Tilapia op rooftocht in garnalenkwekerijen

Garnalenkwekers in Samut Songkhram

Garnalenkwekers in Samut Songkhram en buurprovincies zijn in alle staten vanwege een toestroom van de destructieve blackchin tilapia, een agressieve vis die zich tegoed doet aan de jonge garnalen. In 2012 drong de roofvis (latijnse naam: sarotherodon melanotheron) voor het eerst kwekerijen binnen met nog weinig gevolgen, maar sindsdien is het probleem verergerd en vraagt het om een snelle oplossing. Dat zal niet gemakkelijk zijn want de vis past zich snel aan zijn nieuwe omgeving aan.

De invasie zorgt niet alleen voor een aanzienlijke inkomstenderving voor de kwekers, maar vormt ook een grote bedreiging van het ecosysteem. Hoe de vis, inheems in West-Afrika, is binnengedrongen, is vooralsnog een raadsel. Het Department of Fisheries heeft weliswaar gegevens over een bedrijf dat in 2010 5.000 baby blackchin tilapia uit Ghana importeerde maar tussen de importdatum en de uitbraak is een lange periode verstreken. Het bedrijf zegt de vis te hebben vernietigd en ingekuild omdat het experiment de soort te ontwikkelen, is mislukt, maar de dienst heeft dat niet gecontroleerd. De visserijdienst weet niet of de vis ook illegaal geïmporteerd is.

De strijd wordt op meerdere fronten gevoerd. De kwekers is bijvoorbeeld geadviseerd bij het inemen van water uit rivieren en kanalen netten te gebruiken om de rovers tegen te houden. Een van de opties die door de dienst worden overwogen, is de vis tegen een redelijke prijs te kopen. Een grote vangst kan het aantal terugdringen. In de Phetchaburi rivier zijn 40.000 snappers losgelaten om de binnendringers te doden. De vis op de markt brengen, is geen optie. Dat zou meer kwaad dan goed doen. [Persoonlijke noot: Ik vind tilapia smakeloos. Hij staat ook in Nederland op menu’s, maar alleen omdat hij goedkoop is]

Het Fisheries Department heeft recent 567 kwekerijen in Samut Songkhram en Phetchaburi geïnspecteerd. Het trof er 1.800 ton blackchin tilapia in 58.000 rai garnalenkwekerijen aan. De kwekers is gevraagd te voorkomen dat ze naar natuurlijke waterbronnen terug zwemmen. Volgende week wordt in rivieren en kanalen onderzoek gedaan met verboden vistuig om betrouwbare informatie te verzamelen over het aantal. Het Office of Natural Resources and and Environmental Policy and Planning is gevraagd de vis op de lijst van agressieve uitheemse soorten te plaatsen, alsof de vis zich daardoor laat afschrikken. (Bron: Spectrum, Bangkok Post, 10 december 2017)

Reacties niet mogelijk