijn. Het bedrijf gaat bij de bestuursrechter in beroep tegen het sluitingsbevel.

- Veel overheidsnieuws op pagina 3 en dat sla ik maar eens over als niet relevant voor mijn lieve lezeressen en beste lezers. Voor wie het toch wil lezen, geef ik de titels zodat het op de website geraadpleegd kan worden: Super panel to push govt strategy agenda, Court gets power to halt charter changes, Digital economy body gets wide brief.

Verder een follow-up op de berichtgeving over de verduistering van 1,47 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). [Volgens de eerdere berichten 1,66 miljard baht.]

De politie is nu op zoek naar de mastermind die achter de verduistering zou zitten, een verdachte die niet eerder in beeld was. Deze persoon wordt door de hoofdverdachten, het voormalig hoofd Financiën van de KMITL en een bankdirecteur, ‘The Boss’ genoemd. Voorts heeft de politie 26 personen voor verhoor opgeroepen. (Zie pagina Corruptie 2)

- Weer twee doden bij de 96 Rohingya die vorige week zondag in Hua Sai (Nakhon Si Thammarat) werden aangehouden. Tijdens het transport van de groep was al een vrouw gestikt en op zee zouden vier zijn overleden [maar daarover rept het bericht vandaag niet; het stelt het totaal aantal op drie].

Volgens de politie is maandag één in het ziekenhuis overleden aan diarree en de ander aan bloedvergiftiging. Beide mannen zijn al begraven.

- De verkoper van sigaretten kreeg argwaan toen een Thaise man had betaald met een bankbiljet van 1.000 baht en het wisselgeld van 300 baht weigerde. En jawel hoor, het bankbiljet was vals. De verkoper meldde de oplichting bij de politie die de man wist te arresteren. Een en ander speelde zich af op een markt in Myanmar. In de tas van de Thai vond de politie achttien valse 1.000 baht biljetten en zestien van 100 baht, allemaal met hetzelfde serienummer.

- Na een brand in de APCB Electronics Co fabriek maandag op industrieterrein Bang Pa-in (Ayutthaya) zijn vijftien gevaarlijke chemicaliën in het grondwater gevonden. Watermonsters waren genomen om de oorzaak van de brand vast te stellen. Het gevaarlijkste stofje was cyanide, maar of dat de boosdoener was, is nog niet vastgesteld. Evenmin of het drinkwater in het gebied is verontreinigd.

De brand in het vijf verdiepingen tellende pand brak ’s ochtends om half twaalf op de tweede verdieping uit. De vlammen, aangewakkerd door een harde wind, verspreidden zich snel. Negenhonderd arbeiders renden voor hun leven. Het kostte de brandweer zeven uur om de brand onder controle te krijgen, maar ’s avonds laaide het vuur weer op.

- De autoriteiten gaan enig massagewerk doen om de plaatselijke gemeenschap in Mayo (Pattani) ervan te overtuigen dat vorige week drie opstandelingen niet in koelen bloede zijn vermoord, maar bij een vuurgevecht om het leven kwamen. Het leger gaat het huis repareren waarin de opstandelingen zich hadden verschanst en dat de nodige schade opliep. Twee opstandelingen zagen kans te vluchten.

- De Supreme Administrative Court is begonnen met de behandeling van de klacht van twee voormalige studenten in Yala over marteling door het leger in januari 2008. De zaak is in de Administrative Court van Songkhla al voor geweest. De mannen eisen 1,2 miljoen baht smartegeld plus 7,5 procent rente en een excuus in de krant.


Jumbo’s hebben genoeg van toeristen

13 januari – Als ik olifant was, zou ik zo langzamerhand ook genoeg krijgen van al die toeristen die me aanstaren. Laat me met rust, zou mijn devies zijn. En dit lijken de wilde olifanten in nationaal park Khao Yai inderdaad te willen, want sinds de jaarwisseling hebben ze driemaal passerende auto’s aangevallen, eenmaal omdat de bestuurder claxonneerde.

Gisterochtend ging een jumbo berserk: hij plunderde de kantine tegenover het kantoor van het park en werd later gesignaleerd bij het parkeerterrein.

Mattana Sri-krajang, een expert werkzaam bij het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, vindt dat toeristen de toeristische route vanaf Dan Nern Hom in Prachin Buri naar snelweg 3077 maar beter kunnen mijden omdat die weg de belangrijkste oversteekplaats van het wild is.

De parkautoriteiten overwegen de weg die van Prachin Buri naar het kantoor loopt, af te sluiten voor bezoekers. Advies voor nu: Doorrijden, motor niet afzetten, niet toeteren, niet met de koplampen knipperen en bij het fotograferen de flits uitlaten.

Khao Ang Rue Nai
In het Khao Ang Rue Nai wildreservaat in Chachoengsao speelt met olifanten weer een ander probleem. Parkhoofd Sermpan Saliman zegt dat de confrontaties tussen boeren die bij het complex wonen en olifanten zullen verergeren als gevolg van droogte en voedseltekort. Te verwachten valt dat de dieren nog vaker akkers zullen plunderen.

Om dat voorkomen zijn speciale eenheden van bewoners en boswachters gevormd die tot taak hebben de jumbo’s terug naar het bos te lokken. Omwonenden is verteld hoe ze moeten reageren opdat de dieren niet onnodig kwaad wordt gedaan. ‘We willen niet dat de olifanten worden vergiftigd of gedood nadat ze van de oogst van boeren hebben gegeten’, zegt Sermpan.

Het probleem is dat boeren de habitat van de olifanten zijn binnen gedrongen. Ze hebben er hutten gebouwd en verbouwen er maïs en suikerriet, twee gewassen waar de dieren gek op zijn. Bovendien is het aantal olifanten fors toegenomen: tien jaar geleden waren er 170, nu zo’n 350 en die willen allemaal wat te eten hebben.

Sermpan vindt dat er iets aan moet worden gedaan: geboortebeperking of olifanten naar elders verhuizen, want er leven nu te veel dieren op een te kleine oppervlakte. Volgens een studie zijn er zestig nationale parken in het land, waar nog ruimte is voor olifanten. Maar volgens Sermpan is dat een ‘gevoelige kwestie’ die nadere studie vereist. [Geen toelichting.]

Regering gaat mensenhandel hard te lijf

13 januari – De regering wil de mensenhandel nu eindelijk eens uitroeien. Het moet afgelopen zijn met wantoestanden, niet alleen in de visserij en visverwerkende industrie maar ook met betrekking tot kinderen, vrouwen alsmede dwangarbeid en de tewerkstelling van migranten.

Gisteren is onder voorzitterschap van premier Prayut Chan-o-cha een key meeting gehouden waarop deadlines zijn afgesproken voor actie en verslaglegging. De vergadering werd bijgewoond door de ministers en staatssecretarissen van negen ministeries en de leiding van de strijdkrachten en politie.

Voor alle voorgenomen maatregelen zie bijgaand kader  (klik hier voor het kader).

Achtergrond van de harde aanpak is de degradatie van Thailand vorig jaar van de tier 2 naar de tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Dat betekent: Thailand doet te weinig tegen mensenhandel. Indien dit zo blijft, dreigen handelssancties en dat zou voor de garnalenexport desastreus zijn. Vanuit Europa wordt druk uitgeoefend om te voldoen aan de regels van de EU ten aanzien van illegal, unreported and unregulated fishing (IUU).

Bangkok Post besteedt in haar openingsartikel uitgebreid aandacht aan de problematiek, maar Dick’s blog zou uit zijn voegen barsten als ik dit allemaal vermeld. De geïnteresseerde lezer leze Govt boosts anti-trafficking push en Minister claims progress made on trafficking op de website van de krant.

2015 Discover Thainess Parade

13 januari – Het nieuwsbericht zegt er geen woord over, dat gaat alleen over de verkeersmaatregelen, dus haal ik de informatie over de 2015 Discover Thainess Parade morgen maar uit een advertentie die een dag eerder in de krant stond. De parade, georganiseerd door de Tourism Authority of Thailand, bestaat uit zes magnificent floats (praalwagens) en meer dan duizend performers, maar wat die artiesten allemaal doen of vertegenwoordigen lees ik weer niet.

De parade begint om 16.30 uur bij het National Stadium en eindigt om 20.30 uur bij de hoofdingang van het Lumpini park. Onderweg wordt bij drie podia stilgehouden: Siam Discovery, Gaysorn Plaza en in het Lumpini park. Op bijgaand kaartje de route.

Kort nieuws dinsdag 13 januari

- De politie heeft gisteren in Nonthaburi voor 20 miljoen baht aan gesmokkelde goederen in beslag genomen. Ze lagen in een vrachtwagen geladen met onder andere vervalste merkartikelen van Louis Vuitton, Hermès, Christian Dior, MAC en Adidas. De vrachtwagen kwam uit Laos, was in Mukdahan over de grens gekomen en werd in Bang Kruai gestopt.

Bestemming was een magazijn in Nonthaburi. De in China vervalste spullen waren bestemd voor veertig wederverkopers op de markt in Sampeng, Pratunam en Patpong (Bangkok) en voor toeristische attracties elders in het land.

 - Een internationaal team van wetenschappers heeft een krachtig nieuw vaccin ontwikkeld tegen dengue fever. Uit proeven is gebleken dat het in 80 procent van de gevallen een ziekenhuisopname kan voorkomen. Het vaccin komt binnen twee jaar beschikbaar.

De doorbraak is bekend gemaakt op het Asian Member States Dengue Vaccination Advocacy forum [waar, wanneer?]. De proeven werden verricht onder tienduizend kinderen in vijf Asean-landen, in Thailand in Ratchaburi en Kamphaeng Phet, en twintigduizend in Zuid-Amerika. Bij de proeven kregen de kinderen drie injecties: bij de geboorte en wanneer ze 6 en 12 maanden oud waren. (Zie pagina Gezondheidszorg)

- Niet alleen is een Rohingya vrouw gestikt tijdens het vervoer van 97 Rohingya naar Songkhla, maar op zee zijn ook nog eens vier van hen overleden. Ze zwierven vier maanden op zee rond voordat ze voet op Thaise bodem konden zetten, want patrouillerende marineschepen moesten voortdurend worden ontweken. Aan de Thaise smokkelaars moesten ze 40.000 tot 50.000 baht betalen in ruil waarvoor ze naar de grenspost Sadao in Dongkhla zouden worden gebracht. De groep werd zondag in Hua Sai (Nakhon Si Thammarat) aangehouden.

Niran Phithawakchara, commissaris van de National Human Rights Commission, is ernstig bezorgd over hun lot. Hun detentie is slecht voor hun gezondheid en stelt hen bloot aan discriminatie, zegt hij. Niran wijst er nog eens op dat Thailand vluchtelingen niet in overeenstemming met internationale richtlijnen op het gebied van mensenrechten behandelt. De immigratiewetten zijn gebaseerd op nationale veiligheid.

- Een maand lang hebben ze geprotesteerd, maar nu hebben de vissers in Trang dan toch eindelijk hun zin gekregen: de bedreigde dugongs (zeekoe) krijgen geen chip. Het Marine and Coastal Resources Centre heeft het researchproject geschrapt waarbij de zeezoogdieren via een satelliet gevolgd konden worden. De vissers heeft het centrum kunnen overtuigen dat de studie de dieren zou kunnen hinderen en zelfs verwonden. De zeekoeien die al een chip hebben gekregen, worden ervan verlost [als ze getraceerd kunnen worden voor de kust van Trang].

Voor het project was 2 miljoen baht uitgetrokken. Manot Wongsureerat, hoofd van nationaal park Hat Chao Mai in Trang, vindt het jammer dat nu geen gegevens kunnen worden verzameld over het gedrag van de zeekoeien, hun habitat en migratieroutes.

- Een openbare hoorzitting over een wetsontwerp om marteling en gedwongen verdwijningen uit te bannen heeft de hoop gewekt dat de wet nog binnen de zittingsduur van de NLA (noodparlement) van kracht kan worden.

Dat is althans de verwachting van Narach Sawetanant, directeur-generaal van het Rights and Liberties Protection Department van het ministerie van Justitie. Hij baseert die verwachting op het feit dat de wet hoog op het prioriteitenlijstje van Justitie staat. Narach hoopt de definitieve versie deze maand aan het kabinet te kunnen voorleggen. Als dat het groene licht geeft, gaat het naar de Raad van State voor advisering en vervolgens het parlement.

Indien aangenomen wordt het de eerste wet die specifiek betrekking heeft op marteling en gedwongen verdwijningen, met name in gevallen waarbij regeringspersoneel verdacht wordt. Dat geldt bijvoorbeeld in het Zuiden; de Justice for Peace Foundation zegt dat het leger er zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen.

Vandaar dat sommigen tijdens de hoorzitting de vrees uitspraken dat de NLA de wet zou kunnen afwijzen omdat veel leden uit het leger komen. Maar anderen menen daarentegen dat de wet het image van de door het leger geïnstalleerde regering op het gebied van mensenrechten zal verbeteren.

- De NRC (nationale hervormingsraad) wil de vier belangrijkste partijen, verantwoordelijk voor ’s lands politieke conflicten, uitdrukkelijk betrekken bij nieuwe verzoeningsgesprekken. Het gaat om voormalig regeringsparij Pheu Thai en voormalig oppositiepartij Democraten, het UDD (roodhemden) en de PDRC (anti-regerings beweging tijdens het bewind van Yingluck).

- Kiesraadcommissaris Somchai Srisutthiyakorn heeft zijn excuses aangeboden voor zijn opmerking dat het overhevelen van de organisatie van de verkiezingen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gelijk staat aan ‘het geven van een zwaard aan bandieten’. Hij ging door het stof tijdens een ontmoeting met de vereniging van adjunct-dictrictshoofden, maar hij hield wel vast aan zijn bezwaar tegen de overheveling.

‘Het is beter de verkiezingen uit de handen van politici te houden die het proces voor eigen doeleinden willen misbruiken.’ Maar ook deze nuancering riep kritiek op, want hij desavoueerde daarmee ministeriepersoneel. Na de bijeenkomst zei Somchai met ‘bandieten’ niet gedoeld te hebben op ambtenaren maar op politici die proberen ambtenaren te manipuleren. ‘Maar ik speculeer, ik zeg niet dat het nu al gebeurt.’

- Tegen zeventig eigenaren van magazijnen en rijstsurveyors heeft het ministerie van Handel aangifte gedaan wegens hun rol in het controversiële hypotheeksysteem voor rijst. Volgens de aanklacht is onder de vorige regering 3,6 miljoen ton rijst slecht gecontroleerd en in veel pakhuizen opgeslagen. Het gaat onder anderen om surveyors die substandaard rijst als goed hebben beoordeeld en magazijneigenaren die de opgeslagen rijst lieten rotten. De schade wordt geschat op 65 miljard baht. (Zie pagina Rijst 3)

- Het leger ontkent een bericht in The Phnom Penh Post dat Thaise soldaten hebben toegegeven woensdag in Sa Kaeo twee Cambodjanen levend verbrand te hebben. Die twee waren met twee anderen illegaal de grens overgestoken om belastingen op een gesmokkelde motorfiets te ontduiken.  De verkoolde stoffelijk overschotten zijn voor autopsie naar Bangkok overgebracht. [Wat er wel gebeurd zou kunnen zijn, vermeldt het bericht niet.]

- De politie heeft gisteren op Suvarnabhumi het voormalig Pheu Thai parlementslid, tevens voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Chavarin Latthasaksiri aangehouden. Hij wordt verdacht van de verduistering van 11 miljoen baht van Bangkok Petrochemical Co (BPC) in Cambodja. Dat geld was een betaling aan TPI Polene voor geleverd cement maar kwam op de bankrekening van de Thai-Chinese Buddhism Culture Association terecht, nadat de transactie was gehackt. Chavarin is voorzitter van die vereniging. Het geld is opgenomen en niet terugbetaald omdat het volgens Chavarin al uitgegeven was, zegt BPC. Tegen storting van een borgsom van 1 miljoen baht is Chavarin vrijgelaten.

- Mooi voornemen. Minister Narong Pipatanasai (Onderwijs) heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar waarin een eind komt aan het analfabetisme van Thaise leerlingen. Volgens een recent onderzoek kunnen 26.000 leerlingen van Prathom 3 (derde klas lagere school) slecht lezen en schrijven en 35.000 leerlingen, meest migranten en kinderen uit bergstammen, zijn analfabeet.

De minister zegt er vertrouwen in te hebben dat onderwijzers het analfabetisme naar nul kunnen  terugbrengen, alhoewel sommige migranten en bergstam kinderen moeite met de Thaise taal zullen blijven houden omdat het niet hun moedertaal is.

Obec secretaris-generaal Kamol Rodklai zegt dat lesmateriaal en intensieve cursussen ontwikkeld gaan worden voor leerlingen die slecht presteren bij het lezen, begrijpen en schrijven van de Thaise taal. (Zie pagina Onderwijs)


Na een week van terreur

12 januari – Veertig wereldleiders en nabestaanden van de zeventien slachtoffers voerden gisteren een mars in Parijs aan van tienduizenden mensen. Ook buiten de stad gaven 600.000 mensen een duidelijk signaal af voor vrijheid van meningsuiting. In andere wereldsteden werden eveneens rally’s gehouden.

Bangkok Post opent vandaag met een artikel over de bijeenkomst op de Place de la République in Parijs. Een enkele quote: ‘Vandaag is Parijs de hoofdstad van de wereld’ (Franse president Hollande), ‘Ik wil laten zien dat we niet bang zijn van extremisten’ (Jacqueline Saad-Rouana, 70), ‘De mars is een manier om te tonen dat we in een land leven, waarin iedereen een plaats heeft’ (vrouw, 50).

Inmiddels is het gevaar nog niet geweken. De Duitse krant Bild zegt dat de Amerikaanse inlichtingendienst berichten heeft onderschept, waarin IS-leiders een nieuwe golf van aanvallen aankondigen.

Verder in de krant een artikel over de aanslag met een brandbom op het hoofdkantoor van de regionale krant Hamburger Morgenpost in Hamburg, maar die veroorzaakte slechts lichte schade en er vielen geen slachtoffers. De krant had cartoons uit Charlie Hebdo herdrukt. Voorts het opinieverhaal Free speech and the crossing of a line en French Muslims wonder what comes next after week of terror.

2015: Verkeersaders Bangkok verstoppen

12 januari – Bangkok kan dit jaar een verkeersinfarct verwachten omdat een groot aantal werkzaamheden de verkeersdoorstroming zal belemmeren, schrijft Bangkok Post in een Special Report naar aanleiding van details die door het ministerie van Transport bekend zijn gemaakt.

Een groot project is de aanleg van de Green Line van Mo Chit naar Khu Khot (16,4 km) die in 2020 moet zijn afgerond. Zodra de aanleg van de metrolijn begint, wordt het verkeer op twee grote wegen, Vibhavadi en Phaholyothin, gehinderd. Op de Phaolyothin wordt het aantal rijstroken teruggebracht, waardoor automobilisten zullen uitwijken naar Vibhavadi maar ook daar komen ze van een koude kermis thuis. Om opstoppingen te voorkomen wordt zoveel mogelijk ’s nachts gewerkt.

Andere werkzaamheden zijn de aanleg van een dubbelspoorbaan, de uitbreiding van een snelweg en de uitbreiding van luchthaven Suvarnabhumi. Het artikel somt verder een groot aantal werken op die in uitvoering zijn, voornamelijk metrolijnen, of dit jaar in uitvoering komen. Na lezing vroeg ik me af of het autoverkeer in Bangkok niet geheel stil komt te liggen.

Kort nieuws maandag 12 januari

- De westelijke startbaan van Suvarnabhumi wordt tot 14 februari elke dag ’s nachts tussen 1 en 6 uur voor onderhoudswerkzaamheden deels gesloten.  Door de reparaties is de baan niet over de gehele lengte beschikbaar, waardoor alleen middelgrote vliegtuigen er gebruik van kunnen maken. Grotere toestellen verhuizen naar de oostelijke baan. Of daardoor vertragingen zullen ontstaan, is onduidelijk. Gisteren was de eerste dag waarop vluchten moesten verhuizen.

- Een Rohingya vrouw is gisteren in een overvolle pickup doodgedrukt tijdens een rit van Phangnga naar Songkhla. De vrouw maakte deel uit van een groep van 98 Rohingya die door een bende het land zijn binnengesmokkeld.

De vluchtelingen waren samen gepropt in vijf voertuigen en werden bij een controlepost in Hua Sai (Nakhon Si Thammarat) aangehouden. Ze zaten in drie pick-ups, een tot busje omgebouwde pick-up en een Toyota Fortuner. Drie chauffeurs zagen kans te vluchten, de andere twee werden gearresteerd. De migranten zijn naar het politiebureau van Hua Sai gebracht en vandaar in kleine groepjes voor behandeling naar het Hua Sai ziekenhuis. Ze waren uitgeput en hadden twee dagen niet gegeten. Nadat het bericht over hun aanhouding zich had verspreid, kwamen veel moslims naar het politiebureau om eten en kleding te brengen.

Wanneer bij verhoor blijkt dat ze het slachtoffer zijn van mensenhandel, worden ze naar hun herkomstland teruggestuurd.

- De Transport Co vraagt de regering het monopolie van staatsoliebedrijf PTT Plc op de verkoop van brandstof aan de (eveneens staats) busmaatschappij te beëindigen, zodat elders door middel van veilingen goedkoper brandstof kan worden gekocht. Dit kan 1 baht per liter schelen, waardoor per jaar 60 miljoen baht wordt bespaard.

De monopolieregel is in 1999 door het toenmalige kabinet ingesteld. Volgens Anusorn Saengnimnuang, voorzitter van de raad van bestuur van Transport Co, is er voor de regering geen noodzaak meer PTT te subsidiëren omdat het bedrijf inmiddels deels geprivatiseerd is en een gigantische winst maakt.

- De NLA-commissie die voormalig premier Yingluck aan de tand gaat voelen over het hypotheeksysteem voor rijst, zal naar verwachting willen weten waarop ze de door haar gehanteerde verliescijfers baseert, want het ministerie van Financiën komt tot heel andere [hogere] cijfers. Een andere vraag is waarom ze geen eind heeft gemaakt aan het systeem, nadat beschuldigingen waren geuit over corruptie en bekend werd dat het systeem enorme verliezen maakte.

Yingluck hang afzetting [met terugwerkende kracht] boven het hoofd en een politieke ban van 5 jaar. De NACC heeft haar beschuldigd van plichtsverzuim. Vrijdag verdedigde ze zich in de plenaire vergadering van de NLA, aanstaande vrijdag gaat de commissie haar ondervragen en op 23 januari beslist de NLA of ze afgezet gaat worden. (Zie pagina Corruptie 2)

- Maak van de Kiesraad geen rubber stamp [zoiets als marionet], zegt voormalig Kiesraad adjunct secretaris-generaal Somsak Suriyamongkhon naar aanleiding van het voorstel van de CDC om de organisatie van de verkiezingen over te hevelen naar Binnenlandse Zaken en het uitdelen van rode kaarten naar de rechtbank.

De Kiesraad zou alleen nog maar het ‘toezicht’ mogen houden op de verkiezingen, een formulering die volgens Somsak voor veel interpretaties vatbaar is. ‘Wat voor veranderingen er worden aangebracht, de Kiesraad moet sterk genoeg zijn om vrees in te bezoemen bij mensen die iets verkeerds willen doen.’ Somsak is niet de enige die het voorstelt hekelt. Ook Kiesraadcommissaris Somchai Srisuttiyakorn verzet zich.

- Rusland heeft een militaire samenwerkingsdeal met Thailand voorgesteld op het gebied van technologie, personeelsbeleid en bewapening. Thailand op zijn beurt stelt voor dat Rusland agrarische producten afneemt. De deal kwam ter sprake tijdens een ontmoeting van de Russische minister van Industrie en Handel, die in Thailand is, met minister Prawit Wongsuwon van Defensie.

Wongsuwon zegt de strijdkrachten te hebben gevraagd wat hun aankoopplannen voor het begrotingsjaar 2016 zijn. ‘We moeten uitzoeken wat de strijdkrachten willen en ook de hoeveelheden.’ Naar verwachting brengt de Russische premier Dmitry Medvedev binnen twee maanden een bezoek aan Thailand.

- Het voornemen van de regering om patiënten die verzekerd zijn via het Universal Coverage Scheme (UC), een volksverzekering tegen ziektekosten die voor de meeste Thais geldt, voor bepaalde verrichtingen te laten betalen valt niet in goede aarde bij gezondheidsactivisten [?]. De regering wil zo de toenemende kosten de kop in drukken.

Supatra Nacapew, gezondheidsactivist en lid van de NRC, vindt het geen goede zaak omdat het UC op basis van het publiek belang moet worden beheerd. Volgens hem is het belangrijkste probleem dat de drie verzekeringen [voor bevolking, ambtenaren en werknemers] verschillende vergoedingen kennen. Daardoor ontstaat de financiële last en is het medisch personeel overwerkt. Van de drie verzekeringen kost het UC het meeste.

Naar verluidt zouden vierhonderd staatsziekenhuizen in financiële moeilijkheden verkeren. Het UC-budget ontneemt patiënten kwaliteitszorg, zegt de permanent secretaris van Volksgezondheid. Een groep artsen heeft daarom voorgesteld de National Health Security Office Act van 2002 te wijzigen. De NLA-commissie volksgezondheid ondersteunt het voorstel.

De commissie stelt voor het budget te wijzigen, maar wat precies begrijp ik niet en het verband met betaling voor verrichtingen ook niet. Het resultaat zou uiteindelijk zijn dat ziekenhuizen meer geld voor patiëntenzorg hebben en dat snap ik weer wel. (Zie pagina Gezondheidszorg)

- Het ministerie van Landbouw stelt vier maatregelen voor die een eind moeten maken aan illegaal, ongemeld en ongereguleerd vissen. Ze behelzen registratie van boten, het volgen van vissersboten met GPS, intensivering van de controles en wetswijzigingen. Doel is de mensenhandel te bestrijden, een euvel waarvoor Thailand sterk wordt bekritiseerd door de internationale gemeenschap.

- Wanneer werkgevers werknemers de laan uitsturen, dienen ze hen een afvloeiingsuitkering mee te geven, maar niet alle werkgevers doen dat. In dat geval keert het ministerie van Werkgelegenheid het geld uit.

Het hiervoor beschikbare fonds heeft nog 170 miljard baht in kas. Het ministerie wil dat er 130 miljoen baht bij komt. Een deel van dat bedrag is bestemd voor de kosten die het verhalen van de bijdrage op de werkgevers, die in gebreke blijven, meebrengen.

Zo’n 864 werkgevers moeten nog 400 miljoen baht in het fonds storten; het ministerie heeft slechts een bedrag van 59 miljoen baht weten binnen te halen.

- Op Teacher’s Day, aanstaande vrijdag, krijgen negen onderwijzers en administrateurs de Kurusapa Award, een onderscheiding voor uitstekende prestaties. Dat gebeurt bij de Teachers Council of Thailand (Kurusapa), in Dusit met als eregast premier Prayut Chan-o-cha.

Ik licht er één uit: muziekleraar Natsukan Watthu aan de Anuban Krabi school. Zij stimuleert haar leerlingen zich in muziek te bekwamen als compensatie voor de onderlinge concurrentie zo hoog mogelijke cijfers te halen in de hoop tot de meest prestigieuze school te worden toegelaten.

Natsukan onderwijst al 14 jaar traditionele Thaise muziek. In elke klas zijn wel vier of vijf leerlingen die zich maar kort kunnen concentreren, zegt ze. Muziekles vergroot hun spanningsboog. Het vermindert hun stress en hun prestaties verbeteren. ‘Alhoewel academische kennis belangrijk is, moeten we muzikale, artistieke en lichamelijke vaardigheden niet vergeten.’ (Zie pagina Onderwijs)


Children’s Day op de militaire basis Suranee in Kanchanaburi.

Mars in Parijs is schreeuw om vrijheid

11 januari – Ook vandaag weer veel aandacht van Bangkok Post voor het drama in Parijs. Vandaag wordt in Parijs een grote mars gehouden – ‘Een schreeuw om vrijheid’, zegt de Franse minister-president – die zeker 1 miljoen mensen zal trekken. Daaronder ook prominenten als de Franse president François Hollande, Angela Merkel, David Cameron en vertegenwoordigers van de Arabische Liga.

Rond de stad zijn honderden soldaten gestationeerd, want het gevaar is nog allerminst geweken. De vriendin van een van de drie gedode militanten is nog op vrije voeten en een al-Qaeda groep in Yemen heeft een chilling nieuwe dreiging geuit. [Geen details]

De gijzelnemer die klanten in een joodse supermarkt in Vicennes (oost-Parijs) gijzelde, heeft vier klanten gedood. Vijftien anderen zijn gered. De politie doodde hem terwijl hij voor het avondgebed knielde.

De twee broers, die dood en verderf zaaiden bij het satirisch weekblad Charlie Hebdo, kregen de door hen gewenste martelaarsdood. Zij hadden zich verschanst in een drukkerij. Een werknemer die er zich verstopt had, gaf via sms-jes nuttige informatie door aan de politie buiten het gebouw. Toen de broers schietend uit de zaak kwamen, werden ze door de politie gedood.

Elders in de krant aandacht voor achtergronden zoals ‘Algeria is the wound that still bleeds’ en ‘France stumbling towards an uncertain future’, en een artikel over de jacht op de voortvluchtige Hayat Boumedienne. De politie waarschuwt dat ze ‘gewapend en gevaarlijk’ is.

Monorail is oplossing voor verstopt Bangkok

11 januari – Is een monorail dé ultieme oplossing voor Bangkok’s verkeersproblemen? ‘Een monorail zal zeker de verkeerscongestie in de hoofdstad verminderen’, durft adjunct-gouverneur Amorn Kitchawengkul wel te voorspellen. Het jongste idee om de verstopte stad te ontstoppen vormt de aanleg van de Grey Line, een monorail verbinding tussen Watcharapol via Rama IX naar Tha Phra.

Belangrijkste functie van de nieuwe lijn: dienst doen als feeder voor forenzen, die gebruik maken van BTS (bovengrondse metro), MRT (ondergrondse metro) en ARL (lightrail Suvarnabhumi-centrum). Want op dit moment zijn forenzen aangewezen op taxi, motorfietstaxi, bus of boot om hun bestemming te bereiken. Deze feeders zijn niet meer in staat de toenemende bevolking te bedienen.

De monorail heeft nog meer voordelen. De constructiekosten zijn lager dan van een metroverbinding, de lijn kan sneller worden aangelegd en er hoeft nauwelijks land voor te worden onteigend, wat tot altijd grote vertragingen leidt.

In juli vorig jaar zijn vier consultancybureaus begonnen met studies naar de exploitatie en milieu-effecten. Die moeten deze zomer klaar zijn. Daarna stuurt de gemeente Bangkok ze door naar het Traffic and Transport Department. Wanneer alle hobbels zijn genomen kan de constructie beginnen die in drie fases is verdeeld: Watcharapol-Thong Lor (16,25 km), Phra Khanong-Rasma III (12,17 km) en Rama III-Tha Phra (11,49 km).

De eerste fase neemt drie jaar in beslag. Die route verbindt het stadscentrum met zuidelijke randgemeentes en met name een zich snel uitbreidend woongebied. (Bron: Bangkok Post, 10 januari 2015)

Klik voor een kaartje met de route hier.

Kort nieuws zondag 11 januari

- Honderden boze dorpelingen hebben in Pa Plak (Nakhon Ratchasima) geprobeerde de verdachte van de verkrachting van en moord op een negenjarig meisje aan te vallen. Een grote politiemacht moest hem beschermen terwijl hij voor een persconferentie naar het politiebureau en daarna voor een reconstructie naar de plaats delict werd gebracht.

De 19 jaar oude man lokte op 3 januari het slachtoffer (een buurmeisje van hem)  mee, zogenaamd om te gaan vissen. Hij had gedronken en op zijn mobieltje naar porno gekeken. Bij de visplaats sloeg hij haar bewusteloos en vergreep zich aan het meisje. Na die gruwelijke daad gooide hij het lichaam in het water. Het werd een dag later gevonden.

De man had net een gevangenisstraf van drie maanden de rug wegens een beroving. Na de re-enactment probeerden twee mannen het politiekordon te doorbreken, maar ze slaagden er alleen in tegen de achterkant van de wagen waarin de verdachte werd afgevoerd, te schoppen. Tien andere boze dorpelingen werden door de politie tegengehouden.

- Het ideetje van een burger om de bevolking de gelegenheid te geven politici af te zetten, is overgenomen door het CDC, de commissie die de nieuwe grondwet schrijft. De CDC heeft tevens besloten de zogeheten impeachment procedure in handen te leggen van beide parlementskamers in plaats van alleen de Senaat.

Wanneer die er niet uitkomen, komt de bevolking aan de beurt. Indien bij een volgende verkiezing meer dan de helft van de kiezers tot afzetting besluit, mogen de desbetreffende politici de rest van hun leven met hun (politieke) duimen gaan draaien en niet vijf jaar, zoals thans.

Degene die het voorstel deed (zijn/haar naam is niet bekend gemaakt) schrijft in de brief, waarin hij het voorstel deed, dat het niet meer dan redelijk is de bevolking het recht te geven om politici af te zetten wanneer ze de wet overtreden, omdat ze ook door de bevolking zijn gekozen. Als bijkomend voordeel noemt hij de mogelijkheid dat een politicus de eer aan zichzelf houdt en zo een levenslange politieke ban voorkomt. (Zie pagina Grondwetwijziging)

- Het kabinet buigt zich dinsdag over het voorstel om een algehele kinderbijslag van 600 baht te introduceren voor kinderen tot zes jaar. Het voorstel kwam vorig jaar al tijdens de regering Yingluck ter sprake; toen werd 400 baht genoemd.

Vice-minister-president Yongyuth Yuthavong noemt de eerste zes levensjaren cruciaal voor de verstandelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Hij stelt een proefproject voor, waarbij arme gezinnen volgend jaar als eerste de bijslag ontvangen.

Thailand telt 5,4 miljoen kinderen jonger dan 6 jaar; slechts 1,26 miljoen kinderen komt in aanmerking voor de kinderbijslag van het Social Security Office die 400 baht bedraagt. Wanneer het voorstel het groene licht krijgt, nemen de kosten toe van 1,6 miljard baht naar 3,7 miljard baht per jaar.

- De federation of assistant district chiefs eist dat Kiesraad commissaris Somchai Srisutthiyakorn zijn excuses maakt en aftreedt omdat hij ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vergeleken met ‘rovers’. Somchai deed zijn gewraakte uitspraak naar aanleiding van het voorstel van de CDC om de organisatie van de verkiezingen over te hevelen van de Kiesraad naar het ministerie. Somchai vergeleek dat met ‘een zwaard in de handen van rovers leggen’. Somchai is binnen de Kiesraad belast met toezicht op de verkiezingen.

- Leuke verrassing voor kinderen die gisteren op Children’s Day naar het Siriraj ziekenhuis gingen om een well-wishing book voor de koning te tekenen, die in het ziekenhuis wordt verpleegd. Ze kregen van de Grand Chamberlain of the Bureau of the Royal Household namens de koning een cadeautje. Uitgedeeld werden dvd’s van de tekenfilm Mahajanaka, poppen, drinkglazen, sleutelhangers, sjaals, handdoeken, tassen, notebooks en zaklantaarns.

In het Government House stal premier Prayut Chan-o-cha de show met een pop van de Frog Prince. Hij riep de kinderen op om te voldoen aan de twaalf kernwaarden die de regering voor alle Thais heeft opgesteld, en haalde herinneringen op aan zijn eigen jeugd.

Zo vertelde hij dat hij het grootste deel van de tijd besteedde aan lezen, zodat hij goede cijfers op school haalde ‘als cadeau voor zijn ouders’.  ‘Kennis is heel belangrijk voor de toekomst van het land.’

Andere adviezen: Besteed minder aandacht aan de social media, het spelen van online games en soaps bekijken. En vraag je ouders niet een dure smartphone voor je te kopen, waarvoor ze zich in de schulden moeten steken.

Voor het Santi Maitree gebouw zong hij voor de kinderen Jong Rak (Please Love). ‘I will sing this song to tell all of you to please love his country as much as I do.’ Zoals gebruikelijk mochten kinderen weer plaats nemen op de stoel van de premier.

Elders in het land vonden tal van activiteiten plaats, maar die worden in het artikel niet genoemd. Wel zijn op de website van de krant daarvan foto’s te zien, onder andere van kinderen die in Surat Thani in een toestel van de luchtmacht mochten zitten en kinderen en ouders die in Kanchanaburi een ritje met een gepantserd voertuig maken (foto).

- Drie Koreanen die door een Thaise bende waren ontvoerd en voor losgeld werden vastgehouden, zijn vrijdag in winkelcentrum Seacon Square (Bangkok) door hun ontvoerders onverwacht vrijgelaten, vermoedelijk omdat ze in de gaten hadden gekregen dat de politie hen op de hielen zat. In het winkelcentrum hadden de Koreanen geld uit de muur moeten halen.

De ontvoerders hadden 2 miljoen baht als losgeld geëist; de familie had erin toegestemd 200.000 baht over te maken, maar de ontvoerders gingen daarmee niet akkoord.

- De wapens die vrijdag in Mayo (Pattani) zijn gevonden na een vuurgevecht met opstandelingen, blijken te zijn gestolen van het leger. [Geen details] Bij het gevecht kwamen drie opstandelingen om het leven en werden drie anderen gearresteerd. Ze hadden zich verschanst in een school.

- Op 23 januari beslist de NLA (noodparlement) of oud-premier Yingluck en de voormalige voorzitters van de twee parlementskamers [met terugwerkende kracht] worden afgezet en vijf jaar een politieke ban krijgen. Donderdag en vrijdag hebben één voorzitter en Yingluck zich al verweerd tegen de door de NACC ingebrachte beschuldigingen. De andere voorzitter kwam niet omdat hij meent dat de NLA niet bevoegd is de impeachment procedure te voeren die volgens de oude grondwet is voorbehouden aan de Senaat.

De drie (of twee) worden nog een keer bevraagd door een NLA-commissie en mogen op 21 en 22 januari zich nogmaals verdedigen in de NLA. (Zie pagina Corruptie 2)

- Een verdachte in de KMITL-zaak (verduistering 1,66 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang), die vrijdag is gearresteerd, blijft achter de tralies want de rechtbank weigerde gisteren hem op borgtocht vrij te laten. De man wordt in verband gebracht met de verdachte verkoop van een Lamborghini aan een acteur.

Bij zijn arrestatie in een resort in Sam Khok (Pathum Thani) heeft de politie 120.000 baht aan contant geld, Amerikaanse dollars, een Chevrolet, twee autosleutels en documenten in beslag genomen. De man ontkent elke betrokkenheid met de KMITL-verduistering. De politie onderzoekt hoe hij zijn geld verdiende en zijn vermogen verkreeg. (Zie pagina Corruptie 2)

- Geen Tour de France etappe in Thailand, waarvan vorig jaar sprake was, dan maar een eigen Tour de Mekong, heeft het ministerie van Sport en Toerisme bedacht. Aan de voorbereidingen van de wedstrijd, die vermoedelijk in de noordoostelijke provincie Loei haar startpunt krijgt, wordt hard gewerkt. De voorlopige route gaat ook de Mekong over naar Laos.

- Volgende week praat het ministerie van Transport met Chinese functionarissen over de aanleg van twee dubbelspoorlijnen, waarover Thailand en China vorige maand een Memorandum of Understanding hebben gesloten. Gepraat wordt over haalbaarheidsstudies, ontwerp en onteigening van land. Aan de hand daarvan kan bepaald worden of aanpassing van de route nodig is.

Op 5 februari wordt verder gepraat. Dan gaat het over de investerings vooruitzichten en de tijdsplanning. De geplande routes worden van eind februari tot begin maart verkend. Het ministerie van Transport heeft als wens dat de lijnen in 2017 in bedrijf komen. (Zie pagina Spoorwegen)


Parijs: Bangkok Post pakt uit met 4 pagina’s

10 januari – Vier pagina´s trekt Bangkok Post vandaag uit voor de gebeurtenissen in Parijs, waar de aanslag op Charlie Hebdo van woensdag werd gevolgd door twee gijzelingen. Daarbij zijn twee gijzelaars door de politie gedood, een man en een vrouw die een kosher kruidenierswinkel in oost Parijs waren binnengedrongen.

Ze dreigden de vijf gegijzelde klanten te doden als de Franse autoriteiten achter de twee broers zouden aangaan, die verdacht worden van de aanslag. De broers hadden zich verschanst in een drukkerij in het noordoosten van Parijs, die door de politie is omsingeld. Ze zouden als martelaar willen sterven.

Op de overige pagina´s onder andere een verhaal over Arabische cartoonisten (Arab cartoonists no strangers to threat), lof van Somalische miltanten voor de ‘heroïsche’ aanslag, aandacht voor de dood van Ahmed Merabet, wiens dood op woensdag tot de hashtag #JesuisAhmed op Twitter leidde naast #JesuisCharlie en een opinieverhaal van een columnist van The News York Times met als titel We’re not all Charlie Hebdo, and that’s a good thing.

Foto’s kan ik niet plaatsen, want daar rust het copyright van Reuters en AFP op en die sturen bij misbruik een vette rekening.

Japan populaire bestemming voor Thais

10 januari – Het Land van de Rijzende Zon is nog steeds een gewilde bestemming voor Thaise reizigers. De Thai Travel Agents Association verwacht dat in 2017 1 mijoen Thai het land bezoeken. Drie factoren maken het land aantrekkelijk: de yen staat op het diepste punt sinds zeven jaar, een visum is niet meer vereist en de regering voert een actief marketing en promotiebeleid. Thailand is voor Japan de vijfde grootste markt na Zuid-Korea, Taiwan, China en Hong Kong.

De concurrentie tussen reisagenten is fel. Een gemiddeld pakket van vijf dagen kostte in 2014 39.000 tot 45.000 baht. Verwacht dat de prijs in 2015 5 procent omlaag gaat. Voor Thaise reisbureaus is het niet gemakkelijk om tegen grote Japansetouroperators op te boksen. Die kunnen grotere kortingen bieden omdat ze hun eigen chartervluchten organiseren. (Bron: Bangkok Post, 9 januari 2015)

Secondentarief scheelt 6 procent winstgroei

10 januari – Thailand’s telefoonmaatschappijen zullen dit jaar een niet eerder vertoonde terugval in omzetgroei meemaken nu vanaf 1 maart de gespreksduur niet meer wordt afgerond op ene minuut, maar per seconde wordt berekend. Niettemin wordt nog steeds een aardige winst gemaakt dankzij een scherpe daling van de kosten als gevolg van een andere betalingswijze voor hun concessie.

Aanvankelijk was gerekend op een winstgroei van 20 procent; dat percentage is nu bijgesteld naar 14 procent. Op de uiteindelijk omzet heeft de omschakeling van minuut naar seconde geen grote gevolgen, want de maatschappijen halen hun grootste omzet uit het dataverkeer. Zie verder het bericht Gesprekskosten naar seconde-tarief van 9 januari. (Bron: Bangkok Post, 9 januari 2015)

Yingluck: Ik ben onschuldig

10 januari – Natuurlijk was ze onschuldig. Wie had verwacht dat oud-premier Yingluck vrijdag iets anders zou zeggen tijdens haar verdediging van het hypotheeksysteem voor rijst in de NLA (noodparlement)? Puntsgewijs enkele argumenten van Yingluck:

 • Het systeem had tot doel boeren en armen een beter leven te verschaffen en dat is een succes gebleken en het heeft de economische groei geholpen.
 • De stagnering van de betalingen [vorig jaar] was de schuld van de protesten van de PDRC, de anti-regeringsbeweging.
 • Het verlies is lang niet zo hoog als wordt beweerd.
 • Thailand verloor zijn koppositie als ’s werelds grootste rijstexporteur omdat India en Vietnam tegen lage prijzen rijst op de markt dumpten.
 • De beschuldigingen over corruptie in alle fases en op alle niveaus zijn gelogen en politiek gemotiveerd. Haar regering nam ‘verschillende maatregelen’ om corruptie te voorkomen.
 • Ze was niet bevoegd het systeem te stoppen nadat de NACC en de Rekenkamer hadden gewaarschuwd voor onregelmatigheden en verliezen. Het systeem was een regeringsbesluit.

De premier toonde zich na afloop van haar verdediging tevreden. Haar verweer was een reactie op de beschuldiging van de NACC dat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets had gedaan tegen de corruptie en de oplopende kosten, wat beschouwd kan worden als plichtsverzuim. De NACC heeft de NLA gevraagd Yingluck [met terugwerkende kracht]  af te zetten, een procedure die ook leidt tot een politieke ban van 5 jaar. Aan de NLA het laatste woord. (Zie pagina Rijst 3 en Corruptie 2)

Kort nieuws zaterdag 10 januari

- Vandaag is Children’s Day, een dag waarop kinderen op de stoel van de premier mogen zitten en op militaire bases met oorlogstuig mogen spelen. Vandaag ook heropenen in de hoofdstad twee kindermusea, die sinds 2007 en 2010 gesloten waren wegens renovaties.

De musea, voor de renovaties beheerd door particuliere bedrijven, waardoor toegangsgeld werd geheven, zijn nu gratis toegankelijk. Het Department of Culture, Sport and Tourism neemt de kosten voor zijn rekening en heeft voor elk museum een budget van 25 miljoen baht uitgetrokken.

Verder meldt het artikel bar weinig over de Kinderdag. Wat er in de musea is te zien en te doen, komen we niet te weten en wat elders in het land op het programma staat evenmin. Wel wordt gemeld dat gouverneur Sukhumbhand Paribatra gisteren 350 kinderen in het gemeentehuis ontving en hen vertelde dat het motto van Kinderdag dit jaar in Bangkok ‘Explore the ciry, searching for happiness’ is.

- De snelle goedkeuring door het kabinet van acht wetsvoorstellen op het gebied van ICT heeft verbazing gewekt bij netizens en cyber experts. De directeur van Bundit Centre Co en oprichter van de populaire website kapook.com, Poramate Minsiri, zegt dat een extra last wordt gelegd op providers, die nu ook strafbaar zijn wanneer ze opzettelijk overtredingen van de Computer Crimes Act steunen of die erkennen. Het ministerie van ICT krijgt daardoor te veel macht.

De grootste zorg is evenwel de vorming van twee controlerende organen, waardoor zakelijke transacties bekend dreigen te raken bij concurrenten. In andere landen is alleen de rechtbank bevoegd informatie op te eisen, maar de autoriteiten hebben er niet de blanco bevoegdheid van de Thaise wet, zegt Poramate.

Ook Isriya Paireepairit, oprichter van Siam Intelligence Unit, vindt de vorming van de twee controle-organen problematisch. Ze dupereren het vertrouwen van buitenlandse bedrijven, zoals LINE, Google en Facebook.

De directeur van Southeast Asian Press Alliance zegt dat haar organisatie verontrust is over de voorgestelde wet in een omgeving ‘waar bepaalde politieke denkbeelden als bedreiging van de nationale veligheid worden beschouwd’.

- De reden wordt niet gemeld door de krant, maar de overplaatsing van het hoofd van de Economic Crime Suppression Division naar een inactieve post [wat neerkomt op een schorsing] zal wel verband houden met vermoedens van corruptie. De adjunct-commissaris van het Central Investigation Bureau neemt de honneurs waar en Thongchai Wongsriwattanakul mag met zijn duimen gaan draaien op het Royal Thai Police Office [of er misschien koffie rondbrengen].

- Bij een vuurgevecht in Mayo (Pattani) tussen veiligheidstroepen en vermeende opstandelingen zijn drie opstandelingen gedood. Ze hadden zich verschanst in een huis op het terrein van een religieuze school in het subdistrict Luboh Yirai.Twee anderen werden gearresteerd.

- Wanneer er geen kink in de kabel komt, wordt dit jaar begonnen met de aanleg van een spoorlijn tussen Surat Thani en Phuket. Vanaf 2021 zou Phuket dan per trein bereikbaar zijn. De 131 kilometer lange lijn krijgt 12 stations.

- De registratie van buitenlandse werknemers wordt uitgebreid tot Vietnamezen, van wie velen illegaal in het land werken, maar hoeveel precies weet het ministerie van Werkgelegenheid niet. De registratie van werknemers uit andere buurlanden is inmiddels afgesloten.

De registratie van Vietnamezen begint in maart. Ze mogen maximaal een jaar in bepaalde beroepen werken, zoals arbeider en huishoudhulp. Verlenging van die periode is niet mogelijk.

In Bangkok en buurprovincies is een campagne van politie, soldaten en ministerieambtenaren begonnen om buitenlanders die er illegaal werken, op te sporen. Het ministerie dreigt met arrestatie van zowel de werknemer als de werkgever. De campagne duurt tot het eind van de maand. In andere provincies hebben de gouverneurs de leiding.

Volgens cijfers van het Employment Department zijn 1,6 miljoen gastarbeiders uit Laos, Cambodja en Myanmar inmiddels geregistreerd. (Zie pagina Migranten)

- Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de tsunami stappen woensdag 130 Australiërs en Nieuw-Zeelanders op de fiets om met een tocht van 800 kilometer 35 miljoen baht op te halen voor zes sites [?] van de Duang Prateep Foundation die zich bekommert om behoeftige kinderen. Het geld gaat gebruikt worden voor de bouw van jeugdherbergen en het verstrekken van voedsel en kleding aan kinderen ‘at risk’.

De fietstocht is een initiatief van Hands Across the Water, een Australische liefdadigheidsorganisatie, opgericht in 2004 om onderen anderen kinderen die het slachtoffer zijn van de tsunami te helpen.

- De verkeerspolitie van Bangkok gaat een elektronische database van verkeersovertreders opbouwen en wil die koppelen aan de gegevens van het Land Transport Department. Wanneer een overtreder, die zijn boete niet heeft betaald, dan zijn jaarlijkse registratie komt verlengen en voertuigbelasting komt betalen, loopt hij automatisch tegen de lamp.

Thans betaalt slechts 30 procent van de bekeurde weggebruikers de uitgedeelde boete. Agenten schuiven een bonnetje onder de ruitenwisser, maar betalen is er niet bij. Bij het nieuwe systeem heeft de agent een mobiel apparaat waarmee hij de bekeuring direct kan invoeren in het Police Information System.

Adjunct-commissaris Adul Narongsak van de gemeentepolitie, belast met verkeerszaken, verwacht dit jaar dat alle boetes worden binnengehaald. Bestuurders die tweemaal in dezelfde fout gaan, krijgen een strafpunt en bij driemaal wordt het rijbewijs geschorst.

- Het ministerie van Volksgezondheid is bezig het wetsontwerp voor de regeling van stamcelbehandeling te herzien. Doel is te voorkomen dat consumenten onbewezen en illegale behandelingen krijgen. Tevens worden regels gesteld aan research.

Thans is alleen behandeling toegestaan voor bloedziektes als leukemie en thalassaemia. Diverse klinieken met onbevoegd personeel trekken zich er niets van aan en maken sterk overdreven reclame voor stamcelbehandelingen.

Het ministerie heeft de hulp ingeroepen van specialisten om te helpen bij het opstellen van de wet. Ook zullen openbare hoorzittingen worden gehouden. Leden van het drafting committee [geen details] bestuderen momenteel de wetgeving in Engeland en Singapore. Omdat de totstandkoming van een wet lange tijd in beslag in neemt, wordt begonnen met een ministeriële regeling. (Zie pagina Gezondheidszorg)

- Het Anti-Money Laundering office is lekker bezig in de KMITL-zaak (verduistering van 1,6 miljard baht van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang). Het heeft bezittingen ter waarde van 100 miljoen baht bevroren die in het bezit zijn van bij de verduistering betrokken personen. Als ze niet kunnen aantonen dat ze die spullen eerlijk hebben verkregen, worden ze in beslag genomen. Het gaat om banktegoeden, loten van de Government Savings Bank, twee accomodaties [?], 30 eigendommen [?], 6 auto’s en 3 motorfietsen.

De bevriezing is belangrijk omdat de bezittingen gemakkelijk verborgen of overgedragen kunnen worden, waardoor Amlo’s pogingen in de toekomst om ze op sporen, bemoeilijkt zouden worden. De spullen zijn in het bezit van 21 personen en rechtspersonen.

Hoofdverdachten in de zaak zijn het voormalig hoofd van de afdeling Financiën van het KMITL en de directeur van een bankfiliaal. De zoveelste verdachte werd gistermiddag aangehouden. (Zie pagina Corruptie 2)

- Rectificatie. De demonstratie door Sikhs woensdag bij de Indiase ambassade in Bangkok was geen protest tegen de arrestatie van Jagtar Singh, zoals gemeld door de krant, maar was een steunbetuiging aan een Sikh-leider. Medio november ging die in hongerstaking als protest tegen de voortgaande detentie van Sikh politieke gevangenen, wier straftijd voorbij is maar die niet worden vrijgelaten. Die heeft de Sikh gemeenschap in Thailand laten weten aan de krant.


Je suis Charlie is de boodschap

9 januari – Bangkok Post pakt vandaag uitgebreid uit over de aanslag in Parijs op het satirische weekblad Charlie Hebdo. En da’s bijzonder, want doorgaans komt het buitenland er in de krant bekaaid vanaf, met uitzondering dan van Azië en de Aseanlanden.

In het openingsartikel op de voorpagina een overzicht van de gebeurtenissen sinds woensdag, geïllustreerd met een driekoloms foto van de herdenking gisteravond bij de Alliance Française in Bangkok. (Zie foto homepagina)

Een tweede artikel meldt dat de Franse ambassade, de residentie van de ambassadeur en het Lycée Français de Bangkok extra bewaakt worden.

Agenten van het bureau Bang Rak patrouilleren extra rond de ambassade aan de Charoen Krung Road.

‘We hebben op dit moment geen bepaalde vrees maar we moeten meer attent zijn dan anders’, zegt de Franse ambassadeur Thierry Viteau. Hij heeft Franse expats en toeristen opgeroepen waakzaamheid te betrachten en uit te kijken naar verdacht gedrag.

Op Franse gebouwen in Thailand hangt de vlag halfstok; leraren en leerlingen van het lyceum hielden een ogenblik stilte. Op een herdenkingsdienst [in de ambassade?] met het corps diplomatique en ambassadestaf las de ambassadeur een verklaring van de Franse president voor. Bij de Alliance Française kwamen gisteravond mensen bijeen.

Verderop in de krant ook ruimschoots aandacht voor de aanslag: pagina 6 is er in zijn geheel aan gewijd; het openingsartikel kopt Masked men shot at journalists with AK-47s. Op pagina 8, 9 en 10 het hoofdredactioneel commentaar en twee opinieverhalen. Dus vandaag alleen maar lof voor de journalistieke aanpak van BP.

Gesprekskosten naar seconde-tarief

9 januari – De grote telefoonmaatschappijen gaan in principe akkoord met het berekenen van de gesprekskosten per seconde in plaats van deze af te ronden op minuten. De grote 5 zijn dat woensdag overeengekomen met telefoonwaakhond NBTC. Die vijf zijn AIS, DTAC, True Move, TOT Plc en CAT Telecom.

Klanten moeten daarvoor wel overstappen op een nieuw promotiepakket, maar wat dat pakket precies inhoudt, is onduidelijk. Sutichai Cheunchoosil, vice-president van AIS, laat niet het achterste van zijn tong zien.

Het secondentarief geldt vanaf 1 maart voor een proefperiode van zes maanden. Na 1 september zal de NBTC de operators vragen de marktrespons te meten en het aantal klanten dat is overgestapt naar het secondesysteem.

Het systeem geldt alleen voor binnenlandse gesprekken ; niet voor internationale en roaming [?] gesprekken. Die worden berekend per 6 seconden. Volgens de operators is de verandering geen grote ingreep; alleen de IT en de facturering moeten worden aangepast. Wat voor invloed die op de winst heeft, willen ze niet zeggen. De vice secretaris-generaal van de NBTC zegt dat Thailand een van de laagste telefoontarieven ter wereld kent: gemiddeld 84 satang per minuut.

De zaak is in een stroomversnelling geraakt nadat de NRC (Nationale Hervormingsraad) dinsdag een rapport van de NRC-commissie consumentenzaken goedkeurde. Daarin werd op de overstap van minuut naar seconde aangedrongen. (Bron: Bangkok Post, 8 januari)

Prijsverlagingen op komst

9 januari – 43 consumentenartikelen komen in aanmerking voor een prijsverlaging vanwege de lagere olieprijs. Het ministerie van Handel maakt eind deze maand bekend wat consumenten minder gaan betalen. Dat hangt behalve van de olieprijs ook af van de prijs van de gebruikte grondstoffen en lonen.

Op de prijscontrolelijst van het ministerie staan artikelen die dagelijks gebruikt worden, waaronder voedsel, alsmede producten die in de landbouw worden gebruikt, bouwmaterialen, papier, benzine en medicijnen.

Bedrijven die deze producten produceren of verkopen dienen de overheid te informeren over hun productiekosten en bij een prijsverhoging toestemming te vragen. De olieprijs maakt gemiddeld 40 procent uit van de productiekosten.

Behalve de prijscontrolelijst hanteert het ministerie ook nog een priority watch list met tweehonderd producten. De prijs daarvan moet duidelijk worden aangegeven. (Bron: Bangkok Post, 8 januari)

‘Afzettingsprocedure herstelt vertrouwen’

9 januari – De afzettingsprocedure tegen de voormalige voorzitters van Huis van Afgevaardigden en de Senaat ontregelt niet het hervormingsproces en pogingen om nationale eenheid te smeden. In tegendeel: ze herstelt het vertrouwen van de bevolking in de politiek omdat degenen die in de toekomst een openbare functie nastreven een hoge mate van morele integriteit zullen moeten vertonen.

Dit betoogde Vicha Mahakhun gisteren op de eerste dag van het debat in de NLA (noodparlement) over de vraag of het verzoek van de NACC beide heren te straffen voor hun gedrag in maart 2013 in behandeling wordt genomen.

Volgens de NACC maakten ze zich schuldig aan een ambtsmisdrijf en machtsmisbruik en gedroegen zich onethisch door het debat over de samenstelling van de Senaat voortijdig te beëindigen waardoor 57 parlementsleden [van de oppositie] niet meer het woord konden voeren. Het voorstel werd later door het Constitutionele Hof van tafel geveegd, omdat het in strijd met de grondwet was.

De NLA vormt maandag een commissie, die de NACC en beide heren donderdag gaat ondervragen. Een stemming over afzetting valt pas over enkele weken te verwachten.

Vandaag maakt premier Yingluck haar opwachting in het parlement want tegen haar heeft de NACC ook een verzoek om afzetting ingediend.

Surapong Tovichakchaikul, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, dreigde eerder deze week met een rechtsgeding tegen leden van de NLA (noodparlement) die hun steun verlenen aan afzetting van Yingluck en de twee voorzitters, en een voormalig Pheu Thai-parlementslid en roodhemd waarschuwde voor een nieuwe ronde van protesten bij een unfair besluit van de NLA.

Kort nieuws vrijdag 9 januari

- De politie heeft de hulp van Interpol ingeroepen om in de KMITL-zaak een verdachte te vinden die vermoedelijk de benen heeft genomen naar Hong Kong. Tegen hem en een andere verdachte worden deze week arrestatiebevelen uitgevaardigd. Die verdachte is bereid zichzelf aan te geven, maar wanneer hij doet heeft hij niet gezegd.

De KMITL-zaak heeft betrekking op de verduistering van 1,6 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Hoofdverdachten zijn het voormalig hoofd van de afdeling Financiën en de directeur van een bankfiliaal. Zes anderen zijn er ook bij betrokken, omdat hun bankrekeningen zijn gebruikt om het geld weg te sluizen en wit te wassen. De twee hoofdverdachten en twee anderen zijn aangehouden; vier zijn nog op vrije voeten. (Zie pagina Corrruptie 2)

- Het Anti-Money Laundering Office heeft bezittingen van drie personen ter waarde van 50 miljoen baht en 4.000 rai in Nakhon Ratchasima in beslag genomen. Dat land, eigendom van de overheid en bestemd voor landbouwdoeleinden, was illegaal in gebruik genomen. Het werd gebruikt voor de verbouw van suikerriet, cassave en maïs.

De in beslag genomen bezittingen bestaan uit 30 wagens en tractors, 12 bankrekeningen, grondactes en huizen en gebouwen in de districten Wang Nam Khieo en Pak Thong Chai. (Zie pagina Krakers op overheidsland)

- De Patani United Liberation Organisation (Pulo) houdt eind deze maand in Hamburg een vergadering met haar leden ter voorbereiding van de vredesgesprekken tussen Thailand en het zuidelijk verzet. Nog niet bekend is wanneer de in 2013 stilgelegde gesprekken worden hervat. De vergadering wordt in Duitsland gehouden omdat de meeste Pulo-leden in het Westen wonen.

Ook de andere in het Zuiden opererende verzetsgroepen zijn uitgenodigd omdat tevens het 47-jarig bestaan van Pulo wordt gevierd. Volgens een bron bij de veiligheidsdiensten is het échte doel van de vergadering om een gezamenlijke strategie te bepalen. Tot nu toe heeft alleen Gerakan Mujahidin Patani laten weten te zullen komen.

- Het doet vaag denken aan de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie van bisschop Desmund Tutu: een orgaan dat bemiddelt en conflicterende partijen naar de onderhandelingstafel brengt.

Het ideetje is geboren tijdens de eerste vergadering van de NRC-commissie nationale verzoening. En dat is ook het doel: niet wachten tot hervormingen vrucht dragen, want dat kan wel vier jaar duren, maar recht doen, de waarheid onthullen, schuld bekennen en een rehabilitatieplan opstellen, aldus CDC-voorzitter Borwornsak Uwannoo, die de vergadering bijwoonde.

Amnestie kan daar deel van uitmaken, maar niet voor corruptie en misdrijven, zegt commissievoorzitter Anek Laothamatas. De bevolking zal gestimuleerd worden haar mening te geven hoe nationale verzoening kan worden bereikt. ‘Het is belangrijk om het publieke sentiment over de noodzaak van eenheid binnen vier maanden aan te moedigen.’

- Het ministerie van Transport gaat in samenwerking met negen andere diensten, waaronder zes ministeries, werken aan wetgeving om paal en perk te steken aan het oplaten van lampionnen en het afsteken van bang fai vuurpijlen, die een gevaar vormen voor het luchtvaartverkeer.

De lampionnen worden voornamelijk tijdens Loy Krathong in november in het Noorden opgelaten. Vorig jaar gingen er 12.700 de lucht in. Verschillende vluchten tussen Bangkok en Chiang Mai moesten geannuleerd worden.

De vuurpijlen gaan hoofdzakelijk in mei en juni het Noordoosten de lucht in. Vorig jaar waren het er 50.000. Van sommige (commerciële) vluchten werd uit voorzorg de route gewijzigd.

Een en ander heeft gevolgen voor het vertrouwen in de Thaise luchtvaartveiligheid, zegt minister Prajin Juntong (Transport). ‘Dat is een grote zorg en vereist urgente actie van de regering.’

Aeronautical Radio of Thailand gaat gevraagd worden kaarten te tekenen waarop staat aangegeven welke gebieden verboden toegang zijn voor het oplaten van lampionnen.

- Honderd dorpelingen uit verschillend regio’s roepen de overheid op om te stoppen met het veilen  van concessies voor olie- en gasboringen. Ze pleiten voor een production-sharing systeem, waarbij de bevolking het eigendom behoudt en in de winsten deelt. Het concessie-systeem komt neer op uitverkoop van ’s lands grondstoffen, vinden ze.

Tijdens een hoorzitting van een NRC-commissie wezen ze erop dat boringen in het verleden hebben geleid tot gaslekken, die hun gezondheid schaadden, en door het gebruik van explosieven werden huizen beschadigd.

Thans worden 28 blokken geveild, waarvan zes in de Golf van Thailand en de overige in het Noordoosten, Noorden en de centrale regio. Er kan tot 18 februari op geboden worden.

- Er heeft zich weer een gegadigde gemeld om een graantje mee te pikken van alle infrastructurele plannen van Thailand. Het ministerie van Transport zegt dat Engeland belangstelling heeft voor de aanleg van dubbelspoorlijnen en de uitbreiding van luchthaven Suvarnabhumi. Verder wil Engeland investeren in zeehavens, ook de toekomstige diepzeehavens Pak Bara (Satun) en Songkhla 2, en het industrietterein Map Ta Put.

- De bekend gemaakte (overigens nog vage) plannen om 900 miljard baht uit te trekken voor watermanagementwerken (zie het bericht van 8 januari) roept nu al kritiek op. De Thachin River Basin’s raad en vijftig netwerken sturen volgende week een protestbrief naar de minister van Handel. De plannen zijn te duur en er zijn geen garanties dat de problemen met droogte en overstromingen worden opgelost, zeggen ze.

Voorzitter Kamol Peamsomboon van de Thachin-raad zegt dat projecten die in het verleden door de koning zijn geïnitieerd, nooit zoveel kostten. ‘De koning begrijpt de problemen goed en gaat er op een manier mee om die niet ten koste gaat van de mensen, die minder kost en betere resultaten oplevert.’

Ook het Engineering Institute of Thailand (EIT) zet vraagtekens. Het vraagt het Royal Irrigation Department (RID) duidelijk te maken waar het geld vandaan komt, daar het om een gigantisch bedrag gaat. Volgens een EIT-functionaris zijn de details van de plannen eind deze maand bekend. Hij zegt dat het RID alle projecten op één hoop gooit zonder zich af te vragen of ze werken. Het geld wordt ook besteed aan de bouw van dammen, waartegen veel verzet bestaat.

- Gedupeerde partijen dienen een grotere vertegenwoordiging te krijgen in een nationale commissie die gevormd wordt om marteling en gedwongen verdwijningen te bestrijden, zegt Angkhana Neelaphajit, voorzitter van de Justice for Peace Foundation en de vrouw van de in 2004 spoorloos verdwenen mensenrechten advocaat Somchai Neelaphajit.

De instelling van de commissie onder voorzitterschap van de minister van Justitie is een uitvloeisel van nieuwe wetgeving die later dit jaar van kracht wordt. Angkhana dringt erop aan dat ook vertegenwoordigers van families van slachtoffers er deel van uitmaken omdat ze uit de eerste hand ervaring hebben met de gruweldaden.

In de huidige opzet komt de commissie te bestaan uit negen overheidsfunctionarissen, vier mensenrechten advocaten en juridische experts, en een arts. Aanvankelijk waren ook twee plaatsen gereserveerd voor gezinnen van slachtoffers, maar die zijn vervallen. Angkhana weet niet waarom.

Tussen 2001 en 2011 zijn 59 personen spoorloos verdwenen, van wie 30 in het Zuiden.  Thailand tekende in 2007 en 2012 VN-conventies  tegen martelingen en verdwijningen. Maandag wordt in Bangkok over de wet een openbare hoorzitting gehouden.

- De politie heeft een Akha man (23) gearresteerd die ervan verdacht wordt over een periode van drie jaar honderd jongens, meest straatkinderen, voor seksuele diensten te hebben geleverd aan een 60-jarige Amerikaan in Chiang Mai. De Amerikaan werd al in september vorig jaar aangehouden.

- De autoriteiten in Pattya werken aan een zoneringsplan voor strandverkopers en verhuurders van ligstoelen en parasols. Op het strand zijn over een afstand van 2.920 meter 120 verhuurders actief en 38 procent van het het gebied wordt in beslag genomen door verkopers.

De bedoeling van het plan is 20 procent vrij te maken en daardoor het toeristisch image van de stad te verbeteren. Op woensdag moeten verhuurders en verkopers thuisblijven [Ik neem aan om het strand schoon te maken, zoals in Cha-Am op die dag gebeurt.] Op andere stranden zijn soortgelijke maatregelen al van kracht; op het Karon strand van Phuket worden ze maandag van kracht.

- De Royal Thai Police heeft een nationaal actieplan gemaakt ter bestrijding van de mensenhandel, aldus een bron. Het Royal Thai Police Office wordt het centrale punt van waaruit de handel wordt bestreden met vier grensposten, die vaak voor mensensmokkel worden gebruikt, als buitenpost.

Het plan concentreert zich op dwangarbeid, seksuele uitbuiting, georganiseerd bedelen en de smokkel van Rohingya naar een derde land. En dat alles met als uiteindelijk doel dat Thailand verdwijnt van de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport.


Inkt moet vloeien, niet bloed

8 januari – In een zwart eenkolommertje meldt Bangkok Post vandaag op de voorpagina de aanslag op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo, waarbij twaalf personen om het leven kwamen.  

De buitenlandpagina opent met de aanslag en blikt in een tweede artikel terug op voorgaande incidenten zoals in 2006 toen het blad twee Deense cartoons herdrukte.

In november 2011 werd het redactiekantoor bestookt met een brandbom. Zie verder de Nederlandse media en wie Frans kan lezen de Franse.

900 miljard baht voor waterplannen

8 januari – De regering wil voor watermanagement projecten tweemaal zoveel geld uittrekken als de vorige regering. Het Water Management and Policy Committee onder voorzitterschap van de minister van Handel heeft een 10-jarenplan goedgekeurd dat investeringen van 900 miljard baht omvat.

Dit jaar wordt 108,2 miljard baht besteed aan werken die in uitvoering zijn, en voor volgend jaar is 135 miljard baht uitgetrokken. De eerste twee jaar worden voornamelijk gebruikt voor haalbaarheidsstudies, ontwerpen en milieu-effectrapportages. De nadruk ligt op waterleidingsystemen voor dorpen en de aanleg van kaem ling (monkey cheeks, kleine wateropvanggebieden) en reservoirs.

De regering Yingluck had plannen voor 350 miljard baht over een periode van 5 jaar, maar die zijn door de NCPO (junta) van tafel geveegd. Volgens Lertviroj Kowattana, directeur-generaal van het Royal Irrigation Department (RID), beperkten die plannen zich grotendeels tot het stroomgebied van de Chao Praya. Zo zou de aanleg van waterwegen alleen al 300 miljard baht van het budget afsnoepen. Kritiek was er ook op de wijze van financieren door middel van leningen.

De huidige regering daarentegen wil de waterproblemen integraal aanpakken, dus zowel overstromingen, droogte als waterkwaliteit. De werken worden uit de lopende begrotingen gefinancierd en zo weinig mogelijk met leningen.

Sommige projecten van de Yingluck-plannen zouden in de nieuwe plannen geïntegreerd kunnen worden, maar ze moeten wel herzien worden. Eén zo’n plan is de aanleg van een waterweg aan de oostkant van de Chao Praya (kosten 100 miljard baht).

De National Anti-Corruption Commission gaat de nieuwe plannen vanwege de aanzienlijke verhoging van het investeringsbudget onder de loep nemen om te beoordelen of het voorgestelde budget redelijk is.

De voorzitter van de commissie watermanagement hervormingen van de NRC (Nationale Hervormingsraad), Pramot Maiklat, zegt dat er concreet bewijs moet zijn van de noodzaak van de plannen en dat details van de besteding bekend moeten worden gemaakt alvorens verder gegaan wordt. Pramot, voormalig hoofd van de RID, verbaast zich erover dat de regering plompverloren 900 miljard baht begroot zonder voorafgaande studie en planning.

Pramot: ‘Het is een zaak van transparantie. De mensen dienen in de eerste plaats te horen of en hoe dit geld hun problemen met overstromingen gaat oplossen en hoe de bouw van dammen en de aanleg van waterwegen hun dagelijks leven gaan beïnvloeden.’

Kort nieuws donderdag 8 januari 

- India heeft met instemming kennis genomen van de arrestatie van Jagtar Singh en hoopt dat hij snel zal worden uitgeleverd, aldus de Indiase ambassade gisteren. Singh werd maandag in Pattaya gearresteerd. Hij is veroordeeld en heeft gevangen gezeten wegens zijn aandeel in een bomaanslag in 1995 in Punjab, waarbij achttien personen om het leven kwamen. In 2004 zag hij kans uit de gevangenis te ontsnappen en in oktober vorig jaar nam hij de wijk naar Thailand.

De arrestatie was voor Thaise Sikhs aanleiding voor een kleine demonstratie bij de Indiase ambassade in Bangkok. Ze riepen de regering van hun land op om Sikh gevangenen vrij te laten van wie ze zeggen dat ze politieke gevangenen zijn.

Volgens Times of India beschouwen Sikhs de nu aangehouden man als politieke gevangene, maar volgens de ambassade hield de demonstratie van gisteren geen verband met de arrestatie.

- De Noord-Koreaanse ambassadeur heeft Thailand gevraagd een ambassade te openen in Pyongyang om zo de weg te effenen naar een versterkte samenwerking met het hermit land. Dit heeft vice-premier Wissanu Krea-ngam gisteren bekend gemaakt.

Thailand onderhoudt sinds 40 jaar diplomatieke banden met Noord-Korea. De ambassade in Beijing behartigt alle Noord-Koreaanse zaken. Wissanu erkent dat Noord-Korea geen al te beste naam heeft in de wereld, maar ‘ik ben niet in de positie om kritiek te uiten of een mening te geven’.

- Het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) gaat de financiële touwtjes aantrekken om fraude te voorkomen. Waarnemend vice-president Chamroon Laosinwattana zei gisteren dat begonnen is de gaten in het financieel beheer te dichten, die geleid hebben tot de verduistering van 1,6 miljard baht. Dat geld is tussen 2012 en 2014 door het toenmalig hoofd Financiën en de directeur van een bankfiliaal naar andere bankrekeningen gesluisd.

Bekeken wordt onder andere welke bankrekeningen de onderwijsinstelling aanhoudt en welke voor de fraude geopend zijn en opgeheven kunnen worden. Op de lange termijn wil de KMITL een extern (geaccrediteerd en respectabel) instituut de financiën laten controleren. (Zie pagina Corruptie 2)

Volgens Chamroon zijn documenten vervalst en bankrekeningen alsmede door de bank bevestigde overschrijvingen veranderd. KMITL-president Monai Krairikhs zegt dat managementteams vervolgd gaan worden wanneer blijkt dat ze bij de verduistering waren betrokken. Imiddels zijn de twee hoofdverdachten en twee anderen gearresteerd; vier zijn nog op vrije voeten. (Zie pagina Corruptie 2)

- Grote schoonmaak bij het Central Investigation Bureau(CIB), de dienst waarvan het voormalig hoofd Pongpat Chayaphan is aangehouden wegens grootscheepse corruptie. Gisteren keurde de Police Commission (PC) op aanbeveling van het waarnemend CIB-hoofd de overplaatsing van 56 agenten goed, die op de een of andere manier betrokken zijn bij de corruptie. 

De overplaatsing van de 56 brengt het totaal aantal overplaatsingen op 130. De meesten van de groep van 56 worden verdacht van het aannemen van steekpenningen van oliesmokkelbendes, steekpenningen in ruil voor promoties, hulp aan illegale gokgelegenheden en verdiensten uit online voetbalgokken.

De PC boog zich ook over het verzoek van de gemeentepolitie Bangkok om de overplaatsing van 73 agenten. 45 van hen zouden betrokken zijn bij de illegale plaatsing van elektronische billboards op politieposten. Ook deze overplaatsingen kregen het groene licht. Sommigen hebben al geklaagd bij het hoofd van de Royal Thai Police. Ze zeggen dat ze er niets mee te maken hadden. (Zie pagina Corruptie 2)

- De Thaise ambassade in Bangladesh heeft Thais gewaarschuwd regeringsgebouwen en andere belangrijke plaatsen in Dhaka te mijden nadat bij botsingen tussen anti-regerings demonstranten en regeringstroepen vier personen om het leven zijn gekomen en tallozen gewond zijn geraakt. Ook in andere steden vonden botsingen plaats. Het geweld is opgelaaid naar aanleiding van onenigheid over de verkiezingen op maandag. De oppositiepartij eist nieuwe verkiezingen.

- Regeren is vooruitzien, moet het leger denken want het is begonnen haar medische teams te reorganiseren ter voorbereiding van een humanitaire oefening van 18 landen, waaronder alle tien Asean-landen, in 2016. Het Army Medical Department heeft in alle militaire eenheden in het land medische emergency response teams gevormd. Later dit jaar wordt een Asean Centre for Military Medicine geopend.

- De ruzie tussen de marine en het Fine Arts Department (FAD) over de sloop van een muur op de marinebasis in Thonburi, die volgens het FAD van historische betekenis is, gaat mogelijk beslecht worden door de bestuursrechter. De marine wil de muur slopen om ruimte maken voor herinrichting van het terrein.

De FAD heeft de muur geïnspecteerd en ontdekt dat die op een oudere muur is gebouwd, die tijdens het bewind van koning Taksin de Grote bij het Thon Buri Palace behoorde en dat paleis staat op de monumentenlijst. Maar ook de te slopen muur, die van later datum is, is volgens het FAD van historische betekenis.

Wanneer marine en FAD er niet uitkomen, stapt de marine naar de rechter. Volgens de marine bemoeit het FAD zich met haar interne aangelegenheden. ‘De muur is geen historische constructie. Hij is slechts deel van een gebouw dat voor een doelmatiger gebruik veranderd kan worden’, zegt marinecommandant Kraisorn Chansuvanich.

- Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) heeft nog maanden nodig om vier onderzoeken naar de illegale kap en smokkel van het beschermde phayung hout (palissander) af te ronden. De dienst concentreert zich nu op het blootleggen van het netwerk van verdachten en de geldstromen bij de smokkel van het hout naar het buitenland in plaats van bepaalde verdachten te arresteren. Er zou ook een verband kunnen bestaan met illegale drugsbendes.

De zaak komt nu in de publiciteit vanwege een bezoek dat de secretaresse van een special royal guard aan de directeur van de DSI heeft gebracht, maar het voert te ver om dat allemaal uit te leggen. Ze beweert dat het vorige DSI-hoofd de onderzoeken heeft stilgelegd, maar dat wordt door de adjunct-directeur van een DSI-afdeling weersproken. (Zie pagina Illegale houtkap)

- Surapong Tovichakchaikul, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, dreigt met een rechtsgeding tegen leden van de NLA (noodparlement) die hun steun verlenen aan afzetting van voormalig premier Yingluck en de voorzitters van de twee parlementskamers.

Deze week beslist de NLA of het desbetreffend verzoek van de NACC in behandeling wordt genomen; een eventuele stemming vindt over een paar weken plaats. Volgens Surapong is de procedure in strijd met de wet en gaan de voorstemmers zich schuldig maken aan machtsmisbruik.

Een voormalig Pheu Thai-parlementslid en roodhemd waarschuwt voor een nieuwe ronde van protesten bij een unfair besluit van de NLA. ‘Dit is geen dreigement, maar we zouden niet moeten neerkijken op de mensen in de straat. Het leger moet zich houden aan zijn woorden dat recht zal worden gedaan. Zonder dat is het land in trouble.

Een NLA-lid acht het onwaarschijnlijk dat de drie [met terugwerkende kracht] worden afgezet plus 5 jaar geen politieke functie mogen bekleden. Sommige NLA-leden menen dat de redenen voor de afzetting niet langer van kracht zijn. Vereist is drievijfde van het aantal stemmen; het zal niet gemakkelijk zijn dat aantal te halen, zegt hij.

- Zaterdag is Children’s Day. Vooruitlopend daarop ontving premier Prayut gisteren in het Government House 771 kinderen en jongemensen, die outstanding zijn. [Geen details] Hij riep de kinderen op hun ouders te vragen om te stoppen met politieke conflicten.

Prayut: ’Het is belangrijk dat niemand politieke onrust veroorzaakt, want het land heeft geen tijd om dat probleem op te lossen. We hebben een beperkte tijd om hervormingen door te voeren.’


Gevaarlijke dagen dit jaar minder gevaarlijk

7 januari – Opvallend: Voor het eerste sinds Bangkok Post schrijft over de tol die het verkeer tijdens de nieuwjaarsvakantie eiste, gebruikt ze weer de van voorgaande jaren bekende uitdrukking ‘seven dangerous days’. De afgelopen dagen vermeed de krant die pejoratieve aanduiding zorgvuldig en had het telkens over de ‘road safety campaign’ [van de overheid].

Na zeven dagen kan de balans worden opgemaakt. Het aantal verkeersdoden is vergeleken met vorig jaar met 7 procent gedaald.

De permanent secretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt die vermindering ‘bevredigend’.

Van 30 december tot en met 5 januari kwamen 341 personen om het leven (2014: 367) en 3.117 personen raakten gewond (3.344) bij 2.997 verkeersongelukken (3.174).

De provincie Chiang Mai spande de kroon met 133 ongelukken, 18 doden en 129 gewonden. Twee provincies telden geen doden: Sing Buri en Nakhon Phanom. Bangkok bleek relatief veilig: in 44 van de 50 districten vonden geen ongelukken plaats. [Verlaten omdat de bewoners naar hun geboortestreek waren getrokken?] Op de foto wordt een autowrak in Prachin Buri geborgen.

Indiase terrorist aangehouden in Pattaya

7 januari – Jagtar Singh (47), een Indiase terrorist die in eigen land is veroordeeld en gevangen heeft gezeten wegens zijn aandeel in de bomaanslag op de chief minister van Punjab in 1995 is maandag in Bang Lamung (Pattaya) aangehouden. Hij zal worden uitgeleverd.

Na zijn vlucht in 2004 uit de gevangenis van Chandigarh (via een tunnel) hield Singh zich schuil in Pakistan en in oktober vorig jaar nam hij de wijk naar Thailand. Een politieteam uit Punjab was vorig jaar drie maanden in Thailand, maar kreeg hem niet te pakken. De Thaise politie volgde hem al een tijdje, verloor hem uit het oog, maar kreeg uiteindelijk de verlossende tip.

Singh, wiens paspoort was verlopen, was naar het huis van een Pakistani gegaan, die hem tegen betaling van 30.000 baht onderdak zou verlenen. Die man zou niet geweten hebben dat Singh een terrorist was, maar volgens de Hindustan Times heeft de man banden met de Inter-Services Intelligence van Pakistan.

Singh staat bekend als de leider van de Khalistan Tiger Force, een groep Sikh terroristen die in India en Pakistan opereert. Hij leverde de auto die bij de aanslag werd gebruikt. Behalve de minister kwamen daarbij zeventien andere personen om het leven.

NRC: Beltarief voor mobieltjes oneerlijk

7 januari – Op aanbeveling van de NRC-commissie consumentenzaken heeft de plenaire vergadering van de NRC (nationale hervormingsraad) besloten er bij de junta op aan te dringen snel maatregelen te nemen tegen de telefoonmaatschappijen die gesprekskosten per minuut berekenen. De commissie stelt voor die per seconde in rekening te brengen.

De commissievoorzitter rekent voor dat bij vijf gesprekken per dag voor 12 minuten moet worden betaald, terwijl de gemiddelde beltijd 9 minuten en 20 seconden bedraagt. En dat niet alleen: voor geweigerde oproepen of wanneer een gemist telefoontje wordt gemeld in een sms, wordt ook een volle minuut berekend. Over de berekeningswijze hebben de consumentenorganisaties al de nodige klachten ontvangen. Bellers zeggen dat ze meer dan 300 baht per maand te veel moeten betalen.

Thailand telt 94 miljoen mobieltjes op 65 miljoen inwoners. Met het secondetarief wordt 43 miljard baht per jaar bespaard. De commissievoorzitter vindt dat de junta dit bedrag moet opeisen bij de providers. Daarmee wordt ook een precedent geschapen voor andere zaken, zoals gebruikers die veel moeten betalen voor een trage internetverbinding.

De NRC hekelt de NBTC, Thailands telefoon- en televisiewaakhond, omdat ze in gebreke is gebleven actie te ondernemen. Daarom wendt de NRC zich tot de junta. De kwestie is urgent, zegt de commissievoorzitter, als we het aan de NBTC vragen, duurt het een half jaar voor er iets gebeurt.

Maar premier Prayuth Chan-o-cha schoot het voorstel van de NRC al direct af. Hij zei gisteren dat de NCPO (junta) volgens artikel 44 van de voorlopige grondwet niet bevoegd is om maar alles te doen wat ze wil. Mobiele telefoontarieven zijn een economische zaak en die dienen door de NBTC te worden behandeld.

De NBTC heeft aangekondigd een commissie te zullen vormen, die de kwestie gaat bestuderen. NBTC-leden erkenden gisteren dat de providers van consumenten profiteren en dat de NBTC deels schuldig is aan deze situatie.

Kort nieuws woensdag 7 januari

- Wie doet zoiets en hoe is het beeld weggehaald, vraag je je af. Uit Misiem’s beeldentuin in Nakhon Pathom is de sculptuur Coy Girl (1988, Bedeesd meisje) ontvreemd. Het beeld (1,2 meter hoog, 500 kilo) is het laatste en onafgemaakte werk van wijlen met de eretitel getooide ‘Nationaal Kunstenaar’ Misiem Yipintsoi (1906-1988).

Misiem opende de beeldentuin, die op aanvraag voor het publiek geopend is, in 1980. Het was haar bedoeling het publiek temidden van de natuur van kunst te laten genieten. Het gestolen beeld was een van de vier beelden die niet verankerd waren.

De beelden zijn niet verzekerd omdat de familie nimmer met de mogelijkheid van diefstal rekening hield. Het zal moeilijk worden het beeld op de kunstmarkt te verkopen, zegt Misiem’s kleindochter en beheerder van de tuin. Bekend is dat geen van Misiem’s werken commercieel beschikbaar is. De beeldentuin is nu gesloten.

- Het kabinet staat vierkant achter het voorstel van het ministerie van Toerisme en Sport om sportstadions uit te rusten met een rubber vloer. Het hoopt zo de vraag naar rubber te stimuleren waardoor het aanbod op de markt vermindert en de ingezakte prijs kan stijgen.

Uit een studie van het ministerie, geïnitieerd door premier Prayut, is gebleken dat vloeren en hardloopbanen van natuurrubber voldoen aan de eisen van de International Association of Athletics Federations.

Gebruikelijk is dat ze gemaakt worden van polyurethaan gemengd met rubber. Ze bestaan uit twee lagen: de onderste 10 mm dik zou geheel uit rubber kunnen bestaan, de bovenste van 3 mm uit de mix in een verhouding van 60:40. De kosten nemen dan zelfs af van 2.500 baht naar 800 baht per vierkante meter.

Alhoewel de prijs van rubber iets is gestegen naar meer dan 50 baht per kilo, dreigen de rubberboeren nog steeds met acties uit protest tegen de ingezakte prijs en tegen de regering die hen in de kou laat staan. De boeren eisen 80 baht per kilo. Veel boeren hebben hun plantage, voertuigen en andere bezittingen moeten verkopen om hun schulden af te betalen, zegt Sukhon Sawatdeepirom, leider van een netwerk van rubberboeren in Krabi.

Zaterdag vergaderen boerenleiders, waarschijnlijk in Surat Thani, om zich te beraden over nieuwe acties. De voorzitter van een netwerk in Phatthalung zegt dat de boeren uit het Zuiden naar Bangkok zullen trekken, wanneer de regering niet in staat is voor het eind van de maand iets te doen aan de prijs van rubbervellen en latex.

Prayut zegt dat de regeringsmaatregelen [welke?] wel enig effect hebben want de prijs van rubbervellen is gestegen van minder dan 50 baht naar 56 à 57 baht per kilo. En passant noemt hij ook de prijds van rijst, die is gestegen naar 12.900 baht per ton. Voor de rubberprijs heeft hij als target 62 baht per kilo. ‘Maar we stuiten nog steeds op problemen die we zo snel mogelijk willen oplossen.’

- Agenten van de gemeentepolitie Bangkok (MPB) die menen ten onrechte te zijn overgeplaatst, kunnen tegen de overplaatsing in beroep gaan. Het hoofd van de landelijke politie heeft het laatste woord, zegt vice-premier en minister van Defensie Prawit Wongsuwon.

In totaal zijn onlangs 73 agenten van de MPB overgeplaatst, van wie 45 wegens onregelmatigheden bij de plaatsing van elektronische billboards op politieposten. De meesten hebben al bij de politiecommissaris aan de bel getrokken.

De billboards zijn geplaatst op 805 politieposten, waarvan 173 worden beheerd door de MPB. Hoeveel geld daarvoor is betaald en waar het geld naartoe ging, is nog onbekend. In veel gevallen sloten politiebureaus en particuliere bedrijven over de plaatsing een overeenkomst. Toestemming aan de Royal Thai Police of het Treasury Department werd niet gevraagd. (Zie pagina Corruptie 2)

- De vier ministeries die geacht worden de economische problemen te lijf te gaan, krijgen in 2015 slechts 0,2 procent van het budget dat de overheid voor research heeft uitgetrokken, aldus een studie van het Thailand Development and Research Institute (TDRI). Het gaat om de ministeries van Handel, Financiën, Werkgelegenheid en Toerisme; zij ontvangen 41 miljoen baht.

Dit betekent, zegt Yongyuth Chalamwong, directeur TDRI Labour Development Research, dat ze uitsluitend moeten vertrouwen op de ervaring en het intellect van hun ambtenaren in plaats van op evidence-based research naar de belangrijkste problemen van het land. Yongyuth vindt die situatie onverdedi